Zurli Trestat tapan cuka
www.dubbelzijdig.nl
 = 130




    


G
    

   

     











tres - tat
   
   
D
   

   

do dve ora
D
vi - jat.

  

  
Rum dum dum dum


cu - ka

  
rum dum dum.

  
Mla - di
A
G
   
Mla - di - mo - mi
   
   

Bm
D
Rum dum dum dum
   
   

Zur - li
tres - tat
   
Bm
G
   
   
   
   
dum dum dum dum


   
er - ge - ni
   


   
A
   
i
 




D
D


rum dum dum.

  
   
   
   
A

   
ta - pan
    



  
ta - pan cu - ka
   


 G
          
na - sred se - lo,
na - sred se - lo,
D
 



  



D
    

       
  
Zur - li
G
D
  D
     

(Rum dum dum)
Intro en tussenspel
   D
 
Macedonië
mo - mi
D
i
er - ge - ni
A
D
   

   

do dve ora


rum dum dum.

  
 
vi - jat.
 
 

  

  
Rum dum dum dum
© dubbelzijdig 2010, Rineke Mar witz & Conny Timmermans, T weede Exloërmond, t el. 06 51 09 87 27
1

Zurli Trestat tapan cuka (vervolg)











dum dum dum dum

D


D
   

   

do dve ora





Rum dum dum dum

A

vi - jat.




  

dum dum dum.

  
A
   
Mla - di - mo - mi
   
Bm
D
Bm
Mla - di
mo - mi
i
er - ge - ni
   
D
er - ge - ni
   
   
G
G
   
   
   
i
A
A
   
do dve ora
D

vi - jat.
   



Zurli treštat, tapan čuka
Zurli treštat, tapan čuka, rum dum dum, 2 x
Mladi momi i ergeni do dve ora vijat
2x
Te midden van het dorp schallen de Zurli en slaat de tapan
de jongelui, meisjes en jongens, maken twee danskringen
Refr.
Rum dum dum dum dum dum dum dum
Rum dum dum dum dum dum dum
Mladi momi i ergeni do dve ora vijat
Dan komt er een grootvader voorbij. Hij is oud en grijs,
Maar draait de punten van zijn snor omhoog
En hij loopt op de kringen af om ook mee te dansen
Ozdol ide star bel dedo, zasukal mustaki, 2 x
Pravo trag na oroto i on da se fati
2x
Grootmoeder Neda ziet hoe opa met de jongelui aan het
meedansen is:
‘Kom, weg hier, jij oude vogelverschrikker, kom mee naar huis jij’.
Go dogleda baba Neda kako dedo Igra: 2 x
‘Ajd’od tuka, staro aro, doma da si o(d)me. 2 x
Deze bladmuziek wordt GRAT IS aangeboden door Dubbelzijdig: Rineke Marwitz en Conny Timmermans. Om deze website in stand
te houden zouden wij het op prijs stellen om, per gedownload nummer een vrijwillige bijdrage te ontvangen voor het downloaden en
gebruiken van deze muziek. Zo kun je, en nog veel meer muzikanten / zangers, genieten van de door ons aangeboden bladmuziek.
Wil je iets doneren neem dan svp contact op. e-mail: conny apenst aartje dubbelzijdig.nl - www.dubbelzijdig.nl
© dubbelzijdig 2010, Rineke Mar witz & Conny Timmermans, T weede Exloërmond, t el. 06 51 09 87 27
2
Download

Zurli trestat tapan cuka