www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
E-aukce
e-aukční legendy vs. skutečnost a typy
e-aukcí
Milan Kaplan
25. dubna 2013
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Úvodem o zdroji informací

NAR marketing s.r.o. / 50 lidí tří (sedmi) národností / core business eaukční sw a služby / sw PROe.biz / centrála Ostrava +TC Praha, Katovice,
Bratislava, Düseldorf / cz, sk, pl, d, ro, cro, bg / 60 : 40 = privat : public /
poskytovatel sw a know-how / v dubnu 2013 uskutečněná 100 000 e-aukce
/ 373 stálých uživatelů /komunikujeme se slovenským (UVO), českým
státem (MMR) a EU komisí
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
E – aukční plusy

Šetří peníze

Zvyšují transparentnost

Chrání slušnost

Zvyšují výkon firem

Omezují korupci

Přinášejí zaměstnanost

Zvyšují důvěryhodnost zadavatelů
tools
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
E – aukční legendy
a) Nižší cena rovná se nekvalitní zboží
b) Vyhrají a nepodepíší (prokletí vítěze)
c) Hodí se jen k nákupu zboží
d) Povinně je lépe
e) Řekneme e-aukce a zvednou nabídky
tools
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Legenda č. 1 – Nižší cena rovná se
nekvalitní zboží

77% respondentů si to nemyslí
2%
13%
Ne
8%
40%
Spíše ne
Nevím
37%
Spíše ano
Ano
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Legenda č. 2 – Vyhrají a nepodepíší!
(prokletí vítěze)

94% respondentů si to nemyslí
0%
0%
6%
Nesetkali jsme se s tím
46%
48%
Stává se to minimálně
Stává se to často
Stává se to hodně často
Nevím
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Legenda č. 3 - Hodí se jen k nákupu zboží
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Legenda č. 4 - Povinně je lépe
Počet aukcí na 10 000 obyvatel 2011-2012
6,81
7,00
6,00
5,98
5,77
5,76
5,00
SR
4,00
ČR
3,00
2,00
1,00
0,00
2011
2012
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
Legenda č. 5
Řekneme e-aukce
a zvednou nabídky!
tools
16,00%
13,75%
14,00%
úspora %
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,10%
4,00%
2,00%
0,00%
Celkový součet
minulá cena
úvodní cena x minulá cena
vítězná cena aukce x minulá cena
Úspora při prvním nasazení aukce dle kategorií, rok 2009 a 2010
Úspora při prvním nasazení aukce dle kategorií, rok 2009 a 2010
20,00%
20,00%
úspora %
úspora %
15,00%
15,00%
10,00%
10,00%
9,04%
9,04%
-5,00%
-5,00%
15,50%
15,50%
11,57%
11,57%
9,60%
9,60%
10,01%
10,01%
8,97%
8,97%
8,63%
8,63%
6,16%
6,16%
5,00%
5,00%
0,00%
0,00%
18,99%
18,99%
18,62%
18,62%
16,75%
16,75%
2,35%
2,35%
Energie
Energie
IT a Technika
IT a Technika
Kancelářské
Kancelářské
potřeby
potřeby
2,79%
2,79%
Provozní potřeby a
Provozní
potřeby a
zařízení
zařízení
1,99%
1,99%
Služby
Služby
-0,11%
-0,11%
Stavební práce
Stavební práce
úvodní cena x minulá cena vítězná cena aukce x minulá cena
úvodní cena x minulá cena vítězná cena aukce x minulá cena
1,91%
1,91%
zdravotnické
zdravotnické
potřeby
potřeby
Zdravotnické
Zdravotnické
zařízení
zařízení
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
1 - ERMMA

Anglická reverzní multipoložková a multikriteriální aukce / V prostředí PROe.biz
nejrozšířenější / Nejčastější nastavení 20 + 2 / Při změně – zlepšení nebo jakékoliv
se prodlužuje o 2 min. / Ukončení při vyčerpání nabídek
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
2 - Japonská ticker aukce (NIPPON)

„strojek“ se ptá, jestli je soutěžící schopen předložit lepší nabídku v hodnotě,
která je systémem přede nadefinovaná a mění se v nastavených intervalech
(1-2 minuty) / Na počátku jsou všichni první / Poslední, který se udrží, vyhrává
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
3 - Holandská e-aukce (HOLLAND)

„strojek“ se ptá, jestli chcete předložit nabídku ve zveřejněné hodnotě / Nabídka
se zvyšuje o předvolené hodnoty a předvolených časech / Jde se ze „spodu“ od
nízké ceny, který souhlasí, vyhrává / Kuriózní zkušenosti s odhadem „nízké“ ceny
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
4 - Brazilská e-aukce

Celková suma je fixní, soutěží se snižováním jednotkové ceny / Zvětšuje se objem
plnění za zveřejněnou cenu / Liniové stavby, plochy ( potrubí, silnice, chodníky,
apod.)
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
5 - YANKEE – kapacitní e-aukce

Většinou prodejní / KUPŘ. >> prodej kapacity podzemního zásobníku plynu /
prodej tepla výrobní kapacity tepla / prodej kapacity parkoviště / pronájem
prostor na obecních trzích apod.
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Další typy e-aukcí:
Andrého ruská

Několik krátkých soutěžních kol

V každém kole vypadne nejvyšší nabídka

Počet kol je do vyčerpání nabídek
Anglická ticker aukce

Účastníci začínají s vlastními úvodními nabídkami

Strojek pracuje s každým nezávisle
Vickreyho aukce

Vítězí vždy druhý v pořadí
www.proe.biz l e – p r o c u r e m e n t
tools
Děkuji za váš čas
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 33, Ostrava
Milan Kaplan
email: [email protected]
www.proe.biz
Download

Milan Kaplan – Jednotlivé typy e-aukcí