ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
ČE
40. číslo, říjen 2014
© MŠ Blatenská 2145, Praha 4
ČÍS
OBSAH:
Adaptace nových dětí
Výlet na Staré Hrady
Výtvarná soutěž
Plavecký výcvik v novém bazénu Prahy 11
Naši malí sportovci – fotbal, atletika
Blatenské posvícení
Divadelní okénko
Hrajme si s angličtinou
Blatenský Bazárek – „podzim, zima“
Okénko pro rodiče – Denní časový rámec, Co je to grafomotorika
Slovo ředitelky
39/2014ČÍSLO 39/2014LATEŇÁČEK
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Září u Žabiček
V září jsme ve třídě Žabiček přivítali hodně nových kamarádů. Začátek měsíce byl pro
všechny přítomné velmi těžký, bylo v něm spousta slz stýskání, nejen na straně dětí, ale i
rodičů. To jsme však rychle překonali a nyní už to všichni zvládáme bez pláče. Děti se začaly
do školky těšit na své nové kamarády, ale také na to, co všechno budeme ve školce dělat.
Postupně jsme se seznamovali s každodenními rituály, jako je ranní kroužek, odchody na
svačinu, ven či na oběd. Seznámili jsme se také s pravidly společného soužití, aby nám ve
školce společně bylo dobře. Učíme se společně si hrát, domlouvat se, ale hlavně se učíme
základním návykům – uklidit si po sobě, pozdravit, poprosit či poděkovat, učíme se také
krátké říkanky i písničky. Velmi oblíbenou činností jsou také hudebně pohybové hry, při
kterých si užíváme spousty legrace. Doufáme, že se dětem u nás bude stále tak líbit a celý
školní rok si společně užijeme.
Šárka Dziadurová
Adaptace nových dětí u Lvíčat
Začátek září znamená každoročně velký krok v životě mnoha dětí i jejich rodičů. Stejně tak
tomu bylo i letos. 1. září jsme přivítali nové děti, jejich rodiče měli možnost v tento významný
den být při tom. Děti se seznamovaly s prostředím školky, s učitelkami a ostatními dětmi.
Rodiče zjišťovali, jak to v mateřské škole funguje, pozorovali nejen své děti, ale také se
zajímali o provoz ve třídě. Děti si zatím hrály, zvědavě se navzájem okukovaly,
prozkoumávaly hračky.
Druhý den již byly děti ve třídě bez rodičů, což se v některých případech neobešlo bez slziček
a smutnění po maminkách. S postupem týdne ubývalo slziček a přibývalo úsměvů. Všechny
děti zvládly počáteční adaptaci výborně. Protože jsou to všechno šikulové, umí už první
básničky a písničky. Znají všechny své kamarády i paní učitelky jménem. Společně se nám
podařilo vytvořit první obrázky. Známe a uplatňujeme třídní pravidla, umíme se podělit o
hračky, zlepšujeme se v sebeobsluze a kultivujeme naše stolování. Během velmi krátké doby
toho naši nováčci zvládli opravdu mnoho. A to je jen začátek té krásně objevitelské cesty v
prvním dětském kolektivu, který děti připraví na další pokračování v celoživotním vzdělávání.
My, učitelky, proto dětem přejeme, aby je provázela spousta úsměvů, vlídnosti a radosti při
hrách, poznávání, učení a také aby postupem času dosahovaly mnoha osobních úspěchů.
Veronika Chudíková
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Výlet Staré Hrady
V úterý 23. 9. 2014 jsme se
vydali se staršími dětmi a
předškoláky všech pracovišť na
Pohádkové Staré Hrady. Cesta
autobusem byla dlouhá, ale
děti ji zvládly také proto, že se
na výlet moc těšily. Ještě před
prohlídkou hradní půdy se děti
naučily jak správně ovládat
čarodějné koště. Na
pohádkové půdě pak děti
viděly čarodějnice, pravá
starohradská strašidla a také pěkně vykutálené skřítky. Po obědě jsme s princeznou Žanetou
navštívili zámecké pohádkové sklepení. Tam děti nadchl velký ochočený drak Třífrňák
z lesního království. I počasí nám přálo, což dětem umožnilo si všechna výletní překvapení
opravdu užít. Některé děti nevšední zážitky zmohly natolik, že na zpáteční cestě v autobuse
usnuly. U školky na nás čekali rodiče a děti se v tu chvíli již určitě těšily na to, až jim budou
vyprávět, co všechno viděly a zažily.
