Manuál ke hře PennyGirl
Instalace hry PennyGirl
Jak PennyGirl nainstalovat:
1.
Spusť Windows 7/Vista. Než budeš pokračovat, zavři všechny ostatní aplikace.
2.
Vlož do CD-ROM nebo DVD-ROM instalační CD PennyGirl.
3.
Pokud je počítač nastaven na automatickou instalaci, automaticky se ti na ploše objeví instalační okno.
Postupuj podle instrukcí, které se ti budou v okně objevovat.
Pokud se instalační okno neobjeví, spusť instalaci manuálně. Klikni na ikonu „Můj počítač” v úvodním menu a pak
dvojklikni na ikonu jednotky, která obsahuje instalační CD PennyGirl. Dále pak postupuj podle instrukcí, které se ti
budou objevovat v okně.
Vymazání hry PennyGirl
Jak PennyGirl odinstalovat:
1.
Klikni na „Start” v Hlavním panelu
2.
Klikni na „Všechny programy”
3.
Klikni na „PennyGirl”
4.
Klikni na „Uninstall PennyGirl”
5.
Abys hru „PennyGirl” odinstalovala, postupuj podle instrukcí.
První hraní hry PennyGirl
1.
Poté, co jsi úspěšně nainstalovala hru „PennyGirl”, spusť ji dvojkliknutím na ikonu „PennyGirl” na Ploše.
Můžeš také kliknout na „Start”, „Všechny programy”, „PennyGirl” a pak ikonu „PennyGirl”.
Hra může být také spuštěna tak, že klikneš na adresář, v němž je nainstalována, poté klikneš na podadresář
„Patcher” a pak dvojklikneš na soubor „PennyP.exe“.
1.
Před prvním hraním se ujisti, že je tvůj počítač připojen k internetu.
Můj účet
1.
Jakmile spustíš hru, dostaneš se do okna s názvem „PennyGirl Patcher”. Tento program zkontroluje soubory
nainstalované na tvém počítači a případně je zaktualizuje.
2.
Jakmile se kontrola a aktualizace ukončí, zaktivní se tlačítko „Můj účet”.
3.
Klikni na „Můj účet”.
4.
Zadej „Klubový kód”, „Klubové číslo” a „Kontrolní číslo” a pak klikni na „Ověř”.
5.
Zadej svůj „Odemykací kód 1. epizody”, který jsi dostala, a pak klikni na „Ověř kód”.
6.
Když je kód epizody ověřen, klikni na „Hotovo”.
7.
Klikni na „Hraj”, abys mohla začít hrát.
Jak hru hrát
Pokud hraješ hru PennyGirl poprvé, budeš si muset před začátkem dobrodružství vytvořit svou postavu.
1.
Klikni na Hraj v herním menu
2.
Zvol si jméno svojí postavy
3.
Vyber si oblečení
4.
Klikni na Potvrdit
Až budeš příště hrát hru PennyGirl a objeví se ti obrazovka s výběrem postavy, tvoje postava už tu bude uložená.
Když spustíš hru poprvé, tvoje postava bude stát před tvojí trenérkou Alex. Alex bude mít nad hlavou žlutý vykřičník.
Vykřičník značí, že má pro tebe úkol. Pokud posuneš kurzor na Alex, objeví se ti v pravém dolním rohu obrazovky
nápověda.
Abys mohla mluvit s Alex, klikni na ni a pak klikni na ikonu Mluv na liště aktivit ve spodní části obrazovky. Objeví
se záložka s možnostmi nebo instrukcemi. Vyber si žlutý vykřičník a Alex s tebou začne mluvit prostřednictvím
dialogového okna. Právě v tomto okně se dozvíš o úkolu, co musíš udělat, abys ho splnila, a jakou odměnu dostaneš,
když uspěješ (pokud nějakou).
Abys úkol přijala, stiskni potvrzující tlačítko vespod v dialogovém okně.
