Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aleksa Lukić, glavni izvršni direktor
Aleksandar Klikovac, izvršni direktor
Anita Mitrović Milić, izvršni direktor
Blagota Radović, član Odbora direktora
Boiša Šotra, izvršni direktor društva koje
upravlja IF
Boris Mihailović, izvršni direktor
Branislav Martinović, osnivač
Branka Pavlović, glavni izvršni direktor
Branko Rašović, predjsednik
10. Danilo Petrović, izvršni direktor
11. David Habijan, izvršni direktor
12. Denis Kovačević, izvršni direktor
13. Dimitrije Rašović, izvršni direktor
14. Dragan Brković, izvršni direktor
15. Dragan Marković, izvršni direktor
16. Dragan Mihailović, izvršni direktor
17. Dragan Mijović, izvršni direktor
18. Dragan Stanković, izvršni direktor
19. Dragica Drekalović, predsjednik
20. Dragoslav Bojovič, osnivač
21. Duško Petrović, izvršni direktor
22. Đorđije Blažić, dekan
23. Filip Moštrokol, zamjenik izvršnog
direktora
24. Goran Đurović, izvršni direktor
25. Goran Velimirović, advokat
26. Hasan Ramović, osnivač
27. Hilmija Franca, izvršni direktor
28. Ibrahim Milla, predsjednik
29. Ivan Karadžić, izvršni direktor
30. Ivan Šćepanović, izvršni direktor
Erste bank a.d.
Klikovac d.o.o.
Mitrović Co d.o.o.
Zetagradnja d.o.o.
Eurofond a.d.
CFSSI d.o.o.
Glosarij d.o.o.
Societe Generale banka Montenegro a.d.
Udruženje privatnih doktora
stomatologije CG
Cijevna Komerc d.o.o.
Podravka d.o.o.
Magnat osiguranje
Nec d.o.o.
Vektra Montenegro d.o.o.
Coca Cola Hellenic Bottling Company
Crna Gora d.o.o
Rokšped d.o.o.
Kombinat aluminijuma a.d.
Ataco d.o.o.
Udruženje hotela CG
Boj-Commerce d.o.o.
Digit Montenegro d.o.o.
Fakultet za državne i evropske studije
Daido Metal a.d.
Cerovo d.o.o.
Advokatska kancelarija „Velimirović &
partneri“
Put-Gross d.o.o.
Meso-Promet d.o.o.
Ulcinj biznis alijansa
Merkator - CG d.o.o.
Domaća trgovina d.o.o.
31. Ivana Vuletić, izvršna direktorica
32. Jelena Vukićević, direktor Direkcije za
ljudske resurse
33. Jezdimir Vujičić, osnivač
34. Krsto Niklanović, izvršni direktor
35. Ljubomir Kočović, izvršni direktor
36. Manolina Bašović, izvršni direktor za
podršku
37. Milan Čolaković, izvršni direktor
38. Milan Kavarić, izvršni direktor
39. Milan Martinović, izvršni direktor
40. Milan Vuković, izvršni direktor
41. Mile Stijepović, predsjednik
42. Milena Đukić, izvršni direktor
43. Milko Beljkaš, član Odbora direktora
44. Milojica Zindović, izvršni direktor
45. Milorad Filipović, izvršni direktor
46. Milorad Vuković, izvršni direktor
47. Milosava Žugić, izvršni direktor
48. Miloš Dževerdanović, izvršni direktor
49. Miodrag Maraš, izvršni direktor
50. Miodrag Vučetić, finansijski direktor
51. Miško Kažić, osnivač
52. Nebojša Kruta, osnivač
53. Nebojša Popović, izvršni direktor
54. Nebojša Šćekić, izvršni direktor
55. Obrad Kovačević, predsjednik
56. Orhan Hodžić, izvršni direktor
57. Predrag Bracović, izvršni direktor
58. Predrag Drecun, glavni izvršni direktor
59. Predrag Mitrovic, osnivač
60. Rade Mijović, predsjednik
61. Radenko Purić, izvršni direktor
62. Radovan Raičević, direktor sektora pravnih
i opštih poslova
63. Ratko Vujošević, predsjednik
64. Rosa Medojević, direktor sektora za
finansijsko-ekonomske poslove
65. Sanja Ćalasan, izvršni direktor
66. Slaven Sćepanović, viši pravni savjetnik
67. Slaviša Šćekić, osnivač
68. Slavko Vujisić, osnivač
69. Slobo Pajović, izvršni direktor
70. Slobodan Đurković, osnivač
Inditex Montenegro d.o.o.
