Ministarstvo
nauke i
tehnološkog
razvoja
Republike Srbije
ČETVRTI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI
SIMPOZIJUM IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE
TERAPIJE
PETAK, APRIL 20 - NEDELJA, APRIL 22, 2012, NIŠ, SRBIJA
U saradnji sa Udruženjem anesteziologa i intenzivista Srbije i Sekcijom za
anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog drustva,
Naučni program je podržan od strane Svetske federacije udruženja anesteziologa,
Evropskog udruženja anesteziologa, Evropskog udruženja kardiovaskularnih i torakalnih
anesteziologa, Evropskog udruženja za regionalnu anesteziju i Evropskog udruženja za
disajni put
Petak, 20. April, Svečani amfiteatar (S), Medicinski fakultet
17.00 – 18.00 Registracija – Glavni hol, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Nišu
18.00-18.15 Ceremonija otvaranja i uvodna obraćanja
Prof. Dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Doc. Dr Radmilo Janković, rukovodilac seminara
Prof. Dr Predrag Romić, predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije.
Prof. Dr Nevena Kalezić, predsednica Sekcije za anesteziologiju, Intenzivnu terapiju i
terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Petak , 20. April, 18.15 – 20.00
Amfiteatar S, Medicinski fajultet
Podržana sesija od strane WFSA: ISTORIJA ANESTEZIJE
Predsedavajući: doc dr Radmilo Janković
18.15–18.40 Rani eksperimenti i klinička primena kurarea-David Wilkinson, M.D,
M.B.B.S., Konsultant anesteziolog, Bolnica Svetog Bartolomeja, London, Velika
Britanija
18.40–19.00 Moderna istorija intenzivne terapije u nordijskim zemljama- prof. dr
Hans Flatten, anesteziolog, Haukeland Univerzitetska bolnica Bergen, Norveška
19.00–19.20 Istorija anestezije u Srbiji–prof. dr Dragan Vučović
Razvoj mehaničke ventilacije od njenih najranijih početaka-prof. dr
Nevena Kalezić, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički
centar Srbije, Beograd, Srbija
19.20–19.40
19.40–20.00 Šetnja kroz istoriju anestezije:moja privatna muzejska kolekcija-dr
Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije, transplantacije i
savremenih tehnologija, Služba anestezije i intenzivnog lečenja, Univerzitetska bolnica
Katanije, Italija
Subota, 21. April, 09.30 – 11.30
Amfiteatar S, Medicinski fakultet
Udruženi simpozijum ESA i SAAI:
USAVRŠAVANJE ANESTEZIOLOŠKE PRAKSE KROZ INTERNACIONALNU
SARADNJU
Predsedavajući: dr Miodrag Milenović
09.30-10.00 Usavršavanje anesteziološke prakse kroz internacionalnu saradnjuprof. dr Olav Sellevod, anesteziolog, Odeljenje za kardiotorakalnu anesteziju i
intenzivnu negu, Bolnica Svetog Olafa, Trondhajm, Norveška
10.00–10.30 Edukacija edukatora u anesteziji–savremen pristup-dr Miodrag
Milenović, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Urgentni centar,
Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
10.30–11.00 Preoperativna procena srčanog rizika- prof. dr Stefan de Hert,
Katedra za anesteziologiju, Direktor istraživačkog odeljenja anesteziologije,
Univerzitetska bolnica u Gentu, Belgija
11.00–11.20 Implementacija algoritama i protokola u srpskoj anesteziji: obaveza i
dužnost Srpskog Udruženja Anesteziologa i Intenzivista- prof. dr Predrag Romić,
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd,
Srbija
11.20–11.30 Panel diskusija
Subota, 21. April, 09.30 – 11.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: ANESTEZIJA ZA HIRURGIJU JETRE
Predsedavajući: doc dr Biljana Stošić
09.30-10.00 Patofiziologija i postupci u lečenju portne hipertenzije-prof. dr Zoran
Slavković, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska
akademija, Beograd, Srbija
10.00–10.30 Anestezija za resekcionu hirurgiju jetre-doc. dr Biljana Stošić,
