MEPEX CONSULTING
Kompanija MEPEX CONSULTING osnovana je Januara 1990.godine, kao jedno od prvih privatnih
preduzeća u oblasti građevinarstva, u tadašnjoj Jugoslaviji.
Preduzeće inženjering tipa - objedinjuje urbanističke aktivnosti, projektovanje, organizaciju
izgradnje objekata i vršenje poslova stručnog nadzora - za objekte visokogradnje i uređenje
slobodnih površina.
Koordinira rad većeg broja inženjera sa licencama za projektovanje i izvođenje svih vrsta
građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.
Na složenijim projektantskim poslovima nastupa kao NOSILAC KONZORCIJUMA koji čine
renomirane članice, usko specijalizovane za izradu pojedinih segmenata investiciono-tehničke
dokumentacije, vršenje poslova stručnog nadzora i izvođenje radova.
U okviru svog sedišta na Novom Beogradu, raspolaže sopstvenim magacinskim prostorom, kao i
odgovarajućom opremom za izvođenje određenog obima građevinskih radova.
Tokom više od dvadeset godina rada izvršena je selekcija velikog broja spoljnjih saradnika I
podizvođača - kooperanata za sve vrste radova - u skladu sa najširom lepezom zahteva
potencijalnih investitora.
KONTAKT
Adresa:
Sedište preduzeća je na Novom Beogradu, u ulici Savski Nasip br. 3
11070 Novi Beograd
Srbija
Telefoni:
+ 318 (0)11 318 09 75 (fax)
+ 318 (0)11 318 09 76
e-mail:
[email protected]
Osoba za kontakt:
Direktor preduzeća
Predrag Jakovljević, dipl.ing.arh.
Mobilni telefon:
+ 381 63 374 990
e-mail:
[email protected]
1
PROJEKTOVANJE
Naučno- tehnološki park Zvezdara - Beograd
BGP objekata = 182.000m2
Arhitektonsko rešenja kompleksa
projektovano 1987. – 1989. godine
Autorsko delo u evidenciji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Nadgradnja 66 stambenih objekata sa 412 stanova
Stambeno naselje Miljakovac II - Beograd
BGP objekata = 31.500m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija projektovano 1991. godine
(Autor: Dr. Nedeljko Borovnica d.i.a.)
izgrađeno u periodu 1991. – 1996. godine
Poslovni objekat - Ul. 29.novembra br.51 - Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
Autu centar “Đelmaš” – Beograd
Investiciono tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 1.330m2
izrađen 1992. godine
BGP objekta = 780m2
izrađena 1992. godine
2
Poslovni centar sa apartmanima
Ugao ul. 29.novembra i Džordža Vašingtona - Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 6.800m2
izrađen 1992. godine
Stambeni objekat - Ul.Drinčićeva br.22 – Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 560m2
izrađen 1992. godine
Stambeni objekat - Ul.Drinčićeva br.16 – Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 650m2
izrađen 1992. godine
Stambeni objekat - Ul.Džordža Vašingtona br.1 – 1a – Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
Fabrika sveća Srpske Pravoslavne Crkve - Sremski Karlovci
Investiciono tehnička dokumentacija
(Autor: Dr.Branko Glumac d.i.a.)
Hotel "Maljen" - Divčibare
Idejni arhitektonski projekat rekonstrukcije
(Autor Dušan Filipović d.i.a.)
Hotel "URAL" – Moskva - Rusija
Konkursni rad - I nagrada na međunarodnom konkursu
(Autor Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 3.150m2
izrađen 1992. godine
BGP objekta = 500m2
izrađena 1992. godine
izvedena 1992. godine
BGP objekta = 4.800m2
izrađen 1993. godine
BGP objekta = 21.430m2
izrađen 1994. godine
Poslovni objekat - “DELOITTE and TOUCHE” – Moskva - Rusija
BGP objekta = 1.650m2
Investiciono tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju
izrađena 1994.godine
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
I faza izvedena 1994. – 1995. godine
Poslovni centar sa robnom kućom - Ul.Udaljcova – Moskva – Rusija
Idejni arhitektonski projekat rekonstrukcije i dogradnje
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 9.220m2
izrađen 1994. godine
3
Hotel "13 maj" - Bečići – Crna Gora
Idejni arhitektonski projekat rekonstrukcije i dogradnje
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 8.600m2
izrađen 1994. godine
Aerodrom Beograd - "Crvena Zgrada"
Investiciono tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju
(Autor Ljiljana Tot d.i.a.)