Veronika Chudíková
Výtvarná soutěž
V první výtvarné soutěži nového školního roku, vyhlášené ve
spolupráci se společností Jihoměstská sociální a.s., ve které
měli soutěžící vyrobit „Dárek pro babičku a dědečka“,
zaznamenala naše školka obrovský úspěch. Třída Slůňat s
jejich dortem ve velké konkurenci zvítězila! Třída Lvíčat se
umístila na krásném 6. místě. Nápadů na toto téma se sešlo
opravdu mnoho – bačkory, dort, květiny, pusa, brýle, čaj,
bonbóny a další. Zpracování bylo také velmi pestré. Ve
třídách se stříhalo, lepilo, barvilo,
kreslilo a vybarvovalo. Děti se do
této tvůrčí práce pustily naplno,
každý přiložil ruku k dílu. A ta
veliká snaha byla po zásluze
oceněna, zkrátka výhry stály za
to: za první místo získala třída Slůňat peněžní výhru ve výši
3.000,- Kč, která bude využita na nákup výtvarných materiálů, a
k tomu balíček malířských potřeb. Za šesté místo Lvíčata
obdržela balíček výtvarných potřeb. Radost z úspěchu si děti
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
vychutnaly a určitě ovlivní jejich chuť i úsilí zapojit se do dalších výtvarných soutěží. Budeme
zvědavi na nová témata, která nás čekají příště, abychom se pokusili tento úspěch
zopakovat.
Veronika Chudíková
Plavání je zábava
Začal nový školní rok a s ním i
spousta nových kroužku.
Nejoblíbenější mezi dětmi je kurz
plavání. V prvním pololetí budou
navštěvovat kurz předškoláci ze
třídy Tygříků, Slůňat a Rybiček. Děti
čeká 18 lekcí od září do ledna.
Letošní novinkou je místo, kde se
plavecký kurz odehrává - nový
plavecký areál v Praze 11.
První návštěva bazénu se nesla
v duchu očekávání a těšení na nové
prostory plaveckého bazénu.
Cestou k bazénu to v autobuse hučelo natěšenými dětskými hlásky. A co teprve, když jsme
dorazili na recepci, kde jsme dostali čipy, které nám otevřely vstup do prostor plaveckého
areálu. Nejprve jsme samozřejmě museli navštívit šatnu, převléknout se, osprchovat, nasadit
si plavecké čepice a pak už hurá k bazénům. Protože nás je hodně, máme k dispozici dva
bazény a u každého jsou dvě milé instruktorky, které jsou s dětmi ve vodě. Lekce začíná
krátkou rozcvičkou na suchu. Poté už trénujeme plavecké dovednosti – splývání, potápění,
skoky do vody, sbírání předmětů pod vodou a mnoho dalších vodních hrátek. Vyhrazený čas
rychle utekl, a nakonec bylo nutné se nachystat na návrat do školky. Takže se osprchujeme,
osušíme, převlečeme a můžeme vyrazit.
V autobuse cestou zpět je mnohem větší ticho a klid – plavání je zkrátka také dřina a
nejednoho „plaváčka“ pořádně unaví. Prostředí bazénu je moc hezké, paní instruktorky jsou
hodné a voda je krásně teploučká. Co víc si přát? Plaveckému umění zdar!
Renata Úředníčková
Naši malí sportovci – fotbal a atletika
V naší mateřské škole je již tradičně kladen důraz na rozvoj pohybových schopností a vyžití
dětí. K atletice, která probíhá již několik let v tělocvičně ZŠ Pošepného pod vedením třídních
učitelek nejstarších dětí, letos přibyl fotbal pro nejstarší děti, jehož vedení se ujali trenéři z
FK Dukla Jižní město. Jak takový kroužek probíhá? Nejprve si musí malí fotbalisté protáhnout
všechny svalové skupiny a rozproudit krev. Poté už může začít skutečný fotbalový mač. Každý
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
malý fotbalista má svůj důležitý úkol někdo je útočník, někdo obránce a
samozřejmě brankář. Děti se na těchto
postech střídají a celý trénink se nese v
přátelském duchu. Zápal a nadšení ze
hry našim malým sportovcům nechybí.