anesteziolog, Odeljenje anestezije i intenzivne terapije, Hirurška klinika, Klinički centar
Niš, Srbija
10.30–11.00 Novine u anesteziji za transplantaciju jetre–dr Eleni Katsika,
Konsultant anesteziolog, Hippokration Bolnica Solun, Grčka
11.00–11.20 Transfuzija i hemostaza nakon transplantacione hirurgije jetre-asist. dr
Gordana Jovanović, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Klinički centar
Vojvodine, Novi Sad, Srbija
11.20–11.30 Panel diskusija
Subota, 21.April, 09.30 – 11.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija podržana od strane ESRA
Sesija: SAVREMENI KONCEPTI REGIONALNE ANESTEZIJE U
ORTOPEDIJI
Predsedavajući : prim dr Mirjana Kendrišić
09.30-10.00 Unilateralna spinalna anestezija danas–dr Slobodan Gligorijević,
Odeljenje za anesteziologiju , Gradska bolnica Waid, Cirih, Švajcarska
10.00–10.20 Prelom kuka kod starijih osoba-operisati ili odložiti hirurški zahvat?prim. dr Mirjana Kendrišić, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju, Zdravstveni
centar Sremska Mitrovica, Srbija
10.20–10.50 Stogodišnjica regionalne intravenske anestezije-ima li prostora za dalja
poboljšanja-asist. dr Ovidiu Bedreag, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i
intenzivnu negu, Univerzitet medicine i farmacije "V. Babes" Temišvar, Rumunija
10.50–11.10 Blokovi perifernih nerava u dečijoj ortopediji- prim. dr Dejan
Novaković, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju
hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
11.10–11.30 Panel diskusija
11.30-12.00 Kafe pauza
Subota, 21. April, 12.00 – 14.00
Amfiteatar S, Medicinski fakultet
Sesija: ANESTEZIJA I ENDOKRINI POREMEĆAJI
Predsedavajući : prof dr Nevena Kalezić
12.00-12.25 Poremećaji funkcije hipofize : sa anesteziološke tačke gledišta- doc. dr
Vesna Malenković, anesteziolog, Kliničko bolnički centar “Bezanijska Kosa”,
Beograd, Srbija
12.25–12.50 Tireotoksična kriza tokom anestezije i u JIL: kako prepoznati i lečiti?prof. dr Ljiljana Gvozdenović, anesteziolog, Klinika za anesteziju i intenzivnu
terapiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
12.50–13.15 Značaj hormonskog statusa u preoperativnoj proceni gravidnih žena
obolelih od Diabetes Mellitus-dr sci. Tatjana Ilić-Mostić, anesteziolog, Klinika za
ginekologiju i akušerstvo, Institut za anesteziologiju i renimaciju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
13.15–13.40 Intraoperativni tretman hipertenzivne krize za vreme hirurškog lečenja
feohromocitima-asist. dr Dejan Marković, anesteziolog, Klinika za kardiohirurgiju,
Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
13.40–14.00 Panel diskusija
Subota, 21. April, 12.00 – 14.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U INTENZIVNOJ TERAPIJI
Predsedavajući: prof dr Nikola Filipović
12.00-12.25 Usponi i padovi u terapiji sepse- prof. dr Zsolt Molnar, anesteziolog,
Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu negu, Univerzitet u Segedinu, Mađarska
12.25–12.50 Nadoknada tečnosti kod akutnog pankreatitisa-prof. dr Dorel Sandesc,
anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Univerzitet medicine i
farmacije ’’V. Babes’’ Temišvar, Rumunija
12.50–13.15 Terapijski ciljevi kod pacijenata sa ARDS-om- prof. dr Nikola Filipović,
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd,
Srbija
Mentalni i fizički poremećaji nakon otpusta pacijenata iz JIL-dr
Maurizia Capuzzo, anesteziolog, Odeljenje za hirurgiju, anesteziologiju i radiologiju,
Odsek za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,Univerzitetska bolnica Ferrara, Italija
13.15–13.40
13.40–14.00 Panel diskusija
Subota, 21. April, 12.00 – 14.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: DEČIJA ANESTEZIJA
Predsedavajući: doc dr Dušica Simić
12.00-12.30 Obezbeđivanje venskog puta i izvođenje regionalne anestezije pod
kontrolom ultrazvuka kod dece-dr Christian Breschan, Odeljenje za anesteziologiju,
Bolnica Klagenfurt, Austrija
12.30–12.55 Perioperativna nadoknada tečnosti kod dece-asist. dr sci. Ivana
Budić, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju
hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
12.55–13.20 Respiratorna oboljenja kod dece i anestezija–prim. dr sci. Vesna
Marjanović, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju
hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
13.20–13.45 Anesteziološki pristup kod pedijatrijskih pacijenata sa endokrinim
oboljenjim–asist. dr Anna Uram Benka, anesteziolog, Klinika za dečju hirurgiju,
Institut za decu i omladinu, Novi Sad, Srbija
13.45–14.00 Panel diskusija
14.00-15.00 Pauza za ručak
Subota, 21. April, 15.00 – 17.00
Amfiteatar S, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U FARMAKOLOGIJI I TEHNOLOGIJI
Predsedavajući : doc dr Nebojsa Lađević
15.00-15.30 Budućnost primene Sugamadeksa-dr sci. Hans Donald de Boer,
Odeljenje za anesteziologiju, Erasmus Univerzitetski Medicinski Centar, Roterdam,
Holandija
15.30–16.00 Optimiziranje ventilatorne podrške primenom električne tomografske
impedance - dr sci. Diederic Gommers, Odeljenje za anesteziologiju i intezivnu
negu, Erasmus Univerzitetski Medicinski Centar, Roterdam, Holandija
16.00–16.30 Manje invazivan hemodinamski monitoring –dr Ivana Tudorić Đeno,
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Klinički centar
Dubrava, Zagreb, Hrvatska
16.30–16.50 Novi anti-MRSA antibiotici–doc dr Nebojša Lađević, anesteziolog,
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Urološka klinika, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
16.50–17.00 Panel diskusija
Subota 21. April, 15.00 – 17.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: BIOMARKERI U JEDINICI INTENZIVNOG LEČENJA
Predsedavajući: prof dr Dorel Sandesc
15.00-15.20 Interpretacija biomarkera u rutinskoj praksi-doc. dr Dusan Sokolović,
Institut za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitetu Nišu, Srbija
15.20–15.50 Biomarkeri srčane slabosti-dr sci. Małgorzata MikaszewskaSokolewicz, Katedra za anesteziologiju i intenzivnu negu, Medicinski fakultet,
Varšava, Poljska
15.50–16.20 Savremena primena i interpretacija prokalcitonina u JIL–prof. dr Zsolt
Molnar, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu negu, Univerzitet u Segedinu,
Mađarska
16.20–16.50 Interpretacija prokalcitonina kod imunokopromitovanih pacijenataprof. dr János Fazakas, Odeljenje za hirurgiju i transplantacionu hirurgiju ,
Univerzitet Semmelweis, Budimpešta, Mađarska.
16.50–17.00 Panel diskusija
Subota, 21. April, 15.00 – 17.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U URGENTNOJ MEDICINI
Predsedavajući: prof dr Jasna Jevđić
15.00-15.25 Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma-doc. dr Svetlana
Apostolovic, kardiolog, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš, Srbija
15.25–15.55 Kontraverze u prehospitalnom obezbeđivanju disajnog puta: da li
primeniti videolaringoskop?–dr Massimiliano Sorbelo, anesteziolog, Odeljenje
hirurgije, transplantacije i savremenih tehnologija, Služba anestezije i intenzivnog
lečenja, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija
15.55–16.20 Greške tokom kardiopulmonalne reanimacije kod dece-doc. dr Dušica
Simić, anesteziolog, Dečja univerzitetska klinika, Beograd, Srbija
16.20–16.45 Terapijska hipotermija-prof. dr Jasna Jevđic, anesteziolog, Centar za
anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Kragujevac, Srbija
