Rasadnik šumskog i ukrasnog bilja
VIKUMAK
PIB: 105693638
MB: 62001836
TR: 330-38000408-55
Banka : Credit Agricole Novi Sad
CENOVNIK PROLEĆE 2013.
Rasadnik šumskog i ukrasnog bilja „VIKUMAK“ iz Iđoša (kod Kikinde) je proizveo sadnice
namenjene pošumljavanju i podizanju poljozaštitnih pojaseva.
Sadnice sa kojima raspolažemo u ovoj godini su:
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vrsta
Jasen
Breza
Vrba obična
Vrba kovrdžava
Mečija leska
Celtis sp
Crni jasen
Kugleni jasen
Žuti jasen
Ostria
Lipa
Crveni dren
Jarebika
Brest
Kesten
Dud
Ginko
Bagrem srednji
Bagrem mali
Crni orah
Javor
Kontakt
Starost
4
2
1
1
4
4
4
4
2
4
2
3
4
3
1
1
3
4
Visina
2-3m
1m
2m
2m
1,5-2m
3m
2m
2m
1,5m
3m
1,8m
0,5m
2m
2m
0,5m
3m
0,5m
0,8m
0,6m
1,5m
2,5m
Cena
200din+PDV
200din+PDV
100din+PDV
100din+PDV
500din+PDV
300din+PDV
200din+PDV
1500din+PDV
800din+PDV
1500din+PDV
800din+PDV
150din+PDV
500din+PDV
100din+PDV
200din+PDV
100din+PDV
1000din+PDV
15din+PDV
10din+PDV
200din+PDV
200din+PDV
telefoni: 065-69-32-854 Zora Lagundžin
064-243-77-11 Milan Lagundžin
Vuka Karadžića 9 23323 Iđoš| tel:0230/65-265 |Fax:0230/65-668 |email: [email protected] web: www.vikumak.co.rs
Download

CENOVNIK PROLEĆE 2013.