SB - Program
Rolo SB
SB 08.01
Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu
Opis artikla
Rollo SB
širina 60 cm x visina 170 cm
Šifra artikla
SBX6105
Šifra boje
316 žuti
350 bijeli
406 plavi
716 terra-cotta
992 krem
313 crvena
316 žuta
317 svijetlo plava
364 zelena
471 narančasta
641 svijetlo žuta
350 bijela
Rollo SB
širina 90 cm x visina 170 cm
SBX6106
316 žuti
350 bijeli
406 plavi
716 terra-cotta
992 krem
406 plava
313 crvena
317 svijetlo plava
364 zelena
471 narančasta
641 svijetlo žuta
716 terra cota
Rollo SB
širina 120 cm x visina 170 cm
SBX6107
316 žuti
350 bijeli
406 plavi
716 terra-cotta
992 krem
313 crvena
992 krem
317 svijetlo plava
364 zelena
471 narančasta
641 svijetlo žuta
313 crvena
Rollo SB
širina 150 cm x visina 170 cm
SBX6108
316 žuti
350 bijeli
406 plavi
716 terra-cotta
992 krem
317 svijetlo plava
313 crvena
317 svijetlo plava
364 zelena
471 narančasta
641 svijetlo žuta
364 zelena
Rollo SB
širina 110 cm x visina 240 cm
SBX6109
316 žuti
350 bijeli
406 plavi
716 terra-cotta
992 krem
471 naračasta
313 crvena
317 svijetlo plava
364 zelena
471 narančasta
641 svijetlo žuta
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
641 svijetlo žuta
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
9002777081252
081238
081269
081283
081245
095013
095020
095006
095037
095044
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
9002777081382
081368
081399
081405
081375
095068
095075
095051
095082
095099
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
9002777081504
081481
081511
081528
081498
095112
095129
095105
095136
095143
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
9002777081627
081603
081634
081641
081610
095167
095174
095150
095181
095198
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
9002777081740
081726
081757
081764
081733
095211
095228
095204
095235
095242
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
Aluminijske žaluzine SB
SB - Program
Opis artikla
Alu žaluzina SB
širina 40 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 50 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 60 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 70 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 80 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 90 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 100 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 120 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 140 cm x visina 175 cm
Alu žaluzina SB
širina 60 cm x visina 240 cm
Alu žaluzina SB
širina 80 cm x visina 240 cm
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6000
SBX6000
SBX6000
SBX6000
SBX6001
SBX6001
SBX6001
SBX6001
350 bijela
SBX6002
SBX6002
SBX6002
SBX6002
SBX6003
SBX6003
SBX6003
SBX6003
SBX6004
SBX6004
SBX6004
SBX6004
SBX6005
SBX6005
SBX6005
SBX6005
SBX6006
SBX6006
SBX6006
SBX6006
SBX6007
SBX6007
SBX6007
SBX6007
SBX6008
SBX6008
SBX6008
SBX6008
SBX6009
SBX6009
SBX6009
SBX6009
SBX6010
SBX6010
SBX6010
SBX6010
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
Barcod
SB 08.02
Jed.mj. Cijena [Kn]
9002777064361
064378
064392
064392
9002777064408
064415
064422
064439
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
84,00
84,00
84,00
84,00
103,00
103,00
103,00
103,00
9002777064446
064453
064460
064477
kom.
kom.
kom.
kom.
125,00
125,00
125,00
125,00
9002777064484
064491
064507
064514
kom.
kom.
kom.
kom.
145,00
145,00
145,00
145,00
9002777064521
064538
064545
064552
kom.
kom.
kom.
kom.
166,00
166,00
166,00
166,00
9002777064569
064576
064583
064590
kom.
kom.
kom.
kom.
186,50
186,50
186,50
186,50
9002777064606
064613
064620
064637
kom.
kom.
kom.
kom.
208,00
208,00
208,00
208,00
9002777064644
064651
064668
064675
kom.
kom.
kom.
kom.
250,00
250,00
250,00
250,00
9002777064682
064699
064705
064712
kom.
kom.
kom.
kom.
275,00
275,00
275,00
275,00
9002777064729
064736
064743
064750
kom.
kom.
kom.
kom.
171,00
171,00
171,00
171,00
9002777064767
064774
064781
064798
kom.
kom.
kom.
kom.
