Pouzdana rešenja
za Vaše majstorije
Premeštanje
objekata
Pakerice
Dizalice
HVAC
Tekstilna
industrija
Hrana i piće
TeSys motorni prekidači
TeSys kontaktori
Motorni prekidači GZ1
AC-3 440V
kW
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9
11
Termička struja (A)
Referenca
0,1 - 0,16
0,16 - 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,63
0,40 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
GZ1M01
GZ1M02
GZ1M03
GZ1M04
GZ1M04
GZ1M05
GZ1M06
GZ1M06
GZ1M07
GZ1M08
GZ1M08
GZ1M10
GZ1M14
GZ1M14
GZ1M16
GZ1M20
GZ1M21
GZ1M22
Dodatni pribor
Signalizacija položaja prekidača
Signalizacija položaja prekidača
Podnaponski okidač 220 ... 240V 50Hz
Podnaponski okidač 380 ... 400V 50Hz
Naponski okidač 220 ... 240V 50Hz
Blok za povezivanje GZ1 i LC1K-LP1K kontaktora
Kućište IP55
Tropolne sabirnice 2 prekidača
Tropolne sabirnice 3 prekidača
Tropolne sabirnice 4 prekidača
Tropolne sabirnice 5 prekidača
Dovodni priključak za sabirnice
Kontaktori Model K - 6 do 16 A
Špulna
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
24V DC
24V DC
24V DC
Kontaktori za promenu smera
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
220/230V 50/60 Hz
NO
1
2
bočni
bočni
bočni desno
bočni desno
bočni desno
NC Referenca
1
GZ1AN11
0
GZ1AN20
GZ1AU225
GZ1AU385
GZ1AS225
GV2AF01
GV2MC02
GV2G254
GV2G354
GV2G454
GV2G554
GV1G09
400V
kW
2,2
4
5,5
7,5
2,2
4
5,5
AC-3 440V
In (A)
6
9
12
16
6
9
12
Pom. kont.
NO
NC
1
1
1
1
1
1
1
-
Referenca
2,2
2,2
4
4
5,5
5,5
6
6
9
9
12
12
1
1
1
-
1
1
1
LC2K0610P7
LC2K0601P7
LC2K0910P7
LC2K0901P7
LC2K1210P7
LC2K1201P7
NO
1
2
4
NC
1
2
-
Referenca
LA1KN11
LA1KN20
LA1KN02
LA1KN40
LA4KA1U
GV2AF01
Pomoćni kontakti
Pomoćni kontakt
prednji
Pomoćni kontakt
prednji
Pomoćni kontakt
prednji
Pomoćni kontakt
prednji
RC prigušni modul
220... 250 V AC
Blok za povezivanje mot. prekidača i LC1K-LP1K kontaktora
LC1K0610P7
LC1K0910P7
LC1K1210P7
LC1K1610P7
LP1K0610BD
LP1K0910BD
LP1K1210BD
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
1
TeSys kontaktori
TeSys termički releji
Pomoćni kontaktori Model CA2K
Špulna
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
24V DC
24V DC
24V DC
Pom. kont.
NO
NC
2
2
3
1
4
0
2
2
3
1
4
0
Referenca
CA2KN22P7
CA2KN31P7
CA2KN40P7
CA3KN22BD
CA3KN31BD
CA3KN40BD
Za odabir drugog napona špulne potrebno je promeniti zadnja dva slova reference:
Vrsta špulne - AC 50/60 Hz
B7
E7
F7
M7
Q7
R7
24 V 48 V
110 V
220/230 V 380/400 V 440 V
Vrsta špulne- DC
BD
ED
FD
MD
24 V 48 V
110 V
220 V
Termički releji Model K - 0,8 do 16 A
Indikacija preopterećenja na releju, ručni ili automatski reset, direktna ugradnja na kontaktore Model K
Podešenje termičke zaštite (A)
0,8-1,2
1,2-1,8
1,8-2,6
2,6-3,7
3,7-5,5
5,5-8
8-11,5
10-14
12-16
Rastavljači VARIO - ugradnja na vrata
Tip 3P 0-1
Crvena ručica
Žuta podloga 60x60
Tropolna
In (A)
12
20
25
32
40
63
80
Crvena duga ručica
125
Žuta podloga 90x90, tropolna 175
Uređaj u kućištu
10
Kontaktni blok 1NO + 1NC
2
Referenca
LR2K0306
LR2K0307
LR2K0308
LR2K0310
LR2K0312
LR2K0314
LR2K0316
LR2K0321
LR2K0322
Referenca
VCF02
VCF01
VCF0
VCF1
VCF2
VCF3
VCF4
VCF5
VCF6
VCF02GE
VZ7
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
TeSys motorni pokretači
Izbor motornih pokretača 0,06 – 250 kW, 400 V 50 Hz
Direktni motorni pokretači s integrisanom termomagnetnom zaštitom, 0,06 – 5,5 kW
P (kW)
400 V
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
Motorni prekidač s
termomagnetnom zaštitom
GV2ME02
GV2ME03
GV2ME04
GV2ME04
GV2ME05
GV2ME05
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME14
GV2ME16
Podešenje termičke
zaštite (A)
0,16 - 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,63
0,40 - 0,63
0,63 - 1
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
6 - 10
9 - 14
Kontaktor
(špulna 220/230 V AC)
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0610P7
LC1K0910P7
LC1K0910P7
LC1K1210P7
P (kW)
400 V
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9
11
15
18,5
22
30
Motorni prekidač s
termomagnetnom zaštitom
GV2ME02
GV2ME03
GV2ME04
GV2ME04
GV2ME05
GV2ME05
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME14
GV2ME16
GV2ME20
GV2ME21
GV2ME22
GV2ME32
GV3P40
GV3P50
GV3P65
Podešenje termičke
zaštite (A)
0,16 - 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,63
0,40 - 0,63
0,63 - 1
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
24 - 32
30 - 40
37 - 50
48 - 65
Kontaktor
(špulna 230 V AC)
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D09P7
LC1D12P7
LC1D18P7
LC1D25P7
LC1D25P7
LC1D32P7
LC1D38P7
LC1D50AP7
LC1D65AP7
Direktni motorni pokretači s integrisanom termomagnetnom zaštitom, 0,06 – 30 kW
Direktni motorni pokretači s odvojenom termičkom i magnetnom zaštitom, 0,06 – 15 kW
P (kW)
400 V
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9
11
15
Motorni prekidač
s magnetnom
zaštitom
GV2L03
GV2L03
GV2L04
GV2L04
GV2L05
GV2L05
GV2L06
GV2L07
GV2L07
GV2L08
GV2L10
GV2L14
GV2L14
GV2L16
GV2L20
GV2L22
GV2L22
GV2L32
Podešenje
Kontaktor
Podešenje
magnetne zaštite (špulna 230V AC) termičke zaštite
(A)
5
LC1D09P7
0,16 - 0,25
5
LC1D09P7
0,25 - 0,40
8
LC1D09P7
0,40 - 0,63
8
LC1D09P7
0,40 - 0,63
13
LC1D09P7
0,63 - 1
13
LC1D09P7
0,63 - 1
22,5
LC1D09P7
1 - 1,7
33,5
LC1D09P7
1,6 - 2,5
33,5
LC1D09P7
2,5 - 4
51
LC1D09P7
2,5 - 4
78
LC1D09P7
4-6
138
LC1D09P7
5,5 - 8
138
LC1D09P7
7 - 10
170
LC1D12P7
9 - 13
223
LC1D18P7
12 - 18
327
LC1D25P7
16 - 24
327
LC1D25P7
16 - 24
416
LC1D32P7
23 - 32
Termički relej
LRD02
LRD03
LRD04
LRD04
LRD05
LRD05
LRD06
LRD07
LRD08
LRD08
LRD10
LRD12
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD22
LRD32
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
3
TeSys kontaktori
Kontaktori Model D od 9 do 150 A
Mehanička trajnost: 15 miliona uklapanja
Špulna
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
Kontaktori sa DC špulnom
24V DC
24V DC
24V DC
24V DC
24V DC
24V DC
400V
kW
4
5,5
7,5
11
15
18,5
18,5
22
30
37
45
55
75
AC-3 440V
In (A)
9
12
18
25
32
38
40
50
65
80
95
115
150
Pom. kont.
