Linije za čišćenje, sušenje i skladištenje
žitarica firme PAWLICA s.r.o.
PAWLICA
tehnologije sušenja i skladištenja robe
PAWLICA s.r.o., Opuková 12, 163 00 Praha 6, Republika Češka * www.pawlica.cz
+420 235 301 321 * +420 235 302 163 * +420 602 229 409 * [email protected]
AGROMETAL-Trade D.O.O., Zlatne grede 25, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/522-444 * Fax: 021/524-233 * e-mail: [email protected]
pražnjenje silosa
pumpa za transport zrna
mobilna sušara
stacionarna sušara
silos za akumulaciju
laboratorijska oprema
ekspedicija
prijemni koš
prečistač
silos sa stepeništem
Kompletna linija sa sušenje i skladištenje Hodonin – 2.280 t završena 2005-2006
Prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
Kapacitet ekspedicije
3,0 m x 8,0 m, postavljen u hali (natkriven)
PETKUS, tip K 527, 50 t/sat
STELA, tip MDB-TN 1/6 S
JEMA, tip T 40, 40 t/sat
BIN 1001 W, 2 x 1.140 t (ø 11,46 m, v = 16,58 m)
60 t
2 x 30 t
Kompletna linija sa sušenje i skladištenje Polička – 3.300 t završena 2008
Prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
Kapacitet ekspedicije
4,0 m x 9,0 m, kapacitet koša za prijem 34 t,
hala za prijem 12,0 m x 4,0 m x 8,0 m
SCHMIDT-SEEGER, tip TAS 152 A-2, 60 t/sat
STELA, tip GDB-TN 1/4 S
JE-MA, tip 40 t/sat
BIN, 6 x 540 t (ø 8,59 m, v = 13,85 m)
1x 40 t
1 x 30 t + 1 x 10 t za upotrebljiv odpad
Kompletna linija sa sušenje i skladištenje Třešť – 6.100 t završena 2007
Prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
Kapacitet ekspedicije
4,0 m x 16,0 m, kapacitet koša za prijem 64 t,
hala za prijem 20 x 4,5 x 10 m
SCHMIDT-SEEGER, tip TAS 154 A-4, 120 t/sat
STELA, tip MDB-TN 1/6 S
SKANDIA ELEVATOR, serija (tip) „industrial“, 80 t/sat
BIN, 6 x 985 t (ø 11,46 m, v = 14,68 m)
1x 200 t
2 x 30 t + 1 x 30 t za upotrebljiv odpad
Prostor za skladištenje Senička – 12.800 t završen 2007
Dupli prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
Kapacitet ekspedicije
2 x (4,0 m x 16,0 m), kapacitet koša za prijem 2 x 64 t,
hala za prijem 10 x 20 x 10 m
SCHMIDT-SEEGER, tip TAS 204 A-4, 160 t/sat
STELA, tip MDB-XN 1/8 SU
SKANDIA ELEVATOR, serija (tip) „industrial“, 60 t/sat
BROCK, 6 x 2.045 t (ø 14,63 m, v = 18,72 m)
2 x 298 t
4 x 30 t + 1 x 30 t za upotrebljiv odpad
Prostor za skladištenje Rostěnice – 17.000 t završen 2007
Prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
Kapacitet ekspedicije
4,0 m x 15,0 m, kapacitet koša za prijem 60 t, hala za prijem 5 x 20 x 10 m
SCHMIDT-SEGER, tip TAS 204 A-4, 160 t/sat
STELA, tip MDB-XN 1/12 SU
SKANDIA ELEVATOR, serija (tip) „industrial“, 120 t/sat
BROCK, 4 x 4.200 t (ø 18 m, v = 24 m)
200 t
3 x 40 t
Prostor za skladištenje Dolní Újezd – 16.300 t završen 2009
Dupli prijemni koš
Prečistač
Sušara
Transporteri
Čelični silosi
Kapacitet akumulacionog silosa
2 x (4,0 m x 16,0 m), kapacitet koša za prijem 2 x 64 t,
hala za prijem 10 x 20 x 10 m
SCHMIDT-SEEGER, tip TAS 154A-4, 120 t/sat
SCHMIDT-SEEGER, tip SMA 20, 60 t/sat
STELA, tip GDB-XN 1/6 S
SKANDIA ELEVATOR, serija (tip) „industrial“, 80 t/sat
BROCK, 4 x 2.045 t (ø 14,63 m,h 18,72 m)
BIN, 8 x 986 t (ø 11,46 m,h 14,69 m)
319 t
PAWLICA
tehnologije sušenja i skladištenja robe
PAWLICA s.r.o., Opuková 12, 163 00 Praha 6, Republika Češka * www.pawlica.cz
+420 235 301 321 * +420 235 302 163 * +420 602 229 409 * [email protected]
AGROMETAL-Trade D.O.O., Zlatne grede 25, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/522-444 * Fax: 021/524-233 * e-mail: [email protected]
Download

Linije za čišćenje, sušenje i skladištenje žitarica firme