PRIJEMNI
–
TEST
OPŠTE
KULTURE
–
2009
1. Anarhija
je:
a)
vladavina
naroda
c)
bezvlašće
b)
vladavina
grupe
d)
kada
niko
ne
vlada
2. Zlatni
most
se
nalazi
u:
a)
Njujorku
c)
Vašingtonu
b)
San
Francisku
d)
Čikagu
3. Simbol
kalijuma
je:
a)
Ca
c)
Ka
b)
K
d)
Kl
4. Rumunski
jezik
pripada
grupi:
a)
slovenskih
jezika
c)
romanskih
jezika
b)
germanskih
jezika
d)
ugro‐finskih
jezika
5. Pulmologija
se
bavi
bolestima:
a)
srca
c)
pankreasa
b)
pluća
d)
mozga
6. Autor
“Kockara”
je:
a)
Andrić
c)
Dostojevski
b)
Tolstoj
d)
Selimović
7. Rimski
car
Konstantin
rođen
je
u:
a)
Leskovcu
c)
Aleksincu
b)
Nišu
d)
Jagodini
8. Gutenberg
je
otkrio:
a)
mašinu
za
štampanje
c)
mašinu
za
pisanje
b)
mašinu
za
kucanje
d)
mašinu
za
umnožavanje
9. Pre
uvođenja
eura
u
Bugarskoj
je
novčana
jedinica
bila:
a)
denar
c)
lev
b)
lej
d)
marka
10. U
Australiji
živi
domorodačko
stanovništvo
koje
se
zove:
a)
Buši
c)
Maležani
b)
Aboridžini
d)
Australeni
11. Koncentracioni
logor
Dahau
se
nalazio
na
prostoru
današnje:
a)
Poljske
c)
Nemačke
b)
Slovačke
d)
Austrije
1
12. Aljaska
je
postala
vlasništvo
Amerike:
a)
ratom
c)
kupovinom
b)
sporazumom
d)
ustupanjem
13. Rimski
Singidunum
je
današnji
grad:
a)
Smederevo
c)
Sremska
Mitrovica
b)
Beograd
d)
Sarajevo
14. Ustav
jedne
države
je:
a)
najviši
demokratski
akt
c)
najviši
ustavni
akt
b)
najviši
pravni
akt
d)
najviši
zakonodavni
akt
15. Empatija
je:
a)
simpatija
c)
sklonost
b)
saosećanje
d)
antipatija
16. Košava
je:
a)
muzički
bend
c)
vrsta
vetra
b)
vrsta
kolača
d)
vrsta
struje
17. Liturgija
je:
a)
dnevna
molitva
u
katoličkoj
crkvi
c)
crkvena
himna
b)
bogosluženje
u
pravoslavnoj
crkvi
d)
crkvena
praznična
molitva
18. U
skorijoj
prošlosti
svoj
nastup
u
Beogradu
otkazala
je
grupa:
a)
AC/DC
c)
Depeche
Mode
b)
Simple
Red
d)
Madona
19. Apolon
je
bog:
a)
mudrosti
c)
lepote
b)
umetnosti
d)
muzike
20. Ekspresionizam
je
moguće
sresti
u:
a)
arhitekturi
c)
muzici
b)
slikarstvu
d)
pozorištu
21. Amnestirani
osuđenik
je:
a)
oslobođen
kazne
–
pomilovan
c)
oslobođen
odgovornosti
b)
oslobođen
fizičkog
rada
d)
osuđen
na
dužu
kaznu
22. “Turski
marš”
je
komponovao:
a)
Betoven
c)
Vivaldi
b)
Ravel
d)
Mocart
23. Topalovići
su
likovi
iz
drame:
a)
Balkanski
špijun
c)
Sabirni
centar
b)
Maratonci
trče
počasni
krug
d)
Radovan
III
2
24. Magnetna
rezonanca
je
uređaj
za:
a)
snimanje
organa
c)
snimanje
seizmoloških
pomeranja
b)
snimanje
muzičkih
deonica
d)
snimanje
brzine
zvuka
25. Reč
EDUKACIJA
znači:
a)
vežbanje
c)
čitanje
b)
usmeravanje
d)
obrazovanje
26. Gordijev
čvor
je
metafora
za:
a)
očigledan
izlaz
c)
nejasno
pitanje
b)
nerešiv
problem
d)
komplikovani
odgovor
27. Ko
je
rekao
“Mislim,
dakle
postojim”
a)
Sokrat
c)
Ciceron
b)
Aristotel