NO
NC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Referenca
LC1D09P7
LC1D12P7
LC1D18P7
LC1D25P7
LC1D32P7
LC1D38P7
LC1D40AP7
LC1D50AP7
LC1D65AP7
LC1D80P7
LC1D95P7
LC1D115P7
LC1D150P7
4
5,5
7,5
11
15
18,5
9
12
18
25
32
38
1
1
1
1
1
1
LC1D09BD
LC1D12BD
LC1D18BD
LC1D25BD
LC1D32BD
LC1D38BD
1
1
1
1
1
1
Za odabir drugog napona špulne potrebno je promeniti zadnja dva slova reference:
230 V 50/60 Hz = LC1D09P7 ð 110V 50/60 Hz = LC1D09F7
Napon špulne - AC 50/60 Hz
B7
E7
F7
M7
P7
Q7
R7
24 V 48 V
110 V
220 V
230 V
380/400 V 440 V
Napon špulne DC
BD
ED
FD
MD
24 V 48 V
110 V
220 V
Kontaktori s drugim naponima špulne na upit.
Kontaktori sa DC špulnom niske potrošnje 100 mA
24V DC
4
9
24V DC
5,5
12
24V DC
7,5
18
24V DC
11
25
24V DC
15
32
24V DC
18,5
38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LC1D09BL
LC1D12BL
LC1D18BL
LC1D25BL
LC1D32BL
LC1D38BL
Za odabir drugog napona špulne potrebno je promeniti zadnja dva slova reference:
24 V = LC1D09BL ð 48 V = LC1D09EL
Napon špulne DC
BL
EL
24 V 48 V
Kontaktori s drugim naponima špulne na upit.
DC kontaktori niske potrošnje troše samo 100 mA pri uklopljenom stanju, te omogućuju direktno
spajanje kontaktora na tranzistorske izlaze PLC-a ili programabilnog releja Zelio Logic.
Na navedene kontaktore moguće je ugraditi pomoćni kontaktni blok LAD s maksimalno 2 pomoćna kontakta.
4
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
TeSys kontaktori i pribor
Kontaktori 4-polni Model D
Špulna
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
AC-1
In (A)
20
20
25
25
32
32
40
40
80
80
125
125
Glavni
kontakti
4P
2P + 2R
4P
2P + 2R
4P
2P + 2R
4P
2P + 2R
4P
2P + 2R
4P
2P + 2R
Pom. kont.
NO
NC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Referenca
LC1DT20P7
LC1D098P7
LC1DT25P7
LC1D128P7
LC1DT32P7
LC1D188P7
LC1DT40P7
LC1D258P7
LC1D65004P7
LC1D65008P7
LC1D80004P7
LC1D80008P7
Pribor za kontaktore Model D
Pomoćni kontakti
NO
NC
Referenca
Pomoćni kontakt
prednji
1
1
LADN11
Pomoćni kontakt
prednji
2
2
LADN22
Pomoćni kontakt
prednji
2
0
LADN20
Pomoćni kontakt
prednji
3
1
LADN31
Pomoćni kontakt
bočni
1
1
LAD8N11
Pomoćni kontakt
bočni
2
0
LAD8N20
Pomoćni kontakt
bočni
0
2
LAD8N02
* ugradnja pomoćnog kontakta LAD8N nije moguća na kontaktore LC1D09 - 38 koji su sa DC špulnom
Vremenski blokovi
Zakasnelo uključenje
Zakasnelo uključenje
Zakasnelo uključenje
Zakasnelo uključenje
Zakasnelo isključenje
Zakasnelo isključenje
Zakasnelo isključenje
Blok za mehaničko držanje
LC1D09...D38
Blok za mehaničko držanje
LC1D40...D65
0,1 - 3 s
0,1 - 30 s
10 - 180 s
1 - 30 s
0,1 - 3 s
0,1 - 30 s
10 - 180 s
LADT0
LADT2
LADT4
LADS2
LADR0
LADR2
LADR4
220/240V 50/60 Hz
LAD6K10M
220/240V 50/60 Hz
LA6DK10M
Blok za povezivanje GV2 i D09-D38
Set za reverziranje
LAD9R1V omogućuje
jednostavno
sastavljanje
kontaktora u
kombinaciju za
reverziranje. Sastoji
se od mehaničke
blokade, električne
blokade i sabirnica, a
kompletna ugradnja
moguća je bez
upotrebe alata.
GV2AF3
GV2AF3 blok za
povezivanje GV2
prekidača i LC1D09
– D38 kontaktora
olakšava spajanje
elemenata i smanjuje
prostor potreban za
njihovu ugradnju.
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
5
TeSys kontaktori
TeSys termički releji
Kombinacije za promenu smera
230V
kW
2.2
3
4
Termički releji Model D - 0,16 do 140 A
Podešenje termičke
zaštite (A)
0,16 - 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,7
1,6 - 2,5
2,5 - 4
4-6
5,5 - 8
7 - 10
9 - 13
12 - 18
16 - 24
23 - 32
30 - 38
17 - 25
24 - 32
30 - 40
37 - 50
48 - 65
55 - 70
63 - 80
80 - 104
80 - 104
95 - 120
110 - 140
400 V
kW
4
5.5
11
AC-3 440V
In
9
12
18
LC2D09P7
LC2D12P7
LC2D18P7
Za kontaktor
Referenca
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D09 - D38
D12 - D38
D18 - D38
D25 - D38
D25 - D38
D32 i D38
D40 - D95
D40 - D95
D40 - D95
D40 - D95
D50 - D95
D50 - D95
D65 i D95
D80 i D95
D115 i D150
D115 i D150
D150
LRD02
LRD03
LRD04
LRD05
LRD06
LRD07
LRD08
LRD10
LRD12
LRD14
LRD16
LRD21
LRD22
LRD32
LRD35
LRD325
LRD332
LRD340
LRD350
LRD365
LRD3361
LRD3363
LRD3365
LRD4365
LRD4367
LRD4369
Pomoćni kontaktori Model CAD
Špulna
Pom. kont.
