NARUDŽBENICA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU – OSNOVNA ŠKOLA
ENGLESKI JEZIK
RAZRED
I - IV raz. OŠ
I - IV raz. OŠ
ISBN
BROJ REŠENJA
9788674781791 650-02-00740/2010-06
9788674781807 650-02-00740/2010-06
9788674783764
9788674781814
9788674781821
9788674781838
9788674781845
9788674781852
9788674781869
650-02-362/2014-06
650-02-00737/2010-06
650-02-00737/2010-06
650-02-00741/2010-06
650-02-00741/2010-06
650-02-00747/2010-06
650-02-00747/2010-06
NAZIV
Kid's Box 1 - udžbenik
Kid's Box 1 - radna sveska
Kid's Box Starter 2nd ed udžbenik
Kid's Box 2 - udžbenik
Kid's Box 2 - radna sveska
Kid's Box 3 - udžbenik
Kid's Box 3 - radna sveska
Kid's Box 4 - udžbenik
Kid's Box 4 - radna sveska
9788674782859
9788674782866
9788674782873
9788674782880
9788674782897
9788674782903
9788674782910
9788674782927
650-02-00223/2012-06
650-02-00223/1/2012-06
650-02-00226/2012-06
650-02-00226/1/2012-06
650-02-00225/2012-06
650-02-00225/1/2012-06
650-02-00224/2012-06
650-02-00224/1/2012-06
Smart Junior 1 - udžbenik
Smart Junior 1 - radna sveska
Smart Junior 2 - udžbenik
Smart Junior 2 - radna sveska
Smart Junior 3 - udžbenik
Smart Junior 3 - radna sveska
Smart Junior 4 - udžbenik
Smart Junior 4 - radna sveska
720
480
800
660
800
660
850
690
650-02-00745/2010-06
650-02-00745/2010-06
TO THE TOP 1 - udžbenik
TO THE TOP 1 - radna sveska
Top Grammar 1
TO THE TOP 2 - udžbenik
TO THE TOP 2 - radna sveska
Top Grammar 2
TO THE TOP 3 - udžbenik
TO THE TOP 3 - radna sveska
Top Grammar 3
TO THE TOP 4 - udžbenik
TO THE TOP 4 - radna sveska
Top Grammar 4
890
590
690
950
640
690
950
640
690
1020
650
690
9788674782446
9788674782453
9789604431809
9788674782460
9788674782477
9789604431816
V - VIII raz. OŠ
9788674782484
9788674782491
9789604431823
9788674782507
9788674782514
9789604434077
650-02-00749/2010-06
650-02-00749/2010-06
650-02-00330/1/2011-06
650-02-00330/2/2011-06
650-02-00328/1/2011-06
650-02-00328/2/2011-06
CENA
760
650
990
890
690
890
690
890
760
KOM
FRANCUSKI JEZIK
RAZRED
NAZIV
Alex et Zoe 1 - udžbenik
Alex et Zoe 1 - radna sveska
Alex et Zoe 2 - udžbenik
Alex et Zoe 2 - radna sveska
Alex et Zoe 3 - udžbenik
Alex et Zoe 3 - radna sveska
CENA
1080
720
1080
720
1100
750
9788674781623 650-02-00844/2010-06
650-02-00844/2010-06
Oh la la College 1 - udžbenik i
radna sveska
Oh la la College 1 - CD
1190
9788674781630 650-02-00848/2010-06
650-02-00848/2010-06
Oh la la College 2 - udžbenik i
radna sveska
Oh la la College 2 - CD
1190
9788674781647 650-02-00849/2010-06
9788674781654 650-02-00843/2010-06
VII i VIII raz. OŠ
9788674781661 650-02-00843/2010-06
Oh la la College 3 - udžbenik i
radna sveska
Oh la la 3 - udžbenik
Oh la la 3 - radna sveska
1190
9788674783016
9788674783023
9788674783030
9788674783047
V - VIII raz. OŠ
9788674783054
