Tavanica sa drvenim gredama,
proizvoljan smer dejstva požara
F 30-B
F 90-B
128.15
128.35
odnosno
6
6
7
7
8
8
9
9
Prednosti uočljive već na prvi pogled
10 11 12 13 14 • požarno
15 opterećenje
16 proizvoljno
17 (sa gornje strane, sa donje strane)
• proizvoljan sastav poda
• mnogobrojne varijante za donju stranu tavanice, v. konstrukcije 128.10
10 11 12 13 14 i 128.30
15 16 17
Opšte preporuke
Kod sanacije i renoviranja starih zgrada sa drvenim konstrukcijama, tavanice
se posmatraju kao horizontalna razdvajanja između pojedinačnih požarnih
sektora. Masivne armiranobetonske međuspratne konstrukcije poseduju,
po pravilu, istu otpornost prema požaru - bilo da požar deluje odozgo ili
odozdo. U slučaju tavanica sa drvenim gredama, može se dogoditi da
pri dejstvu požara sa gornje strane dođe do prevremenog otkaza gornje
noseće pokrivke. To može da dovede do loma ili propadanja pojedinačnih
opterećenja (tereta) kroz celu konstrukciju i time do gubitka osnovne funkcije - integriteta i stabilnosti (zatvaranje prostora). Dalje opisane konstrukcije pružaju odgovarajuću zaštitu pri požarnom opterećenju kako sa gornje,
tako i sa donje strane (odozgo i/ili odozdo).
Detalj A - Izgled tavanice sa donje strane
Detalj A prikazuje izgled tavanice sa donje strane, sa mogućim rasporedom
polaganja donjih PROMATECT®-100-ploča otpornih prema požaru.
Detalj B - Međuspratna konstrukcija F 30-B (presek A-A)
presek A-A
Detalj B
Detalj B prikazuje konstrukciju jedne F 30-tavanice sa drvenim gredama
za požarno opterećenje sa gornje i/ili sa donje strane. Iznad drvene grede
(5) se na daščani pod (4) pričvršćuje, vijcima ili stezaljkama od čelične
žice, sloj PROMATECT®-100-ploča (2). Pod iznad (7), koji se sastoji od, npr.,
izravnavajućeg sloja, izolacije od udarnog zvuka, iverice i podne pokrivke,
može biti proizvoljna - uz uvažavanje nosivosti i zahteva zvučne i toplotne
zaštite. Donje oblaganje na bazi ploča PROMATECT®-100 (1) drvene grede
(5) izvodi se u varijantama prikazanim u konstrukciji 128.10.
Detalj C
Detalj C prikazuje konstrukciju jedne F 90-tavanice sa drvenim gredam,
predviđene za požarno opterećenje sa gornje i/ili donje strane. Sa gornje
strane daščanog poda (4) pričvršćuju se, vijcima ili stezaljkama od čelične
žice, dva sloja PROMATECT®-100-ploča (2), sa smaknutim fugama. Sastav poda je proizvoljan (v. Detalj B). Donje oblaganje pločama PROMATECT®-100 (3) drvenih greda (5) izvodi se u varijantama prikazanim u konstrukciji 128.30.
Posebne preporuke
presek A-A
Detalj C – Tavanica F 90-B
88
Rešenje za tavanicu sa drvenim gredama F 60-B - dobija se na zahtev. Oblaganja F 30-B do F 90-B za noseće drvene stubove i drvene grede izvode
se prema konstrukciji 160.30. Kod dodatnih zahteva (npr. Zvučna izolacija,
toplotna izolacija, vlaga), rešenja daje tehnički odeljak t2.
Download

Tavanica sa drvenim gredama, proizvoljan smer dejstva požara F 30