NO
NC
3
2
5
0
3
2
5
0
230V 50/60 HZ
230V 50/60 HZ
24V DC
24V DC
Napon špulne - AC 50/60 Hz
B7
E7
24V 48V
Napon špulne - DC
BD
ED
24V 48V
6
Referenca
F7
110V
M7
220V
FD
110V
MD
220V
P7
230V
Referenca
CAD32P7
CAD50P7
CAD32BD
CAD50BD
Q7
R7
380/400V 440V
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
TeSys motorni prekidači
Termomagnetni motorni prekidači GV2 ( ME - tasteri, P - zakretna ručica ) - 0,1 do 32 A
AC-3 440V kW
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9
11
15
Termička struja (A)
0,1 - 0,16
0,16 - 0,25
0,25 - 0,40
0,40 - 0,63
0,40 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
24 -32
Termomagnetni motorni prekidači GV3P - 9 do 65 A
AC-3 440V
kW
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Referenca
GV2P01
GV2P02
GV2P03
GV2P04
GV2P04
GV2P05
GV2P06
GV2P06
GV2P07
GV2P08
GV2P08
GV2P10
GV2P14
GV2P14
GV2P16
GV2P20
GV2P21
GV2P22
GV2P32
Referenca
GV2ME01
GV2ME02
GV2ME03
GV2ME04
GV2ME04
GV2ME05
GV2ME06
GV2ME06
GV2ME07
GV2ME08
GV2ME08
GV2ME10
GV2ME14
GV2ME14
GV2ME16
GV2ME20
GV2ME21
GV2ME22
GV2ME32
Termička struja (A)
Referenca
9 - 13
12 - 18
17 - 25
23 - 32
30 - 40
37 - 50
48 - 65
GV3P13
GV3P18
GV3P25
GV3P32
GV3P40
GV3P50
GV3P65
Mogućnost ugradnje prednjih kontaktnih blokova
Alarmni kontaktni blok – signalizacija greške
Blokada uključenja s mogućnošću zaključavanja
Blokada pristupu podešenja termičke zaštite
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
7
TeSys motorni prekidači i pribor
Dodatni pribor
Signal. položaja
Signal. položaja
Signal. položaja NO i greške NO
Signal. položaja NC i greške NO
Signal. položaja NO i greške NO
Signal. položaja NO i greške NC
Podnaponski okidač 220 ... 240V 50Hz
Podnaponski okidač 380 ... 400V 50Hz
Naponski okidač 220 ... 240V 50Hz
Naponski okidač 380 ... 400V 50Hz
prednji
bočni levo
prednji
prednji
bočni levo
bočni levo
Tropolne sabirnice
širina
2 prekidača
45 mm
2 prekidača
54 mm
3 prekidača
45 mm
3 prekidača
54 mm
4 prekidača
45 mm
4 prekidača
54 mm
5 prekidača
54 mm
Poklopac za prazno mesto
Dovodni priključak
Blok za povezivanje GV2 i LC1D09-D38 kontaktora
Blok za povezivanje GV2 i LC1K-LP1K kontaktora
Kućište IP55
8
NO
1
1
2
1
2
1
NC
1
1
1
1
Referenca
GVAE11
GVAN11
GVAED101
GVAED011
GVAD1010
GVAD0110
GVAU225
GVAU385
GVAS225
GVAS385
Referenca
GV2G245
GV2G254
GV2G345
GV2G354
GV2G445
GV2G454
GV2G554
GV1G10
GV1G09
GV2AF3
GV2AF01
GV2MC02
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Zelio utični releji
Minijaturni releji RX
2, 3 ili 4 preklopna kontakta 6, 10 ili 12 A, dimenzija uključuje podnožje (V x Š x D): 82 x 27 x 77 mm
Mogućnost ručnog uključenja, verzija sa LED indikacijom
Upravljački napon
Naz. struja
LED
Broj kontakata
Referenca
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
220 V DC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
6A
6A
10 A
10 A
12 A
12 A
6A
6A
6A
10 A
10 A
12 A
12 A
zeleni
zeleni
zeleni
zeleni
zeleni
zeleni
4 preklopna
4 preklopna
3 preklopna
3 preklopna
2 preklopna
2 preklopna
4 preklopna
4 preklopna
4 preklopna
3 preklopna
3 preklopna
2 preklopna
2 preklopna
RXM4AB1BD
RXM4AB2BD
RXM3AB1BD
RXM3AB2BD
RXM2AB1BD
RXM2AB2BD
RXM4AB1MD
RXM4AB1P7
RXM4AB2P7
RXM3AB1P7
RXM3AB2P7
RXM2AB1P7
RXM2AB2P7
Dodatni pribor
Referenca
Podnožje za RXM2 i RXM4
Podnožje RXM2, priključak kontakata gore, špulna dole
Podnožje RXM3, priključak kontakata gore, špulna dole
Podnožje RXM4, priključak kontakata gore, špulna dole
Diodni modul 6..250V DC
RC modul 110..240V AC
Metalni držač
RXZE2M114M
RXZE2S108M
RXZE2S111M
RXZE2S114M
RXM040W
RXM041FU7
RXZ400
PAK
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
PAK
10
10
10
10
10
10
10
Univerzalni releji RU
2 ili 3 preklopna kontakta 10 A, dimenzija uključuje podnožje (V x Š x D): 75 x 38 x 89 mm
Mogućnost ručnog uključenja, verzija sa LED indikacijom
Upravljački
napon
24 V DC
230 V AC
220 V DC
24 V DC
230 V AC
Priključci
Cilindrični
Cilindrični
Cilindrični
Ravni
Ravni
Referenca
2 C/O 10A
RUMC2AB1BD
RUMC2AB1P7
PAK
RUMF2AB1BD
RUMF2AB1P7
10
10
10
10
Referenca
3 C/O 10A
PAK
RUMC3AB1BD
10
RUMC3AB1P7
10
RUMC3AB1MD
10
RUMF3AB1BD
10
RUMF3AB1P7
10
Za releje sa LED diodom AB1 u referenci zamenite sa AB2:
bez LED diode = RUMC2AB1BD ð sa LED diodom = RUMC2AB2BD (cena na upit).
Dodatni pribor
Podnožje za RUMC2
Podnožje za RUMC3
Podnožje za RUMC2, priključak kontakata gore, špulna dole
Podnožje za RUMC3, priključak kontakata gore, špulna dole
Podnožje za RUMF2 i RUMF3
Diodni modul 6..250V DC
RC modul 110..240V AC
Metalni držač
Referenca
RUZC2M
RUZC3M
RUZSC2M
RUZSC3M
RUZSF3M
RUW240BD
RUW241P7
RUZC200
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
PAK
10
10
10
10
10
10
10
10
9
PM9 multimetri
Zelio Time vremenski releji
Zelio Count brojači
PM9 multimetri (digitalni)
Tip
PM9 (osnovni)
PM9P (impulsni izlaz)
PM9C (Modbus komunikacija)
Napajanje
Un (V AC)
230
230
230
Odabir PM9 multimetra
Opšte karakteristike
Upotreba samo u NN el. mrežama
Tačnost merenja struje i napona
Tačnost merenja energije i snage
Direktni priključak napona
Trenutne efektivne vrednosti (true rms)
Struja
Napon
Frekvencija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Faktor snage
Vrednosti energije
Aktivna i reaktivna energija
Angažovane vrednosti
Aktivna, reaktivna i prividna snaga
Ostala merenja
Brojač sati rada
Ulaz/izlaz (I/O)
LCD prikaz
Impulsni izlaz
Komunikacija
RS485 port
Modbus protokol
1P + N, 3P, 3P + N
3 faze i nula
L-N i L-L
ukupna i po fazi
ukupna
ukupni
trenutna i max. vrednost
Mod.
9 mm
8
8
8
PM9
PM9P
Ref.
15199
15197
15198
PM9C
n
n
n
0.5 %
2%
450 V
0.5 %
2%
450 V
0.5 %
2%
450 V
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
-
1
-
-
-
n
n
Vremenski releji RE11
Vremenska područja: 0,1 s...100 h
Širina 17,5 mm
Funkcija
Zakasnelo uključenje
24 V DC, 24... 240 V AC
Zakasnelo isključenje
24 V DC, 24... 240 V AC
Treptajući - 2 vremena
24 V DC, 24... 240 V AC
Impuls pri uključenju
24 V DC, 24... 240 V AC
Impulsni
24 V DC, 24... 240 V AC
Multifunkcijski 8 funkcija
24 V DC, 24... 240 V AC
Multifunkcijski 10 funkcija
24 V DC, 24... 240 V AC
Multifunkcijski 10 funkcija
12 ... 240 V AC/DC
Brojači sati rada XBK
Tip
Elektromehanički 7 cifara
230 V AC, bez reseta, preciznost 1/100 sata
Elektronski 8 cifara, baterija, ručni reset,
preciznost 1/100 sata
10
Kontakt
1 C/O 8A
Referenca
RE11RAMU
1 C/O 8A
RE11RCMU
1 C/O 8A
RE11RLMU
1 C/O 8A
RE11RHMU
1 C/O 8A
RE11RBMU
1 C/O 5A
RE11RMEMU
1 C/O 8A
RE11RMMU
1 C/O 8A
RE11RMMW
Referenca
XBKH70000002M
XBKH81000033E
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Zelio Control merni i kontrolni releji
Releji za nadzor napajanja, napona, struje i nivoa RMC2
Kontrolni releji
Opis
Nadzor faza
prisustvo i redosled faza
Napon
208…480 V
50/60 Hz
208…440 V
50/60 Hz
208…480 V
50/60 Hz
Nadzor faza
prisustvo, asimetrija i redosled faza
vremensko kašnjenje 0,1 ... 10 s
Nadzor faza
208 ... 480 V
prisustvo, asimetrija i redosled faza
50/60 Hz
podnaponski, nadnaponski 10%
220 ... 480 V
vremensko kašnjenje 0,1 ... 10 s
50/60 Hz
Merni releji
Opis
Merenje
Naponski relej
15…150 V
podnaponski, nadnaponski
30...300 V
napajanje 24 ... 240V AC/DC
60…600 V
vremensko kašnjenje
0,3 ... 30 s
Strujni relej s transformatorom
2…20 A
nadstrujni
napajanje 24 ... 240V AC/DC
Strujni relej
2…20 mA
podstrujni, nadstrujni
10...100 mA
napajanje 24 ... 240V AC/DC
50…500 mA
vremensko kašnjenje 0,3 … 30 s
Strujni relej
0,3...1,5 A
podstrujni, nadstrujni
1...5 A
napajanje 24 ... 240V AC/DC
3...15 A
vremensko kašnjenje 0,3 … 30 s
Frekvencijski relej
40…60 Hz
podfrekvencijski, nadfrekvencijski
(50 Hz)
napajanje 120 ... 277 V 50/60 Hz
50…70 Hz
vremensko kašnjenje 0,1 … 10 s
(60 Hz)
Relej za kontrolu nivoa
0,25 ... 5 kOhm
napajanje
5 ... 100 kOhm
24 ... 240V AC/DC
0,05 ... 1 MOhm
vremensko kašnjenje 0,1 … 5 s
sonda (nerđajući čelik sa plastičnim pokrovom)
Kontakt
1 C/O
5A
2 C/O
5A
1 C/O
5A
Referenca
RM17TG00
1 C/O
5A
2 C/O
5A
RM17TE00
Izlaz
2 C/O
5A
Referenca
RM35UA13MW
1 C/O
5A
RM17JC00MW
2 C/O
5A
RM35JA31MW
2 C/O
5A
RM35JA32MW
2 C/O
5A
RM35HZ21FM
2 C/O
5A
RM35LM33MW
RM17TG20
RM17TA00
RM35TF30
RM79696043
Ostale verzije releja na upit.
PTC termistorski relej LT3
Tip
Automatski reset
1 N/C + signalni LED
bez memorije greške
Automatski i ručni reset
1 NC + 1 NO + signalni LED
Sa memorijom greške
Upravljački napon (V)
115/230 V AC
Referenca
LT3SA00M
115/230 V AC
LT3SM00M
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
11
Zelio Logic programabilni releji
Kompaktni programabilni releji
Sa displejom, a.c. napajanje
Napon napajanja
24 VAC
Broj ulaza/izlaza
12
20
10
12
20
20
8
12
6
8
12
12
Broj izlaza
4 relejna
8 relejnih
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
8 relejnih
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6
124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
Sat
da
da
ne
da
ne
da
Referenca
SR2B121B
SR2B201B
SR2A101FU (1)
SR2B121FU
SR2A201FU (1)
SR2B201FU
Broj ulaza
Digitalni ulazi
100…240 VAC
124.6x59.5x107.6
(1) Programiranje programabilnih releja vrši se isključivo u LADDER-u
Kompaktni programabilni releji
Sa displejom, d.c. napajanje
Napon napajanja
12 VDC
Broj ulaza/izlaza
12
20
10
12
20
20
Digitalni ulazi
8
12
6
8
12
12
Uključujući 0-10 V analogne ulaze
4
6
-
4
2
6
Broj izlaza
4 relejna
8 relejnih
4 relejna
4
8 relejnih
8
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
Sat
da
da
ne
da
ne
da
Referenca
SR2B121JD
SR2B201JD
SR2A101BD (1)
SR2B12pBD (2)
SR2A201BD (1)
SR2B20pBD (2)
Broj ulaza
24 VDC
124.6x59.5x107.6
(1) Programiranje programabilnih releja vrši se isključivo u LADDER-u
(2) Zamenite p brojem 1 za programabilne releje sa relejnim izlazom ili sa 2 za programabilne releje sa tranzistorskim izlazom (Primer: SR2B121BD)
Kompaktni programabilni releji
Bez displeja i bez tastera
Napon napajanja
100…240 VAC
Broj digitalnih ulaza/izlaza
10
12
20
10
12
20
Broj ulaza
6
8
12
6
8
12
Digitalni ulazi
Uključujući 0-10 V analogne ulaze
Broj izlaza
24 VDC
–
–
–
–
4
6
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
4 relejna
4 relejna
8 relejnih
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6
Sat
ne
Referenca
SR2D101FU (1) SR2E121FU
124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
da
124.6x59.5x107.6
da
ne
da
SR2E201FU
SR2D101BD (1) SR2E121BD (3) SR2E201BD (3)
da
(1) Programiranje programabilnih releja vrši se isključivo u LADDER-u
(3) Da biste poručili relej sa 24 VAC napajanjem (bez analognih ulaza), izbrišite slovo D sa kraja reference (SR2E121B i SR2E201B)
12
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Zelio Logic modularni programabilni releji
Modularni programabilni releji*
Sa displejom
Napon napajanja
24 VAC
12 VDC
24 VDC
Broj ulaza/izlaza
10
26
10
26
26
10
26
Digitalni ulazi
6
16
6
16
16
6
16
Uključujući 0-10 V analogne ulaze
–
–
–
–
6
4
6
Broj izlaza
4 relejna
10 relejnih
4 relejna
10 relejnih
10 relejnih
4
10
Dimenzije, Š x D x V (mm)
71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6
124.6x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6 71.2x59.5x107.6 124.6x59.5x107.6
Sat
da
da
da
da
da
Referenca
SR3B101B
SR3B261B
SR3B101FU
SR3B261FU
SR3B261JD
Broj ulaza
100…240 VAC
da
da
SR3B10pBD (1) SR3B26pBD(1)
*Na modularnu bazu može se postaviti jedan I/O modul za proširenje. 24 VDC modularna baza može se dopuniti sa jednim komunikacionim modulom
i/ili jednim I/O modulom za proširenje.