228,00
228,00
228,00
228,00
Aluminijske žaluzine SB
SB - Program
Opis artikla
Alu žaluzina SB
širina 90 cm x visina 240 cm
Alu žaluzina SB
širina 100 cm x visina 240 cm
Alu žaluzina SB
širina 120 cm x visina 240 cm
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6011
SBX6011
SBX6011
SBX6011
SBX6012
SBX6012
SBX6012
SBX6012
350 bijela
SBX6013
SBX6013
SBX6013
SBX6013
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
350 bijela
497 srebrna
446 alu-plava
447 alu-žuta
Barcod
SB 08.03
Jed.mj. Cijena [Kn]
9002777064804
064811
064828
064835
9002777064842
064859
064866
064873
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
257,00
257,00
257,00
257,00
285,00
285,00
285,00
285,00
9002777064880
064897
064903
064910
kom.
kom.
kom.
kom.
343,00
343,00
343,00
343,00
Aluminijske žaluzine SB
SB - Program
Opis artikla
Alu žaluzina SB
širina 60 cm x visina 175 cm
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6002
313 crvena
471 narančasta
366 zelena
317 svijetlo plava
Alu žaluzina SB
širina 80 cm x visina 175 cm
SBX6004
313 crvena
471 narančasta
366 zelena
317 svijetlo plava
Alu žaluzina SB
širina 100 cm x visina 175 cm
SBX6006
313 crvena
471 narančasta
366 zelena
317 svijetlo plava
Alu žaluzina SB
širina 120 cm x visina 175 cm
SBX6007
313 crvena
471 narančasta
366 zelena
317 svijetlo plava
Alu žaluzina SB
širina 80 cm x visina 240 cm
SBX6010
313 crvena
471 narančasta
366 zelena
317 svijetlo plava
313 crvena
317 svijetlo plava
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
471 narančasta
SB 08.04
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
9002777095686
095693
095709
095716
kom.
kom.
kom.
kom.
125,00
125,00
125,00
125,00
9002777095723
095730
095747
095754
kom.
kom.
kom.
kom.
166,00
166,00
166,00
166,00
9002777095761
095778
095785
095792
kom.
kom.
kom.
kom.
208,00
208,00
208,00
208,00
9002777095808
095815
095822
095839
kom.
kom.
kom.
kom.
250,00
250,00
250,00
250,00
9002777095846
095853
095860
095877
kom.
kom.
kom.
kom.
228,00
228,00
228,00
228,00
366 zelena
PVC žaluzine SB
SB - Program
Opis artikla
PVC žaluzina 40 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 50 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 60 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 70 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 80 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 90 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 100 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 120 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 140 x 120 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 40 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 50 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 60 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 70 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 80 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 90 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 100 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 120 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 140 x 160 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 40 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 50 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 60 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 70 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 80 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 90 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
PVC žaluzina 100 x 220 cm
1 pak. = 1 kom.
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
bijela
plava
Šifra artikla
Šifra boje
SBX1068/350
SBX1068/406
SBX1069/350
SBX1069/406
SBX1070/350
SBX1070/406
SBX1071/350
SBX1071/406
SBX1072/350
SBX1072/406
SBX1073/350
SBX1073/406
SBX1074/350
SBX1074/406
SBX1075/350
SBX1075/406
SBX1076/350
SBX1076/406
SBX1077/350
SBX1077/406
SBX1078/350
SBX1078/406
SBX1079/350
SBX1079/406
SBX1080/350
SBX1080/406
SBX1081/350
SBX1081/406
SBX1082/350
SBX1082/406
SBX1083/350
SBX1083/406
SBX1084/350
SBX1084/406
SBX1085/350
SBX1085/406
SBX1086/350
SBX1086/406
SBX1087/350
SBX1087/406
SBX1088/350
SBX1088/406
SBX1089/350
SBX1089/406
SBX1090/350
SBX1090/406
SBX1091/350
SBX1091/406
SBX1092/350
SBX1092/406
350 bijela
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
350 bijela
406 plava
Barcod
9002777078771
078788
9002777078795
078801
9002777078818
078825
9002777078832
078849
9002777078856
078863
9002777078870
078887
9002777078894
078900
9002777078917
078924
9002777078931
078948
9002777078955
078962
9002777078979
078986
9002777078993
079006
9002777079013
079020
9002777079037
079044
9002777079051
079068
9002777079075
079082
9002777079099
079105
9002777079112
079129
9002777079136
079143
9002777079150
079167
9002777079174
079181
9002777079198
079204
9002777079211
079228
9002777079235
079242
9002777079259
079266
SB 08.05
Jed.mj. Cijena [Kn]
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
pak.
