U OKVIRU IMPLEMENTACIJE IPA PROJEKTA „ADRIACOLD”
IZVRŠENO ANKETIRANJE SUBJEKATA O POTROŠNJI ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POTREBE HLAĐENJA U BIH
Ekonomski institut Banja Luka je u protekla dva mjeseca intenzivno radio na prikupljanju
podataka o trenutnoj potrošnji električne energije za potrebe hlađenja u Bosni i Hercegovini,
a što je u skladu s predviđenim i ranije najavljenim projektnim aktivnostima.
Cilj ADRIACOLD-a je istraživanje primjene i upotrebe alternativnih izvora energije, tačnije
solarne energije za potrebe hlađenja objekata, te razvoj saradnje između naučnih institucija,
javnog i privatnog sektora (posebno iz oblasti turizma, poljoprivrede i industrije), kako bi se
što bolje koristili potencijali sunčeve energije za hlađenje objekata, s naglaskom na
masovniju primjenu u obalnom i priobalnom području Jadrana.
Naime, mogućnosti primjene solarne energije za potrebe hlađenja su veoma široke i ovo
istraživanje je obuhvatilo objekte kao što su:
•
javne zgrade (škole, vrtići, objekti javne uprave, bolnice, domovi zdravlja, domovi za
stare i drugi),
•
poljoprivredni objekti (porodične farme, vinarije, mljekare, plastenici itd.),
•
turistički objekti (hoteli, moteli, pansioni itd.) i
•
uslužni, odnosno manji komercijalni objekti (restorani, trgovine, shoping centri,
svadbeni saloni itd.).
Istraživanje je provedeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na
Hercegovinu (istočnu i zapadnu) koja je zbog specifičnosti klime, blizine Jadranskog mora i
priobalnog područja, kao i velikog broja sunčanih dana u toku godine, posebno zanimljivo
područje za implementaciju ovakvog projekta. Subjekti koji su bili uključeni u istraživanje
odabrani su metodom slučajnog uzorka iz raspoloživih baza podataka i postojećih registara na
svim nivoima vlasti u BiH (državni, entitetski, kantonalni, lokalni).
Ističemo da je saradnja sa svim posjećenim subjektima bila izuzetno dobra, te da su mnogi
anketirani pokazali zainteresovanost za korištenje solarne energije za potrebe hlađenja. Osim
toga, velika većina anketiranih je iskazala želju da posjete neki od predviđenih pilot
postrojenja (planirano je ukupno šest lokacija u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj) kako bi se na
licu mjesta upoznali sa funkcionisanjem i prednostima ove tehnologije.
Podsjećamo, identično istraživanje, po jedinstvenoj metodologiji, u isto vrijeme provodilo se
na teritoriji još četiri zemlje koje učestvuju u projektu – Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji.
U narednom periodu slijedi obrada, analiza i sumiranje rezultata istraživanja na nivou svih
pet zemalja učesnica u projektu.
The ADRIACOLD Project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance.
Economics Institute JSC Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII No. 18, 78 000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina,
+387 51 211 509, 211 501, 211 294; [email protected]; www.ekinst.org
Download

u okviru implementacije ipa projekta „adriacold”