SBB Solutions-Platforma za
Vaše Poslovanje
SBB
Aleksandar Janković
1
United group Profile
2
Service Portfolio
3
Telehousing Servisi
4
Servisi povezivanja
5
Managed Servisi
Mi smo vodeća regionalna Pay TV platforma
u SE Evropi, koja nudi servise KTV,
Interneta, Telefonije i DTH (Total TV) za
preko 1.65 miliona pretplatnika na tržištima i
teritorijama bivše Yu.
SBB Solutions – B2B platforma u grupi fokusirana na
poslovne korisnike
Osnivanjem Solutions-a grupa ima za cilj da unapredi
servisni portfolio za B2B kroz pružanje inovativnih i
visokokvalitetnih rešenja uz posvećenu brigu o
klijentima.
Solutions: B2B partner za ICT usluge
Zahvaljujući sopstvenoj infrastrukturi podržanoj
vrhunskom tehnologijom i servisima, Solutions pruža
usluge neophodne za moderno poslovanje u svim
segmentima biznisa bez obzira na vrstu delatnosti.
Nezavisna
optička
infrastruktura
Multiservisna
platfoma
Precizno
definisani
i
Kontrolisani
procesi
Funkcionalno
integrisana
organizacija
iskusnih
profesionlaca
Savremeni Data
Centri
SBB regionalna multiservisna platforma
Connectivity servisi
Video servisi
Direktan pristup Internetu
Distribucija TV kanala, VoD servisi,
VPN Servisi
Leased lines
interaktivni video servisi
IP Video streaming, MPEG 2,4, IP Multicast
Hotelska TV rešenja
Servisi fiksne telefonije
BizPhone SIP trunk
BizPhone Centrex
Data Centar i Cloud rešenja
Telehousing
Hosting servisi
Cloud servisi –VPS
Moderni Data Centri
ƒ Osnova za telehousing uslugu su moderno opremljeni Data Centri SBBa na
lokacijama:
ƒ Beograd (2 Data Centra)
ƒ Telepark Data Centar (Voždovac)
ƒ AbsolutOK Data Centar (Novi Beograd)
ƒ Data Centri United Grupe
ƒ Ljubljana
ƒ Sarajevo
ƒ Svi Data Centri se koriste za interne potrebe SBBa (core čvorovi SBB mreže, IT
resursi, servisni nodovi) kao i za potrebe korisnika (telehousing usluga, hosting i
cloud resursi)
ƒ Georedundantost servisa
Telepark Data Centar
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Najnoviji Data Centar SBBa
Prostor novog dela od cca 450 m2, cca 100 ormana za smeštaj IT i mrežne opreme
Tier III pouzdanost podsistema napajanja i klimatizacije. 99,98% raspoloživost sistema.
Dizel agregat od 1.6 MW, UPS uređaji u N+1 konfiguraciji, dual napajanje UPS uređaja, dual
napajanje mašinske opreme i IT opreme
ƒ „Free cooling“ i „mixed mode cooling“ sistemi klimatizacije, dualni razvod vode, n+1 zaštita
spoljnih i unutrašnjih jedinica sistema
ƒ Dupli antistatic pod. Nezavisno vođenje energetskih kablova i kablova strukturnog kablovskog
sistema. Sistem za dojavu i gašenje požara
Telepark Data Centar
ƒ Redundatno povezivanje na telekomunikacionu infrastrukturu i višestruke veze
ka međunarodnim internet čvorištima
ƒ Carrier neutral politika
ƒ Meet me room koncept lokalnog medjupovezivanja između Korisnika Data Centra i
provajdera servisa
ƒ Obezbeđen namenski prostor za osoblje korisnika
ƒ Mogućnost private patchnig opcije sa Server Sobom korisinika
ƒ
ƒ
ƒ
•
Modeli rentiranja
ƒ Deo ili kompletant rek (42HU) u zajedničkom
telehousing prostoru
ƒ Više rekova u zajedničkom telehousing
prostoru
ƒ Posebne sobe sa smeštaj opreme po korisniku
(Server room). Skalabilnost i modulranost
Data Centra
Paketi Servisa – telehousing uz Internet pristup i
povezivanje sa drugim (primarnim) lokacijama
korisnika (različiti opcije connectivity servisa: L1 (λ
servis), L2 (L2 VPN, EPL), L3 VPN.
Managed servis opcije
“Remote hands” servis
Fizičko obezbeđenje objekta, video
nadzor, kartična kontrola pristupa
Nadzor podstistema Data Centra
Tehnička podrška korisnicima uz
definisane SLA parametre
Pristup objektu za ovlašćene osobe
Korisnka
FINANSIJSKA EFIKASNOST
Fokus na osnovnu delatnost
Predvidivost i smanjenje troškova (30%)
CAPEX to OPEX
Planiranje razvoja IT-a u skladu sa
dinamikom razvoja
Kontrola rizika i brz ROI
TEHNOLOGIJA
Smanjenje kompleksnosti
Integracija sa postojećim sistemom
Dostupnost najmodernije opreme kroz
Tailored made solutions
QUALITY
Ugovorom garantovani SLA i QoS
Tehnička podrška 24/7
Zamena i otkup opreme
ƒ Mogućnost zakupa virtuelnih
servera, odnosno VPS.
ƒ Fleksibilni paketi servera
ƒ Zakup više VPSova i formiranje
Virtuelnog Data Centra
ƒ Manged opicija
ƒ Povezivanje VDCa sa mrežom
korisnika
ƒ Veza na Interent i fleksibilni
modeli zaštite
ƒ Dnevni backup
ƒ Georedundantonst servisa
ƒ Različite platforme
Jedinstvena platforma za Vaše poslovanje
DR 2 BiH
DMZ
Paket Servisa
DR Slovenia
DMZ
Private Cloud
Internet
Internet
Virtual HQ
Private Cloud
DMZ
VPN
concetrator
Private Cloud
Wholesales
Customer VPN
CMTS
Optical link
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Wireless
link
PE ruter
ƒ
Coax link
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Managed
CPE
Managed CPE
with WiFi
Managed
CPE
ƒ
Managed opcija 24/7 uz
garntovane SLA parametre
Virtualni site (Virtual HQ)
Korisnički VRF u okviru SBB
MPLS mreže
Agregatni kontrolisan pristup
Internetu-centralizacija
mrežnih servisa
Centralizovani servisni
čvorovi kroz:
ƒ Telehousing servise
ƒ Cloud servise
Mogućnost DR lokacija
Troškovna efikasnot
Povećana pouzdanost
servisa
Različite tehnologije
pristupa
Remote VPN
Download

Aleksandar Janković