Download

1. Šta je čvrtoća materijala? 2. Osnovna podjela svojstava materijala