Ale stát se fotbalistou znamená také
posilovat svaly a zvyšovat svojí
fyzickou kondici, což u našich malých
sportovců probíhá formou zajímavých
a zábavných her. Stejně jako
seznamování se základními pravidly
fotbalu. Možná je to pro naše malé sportovce začátek fotbalové kariéry a možná zde také
vyroste nová fotbalová hvězda. Třeba z nich vyroste nový Čech, Rosický či Nedvěd. Nebo
dospělí s láskou k pohybu.
Více o klubu a video z první hodiny najdete na www.fkduklajm.cz.
Veronika Chudíková
Blatenské posvícení
Letos poprvé se na zahradě MŠ Blatenská uskutečnilo
„Blatenské posvícení“. Příjemné odpoledne zahájily
svým vystoupením malé mažoretky pod vedením paní
učitelky Báry.
Po úvodním přivítání paní ředitelky Mgr. Jany
Vaníčkové si děti mohly vyzkoušet různé činnosti,
které pro ně paní učitelky připravily. Viděly ukázku i
některých řemesel – skláře, hrnčíře. Samy si mohly
vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu nebo vyfouknout
malou kuličku ze skla.
Pro všechny bylo připraveno i malé občerstvení
formou různých koláčků, které upekly šikovné
maminky,
Klub rodičů
dodal ovoce.
Nezapomnělo se ani na pitný režim. Děti měly
možnost ochutnat čtyři druhy různých nápojů a
následně hlasovat pro ten nejchutnější. V tomto
směru se nezapomnělo ani na rodiče. I pro ně byla
připravena malá ochutnávka nápojů pro dospělé.
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Po celou dobu akce si děti mohly pohrát na pískovišti s novým zastřešením, které bylo
postaveno během prázdnin a září, nebo
se zastavit u některého ze stolečků, kde
si pro ně paní učitelky připravily různé
aktivity. Děti měly možnost zkusit si
vyrobit malý medailonek z keramiky,
zdobit perníčky, které upekly děti
z pracoviště Babákova, otiskovat
jablíčka, skládat puzzle či tiskat pomocí
korku hroznové víno.
Strávený čas nám zpříjemňoval
harmonikář se svými písničkami.
Počasí nám přálo a snad se takto všichni
sejdeme i napřesrok.
Jana Uhlířová
Divadlo v MŠ Blatenské
I v letošním školním roce zavítají do naší mateřské školy divadelní společnosti, aby i těm
nejmladším dětem umožnily shlédnout divadelní představení, obohatily je tím o kulturní
zážitky a zpestřily jim všední den.
Už v září k nám zavítalo divadlo Na koleně s pohádkou „Doktor Honza“, ve které chytrý
Honza vyléčil mlsnou a rozmazlenou princeznu.
V říjnu k nám, už po několikáté, přijela paní Lída Helligerová s hudebním pořadem o
zvířátkách. Paní Helligerová je profesionální zpěvačkou ve skupině Schovanky a hraje nejen
na kytaru. Její láska k hudbě je v jejích pořadech cítit, a proto dokáže děti snadno
„přitáhnout“ k muzice. Letošní představení bylo opět plné krásných písniček. Některé děti
zahrály svým kamarádům na hudební nástroje společně s protagonistkou. Ostatní děti
tleskaly do rytmu a všichni společně si s chutí zpívali. Už se těšíme na další divadelní
představení, která se u nás uskuteční.
Jana Uhlířová
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Divadelní představení v MŠ Pošepného
Dne 25. 9. 2014 k nám zavítalo Divadlo Harmonika s představením O vodníku Řešátkovi. Jak
už sám název napovídá, děti se mohly těšit na příběh jednoho vodníka, který se vydal za svou
milou Rusalkou do světa. Hned na začátku byly děti vtaženy do děje, když pomohly vodníkovi
vzpomenout si, kdo všechno a k čemu vodu potřebuje. Během představení si děti poslechly
písničky, dozvěděly se, kdo ve vodě žije, ale také jak se k vodě správně chovat a kde se voda
vlastně bere. Některé děti se na chvíli staly přímou součástí divadla, když se proměnily např.
v sumce, úhoře, nebo když pomáhaly chytat ryby. Představení bylo poutavě zpracované,
včetně srozumitelných kulis a pěkných loutek. Děti určitě zaujal také neobvyklý živý hudební
doprovod na akordeon. Jednoduché a rytmické písničky se děti během chvíle téměř naučily a
mohly si tak společně s panem hercem zazpívat. Jako každá správná pohádka, měla i tahle
šťastný konec. Vodník Řešátko našel svoji milou! Účinkující si děti docela získal, a tak byl po
zásluze odměněn opakovaným potleskem.