BGP objekta = 4.300m2
izrađena 1995. godine
Rezidencijalni stambeni objekat - Petra Mećave br.2a - Beograd
Investiciono tehnička dokumentacija
(Autor Snežana Popović d.i.a.)
BGP objekta = 520m2
izrađena 1995. godine
izveden 1996. godine
Vila "Miločer" - Miločer – Crna Gora
Idejni arhitektonski projekat rekonstrukcije i dogradnje
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
Poslovni centar
Ugao ul. Kralja Petra i Gospodar Jevremove u Beogradu
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Zoran Jovanović d.i.a.)
Stambeni objekat - Ul.Neznanog junaka br.3 – Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje – interni konkurs
(Autor: Zoran Jovanović d.i.a.)
BGP objekta = 2.400m2
izrađen 1996. godine
BGP objekta = 4.500m2
izrađen 1996. godine
BGP objekta = 1.900m2
izrađeno 1997. godine
Stambeni objekat - Ul.Neznanog junaka br.3 – Beograd
BGP objekta = 1.900m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
izrađeno 1997. godine
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
izgrađen 1999. – 2001. godine
Stambeno-poslovni objekat
Ul. Durmitorska br. 6 – 8 – Beograd
BGP objekta = 4.200m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
izrađena 1999. godine
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
izgrađen 1999. – 2001. godine
4
Rezidencijalni stambeni objekat - Ul.Prespanska br.30 - Beograd
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Naučno-tehnološki park Zvezdara - Beograd
Investicioni projekat
(Rukovodilac radnog tima - Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekata = 750m2
izrađena 2000. godine
izgrađen 2001. godine
izrađen u periodu 2002. – 2004. godine
Očna Klinika “Miloš”
Bulevar JNA br. 189 – Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 1.200m2
izrađeno 2005. godine
Stambeni objekat - stambeno naselje Mirijevo – Beograd
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 1.150m2
izrađena 2006. godine
izveden 2007. godine
Poslovno – tržni centar
Lokacija Tošin Bunar - Novi Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 9.600m2
izrađeno 2006. godine
5
Porodični vikend objekat – Zlatibor
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
za rekonstrukciju I dogradnju
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 120m2
izrađena 2006. godine
izveden 2007. godine
Opština Budva – Budva - Crna Gora
BGP objekta = 600m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
za rekonstrukciju prizemnog dela objekta
izraðeno 2007. godine
(Autori: Mihajlo Rakić d.i.a, Mladen Nastasijević d.i.a., Aleksandar Mitić d.i.a.)
Stambeno - poslovni objekat - Ul. Mačvanska br. 31 - Beograd
BGP objekta = 2.000m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
izrađena 2007. godine
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
izgrađen 2008. – 2009. godine
6
Rezidencijalni stambeni objekat – Podgorica – Crna Gora
BGP objekta = 1.400m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
izrađena 2008. godine
(Autori–Mihajlo Rakić dia, Mladen Nastasijević dia.,Aleksandar Mitić dia.) izveden 2009. godine
Knjižare: “Službeni list” – Ul.Makenzijeva i Ul.Dušanova - Beograd
Poslovni prostori i show room-a preduzeća “MSL lighting”
Poslastičarnica “PRIČA” – Ul.Pop Lukina - Beograd
Ekskluzivna prodavnica lanca “DVE ŠMIZLE” - shopping mall DELTA SITY - Novi Beograd
Projekti enterijera
izrađeni 2003. – 2009. godine
(Autori – Mihajlo Rakić dia, Mladen Nastasijević dia,
Aleksandar Mitić dia.)
sve izvedeno u periodu 2003. – 2009. godine
Rezidencijalni objekat u Pržnom – Budva – Crna Gora
Idejni arhitektonski projekat
(Autori – Predrag Jakovljević d.i.a. i Mihajlo Rakić d.i.a.)
BGP objekta = 900m2
izrađen 2008. godine
7
Stambeno poslovni objekat - Budva – Crna Gora
BGP objekta = 2.600m2
Idejni arhitektonski projekat
izrađen 2008. godine
(Autori: Mladen Nastasijević d.i.a. Mihajlo Rakć d.i.a.Aleksandar Mitić d.i.a)
Stambeni objekat sa apartmanima – Petrovac – Crna Gora
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
(Autori – Predrag Jakovljević d.i.a. i Mihajlo Rakić d.i.a)
Stambeno-poslovni objekat
Ul.Žikice Jovanovića – Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autori – Predrag Jakovljević d.i.a. i Mihajlo Rakić d.i.a.)