(1) Zamenite p brojem 1 za programabilne releje sa relejnim izlazom ili sa 2 za programabilne releje sa tranzistorskim izlazom (Primer: SR3B101BD)
Moduli za proširenje za
Zelio Logic SR3Bppppp (2)
Komunikacija
Digitalni ulazi/Izlazi
Mreža
Modbus
Ethernet
–
Broj ulaza/izlaza
–
–
6
10
14
Broj ulaza
Broj izlaza
–
4
Digitalni
–
–
4
6
8
–
Analogni (0…10 V, 0…20 mA, PT100)
–
–
–
–
–
2 (1 PT100 max)
Relejni
–
–
2 relejna
4 relejna
6 relejnih
–
Analogni (0…10 V)
–
–
–
–
–
Dimenzije, Š x D x V (mm)
Referenca
Analogni
ulazi/izlazi
35.5x59.5x107.6
2
35.5x59.5x107.6 72x59.5x107.6
35.5x59.5x107.6
24 VAC
–
–
SR3XT61B
SR3XT101B
SR3XT141B
–
100…240 VAC
–
–
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU
–
12 VDC
–
–
SR3XT61JD
SR3XT101JD
SR3XT141JD
–
24 VDC
SR3MBU01BD
SR3NET01BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
SR3XT43BD
(2) Napajanje modula za proširenje obezbeđeno je preko Zelio Logic modularnih releja
Zelio Soft 2 softver, kablovi za
Višejezični paket za
povezivanje, bežična veza, memorija programiranje
Kablovi za povezivanje
Bežična
veza
Back-up
memorija
Opis
PC CD-ROM (Windows 98, NT,
Serijski
USB
Bluetooth
EEPROM
2000, XP) (3)
PC/Programabilni releji
PC/Programabilni releji
interfejs
SR2SFT01
SR2CBL01
SR2USB01
SR2BTC01
Referenca
SR2MEM02
(3) CD-ROM uključuje Zelio Soft 2 paket za programiranje, biblioteku, priručnik za obuku, instalacione instrukcije i priručnik za upotrebu
Komunikacioni interfejs za SR2/SR3
Interfejs, modemi, Zelio Logic Alarm softver Komunikacioni Modemi (4)
interfejs
Zelio Logic Alarm
daljinsko nadgledanje
Napon napajanja
12…24 VDC
12…24 VDC
12…24 VDC
–
Opis
–
Analogni modem
GSM modem
PC CD-ROM (Windows 98, NT, 2000, XP)
Dimenzije, Š x D x V (mm)
72x59.5x107.6
120.7x35x80.5
111x 25.5x54.5
–
Referenca
SR2COM01
SR2MOD01
SR2MOD02
SR2SFT02
(4) Koristi se sa komunikacionim interfejsom SR2COM01
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
13
Phaseo jednosmerni izvori napajanja
Transformatori
Jednosmerni izvori napajanja Phaseo ABL7 i ABL8
Monofazno modularno napajanje (Modular)
Ulazni
napon (V AC)
100 .. 240
Izlazni
napon (V DC)
5
12
24
Nazivna
snaga (W)
20
24
7
15
30
60
Maks.
izlazna struja (A)
4
2
0,3
0,6
1,2
2,5
Izlazni
napon (V DC)
12
24
Nazivna
snaga (W)
60
72
120
144
Maks.
izlazna struja (A)
5
3
5
2,5
Nazivna
snaga (W)
72
120
240
480
Maks.
izlazna struja (A)
3
5
10
20
Referenca
ABL8MEM05040
ABL8MEM12020
ABL8MEM24003
ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL7RM24025
Monofazno napajanje (Optimum)
Ulazni
napon (V)
100 .. 240 V AC
(svi) i
110 .. 220 V DC
(samo ABL7)
48
Referenca
ABL7RP1205
ABL8REM24030
ABL8REM24050
ABL7RP4803
Monofazno napajanje (Universal)
Ulazni
napon (V AC)
100..120/200..500
Izlazni
napon (V DC)
24 .. 28,8
100..120/200..240
24 .. 28,8
Transformatori ABT7
Transformatori ABL6
ABL8RPS24030
ABL8RPS24050
ABL8RPS24100
ABL8RPM24200
Tip
Primar 230 V 50/60 Hz
Sekundar 24 V 50/60 Hz
Nazivna snaga (VA)
40
63
100
160
250
320
400
Referenca
ABT7ESM004B
ABT7ESM006B
ABT7ESM010B
ABT7ESM016B
ABT7ESM025B
ABT7ESM032B
ABT7ESM040B
Tip
Nazivna
snaga (VA)
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
Referenca
Primar 230/400 V 50/60 Hz
Sekundar 230 V 50/60 Hz
Primar 230/400 V 50/60 Hz
Sekundar 24 V 50/60 Hz
14
Referenca
ABL6TS02U
ABL6TS04U
ABL6TS06U
ABL6TS10U
ABL6TS16U
ABL6TS25U
ABL6TS40U
ABL6TS63U
ABL6TS100U
ABL6TS02B
ABL6TS04B
ABL6TS06B
ABL6TS10B
ABL6TS16B
ABL6TS25B
ABL6TS40B
ABL6TS63B
ABL6TS100B
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Harmony signalno upravljački elementi
Kompaktni signalno-upravljački elementi XB7
Opis
Taster zeleni
Taster crveni
Taster žuti
Taster zeleni
NO
1
1
2
NC
1
-
Referenca
XB7EA31P
XB7EA42P
XB7EA51P
XB7EA33P
Pečurkasti taster za nužno isključenje
1
1
XB7ES545P
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
zeleni LED
crveni LED
zeleni LED
crveni LED
XB7EV03MP
XB7EV04MP
XB7EV05MP
XB7EV03BP
XB7EV04BP
XB7EV05BP
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
24V AC/DC
24V AC/DC
Izborna preklopka crna 2 stab. položaja 0-1
Izborna preklopka crna 2 stab. položaja 0-1
Izborna preklopka crna 3 stab. položaja 1-0-2
1
1
-
1
1
XB7EW33M1P
XB7EW34M2P
XB7EW33B1P
XB7EW34B2P
1
1
2
1
-
XB7ED21P
XB7ED25P
XB7ED33P
Antirotirajuća pločica
Pribor za pritezanje zavrtnja
ZB5AZ902
ZB5AZ905
Modularni signalno-upravljački elementi XB5 - plastično kućište
Opis
Taster crni
Taster zeleni
Taster crveni
Taster žuti
Taster plavi
Pečurkasti taster za nužno