d)
Dekart
28. Freska
“Beli
anđeo”
se
nalazi
u
manastiru:
a)
Mileševa
c)
Žiča
b)
Studenica
d)
Manasija
29. “Dobričin
prsten”
je
nagrada
za
ostvarenje
iz
oblasti:
a)
književnosti
c)
glume
b)
slikarstva
d)
baleta
30. “Doručak
na
travi”
naslikao
je:
a)
Tarner
c)
Dali
b)
Mane
d)
Goja
31. Minimalan
broj
prisutnih
potreban
da
se
donese
punovažna
odluka
naziva
se:
a)
legitimitet
c)
numerus
kurens
b)
numerus
klauzus
d)
kvorum
32. Izbaci
uljeza:
a)
truba
c)
trombon
b)
frula
d)
saksofon
33. Perfidna
osoba
je:
a)
ljubazna
c)
podmukla
b)
neljubazna
d)
štedljiva
34. Dijaspora
je:
a)
rasuta
po
svetu
c)
rasuta
po
zemlji
b)
rasuta
po
stanu
d)
rasuta
po
moru
35. Hipoteka
nad
stambenim
objektom
podrazumeva
da
je
taj
objekat:
a)
na
prodaju
c)
zalog
za
pozajmljeni
novac
b)
nezavršen
d)
kupljen
na
rasprodaji
3
36. “Mreža
svih
mreža”
je:
a)
intranet
c)
internat
b)
internet
d)
inter.net
37. Filantrop:
a)
mrzi
ljude
c)
sakuplja
markice
b)
voli
ljude
d)
okuplja
ljude
38. Emigrant
je:
a)
čovek
koji
laže
c)
čovek
bez
porodice
b)
čovek
bez
državljanstva
d)
čovek
koji
pruža
prvu
pomoć
39. Kolateralna
šteta
je:
a)
neplanirana
šteta
c)
povreda
pravnog
akta
b)
planirana
šteta
d)
povreda
autorskih
prava
40. Dobitnik
Oskara
za
najbolji
film
u
2009.
godini
je:
a)
Neobičan
slučaj
Bendžamina
Batona
c)
Milk
b)
Milioner
sa
ulice
d)
Frost‐Nikson
4
PRIJEMNI
ISPIT
­
ŠKOLSKA
2009/2010.
MOTIVACIONO
PISMO
Ime
i
prezime
_____________________________
Br.
prijave:______________________
Studijska
grupa:___________________________
Motivaciono
pismo
je
dokument
u
kome
treba
da
što
iskrenije
opišete
sebe.
Cilj
je
da
ubedite
komisiju
za
prijem
da
izabere
upravo
vas.
Dokument
treba
da
bude
iskren
i
treba
da
se
predstavite,
šta
znate
i
možete
i
šta
želite
da
postignete
u
toku
i
nakon
studija
na
Fakultetu
za
sport
i
turizam.
Ukupno
gledajući
treba
uskladiti
vašu
biografiju
i
ciljeve
koje
želite
postići
nakon
završetka
studija.
Kao
vodič
kroz
motivaciono
pismo
mogu
vam
pomoći
sledeća
pitanja
(na
pitanja
ne
treba
odgovarati
striktno,
već
napišite
esej
o
sebi):
• Opišite
sebe
u
nekoliko
rečenica
i
upoznajte
nas
sa
vašim
profesionalnim
ciljevima,
znanjima
i
veštinama
koje
posedujete
i
njihovom
vezom
sa
studijama
turizma.
• Napišite
svoje
mišljenje
o
tome
kako
možete
upotrebiti
znanje
koje
ćete
steći
na
Fakultetu
za
sport
i
turizam
i
šta
biste
želeli
da
radite
kada
završite
ovaj
fakultet.
• Objasnite
zašto
ste
odabrali
studije
turizma
i
zašto
mislite
da
upravo
vi
treba
da
budete
student
Fakulteta
za
sport
i
turizam
• Napišite
iskren,
jasan
esej,
inspirativan
i
kreativan,
koji
će
nas
upoznati
sa
vama,
vašom
pismenošću,
kreativnošću,
razmišljanjima
i
željama.