Stambeno - poslovni objekat
Ul.Dimitrija Tucovića br. 124 – 126 - Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje
(Autori: Predrag Jakovljević d.i.a, Mihajlo Rakić d.i.a,
Mladen Nastasijević d.i.a, Aleksandar Mitić d.i.a.)
BGP objekta = 620m2
izrađeno 2008. godine
BGP objekta = 1.700m2
izrađen 2008. godine
BGP objekta = 3.050m2
izrađeno 2008. godine
Stambeno - poslovni objekat – Inđija
BGP objekata = 2.950m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
izrađeno 2008. godine
(Autori: Mihajlo Rakić dia.,Mladen Nastasijević dia. Aleksandar Mitić dia.) izveden 2010. godine
Nadgradnja stambenog objekta – pent house
Ugao ul.Kralja Petra i Strahinjića Bana - Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 500m2
izrađeno 2009. godine
Stambeni objekat
Obilićev venac - Beograd
BGP objekta = 850m2
Idejni arhitektonski projekat i Investiciono tehnička dokumentacija
za rekonstrukciju prizemnog dela objekta i pretvaranja u poslovni prostor izrađen 2009. godine
(Autor: Dr.Branko Glumac d.i.a.)
8
Poslovni kompleks “DANUBE PALACE”
Ul.Dragoslava Srejovića - Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor - Predrag Jakovljević d.i.a.)
Crkvena kapela Sv.Velikomučenika Trifuna
Kliničko bolnički centar “Zvezdara” - Beograd
Idejno arhitektonsko rešenje i kompletna projektna dokumentacija
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Dogradnja oftamološke i urološke klinike
Kliničko bolnički centar “Zvezdara”- Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 29.600m2
izrađen 2009. godine
BGP = 50m2
izrađeno 2009 godine
izgrađen 2010 godine
BGP = 1.200m2
izrađen 2009 godine
9
Naučno-tehnološki park Zvezdara - Beograd
BGP objekata = 16.500m2
Investiciono tehnička dokumentacija za izgradnju objekata I faze
izrađena 2010. godine
Autorsko delo u evidenciji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije
(Autori: Predrag Jakovljević d.i.a.)
izvedeno 2011 - 2012.godine
Naučno-tehnološki park Zvezdara - Beograd
P lokacije = 4,00ha
Investiciono tehnička dokumentacija za uređenje slobodnih površina
izrađeno 2011. godine
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
izvedeno 2011 - 2012.godine
DIPOS – Nemačka škola - Ul.Sanje Živanović br.10 - Beograd
Elaborat investicionog održavanja I rekonstrukcije potkrovne etaže
(Autori: Predrag Jakovljević d.i.a.i Zoran Veselinović d.i.a.)
BGP objekata = 800m2
izrađeno 2011. godine
izvedeno 2011. godine
Kompanija PHARMASWISS – Batajnički put br.5a - Beograd
BGP objekata = 16.500m2
Spoljna tehnička kontrola – revizija – projektne dokumentacije
tokom 2011. godine
(Rukovodioci tima revidenata: Zoran Veselinović d.i.a. i Predrag Jakovljević d.i.a.)
Rezidencijalni stambeni objekat - Ul.Ramska br.1 - Beograd
Idejni arhitektonski projekat
(Autor: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Preduzeće PROVET – novi proizvodni pogon - Leštane - Beograd
Idejni arhitektonski projekat i investiciono tehnička dokumentacija
(Autor i odgovorni projektant: Predrag Jakovljević d.i.a.)
BGP objekta = 250m2
izrađen 2012. godine
BGP objekata = 800m2
izrađen 2013. godine
u izgradnji
10
Klinički centar Kragujevac
Rekonstrukcija - konsultantske usluge
(Koordinator tima konsultanata: Predrag Jakovljević d.i.a.)
Klinički centar Kragujevac
Tehnološki projekat objekta 18 – ekonomski blok
(Rukovodilac izrade: Predrag Nikolić d.i.a.)
BGP objekata = 5.500m2
tokom 2013.godine
Klinički centar Kragujevac
Osnove Tehnološkog projekta objekta 14a – novi hirurški blok
(Rukovodilac izrade: Predrag Nikolić d.i.a.)
Tržni centar u Boleču
Idejno arhitektonsko rešenje
(Autori: Predrag Jakovljević d.i.a. I Sandra Nekić d.i.a.)
*
*
tokom 2013.godine
BGP objekata = 22.000m2
tokom 2013.godine
BGP objekata = 6.160m2
izrađeno 2014.godine
*
U Beogradu, Maj 2014 godine
11
Download

MEPEX CONSULTING