-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 47/1
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS, KONCEPCIJA / ČS "FISKULTURA" / IZDAVAČKA DELATNOST
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 47/2
NAŠA JE FIZIČKA KULTURA NARODNA I HUMANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 3-6
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENI UTICAJ / POLITIČKI ZNAČAJ / KARDELJ, EDVARD /
FISKULTURNI SAVEZ YU
-------------------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 47/3
I KONGRES FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 7-13
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / KONGRES / SPORT. ORGANIZACIJA / FIZIČKA KULTURA /
POLITIČKI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
OSNOVNI POJMOVI SPORTSKOG TRENINGA
rbr: 47/4
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 14-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / SPORT. REKORD / TERMINOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 47/5
METODSKI PRINCIPI U NASTAVNOJ PRAKSI ČASA FISKULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 27-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČAS FV / METODIKA / DIDAKTIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/6
PRAKTIČNI ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 35-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GIMNASTIKA / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
O NEKIM ISKUSTVIMA SA OVOGODIŠNJEG "PROLEĆNOG KROSA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 52-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KROS / MASOVNOST / TAKMIČENJE, ANALIZA / STAZA ZA KROS
rbr: 47/7
-------------------------------------------------------------------------------Skovran, Olga
rbr: 47/8
SAVETOVANJE FISKULTURNIH STRUČNJAKA I PEDAGOGA PO PITANJU NASTAVE FISKULTURE U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 55-57
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVA FV / SAVETOVANJE / NASTAVNICI FV / FISKULTURA / GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 47/9
KURS ZA FISKULTURNE RUKOVODIOCE ZA OMLADINSKU PRUGU ŠAMAC - SARAJEVO OD
1-II-27-III
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 57
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. RUKOVODIOCI / SEMINAR / RADNA AKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/10
NAŠE SPORTSKE VEZE SA SKANDINAVSKIM ZEMLJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 57-58
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
INTER SARADNJA / SKANDINAVSKE ZEMLJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/11
Veličković, M.
DELEGACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE U ČEHOSLOVAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 58-59
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
INTER SARADNJA / ČSSR
-------------------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
rbr: 47/12
KURS ZA FUDBALSKE TRENERE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 59
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KURS / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 47/13
ZAPAŽANJE SA SMUČARSKOG PRVENSTVA U ALPSKOJ KOMBINACIJI ZA 1947 GOD., ODRŽANOG
NA ŠAR PLANINI 21 I 22 MARTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 59-60
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ALPSKO SKIJANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
PLANICA 1947
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 61-62
rbr: 47/14
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SKI SKOKOVI / PLANICA / TAKMIČENJE, ANALIZA / TURNIR
-------------------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
rbr: 47/15
CUVAJ, BOGDAN: "SAVREMENI NOGOMET"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 63-64
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/16
s. n.
IZDANJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / IZDAVAČKA DELATNOST / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 47/17
BIBLIOGRAFIJA: Popis članaka i materijala štampanih 1946. u časopisu "Teorija i
praksa fizičke kulture"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 1, str. 64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 47/18
FISKULTURA JE DEO OPŠTEG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 67-76
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA FK / FIZIČKO VASPITANJE / GIMNASTIKA / FIZIČKO OBRAZOVANJE / POLITIČKI
ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
rbr: 47/19
ZNAČAJ I ULOGA MEDICINE U SAVREMENOJ FISKULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 77-80
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/20
OSNOVNI POJMOVI SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 81-94
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / TALENAT / TERMINOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SPORTISTI /
REŽIM ŽIVOTA / ISHRANA / SPORT. EVIDENCIJA
--------------------------------------------------------------------------------
s. n.
rbr: 47/21
NAUKA U SLUŽBU FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 95-99
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / DRUŠTVENI UTICAJ / SSSR / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 47/22
KAKO DA GRADIMO PLIVALIŠTA I BAZENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 100-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / PLIVALIŠTE / BAZEN
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 47/23
FIZIČKI RAZVOJ NAŠIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 110-117
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 118-130
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 47/24
Ključne reči:
GIMNASTIKA / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/25
DRUGI FUDBALSKI SAVJET FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 131-132
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / SPORT. PODMLADAK / STRUČNI SASTANAK
-------------------------------------------------------------------------------Senjanović, Ante
rbr: 47/26
TRENAŽNI KURS JUGOSLOVENSKIH PLIVAČA U DRŽAVNOM INSTITUTU ZA FISKULTURU U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 132-134
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
DIF / PLIVANJE / TRENAŽNI KURS
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/27
NAUČNI RADOVI NA POLJU FIZIČKE KULTURE U SSSR-U: Dizertacije, zbornici
skupni radovi
i
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 134
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NAUČNI RADOVI / DISERTACIJA / BIBLIOGRAFIJA / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/28
Močnik, M.
LAKOATLETSKO SAVETOVANJE U OSIJEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 135-136
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / SAVETOVANJE / SPORT. STATISTIKA / STRUČNA LITERATURA / KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/29
ŠKUTELJ,ARTUR: TRENING SKIJAŠA NATJECATELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 137-138
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
SKIJANJE / TAKMIČARI / PREVOD / PRERADA IZVORNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 47/30
"VODNIK" PRILOG "POLETA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 139-140
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
PERIODIKA / ČS "VODNIK", LJUBLJANA / ČS "POLET", LJUBLJANA / METODIKA / SPORT.
GIMNASTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 47/31
"ORGANIZACIJA SPORTA U AUSTRIJI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 140-141
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
SPORT / ORGANIZOVANJE / AUSTRIJA / NACIZAM / POLITIČKI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 47/32
ISPITI ZA PROFESORE "FIZIČKOG I SPORTSKOG ODGOJA" U FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 141
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kritika i bibliografija
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / FRANCUSKA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 47/33
BULLETIN DE L INSTITUT NATIONAL DES SPORTS
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 142-143
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
kritika i bibliografija
Ključne reči:
INSEP, PARIZ / PERIODIKA / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
IZDANJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 2, str. 144
rbr: 47/34
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / IZDAVAČKA DELATNOST / BIBLIOGRAFIJA / PERIODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 47/35
SAVEZNI SLET FISKULTURNIKA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 145-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SLET / "SVESAVEZNI SLET" / POLITIČKI ZNAČAJ / DEFILE / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 47/36
LEKARSKA KONTROLA U FISKULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 153-157
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / FIZIČKO VASPITANJE / HIGIJENA / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
RAZMERAVANJE LAKOATLETSKIH STAZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 158-162
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAZA, ATLETSKA / ATLETIKA / IZGRADNJA OBJEKATA
rbr: 47/37
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/38
LAKOATLETSKO ŠTAFETNO TRČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 163-170
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠTAFETNO TRČANJE / TEHNIKA / TRENING / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Nikola
rbr: 47/39
TRČANJE S PREPONAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 171-177
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE PREKO PREPONA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 47/40
NASTAVA PLIVANJA ZA POČETNIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 178-184
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRSNO PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
GIMNASTIKA PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 185-191
rbr: 47/41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / KONDICIONI TRENING / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/42
ČASOVI OSNOVNE GIMNASTIKE NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 192-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE U VODI / METODIKA / PLIVANJE / TRANSPORTNO PLIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Franković, Dragutin
rbr: 47/43
VIŠE JASNOĆE U POZNAVANJU RAZNIH SISTEMA NOGOMETNE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 209-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SISTEMI IGRE / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šuštić, Mirko
rbr: 47/44
OSVRT NA SAVJETOVANJE SEKCIJSKIH RUKOVODILACA ZA FISKULTURU OMLADINSKE PRUGE
ŠAMAC-SARAJEVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 215-218
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / RADNA AKCIJA / SAVETOVANJE / FISKULTURNI RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 47/45
NOVI PLAN I PROGRAM FISKULTURNE NASTAVE U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 219-223
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVNI PLAN I PROGRAM / FNRJ / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/46
BALKANSKI ŠAMPIONAT KOŠARKE I ODBOJKE U TIRANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 223-225
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
KOŠARKA / ODBOJKA / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/47
NOVA JEDINSTVENA SVESAVEZNA SPORTSKA KLASIFIKACIJA U SSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 226-227
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Ključne reči:
KATEGORIZACIJA SPORTISTA / SPORT. EVIDENCIJA / SSSR / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
MEDICINSKO-FIZIOLOŠKA RAZMATRANJA O PLIVANJU
rbr: 47/48
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 227-231
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORT. MEDICINA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/49
s. n.
DEVETE MEĐUNARODNE STUDENTSKE IGRE U PARIZU 1947
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 232-233
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj), prevod
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
STUDENTSKE IGRE, INTER / TAKMIČENJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/50
s. n.
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 234-236
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
KONKURSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 238-240
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
rbr: 47/51
Rubrika:
Konkursi
Ključne reči:
DIF, PRIJEMNI ISPIT / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/52
s. n.
MODEL VELIKOG STADIONA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 3-4, str. 240
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Konkursi
Ključne reči:
STADION / IZGRADNJA OBJEKATA / KONKURS, GRAĐEVINSKI
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 47/53
DAN FISKULTURNIKA 1947 GODINE I OPŠE FIZIČKO OBRAZOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 241-257
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / POLITIČKI ZNAČAJ / TEORIJA FK / SPORT / GIMNASTIKA
/ TERMINOLOGIJA / SLET / ZNAČKA FISKULTURNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 47/54
VAŽNOST I ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 258-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / RUKOVOĐENJE FK /
ORGANIZOVANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / POLITIČKE ORGANIZACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Šahverov, G.G.
rbr: 47/55
O KOMUNISTIČKOM MORALU U SPORTSKOM ŽIVOTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 270-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
KOMUNISTIČKI MORAL / MORALNO VASPITANJE / SPORT. ŽIVOT / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Pintar, Zlatko
rbr: 47/56
SAVREMENA KOŠARKA I MJERE ZA NJEZINO UNAPREĐENJE KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 281-288
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKMIČENJE, ANALIZA / TEHNIKA / TAKTIKA / RAZVOJNI PROBLEMI / STRUČNA
LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Kerssenbrock, K.
rbr: 47/57
PRSTI ILI PETA - PRILOG TEHNICI TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 289-292
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
PROBLEMATIKA IZGRADNJE LAKOATLETSKE STAZE
rbr: 47/58
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 293-299
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STAZA, ATLETSKA / ATLETIKA / IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 47/59
GIMNASTIKA PLIVAČA: Specijalne vježbe za pojedine plivače na osnovnom treningu
plivača u Državnom institutu za fiskulturu (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 300-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / VEŽBE / KONTROLA TRENIRANOSTI /
TRENING, INDIVIDUALNI
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/60
OPĆE FIZIČKO OBRAZOVANJE : (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 314-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 47/61
GODINA DANA RADA CENTRALNOG NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG INSTITUTA FIZIČKE KULTURE
(CNFK) U SSSR: Iz predavanja direktora CNFK I.A.Krjačka. Iz časopisa "Teorija i
praksa fizičke kulture" Moskva 1947, br.3, str.132
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 326-331
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
CNIIFK, MOSKVA / NAUČNI RAD / TEORIJA FK / TRENING / METODIKA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 47/62
DRUGI PLENUM KOMITETA ZA FISKULTURU VLADE FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 332-333
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
KOMITET ZA FISKULTURU FNRJ / PLENUM / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 47/63
ČETVRTI PLENUM FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 334-335
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / PLENUM / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Vacac, Jelica; P., M.
rbr: 47/64
NAŠI TAKMIČARI NA BALKANSKOM ŠAMPIONATU U GIMNASTICI 1947 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 335-340
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REKORD
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 47/65
BALKANSKI ŠAMPIONAT U LAKOJ ATLETICI - BUKUREŠT 1947 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 341-343
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REKORD
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 47/66
s. n.
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 5-6, str. 344
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA / FRANCUSKA / ČSSR
-------------------------------------------------------------------------------Šuštić, Mirko
rbr: 47/67
FISKULTURA NA OMLADINSKOJ PRUZI ŠAMAC-SARAJEVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 345-362
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RADNA AKCIJA / ORGANIZOVANJE / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
PRIPREMA SMUČARA U JESEN
rbr: 47/68
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 363-376
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TRENING, JESENJI / VEŽBE / KATEGORIZACIJA SPORT. GRANA
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 47/69
TRENING SMUČARA DUGOPRUGAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 377-380
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI TRČANJE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Baquet, Maurice
rbr: 47/70
PROBLEM ZIMSKOG TRENINGA SA OPŠTIM POGLEDOM NA GODIŠNJI TRENING
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 381-390
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING, ZIMSKI / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
ZNAČAJ ISHRANE ZA VREME TRENINGA I TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 391-397
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ISHRANA / TRENING / TAKMIČENJE
rbr: 47/71
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 47/72
FIZIČKI RAZVOJ FUDBALERA I ODNOS PREMA NJIHOVOJ POSTAVI U TIMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 398-406
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / TIMSKA POSTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Broćić, Ljubiša
rbr: 47/73
PRILOG PLANIRANJU NASTAVNO-VASPITNOG RADA U FUDBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 407-421, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / OBUČAVANJE / METODIKA / TRENING / TAKMIČENJE
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 47/74
ČASOVI OPŠTEG FIZIČKOG OBRAZOVANJA: (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 422-440
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Cestnik, Petar
OSVRT NA BALKANSKI ŠAMPIONAT U STRELJANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 441-443
rbr: 47/75
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / BALKANSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Prvan, Darko
rbr: 47/76
VI EVROPSKO PLIVAČKO PRVENSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 444-445
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Kobali, Milan
rbr: 47/77
PRVENSTVO KOŠARKE NR HRVATSKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 446-451
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
KOŠARKA / REPUBLIČKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Vuksan, Borivoje
rbr: 47/78
DOPUNSKI TEČAJ ZA NASTAVNIKE FISKULTURE NA SREDNJIM ŠKOLAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 451-453
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / TEČAJ / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Vuksan, Borivoje
rbr: 47/79
FISKULTURNI TEČAJ ZA UČITELJE OSNOVNIH ŠKOLA NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 453-454
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
UČITELJI / TEČAJ / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 47/80
SAVETOVANJE ODBORA ZA SPORTSKE IGRE FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 1 (1947) sv. 7-8, str. 455-456
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / SPORT. IGRE / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/1
NEŠTO O FISKULTURI KAO VASPITAČU NOVOGA ČOVJEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 1-4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / VASPITANJE / IDEOLOGIJA / POLITIČKI UTICAJ
-------------------------------------------------------------------------------Kesić, Branko
rbr: 48/2
NEKA MEDICINSKA ZAPAŽANJA POVODOM PRVENSTVA JUGOSLAVIJE U PLIVANJU 1947 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 5-24, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / TAKMIČARI / SOCIJALNI
STATUS / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORT. MEDICINA / TELESNI DEFORMITETI / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/3
NACRT JEDINSTVENOG PLANA I METODE OBUČAVANJA SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 25-33, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 48/4
GIMNASTIKA PLIVAČA : (nastavak) Specijalne vježbe za pojedine plivače na
pripremnom treningu plivača u Drž.institutu za fiskulturu 1947 g.
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 34-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / VEŽBE / KONTROLA TRENIRANOSTI /
TRENING, INDIVIDUALNI
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Dana
ČAS OPŠTEG FIZIČKOG OBRAZOVANJA ZA OMLADINKE OD L4-18 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 54-60
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 48/5
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 48/6
PETI PLENARNI SASTANAK FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 61-63
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / PLENUM / RAZVOJ SPORTA / SPORT. ORGANIZACIJA / RADNA
AKCIJA / VASPITNO DELOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Jerković, V.
rbr: 48/7
II SAVETOVANJE ODBORA ZA LAKU ATLETIKU FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 64-66
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / FISKULTURNI SAVEZ YU / SPORT. ORGANIZACIJA / RAZVOJ SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 48/8
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA I MATERIJALA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FISKULTURA" U GODINI 1947:
(Sv. 1-8)
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 1, str. 67-68
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj članaka i materijala objavljenih u časopisu "Fiskultura" u
godini 1947
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 48/9
ŽENA U FISKULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 69-84
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORTISTI / ŽENE / POLNE ODLIKE / FIZIČKA KULTURA / SELO
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 48/10
PRILOG ANALIZI KOŠARKE: Sa podacima registrovanim na prvenstvu FNRJ u košarci
1947. godine u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 85-107
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / UTAKMICA, ANALIZA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 48/11
OBRADA ZEMLJIŠTA ZA TRAVNATA IGRALIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 108-117, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IGRALIŠTE, TRAVNATO / IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------Ljubić, Stjepan
rbr: 48/12
TRENING BICIKLISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 118-125
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TRENING / PERIODIZACIJA TRENINGA / ISHRANA / HIGIJENA
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Dana
rbr: 48/13
ČAS OPŠTEG FIZIČKOG OBRAZOVANJA ZA OMLADINKE OD 14-16 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 126-131
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Krmpotić, Neda
rbr: 48/14
REZULTATI I ISKUSTVA FISKULTURNOG RADA NA OMLADINSKOJ PRUZI ŠAMAC-SARAJEVO: (Iz
referata na V plenumu C.V.Narodne omladine Jugoslavije)
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 132-143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / MASOVNOST / FIZIČKO OBRAZOVANJE / TAKMIČENJE / ZNAČKA
FISKULTURNIKA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 48/15
PRIPREME NAŠIH SPORTAŠA ZA NASTUPAJUĆU SEZONU VAŽNIH MEĐUNARODNIH SUSRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 144-147
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
REPREZENTACIJA, PRIPREME / ATLETIKA / PLIVANJE / VATERPOLO / VESLANJE / KOŠARKA
/ FUDBAL / VESLANJE / KOŠARKA / FUDBAL / SPORT. GIMNASTIKA / BOKS / BICIKLIZAM
/ STRELJAŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 48/16
s. n.
ŠTAMPANE KNJIGE I BROŠURE IZ OBLASTI FISKULTURE U PERIODU NOVEMBRA - DECEMBRA
1947 I JANUARA 1948 G. U FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 2, str. 148
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 48/17
II KONGRES FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 151-154
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / KONGRES / REORGANIZACIJA / GRANSKI SAVEZ / RUKOVOĐENJE /
FIZIČKA KULTURA / POLITIČKI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Stojadinović, Bora
rbr: 48/18
BALKANSKO-SREDNJEEVROPSKE IGRE: još jedan prilog saradnji zemalja narodne
demokratije
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 155-157
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BALKANSKO PRVENSTVO / BALKANSKE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Hep, Ferenc
rbr: 48/19
NOVI PRAVCI FIZIČKOG VASPITANJA U MAĐARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 158-163
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / MAĐARSKA / NASTAVA FV / VRHUNSKI SPORT / MASOVNOST /
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Rem, Alfred
rbr: 48/20
SPORTSKO-MEDICINSKA ZAPAŽANJA NA TAKMIČARIMA PARTIZANSKOG MARŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 164-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PARTIZANSKI MARŠ / ZDRAVSTVENA KONTROLA / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE / TAKMIČARSKI
SISTEM / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Rem, Alfred
rbr: 48/21
UPUTSTVO ZA TRENING TAKMIČARA PARTIZANSKOG MARŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 173-176
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PARTIZANSKI MARŠ / TRENAŽNI PLAN
--------------------------------------------------------------------------------
Čirkin, M.D.
rbr: 48/22
ANATOMSKO FIZIOLOŠKE I PSIHOLOŠKE OSOBINE ŠKOLSKIH GRUPA PO UZRASTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 177-190, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / PREDŠKOLCI / UČENICI / ANATOMIJA / FIZIOLOGIJA / PSIHOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/23
IZ MEHANIKE BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 191-201, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Senjanović, Ante
rbr: 48/24
POGLED NA NAŠE PLIVANJE : tehnika zaveslaja
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 202-215
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
PRILOG ANALIZI KOŠARKE: taktika igre
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 216-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 48/25
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKTIKA / UTAKMICA, ANALIZA / SISTEMI IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Vakotić, Emil
rbr: 48/26
SPORTSKA GIMNASTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 234-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / OBUČAVANJE / POČETNICI / VRATILO / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 48/27
SPORTSKO-TEHNIČKI OSVRT NA ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 1948
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 252-259
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 48/28
s. n.
PRILIKOM OSNIVANJA GIMNASTIČKOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 260-267
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
GIMNASTIČKI SAVEZ YU / OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / MASOVNOST / PLANIRANJE
RAZVOJA
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 48/29
s. n.
ORGANIZACIJA SPORTSKIH SAVEZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 268-270
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
GRANSKI SAVEZ / ORGANIZOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/30
ORGANIZACIJA ČEHOSLOVAČKE FISKULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 271-272
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ORGANIZOVANJE / ČSSR / "SOKO", ČEŠKI
-------------------------------------------------------------------------------Brandajs, Ivan
rbr: 48/31
SAVETOVANJE VESLAČKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 272-273
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / SAVETOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Lj.
SISTEMATSKI TRENING IGRAČA TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 274-275
rbr: 48/32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
TENIS / TENISKA ŠKOLA / SPORT. USAVRŠAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 48/33
s. n.
ŠTAMPANE KNJIGE I BROŠURE IZ OBLASTI FISKULTURE U 1948 GODINI U FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 3-4, str. 276-277
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA / IZDAVAČKA DELATNOST
-------------------------------------------------------------------------------Missiuro, Vladimir
rbr: 48/34
O TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 281-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONTROLA TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Parać, Dalibor
VESLAČKA OBUKA POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 291-305
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI
rbr: 48/35
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 48/36
LAKOATLETSKI SKOKOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 306-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOKOVI / TEHNIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 48/37
KRITIČKI OSVRT I ANALIZA BODOVANJA PLIVAČKIH PRVENSTAVA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 314-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TEORIJA TAKMIČENJA / TAKMIČARSKO BODOVANJE /
PRVENSTVO, INDIVIDUALNO / PRVENSTVO, EKIPNO / SPORT. REZULTAT, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 48/38
SPORTSKA GIMNASTIKA: (nastavak)
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 340-366
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / RAZBOJ / KRUGOVI / OBUČAVANJE / POČETNICI / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
KAKO PLANIRATI TRENING RUKOMETAŠA
rbr: 48/39
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 367-386
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / PLANIRANJE TRENINGA / ČAS TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 48/40
VEŽBE OBLIKOVANJA PALICOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 387-400
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / PALICA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Avčin, France
rbr: 48/41
LAVINSKI KURS MEĐUNARODNE UNIJE ALPINSKIH SAVEZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 401-407
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
GORSKA SLUŽBA SPASA / KURS / LAVINE / PRVA POMOĆ
-------------------------------------------------------------------------------Prvan, Darko
NOVI POGLEDI NA PLIVAČKU TEHNIKU: Iskustva iz Toulouse
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 407-411
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
rbr: 48/42
PLIVANJE / TEHNIKA, INOVACIJE / STIL, IDEALNI
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 48/43
POMOĆNE SPRAVE ZA TRENING PLIVAČA NA SUHOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 5-6, str. 411-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORT. SPRAVE, POMOĆNE / SUVI TRENING / VEŽBE SNAGE
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Brana
rbr: 48/44
MALO STATISTIKE O TAKMIČENJU ZA ZNAČKU FISKULTURNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1948) sv. 5-6, str. 418-422
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ZNAČKA FISKULTURNIKA / SPORT. STATISTIKA / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Kreačić, Miroslav
rbr: 48/45
ULOGA SKOJ-A U STVARANJU NOVOG NARODNOG FISKULTURNOG POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 425-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOJ / FISKULTURNI POKRET / POLITIČKI ZNAČAJ / IDEOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 48/46
M.I.KALINJIN O FIZIČKOJ KULTURI: Prevod članka F.D.Harabuge iz časopisa
"Teorija i praksa fizičke kulture" Moskva 1948 - br.7
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 432-438
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / POLITIČKI ZNAČAJ / IDEOLOGIJA / KOMUNIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/47
FISKULTURNI POKRET U SAVEZU SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 439-449, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FISKULTURNI POKRET / SSSR / FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNA POLITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 48/48
PROBLEM ORGANIZACIJE I METODE RADA OMLADINSKIH SPORTSKIH ŠKOLA: sa naročitim
obzirom na atletsko odjeljenje
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 450-463
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ŠKOLA / SELEKCIJA / SPORT. LOGOROVANJE / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
METODSKI POSTUPAK PRI OBUČAVANJU SALTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 464-487
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 48/49
Ključne reči:
AKROBATIKA / SALTO / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Majder, Branimir
rbr: 48/50
KORAK (DVODOBNI TAKT) U KOŠARCI I METODSKI POSTUPAK PRI UVJEŽBAVANJU ISTOG
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 488-490
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / KOŠARKAŠKI DVOKORAK / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 48/51
PRIPREMANJE OPREME SMUČARA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 491-496
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Pintar, Zlatko
rbr: 48/52
O NAŠIM KVALITETNIM TENISERIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 497-506
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / PLANIRANJE RAZVOJA / INDIVIDUALNA TEHNIKA / REPREZENTACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 48/53
SAVEZNI KURS ZA PLIVAČKE TRENERE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 507-508
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / ŠKOLOVANJE KADROVA / TRENERI / KURS
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 48/54
KONFERENCIJA PO NAUČNO-METODSKIM PITANJIMA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA U
KAZANSKOM DRŽAVNOM PEDAGOŠKOM INSTITUTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1948) sv. 7-8, str. 509
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / REGIONALNI RAZVOJ / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 48/55
ZAPAŽANJA SA OLIMPIJSKIH IGARA 1948
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 509-517
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
II SAVETOVANJE ODBORA ZA RUKOMET FISAJ-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 7-8, str. 518-520
rbr: 48/56
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
RUKOMET / FISKULTURNI SAVEZ YU / SAVETOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Gregorić, Pavle
rbr: 48/57
NAŠA FIZIČKA KULTURA IMA OPŠTEDRŽAVNI ZNAČAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 521-523
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
POLITIČKI ZNAČAJ / FIZIČKA KULTURA / DRŽAVNI INTERES
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 48/58
MORALNO-POLITIČKOM VASPITANJU FISKULTURNIKA TREBA POSVETITI VIŠE PAŽNJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 524-542
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MORALNO VASPITANJE / POLITIČKO VASPITANJE / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 48/59
O POVIŠENOM KRVNOM PRITISKU KOD PLIVAČA REPREZENTATIVACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 543-545
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / REPREZENTACIJA / KRVNI PRITISAK
--------------------------------------------------------------------------------
Marković, Brana
rbr: 48/60
O TAKMIČENJU ZA ZNAČKU FISKULTURNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 546-556
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZNAČKA FISKULTURNIKA / SPORT. STATISTIKA / SOCIJALNI STATUS
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 48/61
XI SVESOKOLSKI SLET U PRAGU 1948 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 557-572
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SVESOKOLSKI SLET / ORGANIZOVANJE / SLETSKE VEŽBE / JUGOSLAVIJA / SSSR / ČSSR /
SLET, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Delić, Mladen
rbr: 48/62
NEKI PODACI O RAZVOJU JUGOSLOVENSKE ATLETIKE OD OSLOBOĐENJA DO DANAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 573-584
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / JUGOSLAVIJA / RAZVOJ SPORT. GRANE / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
PRILOG ANALIZI KOŠARKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 585-600
rbr: 48/63
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENING / TIMSKA POSTAVA / TRENERI / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Sabljak, Zlatko
rbr: 48/64
OSNOVNI ELEMENTI SISTEMA I TAKTIKE ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 601-609
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / TEHNIKA / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 48/65
TRENING NAŠIH KVALITETNIH SMUČARA SA OSVRTOM NA PRIPREME U 1948 GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 610-616
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TAKMIČARSKE PRIPREME / KONTROLA TRENIRANOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Špindler, Janez
rbr: 48/66
O SMUČARSKOJ TEHNICI - RAZVOJ SAVREMENE KRISTIJANIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 617-622
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / KRISTIJANIJA / TEHNIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Radovanović, Selimir
rbr: 48/67
NEKI PROBLEMI TRENINGA ATLETIČARA BACAČA U PRIPREMNOM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 623-630
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / BACANJE KLADIVA / BACANJE DISKA / BACANJE KOPLJA / BACANJE
BOMBE / TRENAŽNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 48/68
ELEMENTARNE IGRE NA SNEGU I LEDU ZA PIONIRSKI PODMLADAK I PIONIRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 631-640, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / IGRE NA SNEGU
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 48/69
N. A. BERNŠTAJN: O POSTROJENJU POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 641-645
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
POKRET, STRUKTURIRANJE / MOTORIKA / KOORDINACIJA / BERNŠTAJN, N.A.
