Komunalno opremanje zemljišta za 2014.g.
Datum
10.01.2014
15.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
04.02.2014
04.02.2014
06.02.2014
14.02.2014
25.02.2014
04.03.2014
05.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
13.03.2014
14.03.2014
17.03.2014
25.03.2014
01.04.2014
04.04.2014
08.04.2014
08.04.2014
10.04.2014
Naslov
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Investitor
CATAREOS D.O.O.Kotor
Ivanović Boško Ivanović Luka i
Ivanović Jovana
Jovanović Marko i Jovanović Maja
Bubanja Milica , Vukan ,Bubanja
Bojan i Ćorović Rajko
Krgović Zoran
Dmitry Blinov
Strukov Konstantin
Kokotović Roža.Parapid Marko i
Parapid Dušan
Jovićević Dejan i Jovićević Zlatko
Slavko Piper
Šaponjić Nebojša
Ludovit Hudek i Simić Tatjana
INPRUS - MONT -d.o.o. Kotor
INPRUS - MONT -Kotor
INPRUS-MONT -Kotor
INPRUS - MONT - Kotor
INPRUS - MONT -Kotor
Ivana Vukićević
Koeken Božidar
Kilibarda Stevan
AS - PLUS d.o.o.Budva
Miloš Ivanović
Norman Dugdale Ronald i
Granderath Angela
Nikola Martinović
Milošević Vasko
TANJER D.O.O.Budva
07.04.2014
17.04.2014
17.4.2014
29.4.2014
15.5.2014
14.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
28.5.2014
27.5.2014
10.6.2014
11.6.2014
16.6.2014
25.3.2014
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ugovor o naknadi za komunalno opremanje
građevinskog zemljišta
Ivanović Marija
Dalalyan Ana
Aleksandra Latković
Joksimović Milanka,Darko i Vlatko
Jane Johanna Neilson i Kenneth
George Kitson
Vasilije Perović
Radonjić Ines
Milan Jakšić
Parteli Slavko
Zyuvanova Nadežda
Knežević Aleksandar
Dimitrovski Nenad
14 A.D. Podgorica
W.T.C.COMPANY d.o.o.Kotor
Download

Datum Naslov Investitor Komunalno opremanje zemljišta za 2014.g.