CENOVNIK VELIKIH KUĆNIH APARATA
SRBIJA
2012 / 6
Važi od 1.10.2012
(za već dobavljive nove modele važi odmah)
Datum izdaje: 1.10.2012
BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP
BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Tel: +381(0)11 2052399; Fax: +381(0)11 2052389
Vodstvo preduzeća: g. Boštjan Gorjup, gđa. Zdenka Božič
Cenovnik velikih kućnih aparata Bosch Srbija 6/2012
Važi od: 1.10.2012
1
EAN kod
4242002676111
4242002675602
4242002675923
4242002675527
4242002675510
4242002675558
4242002675015
4242002492094
4242002492117
4242002675367
4242002471891
4242002574240
4242002489711
4242002468945
4242002677613
4242002677637
4242002671680
4242002618494
4242002533827
4242002423517
4242002423524
4242002462295
4242002489308
4242002460154
4242002691978
4242002471693
4242002570396
4242002570402
4242002494654
4242002494647
4242002488325
4242002488332
4242002488288
4242002488301
4242002668581
4242002487694
4242002496078
4242002381800
4242002328034
4242002328119
4242002434124
4242002681818
4242002498881
4242002686011
4242002358956
4242002449111
4242002496900
4242002498003
4242002480381
4242002594514
4242002536378
4242002477275
4242002629131
4242002494296
4242002494302
4242002474946
4242002466422
4242002477343
4242002466309
4242002497921
4242002475059
4242002474304
4242002474281
4242002477404
4242002447322
4242002477534
4242002472874
4242002477572
4242002473215
4242002707303
4242002633121
4242002632247
4242002617510
4242002617473
4242002488264
4242002487991
4242002562025
4242002488103
4242002486048
4242002502533
Oznaka modela
HBG78B750
HBG38B750
HBG73B550
HBG36B650
HBG36B620
HBG36B660
HBA63B251
HBL33B550
HBR33B550
HBG33B555
HBA24U250
HBA23RN61
HBB43C350
HBA43T350
HBG43S420E
HBG43S460E
HBA23B150R
HBA23B252E
HBN232E1L
HBN331E1
HBN311E1
HBC84K553
HBC84E653
HBC33B550
HBC34D554
HBC24D553
HMT85DL53
HMT85DR53
HMT84G651
HMT84M651
HMT85ML53
HMT85MR53
HMT85ML23
HMT85ML63
TCC78K751
HSC140P51
HSC140A51
HEZ327000
HEZ329020
HEZ329022
HEZ338250
HEZ338708
HEZ338352
HEZ338357
HEZ368301
HEZ86D000
PIL875L24E
PIE675L24E
PIE675N24E
PIN675N14E
PIB672E14E
PIE645T14E
PIA611T16E
PIF645T14E
PIF651T14E
PIE375N14E
PKC875N14D
PKC845T14D
PKN675N14D
PKN645T14
PKF645T14E
PKE645T14E
PKE645E14
PKF659V14E
PKF645V14E
PKE645C14D
PKK651T14E
PKF375N14E
PKF375V14E
PRY626B70E
PSY626B21E
PSB326B21E
PPP612M91E
PPP616B91E
PCR715M90E
PCH615M90E
PBP613B80E
PCY615B80E
NMU4151LT
HEZ298103
PP Grupa aparata
PP UGRADNE RERNE
PP
PP
PP
PP
KOMPAKTNE UGRADNE RERNE
UGRADNE PARNE RERNE
UGRADNE MIKROTALASNE RERNE
PP ESPRESSO APARAT ZA KAFU i grejne fioke
Dodatni pribor za ugradne rerne
PP INDUKCIONE STAKLOKERAMIĈKE PLOĈE
PP
PP
PP
PP
PP STAKLOKERAMIĈKE KONVENCIONALNE PLOĈE
PP
PP
PLINSKE I KOMBINOVANE PLOĈE
Dodatni pribor za ploĉe za kuvanje
Zadržavamo pravo za promenu cena.
Ne odgovaramo za moguće greške u štampi i za njih se unapred izvinjavamo.
1
Maloprodajne cene su neobavezujuća preporuka proizvoĊaĉa.
*dobavljivo do (mesec/godina)
**novo, dobavljivo od (mesec/godina)
Status
Klasa
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Komforna
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Premium
Premium
Premium
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Ekonomska
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Premium
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
MPC
1
bez PDV MPC sa
(Din)
PDV (Din)
134.992
161.990
107.075
128.490
83.325
99.990
78.325
93.990
78.325
93.990
78.325
93.990
66.325
79.590
67.992
81.590
67.992
81.590
62.908
75.490
57.908
69.490
56.075
67.290
55.242
66.290
52.742
63.290
53.575
64.290
53.575
64.290
42.492
50.990
39.992
47.990
35.742
42.890
31.492
37.790
26.408
31.690
114.992
137.990
96.908
116.290
63.742
76.490
118.992
142.790
106.242
127.490
76.492
91.790
76.492
91.790
41.658
49.990
37.408
44.890
59.575
71.490
59.575
71.490
59.575
71.490
59.575
71.490
168.325
201.990
55.242
66.290
33.158
39.790
9.575
11.490
9.325
11.190
9.325
11.190
6.075
7.290
13.075
15.690
8.742
10.490
13.075
15.690
6.908
8.290
3.908
4.690
134.158
160.990
119.158
142.990
108.325
129.990
106.242
127.490
93.492
112.190
66.325
79.590
59.575
71.490
54.408
65.290
49.325
59.190
46.658
55.990
72.242
86.690
58.325
69.990
53.658
64.390
38.325
45.990
34.992
41.990
32.492
38.990
31.408
37.690
35.742
42.890
31.408
37.690
28.492
34.190
35.575
42.690
28.908
34.690
28.825
34.590
54.575
65.490
45.492
54.590
34.158
40.990
45.825
54.990
41.658
49.990
49.158
58.990
39.992
47.990
30.575
36.690
28.075
33.690
15.325
18.390
13.075
15.690
2
Cenovnik velikih kućnih aparata Bosch Srbija 6/2012
Važi od: 1.10.2012
1
EAN kod
Oznaka modela PP Grupa aparata
4242002558806
4242002459837
4242002479705
4242002479811
4242002479828
4242002480183
4242002722542
4242002668321
4242002661247
4242002668338
4242002668345
4242002730219
4242002730226
4242002629001
4242002625935
4242002497457
4242002667003
4242002667218
4242002621722
4242002627052
4242002621777
4242002621609
4242002621579
4242002624143
4242002624136
4242002626680
4242002621753
4242002621517
4242002714363
4242002497471
4242002714264
4242002627038
4242002621586
4242002621562
4242002621746
4242002621203
4242002573656
4242002714356
4242002497464
4242002714257
4242002497754
4242002258508
4242002258461
4242002303413
4242002148120
4242002148113
4242002635545
4242002635521
4242002165783
4242002165790
4242002497747
4242002127927
4242002234106
4242002257976
4242002257969
4242002309262
4242002309569
4242002309491
4242002234038
4242002234014
4242002411231
4242002633800
4242002633824
4242002633862
4242002633879
4242002439457
4242002455082
4242002632513
4242002677866
4242002259864
4242002259871
4242002557908
4242002594545
4242002594538
4242002633794
4242002527000
4242002527017
4242002499703
4242002636573
HEZ390041
HEZ390090
HEZ390210
HEZ390220
HEZ390230
HEZ394301
HBD343I20A
HBD342I20A
HBD343I21A
HBD342R31A
HBD252R20A
HBD220R20A
HBD220G10A
DIA09E751
DIB09D650
DIC046750
DWK09M720
DWK09M760
DWB09T150
DWK09E850
DWA09E850
DWB09E850
DWB09D651
DWA09D620
DWA09D660
DWA09D651
DWA09D650
DWW09D650
DWB09W652
DWA091450
DWW09W650
DWK06E650
DWB06E850
DWB06D651
DWA06D650
DWW06D650
DWW063461
DWB06W652
DWA061450
DWW06W650
DHU665E
DHL555B
DHL535C
DHI645F
DHI645H
DHI635H
DHU635D
DHU632D
DHZ1100
DHZ1610
DHZ2400
DHZ3350
DHZ3405
DHZ3520
DHZ3570
DHZ4505
DHZ4650
DHZ4670
DHZ5135
DHZ5145
DHZ5215
DHZ5325
DHZ5345
DHZ5365
DHZ5385
DHZ5445
DHZ5475
DHZ5495
DHZ5595
DHZ7304
DHZ7305
DSZ5200
DSZ5220
DSZ5230
DSZ5240
KIF39P60
KIF40P60
KIV38A51
KIV38X20
Status
UGRADNI SETOVI ZA KUVANJE (UGR. RERNA + UGR. PLOĈA)
OSTRVSKI ASPIRATORI
PP
PP ZIDNI ASPIRATORI
PP
PP
**
**
**
**
UGRADNI ASPIRATORI
Dodatni pribor za kuhinjske aspiratore
PP Ugradni rashladno-zamrzivački aparati
PP
Zadržavamo pravo za promenu cena.
