PRILOG 9. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
OPREMA ZA KOJU JE NEOPHODNO IZVRŠITI RAZVRSTAVANJE (sa popunjavanjem evidencionog lista), u
skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”,
broj 87/11)
Red.br.
LOKACIJA: ''STARI MOST''
Ekspanziona posuda
Godina proizvodnje
'Topling'' Beograd, fabr. br. 679
Oznaka ZES-4
1
Najveći dozvoljeni pritisak PS 4 bar
2010
Najveća dozvoljena temperatura TS 90 C
0
Zapremina 4000 l
Fluid topla voda
Ekspanziona posuda
'Topling'' Beograd, fabr. br. 680
Oznaka ZES-4
2
2010
Najveći dozvoljeni pritisak PS 4 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 900C
Zapremina 4000 l
Fluid topla voda
LOKACIJA: ''KPD''
Ekspanziona posuda
Godina proizvodnje
'Beogas Aquaterm'' Beograd, fabr. br. 1007
V-2,5
3
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
1997
Najveća dozvoljena temperatura TS 90 C
0
Zapremina 2500 l
Fluid topla voda
Ekspanziona posuda
'Beogas Aquaterm'' Beograd, fabr. br. 1008
V-2,5
4
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
1997
Najveća dozvoljena temperatura TS 900C
Zapremina 2500 l
Fluid topla voda
LOKACIJA: PTT - ''Kralja Petra I'' 6
Ekspanziona posuda
Godina proizvodnje
'Janko Lisjak'' Beograd, fabr. br. 617
Oznaka ZES-4
5
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
1971
0
Najveća dozvoljena temperatura TS 90 C
Zapremina 2500 l
Fluid topla voda
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 3
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14618
Oznaka PAN 22-10/8-16/6
6
Telo
Cevi
vrela voda
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
83
480
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 5
Godina proizvodnje
24
Izmenjivač toplote
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14619
Oznaka PAN 22-10/8-16/6
7
Fluid
Telo
Cevi
vrela voda
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
83
430
Zapremina (l)
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 7
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14550
Oznaka PAN 22-10/8-16/6
8
Fluid
Telo
Cevi
vrela voda
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
Zapremina (l)
83
430
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 9
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14549
Oznaka PAN 22-10/8-16/6
9
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Telo
Cevi
vrela voda
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
83
480
0
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 10
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 159
Oznaka 3V2/A-Cu
10
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 11
Izmenjivač toplote
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
10
16
90
130
72
17
Godina proizvodnje
1998
'STP'' Beograd, fabr. br. 291
11
Oznaka 3V2/A-Cu
Fluid
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
100
160
Zapremina (l)
72
17
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 12
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
2000
'STP'' Beograd, fabr. br. 351
Oznaka 3V2/A-Cu
12
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
72
17
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
13
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 13
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
2000
'STP'' Beograd, fabr. br. 361
25
Oznaka 3V2/A-Cu
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 14
Izmenjivač toplote
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
10
16
100
160
72
17
Godina proizvodnje
1999
'STP'' Beograd, fabr. br. 327
Oznaka 3V2/A-Cu
14
Fluid
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
100
160
Zapremina (l)
72
17
LOKACIJA: Marko Peričin Kamenjar 15
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1996
'STP'' Beograd, fabr. br. 195
Oznaka 3V2/A-Cu
15
Fluid
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
100
160
Zapremina (l)
72
17
LOKACIJA: Vojvode Stepe 2
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14913
1991
Oznaka PAN 20-10/8-16/6
16
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
vrela voda
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
178
269
LOKACIJA: Vojvode Stepe 4
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14891
Oznaka PAN 15-12/8-16/6
17
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: Arsenije Čarnojević 6
Izmenjivač toplote
Telo
Cevi
vrela voda
topla voda
9,5
4
140
90
35
290
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14746
Oznaka PAN 21-10/8-16/6
18
Telo
vrela voda
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
130
90
Zapremina (l)
123
322
LOKACIJA: Arsenije Čarnojević 10
19
Cevi
topla voda
Godina proizvodnje
Izmenjivač toplote
1996
'STP'' Beograd, fabr. br. 222
Oznaka 4V2/A-Cu
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
100
160
26
Zapremina (l)
90
LOKACIJA: Arsenije Čarnojević 12
Izmenjivač toplote
23
Godina proizvodnje
'Montaža'' Beograd, fabr. br. 566
2002
Oznaka IT 400
20
Fluid
topla voda
vrela voda
6
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
200
125
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Branka Radičević 17
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 145
Oznaka 9V2/A-Cu
21
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
181
66
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Branka Radičević 17
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 146
Oznaka 9V2/A-Cu
22
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
181
66
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Matije Huđi 58
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1993
'STP'' Beograd, fabr. br. 106
Oznaka 8V1/B-Cu
23
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
183
67
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Matije Huđi 58
Izmenjivač toplote
24
Godina proizvodnje
-
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: Vase Stajića 52
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 141
Oznaka 10V2/A-Cu
25
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
212
71
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Vase Stajića 52
Godina proizvodnje
27
Izmenjivač toplote
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 142
Oznaka 10V2/A-Cu
26
Telo
topla voda
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
100
160
212
71
Zapremina (l)
LOKACIJA: Trg Vojvođanskih brigada b.b.
