SAĞLIK BAKANLIĞI
ERZURUM NUMUNE
HASTANESİ
TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE KAVRAMI İLE İLGİLİ;

KALİTE NEDİR?

Kalite; Üzerinde hemfikir olunmuş müşteri beklentilerinin tatminidir.
Kalite; Kullanıma uygunluktur.
Kalite; Ekip işidir. Tüm çalışanların katılımı beklenir.

NEDEN KALİTE?







Kalite; sürekli iyileştirme içerir.
Kalite tüketicinin memnuniyeti ile ifade edilir.
Kalite araçları her türlü iş hayatına uygulanabilir.
Kalite mükemmelliği hedefler; her eksik bir gelişme fırsatıdır.
Kalite tüketici memnuniyetini artırır,tekrarları ve masrafı (maliyeti)
azaltır ve hataları önler.
TEMEL DEĞERLERİMİZ;







ÖNCE İNSAN
HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA
SAYGI
TOPLUMA, ÇEVREYE VE YASALARA SAYGI
KALICI GÜVEN
TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK’E UYUM
ULAŞILABİLİR OLMAK
GÜVENİLİRLİK
KALİTE POLİTİKAMIZ;
Doğunun sağlık merkezi Erzurum’da;
Hastaların ve çalışanların memnun
olacağı sürekli gelişen etkin bir yönetim ve
uygulama ile zamanında, kaliteli, güvenilir,
tercih edilen sağlık hizmeti sunmak tüm
yasal şartlar ve kalite yönetim sistemi
şartları doğrultusunda verilen sağlık
hizmeti kalitesini sürekli iyileştirmek ana
politikamızdır.
AMAÇ NEDİR?

Kalite yönetim sisteminin amacı; ilk defada,
zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek,
hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek
veya olabilecek hataların tespitini ve bir daha
tekrarlanmasını önlemek, hasta beklenti ve istekleri ile
uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık hizmeti
sunmak, hastalarımıza TS EN ISO 9001:2000 şartlarına
göre yeterli düzeyde güvence vermek için yürütülen
tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek,
geliştirmek ve takip etmektir.
KAPSAM:





ERZURUM NUMUNE HASTANESİ TS EN ISO 9001:2000
kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini tüm
faaliyet alanları için uygulamaya koymuştur. ERZURUM
NUMUNE HASTANESİ TS EN ISO 9001:2000 Standardına
uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Kurulan
Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki faaliyetleri
kapsamaktadır. Hastanemiz;
Muayene Hizmetleri,
Teşhis ve Tetkik Hizmetleri,
Tedavi Hizmetleri,
Yataklı Hastane Hizmetleri, konularında faaliyet
göstermektedir,
HASTANELERDE TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ İLE;





Çalışanların motivasyonu ve tatmini,
Hastaların tam memnuniyeti,
Hizmetlerin planlanarak uygulanması, izlenmesi
ve ölçülmesi,
Sonuçların takip edilmesi ve değerlendirilmesi,
Hasta hakları, Kalite ve Etik yönünden hizmetin
değerlendirilmesinin yanı sıra hastanelerin
performansını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak
amaçlanmaktadır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
SİSTEMİNİN KAZANÇLARI;






Halkın hastaneye ve sağlık çalışanlarına
güveninin artması
İşbirliği, ekip çalışması ve dayanışmanın
sağlanması
Güvenlik ve sağlığın artırılması
Prestijin artması
Verimliliğin artması
Maliyetin azalması
PERSONEL AÇISINDAN;






Hizmeti standardize etme
Profesyonelleşme
Hizmete yönelik daha çok ilgi
İşin iyileştirilmesine yönelik motivasyon
Personel motivasyonunun yükseltilmesi
İşe devamsızlıkta azalma
İDARİ AÇIDAN;





Veri toplama ve istatistiksel analiz yapılması ile
kaynakların kontrol altına alınması
Bütün personelin toplam kalite faaliyetlerine
katılması
Çalışanlara gereken değerin verilerek personel
hareketlerinin önüne geçilmesi
Sağlık hizmeti sunanların problemlerinin
çözümlenmesi
Çalışanların motivasyonunun artırılması
TIBBİ AÇIDAN;





Polikliniklerde bekleme sürelerinin
azalması
Radyolojik tekrarların azalması
Labaratuar tetkik süresinin kısaltılması
Amaliyathane kullanım sürelerinin verimli
duruma getirilmesi
Hastane enfeksiyon oranının düşürülmesi
DERSİMİZDE SON OLARAK;
Kalite, bitmeyen bir süreçtir.
Kalite, herhangi bir seçenek değil, bir zorunluluktur.
Kalite asla bir tesadüf değildir, daima akıllı bir
gayretin sonucudur. John Ruskin
Kalite eğitimle başlar, eğitimle devam eder.
ISHİKAWA
EĞİTİM BİTERKEN;
Hepinize kaliteli çalışmalar dilerim….
Download

toplam kalite yönetimi - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi