w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
r
i
k
s
r
a
1. Prodaja robe
u
samouslugama
n
i
m
e
s
.
ww
e
s
.
w
Samousluživanje u maloprodaji prehrambene robe prvi put počinje da se
primenjuje 1912.god. U Sjedinjenim Američkim Državama, s ciljem da se
snize troškovi i poveća obim prometa uz smanjenje osnovnih usluga koje su
vršili prodavci. U Evropi sistem samousluživanja počinje da se primenjuje
nešto kasnije. U Švedskoj 1914., u Velikoj Britaniji 1949., u Belgiji 1948., u
Švajcarskoj 1948.godine. Od 1960 godine samousluživanje kao način
prodaje robe razvija se bržim tempom i u istočnoevropskim zemljama.
Samouslužnih prodavnica 1962.godine bilo je u Nemačkoj 12300, u
Mañarskoj 4000, u Bugarskoj 2500.
w
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
m
e
s
w.
Prva samousluga u našoj zemlji otvorena je u Ivancu 1956.godine,
druga u Zagrebu 1957. a treća u Beogradu 1958. godine.
ww
Prednost samousluga su sledeća:
s
r
.
ad
kir
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
1. U samouslugama je smanjen broj prodavca.
r
i
k
s
ar
2. Koncentrisan je velik broj prehrambenih artikala širokog asortimana,
n
i
m
.se
3. Kupac kupuje robu brže, na podesniji i kulturniji način,
e
s
.
w
4. Produktivnost po jednom zaposlenom radniku povećava se i do 50% u
odnosu na produktivnost po zaposlenom u klasičnoj prodavnici,
w
w
w
ww
5. Samousluge su locirane u najprometnijim delovima grada, turističkih
naselja, pored auto-puteva,
s
r
.
d
kira
6. Ulaz-izlaz i izlaz su većih dimenzija, pristup prodavnici je podesnija,
s
r
a
in
7. Prostorije samousluge smešteni su najčešće u specijalno grañenim ili
adaptiranim zgradama,
m
e
s
w.
e
s
.
ww
8. Osvetljavanje i zagrevanje rešeni su na najsavremeniji način,
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
9. Prodajni prostor samousluge snabdeven je funkcionalno
projektovanim, izgrañenim i rasporeñenim gondolama, policama i
tehničkim ureñajima,
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
10. Lepo logički i pregledno rasporeñena roba " sama sebe prodaje", i
" ponuñena je potrošačima",
11. U samouslugama je ostvarena " vizuelna prodaja robe ",
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
12. Tehnika prodaje robe je jednostavna, brza i prijatna za potrošače,
k
s
r
ina
13. Pri prodaji u samouslužnim prodavnicama ostvareni su : ušteda
vremena pri kupovini, širok izbor robe, mogućnost slobodnog izbora
robe, privlačan ambijent, higijena na visokom nivou,
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
14. Široka primena funkcionalnog nameštaja, mašina i tehničkih ureñaja
omogućava u velikom stepenu zamenu fizičkog rada osoblja
prodavnica i itd.,
Samousluge, meñutim imaju i izvesne nedostatke,meñu kojima su
najvažniji:
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
1. Pojava uskog grla, tj. redova potrošača pred kasom,
2. Mogućnost pokradanja robe od strane nesavesnih potrošača.
n
i
m
.se
e
s
.
w
Tehnika neposredne prodaje u samouslugama razlikuje se od tehnike prodaje
u klasičnim prodavnicama. Dok je u njima aktivni faktor prodaje pretežno
prodavac, dotle u samouslugama aktivnu ulogu u procesu kupoprodaje
pretežno imaju:
potrošači, roba, nameštaj i tehnički ureñaji, način rasporeñivanja i izlaganja
roba.
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
U procesu neposredne prodaje u samouslugama učestvuju potrošači,
prodavci, kasiri, pakeri,....
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
Proces samouslužne prodaje ima sledeće faze:
w
w
w
ww
1. Priprema robe za prodaju
2. Rasporeñivanje robe
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
ina
4. Izlaganje robe
m
e
s
w.
5. Ulazak potrošača u vanprodajni prostor samousluge
ww
e
s
.
w
ww
6. Kretanja potrošača u prodajnom prostoru
7. Informisanje potrošača o robi
8. Izbor robe
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
9. Obračun novčanog iznosa za prodatu robu
n
i
m
.se
10. Naplaćivanje novčanog iznosa za prodatu robu
e
s
.
w
11. Pakovanje i uručivanje prodate robe potrošaču
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
ira
3. Obeležavanje i etiketiranje robe
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

3288-Ekonomija-Prodaja robe u samouslugama