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
2002
'STP'' Beograd, fabr. br. 389
Oznaka 3V2/A-Cu
27
Telo
topla voda
Fluid
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
100
160
Zapremina (l)
72
17
Godina proizvodnje
2002
'STP'' Beograd, fabr. br.408
Oznaka 2V2/A-Cu
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
49
9,6
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: BELA Zgrada - Cvetna 8
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1998
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14667
Oznaka PAS 11-8/6-16/6
29
Cevi
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
LOKACIJA: GIP
Izmenjivač toplote
28
Cevi
vrela voda
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
140
90
Zapremina (l)
LOKACIJA: Svetog Dimitrija 21
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14831
Oznaka PAN 23-10/8-16/6
30
Fluid
Telo
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
Zapremina (l)
247
440
LOKACIJA: Skupština opštine
Godina proizvodnje
Izmenjivač toplote
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14682
Oznaka PAN 25-10/8-16/6
31
32
Cevi
topla voda
Fluid
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
Zapremina (l)
105
715
LOKACIJA: DDOR
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14738
Oznaka PAN 22-10/8-16/6
Fluid
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
28
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
140
90
Zapremina (l)
83
480
LOKACIJA: Socijalno
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14736
Oznaka PAN 23-10/8-16/6
33
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
83
520
LOKACIJA: Socijalno
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1991
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14737
Oznaka PAN 23-10/8-16/6
34
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
83
520
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: PTT
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14663
Oznaka PAS 615
35
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
140
90
Zapremina (l)
153
102
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: PTT
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14664
Oznaka PAS 615
36
Fluid
Telo
vrela voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
Zapremina (l)
153
102
Godina proizvodnje
Izmenjivač toplote
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14621
Oznaka PAS 615
Fluid
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
140
90
Zapremina (l)
153
102
LOKACIJA: SRC ''Pinki''
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14661
Oznaka PAS 615
38
Cevi
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
LOKACIJA: SŠ ''Veljko Vlahović''
37
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
0
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
Zapremina (l)
29
LOKACIJA: SRC ''Pinki''
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1990
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14662
Oznaka PAS 615
39
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Telo
vrela voda
Cevi
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
0
Zapremina (l)
LOKACIJA: Agroseme
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1996
'STP'' Beograd, fabr. br. 213
Oznaka 6V2/A-Cu
40
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
145
43
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Agroseme
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1996
'STP'' Beograd, fabr. br. 214
Oznaka 6V2/A-Cu
41
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
145
43
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: Palata pravde
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
'MPDP NOVOMONT'' Novi Sad, fabr. br. 21
1991
TIR IT 50.16.83
42
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
6
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: Palata pravde
Godina proizvodnje
Izmenjivač toplote
Fluid
43
-
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
Zapremina (l)
LOKACIJA: SDK
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