26,00
26,00
32,00
32,00
38,00
38,00
45,00
45,00
51,00
51,00
57,00
57,00
63,00
63,00
76,00
76,00
89,00
89,00
31,00
31,00
39,00
39,00
47,00
47,00
55,00
55,00
62,00
62,00
70,00
70,00
78,00
78,00
93,00
93,00
109,00
109,00
43,00
43,00
54,00
54,00
64,00
64,00
75,00
75,00
85,00
85,00
96,00
96,00
106,00
106,00
SB - Program
Opis artikla
Bambus rolo 60 x 180 cm
NATUR
Bambus rolo 90 x 180 cm
NATUR
Bambus rolo 120 x 180 cm
NATUR
Bambus rolo 150 x 180 cm
NATUR
Bambus rolo 180 x 180 cm
NATUR
Bambus rolo 90 x 240 cm
NATUR
Bambus rolo 60 x 180 cm
TREŠNJA
Bambus rolo 90 x 180 cm
TREŠNJA
Bambus rolo 120 x 180 cm
TREŠNJA
Bambus rolo 150 x 180 cm
TREŠNJA
Bambus rolo 180 x 180 cm
TREŠNJA
Bambus rolo 90 x 240 cm
TREŠNJA
Bambus rolo SB
SB 08.06
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6300/302
302 natur
9002777083935
kom.
25,00
SBX6301/302
302 natur
9002777083027
kom.
35,00
SBX6302/302
302 natur
9002777083034
kom.
45,00
SBX6303/302
302 natur
9002777083041
kom.
55,00
SBX6304/302
302 natur
9002777083058
kom.
65,00
SBX6305/302
302 natur
9002777083065
kom.
45,00
SBX6300
9002777071154
kom.
47,00
SBX6301
9002777071161
kom.
70,00
SBX6302
9002777071178
kom.
93,00
SBX6303
9002777071185
kom.
116,00
SBX6304
9002777071192
kom.
141,00
SBX6305
9002777071208
kom.
93,00
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
Bambus rolo mrežasti SB
SB - Program
SB 08.07
Šifra artikla
Šifra boje
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 60 cm x Visina 180 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6701
993 boja meda
9002777081948
kom.
70,00
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 90 cm x Visina 180 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6702
993 boja meda
9002777081955
kom.
105,00
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 120 cm x Visina 180 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6703
993 boja meda
9002777081962
kom.
140,00
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 150 cm x Visina 180 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6704
993 boja meda
9002777081979
kom.
175,00
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 180 cm x Visina 180 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6705
993 boja meda
9002777081986
kom.
210,00
Bambus rolo mrežasti SB
Širina 90 cm x Visina 240 cm
komplet s priborom za montažu
SBX6706
993 boja meda
9002777081993
kom.
140,00
Opis artikla
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
SB - Program
Opis artikla
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
Bambus rolo lamelni - ROLLUP SB
SB 08.08
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6610-2050
2050 tamno smeđa
9002777100076
kom.
65,00
SBX6611-2050
2050 tamno smeđa
9002777100083
kom.
97,00
SBX6612-2050
2050 tamno smeđa
9002777100090
kom.
130,00
SBX6613-2050
2050 tamno smeđa
9002777100106
kom.
162,00
SBX6614-2050
2050 tamno smeđa
9002777100113
kom.
197,00
SBX6615-2050
2050 tamno smeđa
9002777100120
kom.
130,00
SBX6610-2052
2052 natur
9002777100199
kom.
99,00
SBX6611-2052
2052 natur
9002777100205
kom.
150,00
SBX6612-2052
2052 natur
9002777100212
kom.
199,00
SBX6613-2052
2052 natur
9002777100229
kom.
248,00
SBX6614-2052
2052 natur
9002777100236
kom.
299,00
SBX6615-2052
2052 natur
9002777100243
kom.
199,00
SBX6610-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100311
kom.
65,00
SBX6611-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100328
kom.
97,00
SBX6612-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100335
kom.
130,00
SBX6613-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100342
kom.
162,00
SBX6614-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100359
kom.
195,00
SBX6615-2054
2054 svijetlo smeđa
9002777100366
kom.
130,00
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
tamno smeđa letvica okrugla
60 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
tamno smeđa letvica okrugla
90 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
tamno smeđa letvica okrugla
120 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
tamno smeđa letvica okrugla
150 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
tamno smeđa letvica okrugla
180 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
tamno smeđa letvica okrugla
90 x 240 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
60 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
90 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
120 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
150 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
180 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica okrugla
90 x 240 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
60 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
90 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
120 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
150 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
180 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
natur letvica
90 x 240 cm
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
SB - Program
Opis artikla
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
Bambus rolo lamelni - ROLLUP SB
SB 08.09
Šifra artikla
Šifra boje
SBX6610-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100700
kom.
63,00
SBX6611-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100717
kom.
96,00
SBX6612-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100724
kom.
127,00
SBX6613-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100731
kom.
159,00
SBX6614-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100748
kom.
192,00
SBX6615-2055
2055 zeleno-žuta
9002777100755
kom.
127,00
SBX6610-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100762
kom.
65,00
SBX6611-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100779
kom.
97,00
SBX6612-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100786
kom.
130,00
SBX6613-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100793
kom.
162,00
SBX6614-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100809
kom.
195,00
SBX6615-2056
2056 crveno-smeđa
9002777100816
kom.
130,00
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
zelena-žuta-natur letvica okrugla
60 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
zelena-žuta-natur letvica okrugla
90 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
zelena-žuta-natur letvica okrugla
120 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
zelena-žuta-natur letvica okrugla
150 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
zelena-žuta-natur letvica okrugla
180 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
zelena-žuta-natur letvica okrugla
90 x 240 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
60 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
90 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
120 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
150 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
180 x 180 cm
Bambus rolo lamelni-ROLLUP
crveno-smeđa letvica okrugla
90 x 240 cm
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
SB - Program
Ukrasne zavjese za vrata SB
Opis artikla
Ukrasna zavjesa za vrata SB
Šifra artikla
Šifra boje
SB5180
359 imit stakla
Jed.mj. Cijena [Kn]
859 svijetlo smeđa
9002777095372
095532
kom.
kom.
41,00
41,00
SB5181
crna
9002777095389
kom.
52,00
SB5182
višebojna
9002777095525
kom.
69,00
širina 90 cm x visina 200 cm
komplet s priborom za montažu
Ukrasna zavjesa za vrata SB
Barcod
SB 08.10
širina 90 cm x visina 200 cm
komplet s priborom za montažu
Ukrasna zavjesa za vrata SB
širina 90 cm x visina 200 cm
komplet s priborom za montažu
SB5180
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
SB5181
SB5182
SB - Program
Tende SB
Šifra artikla
Šifra boje
Tende SB
Širina 350 cm x Dužina 200 cm
SBX6800
2006 zelena-žuta-bijela
Tende SB
Širina 400 cm x Dužina 250 cm
SBX6801
Zidni i stropni nosać
1 pak.=1 kom.
SBX6802
Opis artikla
SB 08.11
Barcod
Pakiranje Cijena [Kn]
9002777090261 1 karton
1.480,00
9002777090278 1 karton
1.702,00
u kombinaciji
2006 zelena-žuta-bijela
u kombinaciji
Izgled montirane tende
9002777091985
1 pak.
Uzorak platna - boja 2006
Opis konstrukcije:
Nosivi elementi: aluminij
Boja konstrukcije:
bijela
Dužina štapa za upravljanje: 180 cm
Mehanizam za upravljanje:
lijevo
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
Paket sa špagom SB
SB - Program
Šifra artikla
Šifra boje
80 cm
SBPAK-SPA-80
350 bijeli
9002777097901
kom.
70,00
100 cm
SBPAK-SPA-100
350 bijeli
9002777097918
kom.
75,00
120 cm
SBPAK-SPA-120
350 bijeli
9002777097925
kom.
80,00
140 cm
SBPAK-SPA-140
350 bijeli
9002777097932
kom.
85,00
Opis artikla
Paket s špagom SB
s čićkom
komplet s priborom
SB 08.12
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
Barcod
Jed.mj. Cijena [Kn]
SB - Program
Opis artikla
Panel vodilica SB
3 kanala, bijela
komplet s priborom
širina klizača 60 cm
Panel vodilica 3 kan. bijela SB
Šifra artikla
Šifra boje
Barcod
SB 08.13
Jed.mj. Cijena [Kn]
160 cm SBFSMA1003-350-160
350 bijeli
9002777096867
kom.
235,00
210 cm SBFSMA1003-350-210
350 bijeli
9002777096874
kom.
309,00
260 cm SBFSMA1003-350-260
350 bijeli
9002777096881
kom.
380,00
SB Program cjenik 2009 · Navedene cijene su bez PDV-a
Download

Program zaštite od sunca i sjenila