Šárka Dziadurová
Hrajeme si s angličtinou
Věděli jste, že angličtina je zábava? Tedy alespoň v naší školce v předškolních třídách tomu
tak je. Hrajeme si s angličtinou každý den a moc nás to baví! Jak je to možné? Máme moc
šikovné paní učitelky, které si s námi každý den angličtinu procvičují a učí nás nová slovíčka.
Jednou týdně dopoledne za námi do třídy chodí rodilá
mluvčí a společně si hrajeme a povídáme. Víte, jak se
hraje anglicky? To je jednoduché. Nejlepší hry vymýšlí
naše kamarádka straka Meggie. Třeba s padákem!
Zpíváme si písničku o barvách a na padáku musíme
najít tu správnou barvu. Už umíme anglicky několik
barev. Naše neoblíbenější hra je „Pohyb“. To musíte
předvádět pohyb, který paní učitelka anglicky řekne,
například skákat, chodit, běhat, létat, plavat. Hrajeme i
pexeso s obrázkovými kartami, nebo vyplňujeme úkoly
v učebnici „Wow!“.
Ale angličtinu si netrénujeme jenom při hrách a zpívání,
opakujeme si během celého dne, když si kreslíme, nebo
prohlížíme knížky a obrázky. S paní učitelkou se
dokonce zdravíme anglicky a pojmenováváme anglicky
věci okolo sebe. Velmi často musí paní učitelka
odpovídat na naše otázky „Jak se to řekne anglicky?“ – takhle naše paní učitelky zkoušíme,
jestli umí dobře anglicky. A ony umí! Mají na to dokonce certifikát, na kterém je napsáno, že
úspěšně prošly školením od Wattsenglish. My také dostáváme takový certifikát pro děti,
když nám učení jde. Jaký? Razítko! Podle toho maminky i tatínkové vidí, že jsme byli šikovní
a snažili jsme se.
Veronika Chudíková
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
BLATENSKÝ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
KDY:
26. 11. 2014 15:00 - 17:00
KDE: třída C – ZAJÍCI
S SEBOU:
MŠ Blatenská 2145
STVRZENKU
Dětské oblečení můžete začít nosit od 21. 11. 2014 do 25. 11. 2014
Čisté a zachovalé oblečení (max. 5 kusů) přineste své třídní učitelce, od které obdržíte
STVRZENKU s počtem kusů.
Platí jednoduché pravidlo:
Kolik kusů oblečení přinesete = tolik kusů oblečení si můžete odnést.
Oblečení, které zůstane, bude věnováno na charitativní účely.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Okénko pro rodiče
Ze Školního řádu Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145
18. Vnitřní denní časový rámec při vzdělávání dětí
18.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu
probíhá v následujícím základním denním režimu:
6:30 - 8:30
8:30 - 9:15
9:15 - 10:00
10:00 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:30
14:30 -17:30
doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí
pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,
děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní
zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené
pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a
zájmovou činnost
ranní cvičení, hygiena, svačina
řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání
dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné
podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením
jednotlivých tříd, osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity
zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,
rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního
rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých
tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s
přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého
počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu
a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)
oběd a osobní hygiena dětí
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené
pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry,
zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného
počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy,
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
18.2. Stanovený základní denní časový rámec může být pozměněn v případě, že to vyplývá
ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových
představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
CO TO JE VLASTNĚ TA GRAFOMOTORIKA?
Řečeno zcela jednoduše, jde o soubor činností, které jsou vykonávány při kreslení a psaní a
jsou založeny na koordinaci ruky a oka. Tato koordinace se vyvíjí od nejútlejšího věku dítěte a
stále se zdokonaluje, nicméně i tento vývoj je třeba stimulovat. Nedostatečně rozvinutá
grafomotorika a s ní související obtíže jsou jedním z důvodů pro odklad školní docházky
dítěte – blokují osvojování si správných tvarů písmen, grafický projev je nečitelný, dítě je
pomalé, unavené. Musí-li dítě věnovat veškerou pozornost písmu, nemůže se později
soustředit na pravopis a dělá chyby. To vede ke ztrátě chuti k učení a podobným problémům.