'Unioninvest'' Sarajevo, fabr. br. 14938
1991
Oznaka PAN 23-10/8-16/6
44
Fluid
vrela voda
topla voda
9,5
4
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
130
90
Zapremina (l)
83
520
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
45
LOKACIJA: Muzej Srema
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
2002
'STP'' Beograd, fabr. br. 399
Oznaka 4V2/A-Cu
Fluid
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
30
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
27
90
0
LOKACIJA: OŠ ''J.J.Zmaj''
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1996
'STP'' Beograd, fabr. br. 241
Oznaka 6V2/A-Cu
46
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
145
43
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: OŠ ''J.J.Zmaj''
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1997
'STP'' Beograd, fabr. br. 242
Oznaka 6V2/A-Cu
47
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
100
160
Zapremina (l)
145
43
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: OŠ ''J.Popović''
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 149
Oznaka 5V2/A-Cu
48
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
130
Zapremina (l)
72
73
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: OŠ ''J.Popović''
Godina proizvodnje
Izmenjivač toplote
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 150
Oznaka 5V2/A-Cu
49
Fluid
Telo
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
90
130
Zapremina (l)
72
73
LOKACIJA: Pedagoška škola
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'MINEL OPREMA'' Pančevo, fabr. br. 3921
Oznaka LT600T
50
51
Cevi
vrela voda
Fluid
Telo
topla voda
Cevi
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
90
150
Zapremina (l)
464
315
LOKACIJA: Pedagoška škola
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
NEČITLJIVO
-
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
31
Zapremina (l)
LOKACIJA: LUKA LEGET
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 172
Oznaka 5V2/A-Cu
52
Fluid
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
90
135
72
73
Zapremina (l)
LOKACIJA: LUKA LEGET
Izmenjivač toplote
Godina proizvodnje
1995
'STP'' Beograd, fabr. br. 173
Oznaka 5V2/A-Cu
53
Telo
Cevi
topla voda
vrela voda
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
90
135
Zapremina (l)
72
73
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
LOKACIJA: STARI MOST
Toplovodni kotao
Godina proizvodnje
Topling'' Beograd, fabr.br. 468
Oznaka TK-3000
54
Fluid: topla voda
2005
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 110 0C
Zapremina 4400 l
LOKACIJA: STARI MOST
Godina proizvodnje
Toplovodni kotao
Topling'' Beograd, fabr.br. 654
Oznaka TK-2500
55
Fluid: topla voda
2010
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 110 0C
Zapremina 4000 l
LOKACIJA: KPD
56
Toplovodni kotao
Godina proizvodnje
2010
32
Topling'' Beograd, fabr.br. 686
Oznaka TK-2000
Fluid: topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS 6 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 110 0C
Zapremina 3800 l
LOKACIJA: KPD
Godina proizvodnje
Toplovodni kotao
'MIP TIMO'' Ćuprija, fabr.br. 1.04.022
Oznaka 1800 TV
57
Fluid: topla voda
2004
Najveći dozvoljeni pritisak PS 4 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 90 0C
Zapremina
LOKACIJA: STEVAN SREMAC
Godina proizvodnje
Toplovodni kotao
'MIP TIMO'' Ćuprija, fabr.br. 1.03.018
Oznaka 500 TV
58
Fluid: topla voda
2003
Najveći dozvoljeni pritisak PS 4 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 900C
Zapremina
LOKACIJA: STEVAN SREMAC
Godina proizvodnje
33
Toplovodni kotao
'TOPLOTA'' Zagreb, fabr.br. 9808
Oznaka TV-500
59
Fluid: topla voda
1973
Najveći dozvoljeni pritisak PS 4 bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 1100C
Zapremina 715 l
SPECIFIKACIJA OPREME POD PRITISKOM ZA KOJU JE POTREBNO IZVRŠITI RAZVRSTAVANJE (sa popunjavanjem
evidencionog lista), PREGLED I ISPITIVANJE (sa popunjavanjem revizionog lista) u skladu sa Pravilnikom o
pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 87/11)
Red.
br.
