YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TARİH ANABİLİM DALI
Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
COĞRAFYA ANABİLİM DALI
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
(Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmak için Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
aynı bilim dalından lisans mezunu olma, Doktora programına
Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
kayıt olmak için de yine aynı bilim dalından Lisans ve Yüksek
Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Lisans mezunu olma şartı aranmaktadır)
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı****
Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
1
15
1
5
5
2
2
10
5
5
5
1
1
5
5
5
5
5
1
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
5
5
8
10
10
5
Doktora
Yatay Geçiş
10
8
10
15
15
8
5
20
2
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
2
Doktora
15
Doktora
Yatay Geçiş
30
Sanatta Yeterlik
Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
Sanatta Yeterlik
Bilim Dalı/Sanat Dalı
Yurtdışı Kontenjan Teklifi
Doktora
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
Genel Kontenjan Teklifi
Yüksek Lisans
Programın Adı
ALES
Puan Türü
SÖZ
SÖZ
1
2
2
1
2
1
3
3
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
1
SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
SÖZEL
5
SÖZEL
SÖZEL
SÖZEL
SÖZEL
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Prehistorya Bilim Dalı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ANABİLİM DALI
Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Uygulamalı Psikoloji
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
FELSEFE ANABİLİM DALI
BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI
5
5
5
7
5
10
5
10
12
5
20
15
20
5
SÖZEL
EA/SÖZ
5
5
5
2
2
EA
EA
EA
5
1
1
SÖZ
SÖZ
5
8
10
10
10
EA
1
1
1
EA
EA
2
3
2
2
1****
3
3
2
2
EA
EA
EA
5
70
80
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
İKTİSAT ANABİLİM DALI
İktisat Teorisi Bilim Dalı
İktisat Politikası Bilim Dalı
İktisat Tarihi Bilim Dalı
Teknoloji ve Sanayi İktisadı
5
25
30
30
25
25
15
25
EA/SÖZ
3
3
3
3
3
15
MALİYE ANABİLİM DALI
Maliye Bilim Dalı
Mali Hukuk Bilim Dalı
İŞLETME ANABİLİM DALI (İKTİSAT)
20
20
25
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ A.B.D.
Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı
Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
İNGİLİZCE İKTİSAT ANABİLİM DALI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
(Lisans eğitimini Sosyal Bilimler alanında yapmış olmak. Siyaset
Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümleri
dışındaki Sosyal Bilim alanlarında lisans derecesi alanlara
Bilimsel Hazırlık dersi verilebilir. Sosyal Bilimler alanında lisans
derecesi olmayan ancak halihazırda Anabilim Dalımızda Özel
Öğrenci olarak kabul edilmiş olanlar bu koşuldan muaftır.)
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Bilim Dalı
25
25
20
15
3
3
15
15
8
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
5
5
3
2
2
2
2
2
3
EA
EA
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
EA
EA
EA
EA
2
2
2
2
EA
EA
EA
EA
2
2
2
2
2
3
EA
EA
EA
EA
EA
EA
15
10
2
2
2
2
2
2
EA
20
15
15
15
20
10
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EA
EA
EA
EA
İŞLETME ANABİLİM DALI (Siyasal Bilgiler)
Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı (***)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme)
Finans Bilim Dalı (***)
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı (***)
İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı (***)
Muhasebe Bilim Dalı (***)
Pazarlama Bilim Dalı (***)
Sayısal Yöntemler Bilim Dalı (***)
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI
(Yüksek Lisans için Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi
bölümleri, Sosyoloji veya Psikoloji bölümlerinde, Doktora için
Yüksek Lisans öğrenimini Halkla İlişkiler, Reklam, Gazetecilik
veya Radyo Televizyon Sinema Bölümlerinde yapmış olmak)
10
15
10
2
1
1
25
20
25
30
30
10
10
5
10
10
5
10
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
10
5
Yeni Medya ve İletişim Yönetimi Bilim Dalı (Üniversitelerin
Dil ve Edebiyat Bölümleri, Fen Bilimleri ve Mühendislik
Bilimlerinden mezun olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.)
7
Genel Gazetecilik Bilim Dalı
5
2
1
2
1
EA
1
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
2
1
SÖZ
SÖZ
5
GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
1
1
2
SÖZ
SÖZ
İletişim Sosyolojisi Bilim Dalı
RADYO, TV, SİNEMA ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İslami Araştırmalar (Arapça) (Ed-Dirasatü'l-İslamiyye)
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İslami Araştırmalar (İngilizce) (Islamic Studies)
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANABİLİM DALI
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI ANABİLİM DALI
MÜZİK ANASANAT DALI
Piyano Sanat Dalı (Piyano)
Piyano Sanat Dalı (Korrepetisyon)
Yaylı Çalgılar Sanat Dalı (Keman)
HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE
KADIN ÇALIŞMALARI
PARA, SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR
SOSYAL YAPI - SOSYAL DEĞİŞME
MÜZE YÖNETİMİ
AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÜKSEKÖĞRETİM'DE PLANLAMA
5
15
70
5
20
5
15
10
25
20
20
15
15
15
2
5
3
3
2
2
2
10
2
1
2
1
1
1
8
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
1
1
2
1
2
2
2
SÖZ
15
10
2
EA/SÖZ
EA/SÖZ
3
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA
5
5
5
15
7
15
20
15
15
10
20
25
15
5
5
5
3
3
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EA/SÖZ
SÖZEL
2
1
1
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA/SÖZ
2
EA/SÖZ
2
2
2
EA/SÖZ
EA/SÖZ
EA
EA/SÖZ
Tezsiz
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş
Genel
Tezsiz
Yüksek Lisans
Program Adı
Tezsiz
2
2
EA/SÖZ
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tezsiz
2
SÖZ
SÖZ - EA
10
(*****) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhüriyeti Uyruklu adaylar için
Tedarik Zinciri Yönetimi
Gazetecilik
SÖZ
SÖZ
Yatay geçiş programlarına başvuracak adayların en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olmaları gerekmektedir.
30 kredi tamamlamak zorunludur (En az 10 ders ve seminer).
Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı'na başvuracak adaylar, Almanca'dan en az 80 puana sahip olmalıdır (YDS ya da eşdeğeri sınavlardan).
Bilim Dalı/Sanat Dalı
SÖZ
SÖZ
NOT:
(**)
(***)
(****)
SÖZ
10
25
30
30
3
3
ALES Puan
Türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, TV, Sinema
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi
Kariyer Danışmanlığı
Müze Yönetimi
Bankacılık
Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
İstanbul Araştırmaları
Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi
İşletme Vergiciliği
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Tezsiz
30
3
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları
Tezsiz
30
3
Yükseköğretim'de Planlama
İslam İktisadı ve Finansı
Tezsiz
15
3
Tezsiz
30
NOT:
* Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenilmemektedir.
* Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan Yabancı Dil Puanı (ÜDS veya Eşdeğeri Sınav notu) istenilmemektedir.
Download

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYINIZ.