17.00 - 17.30
Kafe pauza
17.30 - 19.00SIMPOZIJUMI
Autizam i psihotični poremećaji u detinjstvu
Moderator: Smiljka Popović Deušić
Zloupotreba PAS i druge adikcije
Moderator: Snežana Alčaz
Dečija i adolescentna psihoterapija
Moderator: Vesna Brzev Ćurčić
NEDELJA, 25. april
10.00- 12.00
12.00
Izveštaji sa simpozijuma
Diskusija i zaključci
Zatvaranje kongresa
Koktel za doviđenja
SMEŠTAJ
DRUŠTVO ZA DEČJU
I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
I SRODNE STRUKE SRBIJE
Agencija „Čigota“
Beograd, Svetog Save 43
Radno vreme: 8-18h, subotom: 8-13h
tel/fax: 011/ 244 3182, 245 9874, 2453 678
DRUŠTVENI PROGRAM
fakultativan
Izlet u Sirogojno (700 DIN)
Petak, 23. aprila, 14.30 -17.30
Molimo Vas da, zbog tehničkih razloga, posle
registracije i uplate kotizacije, zdravstveni
radnici pošalju broj licence na e-mail adresu:
[email protected]
II kongres
sa međunarodnim učešćem
pod pokroviteljstvom
Ministarstva zdravlja
Republike Srbije
u saradnji sa
Medicus-om, London
REGISTRACIJA
Četvrtak 14.00 – 20.00
Petak / subota 08.00 – 20.00
GLAVNI SPONZOR
KOTIZACIJA
(podrazumeva kongresni materijal, bedž, sertifikat, torbu,
svečanu večeru, koktele...)
• 5000 DIN (50€)
• 4000 DIN (40€) - za članove DEAPS-a
• 2500 DIN (25€) - za studente
KOSPONZOR
MENTALNO ZDRAVLJE
DECE I MLADIH
nova razumevanja,
nove mogućnosti
Kotizaciju uplatiti na račun DEAPS-a
Komercijalna banka ad, Beograd
Dinarski: 205-87584-12
PIB: 103802961
za devizne uplate i profakture se obratite
agenciji PARTNER PLUS
Alekse Nenadovića 12/9, Beograd
tel: +38111 245 7072
mob: +381 62 210 170
e-mail: [email protected]
web: www.partnerplus.co.rs
sa naznakom »kotizacija za Kongres«
Primerak uplate poslati na e-mail adresu ili fax Društva.
22 – 25. april 2010.
Institut „Čigota“
Zlatibor
Drugo obaveštenje
PROGRAMSKI ODBOR
Ćurčić Vojislav, predsednik
Išpanović Radojković Veronika
Lakić Aneta
Mitrović Dragan
Popović Deušić Smiljka
Brzev Ćurčić Vesna
Štajner Popović Tamara
Stamatović Gajić Branka
Tomić Snežana
ORGANIZACIONI ODBOR
Išpanović Radojković Veronika, predsednik
Ćurčić Vojislav
Pejović Milovančević Milica
Životić Sanja
Borovnica Vladimir
Kovačević Dragana
Pirgić Biljana
Franić Aleksandra
Petrović Dragana
Zotović Mara
KONGRES JE AKREDITOVAN
KOD ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE
Akreditacija: A-1-303
usmena prezentacija 12
poster 9
pasivno učešće 6 bodova
Za sva obaveštenja se možete javiti
Dr Sanji Životić
tel: +38111 3630 742
Dr Milici Pejović-Milovančević
tel: +381 11 3307 640
fax: +381 11 3065 799
e-mail: [email protected]
Web: www.deaps.org.rs
DETALJAN PROGRAM KONGRESA
ĆE BITI OBJAVLJEN NA SAJTU DRUŠTVA
www.deaps.org.rs
PRELIMINARNI PROGRAM
ČETVRTAK, 22. april
18.30 – 19.00 Otvaranje
19.00 – 19.30 Veronika Išpanović Radojković
Izazovi i perspektive dečje i adolescentne
psihijatrije u Srbiji
19.30 – 20.00 Koktel dobrodošlice
PETAK, 23. april