Pokud si potřebuješ připomenout, jaký úkol máš plnit, můžeš se kdykoli podívat do Úkolníčku. Úkolníček otevřeš
kliknutím na ikonu knihy a vykřičníku ve spodní části obrazovky.
V Úkolníčku najdeš seznam úkolů, které jsi přijala, a stav jejich plnění. Kliknutím na název úkolu zobrazíš jeho krátký
popis.
Ovládání
Svoji postavu ovládáš klávesami W, A, S a D nebo směrovými klávesami.
Kameru můžeš přibližovat a oddalovat kolečkem myši. Otáčet s ní a rozhlížet se můžeš pohybem myši doleva
a doprava po stisknutí pravého tlačítka myši. Kamera se automaticky přizpůsobí, aby sledovala postavu, pokud s ní
půjdeš nebo pojedeš.
OVLÁDÁNÍ POSTAVY
A KAMERY
Akce
POHYB POSTAVY
Pohyb dopředu
Pohyb kamery dopředu
Pohyb doleva
Pohyb doprava
OVLÁDÁNÍ KAMERY
Rotace kamery
Zoom In (přiblížení)
Zoom Out (oddálení)
JEŽDĚNÍ NA KONI
Zvýšit rychlost
Snížit rychlost/pohyb dozadu
Pohyb doleva
Pohyb doprava
Skok
Zastavení
VŠEOBECNÉ OVLÁDÁNÍ
Akce
Zaměř objekt
Odstraň zaměření nebo objekt
DANÉ AKTIVITY S OBJEKTEM
Nasedni na koně
Sesedni z koně
Ovládání
W
S
A
D
Drž stisknuté pravé tlačítko myši
Kolečkem myši dopředu
Kolečkem myši dozadu
W
S
A
D
Mezerník
Použij ovládání rychlosti
Ovládání
Kliknutí levým tlačítkem myši
na objekt
Kliknutí levým tlačítkem myši
mimo objekt
DVOJKLIK
Dvojklik na koně
Dvojklik na koně
Alternativa
↑
↓
←
→
↑
↓
←
→
Alternativa
Odejít z dosahu
Otevři dveře
Dvojklik na dveře
Promluv si s cizí postavou
Dvojklik na cizí postavu
Zvedni jablko/květinu atd.
Dvojklik na předmět
AKCE S KLÁVESOVÝMI ZKRATKAMI
Otevři/zavři Úkolníček
Klikni na Úkolníček v hlavním menu
Klikni na ikonu herního menu
Otevři/zavři herní menu
v hlavním menu
Otevři/zavři Batoh
Klikni na Batoh
KLÁVESOVÁ ZKRATKA
T
ESC
B
Jak vypadá uživatelské rozhraní?
je hlavní obrazovka. Uživatelské rozhraní se mění podle tvého postavení. Obecně se dá říci, že se uživatelské rozhraní
sestává z záložky aktivit spojené s hlavním menu.
1
1.
Ty
2.
Záložka aktivit: Záložka aktivit ukazuje, jaké aktivity jsou k dispozici. Zobrazené aktivity záleží na zvolené
tabulce aktivit. Ikonu aktivuješ kliknutím.
3.
Přehled tabulek aktivit: Přehled tabulek aktivit ukazuje, jaké záložky aktivit se ukazují Tabulce aktivit. Vyber
si příslušnou záložku tím, že na ni klikneš. Když tak učiníš, změní se záložka aktivit na aktivity, které k ní
příslušejí.
4.
Hlavní menu: Z hlavního menu se můžeš dostat do herního menu, můžeš se teleportovat domů. Zobrazit si
Úkolníček a Jezdecký deník.
5.
Batoh: V Batohu máš uloženu většinu věcí, které jsi ve hře získala.
6.
Ikony chodů: Ikonu chodů jsou vidět pouze tehdy, pokud jsi v sedle. Ikonu reprezentují chody, kterými ve hře
můžeš jet – krok, klus, cval, trysk – nebo zastavení. Za jízdy se ikona patřičného chodu zvýrazní.