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
MED. BINOVSKY: ZIMSKA PRIPREMA ATLETIČARA
rbr: 48/70
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 645-646
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING, ZIMSKI
-------------------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 48/71
PRVI KURS ZA BICIKLISTIČKE INSTRUKTORE
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 647-648
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BICIKLIZAM / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KURS / SPORT. INSTRUKTORI
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Vasa
rbr: 48/72
KONFERENCIJA AKADEMIJE PEDAGOŠKIH NAUKA RSFSR O FIZIČKOM ODGOJU UČENIKA U
SOVJETSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 648-649
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVA FV / AKADEMIJA PEDAGOŠKIH NAUKA RSFSR / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 48/73
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FISKULTURA" U GODINI 1948
Fizička kultura, Beograd, vol. 2 (1948) sv. 9-10, str. 653-654
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/1
NEKA FIZIČKA VJEŽBANJA NAŠIH NARODA I NJIHOVO TUMAČENJE U NARODNOJ EPSKOJ
POEZIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 1-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EPSKA POEZIJA / TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / MEGDANI
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 49/2
MIČURINOVO UČENJE I NJEGOV ZNAČAJ ZA SOVJETSKU NAUKU O FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 19-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / IDEOLOGIJA / MIČURIN / BIOLOGIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 49/3
FIZIČKI ODGOJ NA VISOKIM ŠKOLAMA I FAKULTETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 27-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / NASTAVNI PLAN I PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/4
Jovanović, Borivoje
ODLOMCI IZ ISTORIJE SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 35-57
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 49/5
FISKULTURA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 58-69, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, IV / VEŽBE OBLIKOVANJA /
KLASIFIKACIJA VEŽBI / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 49/6
DANAŠNJA KRISTIJANIJA I NJEN RAZVOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 70-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / KRISTIJANIJA / TEHNIKA, RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan; KosiŠnajder
TEHNIKA RUKOMETNE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 83-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 49/7
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / TEHNIKA / HVATANJE LOPTE / BACANJE LOPTE /
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Dana
rbr: 49/8
VEŽBE SA VIJAČAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 102-110
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VEŽBE SA VIJAČOM / VIJAČA, KRATKA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/9
s. n.
PRVI PLENUM GIMNASTIČKOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 111-120
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
GIMNASTIČKI SAVEZ YU / PLENUM / PLANIRANJE RAZVOJA / SLET / ZNAČKA
FISKULTURNIKA / MASOVNOST / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/10
ISKUSTVA IZ RADA SEKCIJA ZA OPĆU FIZIČKU PRIPREMU U SSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 121-125, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SSSR / OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA / GTO
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 49/11
STARTNI BLOKOVI ZA SALU I TRKAČKU STAZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 1-2, str. 125-127
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
TRČANJE / STARTNI BLOK / STAZA, ATLETSKA
-------------------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 49/12
O PROBLEMIMA FIZIČKOG VASPITANJA NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 129-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / ORGANIZOVANJE / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 49/13
KAKO ĆEMO RAZVITI PLANINARSTVO NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 162-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARENJE / SELO / ORGANIZOVANJE / PLANINSKI SABORI / NARODNE IGRE /
TRADICIONALNI SPORTOVI
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 49/14
NARODNE IGRE U FISKULTURNOM RADU NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 167-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / NARODNE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI
-------------------------------------------------------------------------------Kukurin, Milan
rbr: 49/15
ISKUSTVA NAŠEG RADA NA SELU: (Otok Hvar)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 175-178
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO NA MORU / TRADICIONALNI SPORTOVI
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 49/16
ODLOMCI IZ ISTORIJE SMUČARSTVA: II deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 179-187, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ / SKI KURS
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 49/17
O UZROCIMA POVREĐIVANJA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 188-204, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POVREDE / STATISTIKA POVREDA / SKIJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 49/18
KAKO ORGANIZOVATI ČAS PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 205-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / ČAS PLIVANJA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Brandajs, Ivan
rbr: 49/19
TREBA PODIZATI NAŠ KORMILARSKI KADAR U VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 213-221
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / KORMILAR / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
rbr: 49/20
IZMENA PRAVILA - IZMENA NAČINA IGRE U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 222-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. PRAVILA / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/21
OSVRT NA ODLUKE CK SKP(B) PO PITANJU UNAPREĐENJA FISKULTURE U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 234-236
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SSSR / PARTIJSKA POLITIKA / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/22
Šturm, Jože
NEKI PRINCIPI TRENINGA BRZINE SPRINTERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 237-241
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referat
Ključne reči:
SPRINT / TRENING / BRZINA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 49/23
TABELARNI PREGLED FIZIČKOG VASPITANJA I PREDVOJNIČKE OBUKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 241-242
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referat
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / ČAS FV, PLANIRANJE / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 49/24
ORGANIZACIJA FIZIČKOG ODGOJA NA VISOKIM ŠKOLAMA I FAKULTETIMA U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 242-243
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referat
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 49/25
KONFERENCIJA MEĐUNARODNE FEDERACIJE SPORTSKE MEDICINE: Ženeva, 19 i 20 februara
1949 godine
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 3-4, str. 243-247
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referat
Ključne reči:
FIMS / ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 49/26
ULOGA SVESTI U OBRAZOVANJU KRETANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 249-257
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTORIKA / TEHNIKA KRETANJA / PSIHOLOGIJA / MOTORIČKO UČENJE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 49/27
MARKS I ENGELS O FIZIČKOM VASPITANJU: prevod članka N.I.Toropova iz časopisa
"Teorija i praksa fizičke kulture", Moskva 1948, br.8.
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 258-265
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / MARKSIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 49/28
PREGLED SPORTISTA I OSLOBOĐENJE OD FISKULTURE U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 266-277
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Blažej, Janko
rbr: 49/29
NEKI PODACI O RAZVOJU ALPINIZMA U FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 278-288
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ALPINIZAM / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Lemešić, Leo
rbr: 49/30
NAČIN SUĐENJA NAŠIH NOGOMETNIH SUDACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 289-298
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SUĐENJE / SUDIJE / ŠTAMPA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
ANALIZA RAZNIH TEHNIKA SKOKA U VIS I NJIHOVA VREDNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 299-316
rbr: 49/31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKOK UVIS / TEHNIKA, EFIKASNOST / STIL
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 49/32
SPASAVAJMO UTOPLJENIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 317-333
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / SPASAVANJE UTOPLJENIKA / TEHNIKA / PRVA POMOĆ
-------------------------------------------------------------------------------Babinot, Marcel
rbr: 49/33
BICIKLISTIČKI TRENING DRUMSKIH VOZAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 334-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TRKA, DRUMSKA / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
O "ZAGREVANJU" PRED TAKMIČENJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 340-342
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
rbr: 49/34
TAKMIČENJE / ZAGREVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 49/35
VATERPOLO - SISTEMI IGRE I NJIHOV RAZVOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 343-353
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VATERPOLO / SISTEMI IGRE / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Dana
rbr: 49/36
PRESKOCI I PROTRČAVANJA S DUGOM VIJAČOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 354-359
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VEŽBE SA VIJAČOM / VIJAČA, DUGA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 49/37
IGRE NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 360-364
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / IGRE U VODI / NEPLIVAČI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/38
Dougan, Danilo
XVII KONGRES MEĐUNARODNE SMUČARSKE FEDERACIJE U OSLU OD 10-15 MAJA 1949 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 365-367
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
SKIJANJE / INTER SMUČARSKA FEDERACIJA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/39
s. n.
MATERIJAL IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE ŠTAMPAN U DRUGOJ POLOVINI 1948 G. U FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 5-6, str. 368
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 49/40
FIZIČKI ODGOJ U GRAĐANSKOJ I NAUČNOJ PEDAGOGIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 369-377
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOGIJA / IDEOLOGIJA / TEORIJA FK
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 49/41
N.K. KRUPSKA O FIZIČKOM VASPITANJU: prevod članka G.A. Jevsejeva iz časopisa
"Teorija i praksa fizičke kulture", Mokskva 1949, broj 3
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 378-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE / KRUPSKA, N.K.
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 49/42
PRILOG ANALIZI KOŠARKE - PROBLEMI SUĐENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 386-396
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / SUĐENJE / SUDIJE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 49/43
O FIZIČKOM RAZVOJU NAŠIH BICIKLISTA, BOKSERA, VESLAČA I PLIVAČA: ( Neki podaci
iz katedre za sportsko-medicinsku kontrolu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 397-408
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / SPORTISTI / BICIKLIZAM / BOKS / VESLANJE / PLIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Sabljak, Zlatko
TEHNIKA I TAKTIKA ODBOJKE - ODBRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 409-415
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ODBOJKA / TEHNIKA / TAKTIKA
rbr: 49/44
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/45
O NEKIM PITANJIMA TAKTIKE FUDBALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 416-423
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TAKTIKA / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 49/46
RAD NOGU U ZAVESLAJU: jedan nedovoljno osvetljen problem u tehnici veslanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 424-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / ZAVESLAJ / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kerssenbrock, K.
rbr: 49/47
ZATOPEK TRČI I TRENIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 432-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / ZATOPEK, EMIL / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 49/48
NAUPOR USKLOPNO (SKLOPKA) NA VRATILU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 435-440
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VRATILO / NAUPOR USKLOPNO / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Šandl, Zdravko
rbr: 49/49
ORGANIZACIJA I PROGRAM OBUČAVANJA SMUČANJA SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 441-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / SKI KURS
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 49/50
RAZNI NAČINI GODIŠNJEG TRENINGA SMUČARA (ZA ALPSKU KOMBINACIJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 452-462
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ALPSKO SKIJANJE / TRENAŽNI PLAN / KONDICIONI TRENING / TEHNIČKI TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Zdravković, D.
FISKULTURNI RAD U JEDINICAMA JA NA GRADNJI AUTOPUTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 463-464
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 49/51
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / JNA / RADNA AKCIJA / ZNAČKA FISKULTURNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 49/52
PRIPREME I TAKMIČENJE NAŠE BOKSERSKE REPREZENTACIJE NA PRVENSTVU EVROPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 465-469
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
BOKS / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 49/53
PROMENE U INTERNACIONALNIM PRAVILIMA ZA ATLETSKA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 470-471
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/54
s. n.
LITERATURA IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE ŠTAMPANA U FNRJ U 1948 I 1949 GODINI
(NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 7-8, str. 472
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 49/55
O NEKIM PITANJIMA OPŠTEG FIZIČKOG OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 473-494
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / TEORIJA FK / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Šturm, Jože
rbr: 49/56
FIZIČKO VASPITANJE U KAPITALISTIČKOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 495-509, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KAPITALIZAM / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 49/57
SKIDANJE TEŽINE U BOKSU I TEŠKOJ ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 510-514
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / DIZANJE TEGOVA / TELESNA TEŽINA / MRŠAVLJENJE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 49/58
PITANJE FIZIČKOG VASPITANJA U PEDAGOŠKOM STVARALAŠTVU A.S. MAKARENKA: Povodom
desetogodišnjice njegove smrti
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 515-525
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOGIJA / MAKARENKO, A.S.
-------------------------------------------------------------------------------Špindler, Janez
rbr: 49/59
NAGIB NAPRED U SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 526-540, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / TERMINOLOGIJA / TEHNIKA / NAGIB TELA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Poljak, Vlado
rbr: 49/60
PLIVANJE - KAO SREDSTVO TERAPEUTSKOG LEČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 541-551
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / KOREKTIVNA GIMNASTIKA / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
PROBLEM EKIPNE ODBRAMBENE TAKTIKE U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 552-575
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
rbr: 49/61
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKTIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / SISTEMI IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 49/62
ZIMSKI TRENING VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 576-586
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / TRENING, ZIMSKI / ČAS VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/63
Grims, D.
ZAPAŽANJA SA MASOVNOG OMLADINSKOG TAKMIČENJA U ATLETICI - SA NAROČITIM OSVRTOM
NA ŽENSKU OMLADINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 587-589
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / TAKMIČENJE, ANALIZA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 49/64
RAD NAUČNIH KRUŽOKA DRŽAVNOG INSTITUTA ZA FISKULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 589-592
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
DIF / NAUČNI RAD / NAUČNI PODMLADAK / STUDENTI FK
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 49/65
s. n.
MATERIJAL IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE ŠTAMPAN U 1949 GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 593-597
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 49/66
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FISKULTURA" U GODINI 1949 (SV.1-10)
Fizička kultura, Beograd, vol. 3 (1949) sv. 9-10, str. 598-600
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 50/1
OSNOVNI ZADACI GODIŠNJEG CIKLUSA SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 1-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PERIODIZACIJA TRENINGA / TRENING, GODIŠNJI / TEORIJA TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 50/2
JEDAN KONKRETAN PREDLOG ZA POBOLJŠANJE STRUČNE TERMINOLOGIJE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 17-19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TERMINOLOGIJA / DIF / METODOLOGIJA / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/3
FIZIČKI RAZVOJ NAŠIH ATLETIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 20-27, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORTISTI / ŽENE / FIZIČKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 50/4
NEKI ANTROPOMETRIJSKI PODACI O NAŠIM ODBOJKAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 28-34, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / SPORTISTI / ŽENE / FIZIČKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 50/5
RAZVOJ SMUČARSKE TEHNIKE I NOVI NASTAVNI PLAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 35-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, INOVACIJE / DIF / NASTAVNI PLAN / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 50/6
TRENING SMUČARA U ALPSKOJ KOMBINACIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 42-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ALPSKO SKIJANJE / TRENING NA SNEGU / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Prvan, Darko; Senjanović, Ante
rbr: 50/7
O PODJELI I ZADACIMA TRENINGA PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 54-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / PERIODIZACIJA TRENINGA / UZRASNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 50/8
PLANIRANJE TRENINGA U ATLETSKOM KLUBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 67-90, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ATLETIKA / KLUB / PLANIRANJE TRENINGA / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 50/9
O METODU TRENIRANJA NORDIJSKIH TRKAČA NA SREDNJIM I DUGIM PRUGAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 91-107
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE DUGIH PRUGA / TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENING / SKANDINAVCI / FARTLEK
/ PSIHOLOŠKA FORMA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/10
Opavski, Pavle
FAKTORI OD KOJIH ZAVISI
REZULTAT ATLETSKIH BACANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 108-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
BACANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Dana
rbr: 50/11
VEŽBE OBLIKOVANJA KRATKOM VIJAČOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 114-123
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / VIJAČA, KRATKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
STANJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U NAŠOJ FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 124-128
rbr: 50/12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA SLUŽBA / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORT. MEDICINA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/13
Žeželj, Andra
PREDLOG JUGOSLAVIJE ZA UKLJUČENJE ŽENA U MEĐUNARODNA VESLAČKA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 128-131
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / TAKMIČENJE ŽENA / INTER VESLAČKA FEDERACIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/14
Čerina, Vitomir
BRZINA I METODIKA NJENOG
RAZVIJANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 1-2, str. 131-134
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BRZINA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TRENING / VEŽBE BRZINE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
PRILOG IZUČAVANJU SREDNJEVEKOVNE FIZIČKE KULTURE NAŠIH NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 137-146
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJA / SREDNJI VEK / MEGDANI / LOV
rbr: 50/15
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/16
NEKI PODACI O TELESNOM RAZVOJU STUDENATA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 147-161, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / STUDENTI FK / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Parać, Dalibor
rbr: 50/17
GLAVNI PERIOD TRENINGA VESLAČA (REGATNI TRENING)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 162-175
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / REGATNI TRENING / TRENAŽNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Prvan, Darko
rbr: 50/18
MEĐUSEZONSKI TRENING PLIVAČA IZVAN VODE: (kako ćemo djelomično otkloniti
nedostatak zimskih bazena)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 176-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / SUVI TRENING / TEORIJA SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 50/19
TEHNIKA ATLETSKIH BACANJA (ANALIZA ČETVRTE FAZE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 184-195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
BACANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Brixy, Predrag
rbr: 50/20
ISKUSTVA U RADU OMLADINSKE TENISKE ŠKOLE U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 196-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TENIS / SPORT. ŠKOLA / METODIKA / OMLADINA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 50/21
KARAKTERISTIKA DEČJE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 206-212, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / DEČIJE IGRE / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
PROBLEM LIČNE ODBRANE U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 213-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 50/22
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKTIKA / LIČNA ODBRANA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 50/23
LINGIJADA 1949
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 223-225
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
LINGIJADA / ŠVEDSKA / SLET, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Pavlović, Čedomir
rbr: 50/24
FISKULTURA NA AUTOPUTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 225-230
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / OPŠTE FIZIČKO OBRAZOVANJE / SPORT. GRANE / MASOVNOST / ZNAČKA
FISKULTURNIKA / TITOVA ŠTAFETA
-------------------------------------------------------------------------------Poljšak, Slavko
rbr: 50/25
NOVE INSTRUKCIJE ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 230-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE NASTAVE / ČASOVNICA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/26
O PREDLOGU NOVE PODELE BOKSERA NA KATEGORIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 232-234
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
BOKS / TEŽINSKE KATEGORIJE / AIBA
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, M.
rbr: 50/27
ŠTA TREBA IMATI U VIDU PRI PODIZANJU PLANINSKIH DOMOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 234-236
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
PLANINARSTVO / PLANINARSKI DOM / IZGRADNJA OBJEKATA / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/28
KURS ZA SPORTSKE LEKARE NA DRŽAVNOM INSTITUTU ZA FISKULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 3-4, str. 236-238
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. LEKARI / DIF / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 50/29
REFERAT MIŠE PAVIĆEVIĆA, PREDSEDNIKA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 241-255
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza Jugoslavije
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / ZEMALJSKA KONFERENCIJA / REFERAT / SPORT. FUNKCIONERI /
BIROKRATIJA / ORGANIZOVANJE / PLANIRANJE RAZVOJA / MASOVNOST / FINANSIRANJE /
PLAĆANJE SPORTISTA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/30
s. n.
FIZIČKO VASPITANJE NAJŠIRIM MASAMA TRUDBENIKA: (Izvod iz referata Branka Poliča
- člana sekretarijata FISAJ-a)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 256-269
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza Jugoslavije
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / MASOVNOST / SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO / ODRASLI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/31
s. n.
ZAKLJUČCI ZEMALJSKE KONFERENCIJE FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 270-273
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza Jugoslavije
Ključne reči:
FISKULTURNI SAVEZ YU / ZEMALJSKA KONFERENCIJA / PLANIRANJE RAZVOJA / GRANSKI
SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
FIZIČKI STATUS NAŠIH VOJNIKA ŠESTOBOJACA
rbr: 50/32
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 274-287
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza Jugoslavije
Ključne reči:
ŠESTOBOJ / VOJNICI / FIZIČKI RAZVOJ / SOCIJALNI STATUS / BAVLJENJE SPORTOM /
SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/33
UVEĆANJE SLEZINE KOD SPORTISTA - "SPORTSKA SLEZINA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 288-300
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Referati na Zemaljskoj konferenciji Fiskulturnog saveza Jugoslavije
Ključne reči:
SPORTISTI / SPORT. SLEZINA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Milan
rbr: 50/34
MEHANIČKA POTVRDA NEKIH PRINCIPA TEHNIKE TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 301-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Poljak, Vlado
SADRŽINA RADA FISKULTURNIH ORGANIZACIJA NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 309-315
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
rbr: 50/35
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SELO / KATEGORIZACIJA SPORT. GRANA / KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 50/36
NASTAVA TJELESNOG VJEŽBANJA (FIZIČKI ODGOJ) U NAŠIM ŠKOLAMA: (Sa posebnim
osvrtom na stanje u NR Hrvatskoj)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 316-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
NASTAVA FV / HRVATSKA / NASTAVNICI FV / SPORT. OBJEKAT / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 50/37
UDARAC U LETU - VOLEJ - U SAVREMENOJ IGRI TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 326-341, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TENIS / TEHNIKA / VOLEJ / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Pišljar, Stanislav
PLANINA I NJENE OPASNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 342-350
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
PLANINARENJE / PLANINA / KLIMA
rbr: 50/38
-------------------------------------------------------------------------------Prvan, Darko
rbr: 50/39
PROMJENA TEHNIKE PLIVAČA U TOKU OSNOVNOG PERIODA TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 351-355
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA, NOVA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Brana
rbr: 50/40
O DALJEM UNAPREĐENJU ODBOJKE KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 356-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
ODBOJKA / TEHNIKA / TRENING / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Zec, Živojin; Stojanović, Milutin
rbr: 50/41
O KONTROLI SPIROMETRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 364-367
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SPIROMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
SKUPŠTINA MEĐUNARODNE FEDERACIJE SPORTSKE MEDICINE
rbr: 50/42
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 368-369
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIMS / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 50/43
VIII KONGRES SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 369-371
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / KONGRES / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 50/44
MEĐUNARODNI SUSRET U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 5-6, str. 371-373
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / INTER SUSRET / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
ANALIZA SPORTSKIH REZULTATA VOJNIKA - ŠESTOBOJACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 375-386
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 50/45
Ključne reči:
ŠESTOBOJ / VOJNICI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOCIJALNI STATUS / SPORT. REZULTAT /
ZNAČKA FISKULTURNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Nikola; Smodlaka, Vojin
rbr: 50/46
NEKOLIKO OPITA IZ PLIVANJA: (Opit sa pacovima)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 387-402
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / EKSPERIMENTI NA ŽIVOTINJAMA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 50/47
NEKOLIKO PROBLEMA IZ EVROPSKE ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 403-414
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REKORD
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 50/48
O TRENINGU RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 415-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
RUKOMET / TRENING / TEHNIKA / TAKTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Dimitrijević, Petar
rbr: 50/49
IZ TEHNIKE FUDBALA - ZAUSTAVLJANJE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 432-438
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 50/50
OPŠTI OSNOVI TEHNIKE BACANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 439-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BACANJE / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Senjanović, Ante
rbr: 50/51
RAD PLIVAČA U PRELAZNOM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 452-456
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / TRENAŽNI PLAN / PRELAZNI PERIOD
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
KAJAKOM NIZ NERETVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 457-462
rbr: 50/52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
KAJAK / NERETVA / TURE NA VODI
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 50/53
OSVRT NA PETOGODIŠNJICU RADA ATLETIČARA CDJA "PARTIZAN"
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 463-467
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / JNA / KLUB / JUBILEJ / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 50/54
ZAPAŽANJA SA TEČAJA UČITELJA OSNOVNIH ŠKOLA NA RIJECI
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 468-469
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / UČITELJI / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SELO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/55
Lučić, Milo
OSVRT NA VII EVROPSKI ŠAMPIONAT U PLIVANJU, VATERPOLU I SKOKOVIMA U VODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 469-475
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / VATERPOLO / SKOKOVI U VODU / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE,
ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 50/56
Leović, R.