Častá je kombinace grafomotorických a logopedických potíží.
Současné děti mají stále méně příležitostí přirozeně procvičovat koordinaci ruky a oka. Košile
na knoflíčky, které je třeba stále znovu zapínat a rozepínat nahradila trička přes hlavu,
šněrování a kličky na tkaničkách zase suché zipy, klasické vodovodní kohoutky jednoduché
páky….Stále dokonalejší hračky vystrnadily třeba navlékání korálků, maminky nemají doma
odstřižky látek ze šití, které by děti stříhaly, ani klubíčka na pletení…
Dnes je proto třeba tyto dříve zcela běžné dětské dovednosti cíleně rozvíjet, aby se jemná
nervová zakončení ve svalech prstů posilovala a stimulovala. V žádném případě nejde o
žádné učení – mučení! Naopak – lze je proměnit v příjemné chvíle spolupráce rodičů
s dítětem. Nevíte jak? Není to nic těžkého. Každý kluk a určitě i některé holčičky ocení, když
budou moci pomáhat tatínkovi třídit hřebíčky a šroubky do krabiček podle velikosti. A co
teprve společně s ním třeba zatloukat hřebíčky či zašroubovávat vruty do kousku měkkého
dřeva! A maminky či babičky určitě mohou dát dětem občas kousek těsta na koláč, aby si je
děti samy mohly pořádně prohníst a vyválet a zamotat a na plechu opatrně potřít
rozšlehaným vajíčkem a navíc pečlivě posypat drobenkou. Takový koláč bude rodině chutnat
jako žádný jiný a jak si děti při tom procvičí prstíky! Takové přebírání čočky nebo rýže, či
vybírání různých tvarů těstovin je také moc fajn. Společně s dětmi stříhejte různé materiály,
vystřihujte obrázky (hlídejte přitom správné držení nůžek palcem a prostředníčkem!),
nalepujte je. Na procházce zkuste sbírat drobné kamínky a různé plody a doma z nich
skládejte obrázky.
Předpokladem úspěšného rozvoje grafomotoriky je správný, tzv. špetkový úchop. Pastelka či
tužka leží na prostředníčku jako na polštářku a palec s ukazováčkem ji lehce jako peřinka
přidržují asi dva centimetry nad špičkou. Konec tužky směřuje vždy k rameni, jako by tam
měla tužka očičko, kterým hlídá, co se děje za dítětem. Je velmi důležité, aby se ruka od
malíkové hrany až k lokti nezvedala z podložky, ale lehce po ní klouzala – pohyb musí
vycházet z ramena a lokte, naopak zápěstí je pevné, nehýbá se ani v případě, že dítě kreslí
kroužky. Nezapomínejte ani na správné sezení u práce, aby si děti neničily páteř.
Nabízejte dětem měkký materiál - křídy, štětce, pastelky, měkké tužky (nejsou vhodné
propisovačky, ale ani většina fixů) a větší plochy papíru: pro malé 3 - 4leté děti minimálně
formát A3, pro děti starší A4, ale ne menší! Hrajte si s nimi třeba Na honěnou tužkou po
papíře, nakreslete dvojitou křivkou silnici a závoďte, kdo ji projede rychleji (ale se správným
úchopem a postavením tužky!) Ke kresbě děti nenuťte, ale motivujte, úspěchy pochvalte.
Výsledek se jistě brzy dostaví.
Odměnou Vám bude uvolněná dětská ruka, zafixované správné návyky a radost v dětských
očích.
Hodně krásných společných chvilek při cvičení grafomotoriky!
Alena Pobudová
ČÍSLO 40/2014
BLATEŇÁČEK
Slovo ředitelky
Vážení rodiče,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za sponzorské dary v podobě finančních
prostředků, které jste nám dosud věnovali.
Velmi si vážím Vaší pomoci a jsem nadšena, že v dnešní hektické době se najdou lidé, jako
jste Vy, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat.
Získané finanční prostředky jsou využívány pro potřeby rozvoje činnosti školy a pro
zlepšení prostředí, kde je uskutečňována výchova a vzdělávání všech dětí, které navštěvují
naší mateřskou školu.
Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží, alespoň pro mne, nejkrásnější období v roce, přeji
Vám i Vašim dětem krásné a pokojné prožití adventního času.
Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka školy
Download

zde - MŠ Blatenská