7.
Nápověda: Nápověd se zobrazí, pokud přejedeš myší přes objekt, s nímž můžeš interagovat (postavy, dveře,
květiny, předměty, záložky aktivit, ikony aktivit, tlačítka menu).
Jak zacházet s předměty
V PennyGirl můžeš zacházet s předměty několika způsoby. Ze všeho nejdřív se musíš ujistit, že jsi dostatečně blízko
u předmětu, se kterým chceš něco udělat.
Nejjednodušší je si nejprve kliknutím vybrat předmět, se kterým chceš něco udělat (například koně). Po kliknutí se
předmět zvýrazní a zobrazí se jeho cílový portrét v levém horním rohu obrazovky. Pak můžeš kliknout na aktivitu,
kterou chceš vykonat.
Můžeš také nejprve zvolit aktivitu, kterou chceš vykonat, a poté přemístit kurzor s aktivovanou ikonou aktivity
na předmět, se kterým chceš něco udělat, a kliknout levým tlačítkem myši. Ikona aktivity připojená ke kurzoru ukáže,
jestli danou aktivitu můžeš s daným předmětem vykonávat.
Pokud si přeješ dát svému koni jablko, musíš otevřít batoh, kliknout na jablko a pak ukázat a kliknout na koně.
Skákání v PennyGirl
Ve světě PennyGirl se dá skákat přes mnoho překážek – přes kameny, řeky, skutečné překážky atd. Pokud klušeš
nebo cváláš, můžeš skákat přes nízké a střední překážky, vysoké překážky zdoláš pouze ve cvalu. Většina přírodních
překážek jsou vysoké skoky.
Aby kůň skočil přes překážku, musíš k ní zamířit, a když jsi blízko u ní, zmáčknout mezerník. Nezapomeň, že musíš být
ve správném úhlu k překážce, jinak kůň skočit odmítne.
Pokud budeš trénovat nebo závodit, ukazatel skoku ti pomůže odhadnout čas, kdy se máš odrazit ke skoku. Když je
ukazatel celý zelený, stiskni mezerník.
Popis tabulek aktivit
Záložku vybereš kliknutím. Tím se změní ikony aktivit na ty aktivity, které jsou k dispozici v dané skupině aktivit.
* Všeobecné aktivity: Tato záložka obsahuje všeobecné aktivity jako Mluv, Otevři/Použij a Zvedni.
* Aktivity ze země: Tato záložka obsahuje aktivity, které máš k dispozici, pokud nesedíš v sedle, jako Nasedni na koně,
Zaveď koně do stáje a Zavolej koně.
* Aktivity v sedle: Tato záložka obsahuje aktivity, které máš k dispozici, pokud jsi v sedle, jako Sesedni z koně.
* Mazlení se s koněm: Tato záložka obsahuje aktivity, kterými se můžeš pomazlit se svým koněm, jako Pohlaď koně,
Obejmi koně a Polib koně. Tato záložka je k dispozici, pouze pokud jsi se svým koněm, ale nesedíš mu
na hřbetě.
* Stájové aktivity: Tato záložka obsahuje aktivity, které jsou k dispozici, pokud je kůň ve svém boxu, jako Vyveď koně
ze stání, Nakrm koně, Vyčisti stání a Zaveď koně do prostoru určeného k péči o koně.
* Aktivity spojené s péčí o koně: Tato záložka obsahuje aktivity, které jsou k dispozici, pokud kůň stojí v prostoru
určeném k péči o koně, jako Zaveď koně do stání.
* Aktivity spojené s čištěním koně: Tato záložka obsahuje aktivity spojené s čištěním koně jako Vyhřebelcuj koně
a Vyber koni kopyta.
* Aktivity spojené s horsemanshipem: Tato záložka obsahuje aktivity spojené s horsemanshipem jako Prohlédni koně.
* Aktivity spojené s domem: Tato záložka obsahuje aktivity, které jsou ti k dispozici v domě, jako Převlékni se.