isključenje, otpuštanje zakretom
Pečurkasti taster za nužno
isklj, otpuštanje povlačenjem
NO
1
1
1
1
NC
1
-
Referenca
XB5AA21
XB5AA31
XB5AA42
XB5AA51
XB5AA61
1
XB5AS542
1
XB5AT42
Lampica bela LED
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
Lampica plava LED
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
XB5AVM1
XB5AVM3
XB5AVM4
XB5AVM5
XB5AVM6
Lampica bela LED
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
Lampica plava LED
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
XB5AVB1
XB5AVB3
XB5AVB4
XB5AVB5
XB5AVB6
Lampica bela
Lampica zelena
Lampica crvena
Lampica žuta
sijalica Ba9 *
sijalica Ba9 *
sijalica Ba9 *
sijalica Ba9 *
XB5AV61
XB5AV63
XB5AV64
XB5AV65
Plastično kućište XB5
Karakteristike:
• “Protected LED” signalne lampice - 100 000 sati rada
• IP65 zaštita
• IP66 zaštita, za elemente sa zaštitnom kapicom
• Kontakt:
• AC-15
Ue= 240, V Ie = 3 A
• DC-13
Ue= 24 V, Ie = 3 A
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
15
Harmony signalno upravljački elementi
Opis
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
beli LED
zeleni LED
crveni LED
žuti LED
plavi LED
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
230V 50/60Hz
NO
1
1
1
1
1
NC
1
1
1
1
1
Referenca
XB5AW31M5
XB5AW33M5
XB5AW34M5
XB5AW35M5
XB5AW36M5
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
Svetleći taster
beli LED
zeleni LED
crveni LED
žuti LED
plavi LED
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
XB5AW31B5
XB5AW33B5
XB5AW34B5
XB5AW35B5
XB5AW36B5
1
1
1
1
1
1
1
1
XB5AL845
XB5AL945
XB5AW84B5
XB5AW84M5
Dvostruki taster IP40
Dvostruki taster IP65
Svetleći dvostruki taster 24V LED
Svetleći dvostruki taster 230V 50/60 Hz
* sijalica se naručuju posebno
Opis
Izborna preklopka crna 2 stabilna položaja 0-1
Izborna preklopka crna 2 stabilna položaja 0-1
Izborna preklopka crna 3 stabilna položaja 1-0-2
Izborna preklopka crna 3 položaja povrat u centar 1-0-2
Svetleća preklopka zelena 0-1
Svetleća preklopka crvena 0-1
Svetleća preklopka žuta 0-1
Svetleća preklopka zelena 0-1
Svetleća preklopka crvena 0-1
Svetleća preklopka žuta 0-1
230V AC LED
230V AC LED
230V AC LED
24V DC LED
24V DC LED
24V DC LED
Dodatni pribor za XB5
Opis
Jednostruki kontaktni blok
Jednostruki kontaktni blok
Dvostruki kontaktni blok
Dvostruki kontaktni blok
Dvostruki kontaktni blok
Kontaktne blokove moguće je složiti u 3 reda s 3 jednostruka kontakta
Signalne lampice ø8
16
NO
1
1
2
2
NC
1
-
Referenca
XB5AD21
XB5AD25
XB5AD33
XB5AD53
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
XB5AK123M5
XB5AK124M5
XB5AK125M5
XB5AK123B5
XB5AK124B5
XB5AK125B5
NO
1
2
1
NC
1
2
1
Referenca
ZBE101
ZBE102
ZBE203
ZBE204
ZBE205
Opis
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
24 V DC
24 V DC
24 V DC
bez poklopca
bez poklopca
bez poklopca
Referenca
XVLA133
XVLA134
XVLA135
Lampica zelena LED
Lampica crvena LED
Lampica žuta LED
24 V DC
24 V DC
24 V DC
s sočivom
s sočivom
s sočivom
XVLA233
XVLA234
XVLA235
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Harmony signalno upravljački elementi
Upravljačke stanice u kućištima Harmony XAL ø22
Kompletna stanica
Nužno isključenje u kućištu 1NC
otpuštanje zakretom
Nužno isključenje u kućištu 1NC
s ključem
Start stop 1 NO + 1 NC
Start stop 1 NO + 1 NC, crvena LED lampica 230V 50/60 Hz
Upravljačke palice Harmony ø22
Tip
2 smera, 1 zub
2 smera, 1 zub
4 smera, 1 zub
4 smera, 1 zub
Grebenaste sklopke ø22
Opis
Preklopke
0-1
Preklopke
2-0-1
Referenca
XALK174
XALK184
XALD215
XALD363M
Povratak
NE
DA
NE
DA
Pomoćni kontakti
1 NO po smeru
1 NO po smeru
1 NO po smeru
1 NO po smeru
Referenca
XD4PA12
XD4PA22
XD4PA14
XD4PA24
Broj polova
1
2
3
4
3
3
3
3
3
3
1
2
3
4
3
3
3
3
3
3
In (A)
12
12
12
12
20
32
50
63
115
150
12
12
12
12
20
32
50
63
115
150
Referenca
K1A001ALH
K1B002ALH
K1C003ALH
K1D004ALH
K2C003ALH
K30C003AP
K50C003AP
K63C003AP
K115C003AP
K150C003AP
K1B001ULH
K1D002ULH
K1F003ULH
K1H004ULH
K2F003ULH
K30F003UP
K50F003UP
K63F003UP
K115F003UP
K150F003UP
Opis
Preklopke
1-2
Broj polova
In (A)
Referenca
1
12
K1B011ULH
2
12
K1D012ULH
3
12
K1F013ULH
4
12
K1H014ULH
3
20
K2F013ULH
3
32
K30F013UP
3
50
K50F013UP
3
63
K63F013UP
3
115
K115F013UP
3
150
K150F013UP
Voltmetarska preklopka 3L + 3F s “0” poz.
12
K1F027MLH
Ampermetarska preklopka 3L s “0” poz.
12
K1F003MLH
Nosač za ugradnju na DIN šinu K1 i K2 sklopki**
KZ31
** Za ugradnju na DIN šinu potrebno je koristiti posebne grebenaste sklopke. Molimo da konsultulete
Schneider Electric.
