red.br.
NAZIV
1 OŠ Čegar
2 OŠ Desanka Maksimović Čokot
3 OŠ Stevan Sinđelić Kamenica
4 OŠ Karađorđe Matejevac
5 OŠ Sreten Mladenović Mika
6 OŠ Jovan Jovanović Zmaj Malča
7 OŠ Ratko Vukićević
8 OŠ Dušan Radović
9 OŠ Car Konstantin
10 OŠ Vožd Karađorđe Aleksinac
11 OŠ Branislav Nušić
12 OŠ Ivan Vušović Ražanj
13 OŠ Radoje Domanović
14 OŠ Učitelj Tasa
15 OŠ Vojislav Ilić Mlađi Hum
16 OŠ Branko Radičević Gabrovac
17 OŠ Vožd Karađorđe Niš
18 OŠ Miloje Zakić Kuršumlija
19 OŠ Drinka Pavlović Kuršumlija
20 OŠ Njegoš
21 OŠ Sveti Sava
22 OŠ Đura Jakšić Jelašnica
23 OŠ Cele kula
24 OŠ Milan Rakic Medosevac
25 OŠ Mladost Knjazevac
26 OŠ Vuk Karadzic Nis
27 OŠ Ivo Andric Nis
28 OŠ Dositej Obradovic
29 O[ Bubanjski heroji
30 O[ Toplicki heroji
31 Sindikat nezavisnost PD Jugoistok
32 Sindikat organizacije RZZO Filijala Niš
33 Sindikat nezavisnost JKP Objedinjena naplata
34 Sindikat nezavisnost JKP Naissus
35 Sindikat nezavisnost Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu
36 Republički Fond za PIO Filijala Niš
37 Sindikat zaposlenih u Gerontološkom centru
38 Sindikat PTT Niš
39 Sindikat ASNS JKP Medijana
40 Sindikat NAIS JKP Medijana
41 Sindikat nezavisnost Klinike za stomatologiju
42 Sindikat zaposlenih u zdr.i socij.zaš.Instituta Niška Banja
43 Narodni muzej
44 Sindikat Telekoma "Srbija" Beograd
45 Sindikat organizacije SOPOS
46 Sindikat Dom Zdravlja
PIB
100666245
101860758
100232398
100338623
100603424
103284290
100502210
100232630
100338117
100313520
100668736
101463804
100334288
100619402
100334085
101525415
100335990
101229129
100622636
100665734
100615209
101466622
100615178
100621555
100633973
100338352
100619200
100619259
100232744
100762759
106477445
102234335
106101264
102103280
102162011
102358989
103071034
102105978
104818530
107282445
102162343
102256746
100668533
102661213
106407596
102380118
sklopljen na dan
27.05.2013
28.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
30.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
03.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
10.06.2013
12.06.2013.
21.06.2013
15.07.2013
09.08.2013.
14.08.2013.
20.08.2013.
20.08.2013.
22.08.2013.
22.08.2013.
28.08.2013.
04.09.2013.
06.09.2013
11.10.2013.
12.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
24.06.2013
24.06.2013
03.07.2013
03.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Opštinska uprava Aleksinac
Samostalni sindikat JKP Objedinjena naplata
Sindikalna organizacija KPZ Niš
Samostalni sindikat SC Čair
JKP Direkcija za javni prevoz grada Ni{a
JP SRBIJA ŠUME deo {umsko gazdinstvo Nišu
Opština Gadzin Han
OO Sindikat Uprave za trezor
Sindikalna organizacija AD Lokomotiva
GREEN LINE
Sindikat JKP Gorica SLOGA
Nifon security doo
Nezavisni sindikat Policije
Tehnicka skola "12 februar"
OO Sindikat zaposlenih Poreske Uprave Nis
PU Pcelica-Negotin
Sindikalna organizacija Sam.sindikata JP PUTEVI Srbije
Sindikalna organizacija JKP MEDIANA
Dom zdravlja Zitoradja
MI 239 MONT Nis
Poljoprivredne skole Rados Jovanovic Selja
Ugostiteljsko-turisticka skola
Gimnazija "9.maj"
Centar za socijalni rad Doljevac
J.K.P. Trznica
Elektrotenicka skola Nikola Tesla
Fakultet sporta i fizi~kog vaspitanja
Sindikat op{tinske uprave Prokuplje
Sindikat nezavisnosti O["Vitko i Sveta"
Gimnazija Prokuplje
Gimnazija "Vuk Karad`i}" Babu{nica
Sindikalna organizacija SC Ni{
Apotekarska ustanova "PIROT"
NIŠKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
ZAVOD ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NIŠ
Sindikalna organiz.sindikata PU FIL. PROKUPLJE
ZAVOD ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
FILOZOFSKI FAKULTET
WINNERS N&V DOO
TOURING EVROPA DOO
UNIJAPAK DOO
Centar za socijalni rad SVETI SAVA Ni{
Muzi~ka {kola
TID-INGOPROJEKT DOO NIŠ
ELTOM DOO NIŠ
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA I STARA LICA
Pozori{te lutaka
Dru{tvo "Nega kola I ddd" Beograd
100313169
107101372
100663175
102138386
107073107
100002820
100992509
104240050
100665898
100618088
107693425
100668621
102152388
100338842
103136141
100777694
105656674
106320079
105457936
102970183
100257535
100619584
100334116
100491632
100668541
101859168
101756222
102381186
106633257
100257756
100981806
105621058
100375022
100617237
100615670
105421337
100665667
100664758
105587327
100336082
100337042
100668007
100335182
106743025
104849703
103149822
101858075
101288241
15.07.2013
23.07.2013
24.07.2013
25.07.2013
25.07.2013
31.07.2013
05.08.2013.
07.08.2013.
13.08.2013.
19.08.2013.
19.08.2013.
20.08.2013.
20.08.2013.
22.08.2013.
22.08.2013.
22.08.2013.
23.08.2013.
27.08.2013.
27.08.2013.
30.08.2013.
30.08.2013.
30.08.2013.
02.09.2013.
03.09.2013.
03.09.2013.
03.09.2013.
13.11.2013.
19.11.2013.
17.12.2013.
11.04.2014.
28.04.2014.
02.09.2013.
06.05.2014.
15.05.2014.
04.06.2014.
16.06.2014.
17.06.2014.
27.06.2014.
07.07.2014.
21.07.2014.
05.08.2014.
07.08.2014.
12.03.2014.
11.08.2014.
14.08.2014.
18.08.2014.
12.03.2014.
13.09.2014.
95
96
97
98
99
100
101
102
Medicinski fakultet
Sindikalna organizacija Doma zdravlja Doljevac
Udru`enje "KOSTA"-Ni{
TIM-Industriel steel doo
JP "Direkcija za upravljanje i razvoj Ni{ke Banje"
Narodna biblioteka Mero{ina
Poreska uprava ekspozitura Vladicin Han
Istorijski arhiv
100664516
100870367
102234505
108385962
101466702
100107700
100020943
100502978
08.09.2014.
03.09.2014.
03.09.2014.
02.09.2014.
02.09.2014.
26.08.2014.
23.08.2014.
25.12.2014.
Download

Spisak organizacija sa kojima je sklopljen ugovor o