PRIJEMNI
–
TEST
POZNAVANJA
OBLASTI
–
SPORT
–
2009
Ime
i
prezime:
____________________________________
Broj
prijave:
Broj
bodova:___________
__________________
1. Ko
je
pobednik
ovogodišnjeg
turnira
«Rolan
Garos»:
a)
Nadal
c)
Federer
b)
Đoković
d)Marej
2. Osnovni
cilj
u
vrhunskom
(takmičarskom)
sportu
je:
a)
nastup
u
reprezentaciji
c)
stvaranje
timskog
duha
b)
sportsko
zdravlje
d)
sportski
rezultat
3. Koji
metod
za
gubitak
kilograma
se
pokazao
kao
najneuspešniji?
a)
vežbanje
c)
mentalni
trening
b)
dijeta
d)
kolektivna
terapija
4. Na
rast
mišića
posle
treninga
utiče
unos:
a)
ugljenih
hidrata
i
proteina
c)
vode
i
ugljenih
hidrata
b)
proteina
i
masti
d)
vode
i
masti
5. Ugljeni
hidrati
predstavljaju
izvor:
a)
snage
c)
energije
b)
brzine
d)
izdržljivosti
6. Zaokružite
veslačku
disciplinu:
a)
dvosed
c)
dubl
skul
b)
dvoklek
d)
trojac
7. Povećanim
unosom
čega
započinje
proces
gojaznosti:
a)
slatkiša
c)
kalorija
b)
mesa
d)
sokova
8. Mišićni
zamor
i
moguće
bolovo
moguće
je
smanjiti
(zaokružite
tri
tačna
odgovora):
a)
istezanjem
pre
treninga
c)
istezanjem
posle
treninga
b)
bržim
izvođenjem
vežbi
d)
istezanjem
između
dva
dela
treninga
e)
vežbanjem
jedne
grupe
mišića
f)
bržim
podizanjem
pulsa
9. Za
vreme
učenja
i
usavršavanja
tehnike
i
taktike
najčešće
se
primenjuje
metoda:
a)
intervalna
c)
neprekidna
b)
ponavljanja
d)
selektivna
10. Kosti
u
ljudskom
organizmu
međusobno
su
spojene:
a)
mišićima
c)
zglobovima
b)
hrskavicom
d)
ligamentima
1
11. Maksimalna
potrošnja
kiseonika
je
isto
što
i:
a)
aerobni
kapacitet
c)
kapacitet
pluća
b)
anaerobni
kapacitet
d)
puls
u
mirovanju
12. Usled
nedostatka
joda
oboljeva:
a)
nadbubrežna
žlezda
c)
štitna
žlezda
b)
mozak
d)
hipofiza
13. Karl
Luis
je
bio
poznati:
a)
hokejaš
d)
atletičar
b)
biciklista
d)
košarkaš
14. Sportski
klub
CSKA
se
nalazi
u:
a)
Minsku
c)
Kijevu
b)
Moskvi
d)
Sankt
Petersburgu
15. Atrofija
je:
a)
zakržljalost
organa
usled
neizlaganja
suncu
b)
zakržljalost
organa
usled
neunošenja
dovoljne
količine
vitamina
c)
zakržljalost
organa
usled
slabe
ishrane
ili
dugog
neupotreblajvanja
d)
zakržljalost
organa
usled
treninga
slabog
intenziteta
16. Kada
se
za
nekoga
kaže
da
je
«autsajder»,
to
znači:
a)
da
je
on
pomoćni
igrač
b)
da
ima
male
šanse
da
ostvari
pobedu
c)
da
mora
da
izvede
loptu
sa
ivice
terena
d)
da
mora
da
izvede
loptu
sa
aut
linije
17. Granična
udaljenost
za
postizanje
«trojke»
u
evropskoj
košarci
je:
a)
8
m
c)
6,25
b)
4,5
m
d)
3,05
m
18. Koštana
srž
proizvodi:
a)
hormone
c)
krvna
zrnca
b)
nervne
ćelije
d)
sivu
masu
19. Svetski
rekorder
u
skoku
s
motkom
je:
a)
Sergej
Lavrov
c)
Sergej
Bubka
b)
Oleg
Menjšikov
d)
Aleksandar
Popov
20. Brzina
otkucaja
srca
preko
100,
a
do
240
u
minuti
je:
a)
strah
c)
tahikardija
b)
aritmija
d)
kardiografija
2
PRIJEMNI
–
MENADŽMENT
I
BIZNIS
U
TURIZMU
–
2009
Ime
i
prezime:
____________________________________
Broj
prijave:
Broj
bodova:___________
__________________
1. Svaki
posetilac
kulturnog
događaja
ili
muzeja
je
turista?