RAZLIKA IZMEĐU MERENJA RUČNOM I MEHANIČKOM ŠTOPERICOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 476-478
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
ŠTOPERICA / METROLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 50/57
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1950 (SV.1-8)
Fizička kultura, Beograd, vol. 4 (1950) sv. 7-8, str. 453-454
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/1
KAD TREBA ZAPOČETI SA SPORTSKIM TAKMIČENJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 1-5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TAKMIČARSKI UZRAST / OBUČAVANJE / UZRASNE ODLIKE / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 51/2
Delić, Mladen
BEZ PODMLATKA NEMA NAPRETKA SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 6-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. PODMLADAK / MASOVNOST / FIZIČKO VASPITANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Narandžić, Veljko
rbr: 51/3
NERVNO-PSIHIČKI FAKTORI U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 15-19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOLOŠKI ASPEKTI / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 51/4
VESLAČKI KLUB "JADRAN "- ZADAR (1908-1921): Prilog istoriji našeg veslanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 20-33
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / KLUB / ISTORIJSKI RAZVOJ / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Pišljar, Stanislav
ZIMSKE OPASNOSTI U PLANINAMA: -Snežni "krovovi" i usovi
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 34-45
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 51/5
Ključne reči:
PLANINARENJE / PLANINA / LAVINE / SNEG
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
rbr: 51/6
O RADU SA MLADIM KOŠARKAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 46-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. PODMLADAK / KATEGORIZACIJA, UZRASNA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 51/7
NOVI ELEMENTI U RAZVOJU BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 53-68
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA, INOVACIJE / INDIVIDUALNI STIL
-------------------------------------------------------------------------------Beusan, Andro
rbr: 51/8
NEŠTO O FIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA U PRIVREDI METALNE STRUKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 69-73
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ZANATSKA ŠKOLA / METALCI
--------------------------------------------------------------------------------
Dimitrijević, Petar
rbr: 51/9
IZ TEHNIKE FUDBALA - UDARANJE I DODAVANJE LOPTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 74-86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Praček, Ciril
rbr: 51/10
SPREMA SMUČARA ZA "ALPINSKU" VOŽNJU I UTICAJ OPREME NA TEHNIKU SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 87-95
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
ALPSKO SKIJANJE / SKIJE / SKI ŠTAP / KRISTIJANIJA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 51/11
SNEG
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 96-104, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / SNEG, OSOBINE
-------------------------------------------------------------------------------Lemešić, Leo
IV NOGOMETNO PRVENSTVO SVIJETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 105-110
rbr: 51/12
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/13
V MEĐUNARODNI KONGRES KINEZITERAPIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 1-2, str. 110-112
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / KONGRES / MASAŽA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 51/14
O SADRŽAJU RADA VANARMIJSKOG VASPITANJA U FISKULTURNIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 113-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / PREDVOJNIČKA OBUKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/15
ŽENA I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 119-126, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / ŽENE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Klojčnik, Adolf
rbr: 51/16
NEKE GREŠKE U RADU GIMNASTIČKIH ORGANIZACIJA NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 127-136
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / SPORT. ORGANIZACIJA / SEOSKI PREDNJACI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/17
ATLETIKA U OKVIRU OBAVEZNE ŠKOLSKE NASTAVE (METODIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 137-153, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ATLETIKA / METODIKA / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin; Štambuk, Marija
rbr: 51/18
PRILOG UPOZNAVANJU TELESNOG RAZVOJA NAŠIH BORACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 154-159, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / PODOFICIRSKA ŠKOLA / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Milojević, Ljubomir
rbr: 51/19
SPREČAVANJE POVREDA KOD VEŽBANJA NA SPRAVAMA: -prilog metodici fizičkog
vaspitanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 160-169, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBANJE NA SPRAVAMA / POVREDE / ASISTIRANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 51/20
MEHANIČKI OSNOVI ZAVESLAJA - RAD U VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 170-193
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / ZAVESLAJ / MEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 51/21
NEKI PODACI O PLIVANJU ŽENA KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 194-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / ŽENE / TAKMIČENJE / POLNE KATEGORIJE / SPORT. REKORD / SPORT.
REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
O ŽENSKOM RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 209-211
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
rbr: 51/22
Ključne reči:
RUKOMET / ŽENE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Petar
rbr: 51/23
IZ TEHNIKE FUDBALA: PRELAŽENJE IGRAČA - DRIBLING I FINTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 212-218
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
FUDBAL / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 51/24
DRUGI SPORTSKO-MEDICINSKI KONGRES POSVEĆEN PLIVANJU (BEČ 24-25 AVGUSTA 1950)
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 219
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORT. MEDICINA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/25
RAD MEĐUNARODNE FEDERACIJE SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 220
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FIMS
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 51/26
s. n.
SAVEZNI DOPUNSKI KURS ZA ATLETSKE TRENERE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 220-221
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
ATLETIKA / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/27
OSNIVANJE SAVETA ZA FIZIČKU KULTURU NR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 221
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
MINISTARSTVO PROSVETE / SAVET ZA FIZIČKU KULTURU / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 51/28
s. n.
NOVA LITERATURA IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE U BIBLIOTEKAMA FNRJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 3-4, str. 222-223
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
STRUČNA LITERATURA / SPORT. BIBLIOTEKA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
"MRTVA TAČKA" I "DRUGO DISANJE"
rbr: 51/29
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 225-240, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / FIZIOLOGIJA / "MRTVA TAČKA" / "DRUGO DISANJE"
-------------------------------------------------------------------------------Missiuro, Vladimir
rbr: 51/30
PASIVNI I AKTIVNI ODMOR: (Iz knjige "Zamor")
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 241-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PASIVNI ODMOR / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/31
O MEHANIZMU POVREDE MENISKUSA (LAESIO MENISCI) KOD FUDBALERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 248-251, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / POVREDE / MENISKUS / KOLENO
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
UREĐENJE I POSTAVLJANJE LOGORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 252-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
LOGOROVANJE / ŠATOR / UREĐENJE LOGORA
rbr: 51/32
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/33
ANALIZA TEHNIKE SKOKA U DALJ (ZALET I ODRAZ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 270-278
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / ZALET
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 51/34
U ČEMU JE "TAJNA" AMERIČKIH OSMERACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 279-295
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
VESLANJE / OSMERAC / TEHNIKA / SAD
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 51/35
Lučić, Milo
START U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 296-304, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
PLIVANJE / START / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Račić, Marko
rbr: 51/36
TRČANJE NA 800M
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 305-314
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE 800M / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 51/37
Sokolai, Lajoš
TAKTIKA NAPADA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 315-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / TAKTIKA / NAPAD / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 51/38
Stefanović, Miodrag
PROBLEM SUĐENJA U KOŠARCI:
osvrt na svetsko prvenstvo 1950 god.
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 324-330
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / SUĐENJE / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 51/39
L.FAUROBERT: FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 331-337
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/40
POSLEDICE ZADOBIVENOG NOKAUTA NA FUDBALSKOJ UTAKMICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 337-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
FUDBAL / POVREDE / NOKAUT
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 51/41
JEDAN ZANIMLJIV SLUČAJ ODRŽAVANJA FORME U TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 339-340
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / ODRŽAVANJE FORME
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 51/42
KRATAK OSVRT NA PRVA OVOGODIŠNJA VESLAČKA TAKMIČENJA U NR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 340-343
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
VESLANJE / REPUBLIČKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 51/43
OSVRT NA PRVENSTVO SRBIJE U KAJAK-SLALOMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 5-6, str. 343-344
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
kronika i referati
Ključne reči:
KAJAK-SLALOM / REPUBLIČKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 51/44
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 345-346
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
DIF / JUBILEJ / IN MEMORIAM
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje; Nišavić, Miloš; Polič, Branko
rbr: 51/45
INSTITUT ZA FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU - NJEGOV RAZVITAK I SADAŠNJE STANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 347-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / NASTAVNICI FAKULTETA / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNI PLAN / STUDENTI FK /
BIBLIOTEKA / VISOKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 51/46
PRVI DVOGODIŠNJI TEČAJ ZA NASTAVNIKE GIMNASTIKE - ZAGREB 1894 I 1896
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 373-376
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI GIMNASTIKE / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 51/47
VIŠE ŠKOLE ZA NASTAVNIKE FIZIČKE KULTURE U EVROPI
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 377-411, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIŠA ŠKOLA / VISOKA ŠKOLA / STUDENTI FK / ŠKOLOVANJE KADROVA / EVROPA /
ŠVAJCARSKA / DANSKA / ENGLESKA / AUSTRIJA / NEMAČKA / BELGIJA / FRANCUSKA /
ŠVEDSKA / POLJSKA / ITALIJA / MAĐARSKA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 51/48
PLANINARSKE TURE U NASTAVI INSTITUTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 412-420
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / PLANINARSKA TURA / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
SMUČARSKI KURSEVI PRI INSTITUTU 1946-1951
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 421-427
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / SKI KURS / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
rbr: 51/49
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 51/50
JEDAN PRIMER NAŠIH SMUČARSKIH TURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 428-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / SKI KURS / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 51/51
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 432-436
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA /
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 51/52
JEDNA KORISNA FORMA STRUČNOG RADA PRI KATEDRI ZA ATLETIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 437-438
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / ATLETIKA / STRUČNI SASTANAK / ŠKOLOVANJE KADROVA / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
KURSEVI NA INSTITUTU VAN REDOVNE NASTAVE
rbr: 51/53
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 439-441
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIF / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / TRENERI / FISKULTURNI RUKOVODIOCI / KURS /
TAKMIČENJE, ORGANIZACIJA / SPORT. INSTRUKTORI / STRUČNO USAVRŠAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 51/54
RADOVI NASTAVNIKA I APSOLVENATA INSTITUTA ŠTAMPANI OD 1945-1951 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 442-451
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
BIBLIOGRAFIJA / DIF / NASTAVNICI FAKULTETA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 51/55
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1951
Fizička kultura, Beograd, vol. 5 (1951) sv. 7-8, str. 455-456
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
O NEKIM SLABOSTIMA U NASTAVI TELESNOG VEŽBANJA PO ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 1-19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 52/1
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/2
KINEZITERAPIJA U LEČENJU SPORTSKIH POVREDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 20-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / POVREDE / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 52/3
KARAKTERISTIKE TELESNE GRAĐE I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI KONSTITUCIONALNIH TIPOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 22-27, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNA GRAĐA / KONSTITUCIONALNI TIP / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 52/4
ŠTA JE FAIRBAIRN DAO NOVO U VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 28-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA, INOVACIJE / FAIRBAIRN, STEVE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/5
NEKI PODACI O RAZVOJU NAŠE ATLETIKE DO PRVOG SVETSKOG RATA: (Povodom
30-godišnjice Atletskog saveza Jugoslavije 1921-1951)
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 41-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / JUGOSLAVIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/6
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BOKSERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 51-55
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / APOTEKA, PRIRUČNA
-------------------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 52/7
PREGLED EVOLUCIJE TEHNIKE TRKAČKOG KORAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 56-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI TRČANJE / TEHNIKA, RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 52/8
ULOGA TERENA U NASTAVI SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 67-81, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / SKI TERENI / METODIKA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 52/9
SAVREMENA TEHNIKA BACANJA DISKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 82-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BACANJE DISKA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 52/10
PRILOG TAKTICI BOKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 88-93
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
BOKS / TAKTIKA / OBUČAVANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 52/11
TEHNIKA PRELAZA LETVICE KOD SKOKA S MOTKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 94-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
SKOK MOTKOM / TEHNIKA / BIOMEHANIČKI OPIS
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 52/12
FIZIČKI ODGOJ U ENGLESKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 101-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNICI FV / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / ENGLESKA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/13
SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA MEĐUNARODNE SPORTSKE MEDICINE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 114-115
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
FIMS / SPORT. MEDICINA
-------------------------------------------------------------------------------Janša, Janko
rbr: 52/14
I MEĐUNARODNI KONGRES SMUČARSKIH UČITELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 115-120
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
SKI INSTRUKTORI / KONGRES / SKI ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
BOKS NA EVROPSKOM ŠAMPIONATU 1951 GODINE
rbr: 52/15
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 120-127
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
BOKS / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 52/16
Janković, Melanija
OSNIVANJE GRUPE-SEKCIJE DEFEKTNIH LICA PRI SPORTSKOM DRUŠTVU DIF
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 126-127
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Kronika i referati
Ključne reči:
HENDIKEPIRANI / KLUB / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 52/17
Stanimirović, J.
J. NICHOLS, A.T. MILLER I
KISELINE KOD ČOVEKA
E.P. HIATT: UTICAJ MIŠIĆNE VEŽBE NA LUČENJE MOKRAĆNE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 1-2, str. 128-129
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
VEŽBANJE / OPTEREĆENJE INTENZITETA / MOKRAĆNA KISELINA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
FIZIČKOJ KULTURI PO ŠKOLAMA TREBA POSTAVITI KONKRETNE ZADATKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 129-162
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 52/18
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. GRANE / NORME / UČENICI / GIMNAZIJA VIII
-------------------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 52/19
POSVETIMO VIŠE PAŽNJE FIZIČKOM VASPITANJU RADNIKA U PROIZVODNJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 163-169, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / RADNICI / ODRASLI / PROIZVODNA GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žic, Franjo
rbr: 52/20
NEKA OPAŽANJA PRILIKOM OBILASKA ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 170-180
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / METODIKA / BIBLIOTEKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 52/21
ŠTA JE FAIRBAIRN DAO NOVO U VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 181-198
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA, INOVACIJE / FAIRBAIRN, STEVE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/22
O HIGIJENI PLIVALIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 199-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HIGIJENA / PLIVALIŠTE / BAZEN
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/23
ANALIZA TEHNIKA SKOKA UDALJ I OBUČAVANJE POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 205-216, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UDALJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 52/24
ULOGA PJEŠAČENJA U PRIPREMI OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 217-225, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEŠAČENJE / HODANJE / OBUČAVANJE / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
PRILOG OBUČAVANJU TEHNIKE ATLETSKIH BACANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 226-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE / TEHNIKA / ZALET
rbr: 52/25
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 52/26
OSNIVANJE ZAVODA ZA FIZIČKI ODGOJ U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 232-233
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
ZAVOD ZA FIZIČKI ODGOJ / HRVATSKA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/27
DVA PRETHODNA SAOPŠTENJA O PROCENTU PLIVAČA, I NEPLIVAČA, I LEVAKA I DEŠNJAKA
BEOGRADSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 233-234
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
OMLADINA / PLIVANJE, OBUČENOST / LEVORUKOST / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/28
BROJ PREGLEDANIH SPORTISTA U ZAVODU ZA SPORTSKU MEDICINU U BEOGRADU I NJIHOV
PROCENTUALNI ODNOS
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 234-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
SPORTISTI / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORT. STATISTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 52/29
s. n.
JUGOSLOVENSKA LITERATURA IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE OBJAVLJENA U 1951 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 236-250
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / STRUČNA LITERATURA / BIBLIOGRAFIJA / SPORT. SAVEZ / IZDAVAČKA
DELATNOST
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 52/30
SVIMA SRESKIM SAVETIMA ZA PROSVETU I KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 3-4, str. 251
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / REDAKCIJSKO SAOPŠTENJE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 52/31
PRIZNANJE NAŠIM OLIMPIJSKIM TAKMIČARIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 253
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJAC / ČESTITKA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
OPŠTI OSVRT NA XV OLIMPIJSKE IGRE
rbr: 52/32
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 254-265
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT / TAKMIČARSKE PRIPREME
/ SPORT. KULTURA / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 52/33
VESLANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 256-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA /
SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 52/34
VATERPOLO
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 286-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Pogačnik, Toni
FUTBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 298-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 52/35
FUDBAL / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT.
REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 52/36
ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 314-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA /
SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Radivoje
rbr: 52/37
BOKS
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 344-348
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan
rbr: 52/38
RVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 349-358
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Bauman, Karlo
rbr: 52/39
JEDRENJE NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 359-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JEDRENJE / JEDRILICA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 52/40
KAJAKARSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 364-367
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK / KANU / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 52/41
KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 368-383
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 384-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 52/42
PLIVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 52/43
TAKMIČENJE ŽENA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 396-409
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE / TAKMIČARSKE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE,
ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Živković, Ž.
rbr: 52/44
STRELJAŠTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 410-415
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 52/45
STATISTIČKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 5-6-7, str. 416-432
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REKORD / SPORT. REZULTAT / SPORT. STATISTIKA /
TRENDOVI REZULTATA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 52/46
FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA: (Program rada)
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 433-447
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 52/47
KAKO ORGANIZOVATI ŠKOLSKO POPODNE U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 448-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / METODIKA / SPORT. POPODNE
-------------------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 52/48
POKUŠAJ OBJEKTIVNOG OCENJIVANJA FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 455-480
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA, NORME
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 52/49
O PROBLEMU ISHRANE UOPŠTE I O ISHRANI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 481-521, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ISHRANA / SPORTISTI / ENERGETSKE KARAKTERISTIKE / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 52/50
TRČANJE KROSA TREBA OŽIVJETI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 522-530
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KROS / ISTORIJSKI RAZVOJ / METODIKA / TAKMIČENJE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 52/51
CRANIO-ENCEPHALOPATHIA TRAUMATICA BOKSERA: Sindrom "staklena brada"
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 531-534, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
"STAKLENA BRADA" / BOKS / POVREDE / CHRANIO-ENCEPHALOPATHIA
-------------------------------------------------------------------------------Hogberg, Paul
rbr: 52/52
FREKVENCIJA I DUŽINA KORAKA, PERIOD "LETA" I NAJVEĆE RASTOJANJE IZMEĐU STOPALA
ZA VREME TRČANJA RAZNIM BRZINAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 535-540, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
, Redakcijski prilog
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA, ANALIZA / BRZINA TRČANJA / FREKVENCA KORAKA
-------------------------------------------------------------------------------Hogberg, Paul
rbr: 52/53
KAKO DUŽINA I FREKVENCIJA KORAKA UTIČU NA UTROŠAK ENERGIJE ZA VREME TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 541-545, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Ključne reči:
TRČANJE / ENERGETSKA POTROŠNJA / FREKVENCA KORAKA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 52/54
NEKA ZAPAŽANJA SA OBILASKA ŠKOLA PO KOSOVU I METOHIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 546-552
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
NASTAVA FV / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / KOSOVO / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 52/55
DEFORMITETI TELA KOD ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 553-559
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / KIFOZA / SKOLIOZA / LORDOZA / GRUDNI KOŠ, DEFORMITETI /
STOPALO, DEFORMITETI / NOGA, DEFORMITETI
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 52/56
JEDAN POKUŠAJ DA SE RAZVIJE IZDRŽLJIVOST UČENIKA U TRČANJU NA DUŽIM STAZAMA
KROZ REDOVNU NASTAVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 561-566
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / UČENICI / GIMNAZIJA VIII / TRENING / METODIKA / TRČANJE DUGIH
STAZA
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 52/57
OBUČAVANJE TEHNIKE TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 567-576
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Sokolai, Lajoš
rbr: 52/58
TAKTIKA NAPADA U KOŠARCI: Napad protiv individualne odbrane
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 577-588
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
KOŠARKA / NAPAD / TAKTIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 52/59
"FENOMEN" KOLENA: Prilog tehnici trčanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 589-598
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Konsultacije
Ključne reči:
TRČANJE / "FENOMEN" KOLENA / ODRAZNA NOGA / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Čubrić, Mile
rbr: 52/60
NEKI PODACI O FIZIČKOM VASPITANJU U FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 599-610
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / FRANCUSKA / STRUČNI KADAR / SPORT. OBJEKAT /
SPORT. ORGANIZACIJA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 52/61
ŠTA MISLE SAMI AMERIKANCI O SVOM ZAVESLAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 611-621
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
VESLANJE / ZAVESLAJ / TEHNIKA / SAD / ČAMAC, OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 52/62
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1952
Fizička kultura, Beograd, vol. 6 (1952) sv. 8-9-10, str. 622-624
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 53/1
NAŠI NARODNI SPORTOVI: I deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 1-17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / TRČANJE / BACANJE / SKAKANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 53/2
KAKO SE OSTVARUJE FIZIČKO VASPITANJE U NEKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 18-23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA /
INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 53/3
O RĐAVOM DRŽANJU TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 24-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / LOŠE TELESNO DRŽANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zec, Živojin
ELEMENTI ODBOJKE U SREDNJOŠKOLSKOJ NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 27-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 53/4
Ključne reči:
ODBOJKA / NASTAVA FV / GIMNAZIJA VIII / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 53/5
NEKA ZAPAŽANJA O KORIŠĆENJU ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 32-36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / RASPUST, ŠKOLSKI
-------------------------------------------------------------------------------Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 53/6
ULOGA I MESTO KABINETA ZA KINEZITERAPIJU INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 37-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / NASTAVA FV / LOŠE TELESNO DRŽANJE / DIF
-------------------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 53/7
PESNIČENJE NA KLASIČNIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 44-54, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PESNIČENJE / OLIMPIJSKE IGRE, ANTIČKE / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/8
Zec, Živojin
O NEKIM METODAMA KONTROLE FIZIČKE KONDICIJE SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 55-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / TEST
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 53/9
KAKO SE IGRA MALI RUKOMET
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 59-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET, MALI / METODIKA / SPORT. PRAVILA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 53/10
UZROCI OSLOBOĐENJA UČENIKA BEOGRADSKIH SREDNJIH ŠKOLA OD FISKULTURE TOKOM
ŠKOLSKIH 1950, 1951 I 1952 G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 67-72
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
METOD OBUČAVANJA BACANJA KLADIVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 73-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 53/11
Ključne reči:
BACANJE KLADIVA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Bergant, Janez
rbr: 53/12
DOPUNSKI TEČAJEVI ZA TELESNO VASPITANJE NA SPORTSKOJ ŠKOLI U KELNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 84-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
SPORT. VISOKA ŠKOLA, KELN / STRUČNO USAVRŠAVANJE / TEČAJ / NASTAVNICI FV /
SPORT. RUKOVODIOCI / FILM / DEČIJE VEŽBANJE / SPECIJALNA GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/13
PREDLOG ATLETSKOG SISTEMA TAKMIČENJA U FNRJ ZA 1953.G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 91-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz rada naših sportskih organizacija
Ključne reči:
ATLETIKA / TAKMIČARSKI SISTEM / SPORT. ZNAČKA / KROS / ULIČNE TRKE / ŠKOLSKA
SPORT. TAKMIČENJA / MITING / PARTIZANSKI MARŠ / PRVENSTVO, INDIVIDUALNO /
PRVENSTVO, EKIPNO / JUNIORI / SENIORI
-------------------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 53/14
TONI NET O SOCIJALNOM FAKTORU U PRIPREMI OLIMPIJSKIH TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 97-101
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Prikazi i hronika
Ključne reči:
ATLETIKA / VRHUNSKI REZULTAT / OLIMPIJSKE PRIPREME / KONDICIJA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan
rbr: 53/15
UTISCI SA MEĐUNARODNOG TEČAJA SPORTSKIH LEKARA NR SLOVENIJE ODRŽANOG OD 9-18
JANUARA 1953
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 102-104
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Prikazi i hronika
Ključne reči:
SPORT. LEKARI / TEČAJ / BIOMEHANIKA / SAUNA / SKIJANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/16
s. n.
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA ŠTAMPANIH U STRANIM STRUČNIM ČASOPISIMA U 1951 G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 1-2, str. 105-111
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 53/17
NEKE OD OSNOVNIH MERA ZA PODIZANJE OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 113-133, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA SPOSOBNOST / SPORTISTI / ZAMOR / ISHRANA / DOPING / UČINAK / HIDRO-MERE /
MASAŽA / MEDIKAMENTI / VITAMINI / FOKALNE INFEKCIJE
--------------------------------------------------------------------------------
Žeželj, Andra
rbr: 53/18
VESLANJE KAO SPORT I RAZONODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 134-146
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / EFEKTI VEŽBANJA / AKTIVNI ODMOR / IZLET
-------------------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 53/19
RAVNO STOPALO I NJEGOVO LEČENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 147-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / KOREKTIVNE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Tasić, Mirjana
rbr: 53/20
OSNOVNO VJEŽBOVNO GRADIVO DJECE PRETŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 162-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / VEŽBE / SPORT. REKVIZIT
-------------------------------------------------------------------------------Zec, Živojin
SPORT KAO METOD U KINEZITERAPIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 167-170
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 53/21
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / HENDIKEPIRANI / INVALIDI / KINEZITERAPIJA
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 53/22
ELEMENTI FUDBALA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 171-177
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / ELEMENTARNE IGRE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 53/23
FIZIČKI ODGOJ U PEDAGOŠKOJ LITERATURI HRVATSKE DO PRVOG SVJETSKOG RATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 178-191, lit. 86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOŠKA LITERATURA / PERIODIKA / ISTORIJA / HRVATSKA /
GIMNASTIKA / TELOVEŽBA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jerković, Jelena
rbr: 53/24
POTROŠNJA ENERGIJE U STATIČKIM NAPORIMA I POSLE NJIHOVOG PRESTANKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 192-199, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STATIČKI NAPOR / ENERGETSKA POTROŠNJA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/25
Bergant, Janez
SPRAVE ZA VEŽBANJE KAO PREPREKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 200-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE SA PREPREKAMA / SPRAVA, GIMNASTIČKA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/26
ISKUSTVA SA KROSA NACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 206-209
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
KROS NACIJA / TAKMIČENJE, ANALIZA / TRENAŽNE PRIPREME / SELEKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 53/27
DRUGI INTERNACIONALNI KONGRES NASTAVNIKA SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 210-222
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI INSTRUKTORI / KONGRES / SKI ŠKOLA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / FILM
/ SPASAVANJE POVREĐENIH / SKIJE, INOVACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 53/28
POVODOM OMLADINSKOG POJEDINAČNOG PRVENSTVA FNRJ U MAČEVANJU: (Ljubljana
28-29.III 1953)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 3-4, str. 223-224
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
MAČEVANJE / DRŽAVNO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 53/29
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA NA SELU (IZ SRBIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 225-229
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / SELO / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 53/30
MATERIJALNE POTREBE ŠKOLA ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 230-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / NORME, ŠKOLSKE
-------------------------------------------------------------------------------Munrow, A.D.
rbr: 53/31
OPUŠTANJE (RELAKSIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 236-242
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
RELAKSACIJA / FIZIOLOGIJA / MUSKULATURA / METODE OPUŠTANJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Đelineo, Aleksandar
rbr: 53/32
BIOHEMIJSKE OSNOVE ZAMORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 243-258, lit. 46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BIOHEMIJA / ZAMOR / MUSKULATURA / VITAMINI / MINERALNE MATERIJE / KRVNI SASTAV
/ PRETRENIRANOST
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 53/33
STRUČNOM KADRU U SPORTU TREBA POSVETITI MNOGO VEĆU PAŽNJU: (neki podaci iz
Hrvatske)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 259-263
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / TRENERI, KVALIFIKOVANOST / SPORT. EVIDENCIJA / SPORT.
ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 53/34
PREGLED STRUČNE KNJIŽEVNE DJELATNOSTI O FIZIČKOM ODGOJU U HRVATSKOJ DO 1914
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 264-272, lit. 90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / STRUČNA LITERATURA / GIMNASTIKA / ISTORIJA / TERMINOLOGIJA
/ HRVATSKA / PERIODIKA / "SOKOL"
-------------------------------------------------------------------------------Jerković, Jelena
rbr: 53/35
ULOGA VITAMINA C U FIZIOLOGIJI ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 273-285, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VITAMIN C / FIZIOLOGIJA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Engelbrecht, Stevan
rbr: 53/36
METODSKI POSTUPAK PRI OBUČAVANJU BOKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 286-296
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / TEHNIKA / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radan, Živko
rbr: 53/37
RVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 297-304, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / NASTAVA FV / TEHNIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Gerschler, Woldemar
TRENING TRKAČA U LETNJEM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 305-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 53/38
TRČANJE / TRENAŽNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Boža
rbr: 53/39
SAVREMENE METODE TRKAČA NA DUGE STAZE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 309-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE DUGIH PRUGA / TRENING / FARTLEK
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 53/40
IZLETI U PROGRAMU RADA FIZIČKOG VASPITANJA ZA III I IV RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 314-318
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZLET / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/41
NEKOLIKO PODATAKA O FIZIČKOM ODGOJU U GRČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 319-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
NASTAVA FV / GRČKA / ŠKOLOVANJE KADROVA / GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 53/42
I GYMNAESTRADA U ROTTERDAMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 324-332
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / MANIFESTACIJE / GIMNASTIČKA ŠKOLA / GRUPNE VEŽBE / RITMIKA /
VEŽBE NA SPRAVAMA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 53/43
XXXII KONGRES FIG-E MEĐUNARODNOG GIMNASTIČKOG SAVEZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 333-334
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIG / KONGRES / SPORT. PRAVILA / SPORT. GIMNASTIKA / TAKMIČARSKI SISTEM /
ODSKOČNA DASKA, REUTHER
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 53/44
II MEĐUNARODNI KONGRES ZA TELESNO VASPITANJE U PARIZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 5-6, str. 335-336
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE ŽENA / KONGRES / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
NAŠI NARODNI SPORTOVI: II dio - Borački sportovi
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 337-353
rbr: 53/45
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / RVANJE / PELIVANSTVO / MEGDANI / MAČEVANJE / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 53/46
JOHAN HAJNRIH PESTALOCI (1746-1827)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 354-359
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PESTALOCI, J.H. / PEDAGOGIJA / BIOGRAFIJA / FIZIČKO VASPITANJE /
SISTEMATIZACIJA VEŽBI
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 53/47
PROBLEM NASTAVE PLIVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 360-366
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 53/48
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 367-383
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RADNA SPOSOBNOST / SPORTISTI / VAZDUŠNI PRITISAK / FIZIOLOGIJA / DISANJE /
POTROŠNJA KISEONIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 53/49
PROBLEM MEHANIKE ZAVESLAJA U VESLAČKOJ LITERATURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 384-396
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / ZAVESLAJ / MEHANIČKA ANALIZA / INDIKATOR ZAVESLAJA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 53/50
KAKO ĆE NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE DA OCENI I REGISTRUJE DRŽANJE TELA KOD
ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 397-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE, PREGLED / MEHANIČKA ANALIZA / INDIKATOR ZAVESLAJA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 53/51
VEŽBE OBLIKOVANJA ZA UČENIKE III I IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 404-421, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
ŠATORSKO KRILO I NJEGOVA UPOTREBA
rbr: 53/52
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 422-426
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠATORSKO KRILO / SPORT. OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 53/53
TREĆI KONGRES ZA TELESNO VASPITANJE U ISTAMBULU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 427-435
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
fizičko vaspitanje u inostranstvu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONGRES / GIMNASTIČKE VEŽBE, PRIKAZI / NAUČNA DISCIPLINA /
NAUČNI RADOVI / FIEP
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/54
s. n.
IZVEŠTAJ DIREKTORA INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU ZA 1952/53 ŠKOLSKU
GODINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 7-8, str. 436-456
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Referati
Ključne reči:
DIF / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / STUDENTI FK / STUDENTSKI STANDARD / NASTAVNICI
FAKULTETA / NAUČNI RAD / BIBLIOTEKA / IZDAVAČKA DELATNOST / PROPAGANDA /
STRUČNA SARADNJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
O USLOVIMA I MOGUĆNOSTIMA ZA RAZVOJ SMUČANJA KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 457-464
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 53/55
Ključne reči:
SKIJANJE / PLANIRANJE RAZVOJA / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 53/56
NEKA SPORTSKO-MEDICINSKA ZAPAŽANJA NA NAŠIM VRHUNSKIM SKIJAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 465-473
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / SOCIJALNI STATUS / UZRAST
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 53/57
ŽAN-ŽAK RUSO (1712-1778): (Jean-Jacques Rousseau)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 474-480
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUSO, ŽAN ŽAK / BIOGRAFIJA / FIZIČKO VASPITANJE / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Slobodan
rbr: 53/58
O FIZIČKOM VASPITANJU NA VISOKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 481-484
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/59
Popović-Ćićić, Perunika
POKRET KROZ UMETNOST MLAĐEG PALEOLITA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 485-490
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IGRA / POKRET / PALEOLIT, MLAĐI / CRTEŽI POKRETA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 53/60
OPŠTA BIOMEHANIČKA ANALIZA NEKIH CRTEŽA IZ MLAĐEG PALEOLITA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 491-500
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POKRET / PALEOLIT, MLAĐI / CRTEŽI POKRETA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 53/61
UČESTALOST RAVNOG STOPALA KOD NAŠE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 501-504
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / OMLADINA / SELO / GRAD
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
NISKE PREPONE: (200m sa preponama)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 505-511
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 53/62
Ključne reči:
TRČANJE PREKO PREPONA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 53/63
KAKO SE MOŽE RAZVIJATI NA ČASOVIMA TELESNOG VEŽBANJA OSEĆAJ ZA PRAVILAN NAGIB
TELA U SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 512-517
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / NAGIB TELA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 53/64
ORGANIZACIJA ORIJENTACIONIH KROSEVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 518-526
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ORIJENTACIONI KROS / TAKMIČENJE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 53/65
PRILOG VEŽBAMA OBLIKOVANJA ZA III I IV RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 527-534, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 53/66
HOĆEMO LI NA PLANINARSKE TURE U TOKU LETNJEG ŠKOLSKOG RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 535-541
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARSKA TURA / ORGANIZOVANJE / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 53/67
OSVRT NA SVETSKO PRVENSTVO U KAJAK-SLALOMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 542-545
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
KAJAK-SLALOM / KANU / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/68
Lučić, Milo
NEKA ZAPAŽANJA SA OVOGODIŠNJIH VELIKIH VATERPOLO TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 546-555
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
VATERPOLO / TURNIR, INTER / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 53/69
X MEĐUNARODNI KONGRES SPORTSKE MEDICINE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 556-557
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / KONGRES / BAVLJENJE SPORTOM / STARENJE / REHABILITACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 53/70
PREDLOG NOVOG AUSTRIJSKOG PROGRAMA ZA NASTAVU SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 558-562
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / NASTAVNI PLAN I PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 53/71
NOVA DOSTIGNUĆA U PROIZVODNJI SMUČKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 563-564
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Hronika i referati
Ključne reči:
SKIJE, METALNE / NOVI MATERIJALI
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
PRILOG DISKUSIJI O KOEDUKACIJI U NASTAVI NA SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 565-568
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Prilozi za diskusiju
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA / POLNE RAZLIKE / ŽENE
rbr: 53/72
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 53/73
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1953:
(Sv.1-10)
Fizička kultura, Beograd, vol. 7 (1953) sv. 9-10, str. 569-570
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 54/1
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA NA SELU (IZ SRBIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 1-7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI / ETNOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/2
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 8-22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / RADNI KAPACITET / VISINSKA AKLIMATIZACIJA / KISEONIČKI
METABOLIZAM / FIZIOLOGIJA / HIPERBARIČNI USLOVI / HIPOBARIČNI USLOVI
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 54/3
PVI POČECI DANAŠNJEG TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 23-33
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / ISTORIJSKI RAZVOJ / SPORT. OBJEKAT / SPORT. OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Slobodan
rbr: 54/4
NEKE DIDAKTIČKE NAPOMENE IZ RADA NA FIZIČKOM VASPITANJU STARIJE OMLADINE (18-25
G.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 34-39, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / DIDAKTIKA / OMLADINA, STARIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 54/5
PREDLOG PROGRAMA PLIVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 40-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / GIMNAZIJA VIII
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
MEHANIČKA ANALIZA VELEOBRTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 49-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 54/6
Ključne reči:
VRATILO / VELEOBRT / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 54/7
KOREKTIVNE VEŽBE NA ČASOVIMA TELESNOG VASPITANJA U UČIONICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 59-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / NASTAVA FV / UČIONICA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Cestnik, Miha
rbr: 54/8
TEHNIKA VEŽBANJA NA KONJU SA HVATALJKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 72-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONJ S HVATALJKAMA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 54/9
NASTAVNI RAD ENGLESKOG NOGOMETNOG SAVEZA (FOOTBALL ASSOCIATION)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 79-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
ENGLESKI NOGOMETNI SAVEZ / STRUČNO USAVRŠAVANJE / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA /
OBUČAVANJE / FUDBAL / ENGLESKA / PRVA POMOĆ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/10
Radovanović, Selimir
NASTAVA FIZIČKE KULTURE U NR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 86-89
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / MAKEDONIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/11
s. n.
STENOGRAFSKE BELEŠKE SA JAVNE DISKUSIJE INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU: Održane
dana 26 XII 1953 g. u prostorijama DIF-a
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 90-112
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
kronika
Ključne reči:
DIF / ŠKOLOVANJE KADROVA / JAVNA RASPRAVA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Radivoje
rbr: 54/12
SPORTSKI RADIO PRENOSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
prilog
Ključne reči:
RADIO PRENOSI / TAKMIČENJE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/13
O NEKIM AKTUELNIM PROBLEMIMA OBRAZOVANJA NOVIH NASTAVNIKA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 113-117
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV
/ FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 54/14
UČITELJI TREBA DA POSVETE VIŠE BRIGE FIZIČKOM VASPITANJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 118-123
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČITELJI / FIZIČKO VASPITANJE / OSNOVNA ŠKOLA, IV
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/15
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 124-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / TEMPERATURA, VAZDUHA / VLAŽNOST VAZDUHA / TERMOREGULACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
DRUGO RAZDOBLJE U RAZVITKU TENISA - SAD I "DEVISOV KUP"
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 138-148
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / ISTORIJSKI RAZVOJ / SAD / "DEVIS KUP"
rbr: 54/16
-------------------------------------------------------------------------------Milošević-Brevinac, M.
rbr: 54/17
PRILOZI ZA POZNAVANJE NARODNIH IGARA I SPORTOVA PO IBARSKIM SELIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 149-156
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NARODNE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI / SELA, IBARSKA / ETNOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jerković, Jelena
rbr: 54/18
PROMET ENERGIJE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 157-167, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / ENERGETSKE KARAKTERISTIKE / SPORTISTI / PLIVANJE /
VESLANJE / ZIMSKI SPORTOVI / TRČANJE / HODANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/19
TEHNIKA I STIL U SPORTSKIM POKRETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 168-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. POKRETI / SPORT. KRETANJE / MOTORIČKA STRUKTURA / STIL / TEHNIKA /
TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Zec, Živojin
RAZNA TAKMIČENJA UZ PRIMENU ELEMENATA ODBOJKE
rbr: 54/20
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 173-175
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SPORT. PRAVILA, IZMENE / ŠKOLA / ODBOJKA
-------------------------------------------------------------------------------Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 54/21
TRBUŠNI ZID U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 176-183, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRBUŠNI ZID / KOREKTIVNE VEŽBE / MIŠIĆNE FUNKCIJE / TELESNO DRŽANJE
-------------------------------------------------------------------------------Lučić, Milo
rbr: 54/22
PRILOG TAKTICI VATERPOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 184-188
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / TAKTIKA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
O VEŽBAMA PUZANJA KOD DEFORMITETA KIČME
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 189-195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PUZANJE / KIČMENI DEFORMITETI / VEŽBE
rbr: 54/23
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 54/24
METODIKA OBUČAVANJA ELEMENATA FUTBALA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 196-203
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FUDBAL / OBUČAVANJE / GIMNAZIJA VIII / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/25
s. n.
SPORTSKI KARTON - KNJIŽICA EVIDENCIJE TRENINGA I UTRENIRANOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 204-215
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONTROLA TRENIRANOSTI / SPORT. KARTON / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 54/26
VISOKA ŠKOLA ZA MAČEVANJE U PARIZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 216-219
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
MAČEVANJE / VISOKA ŠKOLA ZA MAČEVANJE / FRANCUSKA / SPORT. OBRAZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 54/27
O PROCENTU PLIVAČA I NEPLIVAČA I LEVAKA I DEŠNJAKA UČENIKA VIŠE MEŠOVITE
GIMNAZIJE U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 220
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
GIMNAZIJA VIII / NIŠ / PLIVANJE, OBUČENOST / LEVORUKOST / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 54/28
OLIMPIJSKE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 3-4, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 54/29
ANALIZA OSNOVNIH POJMOVA I NAZIVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 221-229, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA, DEFINICIJA / TEORIJA FK / TERMINOLOGIJA / NOMENKLATURA,
STRUČNA / FISKULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 54/30
DEJSTVO OPŠTIH KLIMATSKIH FAKTORA NA ORGANIZAM SPORTISTA I NJIHOV RADNI
KAPACITET
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 230-241
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIMA / SPORTISTI / DEHIDRATACIJA / METABOLIZAM SOLI / TERMIČKI KOMFOR /
TERMIČKA AKLIMATIZACIJA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radan, Živko
rbr: 54/31
SLETOVI ILI ŠKOLSKE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 242-249
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SLET, KRITIKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKE SPORT. IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 54/32
TESTIRANJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 250-259, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / FIZIOLOGIJA / MIŠIĆNI TESTOVI / ORGANSKI
TESTOVI / SPORT. TEST
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/33
LOGOROVANJA - "KEMPING"
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 260-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LOGOROVANJE / KEMPING
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/34
Šoškočanin, Vida
RAZVOJ NAŠE HAZENE (DO 1930 GOD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 263-272
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HAZENA / RUKOMET / ISTORIJSKI RAZVOJ / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Milan
rbr: 54/35
MODERAN OFANZIVAN TENIS I PROBLEMI NAŠEG TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 273-278
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TENIS / ISTORIJSKI RAZVOJ / TEHNIKA / TRENIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/36
PROBLEM ŠKOLOVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 279-286
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA / SPORT.
STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 54/37
KOMPENZATORNA ULOGA TELESNIH VEŽBANJA U DOBU PUBERTETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 287-293, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PUBERTET / FIZIČKO VEŽBANJE / KOMPENZATORNA ULOGA
-------------------------------------------------------------------------------Vauhnik, Jože
rbr: 54/38
VESLAČKI IZLETI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 294-297, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / IZLET / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/39
Subotičanin
DRVENA I VAZDUŠNA PUŠKA ZA RAD U NARODNIM ŠKOLAMA I OSMOLETKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 298-311
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / PUŠKA, VAZDUŠNA / PUŠKA, DRVENA / NASTAVA FV / VEŽBE /
PREDVOJNIČKA OBUKA
-------------------------------------------------------------------------------Sokol, Dragutin
rbr: 54/40
O KOEDUKACIJI U NASTAVI FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 312-314
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
KOEDUKACIJA / NASTAVA FV / UČITELJI / OSNOVNA ŠKOLA, IV
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 54/41
s. n.
ZAPISNIK KONFERENCIJE INSTITUTA I ŠKOLA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 315-319
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / KONFERENCIJA / ŠKOLOVANJE KADROVA / STRUČNO INFORMISANJE /
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 54/42
DRUGI MEĐUNARODNI SEMINAR SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 320
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / SEMINAR / POVREDE
-------------------------------------------------------------------------------Popović-Ćićić, Perunika
rbr: 54/43
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA IZ ČASOPISA JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION IZ 1952 I
1953 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 321-328
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 54/44
PRIKAZ KNJIGA: Nothilfe und Vorbeugung von Schaden beim Sport von prof. Dr F.
Heiss
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 329-330
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
POVREDE / PRVA POMOĆ, PREVENCIJA / STARENJE / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/45
Subotičanin
INFORMACIJE: Internacionalni kongres fizičkog vaspitanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 331-332
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / FIZIČKO VASPITANJE / KAJAK / KANU
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/46
s. n.
TELESNO VEŽBANJE I STARENJE: (Referat sa izveštajem sa X Međunarodnog kongresa
sportske medicine 1954 god. u Beogradu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 5-6, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / STARENJE / SPORT. MEDICINA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Vladimir
rbr: 54/47
ANALIZA OSNOVNIH POJMOVA I NAZIVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 333-350, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI ODGOJ / NASTAVA FV / FIZIČKO OBRAZOVANJE / TELESNA VEŽBA / TELESNO
VEŽBANJE / TEORIJA FK /
-------------------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 54/48
O STANJU I PROBLEMATICI TRENERSKOG KADRA U FUTBALSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 351-358
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENERI / FUDBAL / SPORT. STATISTIKA / KARIJERA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 54/49
KINEZITERAPIJA U LEČENJU SPORTSKIH POVREDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 359-361, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / REHABILITACIJA / POVREDE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Šoškočanin, Vida
rbr: 54/50
RAZVOJ NAŠE HAZENE (DO 1930 OD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 362-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HAZENA / RUKOMET / ISTORIJSKI RAZVOJ / SPORT. REZULTAT / SPORT. STATISTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 54/51
O PITANJU NEGATIVNOG DELOVANJA POJEDINIH FIZIČKIH VEŽBI NA DRŽANJE TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 373-388, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / TELESNO DRŽANJE / VEŽBE, NEGATIVNI EFEKAT / TELESNI STAV
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 54/52
PRIMERI PRIPREMNIH VEŽBI ZA VEĆE NAPORE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 389-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE OBLIKOVANJA / VEŽBOVNI SPLET / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 54/53
PRILOG ISPITIVANJU PRILAGOĐENOSTI ORGANIZMA ZA FIZIČKE NAPORE POMOĆU
LORENTZ-OVE METODE: (Rađeno za vreme IV Evropskog šampionata u košarci za žene
u Beogradu 1954 god.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 396-401
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / ŽENE / SPORTISTI / PULS / LORENCOV TEST
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 54/54
ZAPAŽANJA PRILIKOM ISPITIVANJA FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI KAJAKAŠA TAKMIČARA NA
DRŽAVNOM PRVENSTVU NA MIRNIM VODAMA POMOĆU LORENTZ-OVE METODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 402-404
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK, MIRNE VODE / SPORTISTI / PULS / LORENCOV TEST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/55
Lučić, Milo
OKRETI U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 405-412, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / TEHNIKA / OKRET
-------------------------------------------------------------------------------Labat, Stevan
rbr: 54/56
MERENJE KAPACITETA PLUĆA - SPIROMETAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 413-418, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPIROMETAR / FIZIOLOGIJA / VITALNI KAPACITET /
-------------------------------------------------------------------------------Popović-Ćićić, Perunika
rbr: 54/57
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA IZ ČASOPISA WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT IZ 1952
I 1953 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 419-427
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/58
Subotičanin
FIZIČKO VASPITANJE PO NARODNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 428-433
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 54/59
ZNAČAJ ANTROPOMETRIJSKOG ISPITIVANJA UČENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 434-439
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 54/60
NEKI PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 440-444
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNA SREDSTVA / METODIKA / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA
--------------------------------------------------------------------------------
Kobali, Milan
rbr: 54/61
ODBOJKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 7-8, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
ODBOJKA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 54/62
ATLETSKO KOPLJE: (Mogućnost tehničkog usavršavanja)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 445-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / KOPLJE, KONSTRUKCIJA / AERODINAMIKA / PATENT
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 54/63
ELLI BJORKSTEN (1870-1947)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 452-456
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠVEDSKA GIMNASTIKA / BJORKSTEIN, ELLI / BIOGRAFIJA / FINSKA / ŽENSKA GIMNASTIKA
/ ČAS VEŽBANJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
UTISCI SA SVETSKOG PRVENSTVA U FUTBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 457-465
rbr: 54/64
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / REPREZENTACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 54/65
DOPUNSKA VEŽBANJA: U celogodišnjem treningu veslača
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 466-479, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TRENING / VEŽBE, DOPUNSKE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 54/66
O NASTAVNIM I OSTALIM STRUČNO-TEHNIČKIM AKTUELNIM PROBLEMIMA U ATLETSKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 480-490
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / ŠKOLOVANJE KADROVA / KARIJERA / SPORT. OBJEKAT / SPORT.
OPREMA / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 54/67
NEKI ISTORIJSKI PODACI O PRIMENI POMOĆNIH SREDSTAVA KOD PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 491-497
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / SPORT. SPRAVE, POMOĆNE
--------------------------------------------------------------------------------
Milošević-Brevinac, M.
rbr: 54/68
SELO NEMA KLUBOVA, ALI IMA SMUČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 498-501
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SELO / MASOVNOST / TAKMIČENJE, PROMOTIVNO
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 54/69
ANALIZA SLOŽENOG KRETANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 502-509
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PREMET NAPRED / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Subotičanin
rbr: 54/70
KAKO JNA MOŽE DA POMOGNE PODIZANJU FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 510-519
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SELO / JNA / FIZIČKO VASPITANJE / PROPAGANDA /
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Listelo, August; Clerc, Piere; Crenn, Roger
ELEMENTARNE IGRE U VODI - KAO PRIPREMA ZA PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 520-526
rbr: 54/71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
PLIVANJE / ELEMENTARNE IGRE U VODI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 54/72
RAD UDRUŽENJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA BIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 527-529
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STALEŠKA UDRUŽENJA / BIH
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Višeslav
rbr: 54/73
FIZIČKA KULTURA U OSMOGODIŠNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 530-532
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Vauhnik, Jože
TYNES O TRENINGU SMUČARSKIH SKOKOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 533-538
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SKI SKOKOVI / TRENING / OBUČAVANJE / TYNES / NORVEŠKA
rbr: 54/74
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 54/75
IZ INOSTRANIH ČASOPISA: Nešto o postanku modernog takmičenja u smuku i slalomu
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 539-545
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPUST / SLALOM / ISTORIJSKI RAZVOJ / SKIJE, GRAĐA
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 54/76
"KEČ" NIJE SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 546
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
KEČ / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 54/77
TELESNO VEŽBANJE I KRIMINALITET KOD OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 546
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / KRIMINALITET / OMLADINA
-------------------------------------------------------------------------------Tešić, Vladeta
rbr: 54/78
NASTAVA GIMNASTIKE U ŠKOLAMA SRBIJE DO 1914 GODINE - I DEO DO 1904 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
prilog
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNASTIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ / SRBIJA / XIX VEK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 54/79
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1954: (Sv.
1-10)
Fizička kultura, Beograd, vol. 8 (1954) sv. 9-10, str. 549-551
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 55/1
IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU ZA ŠKOLSKU GODINU 1953/54
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 1-18
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
DIF / DIPLOMCI / NASTAVNICI FAKULTETA / FINANSIRANJE / IZDAVAČKA DELATNOST /
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / BIBLIOTEKA
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 55/2
SOCIJALNI SASTAV OSNOVNIH ŠPORTSKIH ORGANIZACIJA NR HRVATSKE I ULOGA ŠPORTA U
SAVREMENOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 19-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / HRVATSKA / ČLANSTVO / SOCIJALNI SASTAV / ORGANIZOVANJE /
SPORT. STATISTIKA / KLUB / GRANSKI SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Labat, Stevan
rbr: 55/3
MATERIJALNI USLOVI ZA NASTAVU KLIZANJA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 31-35, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KLIZANJE / SPORT. OBJEKAT / KLIZIŠTE
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 55/4
NEKI MOMENTI IZ MOGA RADA SA UČENICIMA I I II RAZREDA GIMNAZIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 36-39
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / UČENICI / NORME / GIMNAZIJA VIII
-------------------------------------------------------------------------------Subotičanin
rbr: 55/5
BORBENE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 40-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BORBENA IGRA / PREDVOJNIČKA OBUKA / NASTAVA FV / ORIJENTACIONO KRETANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 55/6
JEDAN PREDLOG ZA REŠAVANJE PROBLEMA OPŠTE TELESNE SLABOSTI SREDNJOŠKOLSKE
OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 50-58, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TELESNE SLABOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / UČENICI / GIMNAZIJA
VIII / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Mainella, A.
rbr: 55/7
ATLETSKI TRENING
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 59-65
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING / PERIODIZACIJA TRENINGA / ISHRANA / ZAGREVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 55/8
SAVJETOVANJE O FIZIČKOM ODGOJU DJECE I OMLADINE (ZAGREB, 16, 17, 18-XI-1954.
