Pitanja za Kolokvijum iz Anatomije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Šta je anatomija ( Uvod u anatomiju)
Osnovni latinski termini u anatomiju
Delovi tela telesne duplje i njihova omotači
Sistemska i topografska anatomija
Citološka i histološka građa čovečijeg tela
Razvitak i rašćenje čoveka sa odlikama delova čovečijeg tela
Skeletni sistem – osteologija što proučava i osnovne osobine kostiju
Postanak kostiju biološke reakcije
Oblik i spoljni izgled kostiju
Kosti kičmenog stuba
Kičmeni stub kao celina
Krsna kost (os sacrum)
Kosti grudnog koša
Grudni koš kao celina
Kosturi glave, lobanje i lica
Kosti glave kao celina
Kosti gornjeg uda
Kosti donjeg uda
Karlica (pelvis)
Kosti noge kao celina
Zglobovni sistem osnovne odlike
Nepokretni zglobovi
Pokretni zglobovi
Kičmeni stub spojevi
Statika kičmenog stuba
Zglobovi glave
Zglobovi gornjeg uda
Zglobovi donjeg uda
Mišićni sistem spoljni izgled,građa i pripoj
Pomoćni organi mišića i funkcija mišića
Mišići grudnoj koša i leđa
Mišići vrata i dejstvo
Slabe tačke trbušnog zida
Dijafragma i mehanika disanja
Mišići vrata i dejstvo
Mišići glave
Mišići gornjeg uda
Dejstvo mišića ruke, ramena, nadlakta,podlakta i šake
Mišići donjeg uda
Mišići donjeg uda kao celina
Download

Анатомија