Ne odgovaramo za moguće greške u štampi i za njih se unapred izvinjavamo.
1
Maloprodajne cene su neobavezujuća preporuka proizvoĊaĉa.
*dobavljivo do (mesec/godina)
**novo, dobavljivo od (mesec/godina)
Klasa
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Komforna
Ekonomska
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Ekonomska
MPC
bez PDV
(Din)
8.742
8.742
6.992
8.325
9.575
8.325
116.658
105.408
89.158
80.825
62.075
50.825
38.325
97.492
83.325
119.158
93.492
93.492
80.742
67.992
62.908
59.575
46.742
46.658
46.658
44.992
46.658
44.992
29.992
24.992
23.325
55.408
52.742
44.158
44.158
40.825
27.992
25.492
22.075
21.242
28.075
22.992
10.242
28.075
17.908
14.075
13.242
12.242
2.042
2.042
2.042
2.208
2.792
1.542
1.658
4.575
2.992
2.992
5.075
2.375
3.325
2.708
3.658
3.242
5.542
7.908
7.158
5.542
8.075
3.325
2.125
21.242
26.992
26.075
20.408
182.492
164.992
63.742
55.408
1
MPC sa
PDV (Din)
10.490
10.490
8.390
9.990
11.490
9.990
139.990
126.490
106.990
96.990
74.490
60.990
45.990
116.990
99.990
142.990
112.190
112.190
96.890
81.590
75.490
71.490
56.090
55.990
55.990
53.990
55.990
53.990
35.990
29.990
27.990
66.490
63.290
52.990
52.990
48.990
33.590
30.590
26.490
25.490
33.690
27.590
12.290
33.690
21.490
16.890
15.890
14.690
2.450
2.450
2.450
2.650
3.350
1.850
1.990
5.490
3.590
3.590
6.090
2.850
3.990
3.250
4.390
3.890
6.650
9.490
8.590
6.650
9.690
3.990
2.550
25.490
32.390
31.290
24.490
218.990
197.990
76.490
66.490
3
Cenovnik velikih kućnih aparata Bosch Srbija 6/2012
Važi od: 1.10.2012
1
EAN kod
Oznaka modela PP Grupa aparata
4242002499963
4242002635699
4242002499604
4242002661537
4242002499048
4242002514215
4242002534121
4242002640594
4242002514949
4242002422657
4242002644035
4242002643892
4242002647159
4242002730011
4242002731117
4242002726557
4242002684512
4242002719597
4242002723303
4242002721187
4242002714950
4242002660462
4242002663562
4242002731131
4242002730905
4242002733708
4242002727233
4242002636757
4242002636733
4242002648828
4242002724539
4242002724515
4242002723297
4242002720418
4242002724478
4242002652993
4242002655338
4242002654461
4242002663005
4242002536682
4242002540009
4242002725161
4242002725154
4242002523828
4242002523811
4242002715544
4242002714905
4242002490984
4242002491011
4242002490915
4242002490946
4242002490939
4242002418988
4242002418971
4242002729022
4242002731124
4242002712550
4242002726564
4242002722375
4242002714981
4242002729954
4242002719924
4242002722368
4242002719542
4242002638904
4242002720449
4242002734811
4242002659916
4242002659909
4242002659886
4242002654416
4242002523767
4242002523774
4242002475486
4242002476230
4242002476247
4242002500140
4242002476285
4242002365084
KIV34A21FF
KIV34X20
KIL38A51
KIV28V20FF
KID28A21IE
KIR24V21FF
KIL24V51
KIL20V51
KIR18V20FF
GID14A20
KUR15A65
KUL15A65
GUD15A55
SMI69U75EU
SMI65N05EU
SMI58N75EU
SMI43M15EU
SMI57D45EU
SMI50D55EU
SMI50D05EU
SMI30D05EU
SPI50E25EU
SPI50E05EU
SMV69U70EU
SMV65U60EU
SMV69N00EU
SMV53N70EU
SMV48M10EU
SMV43M10EU
SMV40M30EU
SMV58L20EU
SMV53L20EU
SMV40D20EU
SMV40D30EU
SPV69T20EU
SPV43M00EU
SPV50E00EU
SPV40E00EU
HCE644620R
HCE743350E
HCE743220F
HCE633153E
HCE633123E
HSE720120
HSE420120
HGV74D253E
HGV64D123E
HMT84G451
HMT84M451
HMT75G451
HMT75M451
HMT75M421
HMT72M450
HMT72M420
SMS69N28EU
SMS58N68EU
SMS58N62EU
SMS53N72EU
SMS50L18EU
SMS50D38EU
SMS57L12EU
SMS53L12EU
SMS50L12EU
SMS50D42EU
SMS40E38EU
SMS50D22EU
SPS53M52EU
SPS50E28EU
SPS50E22EU
SPS40E28EU
SPS40E02EU
SKS50E12EU
SKS50E18EU
SMZ5000
SMZ5002
SMZ5100
SMZ2014
SMZ5025
SGZ1051
Ugradni zamrzivač
PP Potpultni ugradni rashladno-zamrzivački aparati
PP
PP Potpultni ugradni zamrzivač
PP UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 60 cm
PP
PP
Status
**11/12
**10/12
**10/12
**10/12
**
**10/12
**
UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 45 cm
PP POTPUNO UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 60 cm
PP
PP
PP
**10/12
**10/12
**10/12
**10/12
PP POTPUNO UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 45 cm
**10/12
**10/12
**
**10/12
**10/12
SAMOSTOJEĆI ŠPORETI
**
**
**
**
**
SAMOSTOJEĆE MIKROTALASNE RERNE
PP SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 60 cm
PP
PP
PP
SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA - 45 cm
Pribor za mašine za pranje sudova
Zadržavamo pravo za promenu cena.
