Nucleus® CR110 daljinski upravljač
Priručnik za korisnika
Simboli
�
�
Napomena
Važne informacije ili saveti. Može vas
poštedeti neprijatnosti.
Upozorenje (preti opasnost)
Mogući sigurnosni rizici i ozbiljne
štetne reakcije.
Može prouzrokovati opasnost za korisnika.
Sadržaj
Uvod..................................................................................................................... 7
Svrha ovog priručnika................................................................................. 7
Cochlear Nucleus CR110 daljinski upravljač........................................... 7
Upoznavanje sa daljinskim upravljačem....................................................... 9
Delovi daljinskog upravljača...................................................................... 9
Startovanje.........................................................................................................11
Punjenje i dopunjavanje baterije daljinskog upravljača.......................11
Prvo punjenje baterije daljinskog upravljača...................................11
Dopunjavanje baterije daljinskog upravljača...................................11
Kada puniti bateriju daljinskog upravljača...................................... 12
Kako dopuniti bateriju daljinskog upravljača.................................. 13
Uključivanje i isključivanje daljinskog upravljača................................. 18
Zaključavanje i otključavanje tastature daljinskog upravljača.......... 19
Upotreba daljinskog upravljača..................................................................... 21
Držanje i rukovanje daljinskim upravljačem......................................... 21
Početni ekran..............................................................................................23
Izbor programa.....................................................................................25
Povećavanje i smanjivanje jačine zvuka................................................26
Povećavanje i smanjivanje osetljivosti...................................................28
Provera statusa procesora........................................................................29
Upotreba telefonske zavojnice................................................................ 31
Upotreba automatske telefonske zavojnice..........................................32
Prebacivanje između automatske telefonske zavojnice
i telefonske zavojnice..........................................................................32
Uparivanje daljinskog upravljača sa procesorom................................33
Uparivanje daljinskog upravljača sa jednim procesorom.............34
Uparivanje daljinskog upravljača sa drugim procesorom............35
Rasparivanje daljinskog upravljača od procesora................................ 37
Razumevanje svetlosnih indikatora daljinskog upravljača.................39
Resetovanje podešavanja daljinskog upravljača................................. 40
Korišćenje režima za demonstraciju...................................................... 41
Korišćenje tastera za prinudno resetovanje..........................................42
Personalizovana podešavanja........................................................................43
Personalizovana podešavanja procesora.............................................. 44
Zaključavanje i otključavanje tastera na procesoru......................45
Promena odnosa mešanja zvuka telefonske zavojnice
i mikrofona........................................................................................... 46
Promena odnosa mešanja zvuka dodatne audio opreme
i mikrofona............................................................................................47
Podešavanje karakteristika svetlosnog indikatora
procesora...............................................................................................49
Aktiviranje i deaktiviranje ličnih tonova ........................................50
Resetovanje svih podešavanja i programa procesora................... 51
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog
broja procesora....................................................................................52
Personalizovana podešavanja daljinskog upravljača...........................52
Promena kontrasta displeja daljinskog upravljača........................53
Promena osvetljenja displeja daljinskog upravljača......................54
Promena jačine zvučnika daljinskog upravljača.............................55
Aktiviranje i deaktiviranje zvučnih i vizuelnih upozorenja...........55
Izbor jezika daljinskog upravljača......................................................56
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja
daljinskog upravljača...........................................................................57
Bilateralno upravljanje....................................................................................59
Dvojni upravljački režim........................................................................... 61
Desni ili levi upravljački režim................................................................. 61
Prebacivanje između upravljačkih režima.......................................62
Održavanje daljinskog upravljača.................................................................65
Zaštita daljinskog upravljača...................................................................65
Upotreba trake daljinskog upravljača................................................... 66
Zaštita daljinskog upravljača od oštećenja vodom.............................67
Čišćenje daljinskog upravljača................................................................ 68
Opšta upozorenja i mere opreza pri upotrebi
daljinskog upravljača.................................................................................69
Upotreba daljinskog upravljača za otkrivanje i otklanjanje problema
u radu procesora.............................................................................................. 71
Provera zavojnice procesora.................................................................... 71
Ostale informacije...........................................................................................73
Vaš garantni list i obrazac za registraciju..............................................73
Tehnički podaci..........................................................................................73
Tehničke karakteristike........................................................................73
Uslovi sredine....................................................................................... 75
Sertifikacija i primenjeni standardi......................................................... 76
Klasifikacija opreme.................................................................................. 76
IP klasa daljinskog upravljača............................................................ 76
Usklađenost sa FCC (Savezna komisija za komunikacije)
i kanadskim IC standardom............................................................... 76
Pravna izjava.............................................................................................. 80
Rečnik pojmova................................................................................................ 81
Indeks.................................................................................................................85
Uvod
Svrha ovog priručnika
Ovaj priručnik za korisnika pomaže primaocima, roditeljima
i staraocima da razumeju način upotrebe i održavanja Cochlear™
Nucleus® CR110 daljinskog upravljača. On sadrži uputstva o upotrebi
daljinskog upravljača za komunikaciju sa Cochlear™ Nucleus® CP810
procesorom zvuka.
Priručnik za otkrivanje i otklanjanje problema u radu CP810 i CR110,
koji je priložen sa dokumentacijom vašeg procesora, pomaže vam da
prepoznate i otklonite probleme u radu vašeg daljinskog upravljača.
Cochlear Nucleus CR110 daljinski upravljač
Cochlear Nucleus CR110 daljinski upravljač je ručni daljinski upravljač
koji vam omogućuje da komunicirate sa vašim Cochlear Nucleus CP810
procesorom zvuka. Komunikacija se takođe može odvijati i od strane
procesora. Ako imate dva procesora, vaš daljinski upravljač može da
komunicira sa oba procesora. Za više informacija o CP810 procesoru
zvuka, pročitajte Priručnik za korisnika CP810 procesora zvuka.
Daljinski upravljač možete koristiti za upravljanje funkcijama
i podešavanjima vašeg procesora. On omogućuje jednostavan pristup
ključnim informacijama o statusu procesora (npr. napunjenost baterije
procesora). Daljinski upravljač takođe možete koristiti za otkrivanje
i otklanjanje problema u radu vašeg procesora.
Slika 1: CP810 procesor zvuka i CR110 daljinski upravljač
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 7
1
2
14
Fokus
Muzika
13
3
12
Buka
Svakodn.
4
11
10
5
6
9
7
8
Slika 2: Delovi daljinskog upravljača
8 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upoznavanje sa daljinskim
upravljačem
Delovi daljinskog upravljača
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Svetlosni indikator koji vizuelno prikazuje funkciju daljinskog
upravljača (npr. punjenje baterije daljinskog upravljača) ili ukazuje
na problem (npr. daljinski upravljač nije uparen sa procesorom).
Gornji levi funkcijski taster za izbor programa ili pristup meniju
za podešavanje procesora.
Taster za prebacivanje na:
• uključivanje i isključivanje telefonske zavojnice i automatske
telefonske zavojnice.
• uključivanje i isključivanje dodatne audio opreme.
Levi donji funkcijski taster za izbor programa ili promenu
podešavanja procesora ili daljinskog upravljača.
Taster Cochlear za:
• uključivanje i isključivanje daljinskog upravljača.
• povratak na Početni ekran u bilo kom trenutku.
• uvid u status procesora i menija.
Taster sa strelicom ulevo (smanjivanje osetljivosti i druge funkcije).
Taster sa strelicom nadole za smanjivanje jačine zvuka ili
pomeranje sadržaja ekrana naniže.
Utičnica USB kabla za priključivanje daljinskog upravljača preko
USB kabla.
Taster sa strelicom udesno (povećavanje osetljivosti i druge funkcije).
Taster sa strelicom naviše za povećavanje jačine zvuka ili
pomeranje sadržaja ekrana naviše.
Donji desni funkcijski taster za izbor programa ili promenu
podešavanja procesora ili daljinskog upravljača.
Displej daljinskog upravljača.
Klizač za zaključavanje i otključavanje tastature daljinskog upravljača.
Gornji desni funkcijski taster za izbor programa ili pristup meniju
za podešavanje daljinskog upravljača.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 9
Upoznavanje sa daljinskim upravljačem
15
16
17
18
19
19
20
Slika 3: Poleđina daljinskog upravljača
15. Otvor za vezivanje trake daljinskog upravljača.
16. Lična identifikaciona nalepnica.
17. Zvučnik daljinskog upravljača.
18. Nalepnica sa informacijama o proizvodu.
19. Vođice ugrađenog senzora zavojnice.
20. Taster za prinudno resetovanje daljinskog upravljača ako taster
Cochlear ne funkcioniše ili se daljinski upravljač „zamrznuo“.
10 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Startovanje
Ovo poglavlje vam pomaže u savladavanju prvih koraka pri upotrebi
vašeg daljinskog upravljača. Ono objašnjava:
•
Kako da napunite bateriju daljinskog upravljača.
•
Kako da uključite i isključite daljinski upravljač.
•
Kako da otključate i zaključate tastaturu daljinskog upravljača.
Punjenje i dopunjavanje baterije daljinskog
upravljača
Vaš daljinski upravljač ima nezamenjivu bateriju koja se može puniti.
Prvo punjenje baterije daljinskog upravljača
Cochlear preporučuje da pre prve upotrebe daljinskog upravljača do
kraja napunite bateriju. Potpuno punjenje prazne baterije može da traje
približno 2 do 4 sata. Kako baterija stari, potpuno punjenje može trajati
i duže.
Dopunjavanje baterije daljinskog upravljača
Potpuno napunjena baterija treba da traje približno 1 do 2
nedelje. Međutim, trajanje baterije može da varira u zavisnosti od
sledećih faktora:
•
Koliko često i koliko dugo koristite daljinski upravljač.
•
Da li isključujete daljinski upravljač kada nije u upotrebi.
•
Da li daljinski upravljač komunicira sa jednim ili dva procesora.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 11
Startovanje
Kada puniti bateriju daljinskog upravljača
Napunite bateriju:
•
Kada prikaz statusa baterije daljinskog upravljača pokaže da
je baterija slaba. Nakon uključivanja daljinskog upravljača
i nakon prikaza pozdravnog ekrana (Cochlearov logo), na displeju
je prikazan status baterije. Što je manji beli deo na ikoni baterije,
to je baterija slabija. Status baterije takođe može da se vidi
na ekranskom prikazu za zaključavanje/otključavanje tastature
daljinskog upravljača. Za više informacija pogledajte Otključavanje
i zaključavanje tastature daljinskog upravljača.
•
Jednom nedeljno, čak i ako vaš daljinski upravljač ne pokazuje da
je baterija slaba ili prazna.
Preporučujemo da poštujete ove smernice da biste očekivani rok trajanja
baterije daljinskog upravljača produžili što je više moguće.
Preporučeni opseg temperature za punjenje baterije
Za potpuno punjenje baterije daljinskog upravljača, punite bateriju na
temperaturama između 15 ºC i 29 ºC. Ako je opseg temperature niži
[između -2,5 ºC i 15 ºC] ili viši [između 29 ºC i 52 ºC], baterija će se
napuniti samo do 75 - 80 posto svog kapaciteta. Ako je temperatura
previsoka [iznad 52 ºC] ili preniska [ispod -2,5 ºC], baterija se
neće napuniti.
12 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Startovanje
Kako dopuniti bateriju daljinskog upravljača
Bateriju možete dopuniti pomoću bilo koje opreme za punjenje baterije
opisane u nastavku. Ova oprema se može nabaviti od Cochleara:
•
Cochlear™ Nucleus® univerzalni adapter za struju serije CR100
i Cochlear™ Nucleus® USB kabl serije CR100.
•
Cochlear Nucleus USB kabl serije CR100 priključuje se direktno
na USB priključak vašeg personalnog računara.
•
Cochlear™ Nucleus® punjač baterije serije CP800 i Cochlear
Nucleus USB kabl serije CR100. Punjač baterije serije CP800
omogućuje istovremeno punjenje daljinskog upravljača i punjivog
modula baterije procesora. Cochlear™ Nucleus® univerzalni
adapter za struju serije CP800 priključuje punjač serije CP800
na mrežno napajanje.
�
Vodite računa da se baterija daljinskog upravljača sme puniti samo
pomoću Cochlearove opreme za punjenje baterije.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 13
Startovanje
Punjenje baterije daljinskog upravljača pomoću univerzalnog adaptera
za struju serije CR100 i USB kabla serije CR100:
1.
Priključite USB kabl
serije CR100 na USB
priključak sa donje strane
daljinskog upravljača.
2.
Utaknite drugi kraj
USB kabla serije CR100
u univerzalni adapter
za struju serije CR100.
3.
Utaknite univerzalni
adapter za struju serije
CR100 u utičnicu
mrežnog napajanja.
14 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Startovanje
Punjenje baterije daljinskog upravljača pomoću personalnog računara
i USB kabla serije CR100:
1.
Priključite USB kabl
serije CR100 na USB
priključak sa donje strane
daljinskog upravljača.
2.
Utaknite drugi kraj
USB kabla serije CR100
u USB priključak
vašeg računara.
Kada USB kabl serije CR100 priključite na računar, može se prikazati
čarobnjak (dijalog) „New hardware found“ (pronađen novi hardver).
Ako imate pristup Internetu, kliknite „Next“ (dalje) na računaru, da bi ste
instalirali softver za Cochlearov CR110 uređaj.
Ako nemate pristup Internetu, pritisnite Otkaži za otkaz čarobnjaka.
�
Ako je računar u hibernaciji, ili u režimu pripravnosti ili se ugasi
u toku punjenja, baterija daljinskog upravljača se više neće puniti.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 15
Startovanje
Punjenje baterije daljinskog upravljača pomoću punjača baterije serije
CP800 i USB kabla serije CR100:
1.
Priključite USB kabl
serije CR100 na USB
priključak sa donje strane
daljinskog upravljača.
2.
Priključite drugi kraj USB
kabla serije CR100 na punjač
baterije serije CP800.
3.
Priključite punjač baterije
serije CP800 na univerzalni
adapter za struju
serije CP800.
4.
Utaknite univerzalni
adapter za struju serije
CP800 u utičnicu
mrežnog napajanja.
Kada se USB kabl serije CR100 prvi put priključuje na punjač baterije
serije CP800, na displeju daljinskog upravljača će se pojaviti animacija
punjenja baterije.
16 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Startovanje
Dok se baterija daljinskog upravljača puni, svetlosni indikator na
daljinskom upravljaču stalno svetli narandžasto. Kada je baterija do
kraja napunjena, svetlosni indikator stalno svetli zeleno i ikona baterije
na ekranskom prikazu statusa baterije pokazuje četiri bele trake.
Slika 4: Prikaz statusa baterije pokazuje da je baterija do kraja napunjena
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 17
Startovanje
Uključivanje i isključivanje daljinskog upravljača
Za uključivanje daljinskog upravljača pritisnite i držite taster Cochlear
sve dok se na displeju ne pojavi pozdravni ekran (Cochlearov logo).
Slika 5: Pritiskanje tastera Cochlear
Slika 6: Pozdravni ekran
Za isključivanje daljinskog upravljača pritisnite i držite taster Cochlear
sve dok se displej ne ugasi nakon prikaza odjavnog ekrana.
Slika 7: Odjavni ekran
Da se baterija ne bi trošila, displej daljinskog upravljača prestaje
da prikazuje sliku nakon približno 25 sekundi. Za „buđenje“ displeja
pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču.
18 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Startovanje
Zaključavanje i otključavanje tastature daljinskog
upravljača
Zaključavanjem tastature daljinskog upravljača možete sprečiti da deca
promene podešavanja ili izbeći slučajno pritiskanje tastera koje bi dovelo
do promene podešavanja (npr. dok je daljinski upravljač u ručnoj torbici
ili džepu).
Tastaturu možete zaključati pomoću klizača za zaključavanje/
otključavanje na daljinskom upravljaču.
Za zaključavanje tastature daljinskog upravljača pomerite klizač za
zaključavanje/otključavanje nadole. Prikaz statusa zaključane/otključane
tastature se prikazuje kada je tastatura zaključana. Na ovom prikazu
takođe se može videti status baterije daljinskog upravljača. Kada je
tastatura zaključana, ne možete isključiti daljinski upravljač.
Za otključavanje pomerite klizač za zaključavanje/otključavanje naviše.
Slika 8: Zaključavanje/otključavanje tastature daljinskog upravljača
Slika 9: Tastatura daljinskog upravljača
je zaključana
© Cochlear Limited 2010
Slika 10: Tastatura daljinskog upravljača
je otključana
CR110 Priručnik za korisnika - 19
20 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Ovo poglavlje opisuje način upotrebe daljinskog upravljača. Ono opisuje:
•
Način držanja i rukovanja daljinskim upravljačem.
•
Način pristupa ključnim funkcijama i način njihovog izvođenja.
•
Način uparivanja i rasparivanja daljinskog upravljača.
•
Svetlosne indikatore na daljinskom upravljaču i njihovo značenje.
Držanje i rukovanje daljinskim upravljačem
Optimizacija komunikacije između daljinskog upravljača i procesora:
•
Držite daljinski upravljač na dlanu ispred sebe.
Slika 11: Držanje daljinskog upravljača na dlanu
•
Neka udaljenost između daljinskog upravljača i procesora ne bude
veća od dva metra (približno šest stopa). Rad na većoj udaljenosti
može dovesti do povećanog kašnjenja u vremenu odziva između
procesora i daljinskog upravljača ili do gubitka komunikacije.
•
Držite ili pozicionirajte daljinski upravljač na istoj strani tela na
kojoj se nalazi procesor (ako komunicira sa jednim procesorom) ili
između dva procesora (ako komunicira sa dva procesora).
•
Daljinski upravljač ne mora biti usmeren prema procesoru.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 21
Upotreba daljinskog upravljača
Kada se daljinski upravljač nalazi u radnom dometu procesora i oni
komuniciraju, svetlosni indikator na daljinskom upravljaču stalno
svetli plavo.
Videćete plavi svetlosni indikator koji treperi i prateću ikonu na displeju
daljinskog upravljača ako:
•
Vaš daljinski upravljač nije u radnom dometu procesora, ili
•
Postoji smetnja, ili
•
Vaš procesor nije dostupan (npr. procesor je isključen).
Slika 12: Ukazuje da daljinski upravljač nije u radnom dometu, da postoji smetnja
ili da procesor nije dostupan
Izvori smetnje mogu biti:
•
Bežični digitalni telefoni frekvencije 2,4 GHz.
•
Bluetooth uređaji kao što je oprema za telefoniranje mobilnim
telefonom bez upotrebe ruku, bežične tastature i bežični miševi.
•
Bežične računarske mreže kao što je WiFi.
•
Igračke konzole sa bežičnim vezama 2,4 GHz.
Ako u komunikaciji između daljinskog upravljača i procesora postoje
smetnje, pokušajte da učinite nešto od sledećeg:
•
Promenite položaj držanja daljinskog upravljača.
•
Udaljite se od bilo koje elektronske opreme koja bi mogla biti
uzrok smetnje.
Ako smetnje i dalje potraju, obratite se svom lekaru.
22 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Početni ekran
Početni ekran vam omogućuje da izaberete program i obavite ključne
funkcije (npr. promenu jačine zvuka).
Za korišćenje su vam na raspolaganju do četiri programa procesora,
u zavisnosti od broja programa aktiviranih na vašem procesoru.
Programi vam pomažu da bolje čujete u različitim situacijama slušanja.
Raspoloživi programi su:
•
Program Svakodnevni: Idealan je za tipične situacije slušanja
u svakodnevnom životu i može podesiti zvuke koje čujete
za maksimalnu jasnoću i prijatnost.
•
Program Buka: Ovaj program je pogodan za okolinu sa značajnom
pozadinskom bukom i poboljšava čujnost željenog zvuka
sa svih strana.
•
Program Fokus: On je koristan tamo gde postoji značajna
pozadinska buka, ali želimo da se fokusiramo na slušanje onoga što
govori jedna osoba ili mala grupa ljudi.
•
Program Muzika: Ovaj program se koristi za slušanje svih vrsta
muzike iz bilo kojeg audio izvora.
Nakon uključivanja daljinskog upravljača i nakon prikaza pozdravnog
ekrana (Cochlearov logo) na displeju je prikazan Početni ekran i status
baterije daljinskog upravljača. Početni ekran se prikazuje samo ako
je daljinski upravljač uparen sa procesorom.
Ako vaš lekar nije upario daljinski upravljač sa procesorom, pogledajte
poglavlje Uparivanje daljinskog upravljača sa procesorom.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 23
Upotreba daljinskog upravljača
Početni ekran pokazuje trenutni program prikazujući ikonu tog
programa. Na primer, ako je trenutni program Svakodnevni , prikazuje
se ikona tog programa.
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Muzika
Fokus
Muzika
Fokus
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 13: Primeri prikaza programskih ikona na početnom ekranu
Home01all
za Svakodnevni (plava ikona), Buka (narandžasta ikona),
Fokus (zelena ikona) i Muzika (žuta ikona)
�
Ne možete da vidite sve četiri programske ikone na vašem
ekranu. Na primer, ako su u vašem procesoru aktivirani samo
programi Svakodnevni i Buka, vi ćete videti samo ikone za
ta dva programa.
24 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Kada uključujete telefonsku zavojnicu ili priključujete dodatnu audio
opremu na procesor, pored ikone trenutnog programa prikazuje se
odgovarajuća ikona.
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
AUTO
1
Home03
2
Buka
Svakodn.
Home05
3
Home02
Slika 14: Početni ekran prikazuje ikone za telefonsku zavojnicu (1), automatsku
telefonsku zavojnicu (2) i dodatnu audio opremu (3)
Za povratak na Početni ekran u bilo kom trenutku, pritisnite taster Cochlear.
Izbor programa
Za izbor programa sa Početnog ekrana pritisnite jedan od funkcijskih
tastera (četiri tastera oko displeja). Na primer, ako želite da upotrebite
program Buka, pritisnite donji levi funkcijski taster da bi izabrali
taj program.