Crnogoska komercijalna banka a.d.
Eko Meduza d.o.o.
Niklanović d.o.o.
Nimont d.o.o
Atlas banka a.d.
Željeznička infrastruktura CG a.d.
Kavarić Group d.o.o.
Pošta Crne Gore a.d.
Hotels group Montenegro stars d.o.o.
Turističko udruženje Žabljak, hotel
„Javor“
Baypharm d.o.o.
Inpek a.d.
Željeznički prevoz Crne Gore a.d.
7.avgust d.o.o.
Održavanje željezničkih voznih sredstava
a.d.
Robna kuća Nikšićanka a.d.
Unel d.o.o.
Montplan d.o.o.
Fidija d.o.o.
Eurocom d.o.o.
Krulex d.o.o.
Mil-Pop d.o.o.
Sava Montenegro a.d.
Udruženje umjetničkih zanatlija
Oki air International d.o.o.
Higijena a.d.
First financial bank a.d.
M.P. Marketing d.o.o.
Zadružni savez CG
Lovćen a.d.
Jugopetrol a.d.
Udruženje proizvođača biljaka u
zaštićenom prostoru
Swiss osiguranje a.d.
Trebjesa d.o.o.
Adriatic Marinas d.o.o.
Double L d.o.o.
S & V Company
Luka Bar a.d.
Đurković Company d.o.o.
71. Slobodan Mikavica, izvršni direktor
72. Sonja Mijanović, izvršni direktor
73. Svetlana Vuksanović, izvršni direktor
Elko Tim d.o.o.
Beemont d.o.o.
Philip Morris Montenegro d.o.o.
74. Tomislav Boričić, izvršni direktor
75. Tomislav Čelebić, osnivač
76. Tomislav Markolović, izvršni direktor
77. Vasilije Kusovac, izvršni direktor
78. Verica Maraš, izvršni direktor
79. Veselin Kovačević, izvršni direktor
80. Vladan Dajković, izvršni direktor
81. Vladimir Beratović, pomoćnik izvršnog
direktora za korporativne poslove
82. Vladimir Čurović, izvršni rukovodilac
Direkcije za radne odnose i administraciju
ljudskih resursa
83. Vladimir Lučić, izvršni direktor
84. Vuk Roćen, izvršni direktor
85. Vule Tomašević, izvršni direktor
86. Zoran Vukčević, predsjednik
87. Zoran Vuksanović, izvršni direktor
88. Žarko Burić, izvršni direktor
89. Žarko Pavićević, predsjednik
90. Žarko Radulovic, predsjednik
91. Želimir Cerović, izvršni direktor
92. Željko Leković, izvršni direktor
93. Željko Vidaković, izvršni direktor
Dom Gradnja d.o.o.
Čelebić d.o.o.
Marina Bar a.d.
Luka Kotor a.d.
13jul-Plantaže a.d.
Bemax d.o.o.
Dajković Co Namos d.o.o
Crnogorski telekom a.d.
Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić
Mtel d.o.o.
Rudnik uglja a.d.
Budvanska rivijera a.d.
Savez frizera i kozmetičara CG
Sindarela Commerce d.o.o.
Normal Company d.o.o.
Udruženje privrednika Bar
Crnogorsko turističko udruženje
Hemomont d.o.o.
Crnagoraput a.d.
Ekoplant d.o.o.
Download

Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore 1. Aleksa Lukić, glavni