Upoznati se sa značajem sektora ljudskih
resursa u ugostiteljstvu
 Pojasniti proceduru selekcije kadrova,
treninga i motivacije

Najznačajnija karika u ugostiteljskoj
delatnosti
 Osnova konkurentske prednosti
 Ljudi su najveće bogatstvo


Suština:
› pravi ljudi na pravim mestima!

Ciljevi:
1. Obezbediti da u preduzeću budu zaposleni
ljudi sa odgovarajućim sposobnostima
2. Obezbediti da zaposleni budu motivisani i
posvećeni poslu
3. Prihvatanje promena od strane zaposlenih i
efektivno upravljanje promenama
4. Unapredjenje administrativnih aktivnosti






Regrutuje, intervjuiše i odabira kandidate za radna
mesta
Planira i sprovodi mere za usmeravanje
novozaposlenih
Vodi evidenciju o osiguranju, penzionim
planovima, zapošljavanju, unapređenju,
premeštaju na druga mesta, otpuštanju, slobodnim
danima, bolovanju, godišnjem odmoru
Sastaje se sa sindikatom i menadžmentom
kompanije
Vodi aktivnosti o ažuriranju profila svakog radnika
(nagrade, žalbe, odsustva, incidenti itd.)
Izdaje zaposlenima razne potvrde i dokumente (o
zaposlenju, visini primanja itd)
› Planiranje
› Regrutovanje
› Selekcija
› Praćenje performansi
› Nagrađivanje i razvoj
› Unapredjenje odnosa
Identifikovanje budućih potreba za
resursima i definisanje koraka koje je
potrebno preduzeti da bi se te potrebe
zadovoljile
 Pri planiranju treba razmotriti tražnju i
mogućnosti obezbeđivanja radne snage
 Analiza radnih mesta, organizaciona
struktura i osnovna strategijska opredeljenja
čine osnovu ove vrste planiranja
 Na broj i strukturu izvršilaca utiče:

› Starosna struktura, prestanak radnoog odnosa,
napuštanje preduzeća, rast preduzeća,
promena strategije, itd
Identifikovanje potencijalnih kandidata
za popunjavanje upražnjenih radnih
mesta
 Vrste:

› Interno – unutar preduzeća
› Eksterno (formalno) – fakulteti, druga
preduzeća, head hunting agencije, internet
oglašavanje
› Neformalno?
› PREDNOSTI I MANE OBE VRSTE?
Identifikovanje potencijalnih kandidata
za popunjavanje upražnjenih radnih
mesta
 Vrste:

› Interno – unutar preduzeća
 Prednosti: poznavanje preduzeća i zaposlenih,
podsticanje lojalnosti putem unapređenja
› Eksterno (formalno) – fakulteti, druga
preduzeća, head hunting agencije, internet
oglašavanje
› Neformalno?
› PREDNOSTI I MANE OBE VRSTE?



-
Obezbeđivanje većeg broja kandidata za
svako mesto – kvalifikovanih i kompetentnih
Zadržavanje radnika na tim radnim pozicijama
– ako ulažemo u nekog cilj nam je da ta osoba
što duže ostane u organizaciji
Proces regrutovanja mora imati sledeće
elemente:
To je dugoročna strategija
Mora se planirati i prilagoditi ciljnim grupama
Treba da odgovara na potrebe kandidata
Pažljivo izabrati i obučavati one koji regrutuju
Dati jsanu sliku o organizaciji i radnom mestu

Faze:
1. Popuna obrazaca za posao
 Obrazovanje, radno iskustvo, zdravstveno stanje...
2. Prvi detaljni intervju
 Procena znanja, veština i sposobnosti kroz razgovor
uz vizuelni kontakt
3. Testiranje (testovi sposobnosti, opšti testovi
inteligencije, testovi potrebnih sposobnosti, testovi
sposobnosti za obuku itd)

4.
5.
6.
7.
Omogućava se poređenje rezultata kandidata
Uvid u dosadašnji rad
Analitički intervjui
Fizički pregled
Ponuda posla
Potpisivanje ugovora o radu
Racio prinosa = procentualni odnos
broja kandidata koji je prošao određenu
fazu u procesu selekcije i broja
kandidata koji je ušao u tu fazu
 Racio selekcije = odnos broja mogućih
radnih mesta i broja prijavljenih
kandidata – treba ostvariti što je moguće
manji racio selekcije, razumemo zašto?


Najčešća očekivanja od idealnog
radnika je da bude:
Osobine koje se najčešće traže kod
kandidata:
 Komunikativnost
 Kreativnost
 Inicijativa
 Analitičke osobine
 Fleksibilnost
 Sposobnost za timski rad
Šta fali kada je reč o ugostiteljstvu?




Obuka se sprovodi kod uvođenja u posao i kao
tehnička obuka koja ima za cilj da obezbedi
specijalizovano znanje za korišćenje novih metoda,
procesa i tehnika
Pravila kuće (hotela)!
Standardi!
Šta je glavni cilj obuke u ugostiteljskom objektu, sem
toga da zaposleni odlično/profesionalno obavljaju svoj
posao???




Biti u stanju da se u svakom momentu gostima izađe u
susret!
Ovo je posebno važno za osoblje koje je u direktnom
kontaktu sa gostima (recepcija, uslužni sektor, spa..)
Poznavanje hotela, svih usluga, mogućnosti...
Svi zaposleni prolaze obuke koje se ne tiču konkretno
njihove profesije (zaštita od požara, evakuacija, prva
pomoć i slično)!

