Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA PRVU GODINU, PRVI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Naziv predmeta
OPŠTA HEMIJA
Ponedjeljak
00
15 -17
30
Utorak
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
Predavanja
(A)
00
45
12 -12 - Vježbe (P1)
08 -09
00
30
– G1-Vježbe
40
10
– G2-Vježbe
09 -11
Petak
(Hemijska lab.1)
MATEMATIKA I
00
16 -17
30
-Vježbe (A)
00
TEHNIČKA FIZIKA
00
14 -15
30
09 -11
15
-Vježbe (P1)
Predavanja (A)
30
10 -13
00
45
15
10 -12 -Vjezbe(P3)
EKOLOGIJA
Predavanja (A)
00
08 -10
BIOLOGIJA
Izdanje: 1
30
30
00
00
30
14 -16 -G1
08 -09 -G2
Vježbe (Biološki lab.2)
Vježbe (Biološki lab.2)
Predavanja (A)
Datum: 01.12. 2012.
strana 1 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA PRVU GODINU, PRVI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: ZAŠTITA OKOLIŠA
Naziv predmeta
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Ponedjeljak
UVOD U EKOLOGIJU
13 -15
30
00
-Vježbe (P6)
00
45
-Seminarski
(P6)
15 -15
MATEMATIKA I
00
16 -17
00
14 -15
30
30
Petak
- Predavanja
(P5)
-Vježbe (A)
00
TEHNIČKA FIZIKA
13 -15
15
00
09 -11
15
- Vježbe (P1)
Predavanja (A)
OPŠTA HEMIJA
00
30
15 -17 -Predavanja (A)
08 -09
00
30
– G1-Vježbe
45
15
– G2-Vježbe
09 -11
00
45
00
00
13 -13 -Vježbe (P1)
(Hemijski lab. 1)
OSNOVE MAŠINSTVA
08 -10 -Predavanja
(P3)
00
30
08 -10 -Predavanja (A)
BIOLOGIJA
00
30
12 -13 -G1
00
30
00
10 -12 Vježbe (P6)
30
08 -09 -G2
Vježbe (Biološki lab.1)
Vježbe (Biološki lab.1)
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 2 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA DRUGU GODINU, TREĆI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
Utorak
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
15
13 -14
FIZIKALNA HEMIJA
00
45
–G1
(Biohemijski lab.)
30
Petak
30
11 -12
30
-Vježbe (P1)
14 -16 - Predavanja
(P1)
OPŠTA
MIKROBIOLOGIJA
30
00
08 -09
00
10 -13 -Predavanja
(P3)
30
00
PORIJEKLA
INFORMATIKA
Izdanje: 1
30
00
– Predavanja
(P3)
– G1
(Biohemijski lab.)
00
45
10 -13
45
Vježbe
30
08 -10 -Predavanja
(P6)
SIROVINE ANIMALNOG
–Vježbe
(Bioloska lab.1)
11 -13
BIOHEMIJA
30
09 -10
30
– Vježbe
(Hemijski lab. 3)
00
16 -17 -Predavanja
00
30
17 -18 - Vježbe
(P4)
Datum: 01.12. 2012.
strana 3 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
SPORT
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 4 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA DRUGU GODINU, TREĆI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: ZAŠTITA OKOLIŠA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
00
15 -17
INSTRUMENTALNE
METODE ANALIZE
15
30
10 -12
Utorak
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
Petak
- Predavanja
(P2)
30
– G1-Vježbe
(Hemijski lab. 3
15
13 -14
00
FIZIKALNA HEMIJA
14 -16
30
11 -13
Predavanja
(P1)
– G1-Vježbe
HEMIJA OKOLIŠA
(Hemijski lab. 1.)
PRIJENOS TVARI I
ENERGIJE
30
10 -11
45
TOKSIKOLOGIJA
HEMIJSKA
TEHNOLOGIJA
Izdanje: 1
12 -15
00
Predavanja
(P1)
15
– G1-Vježbe
(Biohemijski lab.)
30
00
45
00
11 -12
00
30
– Vježbe (sem.) (P1)
30
08 -10 Predavanja
(P5)
00
-Vježbe (P1)
08 -11
00
11 -12
30
11 -14
30
00
- Predavanja (P1)
Vježbe (A)
00
Predavanja
(P5)
Datum: 01.12. 2012.
12 -13
00
30
– Vježbe (P1)
00
30
– G1 -Vježbe
09 -10
strana 5 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
(Hemijski lab. 1)
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 6 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA TREČU GODINU, PETI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK:PREHRAMBENI SMJER:PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
Utorak
30
KONTROLA KVALITETA
HRANE
10 -13
15
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
Vježbe
09 -11
00
00
00
30
(Hemijski lab. 3)
00
PREHRAMBENOTEHNOLOŠKO
INŽINJERSTVO
08 -10
00
15 -17
INSTRUMENTALNE
METODE ANALIZE
45
30
8 -10
Petak
Predavanja
(P6)
30
Predavanja
(P5)
13 -14
Vjezbe (P4)
- Predavanja
(P2)
15
G1-Vježbe
(Hemijski lab. 3)
15
PROCESI
KONZERVIRANJA U
PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI
10 -11
45
00
– Vježbe
09 -10
00
Datum: 01.12. 2012.