GOD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 66-72
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
SAVETOVANJE / FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / RSI / MORALNO
VASPITANJE / VOJNO VASPITANJE / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SPORT. OBJEKAT /
METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/9
Lučić, Milo
VIII EVROPSKI ŠAMPIONAT U PLIVANJU, VATERPOLU I SKOKOVIMA U VODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 73-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
PLIVANJE / VATERPOLO / SKOKOVI U VODU / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE,
ANALIZA / SPORT. REZULTAT / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 55/10
ŠTA SMO ZAPAZILI NA II SVETSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI ZA MUŠKE EKIPE, ODRŽANOM OD
23-X DO 5-XI-1954. GOD. U RIO DE JANEIRU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 82-84
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
KOŠARKA / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Švigelj, Jože
rbr: 55/11
STAZE ZA TRČANJE NA OLIMPIJADI 1956 GOD. U CORTINA D AMPEZZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 85-88
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SKI TRČANJE / STAZE / SPORT. OBJEKAT / OLIMPIJSKE IGRE, ZIMSKE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
"SLETOVI ILI ŠKOLSKE IGRE"
rbr: 55/12
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 89-92
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SLET, KRITIKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKE SPORT. IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 55/13
PRIKAZ KNJIGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 92
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Diskusije i prikazi
Ključne reči:
SPORT. HIGIJENA / ŽENE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Popović-Ćićić, Perunika
rbr: 55/14
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA IZ ČASOPISA MEDECINE EDUCATION PHYSIQUE ET SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 93-96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 55/15
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA ZIMSKIH KLIMATSKIH USLOVA SPORTSKOG CENTRA
NA POPOVOJ ŠAPKI-ŠAR PLANINA - NA ORTOSTATIČKE PROMENE FUNKCIJE ORGANIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
KLIMA, ZIMSKA / AKLIMATIZACIJA / VISINSKE PRIPREME
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 55/16
ELEKTROKARDIOGRAM KOD SPORTAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 97-107, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EKG / SPORTISTI / OPTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 55/17
SAVREMENO GLEDANJE NA UPOTREBU POMOĆNIH SPRAVA U OBUCI PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 108-113
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORT. SPRAVE, POMOĆNE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Koncz, Eržebet
rbr: 55/18
O INSUFICIJENTNOJ NOZI SA POVIŠENIM SVODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 114-122, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, DEFORMITETI / KOREKTIVNE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/19
Rajnović, Vojin
ELEMENTI FUDBALA U VIŠIM RAZREDIMA GIMNAZIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 123-132
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / NASTAVA FV / GIMNAZIJA VIII / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hoke, Ralph
rbr: 55/20
PRILOG METODICI ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 133-138
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ATLETIKA / METODIKA / SPORT. NAUKA / OBUČAVANJE / MOTORIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 55/21
RAZVOJ I ZNAČAJ VAZDUHOPLOVNOG JEDRILIČARSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 139-145
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JEDRILIČARSTVO / PADOBRANSTVO / SPORT. REKORD / ISTORIJSKI RAZVOJ / SPORT.
STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 55/22
PRIMENA KISIKA KOD SPORTSKIH NAPORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 146-148, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KISEONIK, UDISANJE / OPTEREĆENJE / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 55/23
FOKION HAJNRIH KLIAS (1782-1854) (PHOKION HEINRICH CLIAS)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 149-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIAS, FOKION HAJNRIH / BIOGRAFIJA / ŠVAJCARSKA / GIMNASTIKA / SPORT. OBJEKAT /
SPORT. SPRAVE / KOREKTIVNE VEŽBE / KALISTENIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 55/24
O MOGUĆNOSTI EVOLUCIJE BOKSERSKE TEHNIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 154-156
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
BOKS / TEHNIKA, EVOLUCIJA / NOKAUT / MAČEVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 55/25
VEŽBE I GRANE FIZIČKE KULTURE ZA RADNIKE TREBA ODREDITI PREMA VRSTI NJIHOVOG
RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 157-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / INDUSTRIJSKI RADNICI / NIŠ
-------------------------------------------------------------------------------Mažuran, Lavoslav
rbr: 55/26
NEKA ZAPAŽANJA O ČLANKU "DRVENA I VAZDUŠNA PUŠKA ZA RAD U NARODNIM OSNOVNIM
ŠKOLAMA I OSMOLJETKAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 162-165
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PREDVOJNIČKA OBUKA / STRELJAŠTVO / PUŠKA, VAZDUŠNA / PUŠKA, DRVENA / NASTAVA FV
/ VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 55/27
KAKO SAM SPROVODIO NASTAVU SPORTSKIH IGARA SA UČENICIMA I RAZREDA GIMNAZIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 166-168
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. IGRE / GIMNAZIJA VIII / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 55/28
DAN SPORTA GRAĐEVINSKE SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 169-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / DAN SPORTA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA / FUDBAL / ODBOJKA /
RUKOMET / PLIVANJE / ATLETIKA / IZLET
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/29
Opavski, Pavle
M. MEJOVŠEK: "BIOMEHANIKA I METODIKA SKIJANJA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 175-176
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
SKIJANJE / METODIKA / BIOMEHANIKA
-------------------------------------------------------------------------------Sokolai, Lajoš
rbr: 55/30
ZAKLJUČCI PO ANALIZI IZVEDENIH ŠUTEVA IZ IGRE I SLOBODNIH BACANJA, UČINJENIH
LIČNIH GREŠAKA I POVREDA PRAVILA I IZMENA IGRAČICA NA IV KOŠARKAŠKOM ŠAMPIONATU
ZA ŽENE U BEOGRADU 1954 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 177-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
KOŠARKA / ŽENE / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 55/31
ZAŠTO RAZREDNOM UČITELJU ODUZETI PRAVO DA PREDAJE FISKULTURU U SVOM RAZREDU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 184-185
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
"NEKI PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA"
rbr: 55/32
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 185-186
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
NASTAVA FV / RASPORED ČASOVA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 55/33
NEKOLIKO PODATAKA O SANITETSKIM UREĐAJIMA I MEDICINSKOJ KONTROLI SPORTISTA U
BRAZILIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 187-191
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / BRAZIL / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 55/34
PROBLEMI PROFESIONALIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 192
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Diskusija i prikazi
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / FUDBAL / DOKOLICA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 55/35
HIGIJENA I ZDRAVSTVENA KONTROLA U BICIKLIZMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 3-4, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
BICIKLIZAM / HIGIJENA / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 55/36
LEČENJE POREMEĆAJA SRČANOG RITMA SPORTSKIM TRENINGOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 193-204, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
SRČANI RITAM / TAHIKARDIJA / OBOLJENJA / SPORTISTI / TRENIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 55/37
ODBORI ZA FIZIČKO VASPITANJE U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 205-207
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / ŠKOLSKI SPORT / DRUŠTVENI UTICAJ / RUKOVOĐENJE NASTAVOM
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Vojislav
rbr: 55/38
FIZIČKE SPOSOBNOSTI RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 208-213, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
RUKOMET / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
--------------------------------------------------------------------------------
Senjanović, Ante
rbr: 55/39
METODIKA OBUČAVANJA TEHNIKE U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 214-220
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / TEHNIKA, KORISNA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Melanija
rbr: 55/40
FIZIČKO VASPITANJE OMLADINE SA TELESNIM DEFORMITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 221-228, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
VEŽBANJE / TELESNI DEFORMITETI / UČENICI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 55/41
O PROBLEMU ZAGREVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 229-234, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
ZAGREVANJE / MASAŽA / VEŽBANJE / POKRETLJIVOST
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Bisenija
rbr: 55/42
PROBLEMI NASTAVE TELESNOG VASPITANJA: (Sa osvrtom na neke uslove u Šapcu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 235-242
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika
Ključne reči:
NASTAVA FV / UGLED STRUKE / UČITELJI / KOEDUKACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 55/43
NEKI PODACI O ORGANIZACIJI FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA U MAROKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 243-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / MAROKO / SPORT. EVIDENCIJA / OMLADINSKI SPORT /
DRŽAVNA POMOĆ
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 55/44
KRATAK ISTORIJAT MEĐUNARODNE FEDERACIJE SPORTSKE MEDICINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 252-258, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / ISTORIJSKI RAZVOJ / KONGRES / FIMS
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 55/45
BEČKA SPORTSKA AMBULANTA I ODELJENJE ZA SPORTSKU MEDICINU INSTITUTA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 259-260
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / AUSTRIJA / INSTITUT ZA FV, BEČ
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 55/46
IZVEŠTAJ SA SAVETOVANJA TRENERA PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 261-266
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
PLIVANJE / SAVETOVANJE / TRENERI / DELFIN / KRAUL / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 55/47
TREBA DA SE KRITIČKI OSVRNEMO NA NAŠE SREDNJOŠKOLSKE IGRE (BEOGRAD 1955)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 267-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SREDNJOŠKOLSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Boža
IZBAČAJ U SAVREMENOJ TEHNICI BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 270-272
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / IZBAČAJ
rbr: 55/48
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/49
Subotičanin
DRVENA I VAZDUŠNA PUŠKA ZA RAD U NARODNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA I OSMOLETKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 273-275
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / PUŠKA, VAZDUŠNA / PUŠKA, DRVENA / NASTAVA FV / VEŽBE /
PREDVOJNIČKA OBUKA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 55/50
JOŠ O "PREDLOZIMA ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 276-277
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / RASPORED ČASOVA / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Popović-Ćićić, Perunika
rbr: 55/51
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA IZ ČASOPISA "DER WINTER", "MEDECINE EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORT" I "JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY"
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 278-287
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/52
Radovanović, Selimir
ŽIVORAD JEVREMOVIĆ: PLANINE ZAPADNE SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 288
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLANINARENJE / SRBIJA, ZAPADNA / PLANINA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 55/53
FIZIČKI RAZVITAK I FIZIČKE SPOSOBNOSTI SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE BEOGRADA I NIŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Prilog
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OMLADINA / BEOGRAD / NIŠ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 55/54
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1955 (SV.
1-6)
Fizička kultura, Beograd, vol. 9 (1955) sv. 5-6, str.
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Lanc, Marijan; Mihovilović, Miro
rbr: 56/1
ULOGA FIZIČKOG ODGOJA KOD ŽENSKE RADNIČKE OMLADINE NEKIH PROFESIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 2-12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŽENE / UČENICI / STRUČNA ŠKOLA / PROFESIONALNA OBOLJENJA / RADNA
MESTA
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 56/2
KARAKTERISTIKE NEKIH PSIHO-FIZIČKIH OSOBINA STEČENIH U SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 13-26, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. IGRE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TEHNIKA / MOTORIČKA STRUKTURA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 56/3
O DEFORMITETIMA TELA U JEDNOJ BEOGRADSKOJ OSMOLETKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 27-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/4
ORTOSTATIČKE PROMENE FREKVENCIJE SRCA (PULSA) KOD STUDENATA I STUDENTKINJA
DIF-A U ZIMU 1948 GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U BEOGRADU
(131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 32-42, lit. 32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PULS / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/5
ORTOSTATIČKE PROMENE SREDNJIH VREDNOSTI ARTERIJSKOG PRITISKA (MAKSIMALNOG,
MINIMALNOG, PULSNOG I SREDNJEG) KOD STUDENATA I STUDENTKINJA DIF-A U ZIMU 1948.
GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U BEOGRADU (131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 43-52, lit. 27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ARTERIJSKI PRITISAK / STUDENTI FK / ŽENE / ZIMA / NADMORSKA VISINA
-------------------------------------------------------------------------------Malič, Jože
rbr: 56/6
PROVERAVANJE TELESNE SPOSOBNOSTI U ARMIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 53-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JNA / TESTIRANJE / OFICIRI / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 56/7
O "DOBROM" I "LOŠEM" DRŽANJU TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 57-61
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / TELESNI DEFORMITETI / LOŠE TELESNO DRŽANJE / MIŠIĆNI TONUS /
ZAMOR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 56/8
Mejovšek, Milko
PROBLEMATIKA IZLETNIŠTVA, POKRETNE TERENSKE NASTAVE I REDOSLEDA GRAĐE NA
SKIJAŠKIM TEČAJEVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 62-69
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZLETNIŠTVO / SKIJANJE / OBUČAVANJE / ZIMSKA TURISTIKA / SKI TURE / SKI PLUG /
SKI ZAOKRET, PARALELNI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 56/9
PRILOG UPOZNAVANJU TELESNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NAŠIH SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 70-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TRČANJE 60M / TESTIRANJE /
NORME
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 56/10
PRAVILNIK RADA ZA UČENIKE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 79-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PRAVILNIK FV ZA UČENIKE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Vojislav
rbr: 56/11
O NEKIM PITANJIMA TAKTIKE U MALOM RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. I polugođe, str. 83-96, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET, MALI / TAKTIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 56/12
POVODOM DESETOGODIŠNJICE DRŽAVNOG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU I DONOŠENJE
ZAKONA O VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 97-98
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
JUBILEJ / DIF / VŠFV / STUDENTI FK / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 56/13
ORTOSTATIČKE PROMENE SREDNJIH VREDNOSTI BROJA ERITROCITA, KONCENTRACIJE
HEMOGLOBINA I INDEKSA BOJENJA KOD STUDENATA I STUDENTKINJA DIF-A U ZIMU 1948.
GOD. NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) I POSLE TOGA U BEOGRADU (131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 99-110, lit. 32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
KRVNI SASTAV / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 56/14
JOŠ JEDAN PRILOG UPOZNAVANJU TELESNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA NAŠIH SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 111-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TRČANJE 60M / TRČANJE 50M /
TESTIRANJE / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 56/15
ISPITIVANJE TJELESNOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 120-127
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA /
TESTIRANJE / UČENICI / ZAGREB / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 56/16
ZA SAVREMENIJE METODE RADA U VESLAČKOM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 128-143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / TRENING / SPORT. DUH / KONDICIJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Zličić, Žarko
rbr: 56/17
ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE IZVRŠENOG 1954 GODINE U
VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 144-157
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA /
TESTIRANJE, MASOVNO / UČENICI / ŽENE / PLIVANJE / VOJVODINA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 56/18
PRILOG TEHNICI SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 158-161
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA / KRISTIJANIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 56/19
PRVI GIMNASTIČKI PRIRUČNIK U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 162-168
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
GIMNASTIKA / PRIRUČNIK / ISTORIJSKI RAZVOJ / NASTAVA FV / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 56/20
JEDAN PRILOG SADRŽAJA I ORGANIZACIJE ŠKOLSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 169-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKE SPORT. IGRE / ATLETIKA / GIMNASTIČKI VIŠEBOJ / SPORT.
IGRE / STRELJAŠTVO / KROS
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 56/21
Zdanski, Ivan
SPORTSKE IGRE U PREDLOGU PLANA ZA NIŽE RAZREDE GIMNAZIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 175-177
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Članci
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNAZIJA VIII / SPORT. IGRE / KOŠARKA / RUKOMET, MALI / ODBOJKA /
FUDBAL
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 56/22
Ždijara, Branko
KABINETI ZA FIZIČKO VASPITANJE U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 178-181
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
NASTAVA FV / KABINET FV
/ BIBLIOTEKA / SPORT. EVIDENCIJA / TROFEJI
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 56/23
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA TRCI "VARŠAVA-BERLIN-PRAG" I NA TRCI "KROZ
EVROPU" U 1956 GODINI: Neka zapažanja o našim biciklistima
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 182-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
BICIKLIZAM / TAKMIČENJE / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Koturović, Ljubiša
LORENTZ-OV TEST KOD POŠTARA-TAKMIČARA POČETNIKA
rbr: 56/24
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 184-187
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
LORENCOV TEST / POŠTARI / RSI / ODRASLI / HODANJE, BRZO
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 56/25
FLANDER-SNOJ: "ŠKOLA RUKOMETA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 188-190
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
RUKOMET / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 56/26
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1956 (I I II
POLUGOĐE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 10 (1956) sv. II polugođe, str. 193-194
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/1
REKREACIJA ZABAVA I RAZONODA U DOKOLICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 1-12, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK / DOKOLICA / FIZIČKO VASPITANJE /
"SPORTIRANJE"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/2
SPORT I "NESPORT": prilog diskusiji o amaterizmu i neamaterizmu kod nas
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 13-18
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
AMATERSKI SPORT / PROFESIONALNI SPORT / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 57/3
PROMENE FREKVENCIJE DISANJA, RESPIRATORNOG VAZDUHA I PLUĆNE VENTILACIJE KOD
MUŠKARACA I ŽENA U ZIMU 1948 GODINE NA POPOVOJ ŠAPKI (1730 MET.) PRI
SVAKODNEVNOM SISTEMATSKOM TELESNOM VEŽBANJU I POSLE TOGA U BEOGRADU (131 MET.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 19-26, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / STUDENTI FK / ŽENE / KLIMA / ZIMA / NADMORSKA VISINA
-------------------------------------------------------------------------------Antić, Ratomir
rbr: 57/4
NAJČEŠĆI POREMEĆAJI SRCA I KRVNIH SUDOVA KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 27-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SRČANI POREMEĆAJI / KRVNI SUDOVI, POREMEĆAJI / SPORTISTI / SPORT. MEDICINA
--------------------------------------------------------------------------------
Petrović, Dragomir
rbr: 57/5
KONDICIJA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 31-39, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SPORTISTI / KONDICIJA / TRENING / SNAGA / IZDRŽLJIVOST /
BRZINA / POKRETLJIVOST / OKRETNOST
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 57/6
ISPITIVANJE TJELESNOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
U ŠKOLSKOJ GODINI 1955/56
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 40-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA
ŠKOLA / TESTIRANJE / ZAGREB / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 57/7
ZADACI NAŠIH SREDNJIH ŠKOLA U POGLEDU FIZIČKOG VASPITANJA - U VEZI SA NOVIM
NAČINOM UPRAVLJANJA ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 55-60
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UPRAVLJANJE ŠKOLOM / STRUČNI AKTIV / NASTAVNICI FV / RUKOVOĐENJE
NASTAVOM
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 57/8
JEDAN POKUŠAJ DA SE RAZVIJE IZDRŽLJIVOST UČENIKA U TRČANJU NA DUŽIM STAZAMA
KROZ REDOVNU NASTAVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 61-65
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / NASTAVA FV / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / KROS
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 57/9
PLIVAČKA AKTIVNOST U NEKIM NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 66-69
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / ŠKOLSKA PLIVAČKA TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/10
VEŽBE SA OTPOROM U EKSTENZIJI KOD LEČENJA ATROFIJE MIŠIĆA BUTINE I POSLE
POVREDE KOLENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 70-74, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOLENO / POVREDE / MIŠIĆNA ATROFIJA / LEČENJE / KOREKTIVNE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
RAZVOJ NAŠIH VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 75-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 57/11
Ključne reči:
VESLANJE / KONTROLA TRENIRANOSTI / ANTROPOMETRIJA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 57/12
NEKE KARAKTERISTIKE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U AUSTRIJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 78-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / AUSTRIJA / PLIVANJE / SKIJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 57/13
BLED - MELBURN: Neka zapažanja o današnjem veslanju u svetu
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 83-95
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika i osvrti
Ključne reči:
VESLANJE / EVROPSKO PRVENSTVO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 57/14
ISKUSTVA U KAJAK-SLALOMU NA IV SVETSKOM PRVENSTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 96-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Hronika i osvrti
Ključne reči:
KAJAK-SLALOM / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
--------------------------------------------------------------------------------
Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 57/15
GEORG HOFMAN I LINA JEGEL-STUMPF: "ORTOPEDSKA GIMNASTIKA" ("ORTOPADISCHE
GYMNASTIK")
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 101-102
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ORTOPEDSKA GIMNASTIKA / KOREKTIVNE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/16
NIKOLA DESPOT: "ATLETIKA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 103
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / PRIRUČNIK
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/17
JAŠA BAKOV: "ATLETSKE PILULE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 1-2, str. 104
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / AFORIZMI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, nikola
rbr: 57/18
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA SISTEMATSKOG TELESNOG VEŽBANJA NA NEKE
FIZIČKE SPOSOBNOSTI I FIZIČKI RAZVITAK SPORTISTA (STUDENATA VŠFV): I deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 105-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / STUDENTI FK / STUDENTI / VOJNICI /
TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/19
REKREACIJA: Prilog proučavanju problema
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 119-124
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK / ODRASLI / DOKOLICA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/20
MORFOLOGIJA ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 125-139
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MORFOLOGIJA / ŽENE / PUBERTET / TRUDNOĆA / KLIMAKTERIJUM
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 57/21
ISPITIVANJE TJELESNOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
U ŠKOLSKOJ GODINI 1955/56: (II dio - učenice)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 140-150
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / OSNOVNA ŠKOLA, IV / SREDNJA ŠKOLA /
TESTIRANJE / UČENICI / ŽENE / ZAGREB / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 57/22
OSNOVI KINEZITERAPIJE KOD PATOLOŠKE MIŠIĆNE SLABOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 151-161, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / MIŠIĆNA SLABOST, PATOLOŠKA / TERAPIJA
-------------------------------------------------------------------------------Tadić, Ante
rbr: 57/23
NEKI PODACI O STANJU NASTAVNIKA TELESNOG VASPITANJA, SPRAVA, VEŽBAONICA I
IGRALIŠTA U SREDNJIM I GRAĐANSKIM ŠKOLAMA OD 1918 DO 1941 GODINE: (Građa za
istoriju telesnog vaspitanja u srednjim, učiteljskim i građanskim školama)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 162-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ISTORIJSKI RAZVOJ / MEĐURATNI PERIOD / SREDNJA ŠKOLA / UČITELJSKA
ŠKOLA / NASTAVNICI FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/24
NAŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 167-179, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / KADROVSKA ŠKOLA / OBRAZOVANJE NASTAVNIKA / SFRJ
--------------------------------------------------------------------------------
Žeželj, Andra
rbr: 57/25
AMERIČKI ZAVESLAJ I "PRIČA" O KONIBERU
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 180-185
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / ZAVESLAJ / KONIBER, HIRAM
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 57/26
PRIMENA ELEMENATA KOŠARKE NA ČASU TELESNOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 186-193, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / ČAS FV / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 57/27
APARAT ZA REGISTRACIJU POČETKA ZAVESLAJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 194-196
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / ZAVESLAJ / MERNI INSTRUMENT / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko; Opavski, Pavle; Vitas, Miodrag
U PRILOG OBJEKTIVNOJ KRITICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 197-202
Kategorija: Polemika
rbr: 57/28
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / TELESNI DEFORMITETI / LOŠE TELESNO DRŽANJE / MIŠIĆNI TONUS /
ZAMOR / POLEMISANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 57/29
FIZIČKO VASPITANJE U ŠVAJCARSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 203-209
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠVAJCARSKA / SPORT. OBJEKAT / ČAS FV, FOND / NORME / NASTAVNI PLAN
I PROGRAM / ŠKOLSKI SPORT / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA
-------------------------------------------------------------------------------Popović-Ćićić, Perunika
rbr: 57/30
PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA IZ ČASOPISA JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 3-4, str. 210-215
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/31
PRILOG IZUČAVANJU FIZIČKOG RAZVOJA OMLADINE BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 217-235, lit. 26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / ANTROPOMETRIJA / ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / OMLADINA /
BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 57/32
REZULTATI I ISKUSTVA IZ SPECIFIČNE PRIMENE TESTA "SKLEKOVI U UPORU LEŽEĆEM NA
RUKAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 236-244
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKLEK, TEMPO IZVOĐENJA / TEST / METODOLOGIJA / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 57/33
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
UTICAJ KRATKOTRAJNOG DISANJA SA FORSIRANIM DUBOKIM IZDISANJEM NEPOSREDNO POSLE
RADA NA VREDNOSTI INDEKSA 5-HARVARD-STEP-TESTA I NA SMIRIVANJE U TOKU 6 MINUTA
FREKVENCIJE SRCA POSLE RADA INDEKSA OVOG STEP-TESTA KOD STUDENATA INSTITUTA ZA
FIZIČKU KULTURU U BEOGRADU U JESEN 1955 GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 245-248, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISANJE / HARVARDSKI STEP TEST / PULS / STUDENTI FK / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/34
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA UTICAJA SISTEMATSKOG VEŽBANJA NA NEKE FIZIČKE
SPOSOBNOSTI I FIZIČKI RAZVITAK SPORTISTA (STUDENATA VŠFV): II deo
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 249-259, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STUDENTI FK / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EFEKTI VEŽBANJA / ATLETSKI
ČETVOROBOJ
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 57/35
INTERVALNI METOD TRENINGA U SPORTSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 260-267
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INTERVALNI TRENING / FUDBAL / KOŠARKA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 57/36
OBJEKTIVNI I SUBJEKTIVNI ČINIOCI KOJI UTIČU NA POSTAVLJANJE PLANA I PROGRAMA
FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLI I JOŠ NEKA PITANJA S TIM U VEZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 268-273, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN I PROGRAM / UČENICI / NASTAVNICI FV / RODITELJI /
NASTAVNICI / ŠKOLSKA UPRAVA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 57/37
NEKI PROBLEMI TRENINGA BACAČA KLADIVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 274-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KLADIVA / TEHNIKA, ANALIZA / OBUČAVANJE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Prodanović, Jovanka
rbr: 57/38
UZAJAMNA SARADNJA PSIHOLOGA I NASTAVNIKA TELESNOG VASPITANJA KAO ŽIVA SNAGA
SAVREMENOG VASPITNOG PROCESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 286-293
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PSIHOLOG / VASPITNI PROCES / INTERESOVANJA / UČENICI / ŠKOLSKI
USPEH
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 57/39
U PRILOG KULTURNIJOJ DISKUSIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 294-299
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / TELESNI DEFORMITETI / LOŠE TELESNO DRŽANJE / MIŠIĆNI TONUS /
ZAMOR / POLEMISANJE
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 57/40
FIZIČKO VASPITANJE U BUGARSKOJ I RAD VIŠEG INSTITUTA ZA FIZIČKU KULTURU "GEORGI
DIMITROV" - SOFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 300-305
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / BUGARSKA / VIFK "GEORGI DIMITROV" / ŠKOLOVANJE KADROVA /
NASTAVNI PLAN STUDIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
FIZIČKO VASPITANJE U BELGIJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 306-311
rbr: 57/41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / BELGIJA / SPORT. OBJEKAT / ČAS FV, FOND / NORME / NASTAVNI PLAN I
PROGRAM / ŠKOLSKI SPORT / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 57/42
RAD DRUŠTVA UČITELJA, NASTAVNIKA I PROFESORA FIZIČKOG ODGOJA NR HRVATSKE U
PROTEKLIH PET GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 312-318
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
hronika
Ključne reči:
PROFESIONALNA UDRUŽENJA / NASTAVNICI FV / HRVATSKA / STRUČNA LITERATURA /
STRUČNO USAVRŠAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/43
KLAUS,E.J.: BIBLIOGRAPHIE DER SPORTMEDIZIN UND IHRER GRENZGEBEITE, 1955
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 319
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / BIBLIOGRAFIJA / NEMAČKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/44
MEINECKE, G.:GESUNDHEITSERZIEHUNG VORAUSSETZUNGEN UND IHRE ZEITNASSE
ORGANISATION
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 319-320
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE / NEMAČKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/45
ZOLLER, E.B.: GESUNDHEITSERZIEHUNG IN FRANKREICH
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 320
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE / FRANCUSKA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/46
KLAUS, E.J.: KONSTITUTION UND SPORT. (BIOLOGISCHE - PHYSIOLOGISCHE PATOLOGISCHE PROBLEME), SCHRIFTEN ZUR SPORTMEDIZIN.