Usavršavanje je orjentisano na budućnost i često
predstavlja pripremu za novo radno mesto i
unapređenje
› Formalni programi razvoja van radnog mesta
› Razvoj na radnom mestu
Seminari, edukacije, radionice, kursevi, studijska putovanja....
Cross training?

Ocenjivanje ima za cilj sagledavanje doprinosa
zaposlenih ostvarivanju ciljeva preduzeća
› Koristi se za: stvaranje sistema stimulacije/destimulacije,
planiranje budućih rezultata, određivanje potreba za obukom i
usavršavanjem, ocenjivanje potencijala za napredovanje
› Praćenje i vrednovanje rada!
Možda i najvažniji element u radu odeljenja ljudskih resursa! Briga
o zaposlenima!
Pokazati da vam ljudi znače, da su deo tima, da bez njih mnoge
stvari ne bi bile moguće, da steknu osećaj pripadnosti!

Da ste vi menadžer hotela koji je ostvario
odlične rezultate na tržištu kako biste
reagovali? Kakvu bi politiku sproveli?
1. Materijalne nagrade obuhvaćene sistemom
zarada:
ZARADE
Indirektne zarade
Direktne zarade
Indirektne (zdravstveno/penziono/životno
osiguranje, plaćeno odsustvo...)
- Direktne (osnovna zarada, bonusi –
procentualni deo)
2. Nematerijalne nagrade – privilegije iz statusa,
mogućnost razvoja i sl
Različiti motivacioni faktori prema profilu radnika!
Šta ovo konkretno znači u praksi?
-
Direktor jednog veoma uspešnog hotela
poziva na razgovor svoju saradnicu,
koja već 7 godina radi kao direktor
sektora prodaje.
Žena ulazi u kancelariju i nakon 15
minuta izlazi iz direktorove kancelarije,
uplakana, crvenog lica i očiju. Odlazi
u toalet i ne izlazi 15 minuta.
Nailazi kolega i pita: Šta se to desilo?
U
direktorovoj kancelariji je bio poklon
- buket cveća na koje je žena
izuzetno alergična. Posle 15 minuta
provedenih u direktorovoj kancelariji,
žena je dobila alergijsku reakciju i
otišla u toalet da se umije.
1.
2.
3.
Razmislite o tome ko su vaši
zaposleni/saradnici, šta ih privlači, šta
im je važno?
Pripremite se – odvojite vreme da
osmislite na koji način biste želeli da
pokažete nekom zahvalnost
Osmislite na koji način biste mogli to
da sprovedete u okviru realnih
mogućnosti

Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, Delta Holding veliku pažnju poklanja
izboru kvalitetnih kadrova i njihovom kasnijem praktičnom i teorijskom usavršavanju kroz
organizovani sistem treninga.
Delta Holding prepoznaćete kao mesto gde ćete moći da razvijete svoje talente i usmerite ih
na rezultat.

Naša kompanija pruža svima jednake mogućnosti, primenjujući politiku zabrane svakog oblika
diskriminacije. O Vašem angažmanu odlučivaće se na osnovu veština i kvalifikacija koje imate,
a nagrađivanje i napredovanje biće bazirano na rezultatima koje u poslu postižete.

Razgranat i složen sistem podrazumeva dobru organizaciju, definisane odgovornosti,
savesnost, ozbiljnost i poštovanje kompanijskih pravila. Otkrićete da je Delta Holding
dinamična radna sredina u kojoj svoju punu afirmaciju doživljavaju ambiciozni, energični ljudi
koji postižu uspeh uz poštovanje poslovnih standarda i primenu etičkih principa u radu.

Delta Holding neguje atmosferu timskog rada, međusobnog poštovanja i uvažavanja. Naša
praksa je mnogo puta potvrdila da je pozitivna energija u timu od presudnog značaja za
uspešnu realizaciju poslovnih zadataka. Iz tih razloga dajemo priliku otvorenim, fleksibilnim,
timski orijentisanim osobama spremnim da individualne interese prilagode interesima
kolektiva. Afirmacijom timskog duha ne ugrožavamo indidvidualnost pojedinca jer znamo da
se samo samo sinergijom individualnih kvaliteta postiže kvalitet sistema u celini.
Ako navedene vrednosti prepoznajete kao svoje, nalazite se na pravom mestu!
Pridružite nam se i naći ćete se među kolegama koji imaju mnogo toga zajedničkog:
entuzijazam, preduzimljivost, veru u uspeh, poverenje u sopstveni tim, upornost, postavljanje
ambicioznih ciljeva... U Delta Holdingu ostvarićete karijieru kakvu ste zamislili!
Kako ga napisati?
 Da li je od presudnog značaja?
 Da li staviti fotografiju?
 Kakav nam je email?
?
?
?

Kako biste osmislili regrutovanje osoblja za
hotel koji treba da se otvori?
Navedite 10 pitanja koje bi postavili
kandidatima prilikom odabira za mesto šefa
recepcije
Kakvu politiku brige o zaposlenima i stimulacije
biste praktikovali da ste generalni menadžer
hotela sa 5*?
Download

Људски ресурси - WordPress.com