16.45–17.00 Panel diskusija
Subota, 21. April, 17.15 – 18.30
HANDS-ON RADIONICA: Primena ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj nezi
Kabinet za urgentnu medicinu, Medicinski fakultet
ULTRAZVUK U REGIONALNOJ ANESTEZIJI
Demonstrator: Dr Slobodan Gligorijević
Ograničeno na 40 polaznika
USPOSTAVLJANJE VENSKOG PUTA POMOĆU ULTRAZVUKA
Demonstrator: Dr Christian Breschan
Ograničeno na 40 polaznika
Nedelja, 22.April, 10.30 – 12.30
Amfiteatar S, Medicinski fakultet
Sesija: OBEZBEĐENJE OTEŽANOG DISAJNOG PUTA
Podržano od strane: EAMS
Predsedavajući: mr sci Dušanka Janjević
10.30-11.00 Gojaznost i uspostavljanje disajnog puta-prof. dr Flavia Petrini,
Odeljenje za anesteziologiju intenzivnu negu i urgentnu medicinu, Univerzitet ChietiPescara, Peskara, Italija
11.00–11.20 Farmakološki pristup u kontroli otežanog disajnog puta-dr. sci Dušica
Stamenković, anesteziolog, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,
Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
11.20–11.50 Katastrofalni događaji pri obezbeđivanju disajnog puta–primeri iz Velike
Britanije i primena gumene elastične bužije–dr Iljaz Hodzovic, Odeljenje
anesteziologije i intenzivne nege Univerzitet Kardif, Kardif, Velika Britanija
11.50–12.10 Identifikacija otežanog disajnog puta–mr sci. Dušanka Janjević,
anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju, ORL klinika, Klinički centar Vojvodine, Novi
Sad, Srbija
12.10-12.30 Panel diskusija
Nedelja, 22. April, 10.30 – 12.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: KARDIOVASKULARNA I TORAKALNA ANESTEZIJA
Podržano od strane EACTA
Predsedavajući: dr sci Vojislava Nešković
10.30-11.00 Poređenje kognitivnog deficita nakon CABG hirurgije sa i bez korišćenja
kardiopulmonalnog bajpasa–dr Peter Alston, FRCA, Odeljenje za anesteziologiju
intenzivnu negu i terapiju bola, Kraljevska bolnica Edinburgh, Edinburgh, Velika
Britanija
11.00–11.25 Prevencija intraoperativne hipoksemije tokom jednostrane ventilacije
pluća–doc. dr Radmilo Janković, anesteziolog, Centar za anesteziologiju i
reanimatologiju, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Katedra za urgentnu medicinu,
Medicinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu
11.25–11.50 Torakalna epiduralna anestezija-dr sci. Vojislava Neskovic,
anesteziolog, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu negu, Vojnomedicinska akademija,
Beograd, Srbija
11.50–12.20 Znacaj ehokardiografije u anesteziji i u jedinicama intenzivne nege- dr
Justiaan Swanevelder, Konsultant anesteziolog, Univerzitetska bolnica Leicester
NHS Trust, Glenfield Bolnica, Leičester, Velika Britanija
12.20-12.30 Panel diskusija
Nedelja, 22. April, 10.30 – 12.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U INTENZIVNOJ TERAPIJI
Podržano od strane sekcije za anesteziju intenzivnu terapiju i terapiju
bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: prof dr Predrag Romić
10.30-11.00 Srčana slabost kod kritično obolelog pacijenta-doc dr Gorazd Voga,
specijalista interne medicine, Šef odeljenja za medicinu i intenzivnu negu, Opšta Bolnica
Celje, Slovenija
11.00–11.30 Otkrivanje i lečenje akutne bubrežne slabosti kod kritično obolelih
pacijenata – doc dr Serban Bubanek, Odeljenje anestezije i intenzivne terapije,
Institut za kardiovaskularne bolesti "Prof. C.C. Iliescu", Univerzitet za medicinu i
farmaciju Karol Davilja, Bukurešt, Rumunija
11.30–11.55 Novine u lečenju nozokomijalnih infekcija - dr Slavče Antanasković,
anesteziolog, klinički farmakolog, Odeljenje za anesteziologiju, Medicinski centar
Vranje, Srbija
11.55–12.20 Monitoring funkcije trombocita-dr sci. Zoran Stanojkovic,