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 5-6, str. 320
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / MENSTRUACIJA / DIJAGNOSTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 57/47
VASPITANJEM ČOVEKA SOCIJALISTIČKOG DRUŠTVA OSTVARUJEMO IDEJE VELIKOG OKTOBRA:
(Povodom 40 godišnjice Velike oktobarske revolucije u Rusiji 1917 godine)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 321-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VASPITANJE / SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO / OKTOBARSKA REVOLUCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 57/48
POVODOM STOGODIŠNJICE ORGANIZOVANOG FIZIČKOG VASPITANJA U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 326-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GIMNASTIKA / FIZIČKO VASPITANJE / NASTAVA FV / JUBILEJ / SRBIJA / SPORT.
ORGANIZACIJA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jakubovska, Henrika
rbr: 57/49
SKICE IZ ISTORIJE RADNIČKOG SPORTSKOG POKRETA U POLJSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 333-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 57/50
RAD I IGRA U SVETLU REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 340-347, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / RAD / IGRA / DOKOLICA / RAZONODA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
PRILOG STUDIJI O RAZVIJANJU OSEĆAJA ZA KOLEKTIV KROZ IGRU
rbr: 57/51
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 348-353, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIJALIZACIJA / FIZIČKO VASPITANJE / IGRA / PEDAGOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 57/52
ŽORŽ EBER (1875-1957)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 354-359
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
EBER, ŽORŽ / FIZIČKO VASPITANJE / METODIKA / BIOGRAFIJA / IN MEMORIAM
-------------------------------------------------------------------------------Tadić, Ante
rbr: 57/53
O TELESNOM VEŽBANJU IZVAN NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA I OSNIVANJU SPORTSKIH
UDRUŽENJA ILI SEKCIJA U SREDNJIM, UČITELJSKIM I GRAĐANSKIM ŠKOLAMA: (Građa za
istoriju telesnog vaspitanja u srednjim, učiteljskim i građanskim školama)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 360-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / MEĐURATNI PERIOD / ISTORIJSKI RAZVOJ / ŠKOLSKA SPORT. SEKCIJA /
SREDNJA ŠKOLA / UČITELJSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
ISPITIVANJE VESLAČA POMOĆU "VORINEROVOG" INDIKATORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 364-369
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 57/54
VESLANJE / MERNI INSTRUMENT / VORINEROV INDIKATOR / ZAVESLAJ
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 57/55
DELEGACIJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJE KOD DRUGA R. ČOLAKOVIĆA,
POTPREDSEDNIKA SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 370-372
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLSKI SPORT / DRUŠTVENI UTICAJ / POLITIKA / KADROVSKA
POLITIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 57/56
Anastasijević, Radmilo; Todorović, Borivoje; Mihailović, Rafailo
VREDNOSTI FREKVENCIJE SRCA I ARTERIJSKIH PRITISAKA U SEDEĆEM POLOŽAJU PRE RADA
I U TOKU NJIHOVIH PROMENA ZA VREME OD 5 MINUTA POSLE ISTOG LAKŠEG RADA U
RAZLIČITIM FAZAMA MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD STUDENTKINJA INSTITUTA ZA FIZIČKU
KULTURU U BEOGRADU U ZIMU 1955/56
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 373-380, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA / EFEKTI VEŽBANJA / KARDIOVASKULARNI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/57
ALKOHOL I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 381-387, lit. 29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / ALKOHOL
-------------------------------------------------------------------------------Radojčić-Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 57/58
POČETNI POLOŽAJ I NJEGOV ZNAČAJ U KINEZITERAPIJI I POSEBNO U KOREKTIVNOJ
GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 388-399, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KOREKTIVNA GIMNASTIKA / POČETNI POLOŽAJ / STAVOVI, TELESNI / VISOVI / UPOR
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 57/59
PRILOG UPOTREBI KARDIO-VASKULARNIH TESTOVA KOD VESLAČA - NAŠA MODIFIKACIJA
HARWARD STEP-TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 400-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VESLANJE / HARVARDSKI STEP TEST, MOD.
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 57/60
NEKI PROBLEMI OTSEKA ZA TELESNO VASPITANJE PRI VIŠIM PEDAGOŠKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 404-406
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija i osvrti
Ključne reči:
VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA / OFV, NIŠ / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 57/61
Vitas, Miodrag
ŠKOLE ZA ORGANIZOVANJE KADROVA ZA FIZIČKU KULTURU U ŠVAJCARSKOJ, BELGIJI I
FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 407-414
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / ŠVAJCARSKA / BELGIJA / FRANCUSKA /
KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/62
I STRUČNI I NAUČNI SASTANAK DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 7-8, str. 415-416
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Obaveštenja
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / NAUČNI RAD / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 57/63
NAŠIM ČITAOCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 417-418
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
JUBILEJ / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
OSNOVNI PRINCIPI SPORTSKOG TRENINGA
rbr: 57/64
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 419-427, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENING / TEORIJA TRENINGA / FIZIOLOGIJA / PSIHOLOGIJA / DIDAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 57/65
PROBLEM FIZIČKE KULTURE U PROIZVODNJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 428-434, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKO VASPITANJE / REKREACIJA /
ODRASLI / RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Novaković, Nedeljko
rbr: 57/66
BRZINA NERVNO MIŠIĆNE REAKCIJE KOD NAŠIH VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 435-442, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BRZINA / NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / SPORTISTI / TESTIRANJE / SAVEZNI ZAVOD FK /
ATLETIKA / BOKS / REPREZENTACIJA, ŠKOLSKA
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 57/67
OSVRT NA SPORTSKE IGRE UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 443-450
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ZAGREB / PRAVO TAKMIČENJA /
SPORTISTI, REGISTROVANI / REPREZENTACIJA, ŠKOLSKA
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Bisenija
rbr: 57/68
UZGREDNI ZADACI U OKVIRU SMUČARSKIH KURSEVA ŠKOLA ZA NASTAVNIKE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 451-454
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEDAGOŠKA PRAKSA / STUDENTI FK / AKTIVNOSTI NA SNEGU
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 57/69
MORFOLOŠKE PROMENE NA TELU TRENIRANOG I PRETRENIRANOG SPORTISTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 455-461
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz fiziologije telesnih vežbi sportske medicine
Ključne reči:
MORFOLOGIJA / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / PRETRENIRANOST
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 57/70
PRILOG IZUČAVANJU FIZIČKE PRIPREME PREMA ODREĐENIM VREDNOSTIMA KRVNOG PRITISKA
I DUŽINE SMIRENJA SRČANOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 462-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz fiziologije telesnih vežbi sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / KRVNI PRITISAK / PULS / LORENCOV TEST
--------------------------------------------------------------------------------
Medved, Radovan
rbr: 57/71
O UZROCIMA SMRTNIH POVREDA U BOKSU I MJERAMA ZA NJIHOVO SPREČAVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 466-470, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz fiziologije telesnih vežbi sportske medicine
Ključne reči:
BOKS / SMRTNI ISHOD / POVREDE
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Branka; Ivančević, Slavko
rbr: 57/72
TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE ZA MASOVNE NASTUPE VEŽBAČA NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 471-475
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / TELOVEŽBENA KOMPOZICIJA / SLETSKE VEŽBE, MASOVNE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Penjin, Momčilo
rbr: 57/73
PRIKAZI NEKIH MUŠKIH GRUPA NA PRIREDBAMA U DVORANAMA NA I OTVORENIM POZORNICAMA
NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 476-479
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / GRUPNE VEŽBE / KADROVSKA ŠKOLA / GIMNASTIČKI SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 57/74
PRIKAZ NASTUPA STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE IZ BEOGRADA NA II
GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 480-483
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / VŠFV / GRUPNE VEŽBE / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Angelina
rbr: 57/75
PRIKAZI MANJIH GRUPA ŽENA NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 484-487
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / ŽENE / ČAS VEŽBANJA / VEŽBE NA SPRAVAMA / RITMIKA
-------------------------------------------------------------------------------Poljaković, Etelka
rbr: 57/76
MUZIČKA PRATNJA NA II GIMNAESTRADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 488-491
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / VEŽBANJE / MUZIČKA PRATNJA
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE II GIMNAESTRADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 492-494
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
rbr: 57/77
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE / MANIFESTACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 57/78
STUDIJSKI KONGRES MEĐUNARODNE GIMNASTIČKE FEDERACIJE (ZAGREB, 15 I 16 JULI
1957)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 495-500
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
FIG / KONGRES / SPORT. MEDICINA / FIZIČKO VASPITANJE / GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 57/79
Lučić, Milo
OSVRT NA "TROFEO D ITALIA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 501-505
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Prikazi
Ključne reči:
VATERPOLO / TURNIR "TROFEO D ITALIA" / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 57/80
E. VERŠINSKI: METODIKA ISSLEDOVANIJI V VBLASTI FIZIČESKOGO VOSPITANIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 506
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
METODOLOGIJA / NAUČNI RAD / METODIKA / TEORIJA FK / TRENING / FIZIČKO
VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Cvetković, D.
rbr: 57/81
M. MIHOVILOVIĆ: BADMINTON. SPORT ZA MLADEŽ I ODRASLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 507
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
BADMINTON / TEHNIKA / TAKTIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 57/82
MILENKO ARSOVIĆ: "VITEŠKE IGRE I SPORTOVI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 508-510
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
VITEŠKE IGRE / TRADICIONALNI SPORTOVI / ISTORIJA FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 57/83
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1957 (SV.
1-10)
Fizička kultura, Beograd, vol. 11 (1957) sv. 9-10, str. 513-515
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/1
Petrović, Dragomir
VEŽBE SNAGE SA TERETOM U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 1-16, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / VEŽBE SNAGE / VEŽBE SA TERETOM
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 58/2
OSNOVNI PRINCIPI TAKTIKE FUDBALA U IGRI NAVALE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 17-22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / TAKTIKA / NAVALNI IGRAČI
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 58/3
PONAŠANJE AERODINAMIČNIH OSOBINA KOPLJA USLOVLJENIH TEHNIKOM BACANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 23-33, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / KOPLJE / AERODINAMIČNOST / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 58/4
GODIŠNJI CIKLUS TRENINGA U RUKOMETU: planiranje treninga u rukometu
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 34-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TRENAŽNI PLAN, GODIŠNJI / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
O NEKIM PROBLEMIMA ORGANIZACIJE I SPROVOĐENJA SREDNJOŠKOLSKIH
rbr: 58/5
IGARA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 49-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SREDNJOŠKOLSKE SPORT. IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 58/6
ISTORIJSKI RAZVITAK KAJAKA I KANOE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 53-60
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK, ČAMAC / KANU, ČAMAC / ISTORIJSKI RAZVOJ / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 58/7
METODIKA PREGLEDA VRHUNSKIH ŠPORTAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 61-72, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / KONTROLA TRENIRANOSTI / ZDRAVSTVENI PREGLED / VO2MAX /
SRCE, VELIČINA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/8
Reindell, H.
POJAVE ADAPTACIJE ZDRAVOG I BOLESNOG SRCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 73-80
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORT. SRCE / ADAPTACIJA NA NAPOR / KARDIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Conić, Živojin
rbr: 58/9
FIZIKALNO LEČENJE SVEŽIH OZLEDA MENISKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 81-84, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
MENISKUS / POVREDE, SVEŽE / FIZIOTERAPIJA
-------------------------------------------------------------------------------Finkelštajn, Ljudmila
rbr: 58/10
UTISCI IZ JEDNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU U SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 85-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
REHABILITACIONA SLUŽBA / SAD / KESSLEROV CENTAR / INVALIDI
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
O RADU PSIHOLOGA U OBLASTI SPORTA U SOVJETSKOM SAVEZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 93-94
rbr: 58/11
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. PSIHOLOGIJA / SSSR / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/12
Tadić, Ante
O NAŠIM PRVIM NASTAVNICIMA GIMNASTIKE I NJIHOVO ŠKOLOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 95-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
NASTAVNICI GIMNASTIKE / NASTAVNICI FV / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / ISTORIJA /
"SOKO"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/13
SEMENOV, D.A.: LEGKAJA ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ATLETIKA / SSSR / UDŽBENIK / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/14
DJAČKOV, V.M.: LEGKOATLETIČESKIE PRYŽKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
SKOKOVI / FIZIČKA PRIPREMA / TEHNIČKI TRENING
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/15
Kurelić, Nikola
KOROBKOV, G.V.: LEGKOATLETIČESKIE MNOGOBORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 97-98
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ATLETSKI DESETOBOJ / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/16
Kurelić, Nikola
LETUNOV, S.P.: PROBLEMY
VRAČEBNOGO KONTROLJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 98-99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / METODOLOGIJA / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/17
WISCHMANN, BERNO: DER MODERNE SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / TEORIJA FK / FER PLEJ / SOCIOLOŠKA KRITIKA / SRN
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/18
Kurelić, Nikola
VEDECKE ZAKLADY SPORTOVNIHO TRENINGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 99-100
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / PEDAGOGIJA / FIZIOLOGIJA / ČSSR
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/19
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 100
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
NAUČNI RADOVI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKO VASPITANJE / POLJSKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 58/20
KOZMAN, H.C., CASSIDY, R., JAKSON, CH.O: METHODS IN PHYSICAL EDUCATION
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 1-2, str. 101-104
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Ocene i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / VASPITNE METODE / METODIKA / SAD / UDŽBENIK
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 58/21
POVODOM I STRUČNOG I NAUČNOG SASTANKA DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA
FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 105-107
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/22
s. n.
POZDRAVNA REČ DR VOJINA SMODLAKE, PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA PRVOG
STRUČNOG I NAUČNOG SASTANKA DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 108-110
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / POZDRAVNI GOVOR
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 58/23
NAUČNI I STRUČNI RAD U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 111-122
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
I deo
Ključne reči:
TEORIJA FK / NAUČNI RAD / METODOLOGIJA / NAUKA O FK
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 58/24
ORGANIZACIJA STRUČNOG I NAUČNOG RADA NA POLJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 123-136, lit. 66
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
I deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / INTERDISCIPLINARNOST / NAUČNI RAD / ISTRAŽIVAČKI RAD /
METODOLOGIJA / ORGANIZOVANJE / NAUČNE INSTITUCIJE / NAUČNA KRITIKA / NAUČNE
PUBLIKACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 58/25
ŠKOLOVANJE ZA POZIV NASTAVNIKA U VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO VASPITANJE I
SPREMANJE ZA NAUČNI RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 137-148
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
I deo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / VŠFV, NASTAVNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 58/26
SPORT U KRILU ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 149-163
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
II deo
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. ŽIVOT
/ NASTAVNICI FV / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 58/27
OMLADINSKE SPORTSKE IGRE KAO FORMA VANČASOVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI: tereni i
slobodne površine osnovni problemi Beograda
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 164-170
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
II deo
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / OMLADINSKE SPORT. IGRE / SPORT. OBJEKAT / BEOGRAD, SREZ /
SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 58/28
ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA U SLOBODNOJ PRIRODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 171-177
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
II deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / PRIRODA / IZLET / LOGOROVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 58/29
I DISKUSIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 178-179
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / FIZIOLOGIJA / MOTORIČKO UČENJE / PSIHOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 58/30
II DISKUSIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 180-181
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
NAUČNO UDRUŽENJE / FIZIČKA KULTURA / INTERDISCIPLINARNOST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/31
Radovanović, Selimir
III DISKUSIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 182-187
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / SPORT. SPRAVE / PENJALA / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Vojnović, Živko
rbr: 58/32
IV DISKUSIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 3-4, str. 188-190
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / TESTIRANJE / UČENICI / ČAS FV, FOND / POLIDISCIPLINARNOST
/ PEDAGOGIJA / NASTAVA FV / FAKULTET
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/33
s. n.
POZDRAV I KONGRESU ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 191-192
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Jedan deo diskusija sa sastanka
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
POVODOM DONOŠENJA ZNAČAJNIH NOVIH ŠKOLSKIH ZAKONA I DOKUMENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 193-194
rbr: 58/34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAKON O ŠKOLSTVU / OSNOVNA ŠKOLA / OBAVEZNO ŠKOLOVANJE / NASTAVA FV / NASTAVNI
PLAN I PROGRAM / IZBORNA NASTAVA / IZLET / LOGOROVANJE / ŠKOLSKI SPORT /
ZDRAVSTVENO STANJE
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 58/35
PRED REFORMOM ŠKOLSTVA - NEPOSREDNI PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 195-210
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONCEPTUALNI PROBLEMI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA /
SPECIJALNA ŠKOLA / NASTAVNICI FV / SPORT. OBJEKAT, NORME
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 58/36
O REKREACIJI OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 211-224
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REKREACIJA / ZAMOR / HRONIČNI ZAMOR / AKTIVNI ODMOR / BORAVAK U PRIRODI /
ZIMSKI ODMOR / LETNJI ODMOR
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 58/37
NEKI PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU DECE I O USPEHU U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 225-228, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / ŠKOLSKI USPEH / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / UČENICI / ISHRANA
/ OBOLJENJA
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 58/38
RAD NA POBOLJŠANJU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 229-234
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNI PROBLEMI / SPORT. OBJEKAT / METODIKA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 58/39
ISPITIVANJE TJELESNOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 235-242
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / TESTIRANJE, MASOVNO / OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 58/40
ZAPAŽANJA O MERENJU TESTOVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 243-250
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA / STUDENTI FK / ŽENE / TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA
-------------------------------------------------------------------------------Serpan, Edi
rbr: 58/41
MATERIJALNI USLOVI I REFORMA NAŠEG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 251-259
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. STATISTIKA / SPORT. OBJEKAT / SPORT. SPRAVE / SPORT. REKVIZIT / ŠKOLA /
SPORT. ORGANIZACIJA / IZGRADNJA OBJEKATA, NORME / SLOVENIJA
-------------------------------------------------------------------------------Knol, Vinko
rbr: 58/42
INSPEKTORSKA DELATNOST KAO POMOĆ ŠKOLAMA U NR SLOVENIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 260-264
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / NASTAVA FV / SLOVENIJA / STRUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 58/43
ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE SPORTSKIH POPODNEVA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 265-267
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SPORT. POPODNE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kabaj, Milan
ŠKOLSKA TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 268-271
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 58/44
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SLOVENIJA / SRN / NORVEŠKA /
ŠVEDSKA
-------------------------------------------------------------------------------Klojčnik, Adolf
rbr: 58/45
NEKI PREDLOZI ZA POBOLJŠANJE RADA U OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNIM
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 272-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / PLANIRANJE RAZVOJA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Berko, Franc
rbr: 58/46
POMOĆ OSNOVNIM ŠKOLAMA - NEKI PREDLOZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, IV / UČITELJI / ŠKOLSKI VIŠEBOJ, NORME
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 58/47
DNEVNIK RADA NASTAVNIKA FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 281-283
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNICI FV / DNEVNIK / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 58/48
Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
ENERGETSKI UTROŠAK KOD ČOVEKA PRI PENJANJU U PRIRODNIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 12 (1958) sv. 5-6, str. 284-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLANINARENJE / ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/1
s. n.
JUGOSLOVENSKI KONGRES ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 1959 (1959) sv. 1-2, str. 291
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK
-------------------------------------------------------------------------------Tito, Josip Broz
rbr: 59/2
PISMO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JOSIPA BROZA TITA JUGOSLOVENSKOM KONGRESU ZA
FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 294-295
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rad kongresa u plenarnom sastavu
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / POZDRAVNO PISMO / ŽIVOTNI STANDARD / MASOVNOST / ATRAKTIVNI
SPORT / SPORT. ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ranković, Aleksandar
REČ PREDSEDNIKA SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA ALEKSANDRA RANKOVIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 296-298
rbr: 59/3
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rad kongresa u plenarnom sastavu
Ključne reči:
RANKOVIĆ, ALEKSANDAR / GOVOR / SPORT. ORGANIZACIJA / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Čolaković, Rodoljub
rbr: 59/4
REČ POTPREDSEDNIKA IZVRŠNOG VEĆA RODOLJUBA ČOLAKOVIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 299-304
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rad kongresa u plenarnom sastavu
Ključne reči:
ČOLAKOVIĆ, RODOLJUB / GOVOR / SPORT. ORGANIZACIJA / NASTAVA FV / STRUČNI KADAR
/ MASOVNOST / VRHUNSKI SPORT / POLITIČKI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
rbr: 59/5
ZADACI I PUTEVI RAZVITKA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 305-327
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Osnovni referat
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / ŽIVOTNI STANDARD / MASOVNOST / SPORT.
ORGANIZACIJA / ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / PROFESIONALIZAM / NASTAVA FV /
POLITIČKE ORGANIZACIJE / PROPAGANDA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
O PROBLEMU KADROVA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 328-329
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
rbr: 59/6
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / AMATERSKI KADAR / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Mihalić, Franjo
rbr: 59/7
O LIKU VRHUNSKOG SPORTISTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 329-331
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / PROFESIONALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Zoran
rbr: 59/8
O PITANJU JEDINSTVENE ORGANIZACIJE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 331-333
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / FIZIČKA KULTURA / KONCEPTUALNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Djetelić, Pero
rbr: 59/9
O PROBLEMU MASOVNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 333-338
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / POLITIČKE ORGANIZACIJE / SPORT. ORGANIZACIJA / ČLANSTVO /
ZLOUPOTREBA SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------Lončarević, Đuro
rbr: 59/10
O FIZIČKOJ KULTURI U JNA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 338-340
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
JNA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Krese, Leopold
rbr: 59/11
O ORGANIZACIJI, MASOVNOSTI, KADROVIMA I DR.
