Konstruktivne ploče
lsb – p5 ce
Konstruktivna ploča LSB je ploča s
karakteristikama OSB/3 ploče. Ploče su u
razredu E1 i imaju poboljšane mehaničke
i fizičke karakteristike. Namenjene su za
koriščenje u građevinarstvu , kao samostojni
građevinski element ili u kombinaciji s
drugim elementima i materijalima.Ploče
su po želji sa ili bez pera i utora.
Dimenzije ploče 2500x1250/625mm
2
Karakteristike:
„„
Dobre mehaničke karakteristike
u svim smerovima
„„
Za upotrebu u vlažnim uslovima
„„
Ploče se lako obrađuju – probijanje,
zašarafljivanje i vezanje bez pucanja
„„
Pri bušenju, glodanju i testerisanju
se ponaša slično kao drvo
„„
Bez problema može da se boji i lepi
„„
Atraktivan izgled prirodnog drveta
„„
Jednostavna montaža radi
simetričnog spoja na pero i utor
Područje primene:
„„
Kao podna obloga u novogradnji, a pre svega
kao podloga raznim finalnim podnim oblogama
„„
Kod sanacije starih podova i osnove poda
„„
Kao nosivi element krovnih konstrukcija
„„
Za oblaganje potkrovlja u kombinaciji
sa izolacijskim materijalom
„„
Za sve vrste zidnih i plafonskih
obloga u prostorima sa povećanom
relativnom vazdušnom vlagom
„„
Za podne i zidne obloge za boravišne
kontejnere i montažne kuće
„„
U brodogradnji kao element
unutrašnje opreme broda
3
„„
Za pojedinačne betonske oplate
„„
Izrada paleta
Mehaničke i fizičke
karakteristike LSB ploča
Mehanička svojstva
metoda testiranja
jedinica
Debeljinski razred (mm)
10
12
15
18
22
Zapreminska masa
SIST EN 310
[kg/m3]
710
700
690
680
670
Savojna čvrstoča (major axis)
SIST EN 310
[N/mm²]
≥18
≥18
≥16
≥16
≥14
Savojna čvrstoča (minor axis)
SIST EN 310
[N/mm²]
≥18
≥18
≥16
≥16
≥14
modul elastičnosti (major axis)
SIST EN 310
[N/mm²]
≥2550
≥2550
≥2400
≥2400
≥2150
modul elastičnosti (minor axis)
SIST EN 310
[N/mm²]
≥2550
≥2550
≥2400
≥2400
≥2150
Zatezna čvrstoča
SIST EN 319
[N/mm²]
≥0,45
≥0,45
≥0,45
≥0,45
≥0,40
Debljinsko bubrenje
SIST EN 317
[%]
≤11
≤11
≤10
≤10
≤10
Zatezna čvrstoča pri kuvanju
SIST EN 1087-1
[N/mm²]
≥0,15
≥0,15
≥0,14
≥0,14
≥0,12
Odazivanje na vatru
SIST EN 13986
Propusnost na vodenu paru
Sastav formaldehida
D - s2, d0
SIST EN ISO 12572
μ wet cup
μ dry cup
SIST EN 120
50/100
50/100
50/100
50/100
50/100
E1
E1
E1
E1
E1
toplotna provodljivost
SIST EN 12664
w/mK
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Debljinsko odstupanje
SIST EN 324-1
mm
± 0,3
± 0,3
± 0,3
± 0,3
± 0,3
Odstupanje u dužini i
širini (krojene ploče)
SIST EN 324-1
mm
±2,5
±2,5
±2,5
±2,5
±2,5
Ravnina ivica
SIST EN 324-2
[mm/m]
≤1,5
≤1,5
≤1,5
≤1,5
≤1,5
Pravougaonost
SIST EN 324-2
[mm/m]
≤2.0
≤2.0
≤2.0
≤2.0
≤2.0
Primedba: vrednosti navedene u tabeli su samo približne, izvedene na osnovu prethodnih iskustava u proizvodnji. Postoji
mogučnost da će se promeniti. Major axis znači pravac iverja, minor axis znači pravougaono na pravac iverja
upogibna trdnost* v N/mm 2
20
15
Savojna čvrstoča*
v N/mm 2
10
5
0
OSB /3
LSB
debelinski nabrek v %
Poređenje
svojstava LSB i
OSB/3 ploča
20%
15%
debljisnko
bubrenje v %
10%
5%
0%
OSB /3
LSB