9788674783061
9788674783078
9788674783085
650-02-00219/2012-06
650-02-00219/1/2012-06
650-02-00218/2012-06
650-02-00218/1/2012-06
650-02-00220/2012-06
650-02-00220/1/2012-06
650-02-00221/2012-06
650-02-00221/1/2012-06
Pixel 1 - udžbenik
Pixel 1 - radna sveska
Pixel 2 - udžbenik
Pixel 2 - radna sveska
Pixel 3 - udžbenik
Pixel 3 - radna sveska
Pixel 4 - udžbenik
Pixel 4 - radna sveska
880
590
920
610
940
610
940
610
9788674781678
9788674781685
9788674781692
V - VIII raz. OŠ
9788674781708
9788674781715
9788674781722
650-02-00842/2010-06
650-02-00842/2010-06
650-02-00841/2010-06
650-02-00841/2010-06
650-02-00840/2010-06
650-02-00840/2010-06
Junior Plus 1 - udžbenik
Junior Plus 1 - radna sveska
Junior Plus 2 - udžbenik
Junior Plus 2 - radna sveska
Junior plus 3 - udžbenik
Junior Plus 3 – radna sveska
890
610
890
610
960
730
650-02-206/2013-06
Gramatika francuskog jezika sa
rešenjima
800
I i II
III
IV
ISBN
9788674781562
raz. OŠ
9788674781579
9788674781586
raz. OŠ
9788674781593
9788674781609
raz. OŠ
9788674781616
V, VI i VII raz.
OŠ
9788674782538
BROJ REŠENJA
650-02-00846/2010-06
650-02-00846/2010-06
650-02-00845/2010-06
650-02-00845/2010-06
650-02-00847/2010-06
650-02-00847/2010-06
200
200
1190
790
KOM
RUSKI JEZIK
RAZRED
ISBN
9788674781418
9788674781425
9788674781432
V - VIII raz. OŠ
9788674781449
9788674781494
9788674781500
BROJ REŠENJA
650-02-00744/2010-06
650-02-00744/2010-06
650-02-00746/2010-06
650-02-00746/2010-06
650-02-00279/2011-06
650-02-00279/2011-06
NAZIV
Dialog 1 - udžbenik
Dialog 1 - radna sveska
Dialog 2 - udžbenik
Dialog 2 - radna sveska
Dialog 3 - udžbenik
Dialog 3 - radna sveska
CENA
790
610
790
610
1080
650
KOM
BROJ REŠENJA
650-02-00278/2011-06
650-02-00278/2011-06
650-02-00277/2011-06
650-02-00277/2011-06
650-02-00276/2011-06
650-02-00276/2011-06
650-02-00275/2011-06
650-02-00275/2011-06
NAZIV
Prima 1 - udžbenik
Prima 1 - radna sveska
Prima 2 - udžbenik
Prima 2 - radna sveska
Prima 3 - udžbenik
Prima 3 - radna sveska
Prima 4 - udžbenik
Prima 4 - radna sveska
CENA
950
550
960
560
960
560
960
560
KOM
CENA
1240
610
1240
KOM
NEMAČKI JEZIK
RAZRED
V-VIII raz- OŠ
ISBN
9788674782231
9788674782248
9788674782255
9788674782262
9788674782279
9788674782286
9788674782293
9788674782309
ŠPANSKI JEZIK
RAZRED
ISBN
BROJ REŠENJA
NAZIV
Espacio Joven A1 - udžbenik
9788674782736 650-02-00231/2012-06
9788674782750 650-02-00231/1/2012-06 Espacio Joven A1 - radna sveska
9788674782767 650-02-00230/2012-06
Espacio Joven A2.1 - udžbenik
Espacio Joven A2.1 - radna
V - VIII raz. OŠ
9788674782774 650-02-00230/1/2012-06 sveska
9788674782781 650-02-00232/2012-06
Espacio Joven A2.2 - udžbenik
Espacio Joven A2.2 - radna
9788674782798 650-02-00232/1/2012-06 sveska
Napomena:
* u cenu je uračunat PDV
610
1240
610
Download

cenovnik Data Status.pdf