K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TA N I C E
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
Aktuální epidemiologická situace ve výskytu virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ typu A
V roce 2014 bylo v Karlovarském kraji hlášeno celkem 26 případů virové hepatitidy typu A, z toho 22
případů z okresu Cheb, 3 případy z okresu Karlovy Vary a 1 případ z okresu Sokolov. Tento trend
pokračuje i v letošním roce, nejvíce nemocných je hlášeno z okresu Cheb.
V roce 2015 regionální laboratoře nahlásili celkem 35 laboratorně potvrzených případů hepatitidy
typu A, a to 34 případů z okresu Cheb a 1 případ z okresu Karlovy Vary. Hlášené případy z okresu
Karlovy Vary ani okresu Sokolov neměli souvislost s epidemickým výskytem hepatitidy typu A na
Chebsku.
Hepatitida typu A se na Chebsku objevila v září loňského roku a mezi jednotlivými případy nebyla
zjištěna významnější epidemiologická souvislost. Mezi nemocnými dominovaly dospělé osoby, pouze
v 1 případě onemocnělo školní dítě. V prosinci 2014 byl zachycen první případ muže s drogovou
anamnézou. Díky spolupráci s o.p.s. Kotec, Městskou policií v Chebu, Policií ČR – obvodním
oddělením v Chebu se pracovníkům protiepidemického oddělení KHS Karlovarského kraje podařilo
aktivně vyhledat řadu nemocných a izolovat je na infekčním oddělení. Na vyšetřování osob
podezřelých z nákazy se aktivně podílí KKN a.s. Nemocnice v Chebu.
V rámci epidemie na Chebsku probíhající od září 2014 je k dnešnímu dni evidováno 53 případů,
z nichž 33 bylo zaznamenáno ve skupině drogově závislých osob a osob bez přístřeší. Mezi
nemocnými dominují muži (62 %). Nejvíce nemocných bylo zaznamenáno v dospělé populaci, ve 4
případech onemocnělo školní dítě.
Všem osobám v kontaktu s nemocnými byl stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost
epidemiologicky závažnou (např. pracovníkům v potravinářství) zvýšený zdravotnický dozor, kterým
je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Ve školských zařízeních, kde se objevil
případ onemocnění, v zařízeních, která nabízí pomoc drogově závislým a osobám bez přístřeší a na
veřejně přístupných toaletách byla rozhodnutím nařízena protiepidemická opatření. Celkem bylo
v souvislosti s epidemií vydáno 359 rozhodnutí, z toho 313 lékařských dohledů, 32 zvýšených
zdravotnických dozorů a 14 rozhodnutí stanovujících protiepidemická opatření v kolektivech.
Připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní
hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou
dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně
ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další
podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.
Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě
chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech
Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu.
V Karlových Varech dne 19.2.2015
Ing. Martina Prokopová
vedoucí protiepidemického odboru
Download

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TANICE