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
17
Osiswitch granični prekidači
Granični prekidači XC
Serija XCM D
Tip
Utisni klip
Utisni klip s točkićem
Sa točkićem sa strane
Spiralna opruga
Poluga podesive dužine sa plastičnim točkićem
Referenca
XCMD2110L1
XCMD2102L1
XCMD2117L1
XCMD2106L1
XCMD2145L1
Modularni granični prekidači, kabl 1 metar, metalno telo, metalna glava, 1 preklopni kontakt
Dimenzije 30 x 50 x 16 mm
Serija XCK N
Tip
Utisni klip
Utisni klip s točkićem
Poluga s plastičnim točkićem
Spiralna opruga
Poluga podesive duljine s pl. točkićem
Referenca
XCKN2110G11
XCKN2102G11
XCKN2118G11
XCKN2106G11
XCKN2145G11
Kompaktni granični prekidači, PG11 uvodnica, plastično telo, plastična glava, 1 preklopni kontakt
Dimenzije 30 x 30 x 73 mm
Serija XCK D
Tip
Utisni klip
Utisni klip s točkićem
Poluga s plastičnim točkićem
Spiralna opruga
Poluga podesive duljine s pl. točkićem
Referenca
XCKD2110P16
XCKD2102P16
XCKD2118P16
XCKD2106P16
XCKD2145P16
Modularni granični prekidači, ISO M16 uvodnica, metalno telo, metalna glava, 1 preklopni kontakt
Dimenzije 30 x 30 x 73 mm
Serija XCK J
Tip
Utisni klip
Utisni klip sa točkićem
Poluga s plastičnim točkićem
Poluga podesive dužine s plastičnim točkićem
Metalno kućište bez glave 1NC + 1 NO
Glave za ZCKJ1
poluga s pl. točkićem i klipom
utisni klip
utisni klip sa čeličnim točkićem
utisni klip bočni
spiralna opruga
glava bez poluge
poluga sa točkićem
poluga sa točkićem podesive dužine
Referenca
XCKJ161
XCKJ167
XCKJ10511
XCKJ10541
ZCKJ1
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE62
ZCKE63
ZCKE08
ZCKE05
ZCKY11
ZCKY41
Modularni, PG13,5 uvodnici, metalno telo, metalna glava, 1 preklopni kontakt
Dimenzije 40 x 40 x 77 mm
18
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Osiprox induktivni senzori
Osisonic ultrazvučni senzori
Presostati
Induktivni senzori XS
Tip XS (M12 - M30 metalno kućište)
Priključak: kabl PVC 2m
Napon
Daljina opažanja
24 ... 240 V AC/DC 4 mm
8 mm
15 mm
12 ... 48 V DC
4 mm
8 mm
15 mm
Priključak
2 žice NO
2 žice NO
2 žice NO
3 žice PNP NO
3 žice PNP NO
3 žice PNP NO
Navoj
M12
M18
M30
M12
M18
M30
Referenca
XS612B1MAL2
XS618B1MAL2
XS630B1MAL2
XS612B1PAL2
XS618B1PAL2
XS630B1PAL2
Tip XS (40x40 metalno kućište)
Napon
10-58 V DC
Daljina opažanja
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
Ravni nosač za XS7C
Priključak
4 žice PNP
2 žice
4 žice PNP
2 žice
Referenca
XS7C40PC440
XS7C40DP210
XS8C40PC440
XS8C40DP210
XSZBC10
Priključak
3 žice PNP NC
3 žice PNP NC
2 žice NC
2 žice NC
Referenca
XSAV11373
XSAV12373
XSAV11801
XSAV12801
Induktivni senzori za kontrolu rotacije tip XSAV M30x 81
Priključak: kabl PVC 2m
Napon
1/min
18 ... 24 V DC
6 - 150
120 - 3000
24 ... 240 V AC/DC 6 - 150
120 - 3000
Ultrazvučni senzori XX
Tip
Senzor M12, daljina opažanja 50 mm
4-žični PNP 24 V DC
1 tranzistorski izlaz NO
Senzor M18, daljina opažanja 150 mm
4-žični PNP 24 V DC
1 tranzistorski izlaz NO
Senzor M30, daljina opažanja 1m
4-žični PNP 24 V DC
1 tranzistorski izlaz NO
Presostat XMP
Područje podešenja
1 ... 6 bar
1,3 ... 12 bar
Snaga
3P / 400 V 4 kW
3P / 400 V 4 kW
Referenca
XX512A1KAM8
XX518A1KAM12
XX630A1KAM12
Priključak
1/4”
1/4”
Referenca
XMPA06C2131
XMPA12C2131
Regulacija izmađu dva podesiva praga, za vazduh i vodu
Kućište, zaštite IP54,
Maksimalan broj uključenja 600/sat
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
19
Altivar frekventni regulatori
Ponuda frekventnih regulatora ALTIVAR
• Altivar ATV11 - 0,18 do 2,2 kW
• Altivar ATV31 - 0,37 do 15 kW
• Altivar ATV71 - 0,37 do 900 kW
Pogon centrifugalnih pumpi, ventilacije i klime
• Altivar ATV21 - 0,75 do 75 kW
• Altivar ATV61 - 0,37 do 800 kW
Altivar 11 150% Mn – 0,18 do 2,2 kW
Napajanje (V)
50/60 Hz
208...240V
monofazno
Potenciometar 2,2 kOhm 3W
Snaga
motora (kW)
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
Trajna
struja (A)
1,1
2,1
3
3,6
6,8
9,6
Struja
preopterećenja (A)
1,6
3,1
4,5
5,4
10,2
14,4
Referenca
ATV11HU05M2E
ATV11HU09M2E
ATV11HU12M2E
ATV11HU18M2E
ATV11HU29M2E
ATV11HU41M2E
SZ1RV1202
Integrisani panel za programiranje, integrisan EMC filter klase B.
4 logička ulaza, 1 relejni izlaz, 1 programabilni izlaz (analogni ili digitalni), 1 analogni ulaz.
4 predpodešene brzine.
Altivar 31 170% Mn – 0,18 do 15 kW
Napajanje (V)
50/60 Hz
200/240V
monofazno
50/60 Hz
380/500V
trofazno
Dodatni pribor
Opis
Kit za vrata
Potenciometar 2,2 kOhm 3W
Snaga
motora (kW)
0,18
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
Trajna
struja (A)
1,5
3,3
3,7
4,8
6,9
8
11
1,5
1,9
2,3
3
4,1
5,5
7,1
9,5
14,3
17
27,7
33
Struja
preopterećenja (A)
2,3
5
5,6
7,2
10,4
12
16,5
2,3
2,9
3,5
4,5
6,2
8,3
10,7
14,3
21,5
25,5
41,6
49,5
IP65 panel za ugradnju na vrata
Referenca
ATV31H018M2
ATV31H037M2
ATV31H055M2
ATV31H075M2
ATV31HU11M2
ATV31HU15M2
ATV31HU22M2
ATV31H037N4
ATV31H055N4
ATV31H075N4
ATV31HU11N4
ATV31HU15N4
ATV31HU22N4
ATV31HU30N4
ATV31HU40N4
ATV31HU55N4
ATV31HU75N4
ATV31HD11N4
ATV31HD15N4
Referenca
VW3A31101
SZ1RV1202
Vektorsko upravljanje bez senzora: podešavanja za pumpe i ventilatore, štednja energije, konstantan moment.
Integrisani panel za programiranje, integrisani EMC filter klase A.
Integrisana Modbus i CANopen komunikacija, RJ45 i RS485 priključak.
6 logičkih ulaza, 2 relejna izlaza, 1 programabilni izlaz (analogni ili digitalni), 3 analogna ulaza.
16 predpodešenih brzina, +/- brzina (motorni potenciometar).
PI regulator, automatsko snimanje karakteristika motora (autotuning).
Upravljanje mehaničkom kočnicom, linearna, S i U kriva zaletanja i kočenja.