razslojna trdnost po kuhanju v N/mm 2
0,2
Primedba: vrednosti se odnose na 18mm pločo
Primedba: vrednsoti se odnose na 18mm pločo*
savojna čvrstoča kod OSB ploča se odnosi na
pravougaoni smer dr venih vlakana upogibna trdnost
pri OSB se nanaša na smer
pravougaonih vlakana (minor a xis)
zatezna čvrstoča po
kuvanju v N/mm 2
0,1
0
OSB /3
4
LSB
Tabela dozvoljenih opterećenja
„„
Tabela 1: Dve potporne tačke
Maksimalno rastojanje između potpornih tačaka (u mm) za jednostruko rastojanje s ravnim opterećenjem
(dozvoljena devijacija l/300)
Debljina ploče u mm
Faktor opterečenja
p (kN/m 2)
12
15
18
22
Maksimalno rastojanje između potpornih tačaka u mm
„„
1,00
500
620
730
900
1,50
420
540
650
800
2,00
400
490
600
710
2,50
300
460
550
670
3,50
420
500
600
5,00
350
440
540
7,50
300
350
400
Tabela 2: Više potpornih tačaka (min. 3)
Maksimalno rastojanje između potpornih tačaka (u mm) za duplo rastojanje između potpornih tačaka (u
mm) (dozvoljena devijacija l/300)
Debljina ploče u mm
faktor opterečenja
p (kN/m 2)
12
15
18
22
Maksimalno rastojanje između podpornih tačaka u mm
1,00
550
750
900
1200
1,50
450
610
800
1050
2,00
400
550
700
950
2,50
300
480
630
850
3,50
440
540
710
5,00
380
450
610
7,50
330
380
500
Primedba: Vrednosti su više informativne. Za stvarnu upotrebu je potrebno napraviti tačna merenja i kalkulacije
5
Pakovanje
Dimenzije (mm)
ivice
broj komoda /paket(debljina u mm)
12
2500 × 625
ploče sa perom i utorom
2500 × 1250
ploče sa perom i utorom
težina paketa u kg
15
18
22
12
15
18
22
50
40
30
785
805
765
690
60
50
40
30
1570
1610
1530
1380
2500 × 625
bez pera i utora
60
50
40
30
785
805
765
690
2500 × 1250
bez pera i utora
60
50
40
30
1570
1610
1530
1380
Mogučnost isporuke i drugih dimenzija po dogovoru
Upotreba
LSB ploča
u praksi
„„
Badmington igralište DOLGI MOST Ljubljana
„„
Individualna kuća
(izvođač: RT Biro Resman)
6
Načini upotrebe LSB ploče
KONSTRUKTIVNA PLOČA LSB
Izolacija (zvučna i/ili toplotna)
greda
Podne obloge-parket, laminat
KONSTRUKTIVNA PLOČA –LSB
Izolacija (zvučna i /ili toplotna)
Hidroizolacija
Armiranobetonska ploča
greda
PODNA KONSTRUKCIJA NA NOSAČIMA
pričvrščavanje ploče na ivicama
ploča na svakih 150mm
Udaljenost od zida min.10mm
Pričvrščivanje ploča na sami ploči na
svakih 300mm
PLIVAJUĆI POD (dupla konstrukcija)
Udaljenost od zida min. 10mm
Ploče između sebe prišarafiti ili slepiti
7
Konstruktivna ploča lSB ima certifikat CE za tehnički razred P5.
Cerifikat je izdao MPA Institut Štutgart. Izvođač i krajni koristnik mora
obezbediti uslove upotrebe kao što je propisano. Potrebno je is-
Garancija
taći da je drvo i svi proizvodi iz drveta pod uticajem vlage menjaju svoje dimenzije, to je prirodno svojstvo drveta i to treba imati na
umu. Isto tako , kod drveta i proizvoda iz drveta nije primerena svaka upotreba kod koje je material u direktnom kontaktu sa vodom.
Lesna TIP Otiški Vrh d.d.
Šentjanž pri Dravogradu 133
2373 Šentjanž pri Dravogradu
T: +386 2 87 87 501
F: +386 2 87 87 512
E: [email protected]
W: www.lesna-tip.si
Download

lsb – p5 ce