Pobednici likovnog konkursa ,,Pegaz’’
U sredu 21.02.`12.godine žiri likovnog konkursa ,,Pegaz’’ je završio svoj posao odabira
i izbora najuspešnijih radova na pomenutom likovnom konkursu.
Žiri aero kluba u sastavu: predsednik Nevena Grković Bukvić – vajar,
Darka Vidaković –grafički dizajner i
Goran Vuković .
Posao žirija nije ni malo bio lak.
Na temu konkursa je pristiglo 382 radova iz sledećih osnovnih škola i likovnih radionica:
- sa teritorije samog grada Subotice: ðuro Salaj, ,10. Oktobar,Jovan Mikić, Em-Art, Žarko
Zrenjanin,Jovan Jovanović Zmaj, Majšanski put, Ivan Milutinović,Ivan Goran Kovačić,
grof Szecshenyi Istvan i Miloš Crnjanski.
-
sa teritorije grada Subotice prigradskih mesta: Matija Gubec -Tavankut, Miroslav Antić
– Palić, i Petefi Šandor – Hajdukovo.
-
sa teritorije AP Vojvodine i R. Srbije: Svetolik Ranković - Aranñelovac,Ilija Garašanin –
Aranñelovac, Žarko Zrenjanin – Zrenjanin i Bratstvo-Jedinstvo –Bajša, Ratko Mitrović –
Beograd.
1.- 4.razreda:
1. Fanni Ferković
2. Emili Čović
3. Agota Alač i
Čaba Dušnoki
4. Ivan Neorčić
5. Marko Vuković
6. Nikolett Kuktin
7. Noel Jenei
8. Viktor Sabo Batanč
9. Stefan Maljišević
10. Nikoletta Feher
11. Tamas Szaulity
12. Zita Varga
13. Kinga Konc
14. Daniel Apro
3.b
3.b
4.KM
o.š. ,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š. ,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š. ,,grof Szecshenyi Istvan’’-Kelebija
4.d
4.d
3/4
1.c
4.c
4.a
1.c
1.c
3.r.
3.r.
3.r.
o.š. ,,Jovan Mikić’’-Subotica
o.š. ,,Jovan Mikić’’-Subotica
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,ðuro Salaj’’-Subotica
o.š.,,ðuro Salaj’’-Subotica
o.š.,,Jovan Mikić’’-Subotica
o.š.,,Jovan Mikić’’-Subotica
o.š.,,Jovan Mikić’’-Subotica
o.š.,,Petefi Šandor’’-Hajdukovo
o.š.,,Petefi Šandor’’-Hajdukovo
o.š.,,Petefi Šandor’’-Hajdukovo
15. Nikolet Salai
16. Mirela Tači
17. Klaudia Salai
18. Andor Kovač i
Nikola Dimitrov
19. Jovana Petrović
20. Egon Bajus
21. Nebijša Popović
3.r.
3/2
3.r.
4.KM
o.š.,,Petefi Šandor’’-Hajdukovo
nast. Gere Ženi
o.š.,,Petofi Šandor’’-Hajdukovo
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
4/1
4/3
2.b
o.š.,,Ivan Goran Kovačić’’-Subotica
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Ivan Milutinović’’-Subotica
5.-6. razreda:
1. Antun Lešnjaković
2. Debora Slavik
3. Dajana Milisavljević
4. Milan Boroš
5. Dunja Mañarević
6. Nina Zubelić
7. Mateja Bartok
8. Aleksandar Semi
9. Valentina Govedarica
10. Igor Mehinagić
11. Sandra Prvulj
12. Lilika Kolompar
13. Nevena Novaković
14. Marina Peić Tukuljac
15. Dajana Crnković
16 Nikolina Škorić
17. Aljoša Tilinger
18. Stefan Popovac
19. Dominik Huszar
20. Antonina Tucaković
5.e
5.c
5.d
5.b
5/2
5/2
6/2
6.r.
5.r.
5/3
5/3
5/3
5/1
5.c
5.a
5/2
6/b
5/1
5/4
5/1
o.š.,,Ivan Milutinović’’-Subotica
o.š.,,Matija Gubec’’-Subotica
o.š.,,Ivan Milutinović’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Žarko Zrenjanin’’-Zrenjanin
l.r.,,Em Art’’-Subotica
o.š.,,Ratko Mitrović’’-Beograd
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,Svetolik Ranković’’-Aranñelovac
o.š.,,Ivan Milutinović’’-Subotica
o.š.,,ðuro Salaj’’-Subotica
o.š.,,Svetolik Ranković’’-Aranñelovac
o.š.,,ðuro Salaj’’-Subotica
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Svetolik Ranković’’-Aranñelovac
7.- 8.razreda:
1. Nemanja Zvekić
2. Andrea Hegybeli
3. Mihajlo Perčić
4. Kristina Lebovity
5. Zoltan Basalo
6. Ramona Liptak
7. Nina Orlović
8. ðorñija Kuljić
9. Nina Mitrović
10. Foton Ajvazi
11. Karolina Koršoš
12. Akoš Šutuš
13. Aleksa Kovačević
7/2.
8.c
7/1
7/4
7.r
7.r.
7/1
8/2
7.b
7/1
8.b
8.c
8.b
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,Jovan jovanović Zmaj’’-Subotica
o.i s.š.,,Žarko Zrenjanin’’-Subotica
o.i s.š.,,Žarko Zrenjanin’’-Subotica
o.i s.š.,,Žarko Zrenjanin’’-Subotica
l.r.,,EmArt’’-Subotica
o.š.,,Miroslav Antić’’ Palić
o.š.,,Miroslav Antić’’-Palić
o.š.,,Miroslav Antić’’-Subotica
o.i s.š.,,Žarko Zrenjanin’’-Subotica
l.r.,EmArt’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
14. Dragana Delić
15. Davor Rapić
16. Milica Aleksić
17. Michael Klinovszki
18. Ivana Vićentijević
19. Tamara Šafranj
20. Ana Pavasović
8.b
7/2
8.d
8.c
8/1
8/1
8.a
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
o.š.,,Svetolik Ranković’’-Aranñelovac
o.š.,,grof Szecshenyi Istvan’’-Subotica
o.š.,,Jovan Jovanović Zmaj’’-Subotica
Izložba pobedničkih radova i svečano uručenje diploma nagrañenoj deci za njihovo
likovno stvaralaštvo će se obaviti 03.06.2012.godine, na manifestaciji ,,IV Sarićev vikend’’ na
aerodromu ,,Subotica’’ kod Subotice.
Detaljnije informacije će biti prosleñene naknadno.
Kontak:
063-526-044
[email protected]
U Subotici; 21.02.`12.god..
Goran Vuković
voña projektnog tima ,,Fenix’’
Download

PDF