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 340-343
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / STRUČNI KADAR / AMATERSKI KADAR / ORGANIZOVANJE / FINANSIRANJE /
NASTAVA FV / SLOVENIJA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 59/12
SADRŽAJ I ORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 344-362
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Prve komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / FIZIČKO VASPITANJE / SVESTRANOST / VRHUNSKO STVARALAŠTVO /
AKTIVNI ODMOR / RAZONODA / FIZIČKO VEŽBANJE / FISKULTURNA NEPISMENOST /
TAKMIČENJE / ORGANIZOVANJE / NASTAVA FV / JNA / VRHUNSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/13
Ivković, Vlado
NASTAVNI KADROVI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 363-374
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Prve komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV / UČITELJI / TRENERI / ŠKOLOVANJE KADROVA /
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / SPORT. RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 59/14
O NAŠEM SISTEMU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 375-376
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / PROFESIONALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 59/15
O OSNOVAMA I MERAMA ZA RAZVIJANJE NAŠEG SISTEMA FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 377-380
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / INSPEKCIJA, SPORTSKA / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Blagojević, Slobodan
FIZIČKO VASPITANJE UČENIKA U PRIVREDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 380-381
rbr: 59/16
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI U PRIVREDI / SPORT. INTERESOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 59/17
O NEKIM PROBLEMIMA TRENERSKOG KADRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 381-382
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
TRENERSKA KARIJERA
-------------------------------------------------------------------------------Pincetić, Ljubo
rbr: 59/18
KAKO DA OBUHVATIMO NOVE DESETINE HILJADA MLADIH LJUDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 383
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / STV "PARTIZAN"
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
SPORTSKI ŽIVOT U ŠKOLI VAN ČASOVA NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 383-384
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
rbr: 59/19
ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 59/20
O NASTAVNIM KADROVIMA I PROBLEMU INTERESA ZA STUDIRANJE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 384-389
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Jončić, Nikola
rbr: 59/21
PLANINARSTVO I NAŠA FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 386-389
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / ORIJENTACIONI KROS / SPORT. ŠTAMPA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/22
KAKO ŠKOLOVATI VEĆI BROJ NASTAVNOG KADRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 389-391
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA / ŽENE / ZARADE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/23
Mrđenović, Momčilo
O SPROVOĐENJU FIZIČKOG ODGOJA U JEDNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI NA SELU - STARO PETROVO
SELO
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 391-392
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SELO
-------------------------------------------------------------------------------Ladenhauser, Viktor
rbr: 59/24
IZVIĐAČKA ORGANIZACIJA I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 392-393
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
IZVIĐAČI / SPORT. ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 59/25
O DALJEM RAZVIJANJU "VRHUNSKOG" SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 393-395
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / STRUČNE INSTITUCIJE / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Starčević, Grga
FINANSIRANJE SPORTSKE ŠTAMPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 395
rbr: 59/26
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ŠTAMPA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Olić, Teodor
rbr: 59/27
O FIZIČKOM VASPITANJU NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 396-397
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Nebojša
rbr: 59/28
VAZDUHOPLOVNA SPORTSKA AKTIVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 397
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. VAZDUHOPLOVSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 59/29
ZA REORGANIZACIJU STUDIJA FIZIČKOG VASPITANJA NA VIŠIM PEGAGOŠKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 397
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/30
Serpan, Edi
OZBILJNO STUDIRATI PROBLEME
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 398
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / KONCEPTUALNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Vojnović, Vojislav
rbr: 59/31
PROBLEM MASOVNOSTI U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 398-399
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / RUKOMET / SELO / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Bosiljčić, Slobodan
rbr: 59/32
ŠTAMPA I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 399
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ŠTAMPA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/33
Đurić, Živojin
O NEKIM PROBLEMIMA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 399
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ZLOUPOTREBA SPORTA / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Pavičić, Dinko
rbr: 59/34
SISTEM TAKMIČENJA U SREZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 399-400
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SISTEM / SPORT. MORAL
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Ana
rbr: 59/35
NIKO NIJE ZA PROFESIONALIZAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 400
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PROFESIONALIZAM / RUKOVOĐENJE SPORTOM / FUDBAL
-------------------------------------------------------------------------------Srića, Slavo
JEDINSTVENA ORGANIZACIJA ZA FIZIČKI ODGOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 400-401
rbr: 59/36
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 59/37
KADROVI U DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 401-404
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / TRENERSKA KARIJERA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Vojin
rbr: 59/38
UČITELJSKE ŠKOLE SU KADROVSKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 404
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
UČITELJSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Franković, Dragutin
PEDAGOGIKA I FIZIČKI ODGOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 404-406
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PEDAGOGIJA / FIZIČKO VASPITANJE / ODRASLI
rbr: 59/39
-------------------------------------------------------------------------------Šandl, Zdravko
rbr: 59/40
OMLADINSKE RADNE AKCIJE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 406
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Ranisavljević, Milan
rbr: 59/41
ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 407
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Vidojković, Rade
rbr: 59/42
STRELJAŠTVO ZA SVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 407
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Lanc, Marijan
rbr: 59/43
VIŠE NASTAVNIH KADROVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 407
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 59/44
SPORT U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 407-408
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 59/45
DANAŠNJI PROBLEMI KADROVA PO ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 408
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Skuplj, Helena
rbr: 59/46
NEKA PITANJA RAZVOJA I VASPITANJA DECE I OMLADINE U STAMBENOJ ZAJEDNICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 408-409
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
DEČIJE IGRALIŠTE / STAMBENA ZAJEDNICA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kutni, Julije
rbr: 59/47
FIZIČKO VASPITANJE U NARODNOJ MILICIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 409-410
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / POLICIJA / PLANINARSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Cerar, Željko
rbr: 59/48
PROBLEMI FIZIČKOG ODGOJA STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 410-411
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Valenta, Ante
PROPAGANDA FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 411
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / PROPAGANDA / SELO
rbr: 59/49
-------------------------------------------------------------------------------Kozlov, Vladimir
rbr: 59/50
PROGRAM I SARADNJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 412
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / STV "PARTIZAN"
-------------------------------------------------------------------------------Klančnik, Nada
rbr: 59/51
O ORGANIZACIJI I SADRŽINI LETOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 412
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / LETOVANJE / VASPITAČI
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Selimir
rbr: 59/52
SLAB UČINAK FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 412-413
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / KADROVSKA ŠKOLA / PRIJEMNI ISPIT, NORME
-------------------------------------------------------------------------------Lang, Leo
rbr: 59/53
JEDINSTVENI SISTEM TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 413
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SISTEM / SPORT. ŠTAMPA
-------------------------------------------------------------------------------Bogosavljev, Miodrag
rbr: 59/54
PREDŠKOLSKI UZRAST I NEKA DRUGA PITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 413-414
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Veličković, Siniša
rbr: 59/55
BORBA PROTIV KOMERCIJALIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 414
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / STRUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Aca
SELO NAM JE OSTALO NEOBUHVAĆENO
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 414
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 59/56
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / PREDVOJNIČKA OBUKA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/57
USLOVI ZA RAD NA FIZIČKOM VASPITANJU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 415-417
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT, POVRŠINA / SPORT. STATISTIKA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Spernjak, Bogdan
rbr: 59/58
ARMIJA MOŽE POMOĆI U OBRAZOVANJU KADROVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 417
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / JNA
-------------------------------------------------------------------------------Mraović, Milan
PORODICA ZNAČAJAN FAKTOR FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 417
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
PORODICA / DEČIJE IGRALIŠTE / PROFESIONALNI SPORT
rbr: 59/59
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/60
s. n.
IZVEŠTAJ O RADU I KOMISIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 418-419
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Rad prve komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / MASOVNOST / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA /
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / STV "PARTIZAN" / PLANINARSTVO / NASTAVA FV / FAKULTET
/ ZANATSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Naumovski, Naum
rbr: 59/61
KOMUNA I FIZIČKO VASPITANJE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 420-430
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
OPŠTINA / FIZIČKO VASPITANJE / RAZVOJNI PROBLEMI / SPORTISTI / ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA / MASOVNOST / DRŽAVNA UPRAVA / RUKOVOĐENJE SPORTOM / FINANSIRANJE /
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Bakrač, Boris
rbr: 59/62
PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 431-439
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / KORIŠĆENJE OBJEKATA / SPORT. STATISTIKA / PLANIRANJE RAZVOJA /
SPORT. OBJEKAT, TIPSKI / EKONOMSKI ASPEKTI
--------------------------------------------------------------------------------
Radovanović-Farbin, Milivoje
rbr: 59/63
MATERIJALNO-FINANSIJSKI PROBLEM FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 440-453
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
FINANSIRANJE / RUKOVOĐENJE SPORTOM / SPORT. STATISTIKA / ZAKON / DRŽAVNE
DOTACIJE / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / ŠKOLOVANJE
KADROVA / ČLANARINA / ULAZNICE / EKONOMSKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Josip
rbr: 59/64
ZAKONSKIM PROPISIMA REGULISATI FONDOVE ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 454-455
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / ZAKON / SPORT. OBJEKAT / NASTAVA FV / SPORT. REKVIZIT /
EKONOMSKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Splivalo, Pero
rbr: 59/65
ZA ISTINSKO DRUŠTVENO UPRAVLJANJE OBJEKTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 455-456
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
UPRAVLJANJE / SPORT. OBJEKAT / EKONOMSKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Šahbegović, Hasan
rbr: 59/66
TREBA OBNOVITI NAŠA ZASTARELA SPORTSKA PREDUZEĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 456-459
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. REKVIZIT / SPORT. INDUSTRIJA / EKONOMSKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Pop-Mitić, Josif
rbr: 59/67
ODRŽAVANJE VELIKIH OBJEKATA JE PRESKUPO, TREBA NAĆI SREDSTVA ZA PLANSKO
GRAĐENJE MANJIH OBJEKATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 459-460
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / PLANIRANJE RAZVOJA / EKONOMSKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Štajner, Egon
rbr: 59/68
GRADITI KOMBINOVANE OBJEKTE ZA VIŠE SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 460-461
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / STONI TENIS / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Babović, Milenko
GRADITI KOMPLEKSNE OBJEKTE I ZIMSKE SALE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 461-462
rbr: 59/69
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / PROMET ALKOHOLA / SPORT. KLADIONICA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/70
Mrak, Marko
PRIMER OPŠTINE LJUBLJANA - ŠIŠKA - KAKO JE POSTIGNUTA MASOVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 462-464
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
MASOVNOST / PROPAGANDA / SPORT. OBJEKAT / FINANSIRANJE / LJUBLJANA
-------------------------------------------------------------------------------Čeremida, Mehmed
rbr: 59/71
KOMUNE I FIZIČKA KULTURA, STVARANJE FONDOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 464
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA / FINANSIRANJE / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/72
Sorić, Ante
GRAĐENJE MANJIH OBJEKATA I KORIŠĆENJE PRIRODNIH USLOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 465-466
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / ŽENE / RADNA AKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Polić, Svetozar
rbr: 59/73
OBAVEZE KOMUNA ZA FIZIČKU KULTURU I RAD SAVETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 466-467
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Jovan
rbr: 59/74
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 467-468
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EKONOMSKI ASPEKTI / VOJVODINA
-------------------------------------------------------------------------------Perić, frano
rbr: 59/75
ZAKONITOSTI IZGRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA - IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA U
MAKARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 468-469
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / FINANSIRANJE / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/76
Premužić, Mirko
SARADNJA URBANISTA I ORGANA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 470
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
URBANISTIČKO PLANIRANJE / SPORT. OBJEKAT / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Niko
rbr: 59/77
MERE ZA DRUŠTVENO UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 470-471
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EKONOMSKI ASPEKTI / RUKOVOĐENJE SPORTOM / LJUBLJANA
-------------------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 59/78
ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA TREBA OSPOSOBITI KADROVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 472-473
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Malič, Jože
PRIBLIŽITI VEŽBALIŠTA VEŽBAČIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 473
rbr: 59/79
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / URBANISTIČKO PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Bjedić, Mustafa
rbr: 59/80
PROBLEM FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 474
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / UČITELJI / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Ocokoljić, Blažimir
rbr: 59/81
SARADNJA KOMUNE I DRUŠTVENE ORAGANIZACIJE JE NEOPHODNA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 474-475
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA / SPORT. ORGANIZACIJA / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Ivanović, Ilija
POTREBAMA STUDENATA NE POKLANJA SE DOVOLJNO PAŽNJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 475-476
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
STUDENTSKI SPORT
rbr: 59/82
-------------------------------------------------------------------------------Drljević, H.
rbr: 59/83
ZA PODIZANJE KVALIFIKOVANIH KADROVA ZA ZELENE POVRŠINE - PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 476-477
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR / HORTIKULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Draganić, Mensur
rbr: 59/84
O VASPITNOM RADU I STIMULIRANJU ORGANIZACIJA NAGRAĐIVANJEM NA KRAJU GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 477-478
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
VASPITANJE / NAGRADE
-------------------------------------------------------------------------------Đorđević, Živa
rbr: 59/85
ZA ETAPNU IZGRADNJU MREŽE OBJEKATA I CENTARA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 478-479
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / PLANIRANJE RAZVOJA / NORME / STANDARDI
-------------------------------------------------------------------------------Molerović, Milivoje
rbr: 59/86
ZA GRAĐENJE ŠAHOVSKIH DOMOVA I PROSTORIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 480
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ŠAH / SPORT. OBJEKAT / IZDAVAČKA DELATNOST
-------------------------------------------------------------------------------Kožul, milan
rbr: 59/87
O TEŠKOJ SITUACIJI U SLABO RAZVIJENIM KOMUNAMA - PRIMER ZADRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 480-481
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA, NERAZVIJENA / FINANSIRANJE / SPORT. OBJEKAT / KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Zlatar, Stjepan
rbr: 59/88
ZA VRAĆANJE BIVŠIH SPORTSKIH OBJEKATA SPORTU, ILI DAVANJE NAKNADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 481-482
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
KONJIČKI SPORT / SPORT. OBJEKAT / VLASNIŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Đorđević, Anka
rbr: 59/89
ZA ORGANIZOVANJE FIZIČKE KULTURE KROZ STAMBENU ZAJEDNICU - I AKTIVIZACIJU ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 482-483
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
ORGANIZOVANJE / ŽENE / STAMBENA ZAJEDNICA
-------------------------------------------------------------------------------Milinković, Stevan
rbr: 59/90
TREBA SE BORITI ZA REALIZACIJU URBANISTIČKIH PLANOVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 484-485
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
URBANISTIČKO PLANIRANJE / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Šavorn, Lojze
rbr: 59/91
GRADITI OBJEKTE ZA REKREACIJU - PRIMER BICIKLIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 484-485
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
URBANISTIČKO PLANIRANJE / REKREACIJA / BICIKLIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Bogić, Mohamed
rbr: 59/92
TREBA ENERGIČNO PREKINUTI SA DOSADAŠNJIM NEGATIVNIM POJAVAMA - ULOGA ŠTAMPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 485-486
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. ŠTAMPA / MASOVNOST / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Martini, Viktor
rbr: 59/93
TREBA POĆI ODOZDO, OD SELA - NAROD DAJE KAD ZNA ZA ŠTA DAJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 486-487
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / SELO / TAKMIČENJE, MASOVNO / SPORT. REKVIZIT
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Dragomir
rbr: 59/94
OSNOVNA JE STVAR ŠKOLA - UMEŠNOST ŠKOLSKIH VLASTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 487-488
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / SLABA OCENA / RODITELJI / SPORT. RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------Crnjanski, Pavle
rbr: 59/95
VAZDUHOPLOVNI CENTRI MOGU DA POSLUŽE KAO UNIVERZALNI CENTRI ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 488-489
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. VAZDUHOPLOVSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Nađ, Ladislav
rbr: 59/96
ZA PONOVNO OSNIVANJE SPORTSKE KLADIONICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 488-489
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. KLADIONICA / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Štamberger, Kazimir
rbr: 59/97
ZA IZGRADNJU OBJEKATA PO FABRIKAMA I PREDUZEĆIMA DOBROVOLJNIM AKCIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 489-490
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
RSI / SPORT. OBJEKAT / FABRIKA / RADNA AKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ružić, Jovan
rbr: 59/98
RUKOMET JE ZAPOSTAVLJEN - TREBA GRADITI KOMBINOVANE TERENE UKLJUČUJUĆI I
RUKOMET
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 490-491
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
IGRALIŠTE, UNIVERZALNO / RUKOMET / SPORT. STATISTIKA / ČLANSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Obradović, Sava
ZA FORMIRANJE NAMENSKOG FONDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 491-492
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 59/99
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. KLADIONICA / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Mudrinić, Petar
rbr: 59/100
I ČLANOVI TREBA DA DADU SVOJ PRILOG FIZIČKOJ KULTURI - ČLANARINOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 492
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
FINANSIRANJE / ČLANARINA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/101
s. n.
IZVEŠTAJ O RADU II KOMISIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 493-494
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Rad Druge komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
OPŠTINA / EKONOMSKI ASPEKTI / FINANSIRANJE / SPORT. OBJEKAT / PLANIRANJE
RAZVOJA / RUKOVOĐENJE SPORTOM / ZAKON / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Kraus, Herbert
rbr: 59/102
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVLJE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 495-504
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENI ASPEKTI / FIZIČKA KULTURA / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
PREVENCIJA / ZDRAVSTVENA KONTROLA
-------------------------------------------------------------------------------Pavićević, Mišo
rbr: 59/103
FIZIČKA KULTURA KAO SREDSTVO RAZONODE I AKTIVNOG ODMORA I NJEN UTICAJ NA RADNU
SPOSOBNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 505-522
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
REKREACIJA / AKTIVNI ODMOR / RAZONODA / RADNA SPOSOBNOST / DOKOLICA / SPORT.
ORGANIZACIJA / ČLANSTVO / SPORT. STATISTIKA / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR /
POLITIČKE ORGANIZACIJE / PRIVREDA
-------------------------------------------------------------------------------Tibor, Ambrozi
rbr: 59/104
O RADU SPORTSKE AMBULANTE U ZRENJANINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 523
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Diskusija
Ključne reči:
SPORT. AMBULANTA / KONTROLA TRENIRANOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Vojislav
O ZNAČAJU FIZIČKE KULTURE ZA ZDRAVLJE ČOVEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 524-525
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / PREVENCIJA
rbr: 59/105
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 59/106
KO JE NADLEŽAN ZA ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 525
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa Koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA SLUŽBA / ZDRAVSTVENI KADAR / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Narandžić, Branko
rbr: 59/107
NEDOSTATAK FAKTORA ZDRAVSTVENE SLUŽBE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 526-527
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SAD / PREVENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Mihajlo
rbr: 59/108
O ULOZI LEKARA U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 527-528
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FABRIČKI LEKARI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Lazić, Dejan
O OTVARANJU SPORTSKIH DISPANZERA
rbr: 59/109
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 528-529
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
SPORT. DISPANZER / VOJVODINA
-------------------------------------------------------------------------------Mikić, Fedor
rbr: 59/110
O PROBLEMU ALKOHOLIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 529-530
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ALKOHOLIZAM / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Krstić, Svetozar
rbr: 59/111
O PROBLEMU ALKOHOLIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 530-531
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ALKOHOLIZAM / PREVENCIJA / BAVLJENJE SPORTOM / BEZALKOHOLNA PIĆA
-------------------------------------------------------------------------------Rem, Alfred
rbr: 59/112
ZA POBOLJŠANJE LEKARSKE KONTROLE U SPORTU I O NESHVATANJU ULOGE LEKARA I
STRUČNJAKA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 531-532
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / KONTROLA TRENIRANOSTI / ETIČKI PRINCIPI
-------------------------------------------------------------------------------Savičević, Miomir
rbr: 59/113
O SREDSTVIMA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 532
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FINANSIRANJE / OBRAZOVANJE LEKARA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 59/114
O POTREBI SPECIJALNOSTI U SPORTSKOJ MEDICINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 532-533
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA, SPECIJALIZACIJA / SPORT. LEKARI
-------------------------------------------------------------------------------Vračarić, Borivoje
rbr: 59/115
O ZDRAVSTVENOJ KONTROLI U JNA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 533-534
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / JNA / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
VOJNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ramzin, Sergije
rbr: 59/116
O POTREBI SPECIJALIZOVANOG RADA U SPORTSKOJ MEDICINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 534-535
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA, SPECIJALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Koharić, Aleksandar
rbr: 59/117
O RACIONALNIJEM TROŠENJU SREDSTAVA ZAJEDNICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 535
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 59/118
O AKTIVNOM ODMORU U PREDUZEĆIMA I ISPITIVANJIMA U VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 535-538
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PROIZVODNA GIMNASTIKA / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA / ŽENE /
RADNI UČINAK / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 59/119
O PSIHO-SOCIJALNOM KARAKTERU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 538-541
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FIZIČKE AKTIVNOSTI / PSIHOLOŠKO OPTEREĆENJE / HRONIČNI ZAMOR / FIZIČKO
VASPITANJE / ODRASLI / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / SOCIJALNI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Mrkšić, Gavrilo
rbr: 59/120
O ISPITIVANJIMA AKTIVNOG ODMORA U JEDNOM PREDUZEĆU U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 541-542
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / RADNICI / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrić, Ante
rbr: 59/121
O PROBLEMU REKREACIJE U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 542-543
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
REKREACIJA / PROIZVODNA GIMNASTIKA / RADNA PAUZA / RADNO VREME
-------------------------------------------------------------------------------Savičević, Miomir
O ORGANIZOVANJU AKTIVNOG ODMORA U TOKU RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 543-544
rbr: 59/122
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Mile
rbr: 59/123
O FIZIČKOJ KULTURI U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 544-545
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RSI / REKREACIJA / PREDUZEĆA
-------------------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 59/124
O RADNIČKOM SPORTU U BOSNI I HERCEGOVINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 545
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / REKREACIJA / RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Andrejević, Mihajlo
O NEDOVOLJNOJ KONTROLI U SPORTU I POTREBI OSIGURANJA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 545-547
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
rbr: 59/125
-------------------------------------------------------------------------------Klimpl, Viktor
rbr: 59/126
O REZULTATIMA ISPITIVANJA AKTIVNOG ODMORA U JEDNOM PREDUZEĆU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 547-549
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / GRAFIČKO PREDUZEĆE / EFEKTI VEŽBANJA / RADNI UČINAK
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 59/127
O POTREBI ORIJENTACIJE FIZIČKE KULTURE I NA STARIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 549-550
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
STARI / FIZIČKO VASPITANJE / AKTIVNI ODMOR
-------------------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 59/128
O USPESIMA RADNIČKE SPORTSKE DELATNOSTI U NR HRVATSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 551-554
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RSI / SPORT. STATISTIKA / HRVATSKA / TAKMIČARSKI SISTEM / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Radan, Živko
rbr: 59/129
O POTREBI OBUHVATANJA RADNIČKE OMLADINE U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 554-555
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Relac, Mirko
rbr: 59/130
O STVARANJU KADROVA ZA RADNIČKU SPORTSKU DELATNOST - PRIMER HRVATSKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 555-557
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RSI / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / REKREATORI / VODNICI
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 59/131
O METODICI ISPITIVANJA AKTIVNOG ODMORA U PREDUZEĆIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 557-563
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / METODOLOGIJA / RADNI UČINAK
-------------------------------------------------------------------------------Majder, branimir
O ISKUSTVIMA O RAZONODI U KARLOVCU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 563-564
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 59/132
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / PREDUZEĆA / PROPAGANDA / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Pekota, Vjekoslav
rbr: 59/133
O FIZIČKOM VASPITANJU NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 564-565
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SELO / STV "PARTIZAN"
-------------------------------------------------------------------------------Heruc, Nenad
rbr: 59/134
O SPORTSKOJ AKTIVNOSTI UČENIKA ZA VREME RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 565-567
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / UČENICI / RASPUST / SKIJANJE / KLIZANJE
-------------------------------------------------------------------------------Magarašević, Mileta
O ULOZI ŠAHA KAO SREDSTVA RAZONODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 567
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ŠAH / RAZONODA / SPORT. ORGANIZACIJA
rbr: 59/135
-------------------------------------------------------------------------------Grabešnik, Milivoje
rbr: 59/136
O RIBOLOVU KAO AKTIVNOSTI RAZONODE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 567-568
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RIBOLOV / RAZONODA / SPORT. ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Lesjak, Blanka
rbr: 59/137
O RADU IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 568-569
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
IZVIĐAČI
-------------------------------------------------------------------------------Vučetić, Ljubica
rbr: 59/138
O ORGANIZACIJI ZDRAVSTVENE KONTROLE SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 569-570
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA KONTROLA / SPORTISTI / PROPISI
-------------------------------------------------------------------------------Pejanović, Milovan
rbr: 59/139
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI SPORTISTA I NJENOM PRAKTIČNOM OSTVARIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 570-572
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / SPORTISTI / SPORT. RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------Marković, Miloš
rbr: 59/140
O ISKUSTVIMA SA RADNE AKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 572-573
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/141
s. n.
IZVEŠTAJ O RADU III KOMISIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 574-578
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Rad Treće komisije kongresa koreferati
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / SPORTISTI / SPORT. LEKARI / NAUČNI RAD / AKTIVNI ODMOR /
PROIZVODNA GIMNASTIKA / RSI / SPORT. SERVIS / ODRASLI
-------------------------------------------------------------------------------Pavićević, Mišo
EVOCIRANJE VELIKE OKTOBARSKE SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 579
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
rbr: 59/142
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa
Ključne reči:
OKTOBARSKA REVOLUCIJA / SOCIJALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Mastilović, Novak
rbr: 59/143
ZA DOSLEDNOST U SPROVOĐENJU NOVE KONCEPCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 580-581
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
RAZVOJNI PROBLEMI / FINANSIRANJE / NASTAVA FV / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/144
Kušić, Rade
FIZIČKA KULTURA JE DRUŠTVENI FAKTOR - PRIMER PLANINARSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 582-583
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / SOCIJALNI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
VIŠE PAŽNJE I BRIGE FIZIČKOJ KULTURI U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 583-585
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. STATISTIKA
rbr: 59/145
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović-Farbin, Milivoje
rbr: 59/146
O NOVOJ PROŠIRENOJ AKTIVNOSTI "PARTIZANA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 585-587
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
STV "PARTIZAN" / KONCEPTUALNI PROBLEMI / SPORT. STATISTIKA / MASOVNOST /
RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 59/147
O PITANJU IDEJNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 587-589
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / IDEJNOST / FINANSIRANJE / MASOVNOST / STRELJAŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Vojislav
rbr: 59/148
O FIZIČKOJ KULTURI NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 589-590
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/149
O PROBLEMU PROFESIONALIZMA U NAŠEM SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 590-592
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
PROFESIONALNI SPORT / SPORT. RUKOVODIOCI / FINANSIRANJE / ZLOUPOTREBA SPORTA /
TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 59/150
O ORIJENTACIJI FIZIČKE KULTURE SA BIOLOŠKOG GLEDIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 592-593
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / STARI / BIOLOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Smiljanić, Đorđe
rbr: 59/151
ŠKOLA KAO ŽIŽA I NOSILAC FIZIČKO-KULTURNE AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 593-594
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/152
FIZIČKA KULTURA JE ZNAČAJAN NAUČNI PROBLEM KOJI TREBA OZBILJNO PROUČAVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 594-596
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završni plenarni sastanak kongresa Diskusija
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / KONCEPTUALNI PROBLEMI / PROFESIONALNI
SPORT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/153
s. n.