9.00 - 10.30PLENARNA SEDNICA
Mentalno zdravlja dece
Moderator: Veronika Išpanović Radojković
Predavači: Aneta Lakić Kvalitet života u razvojnom
dobu-od koncepta do prakse,
Smiljka Popović Deušić Komorbiditet u psihijatriji
razvojnog doba-slučajnost ili realnost,
Milica Pejović Milovančević Etičke i profesionalne
dileme u psihofarmakoterapiji dece i adolescenata
10.30 - 12.00
PLENARANA SEDNICA
Mentalno zdravlje mladih
Moderator: Vojislav Ćurčić
Predavači: Martina Tomori, Seksualnost u
adolescenciji-šta ima novo? Vojislav Ćurčić „Ruski
rulet“ adolescencije, Miroslava Simić Tretmani
dečje i adolescentne anoreksije zasnovani na
dokazima, Vesna Brzev-Ćurčić Zlostavljanje i
mediji
12.00 – 12.30
Kafe pauza
12.30 – 13.30SIMPOZIJUM
Terapija ADHD-sta smo postigli,
a sta nas ceka (Janssen-Cilag)
13.30 – 14.30
Pauza za ručak
14.30 – 15.30
POSTER PREZENTACIJE
SIMPOZIJUMI
Istraživanja mentalnog zdravlja dece i
adolescenata
Moderator: Veronika Išpanović Radojković
Adolescenta psihopatologija
Moderator: Vojislav Ćurčić
Deca sa smetnjama u razvoju
Moderator: Aneta Lakić
15.30 – 17.00
17.00 - 17.30
Kafe pauza
SIMPOZIJUMI
Savetovališta za mlade
Moderatori: Katarina Sedlecki, Snežana
Tomić
Poremećaji ponašanja
Moderatori: Milica Pejović Milovančević, Biljana
Pirgić
Dete, adolescent, porodica
Moderatori: Aleksandra Peco, Vladimir Borovnica
19.30 – 20.30 GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA
DEAPS-a
21.00 Svečana večera
17.30 – 19.00
SUBOTA, 24. april
9.00 – 10.30
PLENARNA SEDNICA
Problemi mentalnog zdravlja dece
Moderator: Aneta Lakić
Predavači: Patrick Farrar Bolton Autistic
Spectrum Disorders-Poremećaji autističnog
spektra, Bertine Enrica Lahuis Multiple Complex
Developmental Disorders (MCDD)-Multipli složeni
razvojni poremećaji
Dragan Mitrović Upotreba antispihotika u dečjoj i
adolescentnoj psihijatriji
PLENARNA SEDNICA
Problemi mentalnog zdravlja mladih
Moderator: Gordana Milavić
Predavači: Patrick Anthony Smith PTSD in
children and adolescent: evidence based practicePTSP kod dece i adolescenata: praksa zasnovana
na dokazima, Isobel Heyman CBT for OCD in
youth: is telephone therapy a way of increasing
access in treatment-KBT za OKP kod mladih: da li je
telefonska terapija način da se poveća dostupnost
tretmana, Gordana Milavić Nove metode u
tretmanu depresije:vodiči za tretman depresije dece
i adolescenata, Marija Raleva BAP sa ranim
početkom-klinički i javno-zdravstveni problem
12.00 – 12.30 Kafe pauza
12.30 – 13.30 SIMPOZIJUM
Lečenje anksioznih poremećaja dece i mladih (Pfizer)
13.30 – 14.30 Pauza za ručak
14.30 – 15.30 POSTER PREZENTACIJE
15.30 – 17.00 Radionica „U sred ništa“
Film: Džon ima 17 meseci i devet dana
provodi u prihvatilištu, James and Joyce
Robertson
Moderator diskusije: Tamara Štajner
Popović
10.30 – 12.00
Download

ovde - Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke