UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BiH
PLAN RADA NASTAVNIKA/SARADNIKA SA VANREDNIM STUDENTIMA (ZA VRIJEME
RADNIH SUBOTA), U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2014/2015. GODINE
Redni
broj
Ime i prezime
Zvanje
Termin
Kabinet
Dr. Fahrudin Rizvanbegović
redovni profesor
10,00 – 12,00
191
Dr. Nihad Agić
redovni profesor
12,00 – 14,00
194
Dr. Muhidin Džanko
redovni profesor
10,00 – 12,00
186
Dr. Enver Kazaz
redovni profesor
12,00 – 14,00
196
Dr. Alija Pirić
redovni profesor
10,00 – 12,00
195
Dr. Fatma Hasanbegović
vanredni profesor
10,00 – 12,00
193
Dr. Sanjin Kodrić
vanredni profesor
10,00 – 12,00
192
Dr. Nenad Veličković
docent
10,00 – 12,00
195
Dr. Sead Šemsović
docent
12,00 – 14,00
187
Dr. Edina Murtić
docent
12,00 – 14,00
193
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mr. Ena Begović- Sokolija
Nehrudin Rebihić, MA
Na
porodiljskom
odsustvu
viši asistent
asistent
10,00 – 12,00
188
Predsjednik Vijeća
Odsjeka za književnosti naroda BiH
Prof. dr. Sanjin Kodrić
Download

Predsjednik Vijeća Odsjeka za književnosti naroda BiH Prof. dr