Klub dětských knihoven, regionální klubko KDK jižní Moravy
a Regionální knihovna Karviná Vás zvou na
Valnou hromadu KDK a odborný seminář
„Jedna velká rodina“
31. října – 2. listopadu 2012 v Regionální knihovně Karviná.
Adresa knihovny: Regionální knihovna Karviná (RKK), Centrum 2299/16, 734 11 Karviná - Mizerov.
Vzdálenost z Karviná - hlavní nádraží do Regionální knihovny Karviná je 3 km.
Přihlášky na seminář: http://goo.gl/G0Uqh
Na seminář je vložné 250 Kč (účast na valné hromadě je bezplatná).
Program:
Středa, 31. října - Valná hromada SKIP KDK
11.00 –13.00 hodin – prezence v RKK
13.30 –16.30 hodin – jednání Valné hromady SKIP KDK
17.00 – 18.:00 – prohlídka zajímavých míst v Karviné
od 18.00 ubytování
Čtvrtek 1. listopadu – Odborný seminář, 1. den
Tematický blok: Rodina a škola
8.50
Zahájení semináře, organizační záležitosti
9.00-10.00
Svět dětí pohledem sociologie
Michaela Kvapilová-Bartošová, Lenka Slepičková
Ve vědeckém zkoumání dětí došlo na konci minulého století k radikální změně – vědci začínají
zdůrazňovat, že děti mají samostatný náhled na svět a jsou schopni samostatně interpretovat svou
životní zkušenost. Dosavadní výzkumy dětí, které k nim přistupovaly jen jako k pasivním a nezralým
bytostem, které společnost postupně formuje v dospělou a plně kompetentní osobnost, tak byly
shledány jako nedostatečné a nerespektující dětskou subjektivitu a svébytný dětský sociální svět.
Tato změna náhledu na dětství s sebou nesla mnoho změn: vyvinula se svébytná oblast sociálně-
vědního zkoumání, která se nazývá „studia dětství“, začaly být používány takové metody výzkumu,
které co nejlépe zachycují dětskou zkušenost a respektují dětského aktéra (vědci už se například
přestali spoléhat na výpovědi dospělých o dětech jako na relevantní zdroj informací), také volba témat
se přiblížila specifičnosti dětského světa – začaly se zkoumat způsoby dětské interakce, dětské hry,
dětská interpretace různých fenoménů.
Z takového přístupu vychází i příspěvek, který se zakládá na výzkumu dětí navštěvujících 3. a 7. třídy
dvou základních škol v Brně a okolí, který proběhl v roce 2011. Za pomoci různých technik sběru dat
(skupinové rozhovory, kreslení, diagramy atd.) se výzkumnice pokusily zachytit dětský náhled a
dětskou zkušenost, týkající se především rodiny a blízkých vztahů dětí, ale také jejich plánů do
budoucnosti. Výsledky nám přinášejí informace o tom, jak děti definují rodinu, kteří lidé (a nejen lidé)
jsou pro ně v životě důležití, jakou mají představu o vlastním životě a rodině v budoucnosti.
Ukazujeme, do jaké míry se aktuální proměny rodinných a partnerských uspořádání (ne)odrážejí
v dětském vnímání.
10.00 - 11.00
Rodiče vítání (bude upřesněno)
Kateřina Kubešová, http://www.rodicevitani.cz/
11.00 - 11.30
Rodiče vítání – příklad školské praxe (bude upřesněno)
Mgr. Zmrzlík, ZŠ Mendelova
11.30 - 12.00
Společnost přátelská rodině (bude upřesněno)
Mgr. Martina Baranová, krajská koordinátorka MC v Moravskoslezském kraji
12.00 - 13.00 přestávka na oběd
Tematický blok: Rodina a knihovna
13.00 - 15.00
Čteme s rodiči
Květa Krüger, ZS Kuntratice, o. s. Kritické myšlení
15.00 - 15.20 přestávka na kávu
15.20 – 16.10 Příklady z knihoven
Mgr. Helena Legowicz (RKK) - „Já čtu tobě a ty mně“ – zkušenosti z čtyřletého čtení pro rodiče
s dětmi (Příspěvek bude pojednávat o realizaci dlouhodobého projektu na podporu čtenářství
dospělých i dětí, který je ve Středisku polské literatury Regionální knihovny Karviná realizován od
června 2009 ve spolupráci se Sdružením přátel polské knihy (dále jen SPPK). Projekt je cílen na rodiče,
kteří vyrůstali v době „technické revoluce“ a fascinace počítači jim odcizila knihy. SPPK proto začalo
propagovat společné čtení jako nenásilnou formu, jak uspokojit emoční potřeby dětí, hodnotně prožít
čas s dítětem a vytvořit nenahraditelný mezigenerační vztah. Aktivity jsou uskutečňovány
v knihovnách a mateřských školkách nejen jako předčítání, ale také setkání rodičů s odborníky. Na
tato setkání jsou zváni autoři současné polské literatury pro děti a mládež.) - 15 minut
Michaela Unucková (RKK) - Na lovu za dětskou duší (Akce realizované ve zrekonstruované pobočce
RKK v Karviné-Mizerově na podporu dětského čtenářství, setkávání generací, kreativní workshopy pro
děti s hendikepem.) – 15 minut
Yvonne Kozubková (RKK) - Mámo, táto, pojďte se mnou do knihovny (Zkušenosti z fungujícího
vztahu mezi rodiči, prarodiči či jinými rodinnými příslušníky a pobočkou RKK v Karviné-Mizerově.