LOKACIJA: IZMENJIVAČKA STANICA
Razvrstavanje
Priprema
za pregled i
ispitivanje
Pregled i
ispitivanje
Godina
proizvodnje
X
X
X
1989
X
X
X
1989
X
X
X
1989
X
X
X
1989
X
X
X
1989
Potisni kolektor
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 189
1
Proračunski pritisak PS 11bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 150 C
0
Zapremina 3980 l, Fluid: voda
Povratni kolektor
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 191
2
Proračunski pritisak PS 4bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 700C
Zapremina 4040 l, Fluid: voda
Napojni kolektor
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 190
3
Proračunski pritisak PS 11bar
Najveća dozvoljena temperatura TS 700C
Zapremina 3800 l, Fluid: voda
Međukolektor
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 192
4
Proračunski pritisak PS 4bar
0
Najveća dozvoljena temperatura TS 70 C
5
Zapremina 7800 l, Fluid: voda
Izmenjivač toplote
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 174
Oznaka IT301425
34
Telo
voda
Fluid
Glava
kondenzat
Cevi
kondenzat
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
16
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
80
160
160
Zapremina (l)
Izmenjivač toplote
250
26
45
X
X
X
Telo
voda
Glava
kondenzat
Cevi
kondenzat
16
10
16
Najveća dozvoljena temperatura TS ( C)
80
160
160
Zapremina (l)
Kondenzator
250
26
45
X
X
X
Telo
para kondenzat
Glava
voda
Cevi
voda-para
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 175
Oznaka IT301425
6
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
0
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 176
1989
Oznaka IT801230
7
Red.
br.
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
255
150
255
Zapremina (l)
1786
145
Priprema
za pregled i
ispitivanje
222
LOKACIJA: IZMENJIVAČKA STANICA
Razvrstavanje
Pregled i
ispitivanje
1989
Godina
proizvodnje
Kondenzator
''Južna Bačka'' Novi Sad, fabr. br. 177
X
X
X
Telo
para kondenzat
Glava
voda
Cevi
voda-para
Oznaka IT801230
8
Fluid
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
10
16
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
255
150
255
Zapremina (l)
Izmenjivač toplote
1786
145
222
X
X
X
X
X
X
Omotač
Snop
vrela voda
topla voda
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
16
16
Najveća dozvoljena temperatura TS (0C)
160
80
Zapremina (l)
Cevovodi u izmenjivačkoj stanici koji
povezuju pumpe, izmenjivače i kolektore,
projektovani režim 135/750C, radni režim
110/700C, PN16
DN 400 kom. 2
250
71
X
X
1989
''STP'' Beograd, fabr. br. 237
Najveći dozvoljeni pritisak PS (bar)
9
Najveća dozvoljena
255/150
Zapremina (l) 1850
temperatura
10/16
TS
(0C)
Fluid para / voda
Izmenjivač toplote
'STP'' Beograd, fabr. br. 247
10
11
Fluid
DN 300 kom. 1
1996
1997
X
DN 250 kom. 8
DN 200 kom. 23
DN 100 kom. 1
35
-
-
NAPOMENA:
Podaci navedeni u tabeli su podaci sa natpisnih pločica posuda/izmenjivača odnosno iz zbirki isprava
Sva navedena oprema je smeštena u kotlarnicama i toplotnim podstanicama na teritoriji Sremske
Mitrovice
U cilju davanja kompletne ponude i sagledavanja stvarnog stanja na licu mesta, svaki ponuđač može u
okviru roka za davanje ponude da izvrši obilazak lokacija na kojima je smeštena navedena oprema uz
prethodnu najavu osobi određenoj za kontakt.
Ponuđač je dužan da dostavi plan izvršenja posla – razvrstavanja, pripreme za pregled i ispitivanje kao i
samog pregleda i ispitivanja, a dinamika izvršenja će se utvrditi u dogovoru sa Naručiocem nakon izbora
najpovoljnijeg ponuđača.
Ponuđač je dužan da poslove razvrstvanja, pripreme, pregleda, ispitivanja opreme pod pritiskom izvede u
skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima.
Osoblje ponuđača angažovano na poslovima razvrstvanja, pripreme, pregleda, ispitivanja opreme pod
pritiskom dužno je da poštuje propisane mere sigurnosti zaštite na radu.
Postojeća dokumentacija navedene opreme će biti na raspolaganju izabranom ponuđaču.
Za opremu za koju je u tabeli predviđen pregled i ispitivanje, a u slučaju da nakon razvrstavanja ista ne
bude svrstana u kategoriju opreme visokog nivoa opasnosti, pregled i ispitivanje od strane
imenovanog tela se neće vršiti
36
Download

skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom