dimeri, daljinski kontrolisani dimeri
dimeri, daljinski kontrolisani dimeri
n Povezivanje
DImeri za inkadescentne sijalice 600 W kat. br. 036 59
Neosvetljeni tasteri
N L
+ -
036 59
EC
036 58
DImeri za fluorescentne sijalice 800 VA kat. br. 036 58
N L
50 mA maks.
036 60
036 71
+ -
EC
± - 50/60 Hz
Napajanje: 230 V
Pakovanje
Kat. br.
Dimeri
Montaæa na DIN πinu
1
036 59 Za inkadescentne i halogene sijalice
230 V i ELV halogene sa
feromagnetskim transformatorom
Snaga: 60 do 600 W
1
036 58 Za fluorescentne sijalice sa 1 -10 V
balastom (fluo cevi i kompakt fluo sa
odvojenim balastom)
Snaga balasta: maks. 800 V
Kontrolna struja: 50 mA
A
Broj
modula
2
Max. 50 m
Daljinski kontrolisani dimeri
Montaæa na DIN πinu
1
036 71 Za inkadescentne i halogene sijalice
230 V i ELV halogene sa feromagnetskim
ili elektronskim transformatorom
Mogu se kontrolisati sa neosvetljenim
dvostrukim tasterima ili BUS ureajima
1
036 60 Za fluorescentne sijalice sa 1 -10 V
balastom (fluo cevi i kompakt fluo sa
odvojenim balastom)
Snaga balasta: maks. 1000 V
Kontrolna struja: 50 mA
Mogu se kontrolisati sa neosvetljenim
dvostrukim tasterima ili BUS ureajima
1
036 80 BUS napajanje za daljinski kontrolisane
dimere kat. br. 036 60/71
A
Neosvetljeni tasteri
2
Broj
modula
6
Daljinski kontrolisani dimeri za fluorescentne sijalice sa 1-10 V balastom kat. br. 036 60
BUS linija za kontrolu periferija
Maksimalna duæina BUS linije: 300 m
PreporuËeni kabl: SYT oklopljen
4
2
Dvostruki
taster
Dvostruki
taster
Maks. 100 m
453
Download

dimeri, daljinski kontrolisani dimeri dimeri, daljinski