Popis záložky aktivit
Abys aktivitu aktivovala, klikni na ni. Buď můžeš zaměřit předmět, se kterým chceš něco udělat, a pak aktivovat
aktivitu, nebo můžeš nejprve aktivovat aktivitu a pak zaměřit a kliknout na předmět, se kterým chceš něco udělat.
* Mluv: Použij tuto aktivitu na osobu, se kterou si chceš promluvit.
* Otevři/Použij: Použij tuto aktivitu na dveře či objekt, který chceš otevřít či použít.
* Zvedni: Použij tuto aktivitu na objekt, který chceš zvednout. Můžeš zvedat byliny nebo jablka spadaná pod stromy.
* Nasedni na koně: Použij tuto aktivitu na koně, na kterého chceš nasednout.
* Zaveď koně do stání: Použij tuto aktivitu, pokud chceš ustájit koně.
* Zavolej koně: Použij tuto aktivitu, pokud chceš, aby k tobě kůň přišel.
* Sesedni z koně: Použij tuto aktivitu, pokud chceš sesednout z koně.
* Pohlaď koně po nose: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš pohladit.
* Obejmi koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš obejmout.
* Polib koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterému chceš dát pusu.
* Vyveď koně ze stání: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš vyvést ven.
* Zaveď koně do prostoru určeného k péči o koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš vzít do prostoru určeného k péči ve stájové uličce.
* Nakrm koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš nakrmit.
* Vyčisti stání: Použij tuto aktivitu na koně, jehož stání chceš vyčistit.
* Vyhřebelcuj koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš vyhřebelcovat.
* Vyber kopyta: Použij tuto aktivitu na koně, jemuž chceš vyčistit kopyta.
* Prohlédni koně: Použij tuto aktivitu na koně, kterého chceš prohlédnout, aby ses dozvěděla víc o jeho zdravotním
stavu.
* Převlékni se: Použij tuto aktivitu, pokud chceš změnit svoje oblečení.
Popis hlavního menu
Z hlavního menu se můžeš dostat do herního menu, domů, do Úkolníčku a Jezdeckého deníku.
* Herní menu: Klikni na tuto ikonu, pokud se chceš dostat do herního menu.
* Domů: Klikni na tuto ikonu, pokud se chceš teleportovat zpět do svého domu.
* Úkolníček: Klikni na tuto ikonu, pokud chceš vstoupit do svého úkolníčku, v němž se zobrazují všechny tvé aktivní
úkoly. Pokud úkol splníš, z Úkolníčku zmizí.
* Jezdecký deník: Klikni na tuto ikonu, pokud chceš vstoupit do svého Jezdeckého deníku. V deníku se ukazuje míra
toho, jak ti tvůj kůň důvěřuje. Důvěra koně
Ve světě PennyGirl je velmi důležité, nakolik ti tvůj kůň
důvěřuje. Čím je jeho důvěra větší, tím lepší jste přátelé.
Míru důvěry vidíš v Jezdeckém deníku. Ukazatel míry důvěry ukazuje stávající důvěru a maximální možnou důvěru.
Ukazatel míry důvěry ukazuje také počet bodů důvěry, které jsi zatím získala, a počet bodů důvěry, které potřebuješ
k dosažení další úrovně. Na začátku je ukazatel míry důvěry prázdný, ale jak ti kůň začíná věřit, ukazatel se zaplňuje.
Když se zaplní zcela, získáš novou úroveň důvěry a ukazatel se vymaže.
Důvěra je důležitá, aby ses mohla účastnit tréninků a závodů. Pokud ti kůň dostatečně nedůvěřuje, nemůžeš se
daného tréninku (závodů) účastnit. Pokud chceš získat více bodů důvěry, budeš se o koně muset více starat (dávat mu
pamlsky a jablka, mazlit se s ním, hřebelcovat, krmit ho a dělat další věci, aby byl kůň spokojený).
Hodně štěstí při hraní PennyGirl!
Download

zde. - PennyGirl