Čtení, rukodělné dílničky, soutěže a akce nejen pro naše malé Knihomolíky. Knihovna se stala
zprostředkovatelem setkávání generací a vzájemně strávených chvil.) – 15 minut
16.10 – 16.30 Trávíme společný čas v knihovně
Lucie Šidlová, knihovna Petřvald
Příklady realizovaných rodinných akcí v knihovně Petřvald. Výběr rad a tipů při jejich organizování.
Výhled do budoucna.
17.00 – 19.00 prohlídka RKK, společenský večer v literárním salónu RKK
Trocha poezie nikoho nezabije – vystoupení knihovnic s výsledky práce ze semináře Chrudimská
loutka
Pátek, 2. listopadu – Odborný seminář, 2. den
9.00-10.30
Rodina, škola knihovna
PhDr. Václav Mertin
10.30 - 10.45 přestávka na kávu
10.45 - 11.30
Prorodinné aktivity aneb Táta, máma, děti pes - do knihovny razí dnes
Markéta Požívilová, Knihovna města Hradce Králové
Představení rodínných projektů KMHK "Pohádkou proti dešti", "Den rodiny", "Rodinná literární
cestovka", aj. - zapojení se do prorodinných aktivit ve městě. Konkrétní postup a zkušenosti
s přípravou projektů pro rodiče s dětmi plus jedno nepovedené internetové hlasování.
11.30-12.00
Měsíc pro rodinu v Sedlčanech (bude upřesněno)
Blanka Tauberová, Městská knihovna v Sedlčanech
12.00-12.45
Klub MRKni (Máme rádi knížky)
Marika Zadembská, Městská knihovna Třinec
Klub MRKni - Máme Rádi Knížky - klub pro děti a jejich rodiče provozujeme v třinecké knihovně
od začátku letošního roku. Je zaměřen především na propagaci četby a společně tráveného času
s knížkami. Dáváme rodičům návod, co všechno a jak se dá s knížkami podnikat, co v nich najdou,
v čem jim knížky pomohou, a společně s dětmi i rodiči objevujeme ten krásný pestrobarevný svět
knížek. Mimo tato pravidelná měsíční setkání připravujeme také jednorázové větší akce, zaměřené na
celé rodiny. Tím jsou pak prázdninové Večerníčky naživo a náš už tradiční Pohádkový les. To je ta
největší akce třinecké knihovny, kdy ztvárňujeme pohádkové příběhy pod širým nebem, v lesoparku,
s výpravnými kostýmy a kulisami.
12.45 - 13.00
Závěr semináře
Možnosti ubytování v Karviné – zajištění noclehu individuální
Hotel - Restaurant Na Fryštátské (www.nafrystatske.cz) ceny od 950 Kč, vzdálenost od RKK 1 km
Hotel Darkov (www.hoteldarkov.cz) ceny od 790 Kč, vzdálenost od RKK 1,8 km
Hotel Sport (www.stars-karvina.cz) ceny od 990 Kč, vzdálenost od RKK 1,5 km
Společenský dům – hotel (www.darkov.cz) ceny od 490 Kč, vzdálenost od RKK 2,1 km
Penzion Aldo (www.penzionaldo.cz) ceny od 990 Kč, vzdálenost od RKK 1,4 km
Penzion Jelen (www.penzionjelen.cz) ceny od 790 Kč, vzdálenost od RKK 1,2 km
Koleje Slezské univerzity (www.opf.slu.cz), ceny od 160 Kč, vzdálenost od RKK 4,2 km
Ubytovací zařízení Kosmos (http://faust.slu.cz/hotelweb/), ceny od 210 Kč, vzdálenost od RKK 1,3 km
Hotel Kaktus (www-hotel-kaktus.cz), ceny od 290 Kč, vzdálenost od RKK 3 km
Ubytovna Majáček Karivná (http://www.ubytovani-ubytovna-karvina.cz/), ceny od 150 Kč, vzdálenost
od RKK 2,7 km
Ubytovna Mašinka (http://www.masinka.tym.cz/), ceny od 320,-- kč, vzdálenost od RKK 3 km
Restaurace v Karviné
Restaurace Baron (www.baronkarvina.cz), vzdálenost od RKK 1,4 km
Restaurace Vanili (www.vanili.karvina.info), vzdálenost od RKK 1,3 km
Hotel - Restaurant Na Fryštátské (www.nafrystatske.cz), vzdálenost od RKK 1 km
Restaurace Zlaté časy (www.zlate-casy.cz), vzdálenost od RKK 1,5 km
Download

Valná hromada SKIP KDK, téma „Práce s rodiči a dětmi v