DIGALKA ZA
MENUVA^
No`na pumpa
Hromirana osovina
So mo`nost za podesuvawe po visina
Digalaka za menuva~ 300 kg
br. na art. 999 160 3
Dimenzii mm
br. na art. Nosivost kg
999 160 3
HIRDAULI^EN KRAN
NA SKLOPUVAWE
br. na art.
Dimenzii mm
Te`ina kg
999 158 9V
Nosivost
br. na art.
11 01
Te`ina kg
PNEVMATSKA PUMPA ZA
MASLO SO DIGITALIEN MERA^
NA PROTOK ZA BURE 200 L
br. na art. 999 174 0 (so koli~ka 999 176 2)
Pnevmatska pumpa za maslo M=3:1
Podgotvitelna grupa so manometar.
Crevo za istekuvawe na masloto, 1/2’’ so sol`ina 4 m.
Brzina na preto~uvaweto - 16 L/min
Maksimalna viskoznost na masloto - SAE 90.
Potreben raboten pritisok na instalacijata 5-8 bari
RA^NA TELESKOPSKA PUMPA ZA
MASLO
br. na art. 999 179 2
Ra~na pumpa za maslo 0,5 L po ciklus
Teleskopska cevka za buriwa od 50 - 200 Kg
Ra~na
PUMPI ZA DOTURAWE NA
MASLO SO REZERVOAR
Pnevmatska
Pumpa za maslo so rezervoar 16 kg
Crevo za istekuvawe 1,5 m so metalen zavr{etok.
Maksimalna viskoznost na masloto - SAE 90.
Pnevmatska pumpa poseduva pi{tol na krajot od crevoto
za regulacija na protokot.
br. na art.
br. na art. 999 179 6
11 02
REKUPERATOR
ZA MASLO SO SAD
Rekuperator na trkala so sad (12L) za prifat na maslo, so
mo`nost za podesuvawe po visina.
Opremen e so specialni vaakumski sisalki za naso~uvawe na
masloto. Pnevmatsko praznewe na rezervoarot.
br. na art.
999 983 290
REKUPERATOR
ZA MASLO
Rekuperator na trkala.
Opremen e so specialni vaakumski sisalki za naso~uvawe na
masloto. Pnevmatsko praznewe na rezervoarot.
br. na art.
Kapacitet
L
Dimenzii mm
Te`ina
kg
999 183 0
REKUPERATOR
ZA MASLO SO MENZURA
br. na art. 999 183 7
11 03
Kapacitet
L
Dimenzii mm
Te`ina
kg
PNEVMATSKA PUMPA ZA MAST
Br. na Art.
Tehni~ki podatoci
Br. na Art.
Br. na Art.
Odnos na kompresijata
Raboten pritisok min/maks.
Maksimalen pritisok na potisokot
Koli~estvo na istisnatata mast NLG L/2
Vlezen priklu~ok
Vlezen priklu~ok
Dol`ina na osovinata
Pre~nik na osovinata
Maksimalna viskoznost
Za metalni buriwa so te`ina
Potreben protok na prevmatskata instalacija
Ja~ina na bu~avata
Pi{tol
Pištoljso
samazalka
mazalicom
Br. na art.
Crevo44m
Crevo
m
Br. na art.
RA^NA PNEVMATSKA
PUMPA ZA MAST
RA^NA PUMPA ZA MAST
Br. na art. 999 178 60
Br. na art. 999 178 62
Mazalkata se sostoi od telo, kruto crevo i dve
mazivni glavi M10h1
Se koristi za istiskuvawe na masta od kartu{ata
ili od pogolemite pakuvawa.
Koli~ina na istisnatata mast vo taktot 0,8 sm3
Raboten pritisok min. 2, maks. 8 bari.
Pritisok na potisokot 400 bari.
Mazalkata se sostoi od telo, kruto crevo i dve
mazivni glavi M10h1
Pritisok na potisokot 400 bari.
Se koristi za istiskuvawe na masta od kartu{ata
ili od pogolemite pakuvawa.
Koli~ina na istisnatata mast vo taktot 1,2 sm3
11 04
RA^NA MAZALKA 13 KG
Br. na art. 1 715 993012N
Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari.
Te`ina: 10,4 kg.
Crevo za mast: 1,5 m.
Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.
[email protected] MAZALKA 13 KG
Br. na art. 1 715 993113F
Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari.
Te`ina: 14 kg.
Crevo za mast: 1,5 m.
Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.
PNEVMATSKA MAZALKA 13 KG
Br. na art. 1 715 993213R
Raboten pritisok na instalacijata: 6-8 bari.
Maksimalen pritisok na instalacijata: 8 bari.
Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari.
Masa na istiskuvaweto: 1.500,00 g/min.
Potro{uva~ka na vozduhot: 130 l/min.
Te`ina: 16,70 kg
Crevo za mast: 4 m.
Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.
11 05
HIRDAULI^NI PRESI ZA VO RABOTILNICA
Dvojna hirdauli~na pumpa.
So sigurnosen ventil za preopteretuvawe.
Avtomatsko vraœawe na rakata.
Hromiran klip.
So vgraden manometar.
Dopolnitelna oprema
br. na art.
br. na art.
br. na art.
br. na art.
br. na art.
999 165 3
Presa za vo rabotilnica 15t
Presa za vo rabotilnica 20t
Presa za vo rabotilnica 25t
Presa za vo rabotilnica 30t
Presa za vo rabotilnica 50t
11 06
Koli~ka za vo
rabotilnica
Novo: strani~ni fioki.
Golemi, podvi`ni rabotni povr{ini na vodilki
so trkalezni le`i{ta.
Nepre~en pristap kon centralniot del za odlo`uvawe so
podesuva~kite dolni delovi.
Podvi`na pregrada so top~esti le`i{ta.
^etiri lesno rotacioni trkala so pedal za sopirawe.
Mo`nost za rotirawe.
Stabilna konstrukcija od ~eli~en lim, lakirana.
Rabotnite povr{ini potpolno oblo`eni so guma
postojana na maslo
Zaobleni ra~ki.
So mo`nost na fiksirawe na rotacioniot vakumski podignuva~ za
pozicionirawe na avtomobilskite vetrobranski stakla.
Rezervni delovi
dol`ina vo mm
800
{irina vo mm
500
visina vo mm
880
masa na prez. kg
60
Vlo{ka od fina plastika za strani~nite fioki
br. na art.
0715 93 26
0955 715 931
pak./par~.
1
ime
ra~ka za rabotna povr{ina
trkala so sopira~ka
trkala bez sopira~ka
1 par {ini za rabotna povr{ina
1 par {ini za fioki
brava za rabotna plo~a
brava za fioki
br. na art.
0715 93 110
0715 93 111
0715 93 112
0715 93 113
0715 93 114
0715 93 115
0715 93 116
pak./par~
1
Vakuumski podiga~
Im odgovara na rabotilni~kite koli~ki br. na art. 0715 93 26
Novo, inovativno i apsolutno prakti~no.
dol`ina vo mm
{irina vo mm
masa vo kg
br. na art.
pak./par~.
460
10
1,2
0715 93 27
1
•Zgodno za te{ki i ispap~eni vetrobrani.
•Rotac. vakuum {oqi, pre~nik 120 mm.
•So vakuumski avtomatik.
• Vakuumskiot podiga~ mo`e da se podesuva po dol`ina blagorarejœi ima na
podvi`nite rabotni {ini na koli~kata
za rabotilnici.
Koli~ka za vo rabot.
Fiokite koi se izvlekuvaat na dve strani.
Vodilki na fioki so top~esti le`i{ta.
Nosivost 20 kg.
Individualno podesuvawe na fiokite so pomo{ na
razdvojnite elementi.
Po 2 razdelni limovi se integrirani po fioka.
Rezervni delovi
ime
rezervna brava
1 par rezervni {ini
gumena podloga
fioka so 3 razdelni limovi
rotac. trkalo bez sopira~ka
rotac. trkalo so sopira~ka
1 par rezervni trkala
Se ispora~uva i vo
sina boja.
RAL 3020
RAL 5002
Br. na art. Br. na art.
0715 93 08 0715 93 091
D vo mm
670
B vo mm
385
H vo mm
990
masa vo kg
37,5
Br. na art.
0715 93 08
11 07
pak./par~.
1
Br. na art.
0715 93 081
0715 93 082
0715 93 083
0715 93 084
0715 93 085
0715 93 086
0715 93 087
P./par~.
1
Dopolnitelna oprema
ime
Br. na art.
razdvojni limovi za podesuvawe na fioki 4 par~.
0715 93 088
dr`a~ za razdelni limovi
2 par~.
0715 93 089
P./
par~.
1
Profi kutija
za alat
Cvrsta izrabotka.
Vnatre{nosta i nadvore{nosta lakirani vo
crveno (RAL 3020).
Preklopnite delovi povrzani so pomo{ na
nitki {arki.
Otvor za zaklu~uvawe so katanec.
Opis
3-delna
5-delna
5-delna
Dol`ina
mm
430
430
530
[irina
mm
200
200
200
Visina
mm
150
200
200
Te`ina
kg
4,6
6,0
7,0
Dol`ina
mm
430
540
[irina
mm
200
200
Visina
mm
200
200
Te`ina
kg
3,3
4,9
br. na art.
0715 93 22
0715 93 23
0715 93 24
1
Standardna
kutija za alat
Ednostavna izrabotka.
Lakirana odnadvor i odvnatre so lak
otporen na o{tetuvawa.
Mo`nost za premestuvawe
na dr{kata za nosewe.
Otvor za zkalu~uvawe so katanec.
Opis
5-delna
5-delna
br. na art.
0715 93 20
0715 93 21
1
Koli~ka za
mehani~ari,
le`e~ka
Od plastika otporna na
kr{ewe i udari zasilena so
stakleni vlakna.
Otporna na maslo i benzin, stud,
toplina i vlaga.
Povr{inata za le`ewe e anatomski oblikuvana i ima zgolemen potpira~ za vrat, za
rasteretuvawe na vratnite muskuli.
Golemi trkala.
So povr{ini za odlo`uvawe na alatot.
Dol`ina mm
[irina mm
1100
540
Rezrvni trkalca za koli~kata
11 08
Visina mm
200
Te`ina kg
3,2
br. na art.
0715 93 03
0715 93 031
p/p
1
Download

katalog Wurth A4 color Master:Layout 1.qxd