20
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Altistart uređaji za meko pokretanje
Uređaji za meko pokretanje ATS01
Soft start uređaj 110 - 230 V monofazno ili 200 - 400 V trofazno napajanje 50/60 Hz
Snaga motora
230V 1P / 400V 3P (kW)
0,37 / 1,1
0,75 / 2,2
1,1 / 4
1,5 / 5,5
Radna struja
A
3
6
9
12
Referenca
ATS01N103FT
ATS01N106FT
ATS01N109FT
ATS01N112FT
Soft start - soft stop uređaj 400 V trofazno napajanje 50/60 Hz
Snaga motora
400V 3P (kW)
1,5 / 2,2
3/4
5,5
7,5 / 11
15
22
37
45
Radna struja
AC3 (A)
6
9
12
22
32
44
72
85
Referenca
ATS01N206QN
ATS01N209QN
ATS01N212QN
ATS01N222QN
ATS01N232QN
ATS01N244Q
ATS01N272Q
ATS01N285Q
ATS01 N1
• kontrola vremena pokretanja
• podešavanje trajanja vremena pokretanja i praga napona na početku pokretanja
ATS01 N2
• kontrola vremena pokretanja i zaustavljanja
• podešavanje trajanja vremena pokretanja, zaustavljanja i praga napona na početku pokretanja
Za termičku zaštitu potrebno je ugraditi odgovarajući termički relej
Program za podešavanje parametara frekv. regulatora i uređaja za meko pokretanje ATS48 na računalu
Opis
PowerSuite CD-ROM
Komplet kabela za povezivanje ATV,ATS - PC
Referenca
VW3A8104
VW3A8106
ELEKTRONSKI SOFTSTART UREĐAJ
ALTISTART ATS48
• raspon snaga od 7,5 do 630 kW
• linearna karakteristika pokretanja i kočenja
(patentiran sistem kontrole momenta “Torque Control System”)
• termička zaštita motora
• detekcija gubitka faze
• detekcija smera obrtanja
• MODBUS komunikacija
Detaljnije infomacije na upit.
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
21
CRN metalni ormani
Himel metalni ormani za montažu na zid CRN
Stepen zaštite IP65, montažna ploča se naručuje odvojeno
Spoljašnje dimenzije
Visina
250
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
Širina
200
250
250
300
300
300
300
400
600
600
400
400
400
500
400
400
400
500
500
500
600
600
500
500
Dubina
150
150
200
150
200
150
200
200
250
300
150
200
250
250
150
200
250
150
200
250
250
300
200
250
Referenca
CRN2520150
CRN3025150
CRN3025200
CRN33150
CRN33200
CRN43150
CRN43200
CRN44200
CRN46250
CRN46300
CRN54150
CRN54200
CRN54250
CRN55250
CRN64150
CRN64200
CRN64250
CRN65150
CRN65200
CRN65250
CRN66250
CRN66300
CRN75200
CRN75250
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
600
600
600
800
800
600
600
800
800
1000
800
1000
200
250
300
200
300
250
300
250
300
300
300
300
CRN86200
CRN86250
CRN86300
CRN88200
CRN88300
CRN106250
CRN106300
CRN108250
CRN108300
CRNG1010300
CRNG128300
CRNG1210300
Montažne ploče
Visina
Širina
250
200
300
250
300
300
400
300
400
400
600
400
500
400
500
500
600
400
600
500
600
600
700
500
800
600
800
800
1000
600
1000
800
1000
1000
1200
800
1200
1000
Dodatni pribor
Opis
Pribor za montažu ormana CRN na zid
Džep za dokumentaciju A4
22
Referenca
MM2520
MM3025
MM33
MM43
MM44
MM64
MM54
MM55
MM64
MM65
MM66
MM75
MM86
MM88
MM106
MM108
MM1010
MM128
MM1210
Referenca
PFCR
PPA4
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Dodatni pribor za ormane
Dodatni pribor za Himel ormane
Ventilatori 230 V 50/60 Hz
Napon (V)
Protok vazduha (m3/h)
38
230V
85
230V
165
230V
300
230V
560
230V
850
230V
150
230V
Filteri i rešetke
Opis
za ventilator
Zaštitna rešetka
VF38
Zaštitna rešetka
VF85
Zaštitna rešetka
VF165
Zaštitna rešetka
VF560
Standardni filter
VF38
Standardni filter
VF85
Standardni filter
VF165
Standardni filter
VF560
Termostati i higrostati
Opis
Termostat za grejanje
Termostat za ventilaciju
Termostat za grejanje i ventilaciju
Termostat/higrostat
Higrosat
Grejači
Opis
Snaga (W)
Grejač
10
21
55
102
147
Ostali pribor
Opis
Džep za dokumentaciju A4
Ugradnja
spoljašnja IP54
spoljašnja IP54
spoljašnja IP54
spoljašnja IP54
spoljašnja IP54
spoljašnja IP54
unutrašnja
Referenca
VF38
VF85
VF165
VF300
VF560
VF850
VC150
Referenca
FS38
FS85
FS165
FS560
F38
F85
F165
F560
Referenca
TS140
TS141
TS170
THS3000
HS300
Napon (V)
110 - 250
110 - 250
110 - 250
110 - 250
110 - 250
Referenca
RC10AI
RC20AI
RC50AI
RC100AI
RC150AI
Referenca
PPA4
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
23
C60N automatski prekidači
C60N automatski prekidači (1 - 63 A)
10 kA, IEC 947-2
Tip
24
1P
Mod.
9 mm
2
2P
4
3P
6
4P
8
In (A)
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
B kriva
Referenca
24045
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24054
24055
24056
24057
24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24091
24092
24093
24094
24095
24096
24097
24098
24099
24100
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24109
C kriva
Referenca
24395
24396
24397
24398
24399
24401
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
24353
24354
24355
24356
24357
24358
24359
24360
24361
24362
24363
24364
24365
24366
24367
24368
24369
D kriva
Referenca
24565
24566
24567
24568
24569
24571
24572
24573
24574
24575
24576
24578
24579
24580
24581
24582
24583
24584
24586
24587
24588
24589
24590
24591
24593
24594
24595
24596
24597
24598
24599
24601
24602
24603
24604
24605
24606
24608
24609
24610
24611
24612
24613
24614
24616
24617
24618
24619
24620
24621
24623
24624
Za kompletnu ponudu kontaktirajte Schneider Electric
Trening centar Schneider Electric
Postanite najbolji igrač
Odaberite trening po Vašoj meri:
Zelio Logic
Motorna zaštita
Signalizacija i detekcija
PLS (Power logic system)
Niskonaponska oprema
Frekventni regulatori
Da biste se prijavili i
saznali više o rasporedu
treninga kontaktirajte
Vašeg predstavnika
prodaje ili pišite na
podrska.klijentima@
yu.schneider-electric.com
Profesionalna trening organizacija
Lokalni trening centar blizu Vas
Prošle godine je više od 100,000 klijenata pohađalo Schneider
Electric profesionalne treninge.
Sa 500 trenera u 50 trening centara širom sveta, nudimo Vam
Trening centar koji se nalazi blizu Vas.
Pružamo isti nivo usluge kao i bilo gde u svetu.
Pridružite nam se!
Postanite najbolji igrač uz naš trening!
Schneider Electric Srbija d.o.o.
Centar za podršku Klijentima
Tel: 011 3773 100
Fax: 011 2107 714
e-mail: [email protected]
Zvanični Partner:
Download

Industrija liflet