transfuziolog, Institut za transfuziologiju krvi, Klinički centar Niš, Srbija
12.20-12.30 Panel diskusija
Nedelja 22. April, 12.30 – 14.00
HANDS-ON RADIONICA: Obezbeđenje otežanog disajnog puta
Kabinet za urgentnu medicinu , Medicinski fakultet
Demonstratori: Prof Flavia Petrini, Dr Dušanka Janjević, Dr Ilijaz
Hodžović, Dr Massimiliano Sorbelo, Dr Dušica Stamenković
Ograničeno na 50 učesnika
PREDKONGRESNE AKTIVNOSTI
Četvrtak, 19. April, 2012 – Petak, 20. April, 2012
Kabinet za urgentnu medicinu , Medicinski fakultet,
Basic Assessment and Support in Intensive Care-BASIC
provider Course
U saradnji sa Evropskim udruženjem za intenzivnu terapiju (ESICM)
Direktori kursa: Radmilo Janković, Hans Flaateen i Pascal Gruber
Koordinator kursa: Gordana Jovanović
Ograničeno na 30 učesnika (po pozivu)
ČETVRTI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI
SIMPOZIJUM IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE
TERAPIJE
LISTA PREDAVAČA
David Wilkinson, Velika Britanija
Hans Flaateen, Norveška
Dragan Vucović, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
Massimiliano Sorbelo, Italija
Olav Sollevod, Norveška
Miodrag Milenović, Srbija
Stefan de Hert, Belgija
Predrag Romić, Srbija
Zoran Slavković, Srbija
Biljana Stošić, Srbija
Eleni Katsika, Grčka
Gordana Jovanović, Srbija
Slobodan Gligorijević, Švajcarska
Mirjana Kendrišić, Srbija
Ovidiu Bedreag, Rumunija
Dejan Novaković, Srbija
Vesna Malenković, Srbija
Ljiljana Gvozdenović, Srbija
Tanja Ilić-Mostić, Srbija
Dejan Marković, Srbija
Zsolt Molnar, Mađarska
Dorel Sandesc, Rumunija
Nikola Filipović, Srbija
Maurizia Cappuzo, Italija
Christian Breschan, Austrija
Ivana Budić, Srbija
Vesna Marjanović, Srbija
Anna Uram Benka, Srbija
Hans Donald de Boer, Holandija
Diederic Gommers, Holandija
Ivana Tudoric Đeno, Hrvatska
Nebojsa Lađevic, Srbija
Dusan Sokolović, Srbija
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Poljska
János Fazakas, Mađarska
Svetlana Apostolović, Srbija
Dušica Simić, Srbija
Jasna Jevđić, Srbija
Flavia Petrini, Italija
Dusica Stamenković, Srbija
Ilijaz Hodzovic, Velika Britanija
Dusanka Janjević, Srbija
Peter Alston, Velika Britanija
Radmilo Janković, Srbija
Vojislava Nešković, Srbija
Justiaan Swanevelder, Velika Britanija
Gorazd Voga, Slovenija
Serban Bubanek, Rumunija
Slavče Antanasković, Srbija
Zoran Stanojković, Srbija
Naučni odbor:
Radmilo Janković, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
David Wilkinson, Velika Britanija
Dragan Vučović, Srbija
Hans Flaateen, Norveška
Predrag Romić, Srbija
Stefan De Hert, Belgija
Slobodan Gligorijević, Švajcarska
Flavia Petrini, Italija
Dušanka Janjević, Srbija
Dorel Sandesc, Rumunija
Zsolt Molnar, Mađarska
Nikola Filipović, Srbija
Svetlana Apostolović, Srbija
Gorazd Voga, Slovenija
Biljana Stošić, Srbija
Massimiliano Sorbelo, Italija
Nebojsa Lađević, Srbija
Miodrag Milenović, Srbija
Vojislava Nešković, Srbija
Jasna Jevđić, Srbija
Dušan Sokolović, Srbija
Organizacioni odbor:
Doc dr Radmilo Janković, predsednik
Dr Miodrag Milenović
Doc dr Biljana Stosić
Dr Zoran Petrovic
Asist dr Ivana Budić
Dr Slobodan Mitrović
Doc dr Nebojša Lađević
Dr Angelina Bogićević
Dr Mlađan Golubović
Dr Vladan Cvetanović
Dr Anita Petrović
Dr Nenad Savić
Dr Vladimir Savić
Dr Dragana Stanković-Đorđević
Dr Anica Pavlović
Dr Sonja Stamenić
Dr Dragana Stankov
Dr Danijela Petrović
Dr Violeta Vesović
Dr Goran Ivanov
Dr Nataša Ivanov
Dr Jasmina Stanković
Dr Dragana Petrović
Dr Marija Pavlović
Dr Ines Veselinović
Dr Kristina Žabar
Dr Nada Nikolić
Dr Marija Janosević
Dr Katarina Jović
Dr Ana Dimić
Dr Jasmina Ristić
Dr Suzana Stojanović
Dr Svetlana Stojanov
Dr Miroslav Popović
Download

četvrti prolećni međunarodni naučni simpozijum iz anestezije