– Vježbe
(P6)
(Hemijski lab. 3)
10 -12
Izdanje: 1
30
30
– Predavanja (P6)
strana 7 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
30
12 -14
JEDINIČNE OPERACIJE
00
08 -10
TOKSIKOLOGIJA
HRANE
00
14 -15
00
– Predavanja
(A)
11 -12
00
30
00
30
00
– Predavanja (P6)
00
– G1-Vježbe
(Hemijski lab. 1)
Vježbe
13 -14 Vježbe
(A)
NAPOMENA: O terminima održavanja nastave za predmete koji nemaju termina, studenti će biti blagovremeno informisani
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 8 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA TREČU GODINU, PETI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK:PREHRAMBENI SMJER:ZAŠTITA OKOLIŠA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
00
UPRAVLJANJE I
SISTEMI ZAŠTITE TLA
14 -15
00
09 -11 -Predavanja
(P1)
UPRAVLJANJE
OTPADOM
15 -16 -Vježbe (P1)
OSNOVE PROCESNOG I
HEMIJSKOG
INŽINJERSTVA
Izdanje: 1
00
30
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
10 -12
00
Vježbe (P6)
30
30
12 -15
Petak
– Vježbe (P2)
30
00
RECIKLIRANJE I
REGENERACIJA
MATERIJALA
UPRAVLJANJE I
SISTEMI ZAŠTITE
ZRAKA
Utorak
00
30
30
00
14 -15 -Predavanja (P1)
00
15 -17
Predavanja (P4)
Vježbe (P5)
00
30
11 -13
00
11 -13
30
Predavanja (P5)
– Vježbe (P4)
Datum: 01.12. 2012.
strana 9 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
30
14 -16
00
ODRŽIVI RAZVOJ
– Predavanja
(P3)
00
09 -10
30
– Vježbe (P3)
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
ZA ĆETVRTU GODINU, SEDMI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
Utorak
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
00
13 -14
30
– Vježbe (P4)
HIGIJENA I SANITACIJA
30
17 -19
EKSPERIMENTALNA
STATISTIKA
30
16 -18
EKONOMIKA
PREHRAMBENE
INDUSTRIJE
Izdanje: 1
30
15 -17
00
– Vježbe(A)
15
17 -18
45
– Vježbe(A)
00
Petak
– Predavanja (P6)
30
13 -15
00
– Predavanja (P6)
00
Predavanja (P2)
Datum: 01.12. 2012.
strana 10 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
00
09 -10
TEHNOLOGIJ VODE I
OBRADA OTPADNIH
VODA
30
–Vježbe
(Hem.lab3)
00
11 -12
30
– Predavanja
(P5)
30
TEHNOLOGIJA VOCA I
POVRCA
00
15 -17
15
Predavanja
(P4)
00
10 -12 – Vježbe
(Hem.lab.3)
00
KONSTRUKCIONI
MATERIJALI
Izdanje: 1
30
13 -15
00
10 -11
35
– Predavanja (P5)
– Vježbe (P4)
Datum: 01.12. 2012.
strana 11 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA ĆETVRTU GODINU,
SEDMI SEMESTAR, AKADEMSKE 2014/2015 GODINE
ODSJEK: PREHRAMBENI SMJER: ZASTITA OKOLISA
Naziv predmeta
Ponedjeljak
Utorak
OBLIK NASTAVE, TERMINI, PREDAVAONE, SATNICA
Srijeda
Četvrtak
15
17 -18
45
– Vježbe(A)
Petak
30
13 -15
00
– Predavanja (P6)
STATISTIKA
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 12 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
11 -13
30
00
– G1 Vježbe
15
45
–G2 Vježbe
13 -14
30
00
15 -17 –
Predavanja (P5)
BIOTEHNOLOGIJA U
ZASTITI OKOLISA
(Hem.lab.1)
45
14 -15
30
– Vježbe
(P4)
30
10 -12
ANALITIKA PRIRODNIH I
OTPADNIH VODA
00
– Vježbe
00
15 -17
– Predavanja (P6)
(Biohem lab.)
00
30
00
12 -14 –Vjezbe (P6)
30
13 -14 –
Predavanja (P4)
ALTERNATIVNI IZVORI
ENERGIJE
30
14 -16
KATASTAR
ZAGAĐIVAČA
00
00
– Predavanja (P3)
16 -17
30
13 -15
HIDROBIOLOGIJA
30
30
– Vježbe (P3)
00
Vježbe G1
(Biološka lab. 2)
Izdanje: 1
Datum: 01.12. 2012.
strana 13 od 14
Biotehnički fakultet Bihać
Izdanje: 1
Obr.7.5 - 01/10/Proces nastave
Datum: 01.12. 2012.
strana 14 od 14
Download

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA PRVU GODINU