Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland e.V.
Ute Schulte Ostermann - předsedkyně BvNW (Spolkového svazu přírodních a lesních školek)
Proč jsou lesní školky v Německu
tak úspěšné a různorodé?
Nejvyšší počet obyvatel v Evropě – 80,5 milionů
obyvatel
Pedagogická hnutí
Společenská hnutí
Co umožnilo
úspěch
a rozmanitost
lesních školek v
Německu?
Politické a správní
struktury
Společenské struktury
Politické a správní struktury
Mateřské školy ve Spolkové republice
Německo
Denní péče o děti patří do oblasti sociální a není tedy,
jako v některých jiných zemích, součástí školství či
zdravotnictví.
Spolková republika Německo je federativní republikou
složenou ze 16 spolkových zemí, zákonodárnou pravomoc
mají jednotlivé země a tak má každá spolková země své
vlastní zákony k denní péči o děti.
•
16 zákonů k denní péči o děti
příklad:
16 různých výkladů péče
• 16 vzdělávacích plánů
●
příklad:
●
Politické a správní struktury
Princip subsidiarity
Dle principu subsidiarity se při
zajišťování úkolů v péči o
mladé dává obečně přednost
nezávislým zřizovatelům
před veřejnou péčí o mladé.
To je garancí různorodosti
zřizovatelů a občanské
angažovanosti v mateřských
školách.
Společenské struktury
Kdo je zřizovatelem denní péče o
děti?
64 % nezávislí zřizovatelé, často
registrované obecně prospěšné
spolky (e.V. – „o.p.s.“). Jsou
podporovány státními penězi.
33 % veřejní zřizovatelé (obec,
kraj, stát, svaz).
3 % komerční zřizovatelé, ti, kteří
jsou vyloučeni z veřejné podpory
 Církve a náboženská
společenství
 Německý paritní dobročinný
svaz
 Zastřešující organizace malých
zřizovatelů
 Německý Červený kříž
 Dobročinná organizace
pracujících AWO
 Diakonie
 Caritas
 pro familia
 SOS dětské vesničky
 Centrální dobročinné místo
Židů v Německu o.p.s.
 Mezinárodní svaz
 Rodičovské iniciativy
evropském srovnání není jiné země se srovnatelnou pluralitou zřizovate
Společenská hnutí
Ekologická hnutí v Německu
1. Hnutí za (ochranu) životního prostředí
kolem 1800
 Nedostatek dřeva, zásobovací krize,
paralelně vznikl kult přírodní a lesní
romantismus
2. Ekologická (a občanská)hnutí 70. až 80.
léta 20. století
 Občanské iniciativy proti jaderným
elektrárnám
 Vznik občanských iniciativ (600 v
západním Německu). Ekologické skupiny
Pedagogická hnutí
Pedagogika v Německu
1. Reformní pedagogika
Komenský, Rousseau a Pestalozzi
Hnutí mládeže, volnosti a přírodní zkušenosti
Maria Montessori, Waldorfská pedagogika
2. Dnešní pedagogická hnutí a přístupy
Reggio, Freinetovská škola, Montessori, Pestalozzi,
Waldorfská pedagogika, Fröbelovská pedagogika, přístup situační
orientace, inkluzivní, mezikulturní, Kneippský zdravotní přístup,
sociálně ekologický přístup atd.
Různorodost lesních
mateřských škol
Sociálněekologická
Inklusivní
Situační
orientace
Lesní mateřská
škola
Reggio
Montessori
Waldorf
Od roku 1993 kontinuálně vznikají v Německu lesní
mateřské školy
 Kdo jsou zakladatelé rodičovských
iniciativ?
 Kdo jsou rodiče?
 Kdo jsou podporovatelé?
 Kdo dává povolení?
 Jaké mám možnosti sám zakládat?
Jak vzniká lesní mateřská škola
(1)
ochotní zakladatelé
konceptu
obecně prospěšný spolek
sepsání
Jak vzniká lesní mateřská škola
(2)
Najít les
koncept financování
pedagogický personál
Jak vzniká lesní mateřská škola
(3)
péče
ke stavbě – maringotka
místní úřad péče o mládež
povolení
Jak vzniká lesní mateřská škola
(4)
nouzové zázemí
výdrž – síla – čas
povolení provozu
Děkuji vám za
Projekt Asociace lesních mateřských škol
Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj
je realizován v rámci
Fondu pro nestátní neziskové organizace.
Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.
Díky tomu je účast na konferenci zdarma.
Download

Proč jsou lesní školky v Německu tak úspěšné a různorodé?