Ne odgovaramo za moguće greške u štampi i za njih se unapred izvinjavamo.
1
Maloprodajne cene su neobavezujuća preporuka proizvoĊaĉa.
*dobavljivo do (mesec/godina)
**novo, dobavljivo od (mesec/godina)
**
**
**
**
**
**
**10/12
**10/12
**
**
**
**10/12
Klasa
Komforna
Ekonomska
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
MPC
bez PDV
(Din)
69.158
54.992
70.825
55.408
52.908
32.492
34.992
33.325
32.492
35.825
46.658
46.658
46.658
114.992
84.992
76.658
55.408
55.408
48.325
44.158
38.325
50.825
44.158
110.825
102.075
87.492
69.992
66.658
64.658
56.242
56.242
51.242
44.158
38.325
70.825
57.075
49.158
42.492
79.158
63.325
58.325
54.158
50.992
44.575
35.825
54.158
47.492
23.825
20.408
16.658
14.158
11.658
10.242
8.992
84.158
70.825
67.492
65.825
50.825
48.325
52.908
49.992
47.492
44.992
44.158
40.825
65.825
53.742
49.992
46.658
39.992
34.158
35.825
3.075
3.075
3.075
4.742
11.042
1.792
1
MPC sa
PDV (Din)
82.990
65.990
84.990
66.490
63.490
38.990
41.990
39.990
38.990
42.990
55.990
55.990
55.990
137.990
101.990
91.990
66.490
66.490
57.990
52.990
45.990
60.990
52.990
132.990
122.490
104.990
83.990
79.990
77.590
67.490
67.490
61.490
52.990
45.990
84.990
68.490
58.990
50.990
94.990
75.990
69.990
64.990
61.190
53.490
42.990
64.990
56.990
28.590
24.490
19.990
16.990
13.990
12.290
10.790
100.990
84.990
80.990
78.990
60.990
57.990
63.490
59.990
56.990
53.990
52.990
48.990
78.990
64.490
59.990
55.990
47.990
40.990
42.990
3.690
3.690
3.690
5.690
13.250
2.150
4
Cenovnik velikih kućnih aparata Bosch Srbija 6/2012
Važi od: 1.10.2012
1
EAN kod
Oznaka modela PP Grupa aparata
4242002137513
4242002633572
4242002633565
4242002632643
4242002575117
4242002575124
4242002472102
4242002376486
4242002417158
4242002416656
4242002677736
4242002574714
4242002641812
4242002641829
4242002696393
4242002660592
4242002713380
4242002644264
4242002643984
4242002648484
4242002635811
4242002635392
4242002618777
4242002644509
4242002644523
4242002644486
4242002644530
4242002632162
4242002620077
4242002632148
4242002620060
4242002691084
4242002692418
4242002679853
4242002680002
4242002671215
4242002679198
4242002665139
4242002665146
4242002688626
4242002688404
4242002676715
4242002708232
4242002639345
4242002639239
4242002717647
4242002717661
4242002717654
4242002596525
4242002655604
4242002655543
4242002655567
4242002668789
4242002704876
4242002704869
4242002664804
4242002710129
4242002694405
4242002717821
4242002743110
4242002743134
4242002708751
4242002571119
4242002707846
4242002684703
4242002618067
4242002628042
4242002625850
4242002633350
4242002714608
4242002557939
4242002443942
4242002668123
4242002377797
4242002386409
4242002514741
4242002101484
SGZ1010
KAD62S21
KAD62S51
KAD62A71
KAN58A45
KAN58A55
KAN62V40
KSW38940
KSW30V80
KTW18V80
KGF39PI23
KGN36S53
KGN36SR30
KGN36SQ30
KGN49AI22
KGN46AI20
KGN57VL20
KGN36VL20
KGN36VW20
KGE49AI30
KGE39AI40
KGE36AI40
KGE36AW40
KGV39VL30S
KGV39VW30S
KGV36VL30S
KGV36VW30S
KDV33VL30
KDV33VW30
KDV29VL30
KDV29VW30
KSV33NW30
KSV29NW30
KTL16VW30
KTR16VW20
GSN58AW40
GSN54AW30
GSN33AW30
GSN29VW30
GSV33VW30
GSV29VW30
GSV16AW30
WAY32890EU
WAS32798ME
WAS24468ME
WAQ28461BY
WAQ24441BY
WAQ2447KBY
WAQ2446KBY
WAE24445BY
WAE24465BY
WAE20465BY
WAE20165ME
WAB20260BY
WAB16060BY
WLM24441BY
WLO24260BY
WLX20161BY
WOT24444
WOT24254BY
WOR16154BY
WVH28421EU
WVD24420EU
WTY88780EU
WTW86563BY
WTW84360BY
WTS86515BY
WTE86305BY
WTE843A5
WTC84102BY
WKD28540EU
WIS24140EU
WTZ11400
WTZ11300
WTZ11310
WTZ11311
WTZ1110
Status
PP Side by side rashladno-zamrzivački aparati
PP
PP Frižideri
PP
PP
PP Kombinovani NO FROST rashladno-zamrzivački aparati sa zamrz. dole
PP
PP
PP
PP
*11/12
PP
Kombinovani rashladno-zamrzivački aparati sa zamrzivačem dole
Kombinovani rashladno-zamrzivački aparati sa zamrzivačem gore
**
**
**11/12
**11/12
PP Mašine za pranje veša - punjeja spreda (dubina >44 cm)
PP
PP
**
**
**
Mašine za pranje veša - punjeja spreda (dubina <47 cm)
**10/12
**11/12
**11/12
PP Mašina za pranje i sušenje veša
PP Mašine za sušenje veša
PP
PP
PP
Ugr. mašina za pranje i sušenje veša, ugradna mašina za pranje veša
Dodatni pribor za mašine za pranje i sušenje veša
Zadržavamo pravo za promenu cena.
Ne odgovaramo za moguće greške u štampi i za njih se unapred izvinjavamo.
1
Maloprodajne cene su neobavezujuća preporuka proizvoĊaĉa.
*dobavljivo do (mesec/godina)
**novo, dobavljivo od (mesec/godina)
**
Klasa
Premium
Premium
Premium
Premium
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Komforna
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Premium
Premium
Premium
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Komforna
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Komforna
Ekonomska
Ekonomska
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
MPC
bez PDV
(Din)
2.375
238.325
246.658
219.158
147.075
149.992
127.492
174.992
101.658
59.575
138.742
138.742
138.742
138.742
110.408
101.658
101.658
74.158
71.658
101.658
101.658
92.492
86.658
58.325
55.408
56.242
52.492
52.492
49.575
50.492
46.658
49.992
44.992
37.492
34.158
98.325
79.158
69.992
61.242
58.742
55.408
43.325
119.158
89.158
70.825
62.075
62.075
59.575
49.992
44.992
44.158
42.492
36.658
36.658
34.158
67.492
59.992
46.658
59.575
51.242
44.158
102.492
55.408
110.408
91.658
78.325
64.575
53.742
46.658
40.825
110.825
79.158
7.658
6.242
2.125
2.125
1.875
1
MPC sa
PDV (Din)
2.850
285.990
295.990
262.990
176.490
179.990
152.990
209.990
121.990
71.490
166.490
166.490
166.490
166.490
132.490
121.990
121.990
88.990
85.990
121.990
121.990
110.990
103.990
69.990
66.490
67.490
62.990
62.990
59.490
60.590
55.990
59.990
53.990
44.990
40.990
117.990
94.990
83.990
73.490
70.490
66.490
51.990
142.990
106.990
84.990
74.490
74.490
71.490
59.990
53.990
52.990
50.990
43.990
43.990
40.990
80.990
71.990
55.990
71.490
61.490
52.990
122.990
66.490
132.490
109.990
93.990
77.490
64.490
55.990
48.990
132.990
94.990
9.190
7.490
2.550
2.550
2.250
5
Download

cenovnik velikih kućnih aparata srbija 2012 / 6