K A K A D U
Kaleidoskop každodenního duchamoření
Noviny žáků Základní a Praktické školy G. Pelechové
v Dolní Poustevně
Prosinec 2014 ROČNÍK VIII/ČÍSLO2
ÚVODNÍK
ROZHOVOR – Karel Hroch
1. Jak ses v naší škole měl ?
- Báječně, odcházím s těžkým srdcem.
2. Co ti bude nejvíce chybět ?
- Samozřejmě děti, dospělí a v těsném závěsu klima školy, které je
prostě fantastické !
Téměř půlrok uběhl jako
voda a přiblížily se Vánoce
(nevím jak vy, ale já se
celkem zděsila, že jsou tak
blízko) a hned s nimi v ruku
v ruce přišla školní Vánoční
akademie, která proběhla
perfektně- divadelníci
zahráli krásnou písničkovou
pohádku Princové jsou na
draka, následovanou recitací
třídy Petry Prokopové a
zakončením zpěvem
vánočních koled. Předtím se
na nás přišel podívat
Mikuláš s čerty a andělem a
ještě před tím se jelo do
divadla v Děčíně na Hobita.
No a jinak jsme měli nějaké
zdravotní přednášky,
v jídelně máme zdravější
jídla a taky se bylo zdravě
pohybovat na zimním
stadionu v Rumburku – čili
bruslit.
Přeji krásně prožitý Silvestr,
prázdniny a hlavně Vánoce!
Tak zase v novém roce.
Klára Dinnbierová
3. Kam se chystáš dal ? Máš nějaké plány do budoucna ?
- Chystám se do Slaného (u Prahy), plánů do budoucnosti moc
nemám vzhledem ke skutečnostem z plánování.
4. Jaký předmět se ti nejlépe vyučoval ?
- Bylo jich více, snad Z a AJ.
5. S kým sis nejvíc rozuměl ?
- Se všemi dobrými lidmi.
6. Je nějaké přání, které si chceš splnit ?
- Jasně, že jo ! Chtěl bych hodinky s vodotryskem a pruhovaného
medvěda..
7. Co rád děláš ve volném čase ?
- Sportuju, cestuju, pozoruju přírodu. A nebo prostě nic 
8. Na jaké místo se toužíš vydat ?
- Na místo, kam ještě nedorazila civilizace.
V tomto čísle si přečtete:
Andělíček a pekelníci ....................................................................................................................... 3
Divadelní představení Hobit............................................................................................................. 3
Divadelní představení Hobit............................................................................................................. 4
Fotoreportáž – výstava Naše cesta ................................................................................................... 5
Adventní tvoření ............................................................................................................................... 7
Čertovský den ................................................................................................................................... 9
Divadlo Děčín ................................................................................................................................ 11
Návštěva dílny ve Šluknově ........................................................................................................... 13
První pomoc ................................................................................................................................... 14
Básničky o Mikuláši ....................................................................................................................... 16
MIK, MIKU, MIKULÁŠ ............................................................................................................... 17
Co se vypráví o čertech .................................................................................................................. 18
Výlet do Prahy 1 ............................................................................................................................. 19
Přednáška ....................................................................................................................................... 19
Naše třída: ...................................................................................................................................... 19
(Edita – samostatná nezadaná domácí práce) ................................................................................. 19
Výlet do Prahy 2 ............................................................................................................................. 20
Perličky z našich tříd ...................................................................................................................... 21
Vánoční obyčeje a zvyky: .............................................................................................................. 23
Výlet do Děčína – Rajské ostrovy a divadlo .................................................................................. 24
KŘÍŽOVKA – GMČ ...................................................................................................................... 25
KŘÍŽOVKA 2 ................................................................................................................................ 26
2
Andělíček a pekelníci
70g piškotů (mletých),80g mletého
kokosu, 100g moučkového cukru, 60g
másla, 1x lžíce rumu, 5x lžic mléka,
kakao.
Z těsta je cca 30ks čertíků
(andílků).
POSTUP PŘÍPRAVY
Mleté piškoty promícháme s kokosem, cukrem, přidáme nakrájené máslo, rum, mléko
a kakao (na andělíčky kakao nepřidáváme). Vypracujeme těsto, kterým plníme
formičky-včelí úly. Úly plníme nutelou a kladem na kulaté piškoty. Do vrchní části,
na místo očí, uděláme dvě tečky bílou čokoládou a po zaschnutí do té bílé čokolády
ještě dvě tečky tmavou čokoládou. Jazyk, rohy a křídla vytvoříme z kousků mandlí.
Uložíme v chladnu.
3
Divadelní představení Hobit
Dne 10. 11. 2014 jsme jeli na představení Hobit v Děčíně.
Představení bylo hrané jak loutkami tak lidmi, také bylo pojato zábavnější formou.
Hlavní hrdina Bilbo Pytlík se setkal se skupinou třinácti trpaslíků vedených dobrým čarodějem
Gandalfem, kteří ho přemluví, aby se k nim připojil při výpravě za jejich ukradeným pokladem
jako zloděj, který draku Šmaku ukradne poklad. Skupina putovala daleko až se dostala
k třem obrům, jenž jim Gandalf pomohl přemoct a putovali dále až k území skřetů, kteří je
přepadli a zajali. Následně jeden skřet ukradl Bilbovi meč a probodl svého přítele, jenž
následkům zranění podlehl. To skřety pobouřilo a chtěli našeho Pytlíka a trpaslíky zabít, ale
naštěstí se objevil Gandalf a skřety zahnal, bohužel tam ale našeho hobita nechali. Bilbo, který je
hledal objevil prsten, po kterém se staneš neviditelným. Jak hledal cestu našel Gluma, který mu
nabídl pomoc, když uhádne jeho hádanky. Potom co je uhodl ho chtěl Glum sníst, ale hobit mu
utekl a našel cestu ke skupině. Ta byla posléze napadena i s ním vlky, ale zachránil je orel. A
Gandalf se od nich odpojil a oni pokračovali až k Elfům, kde všechny trpaslíky zajali, ale Bilbo je
s pomocí prstenu zachránil a sám (podle domluvy) šel pro poklad, kde obalamutil draka Šmaka,
sebral mu poklad a objevil jeho slabinu, díky čemuž ho s člověkem zabili. Konec
Klára, na klar
http://nd06.jxs.cz/902/516/5c88118cfd_96255132_o2.jpg
4
Fotoreportáž – výstava Naše cesta
Hlavní hala –
Čekali jsme, než
začneme. Poté
jsme šli na první
stanoviště jako
nevidomí.
Sundali jsme si
pásky a poslouchali jsme paní asistentku. Říkali jsme si, jak se orientuje v kuchyni nevidomý
člověk a jaké pomůcky používá.
Pozorovali jsme, jak se pohybuje ochrnutý člověk v pokoji. Zde jsme našli i naší tématickou
komunikační tabulku.
Poslouchali jsme prezentaci o znakové řeči. Naučili jsme se i pár znaků, které jsme později
využili na dalším stanovišti.
Nasazovali jsme si upravené brýle, kterými jsme viděli různá zraková postižení. A nevidomá
asistentka nám říkala, jak se píše Braillovým písmem.
5
Na tomto stanovišti jsme si vyzkoušeli v „terénu“, jak jezdit na vozíčku. Jezdili jsme vždy
s partnerem, který nás navigoval a pomáhal nám do míst, do kterých bychom to sami nezvládli.
Dali nám pásky přes oči a slepeckou hůl. Zkusili jsme si, jaké to je, když je nevidomý v terénu.
A na posledním stanovišti jsme si zkusili horolezeckou stěnu. Tady jsme si mohli vybrat, jak
budeme šplhat, jestli budeme šplhat jako nevidomý a nebo jako ochrnutý na jednu nohu.
6
Adventní tvoření
7
8
Čertovský den
Dne 5.12. jsme měli Den čertů. Nejdříve jsme hádali, skládali a
vyplňovali různé papíry s úkoly. Pak jsme vařili včelí úly, povedli
se nám, byly dobré. Na konec dne přišli čerti a Mikuláš
s andělem a dostali jsme sušenky. (Alex)
V pátek 5.12. jsme měli projektový den. Když jsme přišli ráno
do školy, tak jsme šli na půdu hledat obálky se svými jmény.
Když jsme je všichni našli, tak jsme šli skládat obrázek, co byl v obálce, složený jsme ho
nalepili na papír. Potom jsme plnili různé úkoly ze čtení a matematiky. Potom jsme se
bavili o čertech a četli jsme si o nich. Potom jsme šli skládat čerty – jako puzzle. Když
jsme je složili, tak jsme viděli, jak byli oškliví. Potom jsme dostali písmena a skládali
jsme z nich slovo. Po těch slovech jsme šli vyrábět masku čerta. Po svačině jsme šli vařit
včelí úly jako čerty a Mikuláše. Když jsme dovařili, šli jsme se dívat na pohádku S čerty
nejsou žerty, do toho přišel čert s Mikulášem a dostali jsme nadílku. kterou mi čert bral.
Když odešli, tak jsme stihli ještě kousek pohádky. Potom jsme šli na horní školu
na odpoledku. Projektový den se mi moc líbil. (Míša)
O čertovském dnu
Ráno 5.12. jsme přijeli do školy a hledali jsme obálky a pak jsme plnili různé úkoly a
vyplňovačky. Pak jsme vařili čerty z čokoládového těsta a kokosu a moučkového cukru.
Hráli jsme na body, týmy byly Alex a já, Míša a Edita Timča byla sama. Pak jsme je mohli
sníst. Nakonec jsem šel na autobus. Tenhle den se mi líbil a těším se na další projektový
den. (Štěpán)
5.12. jsme měli projektový den. Projektový den byl
o čertech. První jsme museli jít na půdu, všichni společně,
jen Timinka šla sama na tu půdu, hledali jsme tam obálku se
svým jménem. Já sem si jí našla jako první a šla jsem hned
do třídy, rozdělala tu obálku a byla tam skládačka. Tak
jsem začala skládat obrázek a byli tam na tom obrázku
čert s andělem. Pak jsem četla článek o čertech. A pak
nám dala Iva přečíst pohádku a tam jsme museli
zaškrtnout, co tam do toho článku nepatřilo. Pak jsme šli
vařit, no spíš dělat cukroví a z toho jsme měli udělat
čertiky. Jedno těsto nám ale nevystačilo, tak jsme ještě dělali jedno těsto. Jak jsme to
udělali, tak jsme si vystříhli masku čerta. Pak jsme chvíli koukali na pohádku, co nám
Ivanka pustila. Za chvíli přišli čerti, Mikuláš a anděl s nadílkou. Projektový den byl
suprovej, ale odpoledka už ne, protože jsme se museli zase učit . (Edita)
9
10
Divadlo Děčín
Dne 10.11. jsme jeli do Děčína do divadla. Ráno jsme jeli autobusem do Dolní
Poustevny. Z Poustevny jsme šli na nádraží, Ivanka na nás právě čekala na zastávce.
Tak jsme šli na nádraží a tam jsme čekali ještě na ostatní. Když všichni přišli, tak
jsme čekali už jen na vlak, který jel 8:09 hodin, ale správně měl jet v 8.12 hodin. Ale
my jsme byli rádi, že jel dřív, protože byla kosa. Jeli jsme přes Německo a ve vlaku
to bylo super. Když jsme dojeli do Děčína, tak jsme měli asi hodinu čas. Tak jsme si
šli něco koupit. Šli jsme dvě skupiny, Petra s Radkou a my s druhou Petrou někam
jinam. A my jsme šli do velkého obchoďáku a tam bylo auto, tak kluci v něm hned
seděli a všichni se vystřídali, menší kluci. Pak jsme šli na WC a pak kolem obchodů si
zahrát na klavír. Pak už jsme pomalu museli jít k divadlu. Tam už na nás čekali
ostatní. Radka nám šla koupit lístky do divadla a mohli jsme jít dovnitř. Měli jsme si
sundat bundy a odložit tašky, ale já jsem si všechno vzala s sebou. Pak jsme si šli
sednout, když všichni seděli, tak zhasla světla a začalo divadlo. Divadlo bylo
o Hobitovi. Byli tam skřítkové a šli za hobitem, kterej spal na křesle a chtěli se
vydat pro poklad, kde byl drak. Tak se rozhodli, že jdou pro poklad, ale ten hobit
měl výhodu, že měl kouzelný prsten, že mohl být neviditelný. Skončilo to tak, že
zabili draka na konci. Nejvíc se mi líbilo, jak to měli dobře sehrátý a hlavně to
plátno, co bylo vzadu a ještě jak to tam vyprsklo. Výlet i divadlo se mi líbilo. (Edita)
V pondělí 10.11. jsme jeli do divadla na Hobita. Měli jsme se sejít u autobusu a jít
společně na nádraží. Jeli jsme do Děčína. Když jsme tam přijeli, šli jsme si koupit
bagety a tak různě. V 11hodin začalo divadlo, bylo o Hobitovi, jak s loupežníkama
hledali poklad. Trvalo to hodinu. Když to skončilo, jeli jsme domů. Divadlo se mi
líbilo. (Míša)
Byli jsme v divadle v Děčíně, hráli Hobita. Bylo to moc hezké. Hrálo tam pět lidí.
Příběh byl o Hobitovi a trpaslíkách. Příběh byl moc hezký, bylo to moc hezky
zahráno. Líbilo se mi to. (Alex)
Jak jsme byli v divadle
Jeli jsme vlakem do Děčína do divadla. Až jsme přijeli, šli jsme na hranolky a bylo to
dobré. Pak jsme se porozhlédli po městě a šli jsme do divadla. Tam nám zahráli
Hobita a šli jsme zpátky na nádraží a jeli jsme domů. Moc se mi to líbilo a těším se
na další. (Štěpán)
11
12
Návštěva dílny ve Šluknově
V pondělí jsme měli projektový den. Ráno jsme
jeli busem do Šluknova a ve Šluknově jsme šli do
dílny a vyráběli jsme svíčky. Když jsme je měli
hotové, tak jsme je zabalili a vzali domů. Potom
jsme odešli na autobus a jeli do školy na
odpoledku a potom domů. (Míša)
Jak jsme ve Šluknově vyráběli svíčky
Jeli jsme do Šluknova a tam nás čekala paní
z dílen a šli jsme do dílen. Pak jsme vyráběli
z vosku svíčky a čekali, až ztvrdnou. Mezitím jsme vyráběli svíčky s vůní medu a
nakonec je všechny zabalili. Nakonec jsme jeli do Poustevny. Moc se mi to líbilo a
těším se na další. (Štěpán Janoš)
Byli jsme ve Šluknově kouknout se do dílny. Tam
jsme se seznámili s pár žáky a učiteli. S učitelkami
jsme vyráběli svíčky, dělali jsme je 3hodiny. Potom
tři malé svíčky a nakonec jsme je zabalili. Poté jsme
jeli domů autobusem. (Alex)
13
První pomoc
6.11. jsme měli ve škole přednášku o první pomoci. Ta přednáška trvala dvě hodiny.
Když jsme přijeli do Dolní Poustevny, tak jsme se sešli ve třídě u Ivy a museli jsme
čekat na ostatní, Alex přišel pozdě. Když jsme byli všichni, tak jsme mohli jít na
druhou školu. Když jsme tam přišli, tak každý učitel měl jednu skupinu, skupinek
bylo 5. Nejdřív jsme šli do modrý, tam jsme si povídali o zlomeninách, i jsme si
zkoušeli, jak zavázat zlomenou ruku. A pak nám jedna žákyně SZŠ ukazovala, co
máme dělat, když si zlomíme nohu. Když se to stane, tak šátky zavázat tu zdravou
nohu k té nemocné, aby se nehýbala a aby ta bolest trošku klesla. Pak jsme říkali
telefonní čísla na policii, to je 158, na sanitku 155, na hasiče 150. A nebo volat 112 a
tam se taky dá získat pomoc. Pak jsme šli do třídy k Petře Prokopové. Tam jsme se
dozvěděli, jak zastavit krvácení a vyzkoušeli jsme si na sobě zavázat ruku. Tam jsme
taky museli říct telefonní čísla. Ještě jsme si říkali, že když někdo leží na zemi, tak
musíme dát něco pod něj, aby mu nebyla zima. Ve třídě u Jany nám žákyně říkala o
oživování, kolikrát stlačit hrudník, když nebije srdce, kolikrát dejchnout do toho
člověka. Takže 30krát stlačení na hrudníku a 2 vdechy. A dělá se to, dokud
nepřijede sanitka. Tak jsme si to každý vyzkoušel a pak jsme šli k Radce. Tam jsme
si povídali o zranění. Třeba když se někdo řízne, bodne, co s tím máme dělat.
Za prvé ránu vyčistit a pak zalepit. Pak jsme si zkoušeli vytáhnout klíšťata a
dozvěděli jsme se, jaké nemoci můžeme mít z toho klíštěte. Pak jsme šli do poslední
třídy k Petře Procházkové, tam jsme si povídali, co všechno patří do lékárničky,
např. nůžky, obvaz, škrtidlo, prášky, náplast, desinfekce. Pak jsme šli do školy
nazpátek se učit. Mě se ta přednáška líbila, ale jenom kdyby Alex nedělal, co neměl a
nevyrušoval. Bylo to hezká přednáška i ponaučitelná pro každýho. (Edita)
14
15
Básničky o Mikuláši
Mik, mik, Mikuláš šel na guláš,
čerti za ním poskakovali,
když dárky nadělovali.
Jirka Klinger
Mikuláš je blázen,
dává dětem kázeň.
Mikuláš je dobrej chlap,
má i ten svůj velkej hrad.
Heřman Jirmus
Použij slova…
a) kůň, hra, auto, kolo
Byla jednou jedna rodinka: Anča, Filip a jejich táta. Jednoho dne se táta vypravil
s Filipem a Aničkou na výlet do Krkonoš. Tak vzali auto s vlekem a dali tam
Filípkovo kolo a Aničky koně. A když přijeli do Krkonoš, tak všichni hráli
Člověče, nezlob se.
Honzík Novotný
b) padák, kůň, hra, bouda
Jednoho dne jel pán na koni na letiště. Letěl a pak skočil z letadla. Padali a pak si
otevřeli padák. Spadli na boudu. V ní pak hráli Člověče, nezlob se.
David Kaitman
16
MIK, MIKU, MIKULÁŠ
17
Co se vypráví o čertech
O původu čertů si lidé v Čechách vyprávěli, že jsou to pyšní andělé svržení do pekla.
Čert mívá lidskou podobu. Jeho znakem bývá kulhavá noha nebo přímo koňské
kopyto, na ruce drápy a ve vlasech růžky. Bývá oblečen v černém, někdy vystupuje
jako myslivec oblečený v zelené vestě s červeným kloboukem. Dovede se
proměňovat a často vystupuje ve zvířecí podobě (kozel, černý pes s ohnivýma očima,
kocour, zajíc, bezhlavý kůň...). Podle legend žijí čerti v pekle, nalézajícím se kdesi
v podzemí. Čert s lidmi uzavíral dohodu stvrzenou krví, předobrazem byla historie
Fausta. Čert výměnou za duši přinášel obvykle bohatství, poklady, moc, ovšem jen
načasově omezenou dobu. Někdy bylo možné se čerta zbavit vyhranou sázkou.
Mnoho pověstí vypráví o jeho prohraných sázkách, a to většinou proto, že kohout
svým zakokrháním ukončil dobu, ve které měl čert určitý úkol provést. Kohouta se
bál (byl symbolem světla). Mimo to se jak známo bál svěcené vody a kříže.
Nedaleko našich hranic v Rakousku se každoročně konají vyhlášené adventní
čertovské slavnosti. Nejznámější čertovskou akcí na světě se může již tradičně
pochlubit Schladming. Dostaveníčko si zde dává až 1200 čertů, za doprovodu
pekelné hudby a světelných efektů přijíždí alegorické vozy s čerty - každá maska a
kostým je jiný, ručně vyřezávaný a šitý z přírodních materiálů.
zdroje: http://corlyn.blog.cz/en/0808/cert
http://www.bavi.cz/zajezdy/certi-v-mariazell-a-stpolten-1429.html
http://www.e-dovolena.cz/clanky/tip-na-rodinny-vylet:-pruvody-certu-krampuslaufy10392.html
18
Výlet do Prahy 1
Ve středu 19.11. jsme jeli do Prahy na výstavu. Ráno jsem jela do Dolní Poustevny
vlakem a z Dolní Poustevny jsme jeli do Děčína, tam jsme přestoupili do jiného vlaku.
Tím druhým vlakem jsme jeli do Prahy. Když jsme přijeli do Prahy, tak jsme měli
ještě hodinu čas, tak jsme chodili po obchodech na nádraží. Potom jsme šli na
výstavu. Když jsme tam přišli, tak jsme měli ještě čas, tak jsme si tam sedli a
počkali. Potom jsme si dali věci do šatny a ta paní, co nás tam provázela, tak nám
dala všem klapky na oči. Chytili jsme se za ramena a šli jsme do kuchyně, pak
do pokoje, koupelny. Potom nás paní naučila něco ve znakové řeči. Potom jsme šli
do hotelu, kde jsme ji museli předvést. V tom hotelu jsme šli do tunelu a tam jsme
viděli různé nemoci očí. Dál jsme šli po tmě a na zdi byly různý věci, třeba boty,
míčky, paruky a tak dál. Když jsme šli ven, tak jsem se tam málem rozplácla na zem.
Po tunelu jsme šli na vozíčky a tam jsme si vyzkoušeli, jaké to je být bez nohou. Ta
byla sranda. Další byla trať se slepeckou holí. Vedle toho byl basketbal. Potom jsme
si šli pro věci a šli jsme na metro a tím jsme jeli na Václavské náměstí. Tam jsme šli
do Mac Donaldu. Potom jsme šli na vlak a jeli jsme domů. Výstava a výlet se mi moc
líbil. ( Míša)
Přednáška
Dne 3.12.2014 v 8:55 jsme byli na přednášce o zdravém životní stylu. Na začátku jsme si říkali
co je zdravé a co ne.
Zdravé C: paprika, pomeranč, pomelo a mandarinka.
Nezdravé: energetické nápoje, vodka, kofola, kola, coca-cola.
Naše třída:
Naše třída se skládá ze sedmi žáků: Já, Míša, Lucka, Timinka, Alex, Patrik a Štěpán. A naše
učitelka se jmenuje Iva Marková a mám jí moc ráda. Asi všichni jí tam máme tý škole moc rádi,
protože je moc hodná. Ale Ivě mrzí že jí občas někdo zlobí a pak ani nemáme projektový den
za ty, co zlobějí. Tohle je můj poslední rok v týhle škole u Ivanky a pak moje cesta vede dál,
půjdu se vyučit na kuchařku do Šluknova na dvouletej obor. A tam se zas seznámím s jínými
učiteli a lidma jínýma a zas budu mít jíný kámošky. Hlavně se bojím jíný školy, protože nikoho
tam nebudu znát a ani nevím, jakýho budu mít učitele a nebo učitelku. V Dolní Poustevně kam
chodím teď ještě do školy, tak se mi tam moc líbí a ani nechci odejít, protože mám všecky ráda.
Hlavně Ivanku s Mírkem, to jsou fajn lidi a moc hodní. Chci jen aby se měli furt dobře Ivanka s
Mírkem a aby se nemuseli rozčilovat. Mám mojí třídu moc ráda a jsem ráda zato, že sem mohla
být u Ivy Markový ve třídě tu celou dobu, co jsem u ní.
(Edita – samostatná nezadaná domácí práce)
19
Výlet do Prahy 2
Bylo to 19.11. Když jsme odjížděli do Prahy na výstavu. Nejdřív jsme jeli do Děčína vlakem, kde jsme
přestupovali do kupéčka,kde jsme mohli sedět po skupinách a mohli jsme se zavřít.
A po dlouhé cestě do Prahy jsme počkali chvíli na nádraží. A mohli jsme si tam něco koupit.
A potom jsme šli na výstavu, byl to kus, ale zvládli jsme to.
Potom jsme tam docela dlouho čekali, než na nás přijde řada. Mezitím šly i jiné školy, a potom když
na nás přišla řada, tak jsme jim dali naše věci.A šli jsme se zakrytýma očima jako slepí do další
místnosti,kde už začínala výstava.
Vysvětlovali nám, jak se má psychicky nemocný v domácnosti, a pak jsme šli do další místnosti, kde už
nám vysvětlovali, jak to má třeba někdo, kdo je ochrnutý, jak si má podávat věci,tam v té místnosti byla
naše komunikační tabulka, akorát úplně nová.
Potom jsme šli do další místnosti, kde nás učili, jak se dorozumívat s někým, kdo je hluchý neboli
znakovou řeč.Naučili nás několik znaků,potom jsme šli do tak zvaného hotelu,kde jsme museli si poprosit,
aby otevřeli pomocí znakové řeči,potom nás tam pustili a vysvětlovali, jak se budí někdo, kdo je hluchý, a
tak dál.
Potom jsme šli za dalším vysvětlováním jinam, do takové místnosti, kde nebylo nic vidět, byla tam strašná
tma, a tak jsme se museli jít kolem zdi.
Pak nás rozdělili na dvě skupiny, a říkali nám postupně o dalších věcech, zkusili jsme si jezdit na vozíčku,
zkusili jsme si zahrát basketbal na vozíčku, florbal na vozíčk.
Potom jsme šli do mekáče, kde si každý objednal jídlo, které chtěl a určitě jsme si všichni pochutnali.Pak
jsme šli na vlakové nádraží, a jeli zase kupéčkem do Děčína, kde jsme přestupovali na normální vlak,a
pak jsme tedy přestupovali a jeli domů.
Míša Jandus
20
Perličky z našich tříd
Když se dá na to zaťukat, tak je to…? - Dále.
Když se to dá nalít do hrnečku, je to ka……… - Kakadu.
Modrá uhlice (modrá skalice) (Heřman)
Chemie - dělali jsme rozdělení barviva z fixu pomocí
chromatografie.
Tento pokus se jmenuje………. FIXALIZACE.
Co znamená slovo žně? Chlupy z prasete.
Rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou? Živočišná buňka nemá voči.
Doplň správně přísloví: Co se v mládí naučíš…Tim dřív budeš starej.
Člověku, který přestane dýchat musíme dát? Pusu.
Moč z ledvin odtéká čím? Trubkama a rourama.
Jaká nerostná surovina se těží u Českého Krumlova? Syrečky.
Pohádkové dvojice:
Rumcajz a Křemílek
Včelka Mája a Pepa
Mrkvová panenka
Kačko, co tam hledáš?
Nikam.
Řekni mi nějaký hromadný dopravní prostředek. – Kolotoč.
Danda čte název pohádky Bráhman a převozník:
Barman a převozník.
Konečně vážím 49.
Ty jo, tak to vážíš víc než moje máma, ta váží 42.
To je nějak málo.
Ne, to vlastně je, kolik jí je.
Já koktám i při psaní (Honzík).
21
Čekání, až se na výstavě uvolní místo
Naslouchání paní průvodkyni
Cesta z pohledu nevidomých
Prezentace o domluvě neslyšících
Naše komunikační tabulka,
která se na výstavě objevila
Těžké tlačení Michala na vozíčku v kamení
Divný pocit, když nevidíte
Na horolezecké stěně to bez jedné nohy tak lehké není
22
Vánoční obyčeje a zvyky:
Barborka přináší štěstí
4. prosince, na svátek svaté Barbory, se do vázy dávají nařezané třešňové větvičky. Když nám
do štědrého dne rozkvetou, tak vdaným ženám přinesou štěstí a svobodným dívkám zase předzvěst
brzké svatby.
Jmelí
Pokud věříte v moc jmelí, pak aby naplnilo své poslání, musí být darované. Jen darované jmelí vám
zaručí štěstí a ochranu před nemocemi. Podle legendy přináší zelené jmelí štěstí a zlaté z vás udělá
boháče. Líbání pod jmelím nám přinese lásku po celý nastávající rok. Ovšem pozor, toto kouzlo
polibků působí jen na Štědrý den.
Stromeček
Stromeček je dnes největší symbol Vánoc. Ale nebylo tomu vždycky tak. Původně se vánoce slavily
u jesliček nebo betlémů. Vánoční strom přišel do našich krajů až v 19. století a jeho výzdoba
sestávala z daleko prostších ozdob, než dnes. Lidé zdobili stromečky perníčky, jablíčky, ořechy,
červenými mašličkami a slaměnými ozdobami.
Smažený vánoční kapr
Vánoční jídelníček našich předků se skládal především z kuby, hrachové či houbové
polévky, cukroví a sušeného ovoce. Kapr se na našich vánočních stolech začal objevovat až
na začátku 19. století a hospodyňky jej připravovaly na černý způsob. Smažený kapr se
stal tradičním štědrovečerním pokrmem až po 2. světové válce. Schovávání kapřích šupin pod
sváteční talíř vám zajistí dostatek peněz v příštím roce.
Štědrý večer
Hlavní doba pro krásné zvyky nastává až po štědrovečerní večeři. Některé obyčeje jsou skoro až
riskantní a mohou vyvěštit i smrt. Například rozkrajování jablíčka. Pokud po rozkrojení naleznete
ve středu jablka hvězdičku máte naději na zdraví a štěstí po celý rok. Jestliže se vám ale ve středu
jaderníku objeví křížek, je s vámi ouvej. Křížek značí smrt. Ořechové skořápky se zapálenou
svíčičkou plující po vodě v míse vám prozradí, jak to budete mít příští rok s cestováním. Plave-li
lodička daleko od ostatních, tak její majitel si může pomalu balit kufry a připravit se na cestu. Motá-li
se lodička na místě, zůstane majitel doma. Nedobrým znamením ale je, když svíčička zhasne, nebo
když se lodička překlopí. Věští to neštěstí nebo i smrt.
Lití olova
Na lžíci roztavíme olovo a pak je najednou vchrstneme do nádoby se studenou vodou. Z tvaru, který
vznikne, potom věštíme svou budoucnost. Nemáme-li olovo, můžeme to zkusit s voskem.
Házení střevícem přes hlavu je obyčej pro vdavekchtivé slečny. Dopadne-li obuv špičkou ke dveřím,
je skoro jisté, že se děvče do roka vdá, nebo odejde z domu. Pokud špička boty míří do místnosti,
zůstane dívka ještě rok „sedět“.
Silvestr
V tento poslední den v roce se podle pověry nesmí nechat nikde viset prádlo, jinak na sebe
přivoláme pohromu. Ten, kdo vstane na Nový rok jako poslední, bude po celý následující rok líný.
Na Nový rok se nesmí k obědu jíst pták (husa, bažant, holub, slepice či jiná drůbež), Odlétlo by totiž
od vás štěstí. Prospěšnější je uvařit si v tento sváteční den čočku. Ta vám zajistí peníze po celý nový
rok.
Všechny tyto obyčeje naši předkové důsledně dodržovali a věřili, že si jimi přivolají štěstí, lásku
a zdraví.
zdroj: http://www.femina.cz/magazin/vanoce/ceske-vanocni-tradice-a-zvyky-nekdy-pekne-strasidelne.html
23
Výlet do Děčína – Rajské ostrovy a divadlo
V pondělí 10.11.2014 jsme jeli vlakem v 8:12 a do Děčína jsme přijeli v 9:30.V Děčíně jsme šli
do Rajských ostrovů a měli jsme to skoro zadarmo.
Viděli jsme: ryby,leguány,želvy,opičky,pavouky a hady.
Pak se šlo do divadla. V divadle hráli Hobita.Po skončení jsme šli na vlak ,vyjížděli jsme v 12:40,
ale čekali jsme na vlak takže v 12:50
Danda Kreibich
A měli jsme obrovské štěstí, protože jsme viděli jak se had svlékal z kůže od začátku až do
konce.
Já a had.
Svlečená hadí kůže, mistrovské dílo
24
KŘÍŽOVKA – GMČ
1
2.
3.
4
5.
6.
Správně přiřaď a potom doplň do křížovky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MÁSLO
JEDE
AUTO
NOS
CVIČÍ
VEJCE
TAJENKA:………………………..…….
25
KŘÍŽOVKA 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
x
1. 24.prosince má svátek…
2. Vánoční píseň
3. Na Vánoce zdobíme
4. Hvězda, která ohlásila narození Ježíše
5. V Třebechovicích najdeme muzeum…
6. Ježíšek se narodil ve
7. X
8. Na Vánoce vykrajujeme a pečeme…
9. Pod stromečkem najdeme..
10. V zimě padá….
11. Otec Ježíše
12. Název známé vánoční koledy je Tichá…
13. Matka Ježíše
Tajenka: Přejeme všem …………………………………………………………………………………..
26
Download

Téměř půlrok uběhl jako voda a přiblížily se Vánoce (nevím jak vy