DA
NE
2. Kojoj
organizaciji
su
povereni
poslovi
promocije
i
unapređenja
turizma
Republike
Srbije?
________________________________________________________________________
3. Objasni
poslovicu
«U
Rimu
budi
Rimljanin!»
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Navedite
četiri
časopisa
čija
je
tema
turizam:
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
5. Specijalna
agencija
Ujedinjenih
nacija
koja
ima
centralnu
ulogu
u
razvoju
i
promociji
turizma
sveta
se
zove?
________________________________________________________________________
6. Wellness
turizam
predstavlja
onaj
oblik
turizma
koji
se
bazira
na
:
a) očuvanju
životne
sredine
b) očuvanju
i
poboljšanju
zdravlja
c) specijalnim
programima
lečenja
7. Kako
se
nazivaju
autentična
seoska
domaćinstva
u
Vojvodini
koja
se
ponovo
oživljavaju
i
stavljaju
u
funkciju
turzma
?
_________________________________________________________________________
8. Najposećenije
turističke
destinacije
sveta
(po
broju
turista)
su:
(navedi
minimum
četiri)
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________
9. Transfer
u
turizmu
označava
:
(zaokruži
tačan
odgovor)
a)
prevoz
namirnica
za
hotel
b)
prelazak
fudbalera
iz
kluba
u
klub
c)
prevoz
turista
od
saobraćajnih
terminala
do
hotela
i
obratno
10. Koji
fenomen
u
našoj
zemlji
se
nalazi
u
najužem
krugu
glasanja
za
ulazak
na
listu
7
Novih
svetskih
čuda
i
kojem
tipu
fenomena
pripada?
Ime
__________________________________________________________________
Tip
fenomena
_______________________________________________________
1
11. Ko
je
organizovao
prvo
turističko
putovanje?
________________________________________________________________________
12. Poveži
pojmove
leve
i
desne
kolone
i
u
prazne
kvadratiće
upiši
odgovarajuća
slova!
a
Tunis
Sao
Paolo
,
samba
b
Brazil
“Zemlja
ponoćnog
sunca”
c
Španija
Kolumbo,
kastanjete
d
Švedska
Port
El
Kantaui
e
Grčka
Tadž
Mahal
f
Indija
Apolon,
feta
sir
13. Koje
oblike
turizma
je
moguće
razvijati
na
destinaciji
koju
karakteriše
specifična
gastronomija,
vinski
podrumi,
tradicionalni
način
života,
mnoštvo
kulturnih
manifestacija
i
događaja?
(navedi
najmanje
četiri
oblika
turizma)
___________________________________,
_______________________________________
___________________________________,
_______________________________________
14. Održivi
razvoj
turizma
podrazumeva
(zaokruži
tačan
odgovor)
:
• održavanje
konstantnog
broja
turista
u
određenom
prostoru;
• očuvanje
prostora
sa
ekonomskog,
ekološkog
i
socijalnog
aspekta
za
buduće
generacije
• turističku
uređenost
i
opremljenost
prostora
15. Koju
vrstu
smeštajnih
objekata
uobičajeno
odabiru
turisti
sledećih
interesovanja?
Avanturisti
_____________________________________________________
Mladi
skromnih
platežnih
mogućnosti
___________________________
16. Kako
biste
objasnili
konstataciju
‐
Turizam
„pasoš
mira“?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Globalni
planetarni
problemi
utiču
i
na
razvoj
turizma.
Navedi
dva!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Dobili
ste
zadatak
da
za
Turističku
organizaciju
Subotice,
za
jezero
Palić
i
osmislite
logo
i
slogan
koji
bi
trebalo
da
odražavaju
specifičnost
ove
destinacije!
U
zadatom
polju
nacrtajte
znak
i
ispišite
slogan
(budite
originalni
i
kreativni)!
2
Download

PRIJEMNI – TEST OPŠTE KULTURE – 2009