Gornji levi
funkcijski taster
Donji levi
funkcijski taster
Gornji desni
funkcijski taster
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Donji desni
funkcijski taster
Slika 15: Četiri funkcijska tastera za izbor programa
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 25
Upotreba daljinskog upravljača
Prikaz brojeva programa
Ako ste pak navikli na brojeve programa (npr. ako ste ranije koristili
Freedom™ procesor), za prikaz brojeva programa možete istovremeno
pritisnuti i držati gornji levi i gornji desni funkcijski taster (npr. ako ste
u vašem procesoru imali aktivirane samo programe Svakodnevni i Buka,
nazivi ova dva programa biće zamenjena programskim brojevima 1 i 2).
Za povratak na prikaz naziva programa istovremeno pritisnite i držite
gornji levi i gornji desni funkcijski taster sve dok se ne prikažu nazivi.
Povećavanje i smanjivanje jačine zvuka
Jačina zvuka reguliše vašu percepciju glasnoće. Možete:
•
Smanjiti jačinu zvuka mikrofona procesora, telefonske zavojnice ili
dodatne audio opreme ako su zvuci neprijatno glasni.
•
Povećati jačinu zvuka mikrofona procesora, telefonske zavojnice
ili dodatne audio opreme ako je govor, uključujući vaš vlastiti glas,
suviše tih.
26 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Za povećavanje jačine zvuka iz Početnog ekrana za trenutni program
pritisnite taster sa strelicom naviše.
Za smanjivanje jačine zvuka iz Početnog ekrana pritisnite taster
sa strelicom naniže.
8
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Slika 17: Ekran skale jačine zvuka
1
2
Slika 16: Tasteri sa strelicom
za povećavanje (1) i smanjivanje (2)
jačine zvuka
Jačinu zvuka možete podesiti između 1 i 10. Narandžasti kvadratić
sa leve strane skale jačine zvuka pokazuje podrazumevanu jačinu
zvuka koju je podesio vaš lekar. Za povratak na podrazumevanu jačinu
zvuka u bilo kojem trenutku, promenite jačinu zvuka na nivo označen
ovim kvadratićem.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 27
Upotreba daljinskog upravljača
Povećavanje i smanjivanje osetljivosti
Osetljivost reguliše najtiši nivo zvuka koji mogu primiti mikrofon,
telefonska zavojnica ili dodatna audio oprema. Možete:
•
Smanjiti osetljivost zvuka da biste smanjili pozadinsku buku
u bučnim situacijama.
•
Povećati osetljivost zvuka da biste mogli da čujete najslabije zvuke
u tihoj okolini.
Da bi povećali osetljivost za trenutni program iz Početnog ekrana
pritisnite desni taster sa strelicom.
Da bi smanjili osetljivost za trenutni program iz Početnog ekrana
pritisnite levi taster sa strelicom.
16
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Slika 19: Ekran skale osetljivosti
1
2
Slika 18: Tasteri sa strelicom za smanjivanje (1)
i povećavanje (2) osetljivosti
28 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Osetljivost možete podesiti između 0 i 20. Narandžasti kvadratić
ispod skale osetljivosti pokazuje podrazumevani nivo osetljivosti koji
je podesio vaš lekar. Za povratak na podrazumevani nivo osetljivosti
u bilo kojem trenutku, promenite osetljivost na nivo označen
ovim kvadratićem.
Provera statusa procesora
Daljinski upravljač omogućuje proveru pravilnog funkcionisanja vašeg
procesora. Takođe, možete proveriti status baterije procesora i nivo
audio ulaza iz mikrofona, telefonske zavojnice ili dodatne audio opreme.
Ako koristite više od jednog izvora audio ulaza (npr. mešanje ulaza
dodatne audio opreme i ulaza mikrofona), daljinski upravljač prikazuje
nivo ulaza iz kombinacije izvora.
Za uvid u status procesora iz Početnog ekrana pritisnite taster Cochlear.
Prikaz statusa procesora pojavljuje se samo ako je daljinski upravljač
uparen sa procesorom.
Ako procesor pravilno funkcioniše, prvi prikaz statusa prikazuje zelenu
ikonu procesora.
Slika 20: Prikaz statusa procesora pokazuje da procesor pravilno funkcioniše
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 29
Upotreba daljinskog upravljača
Ako daljinski upravljač prima neko upozorenje od procesora
(npr. greška na zavojnici), prikazuje se vizuelno upozorenje.
Slika 21: Vizuelno upozorenje da je zavojnica spala
Ako se prikaže vizuelno upozorenje, možete da pritisnete jedan od donjih
funkcijskih tastera i pročitate više informacija o dotičnom problemu kao
i o načinu njegovog otklanjanja.
Za informacije o otkrivanju i otklanjanju osnovnih problema u radu
procesora, pročitajte Priručnik za otkrivanje i otklanjanje problema
u radu CP810 i CR110 koji se nalazi u dokumentaciji vašeg procesora.
Prvi ekranski prikaz statusa procesora se prikazuje nekoliko sekundi,
a zatim se prebacuje na drugi prikaz statusa procesora.
Na ovom prikazu su vidljivi trenutni status baterije procesora i nivo
audio ulaza. Što je broj tamno sivih traka na ikoni baterije veći, to je
veća napunjenost baterije procesora. Audiometar prikazuje trenutni
nivo audio ulaza. Ikona pored audiometra prikazuje izvor audio ulaza
(npr. mikrofon).
1
2
3
Slika 22: Status baterije procesora (1), audiometar (2) i audio ulaz (3)
30 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Ako vaš procesor koristi standardni baterijski modul (cink-vazduh
baterije), nakon uključivanja procesora možete na prikazu statusa
baterije procesora da vidite peščani sat. Ova ikona peščanog sata
se prikazuje sve dok procesor ne utvrdi status baterije.
Slika 23: Procesor utvrđuje status baterije
Upotreba telefonske zavojnice
Vaš procesor ima ugrađenu telefonsku zavojnicu. Telefonska zavojnica
pomaže da se smanji pozadinska buka pri upotrebi telefona, ili kada se
nalazite u prostoriji sa odašiljačkom petljom ili odašiljačku petlju nosite
oko vrata.
Za uključivanje telefonske zavojnice za trenutni program pritisnite taster
za prebacivanje na daljinskom upravljaču. Ikona telefonske zavojnice će
se prikazati pored ikone trenutnog programa na Početnom ekranu.
Za isključivanje telefonske zavojnice ponovo pritisnite taster za
prebacivanje i ikona telefonske zavojnice će nestati sa Početnog ekrana.
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 24: Početni ekran sa
uključenom telefonskom zavojnicom
u programu Svakodnevni
Home03
© Cochlear Limited 2010
Slika 25: Početni ekran sa
isključenom telefonskom zavojnicom
u programu Svakodnevni
Home01
CR110 Priručnik za korisnika - 31
Upotreba daljinskog upravljača
Upotreba automatske telefonske zavojnice
Automatska telefonska zavojnica je mogućnost koju vam može ponuditi
vaš lekar. Kada je automatska telefonska zavojnica aktivirana, vaš
procesor automatski uključuje telefonsku zavojnicu ako detektuje telefon
u neposrednoj blizini ili prostoriju sa odašiljačkom petljom.
Kada je aktivirana automatska telefonska zavojnica, ikonu automatske
telefonske zavojnice možete videti pored ikone vašeg trenutnog
programa na Početnom ekranu. Kada zazvoni telefon, boja ikone
automatske telefonske zavojnice će se promeniti na crnu, čime ukazuje
na upotrebu telefonske zavojnice.
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
2
1
AUTO
Buka
Svakodn.
Home05
Home07
Slika 26: Automatska telefonska zavojnica aktivirana (1) i u upotrebi (2)
Telefonska zavojnica automatski se isključuje kada:
•
udaljite telefon od procesora (npr. nakon završetka
telefonskog poziva).
•
izađete iz prostorije sa odašiljačkom petljom.
Ikona telefonske zavojnice će nestati iz prikaza u roku od deset sekundi.
Prebacivanje između automatske telefonske zavojnice
i telefonske zavojnice
Možete ručno da prebacujete između automatske telefonske zavojnice
i telefonske zavojnice.
Za prebacivanje sa automatske telefonske zavojnice na telefonsku
zavojnicu pritisnite taster za prebacivanje na daljinskom upravljaču.
Ikona telefonske zavojnice će se pojaviti na Početnom ekranu.
Za prebacivanje sa telefonske zavojnice na automatsku telefonsku
zavojnicu pritisnite i držite taster za prebacivanje sve dok se na
Početnom ekranu ne prikaže ikona automatske telefonske zavojnice.
32 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Uparivanje daljinskog upravljača sa procesorom
Vaš daljinski upravljač može da komunicira sa procesorom samo ako
je uparen sa njim. Daljinski upravljač možete istovremeno da uparite
sa maksimalno dva procesora.
Daljinski upravljač morate da uparite u sledećim slučajevima:
•
Daljinski upravljač još nije uparen sa procesorom.
•
Dobili ste novi procesor.
•
Dobili ste drugi procesor (bilateralni korisnik).
•
Dobili ste novi daljinski upravljač.
•
Rasparili ste daljinski upravljač od procesora.
•
Verzija upravljačkog softvera vašeg daljinskog upravljača ili
procesora je ažurirana.
Ako daljinski upravljač nije uparen sa procesorom, na displeju daljinskog
upravljača možete videti sledeći prikaz.
Upari
Slika 27: Daljinski upravljač treba da bude uparen sa procesorom
RA_Set01
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 33
Upotreba daljinskog upravljača
Uparivanje daljinskog upravljača sa jednim procesorom
Uparivanje daljinskog upravljača sa prvim (ili jedinim) procesorom:
1.
Isključite procesor.
2.
Pritisnite donji desni funkcijski taster Upari na daljinskom
upravljaču i tako započnite uparivanje.
Upari
Slika 28: Ekran uparivanja
RA_Set01
Pojavljuje se prikaz animacije uparivanja.
Cancel
Otkaži
Slika 29: Prikaz animacije uparivanja daljinskog upravljača
3.
RA_Set02
Uključite procesor dok je na displeju ovaj prikaz.
34 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Nakon uspešnog uparivanja, videćete ovaj prikaz:
Raspari
Upari 2x
RA_Set03
Slika 30: Daljinski upravljač je uspešno uparen sa procesorom
Zeleni marker pored ikone procesora ukazuje da je uparivanje daljinskog
upravljača sa procesorom uspešno obavljeno. Ako je procesor na levoj
strani, pojavljuje se plava ikona procesora. Ako je procesor na desnoj
strani, pojavljuje se crvena ikona procesora.
Po potrebi možete upariti vaš drugi procesor sa daljinskim upravljačem.
Uparivanje daljinskog upravljača sa drugim procesorom
Uparivanje daljinskog upravljača sa drugim procesorom:
1.
Isključite drugi procesor.
2.
Pritisnite donji desni funkcijski taster Upari 2x da bi uparili
drugi procesor.
Raspari
Upari 2x
RA_Set03
Slika 31: Ekran uparivanja drugog procesora
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 35
Upotreba daljinskog upravljača
Pojavljuje se prikaz animacije uparivanja.
Cancel
Otkaži
Slika 32: Prikaz animacije uparivanja daljinskog upravljača
3.
RA_Set02
Uključite drugi procesor dok je na displeju ovaj prikaz.
Nakon uspešnog uparivanja videćete ovaj prikaz:
Raspari
RA_Set05
Slika 33: Daljinski upravljač je uspešno uparen sa oba procesora
Plava ikona procesora označava levi procesor. Crvena ikona procesora
označava desni procesor. Dva zelena markera ukazuju na uspešno
uparivanje oba procesora.
36 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Rasparivanje daljinskog upravljača od procesora
Nakon rasparivanja daljinskog upravljača od procesora, daljinski
upravljač i procesor više neće moći međusobno da komuniciraju.
Daljinski upravljač morate raspariti u sledećim slučajevima:
•
Slučajno ste uparili daljinski upravljač sa pogrešnim procesorom.
•
Više ne želite da daljinski upravljač komunicira sa vašim
procesorom ili jednim od vaših procesora.
•
Dobili ste novi procesor i treba da rasparite daljinski upravljač
od starog procesora.
Da bi rasparili daljinski upravljač od procesora:
1.
Iz Početnog ekrana pritiskajte taster Cochlear sve dok se ne pojavi
prikaz statusa procesora.
2.
Pritiskom na gornji desni funkcijski taster izaberite meni
za podešavanje daljinskog upravljača.
Slika 34: Meni za podešavanje daljinskog upravljača
3.
Izaberite prikaz funkcije uparivanja i rasparivanja iz menija
za podešavanje daljinskog upravljača. Na displeju se pojavljuje
prikaz funkcije uparivanja i rasparivanja.
4.
Za rasparivanje daljinskog upravljača pritisnite donji desni
funkcijski taster.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 37
Upotreba daljinskog upravljača
Raspari
Upari 2x
RA_Set03
Slika 35: Prikaz funkcije uparivanja i rasparivanja
5.
Pre rasparivanja daljinski upravljač od vas traži potvrdu
ovog postupka. Time se sprečava slučajno rasparivanje
daljinskog upravljača.
Raspari?
Slika 36: Prikaz za potvrdu rasparivanja
RA_Set20
Za nastavak pritisnite donji desni funkcijski taster. Za odustajanje od
ovog postupka pritisnite donji levi funkcijski taster. Nakon rasparivanja
daljinskog upravljača pojavljuje se prikaz funkcije uparivanja koji vam
po potrebi omogućuje ponovo uparivanje vašeg daljinskog upravljača.
Za uparivanje i rasparivanje takođe možete upotrebiti tastere
sa strelicom ulevo i udesno.
Kada je vaš daljinski upravljač rasparen, pritiskom na taster Cochlear
možete videti ovaj prikaz.
Slika 37: Daljinski upravljač nije uparen sa procesorom
38 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Razumevanje svetlosnih indikatora daljinskog
upravljača
Na vašem daljinskom upravljaču možete videti sledeće svetlosne
indikatore:
Svetlosni indikatori
Neprekidno plavo
Trepćuće plavo
Trepćuće
narandžasto
Značenje
Daljinski upravljač je u radnom
dometu procesora i daljinski
upravljač i procesor komuniciraju.
Procesor ne komunicira sa vašim
daljinskim upravljačem. Na primer,
oni su izvan međusobnog radnog
dometa ili nisu upareni.
•
Morate obratiti pažnju
na vizuelno upozorenje
(npr. upozorenje na grešku
na zavojnici).
•
Baterija daljinskog upravljača
je slaba ili prazna.
•
Neprekidno
narandžasto
Neprekidno zeleno
© Cochlear Limited 2010
Možda treba da ažurirate
upravljački softver daljinskog
upravljača.
Baterija daljinskog upravljača
se puni.
Baterija daljinskog upravljača
je potpuno napunjena.
CR110 Priručnik za korisnika - 39
Upotreba daljinskog upravljača
Resetovanje podešavanja daljinskog upravljača
Ako slučajno promenite neko podešavanje daljinskog upravljača ili želite
da sva podešavanja daljinskog upravljača vratite na podrazumevane
vrednosti, možete da resetujete podešavanja daljinskog upravljača.
Resetovanje svih podešavanja daljinskog upravljača na podrazumevane
vrednosti:
1.
Iz Početnog ekrana pritiskajte taster Cochlear sve dok se ne pojavi
prikaz statusa procesora.
2.
Pritiskom na gornji desni funkcijski taster izaberite meni
za podešavanje daljinskog upravljača.
3.
Pritiskajte taster sa strelicom nadole sve dok se ne pojavi prikaz
za resetovanje daljinskog upravljača.
Reset
Reset
RA_Set06
Slika 38: Prikaz za resetovanje daljinskog upravljača
4.
da bi resetovali sva podešavanja daljinskog upravljača pritisnite
donji desni funkcijski taster ili taster sa strelicom udesno.
Za više informacija o meniju za podešavanje daljinskog upravljača
pogledajte poglavlje Personalizovana podešavanja daljinskog upravljača.
40 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
Korišćenje režima za demonstraciju
U režimu za demonstraciju možete da se upoznate sa mogućnostima
daljinskog upravljača pre nego što počnete da ga koristite za
komunikaciju sa procesorom.
Režim za demonstraciju simulira komunikaciju između daljinskog
upravljača i procesora. On neće simulirati upozorenja procesora ili
priključivanje i razdvajanje dodatne audio opreme. Funkcije dvostrane
komunikacije nisu dostupne u režimu za demonstraciju.
Korišćenje režima za demonstraciju je moguće samo ako vaš daljinski
upravljač nije uparen sa procesorom.
Da bi koristili režim za demonstraciju:
1.
Izaberite meni za podešavanje daljinskog upravljača.
2.
Pritiskajte taster sa strelicom nadole sve dok se ne pojavi prikaz
za resetovanje daljinskog upravljača.
3.
Za ulaz u režim za demonstraciju pritisnite donji levi funkcijski
taster ili taster sa strelicom ulevo.
DEMO
Reset
Reset
Reset
Slika 39: Ekranski prikaz za resetovanje daljinskog upravljača sa tasterom režima
za demonstraciju
RA_Set18
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 41
Upotreba daljinskog upravljača
Kada daljinski upravljač koristite u režimu za demonstraciju, svi su prikazi
označeni natpisom Demo. Takođe, na daljinskom upravljaču možete da
vidite trepćuće zelene, plave i narandžaste svetlosne indikatore.
Muzika
Buka
Svakodn.
DEMO
Fokus
Slika 40: Početni ekranski prikaz režima za demonstraciju
Home51
Za prekid režima za demonstraciju možete:
•
Resetovati daljinski upravljač pritiskom donjeg desnog funkcijskog
tastera u ekranskom prikazu za resetovanje daljinskog upravljača.
•
Isključiti i ponovo uključiti daljinski upravljač.
Daljinski upravljač izlazi iz režima za demonstraciju kada u režimu
za demonstraciju pokrenete uparivanje daljinskog upravljača
sa procesorom.
Korišćenje tastera za prinudno resetovanje
Ako taster Cochlear ne funkcioniše ili se displej daljinskog upravljača
zamrznuo, možete da resetujete daljinski upravljač pritiskom na taster
za prinudno resetovanje na poleđini daljinskog upravljača.
Slika 41: Taster za prinudno resetovanje na daljinskom upravljaču
42 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Pomoću daljinskog upravljača možete sebi prilagoditi podešavanja
procesora (npr. promeniti odnos mešanja zvuka telefonske zavojnice
i mikrofona) u skladu sa vašim potrebama slušanja. Podešavanja
procesora možete promeniti samo kada je procesor uključen i nalazi
se u radnom dometu daljinskog upravljača. Ako je daljinski upravljač
uparen sa dva procesora, oba procesora moraju biti uključena
i u radnom dometu.
Takođe, možete prilagoditi podešavanja vašeg daljinskog upravljača
(npr. promeniti osvetljenje displeja daljinskog upravljača).
Ako slučajno promenite neko podešavanje procesora ili želite da vratite
podrazumevana podešavanja, možete jednostavno da resetujete
podešavanja procesora i programa na vrednosti koje je podesio vaš
lekar. Podešavanja daljinskog upravljača takođe možete da resetujete
na podrazumevane vrednosti.
Da bi sebi prilagodili podešavanja procesora ili daljinskog upravljača:
1.
Uključite procesor i uverite se da se daljinski upravljač nalazi
u radnom dometu vašeg procesora.
2.
Sa Početnog ekrana daljinskog upravljača, pritisnite taster Cochlear.
3.
Za izbor menija za podešavanje procesora pritisnite gornji levi
funkcijski taster. Za izbor menija za podešavanje daljinskog
upravljača pritisnite gornji desni funkcijski taster.
1
2
Slika 42: Meni za podešavanje procesora (1) i meni za podešavanje
daljinskog upravljača (2)
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 43
Personalizovana podešavanja
4.
Za izbor podešavanja procesora ili daljinskog upravljača koje želite
da promenite, pritiskajte taster sa strelicom nadole sve dok se ne
pojavi željeni prikaz podešavanja.
Promenjena podešavanja procesora se primenjuju na sve programe bez
obzira na odabrani program. Ako je daljinski upravljač uparen sa dva
procesora, sva podešavanja procesora primenjuju se na oba procesora.
Personalizovana podešavanja procesora
Možete promeniti sledeća podešavanja procesora:
•
Zaključavanje i otključavanje tastera na procesoru.
•
Promena odnosa mešanja zvuka telefonske zavojnice i mikrofona.
•
Promena odnosa mešanja zvuka dodatne audio opreme
i mikrofona.
•
Podešavanje karakteristika svetlosnog indikatora procesora.
•
Aktiviranje i deaktiviranje ličnih tonova.
•
Resetovanje svih podešavanja procesora i programa.
•
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja
vašeg procesora.
Pročitajte sledeća poglavlja za više informacija o promeni
ovih podešavanja.
44 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Zaključavanje i otključavanje tastera na procesoru
Možete zaključati dva tastera na procesoru da bi sprečili da deca
promene podešavanja ili da izbegnete da slučajnim pritiskanjem tastera
dođe do promena podešavanja vašeg procesora.
Zaklj.
Lock
BTE_Set02
Slika 43: Tasteri procesora su otključani
Otklj.
Unlock
BTE_Set01
Slika 44: Tasteri procesora su zaključani
Zaključavanje ili otključavanje tastera procesora:
1.
Izaberite ekranski prikaz za zaključavanje i otključavanje tastera
procesora iz menija za podešavanje procesora.
2.
Pritiskom na donji desni funkcijski taster zaključajte ili otključajte
tastere procesora.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 45
Personalizovana podešavanja
Promena odnosa mešanja zvuka telefonske zavojnice
i mikrofona
Mešanje vam omogućuje da kombinujete više od jednog ulaza audio
izvora (npr. telefonske zavojnice i mikrofona).
Odnos mešanja telefonske zavojnice i mikrofona određuje odnos ulaza
telefonske zavojnice u odnosu na ulaz mikrofona.
Za veće fokusiranje na ulaz telefonske zavojnice i smanjenje pozadinskih
zvukova povećajte odnos mešanja. Ako pri upotrebi telefonske zavojnice
želite da čujete više pozadinskih zvukova, smanjite odnos mešanja.
Odnos mešanja zvuka za telefonsku zavojnicu i mikrofon možete
podesiti na svaku od sledećih vrednosti:
•
1:1 (50% ulaz telefonske zavojnice: 50% ulaz mikrofona).
•
2:1 (67% ulaz telefonske zavojnice: 33% ulaz mikrofona).
•
3:1 (75% ulaz telefonske zavojnice: 25% ulaz mikrofona).
•
4:1 (80% ulaz telefonske zavojnice: 20% ulaz mikrofona).
•
5:1 (83% ulaz telefonske zavojnice: 17% ulaz mikrofona).
•
6:1 (86% ulaz telefonske zavojnice: 14% ulaz mikrofona).
•
100% ulaz telefonske zavojnice.
46 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Kada ulaz telefonske zavojnice podesite na 100%, možete videti slovo
„T“ na ekranskom prikazu odnosa mešanja.
Povećavanje ili smanjivanje odnosa mešanja za telefonsku zavojnicu
i mikrofon:
1.
Odaberite ekranski prikaz za podešavanje odnosa mešanja
telefonske zavojnice i mikrofona iz menija za podešavanje procesora.
2.
Za veće fokusiranje na ulaz telefonske zavojnice pritisnite donji
levi funkcijski taster. Ako želite da čujete više pozadinskih zvukova,
pritisnite donji desni funkcijski taster.
T
Slika 45: Ulaz telefonske zavojnice podešen na 100%
Promena odnosa mešanja zvuka dodatne audio opreme
i mikrofona
Odnos mešanja dodatne audio opreme i mikrofona određuje odnos
ulaza dodatne audio opreme u odnosu na ulaz mikrofona.
Za veće fokusiranje na ulaz dodatne audio opreme i smanjenje
pozadinskih zvukova povećajte odnos mešanja. Ako pri upotrebi dodatne
audio opreme želite da čujete više pozadinskih zvukova, smanjite
odnos mešanja.
Odnos mešanja zvuka za dodatnu audio opremu i mikrofon možete
podesiti na svaku od sledećih vrijednosti:
•
1:1 (50% ulaz dodatne audio opreme: 50% ulaz mikrofona).
•
2:1 (67% ulaz dodatne audio opreme: 33% ulaz mikrofona).
•
3:1 (75% ulaz dodatne audio opreme: 25% ulaz mikrofona).
•
4:1 (80% ulaz dodatne audio opreme: 20% ulaz mikrofona).
•
5:1 (83% ulaz dodatne audio opreme: 17% ulaz mikrofona).
•
6:1 (86% ulaz dodatne audio opreme: 14% ulaz mikrofona).
•
100% ulaz dodatne audio opreme.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 47
Personalizovana podešavanja
Kada ulaz dodatne audio opreme podesite na 100%, možete videti slovo
„A“ na ekranskom prikazu odnosa mešanja.
Povećavanje ili smanjivanje odnosa mešanja za dodatnu audio opremu
i mikrofon:
1.
Izaberite ekranski prikaz za podešavanje odnosa mešanja dodatne
audio opreme i mikrofona iz menija za podešavanje procesora.
2.
Za veće fokusiranje na ulaz dodatne audio opreme pritisnite donji
levi funkcijski taster. Ako želite da čujete više pozadinskih zvukova,
pritisnite donji desni funkcijski taster.
A
Slika 46: Ulaz dodatne audio opreme podešen na 100%
48 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Podešavanje karakteristika svetlosnog indikatora procesora
Svetlosni indikator na vašem procesoru pruža vizuelnu potvrdu promene
podešavanja procesora ili ukazuje na problem sa procesorom.
Meni za podešavanje procesora omogućuje podešavanje karakteristika
svetlosnog indikatora procesora. Za vizuelnu potvrdu promene
podešavanja (pritiskanje tastera) i problema sa procesorom (upozorenja)
uključite funkciju Svetlo.
Za vizuelnu potvrdu da procesor prima zvuk uključite funkciju Zvuk.
Ova vizuelna potvrda je korisna ako je primalac malo dete.
Za diskretnu upotrebu procesora bez svetlosnog indikatora isključite
funkcije Zvuk i Svetlo.
Podešavanje karakteristika svetlosnog indikatora:
1.
Izaberite željeni prikaz karakteristika svetlosnog
indikatora (npr. ekranski prikaz Zvuk uklj/isklj) iz menija
za podešavanje procesora.
2.
Pritisnite donji desni funkcijski taster za izbor željene karakteristike
svetlosnog indikatora (npr. za uključivanje ili isključivanje funkcije
Zvuk pritisnite donji desni funkcijski taster).
Zvuk
LEDuklj
on
BTE_Set07
Slika 47: Svetlosni indikator za potvrdu
funkcije Zvuk je isključen
Svetlo uklj
BTE_Set09
Slika 49: Svetlosni indikator za
upozorenje i pritisak tastera je isključen
© Cochlear Limited 2010
Zvuk isklj
BTE_Set08
Slika 48: Svetlosni indikator za potvrdu
funkcije Zvuk je uključen
Svetlo isklj
BTE_Set10
Slika 50: Svetlosni indikator za
upozorenje i pritisak tastera je uključen
CR110 Priručnik za korisnika - 49
Personalizovana podešavanja
Aktiviranje i deaktiviranje ličnih tonova
Lični ton je zvuk koji čuje samo korisnik ako dođe do promene
podešavanja ili problema sa procesorom.
Da bi čuli ton kada je podešavanje promenjeno, ili ako dođe do
problema, aktivirajte lične tonove procesora. Za nečujnu upotrebu
deaktivirajte lične tonove procesora.
Aktiviranje ili deaktiviranje ličnih tonova:
1.
Izaberite ekranski prikaz za aktiviranje/deaktiviranje ličnih tonova
iz menija za podešavanje procesora.
2.
Pritisnite donji desni funkcijski taster i tako aktivirajte ili
deaktivirajte lične tonove.
Deakt.
Disable
BTE_Set11
Slika 51: Lični tonovi aktivirani
50 - CR110 Priručnik za korisnika
Aktiv.
Enable
BTE_Set12
Slika 52: Lični tonovi deaktivirani
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Resetovanje svih podešavanja i programa procesora
Ako slučajno promenite neko podešavanje procesora ili želite da vratite
podrazumevana podešavanja, možete da resetujete sva podešavanja
procesora i programa na podrazumevane vrednosti.
Resetovanje podešavanja procesora i programa na podrazumevane
vrednosti:
1.
Izaberite ekranski prikaz za resetovanje podešavanja procesora
iz menija za podešavanje procesora.
2.
Pritisnite donji desni funkcijski taster za resetovanje svih
podešavanja procesora i programa na podrazumevane vrednosti.
Nakon što su sva podešavanja resetovana na podrazumevane
vrednosti, daljinski upravljač potvrđuje resetovanje podešavanja.
Reset
Reset
BTE_Set15
Slika 53: Ekranski prikaz za resetovanje podešavanja procesora
Gotovo
Done
BTE_Set16
Slika 54: Podešavanja procesora i programi su resetovani
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 51
Personalizovana podešavanja
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja
procesora
Za uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja procesora
izaberite ekranski prikaz upravljačkog softvera i serijskog broja procesora
iz menija za podešavanje procesora.
L
D
Br.verzije
872 SP15A
Br.verzije
872 SP15B
BTE_Set17
Slika 55: Detalji o upravljačkom softveru i serijskom broju procesora
Personalizovana podešavanja daljinskog
upravljača
U skladu sa svojim potrebama, možete promeniti sledeća podešavanja
daljinskog upravljača:
•
Promena kontrasta displeja daljinskog upravljača.
•
Promena osvetljenja displeja daljinskog upravljača.
•
Promena jačine zvučnika daljinskog upravljača.
•
Aktiviranje i deaktiviranje zvučnih i vizuelnih upozorenja.
•
Izbor jezika daljinskog upravljača.
•
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja
daljinskog upravljača.
Pročitajte sledeća poglavlja za više informacija o načinu promene
ovih podešavanja.
52 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Promena kontrasta displeja daljinskog upravljača
U zavisnosti od trenutnih svetlosnih uslova možda ćete poželeti da
promenite kontrast displeja daljinskog upravljača. To možete obaviti
povećavanjem ili smanjivanjem kontrasta između svetlih i tamnih slika.
Promena kontrasta displeja daljinskog upravljača:
1.
Izaberite ekranski prikaz za podešavanje kontrasta
displeja daljinskog upravljača iz menija za podešavanje
daljinskog upravljača.
2.
Da bi povećali kontrast između tamnih i svetlih slika pritisnite donji
levi funkcijski taster. Da bi smanjili kontrast pritisnite donji desni
funkcijski taster.
Slika 56: Ekranski prikaz za podešavanje kontrasta displeja daljinskog upravljača
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 53
Personalizovana podešavanja
Promena osvetljenja displeja daljinskog upravljača
U zavisnosti od trenutnih uslova osvetljenja možda ćete poželeti da
promenite osvetljaj displeja daljinskog upravljača. U uslovima jakog
svetla smanjite nivo osvetljaja. U uslovima slabog svetla povećajte nivo
osvetljaja.
Promena osvetljaja displeja daljinskog upravljača:
1.
Izaberite ekranski prikaz za podešavanje osvetljaja
displeja daljinskog upravljača iz menija za podešavanje
daljinskog upravljača.
2.
Za povećavanje nivoa osvetljaja pritisnite donji desni funkcijski
taster. Da bi smanjili nivo osvetljaja pritisnite donji levi
funkcijski taster.
Slika 57: Ekranski prikaz za podešavanje osvetljaja displeja daljinskog upravljača
54 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Promena jačine zvučnika daljinskog upravljača
Daljinski upravljač vam omogućuje da promenite jačinu zvuka koja se
odnosi na vizuelna upozorenja i pritiskanje tastera.
Promena jačine zvučnika daljinskog upravljača:
1.
Izaberite ekranski prikaz za podešavanje jačine zvučnika daljinskog
upravljača iz menija za podešavanje daljinskog upravljača.
2.
Da bi povećali jačinu zvučnika pritisnite donji desni funkcijski taster.
Da bi smanjili jačinu, pritisnite donji levi funkcijski taster.
Slika 58: Ekranski prikaz za podešavanje jačine zvučnika daljinskog upravljača
Aktiviranje i deaktiviranje zvučnih i vizuelnih upozorenja
Kada su aktivirana vizuelna upozorenja daljinskog upravljača,
upozorenje se pojavljuje na displeju daljinskog upravljača kada postoji
problem (npr. kada je zavojnica spala). Ovaj prikaz će takođe biti
propraćen zvukom.
Ako su upozorenja daljinskog upravljača deaktivirana, vizuelna
upozorenja možete videti samo kada uđete u ekranski prikaz statusa
procesora. Zbog štednje baterije, vizuelna upozorenja se ne prikazuju
kada je daljinski upravljač u režimu pripravnosti.
U slučaju postojanja problema, narandžasti svetlosni indikator treperi
čak i ako su vizuelna upozorenja deaktivirana.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 55
Personalizovana podešavanja
Aktiviranje i deaktiviranje zvučnih i vizuelnih upozorenja daljinskog
upravljača:
1.
Izaberite ekranski prikaz za aktiviranje i deaktiviranje zvučnih
i vizuelnih upozorenja daljinskog upravljača iz menija za
podešavanje daljinskog upravljača.
2.
Za aktiviranje ili deaktiviranje zvučnih ili vizuelnih upozorenja
pritisnite donji desni funkcijski taster.
Aktiv.
Enable
Deakt.
Disable
RA_Set10
Slika 59: Vizuelna upozorenja i zvuci
daljinskog upravljača su aktivirani
RA_Set11
Slika 60: Vizuelna upozorenja i zvuci
daljinskog upravljača su deaktivirani
Izbor jezika daljinskog upravljača
Vaš daljinski upravljač je dostupan na više različitih jezika.
Promena jezika:
1.
Izaberite ekranski prikaz za izbor jezika daljinskog upravljača
iz menija za podešavanje daljinskog upravljača.
2.
Za promenu jezika pritisnite donji levi ili donji desni
funkcijski taster.
Za povratak na prethodni jezik pritiskajte suprotni taster sve dok se ne
prikaže dotični jezik.
Srpski
RA_Set12
Slika 61: Ekranski prikaz za izbor jezika daljinskog upravljača
56 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Personalizovana podešavanja
Uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja
daljinskog upravljača
Za uvid u detalje upravljačkog softvera i serijskog broja daljinskog
upravljača, izaberite ekranski prikaz upravljačkog softvera
i serijskog broja daljinskog upravljača iz menija za podešavanje
daljinskog upravljača.
Ser. br.
8243740UHG
Br.verzije
872 SP15
Slika 62: Upravljački softver i serijski brojevi daljinskog upravljača
RA_Set13
�
Funkcije opisane u ovom poglavlju takođe možete izvršiti
korišćenjem tastera sa strelicom ulevo i udesno.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 57
58 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Bilateralno upravljanje
Ako imate dva implanta (sa obe strane), vaš daljinski upravljač
možete da uparite sa dva procesora. To vam omogućava istovremeno
upravljanje sa oba procesora.
Kada je daljinski upravljač uparen sa dva procesora, sledeći prikazi
na displeju daljinskog upravljača su vertikalno podeljeni na dva dela:
•
Početni ekran.
•
Ekranski prikazi statusa.
•
Ekranski prikazi vizuelnih upozorenja.
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Slika 63: Početni ekran
u bilateralnom režimu
Home09
Slika 64: Status baterije procesora
u bilateralnom režimu
Slika 65: Prikazi vizuelnih upozorenja u bilateralnom režimu
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 59
Bilateralno upravljanje
Sa Početnog ekrana možete izabrati jedan od tri upravljačka režima
bilateralne kontrole:
•
Režim dvojnog upravljanja kontroliše oba procesora.
Fokus
Muzika
1
2
Buka
Svakodn.
Slika 66: Bilateralni upravljački režim dvojne komunikacije sa levom stranom (1)
i desnom stranom (2)
Home09
•
Levi upravljački režim kontroliše samo vaš levi procesor.
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Slika 67: Bilateralni upravljački režim sa leve strane
•
Home19
Desni upravljački režim kontroliše samo vaš desni procesor.
Fokus
Buka
Muzika
Svakodn.
Slika 68: Bilateralni upravljački režim sa desne strane
Home40
60 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Bilateralno upravljanje
Dvojni upravljački režim
Kada uparujete dva procesora, vaš daljinski upravljač automatski ulazi
u dvojni upravljački režim.
U dvojnom upravljačkom režimu možete istovremeno upravljati sa oba
procesora da biste:
•
Promenili programe.
•
Promenili jačinu zvuka ili osetljivost.
•
Uključili telefonsku zavojnicu ili automatsku telefonsku zavojnicu.
•
Priključili dodatnu audio opremu.
Za promenu ovih podešavanja moraju biti uključena oba procesora
i daljinski upravljač se mora nalaziti u radnom dometu procesora.
Promene u podešavanjima procesora (npr. promene odnosa mešanja
zvuka telefonske zavojnice i mikrofona) utiču na oba procesora bez
obzira na upravljački režim.
Desni ili levi upravljački režim
Ponekad ćete možda poželeti da promenite podešavanje samo jednog
procesora. Na primer:
•
Uključiti telefonsku zavojnicu ili automatsku telefonsku zavojnicu
samo na levom procesoru.
•
Promeniti jačinu zvuka ili osetljivost samo na desnom procesoru.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 61
Bilateralno upravljanje
Prebacivanje između upravljačkih režima
Za prebacivanje između upravljačkih režima pritisnite i držite taster
sa strelicom ulevo ili udesno.
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 69: Prebacivanje sa dvojnog upravljačkog režima na levi upravljački režim
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 70: Prebacivanje sa levog upravljačkog režima na dvojni upravljački režim
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 71: Prebacivanje sa dvojnog upravljačkog režima na desni upravljački režim
62 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Bilateralno upravljanje
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 72: Prebacivanje sa desnog upravljačkog režima na dvojni upravljački režim
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 73: Prebacivanje sa levog upravljačkog režima na desni upravljački režim
Fokus
Muzika
Fokus
Muzika
Buka
Svakodn.
Buka
Svakodn.
Slika 74: Prebacivanje sa desnog upravljačkog režima na levi upravljački režim
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 63
64 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Održavanje daljinskog upravljača
Zaštita daljinskog upravljača
Da bi zaštitili daljinski upravljač od udaraca i ogrebotina Cochlear
preporučuje upotrebu zaštitne futrole. Sledeće dve zaštitne futrole
možete nabaviti od Cochleara:
•
Futrola za pojas za Cochlear™ Nucleus® serije CR100: Daljinski
upravljač možete umetnuti u ovu futrolu i pričvrstiti je na pojas.
Futrola za pojas se može obrtati da bi se podesio položaj na pojasu.
Kada želite da upotrebite daljinski upravljač izvadite ga iz futrole.
Slika 75: Futrola za pojas za daljinski upravljač
•
Kožna futrola za Cochlear™ Nucleus® serije CR100: Kožna futrola
vam obezbeđuje fleksibilnost kod svakog pričvršćivanja daljinskog
upravljača na vaš pojas ili njegovog nošenja u ručnoj torbici ili
u džepu. Prilikom upotrebe i punjenja daljinski upravljač može
ostati u kožnoj futroli.
Slika 76: Kožna futrola za daljinski upravljač
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 65
Održavanje daljinskog upravljača
•
Zaštitna futrola za Cochlear™ Nucleus® serije CR100: Ovo je
savitljiva, gumena futrola u koju možete umetnuti daljinski
upravljač. Pogodna je i za decu i za odrasle, i dostupna je
u različitim bojama. Zaštitna futrola može da se nosi oko vrata
pomoću trake daljinskog upravljača. Prilikom upotrebe i punjenja
daljinski upravljač može ostati u zaštitnoj futroli.
Slika 77: Zaštitna futrola
�
Kada koristite daljinski upravljač koji se nalazi u zaštitnoj futroli,
možda ćete primetiti lagano smanjenje radnog dometa. U tom
slučaju, prilikom upotrebe izvadite daljinski upravljač iz futrole ili
približite futrolu procesoru.
Kada je daljinski upravljač pričvršćen na pojas, neki položaji
ruku (npr. zamasi rukama duž pojasa u hodu) mogu uticati na
komunikaciju. U tom slučaju, izvadite daljinski upravljač iz futrole
kada ga koristite.
Upotreba trake daljinskog upravljača
Traka za Cochlear™ Nucleus® serije CR100 vam omogućava da nosite
daljinski upravljač oko vrata.
Traku možete pričvrstiti na daljinski upravljač kroz otvor koji se nalazi
na poleđini daljinskog upravljača. Kada provlačite traku, uvek umetnite
omču trake kroz donji otvor, koji se nalazi neposredno iznad lične
identifikacione nalepnice.
66 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Održavanje daljinskog upravljača
Udenite traku kao što je opisano u nastavku:
1.
Držite daljinski upravljač
u jednoj ruci.
2.
Palcem i kažiprstom druge
ruke provucite omču trake
kroz donji otvor.
3.
Provucite traku kroz omču
kao što je prikazano na slici.
4.
Povucite traku naviše tako
da se omča zategne u čvor.
Zaštita daljinskog upravljača od oštećenja
vodom
Vaš daljinski upravljač je zaštićen od prodora tvrdih stranih predmeta,
većih ili jednakih prečniku od 1,0 mm i kvara izazvanog prskanjem vode
(klasa zaštite IP44).
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 67
Održavanje daljinskog upravljača
Čišćenje daljinskog upravljača
Za održavanje čistoće daljinskog upravljača obrišite displej
i tastere mekom, suvom krpom. Nemojte čistiti daljinski upravljač
alkoholom, sredstvima za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu ili
abrazivnim materijalima.
Slika 78: Brisanje daljinskog upravljača mekom, suvom krpom
Ako se futrola za pojas, kožna ili zaštitna futrola zaprlja, obrišite je
mekom, suvom krpom.
Ako se daljinski upravljač pokvasi:
1.
Isključite daljinski upravljač.
2.
Obrišite ga mekom, suvom krpom.
3.
Sušite daljinski upravljač približno 12 sati. Za sušenje daljinskog
upravljača ne preporučujemo upotrebu Zephyr pribora za sušenje
procesora zvuka koji se isporučuje zajedno sa procesorom.
Nemojte sušiti daljinski upravljač u pećnici ili mikrotalasnoj pećnici.
Ponovo uključite daljinski upravljač nakon što se osušio i proverite da
li još uvek radi. Ako daljinski upravljač više ne radi, vratite ga svom
lekaru. Cochlear ne garantuje da će moći da popravi daljinski upravljač
oštećen vodom.
68 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Održavanje daljinskog upravljača
Opšta upozorenja i mere opreza pri upotrebi
daljinskog upravljača
•
Upotreba kabla daljinskog upravljača na način koji odstupa od
namenske upotrebe (npr. nošenje USB kabla oko vrata) može
prouzrokovati ozledu.
•
Pri radu sa mašinama vodite računa da se traka daljinskog
upravljača ne zapetlja u mašini.
•
Ako se daljinski upravljač neuobičajeno zagreje, odmah prestanite
da ga koristite i potražite savet svog lekara.
•
Nemojte rukovati daljinskim upravljačem dok vozite.
•
Nemojte ostavljati daljinski upravljač na veoma vrelim mestima
(npr. izložen direktnim sunčevim zracima, iza prozora, u autu, itd.).
•
Nemojte odlagati daljinski upravljač na mestima gde ga preterana
vlaga i nečistoća mogu oštetiti (npr. bazeni).
•
Budite oprezni kada odlažete daljinski upravljač u torbicu ili džep
sa drugim predmetima jer na displeju mogu nastati ogrebotine.
Za zaštitu displeja daljinskog upravljača od ogrebotina možete
koristiti komercijalno dostupne zaštitne folije.
•
Prilikom punjenja daljinskog upravljača preko mrežnog napajanja
koristite samo univerzalni adapter za struju serije CR100 ili
univerzalni adapter za struju serije CP800 (ako koristite punjač
baterije serije CP800).
•
Nemojte na silu priključivati daljinski upravljač na USB kabl
daljinskog upravljača.
•
Nemojte nepotrebno jako pritiskati displej, tastaturu ili poleđinu
daljinskog upravljača.
•
Nemojte ni na koji način savijati daljinski upravljač.
•
Nemojte pokušavati da otvarate ili rastavljate daljinski upravljač.
Ako daljinski upravljač ne radi, vratite ga svom lekaru.
•
Isključite daljinski upravljač kada nije u upotrebi i ostavite ga
na sigurno mesto.
•
Odlažite električne komponente u skladu sa lokalnim propisima.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 69
70 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Upotreba daljinskog upravljača
za otkrivanje i otklanjanje
problema u radu procesora
Sledeće karakteristike daljinskog upravljača mogu vam pomoći pri
otkrivanju i otklanjanju problema u radu procesora:
•
Vizuelna upozorenja koja se pojavljuju na displeju
daljinskog upravljača.
Slika 79: Vizuelno upozorenje da je zavojnica spala
•
Indikator statusa procesora.
•
Vodič za otkrivanje i otklanjanje problema u radu procesora na
daljinskom upravljaču.
Za informacije o otkrivanju i otklanjanju problema u radu procesora
pročitajte Priručnik za otkrivanje i otklanjanje problema u radu CP810
i CR110 koji je deo dokumentacije vašeg procesora.
Provera zavojnice procesora
Vaš daljinski upravljač ima ugrađeni senzor zavojnice koji omogućuje
proveru da li zavojnica koja je priključena na procesor prima zvučne
signale od procesora.
Provera zavojnice pomoću senzora zavojnice:
1.
Skinite zavojnicu sa glave. Nemojte koristiti senzor zavojnice kada
je zavojnica na glavi.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 71
Primena daljinskog upravljača za otkrivanje i otklanjanje problema u radu procesora
2.
Stavite zavojnicu na vođice senzora zavojnice na poleđini daljinskog
upravljača. Vođice senzora zavojnice se nalaze bočno od nalepnice
sa informacijama o proizvodu. Uverite se da je zavojnica pravilno
poravnata sa vođicama senzora zavojnice.
Slika 80: Postavljanje zavojnice na vođice senzora zavojnice
Ako zavojnica prima zvučne signale od procesora, na displeju daljinskog
upravljača se pojavljuje sledeća animacija:
Slika 81: Animacija senzora zavojnice
Međutim, ona samo pokazuje da zavojnica prima zvučne signale
i ne potvrđuje pravilan rad zavojnice.
Ako zavojnica ne prima zvučne signale, na displeju daljinskog upravljača
se ne pojavljuje nikakva reakcija.
Kada udaljite zavojnicu od daljinskog upravljača, daljinski upravljač
se vraća na prethodni prikaz.
72 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Ostale informacije
Vaš garantni list i obrazac za registraciju
Vaša garancija se nalazi u paketu dokumenata koji ste dobili zajedno
sa procesorom.
Molimo vas da popunite formular za registraciju i vratite ga Cochlearu
u roku od 30 dana od prijema proizvoda.
Tehnički podaci
Bežična komunikaciona veza daljinskog upravljača se odvija u ISM
frekventnom pojasu 2,4 GHz preko GFSK modulacije (Gaussian
Frequency Shift Keying) na 10 kanala. Veza koristi korisnički, dvosmerni
komunikacioni protokol i deluje na udaljenosti do 2 m od CP810
procesora. U slučaju pojave smetnji, bežična komunikaciona veza
prebacuje između 10 kanala kako bi pronašla kanal gde smetnja
najmanje pogađa funkciju veze. Prikazima na displeju i svetlosnim
indikatorima daljinski upravljač ukazuje kada procesor nije u radnom
dometu i kada je zbog smetnje došlo do prekida veze. Za više
informacija pogledajte Držanje i rukovanje daljinskim upravljačem
u ovom priručniku za korisnika.
Tehničke karakteristike
Fizička konfiguracija
Daljinski upravljač se sastoji od sledećih komponenti:
•
Namenski konstruisana integrisana analogna i digitalna kola
zasnovana na mikroprocesorskom dizajnu sa mogućnošću
dvosmerne bežične komunikacije.
•
Dugmad/tasteri i klizač za upravljanje funkcijama procesora
i svojim vlastitim sistemskim funkcijama.
•
Displej za prikaz statusa sistema i aktivnosti.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 73
Ostale informacije
•
Zvučnik za zvučna i čujna upozorenja.
•
Ugrađeni senzor zavojnice za proveru da li zavojnica procesora
prima zvučne signale od procesora.
•
Svetlosni indikator za vizuelni prikaz funkcija sistema ili upozorenja.
•
Integrisano strujno kolo za punjenje baterije.
•
Senzor temperature za sigurnost baterije.
•
Mini USB priključak tipa B za punjenje uređaja.
Materijali
Kućište daljinskog upravljača, uključujući nemetalnu dugmad/tastere,
izrađeno je od polikarbonata. Bočna linija i metalna dugmad/tasteri
izrađeni su od hromiranog nerđajućeg čelika.
Dimenzije
Dužina
Širina
Debljina
110 mm
45 mm
12 mm
Težina
Daljinski upravljač je težak približno 64 g.
74 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Ostale informacije
Radne karakteristike
Karakteristika
Opseg
Bežična tehnologija
Vlastita dvosmerna bežična veza
male snage
2,4 GHz
3 V do 4,2 V
4,5 V do 5,5 V
680 mAh
(interna litijum-ion baterija)
Uključivanje i isključivanje daljinskog
upravljača, uključivanje i isključivanje
telefonske zavojnice i automatske
telefonske zavojnice, uključivanje i
isključivanje dodatne audio opreme,
promena programa, promena
podešavanja procesora i daljinskog
upravljača
Do 2 m
128 x 128 piksela, 1,5-inčni kolor LCD
sa pozadinskim osvetljenjem
RF frekvencija
Radni napon baterije
Napon punjenja baterije
Kapacitet baterije
Funkcije tastera
Domet bežičnog prenosa
Displej
Uslovi sredine
Uslov
Minimum
Maksimum
Temperatura
pri skladištenju
Relativna vlažnost
pri skladištenju
Temperatura
pri radu
Relativna vlažnost
pri radu
-40 ºC (-40 ºF)
+50 ºC (+122 ºF)
0% RH
90% RH
+5 ºC (+41 ºF)
+50 ºC (+122 ºF)
0% RH
90% RH
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 75
Ostale informacije
Sertifikacija i primenjeni standardi
CR110 daljinski upravljač zadovoljava osnovne zahteve navedene
u Aneksu 1 EC Direktive 90/385/EEC o Aktivnim medicinskim uređajima
za implantaciju sa poslednjim dopunama EC Direktive 2007/47/EEC.
Potvrđen je CE-znakom u skladu sa Aneksom 2 od strane tela za
notifikaciju 0197 2009 godine.
Klasifikacija opreme
Daljinski upravljač je oprema sa unutrašnjim napajanjem tipa B kao
što je opisano u međunarodnom standardu IEC 60601-1:1988 +
A1:1991 + A2:1995 - Medicinska električna oprema 1. deo: Opšti zahtevi
u pogledu sigurnosti.
IP klasa daljinskog upravljača
IP klasa daljinskog upravljača odgovara opisu u poglavlju Održavanje
daljinskog upravljača.
Usklađenost sa FCC (Savezna komisija za komunikacije)
i kanadskim IC standardom
Ovaj uređaj usklađen je sa delom 15 Pravila FCC-a i RSS-210 Industrije
Kanada. Rad je pod pretpostavkom dva sledeća uslova:
•
Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje.
•
Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući one
koje mogu prouzrokovati neželjene operacije.
Promene ili modifikacije izvršene na ovoj opremi bez izričitog odobrenja
kompanije Cochlear Limited mogu poništiti dozvolu koju je FCC izdao za
rad ovog uređaja.
76 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Ostale informacije
Testiranjem ove opreme utvrđena je njena usklađenost sa ograničenjima
digitalnih uređaja klase B, u skladu sa delom 15 Pravila FCC-a. Ova
ograničenja su doneta zbog pružanja razumne zaštite od štetnih
smetnji u instalacijama stambenih zgrada. Ova oprema proizvodi,
koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ako nije ugrađena
ili korišćena u skladu sa ovim uputstvima, može prouzrokovati štetne
smetnje na radio komunikacionoj opremi. Međutim, nema garancije
da u dotičnoj instalaciji neće doći do smetnji. Ako ova oprema bude
uzrok štetnih smetnji u radio i televizijskom prijemu, što se može utvrditi
isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da
pokuša ispraviti smetnju obavljanjem jedne ili više sledećih mera:
•
Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
•
Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
•
Priključite opremu na utičnicu strujnog kola na koji nije
priključen prijemnik.
•
Potražite savet distributera ili iskusnog servisera radio/TV uređaja.
FCC ID broj: WTOCR11000
IC ID broj: 8039A-CR11000
Donji simboli se nalaze na komponentama i ambalaži vašeg procesora.
Simbol
Značenje
Pogledajte uputstva
Pročitajte upozorenja i mere opreza
u dotičnoj dokumentaciji za korisnika
Lomljivo
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 77
Ostale informacije
Temperaturne granice pri skladištenju
Granice relativne vlažnosti
IP klasa
Zaštićeno od prodora čvrstih, stranih
tela većih ili jednakih prečniku
od 1,0 mm.
Zaštićeno od kvara u slučaju
privremenog uranjanja u vodu.
Zaštićeno od kvara u slučaju
prodora prašine.
IP klasa
Zaštićeno od prodora čvrstih, stranih
tela većih ili jednakih prečniku
od 1,0 mm.
Zaštićeno od kvara u slučaju
prskanja vode.
CE registraciona oznaka
CE registraciona oznaka – Evropa
Odlaganje – ne bacajte u vatru
Odlaganje – odlažite električne
komponente u skladu sa
lokalnim propisima
78 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Ostale informacije
Sertifikat – Japan
Sertifikat – Australija
Certifikat – Novi Zeland
Testiranjem utvrđena usklađenost
sa FCC standardima
Serijski broj
Datum proizvodnje
Oprema tipa B
Prodaja ovog uređaja ograničena je
na lekara ili po narudžbini lekara.
•
Mešani izvori – grupa proizvoda
za dobro upravljane izvore
i druge kontrolisane izvore.
•
FSC sertifikat se odnosi samo
na kartonsku ambalažu.
Reciklaža
CP810 procesor zvuka
Cochlear Limited
Informacije na nalepnici proizvoda
za procesor zvuka.
14 Mars Road, Lane Cove
NSW 2066, Australia
Proizvedeno u Australiji
CR110 daljinski upravljač
Cochlear Limited
Informacije na nalepnici proizvoda
za daljinski upravljač.
14 Mars Road, Lane Cove
NSW 2066, Australia
Proizvedeno u Kini
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 79
Ostale informacije
Pravna izjava
Izjave u ovom priručniku smatraju se istinitim i tačnim od datuma
objavljivanja. Međutim, tehničke karakteristike su podložne promenama
bez prethodne najave.
Nucleus® sistemi kohlearnih implanata pokriveni su sa jednim ili više
međunarodnih patenata.
© Cochlear Limited 2010
80 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Rečnik pojmova
Bilateralno upravljanje
Daljinski upravljač komunicira sa dva
procesora istovremeno.
Daljinski upravljač
Ručni daljinski upravljač koji upravlja
Cochlear™ Nucleus® procesorom
zvuka serije CP800.
Funkcijski tasteri
Četiri višenamenska tastera se nalaze
neposredno iznad i ispod displeja
daljinskog upravljača.
Kožna futrola za Cochlear™ Zaštitna futrola za daljinski upravljač
Nucleus® serije CR100
koja se može pričvrstiti za pojas ili
nositi u ručnoj torbici ili u džepu.
Meni za podešavanje
Omogućuje pristup i upravljanje
daljinskog upravljača
specifičnim podešavanjima
daljinskog upravljača.
Meni za podešavanje
Omogućuje pristup i upravljanje
procesora
specifičnim podešavanjima procesora.
Početni ekran
Omogućuje pristup izboru programa
i ključnim podešavanjima.
Futrola za pojas
Zaštitna futrola za daljinski upravljač
za Cochlear™ Nucleus®
koja se može pričvrstiti za pojas.
serije CR100
Prikaz statusa procesora
Prikazuje trenutni status procesora.
Rasparivanje
Rasparuje daljinski upravljač
od procesora.
Senzor zavojnice
Koristi se za proveru da li zavojnica
priključena na procesor prima zvučne
signale od procesora.
Svetlosni indikator
Vizuelno prikazuje status funkcije
daljinskog upravljača ili ukazuje
na problem.
Taster sa strelicom nadole Smanjivanje jačine zvuka ili
pomeranje sadržaja ekrana naniže.
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 81
Glosar
Taster sa strelicom naviše
Taster sa strelicom udesno
Taster sa strelicom ulevo
Taster za prebacivanje
Povećavanje jačine zvuka ili
pomeranje sadržaja ekrana naviše.
•
Povećavanje osetljivosti.
•
Prebacivanje između
upravljačkih režima.
•
•
Promena podešavanja.
Smanjivanje osetljivosti.
•
Prebacivanje između
upravljačkih režima.
•
Promena podešavanja.
taster na levoj bočnoj liniji (strani)
daljinskog upravljača koji se koristi za:
• uključivanje i isključivanje
telefonske zavojnice
i automatske telefonske
zavojnice.
Taster za prinudno
resetovanje
Unilateralno upravljanje
Univerzalni strujni adapter
za Cochlear™ Nucleus®
serije CR100
Uparivanje
82 - CR110 Priručnik za korisnika
• uključivanje i isključivanje
dodatne audio opreme.
Resetuje daljinski upravljač ako taster
Cochlear ne radi.
Daljinski upravljač komunicira
sa jednim procesorom.
Priključuje daljinski upravljač
na električnu mrežu radi
punjenja baterije.
Omogućuje međusobnu komunikaciju
daljinskog upravljača i procesora.
© Cochlear Limited 2010
Glosar
USB kabl za Cochlear™
Nucleus® serije CR100
Kabl koji priključuje daljinski upravljač
na:
• USB priključak računara.
• Univerzalni strujni adapter.
Utičnica USB kabla
daljinskog upravljača
Traka za Cochlear™
Nucleus® serije CR100
Zaštitna futrola za
Cochlear™ Nucleus®
serije CR100
© Cochlear Limited 2010
• Punjač baterije serije CP800.
Priključuje USB kabl na
daljinski upravljač.
Omogućuje nošenje daljinskog
upravljača oko vrata.
Zaštitna gumena futrola za daljinski
upravljač pogodna i za odrasle
i za decu.
CR110 Priručnik za korisnika - 83
84 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Indeks
A
Aktiviranje
ličnih tonova 50
zvučnih i vizuelnih upozorenja 55
Automatska telefonska zavojnica
automatsko isključivanje 32
prebacivanje između upotrebe automatske telefonske zavojnice i telefonske
zavojnice 32
upotreba 32
B
Bilateralno upravljanje 59
prebacivanje između upravljačkih režima 62–63
prikazi kod bilateralnog upravljanja 59
upravljački režimi 60–61
C
Čišćenje daljinskog upravljača 68
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 85
Indeks
D
Daljinski upravljač 7
dimenzije 74
držanje 21
fizička konfiguracija 73–74
izbor jezika 56
komponente 9–10
materijali 74
početni ekran 23
radne karakteristike 75
resetovanje podešavanja 40
rukovanje 21
svetlosni indikatori 39
tehničke karakteristike 73–74
uključivanje i isključivanje 18
upotreba 21–42
upravljački softver i serijski broj 57
zaključavanje i otključavanje 19
Deaktiviranje
ličnih tonova 50
zvučnih i vizuelnih upozorenja 55
Displej
početni ekran 24
promena osvetljenja displeja daljinskog upravljača 54
Dopunjavanje baterije 11
Držanje daljinskog upravljača 21
F
FCC usklađenost 76–77
Futrola za pojas
upotreba 65
86 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Indeks
G
Garancija 73
I
Izbor jezika 56
Izbor jezika daljinskog upravljača 56
Izbor programa 25
J
Jačina zvuka
povećavanje 26
smanjivanje 26
K
Klasifikacija opreme 76
Kožna futrola
upotreba 65
N
Nečistoća
zaštita od 67
O
Odnos mešanja zvuka
dodatne audio opreme i mikrofona 47
telefonske zavojnice i mikrofona 46
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 87
Indeks
Održavanje daljinskog upravljača
čišćenje 68
upotreba trake 66–67
upozorenja i mere opreza 69
zaštita 65–67
Odustajanje
odustajanje od promene podešavanja daljinskog upravljača 40
odustajanje od promene podešavanja procesora 51
Osetljivost
povećavanje 28
smanjivanje 28
Otključavanje
tastature daljinskog upravljača 19
tastera procesora 45
Otkrivanje i otklanjanje problema u radu procesora 71–72
P
Personalizovana podešavanja 43
personalizovana podešavanja daljinskog upravljača 52
personalizovana podešavanja procesora 44
Personalizovana podešavanja daljinskog upravljača 52
aktiviranje i deaktiviranje zvučnih i vizuelnih upozorenja 55
izbor jezika daljinskog upravljača 56
promena jačine zvučnika daljinskog upravljača 55
promena kontrasta displeja daljinskog upravljača 53
promena osvetljaja displeja daljinskog upravljača 54
uvid u upravljački softver i serijski broj daljinskog upravljača 57
88 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Indeks
Personalizovana podešavanja procesora 44
aktiviranje i deaktiviranje ličnih tonova 50
podešavanje karakteristika svetlosnog indikatora procesora 49
promena odnosa mešanja dodatne audio opreme i mikrofona 47
promena odnosa mešanja telefonske zavojnice i mikrofona 46
uvid u upravljački softver i serijski broj procesora 52
zaključavanje i otključavanje tastera procesora 45
Početni ekran 23
izbor programa 25
povratak na 25
Povećavanje
jačine zvuka 26
osetljivosti 28
Prebacivanje
između automatske telefonske zavojnice i telefonske zavojnice 32
između bilateralnih upravljačkih režima 62–63
Prikaz brojeva programa 26
Program Buka 23
Program Fokus 23
Programi
Buka 23
Fokus 23
izbor 25
Muzika 23
prikaz brojeva programa 26
Svakodnevni 23
Program Muzika 23
Program Svakodnevni 23
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 89
Indeks
Promene
jačine zvučnika daljinskog upravljača 55
jačine zvuka 26
karakteristika svetlosnog indikatora 49
kontrasta displeja daljinskog upravljača 53
odnosa mešanja dodatne audio opreme i mikrofona 47–48
odnosa mešanja telefonske zavojnice i mikrofona 46
osetljivosti 28
osvetljaja displeja daljinskog upravljača 54
podešavanja daljinskog upravljača 52–57
podešavanja procesora 44–52
Provera
statusa baterije daljinskog upravljača 12
statusa baterije procesora 30
zavojnice procesora 71–72
Punjenje baterije 11
kada puniti 12
kako puniti 13–17
preporučeni opseg temperature za punjenje 12
prvo punjenje 11
punjenje 11
upotreba punjača baterije i USB kabla serije CP800 16
upotreba računara i USB kabla 15
upotreba univerzalnog strujnog adaptera i USB kabla serije CR100 14
R
Rasparivanje daljinskog upravljača 37–38
Razumevanje svetlosnih indikatora daljinskog upravljača 39
Resetovanje
podešavanja daljinskog upravljača 40
podešavanja i programa procesora 51
Režim dvojnog upravljanja 61
90 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Indeks
Režim za demonstraciju
prekid korišćenja 42
upotreba 41
Rukovanje daljinskim upravljačem 21
radni domet 21
S
Simboli na etiketi 77–79
Smanjivanje
jačine zvuka 26
osetljivosti 28
Smetnje
izvori 22
postupci koje treba preduzeti 22
Svetlosni indikatori
značenje 39
Svetlosni indikatori procesora
podešavanje karakteristika 49
T
Taster za prinudno resetovanje 42
Tehnički podaci
tehničke karakteristike 73–74
uslovi sredine 75
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 91
Indeks
Telefonska zavojnica
isključivanje 31
smanjenje pozadinske buke 31
uključivanje 31
Traka
pričvršćivanje 66–67
U
Uključivanje i isključivanje daljinskog upravljača 18
Uparivanje daljinskog upravljača
indikator uspešnog uparivanja 35–36
kada obaviti uparivanje 33
prikaz upozorenja prilikom uparivanja 33
rasparivanje 37–38
sa drugim procesorom 35–36
sa jednim procesorom 34–35
Upotreba
automatska telefonska zavojnica 32
daljinski upravljač 21–22
daljinski upravljač za otkrivanje i otklanjanje problema
u radu procesora 71–72
futrola za pojas 65
kožna futrola 65
režim za demonstraciju 41
telefonska zavojnica 31–32
traka 66–67
zaštitna futrola 65
Uvid
broja upravljačkog softvera daljinskog upravljača 57
broja upravljačkog softvera procesora 52
92 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Indeks
V
Vizuelna upozorenja 71
Voda
zaštita od oštećenja 67
Z
Zaključavanje
tastature daljinskog upravljača 19
tastera procesora 45
Zaštita daljinskog upravljača 65–67
Zaštitna futrola
upotreba 65
© Cochlear Limited 2010
CR110 Priručnik za korisnika - 93
Beleške
94 - CR110 Priručnik za korisnika
© Cochlear Limited 2010
Nucleus je registrovana robna marka kompanije Cochlear Limited.
Cochlear i elipsoidni logo kao i Freedom su zaštitni znaci kompanije Cochlear Limited.
Izjave u ovom priručniku smatraju se istinitim i tačnim u svakom detalju od datuma objavljivanja.
Međutim, tehničke karakteristike su podložne promenama bez prethodne najave.
258036 ISS1 JUN10 Serbian
Translation of 195993 ISS5
Printed in Switzerland
Download

Nucleus® CR110 daljinski upravljač