Komercijalna banka AD Banjaluka
IZVOD: 16
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.04.2011 GODINE
ZAJEDNICA ETAZNIH VLASNIKA UL.SAVE LJUBOJE 38 BANJA LUKA
FAH:
571-010-00000202-40
BANJA LUKA
STANJE
Dnevni promet
Prethodno
Stanje
Duguje
2,331.19 KM
Novo Stanje
Potražuje
0.00 KM
1,409.52 KM
Poreski broj 4960043310001
Broj naloga
Zaduženja
Odobrenja
13
0
921.67 KM
PROMJENE
Naziv i sjedište
primaoca/nalogodavca
R.Br.
RAČUN
1
2
3
4
5
6
Porijeklo
naloga
Datum knjiženja
VODOVOD Akcionarsko društvo Banjaluka, 22.
aprila 2, BANJA L
5710100000050116
Komercijalna banka ad
MILJKOVIĆ NOVKA, Veselina Masleše 6, BANJA
LUKA
5710000101746667
Komercijalna banka ad
VASILJEVIĆ DRENKA, Veselina Masleše 6,
BANJA LUKA
5710020100108045
Komercijalna banka ad
MAXMARA DOO BANJALUKA, NJEGOSEVA 10, 9
BANJA LUKA,
5511011125994021
Komercijalna banka ad
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
Poziv na br. (zaduženja)
IZNOS
Šifra
Zaduženje
SVRHA DOZNAKE
Odobrenje
Poziv na br. (odobrenja)
Podaci za
reklamaciju
436.16
0.00
43
VODA ZA MART 21193-201103
270.00
0.00
43
ISPL. PO UG I
KVARTAL
210.00
0.00
43
ISPL. PO UG ZA I
KVARTAL
146.00
0.00
43
POPRAVAK I VRATNI AUTOMAT P7/11
77.70
0.00
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:712129
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Os
06501509991001 (1)
Centrala
60.43
0.00
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:712129
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Os
06501509958001 (1)
Centrala
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
06501510012001 (1)
Centrala
06501510000001 (1)
Centrala
06501509985001 (1)
Centrala
06501510006001 (1)
Centrala
Poštovani, obavještavamo Vas da je dana 24.01.2011. godine otvoren račun broj: 571010-00002020-18 za prikupljanje uplata javnih prihoda RS.
Izvod broj
16
Za račun 5710100000020240
Za datum 08.04.2011
Štampano: 8. april 2011
u 18:32:10
Strana 1
Komercijalna banka AD Banjaluka
PROMJENE
Naziv i sjedište
primaoca/nalogodavca
R.Br.
RAČUN
7
8
9
10
11
12
Datum knjiženja
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
ZP ELEKTROKRAJINA AD BL,MH ERS Matično p,
Kralja Petra I Kar
5710100000058361
Komercijalna banka ad
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
Račun za uplate javnih prihoda Budžeta R, TRG
REPUBLIKE SRPS
5710100000202018
Komercijalna banka ad
CENTRUM TREJD D.O.O. , BANJA LUKA,
Komercijalna banka ad
Poziv na br. (zaduženja)
IZNOS
Zaduženje
Odobrenje
Ukupno na računu: 5710100000020240
Ukupno naloga:13
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:712149
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Os
06501509988001 (1)
Centrala
41.97
0.00
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:712149
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Os
06501509955001 (1)
Centrala
35.00
0.00
43
EL. EN. 01-0311102312770
29.99
0.00
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:713113
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Po
06501509994001 (1)
Centrala
23.32
0.00
999
[N:4960043310001 VU:0 VP:713113
PO:2011.01.01 PD:2011.03.31 O:002 B:9999999]
Po
06501509982001 (1)
Centrala
15.09
0.00
43
KATANAC
PILA
9.90
0.00
760
[AutoProv]dnevna
proviz.08.04.2011.
1409.52
0.00
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
08.04.2011
Ukupno BAM:
Podaci za
reklamaciju
0.00
08.04.2011
5710000000000651
Poziv na br. (odobrenja)
53.96
08.04.2011
Komercijalna banka ad
SVRHA DOZNAKE
Šifra
08.04.2011
5520020001535378
Račun provizije, Veselina Masleše 6, BANJA LUKA
13
Porijeklo
naloga
06501510009001 (1)
Centrala
06501510003001 (1)
Centrala
87000002930382 (1)
Centrala
Poštovani, obavještavamo Vas da je dana 24.01.2011. godine otvoren račun broj: 571010-00002020-18 za prikupljanje uplata javnih prihoda RS.
Izvod broj
16
Za račun 5710100000020240
Za datum 08.04.2011
Štampano: 8. april 2011
u 18:32:10
Strana 2
Download

izvod: 16 stanje i promjene sredstava na dan 08.04.2011 godine