ODLUKA O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU OPŠTE JUGOSLOVENSKE SABIRNE AKCIJE ZA
IZGRADNJU OBJEKATA ZA MASOVNU FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 597
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Odluka o opštoj jugoslovenskoj sabirnoj akciji
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / SPORT. OBJEKAT / SABIRNA AKCIJA / NARODNA OMLADINA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/154
s. n.
REZOLUCIJA KONGRESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 598-604
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rezolucija
Ključne reči:
KONGRESNA REZOLUCIJA / NASTAVA FV / JNA / SPORT. ORGANIZACIJA / STV "PARTIZAN"
/ SAVEZ SPORTOVA JUGOSLAVIJE / TAKMIČARSKI SISTEM / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA /
SPORT. OBJEKAT / ŠKOLOVANJE KADROVA / MASOVNOST / SPORTISTI, VRHUNSKI /
KATEGORIZACIJA SPORTISTA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 59/155
PISMO UČESNIKA JUGOSLOVENSKOG KONGRESA ZA FIZIČKU KULTURU PREDSEDNIKU
REPUBLIKE JOSIPU BROZU TITU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 605-606
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / PREDSEDNIK REPUBLIKE / MASOVNOST / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
rbr: 59/156
ZAVRŠNA REČ NA KONGRESU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 1-2, str. 607-609
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
KONCEPTUALNI PROBLEMI / MASOVNOST / PROFESIONALNI SPORT / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kotarbinjski, Tadeuš
rbr: 59/157
O POJMOVIMA : FIZIČKI RAD I UMNI RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 611-614
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
FIZIČKI RAD / UMNI RAD / FIZIČKA KULTURA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/158
KARL GAULHOFER(1885-1941)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 615-618
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GAULHOFER, KARL / BIOGRAFIJA / PRIRODNA GIMNASTIKA / VEŽBE / METODIKA /
SISTEMATIZACIJA VEŽBANJA / TEORIJA FK
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 59/159
PRILOG IZUČAVANJU NEKIH OSNOVNIH PSIHO-FIZIČKIH SPOSOBNOSTI "VRHUNSKIH"
ATLETIČARA I NJIHOVO UPOREĐENJE PO GLAVNIM GRANAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 619-634, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONTROLA TRENIRANOSTI / SPORTISTI, VRHUNSKI / ATLETIKA / BRZINA / SNAGA /
SKOČNOST / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 59/160
POKUŠAJ ANALIZE PODATAKA SA TAKMIČENJA U VEŽBANJU NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 635-641
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/161
s. n.
IZ UREDNIŠTVA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 642
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi (Školska praksa)
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / UREĐIVANJE ČASOPISA / ŠKOLSKA PRAKSA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 59/162
FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI OZBILJAN JE ZADATAK UČITELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 643-647
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / ČAS FV, SVAKODNEVNI / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 59/163
SARADNJA ARHITEKATA I STRUČNJAKA ZA FIZIČKI ODGOJ KOD GIMNASTIČKIH DVORANA PRI
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 648-649
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / ARHITEKTI / NASTAVNICI FV / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 59/164
NEKI PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA OMLADINE U ŠKOLAMA OPŠTINE "STARI GRAD"
BEOGRAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 650-655
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / PLIVANJE / SKIJANJE /
VELEGRADSKA OPŠTINA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 59/165
ZAŠTO UČENICI BEŽE SA ČASOVA TELESNOG VASPITANJA - ANALIZA KONKRETNE PRAKSE IZ
JEDNE NAŠE SREDNJE STRUČNE ŠKOLE I OPŠTI ZAKLJUČAK
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 656-661
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / BEŽANJE SA ČASA / STRUČNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/166
PRIMERI VEŽBI OBLIKOVANJA ZA NASTAVU TELESNOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 662-665, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE OBLIKOVANJA
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 59/167
BEDMINTON
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 666-670
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja (školska praksa)
Ključne reči:
BADMINTON / STONI TENIS / TENIS / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, jelena
rbr: 59/168
ENERGETIKA U MIROVANJU I ZA VREME RADA U POJEDINIM FAZAMA MENSTRUALNOG CIKLUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 671-679, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKA POTROŠNJA / STUDENTI FK / ŽENE / MENSTRUACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 59/169
O ŠTETNOM DEJSTVU HLADNE VODE NA PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 680-687, lit. 39
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
PLIVANJE / HLADNA VODA / NAZEBNA OBOLJENJA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša; Obradović, Aleksandar; Conić, Živojin
rbr: 59/170
FIZIKALNO LEČENJE DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA KOD SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 688-692, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SKOČNI ZGLOB / DISTORZIJA / FIZIOTERAPIJA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/171
INTERNACIONALNI NAUČNI KONGRES "O FIZIČKOM VASPITANJU OMLADINE" (PRAG,
SEPTEMBAR 1958)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 693-701
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONGRES / NASTAVA FV / ČSSR / PREDŠKOLCI / STUDENTI /
HENDIKEPIRANI / ŠKOLSKI SPORT / TRENING MLADIH
--------------------------------------------------------------------------------
Vidović, Zvonimir
rbr: 59/172
INTERNACIONALNO SPORTSKO NATJECANJE UČENIKA I FIZIČKI ODGOJ NA ŠKOLAMA U
FRANKFURTU N/M.
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 3-4, str. 702-708
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / NASTAVA FV / SRN
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 59/173
SLOBODNA RAZONODNA AKTIVOST U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 709-716, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / REKREACIJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 59/174
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA OBUČAVANJA NEPLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 717-730, lit. 24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POMAGALA ZA OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
RITAM I TEMPO U SPORTSKOM VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 731-739
rbr: 59/175
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEMPO / RITAM / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/176
OPTEREĆENJE RUKOMETAŠA I EVIDENCIJA TRENINGA I TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 740-743, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TRENAŽNO OPTEREĆENJE / SPORT. EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kraus, Zygmund
rbr: 59/177
RAZVOJ PRAVILA ODBOJKE U VEZI SA IGROM NA MREŽI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 744-748
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / SPORT. PRAVILA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Delfin, Slavko
rbr: 59/178
POVRŠINE ZA NASTAVU TJELESNOG ODGOJA NA OTVORENOM VAZDUHU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 749-750
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBALIŠTE, OTVORENO
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 59/179
Vitas, Miodrag
UČITELJI TREBA DA RASPOLAŽU VEĆIM IZBOROM GRADIVA U NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 751-755, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/180
Konstantinović, Slobodan
ZAPAŽANJA O NEKIM PROBLEMIMA INSPEKTORSKE SLUŽBE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 756-759
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / BEOGRAD / NASTAVNICI FV / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/181
Vidović, Zvonimir
UPUTSTVA ZA PLANIRANJE I GRADNJU GIMNASTIČKIH
DVORANA PRI ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 760-766
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / DVORANE / IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------Tadić, Ante
rbr: 59/182
O RADU SAVEZA NASTAVNIKA-ICA GIMNASTIKE U BIVŠOJ KRALJEVINI SHS: (Građa za
istoriju fizičkog vaspitanja)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 767-770
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / SAVEZ NASTAVNIKA GIMNASTIKE KRALJEVINE SHS
/ ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin; Vlah, Radivoje; Šabović, S.
rbr: 59/183
PRIMENA TESTIRANJA MIŠIĆNE SNAGE KOD SPORTISTA POMOĆU DINAMOMETRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 771-778, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
TESTIRANJE / SNAGA / DINAMOMETAR / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 59/184
JEDAN OSVRT NA POVREDE KOLENOG PREDELA FUDBALERA I NEKE PROBLEME KOJI SE S TIM
U VEZI JAVLJAJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 779-789, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KOLENO / SPORT. POVREDE / FUDBAL
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 790-792
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
rbr: 59/185
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SIMPOZIJUM / NAUČNI RAD / INDOK SLUŽBA / FIZIČKI RAZVOJ /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOCIJALNI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/186
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT U NORVEŠKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 793-798
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NORVEŠKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / SPORT / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 59/187
IZVEŠTAJ SA II MEĐUNARODNOG KONGRESA ATLETSKIH TRENERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 799-800
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / TRENING / SPORT. SELEKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 59/188
ZBORNIK RADOVA: iznetih na zajedničkom sastanku naučno-metodičkog saveta pri
VKFS, Centralnog naučnog ispitivačkog instituta za fizičku kulturu i Višeg
instituta za fizičku kulturu "Georgi Dimitrov", održanog u Sofiji
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 801-802
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRENING / SPORT. SPECIJALIZACIJA, RANA / ZAMOR / VASPITANJE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/189
Jovanović, Borivoje
ZBORNIK RADOVA: iznetih na Trećem naučnom zasedanju na VIF
u Sofiji
"Georgi Dimitrov",
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 5-6, str. 802-803
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRENING / FIZIOLOGIJA / ISTORIJA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan; Ber, Aleksej
rbr: 59/190
FIZIČKA KULTURA KAO SREDSTVO RAZONODE I AKTIVNOG ODMORA I NJEN UTICAJ NA RADNU
SPOSOBNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 805-813
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNI UČINAK / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/191
FORME VANŠKOLSKOG SAMOSTALNOG ZABAVLJANJA I IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 814-824
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRADICIONALNI SPORTOVI / NARODNE IGRE / ISTORIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Jovanović, Borivoje
rbr: 59/192
GUTSMUTS (POVODOM DVESTOGODIŠNJICE ROĐENJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 825-832
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GUTSMUTS, J.F.G. / BIOGRAFIJA / TEORIJA FK / GIMNASTIKA / IGRA /
SISTEMATIZACIJA GIMNASTIKE / PEDAGOGIJA / FILANTROPINIUM
-------------------------------------------------------------------------------Pantić, mihajlo
rbr: 59/193
BRZINA I NJENO RAZVIJANJE KOD SPRINTERA - OLIMPIJSKIH KANDIDATA U PRIPREMNOM
PERIODU TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 833-845, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPRINT / BRZINA / TRENING / SPORTISTI, VRHUNSKI
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/194
PROJEKAT TAKMIČENJA ZA OMLADINSKU RUKOMETNU ZNAČKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 846-853
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / TAKMIČENJE / RUKOMETNA OMLADINSKA ZNAČKA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
KORMILAR I KORMILARENJE U SPORTSKOM VESLANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 854-859
rbr: 59/195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / KORMILARENJE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tešić, Vladeta
rbr: 59/196
IZ ISTORIJE ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA U SRBIJI: ("Privremeni program i
uputstvo za nastavu telesnog vežbanja u srednjim školama" - iz 1907. god.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 860-868, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / SREDNJA ŠKOLA / ISTORIJA / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/197
ATLETIKA NA ČASOVIMA TELESNOG VEŽBANJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 869-873
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / ATLETIKA / SREDNJA ŠKOLA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 59/198
TELESNO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U SKLOPU RANIJEG I NOVOG NASTAVNOG PLANA I
PROGRAMA U UČITELJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 874-880
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
UČITELJSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo; Jerković, Jelena
rbr: 59/199
PRILOG PROUČAVANJU ENERGETSKOG PROMETA I PROMENA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA KOD
PLANINARENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 881-886
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ENERGETSKI PROMET / PLANINARENJE / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/200
Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; Friedrich, Vlasta; Vidović, M.; Milojević,
B.
REZULTATI MEDICINSKE KONTROLE JUGOSLOVENSKIH WATERPOLO REPREZENTATIVACA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 887-893
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
VATERPOLO / ZDRAVSTVENA KONTROLA / REPREZENTATIVCI
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 59/201
FIZIČKA KULTURA U DANSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 7-8, str. 894-907
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / DANSKA / NASTAVA FV / ODRASLI / ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNI
RAD / TELESNO DRŽANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Lenert, Stevan
rbr: 59/202
PRIPREME NAŠIH SPORTISTA ZA OLIMPIJSKE IGRE U RIMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 909-914
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
REPREZENTATIVCI / OLIMPIJSKE IGRE / ZAVRŠNE PRIPREME
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/203
Štambuk, Marija; Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
PROUČAVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA U PRIVREDI IZ
VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 915-920
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ZANATSKA ŠKOLA / VOJVODINA
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 59/204
MERE KOJE SU PREDUZETE ZA UNAPREĐENJE SMUČARSKOG SPORTA I NJIHOVA EFIKASNOST:
(Referat na savetovanju smučarskih stručanjaka u Kranjskoj Gori 26-27 septembra
1958)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 921-927
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / RAZVOJNI PROBLEMI / ORGANIZOVANJE / STRUČNO USAVRŠAVANJE / STRUČNA
LITERATURA / KONTROLA TRENIRANOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 59/205
JOŠ O SIGURNOSNIM VEZOVIMA ZA PLANINSKO SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 928-929
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI VEZ
-------------------------------------------------------------------------------Smodlaka, Vojin
rbr: 59/206
KRATAK OSVRT NA UČEŠĆE LEKARA U RAZVOJU POKRETA FIZIČKE KULTURE U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 930-937
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA, SPECIJALIZACIJA / SPORT. LEKARI / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Cekić, Jovan
rbr: 59/207
TELESNI RAZVOJ KAO USLOV INTELEKTUALNOG RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 938-940, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / INTELEKTUALNI RAZVOJ / ŠKOLSKI USPEH / SPORT. INTERESOVANJE /
UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Puhanić, Vladimir
rbr: 59/208
KARAKTERISTIKE SAVREMENE TEHNIKE BACANJA KOPLJA I NJENI ELEMENTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 941-948, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 59/209
VESLANJE KAO SASTAVNI DEO PROGRAMA NASTAVE TELESNOG VASPITANJA U NEKIM
BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 949-959
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
VESLANJE / NASTAVA FV / ČAMAC / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 59/210
RUKOMET U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 960-967
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/211
O NEKIM PROBLEMIMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA UČENIKA U PRIVREDI I
ŠKOLAMA SA PRAKTIČNOM OBUKOM (U BEOGRADU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 968-970
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA
--------------------------------------------------------------------------------
Smodlaka, Vojin
rbr: 59/212
DOBNE SKUPINE I OPTEREĆENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 971-980
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / TRENAŽNO OPTEREĆENJE / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 59/213
RAZVOJ HIGIJENSKE NAUČNE MISLI I ODNOS STRUČNJAKA ZA FIZIČKU KULTURU PREMA NJOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 981-984
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
HIGIJENA
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 59/214
LUČENJE 17 - KETOSTEROIDA MOKRAĆOM PRI EKSTREMNIM NAPORIMA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 985-989, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
KETOSTEROIDI / BICIKLIZAM / REPREZENTACIJA / KONDICIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
CENTRALNI GIMNASTIČKI INSTITUT - ŠTOKHOLM
rbr: 59/215
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 990-994
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / CGI / ŠVEDSKA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Berdikova, J.; Maček, M.
rbr: 59/216
OSNOVI FIZIČKOG VASPITANJA MLADEŽI U ČSR: (izvod iz referata na Međunarodnom
kongresu za telesno vaspitanje mladeži u Pragu)
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 995-1002
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / UZRASNE ODLIKE / ČSSR
-------------------------------------------------------------------------------Maršićević, Dragan
rbr: 59/217
REORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 1003-1005
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / ORGANIZOVANJE / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 59/218
s. n.
OSNIVAČKA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 1006-1008
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / SAVEZ DRUŠTAVA NASTAVNIKA FV
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 59/219
PRIKAZ KNJIGA: Povodom priručnika - 30 minuta fizičke kulture u Osnovnoj školi
- od Slobodana Ivovića
Fizička kultura, Beograd, vol. 13 (1959) sv. 9-10, str. 1009-1010
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/1
REORGANIZACIJA VIŠEG I VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA / POSTDIPLOMSKE STUDIJE
-------------------------------------------------------------------------------Stepišnik, Drago
rbr: 60/2
ING STANKO BLOUDEK
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 3-7
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
BLOUDEK, STANKO / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / PLANICA
--------------------------------------------------------------------------------
Žeželj, Andra
rbr: 60/3
NEKA SHVATANJA O PROBLEMU "TRANSFERA" U VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 8-14, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VASPITANJE / TRANSFER ISKUSTVA / FIZIČKO VEŽBANJE / PSIHOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 60/4
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA FIZIČKO VASPITANJE U VIŠIM PEDAGOŠKIM ŠKOLAMA U
SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 15-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA / NASTAVNI PLAN / ŠKOLOVANJE KADROVA / KOMPARATIVNA METODA
/ NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 60/5
NEKA ZAPAŽANJA U VEZI FIZIČKOG RAZVOJA SEOSKE OMLADINE VRANJSKE I MARIBORSKE
BRIGADE KOJE SU UČESTVOVALE NA IZGRADNJI AUTOPUTA "BRATSTVO I JEDINSTVO"
PARAĆIN-NIŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 22-25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / BRIGADIRI / SELO / MARIBOR / VRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vuković, Dušan
OSVRT NA NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM U OSNOVNOJ ŠKOLI
rbr: 60/6
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 26-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / OSNOVNA ŠKOLA / FNRJ / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/7
Maletić, Saveta
MERENJE NEKIH PSIHOMOTORNIH OSOBINA NAŠE ŠKOLSKE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 32-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
PSIHOMOTORNE OSOBINE / TEST / UČENICI / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/8
Ropret, Marija
POTREBA OTVARANJA CENTRA ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU
PRI UČITELJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 47-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
KOREKTIVNA GIMNASTIKA / UČITELJSKA ŠKOLA / UČENICI / TELESNI DEFORMITETI
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 60/9
RUKOMET U OSNOVNOJ ŠKOLI: (nastavak) VI do VIII razred (12-15 godina)
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 54-67, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školama
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 60/10
PRINCIPI SAVREMENOG ZAGREVANJA ZA VEŽBE NA SPRAVAMA SA AKROBATIKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 68-82, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ZAGREVANJE, EFEKTI / SPORTISTI / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 60/11
POKRETLJIVOST STOPALA KOD KRAULA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 83-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
KRAUL / POKRETLJIVOST / STOPALO
-------------------------------------------------------------------------------Stanić, Milivoje
rbr: 60/12
KORIŠĆENJE VEŽBI SA OTPOROM I TERETOM U PRIPREMNOM PERIODU TRENINGA VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 86-91
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
VESLANJE / TRENING / VEŽBE SA TERETOM / VEŽBE SNAGE
--------------------------------------------------------------------------------
Medved, Radovan
rbr: 60/13
O EKONOMICI ISHRANE SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 92-96, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
SPORTISTI / ISHRANA / EKONOMSKI EFEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Bajin-Pulgher, Novela
rbr: 60/14
RAD ODELJENJA ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU CENTRALNE ŠKOLSKE POLIKLINIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 97-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
ODELJENJE ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU / UČENICI / BEOGRAD / ŠKOLSKA POLIKLINIKA
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan
rbr: 60/15
KRVNI PRITISAK I NJEGOVE PROMENE KAO KONTROLA RAZLIČITE KONDICIJE KOD PLIVAČA
ZA VREME TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 102-106, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORTISTI / KRVNI PRITISAK / KONTROLA TRENIRANOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U ŠVAJCARSKOJ
rbr: 60/16
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 107-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / ŠVAJCARSKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/17
s. n.
POZIV NA II STRUČNI SASTANAK DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 1-2, str. 115-116
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Saopštenja
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Narodna skupština NR Srbije
rbr: 60/18
GOVOR NARODNOG POSLANIKA SELMA HAŠIMBEGOVIĆA, ČLANA IZVRŠNOG VEĆA SRBIJE, U
NARODNOJ SKUPŠINI NR SRBIJE U VEZI PRETRESANJA STANJA I AKTUELNIH PROBLEMA U
OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 117-120
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
HAŠIMBEGOVIĆ, SELMO / NARODNA SKUPŠTINA / GOVOR / POLITIČKI ZNAČAJ / FIZIČKA
KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / MASOVNOST / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI KADAR /
SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Narodna skupština NR Srbije
rbr: 60/19
PREPORUKA O MERAMA ZA DALJI RAZVOJ I UNAPREĐENJE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 121-123
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
NARODNA SKUPŠTINA / POLITIČKI ZNAČAJ / DRŽAVNI UTICAJ / PRIVREDA / POLITIČKE
ORGANIZACIJE / FIZIČKA KULTURA / FINANSIRANJE / IZGRADNJA OBJEKATA / STRUČNI
KADAR / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/20
NEKA PITANJA UNAPREĐENJA RADA NA OMLADINSKOJ ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 124-145, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / STRATEGIJA RAZVOJA / OMLADINA / NASTAVA FV / STV "PARTIZAN" / KLUB
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 60/21
FIZIČKA KULTURA NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 146-160
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SAD / SSSR / JAPAN / POLJSKA /
VELIKA BRITANIJA / SRN / AUSTRIJA / BEOGRADSKI UNIVERZITET / STRATEGIJA RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 60/22
PROBLEMI OSPOSOBLJAVANJA UČITELJA ZA RAD NA FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 161-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČITELJI / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 60/23
KAKO PRATITI PSIHO-FIZIČKI RAZVITAK OMLADINE U GODINAMA PUBERTETA I
ADOLESCENCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 167-179, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE /
METODOLOGIJA / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA / ANKETA / SOCIOMETRIJA / OCENJIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Svetlana
rbr: 60/24
PRIMENA AKTIVNOG ODMORA - REKREATIVNE PAUZE - U USLOVIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 180-189, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / REK. PAUZA / OSNOVNA ŠKOLA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 60/25
FUDBAL U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 190-198, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
FUDBAL / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/26
Aleksić, Ivan
NEKI PSIHOHIGIJENSKI ASPEKTI DEJSTVOVANJA STRUČNJAKA ZA FIZIČKU KULTURU U
ŠKOLSKOM AMBIJENTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 199-202
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PSIHOHIGIJENA / ODNOSI UČENIK-NASTAVNIK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/27
Ivančević, Slavko
POGLED NA OSTVARENJA PREPORUKA KONGRESA ZA FIZIČKU KULTURU
ŠKOLAMA
U BEOGRADSKIM
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 203-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
REALIZACIJA NASTAVE / ŠKOLSKI SPORT / SPORT. OBJEKAT / NASTAVNICI FV / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Šabović, Divna
rbr: 60/28
TELESNO VASPITANJE U ŠKOLAMA SLIJEPIH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 209-214, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / SLEPI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
NEKI PODACI O KORIŠĆENJU VREMENA NA ČASOVIMA VEŽBI NA SPRAVAMA
rbr: 60/29
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 215-218
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV / ČAS FV, EFEKTIVNO VREME
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 60/30
PRILOG UPOTREBI MODIFICIRANOG HARVARD STEP-TESTA U CILJU ISPITIVANJA FIZIČKE
PRIPREMLJENOSTI VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 219-224
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / HARVARDSKI STEP TEST
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/31
FINANSIRANJE IZGRADNJE GIMNASTIČKIH SALA, IGRALIŠTA I DRUGIH SPORTSKIH OBJEKATA
U ŠVAJCARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 225-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / FINANSIRANJE / ŠVAJCARSKA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Angelina
KADROVSKE ŠKOLE U UJEDINJENOJ ARAPSKOJ REPUBLICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 229-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 60/32
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / EGIPAT / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 60/33
KURELIĆ, NIKOLA: OSNOVI SPORTA I SPORTSKOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 232
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRENING / TEORIJA SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 60/34
ULAGA,DRAGO: TEORIJA TELESNE VZGOJE IN ŠPORTNEG TRENIRANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 232-233
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TEORIJA FV / TRENING / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 60/35
ŽARKOVIĆ,BRANISLAV: IZLETI I LOGOROVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 3-4, str. 233
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
IZLET / LOGOROVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 60/36
UVODNA REČ PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA BORE JOVANOVIĆA NA DRUGOM STRUČNOM
I NAUČNOM SASTANKU DIPLOMIRANIH STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 235-238
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV / POZDRAVNI
GOVOR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/37
Šepa, Milica; Kurelić, Nikola; Nišavić, Miloš; Jovanović, Borivoje; Koturović,
Ljubiša
PROFIL VISOKO KVALIFIKOVANIH KADROVA I REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 239-259
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Prvi referat
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VISOKA KVALIFIKACIJA / KADROVSKA ŠKOLA / NASTAVA FV / ŠKOLSKA
REFORMA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / STRUČNI KADAR, PROFILI / SPORT.
ORGANIZACIJA / SPORT. REKREACIJA / KINEZITERAPIJA / STUDENTI FK / FFK /
ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 60/38
UČEŠĆE KADROVSKIH ŠKOLA U ŠKOLOVANJU I USAVRŠAVANJU KADROVA KOJI NISU STUDIRALI
U NJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 260-263
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE KADROVA / STRUČNO USAVRŠAVANJE / DOŠKOLOVAVANJE /
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / KONCEPTUALNI PROBLEMI / STRUČNI KADAR, PROFILI
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 60/39
PITANJE SPECIJALNOG USMERAVANJA STUDIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 264-267
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / STRUČNI KADAR, PROFILI / TRENERI / KADROVSKA ŠKOLA /
DVOSTEPENE STUDIJE / POSTDIPLOMSKE STUDIJE
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 60/40
PITANJE POSTDIPLOMSKOG USAVRŠAVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 268-271
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / KONCEPTUALNI PROBLEMI / KADROVSKA ŠKOLA / STRUČNO
USAVRŠAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 60/41
DVOSTEPENOST U NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 272-275
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
DVOSTEPENE STUDIJE / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / KADROVSKA ŠKOLA / ŠKOLOVANJE
KADROVA
--------------------------------------------------------------------------------
Maletić, Saveta
rbr: 60/42
VASPITNA USMERENOST NASTAVNO-OBRAZOVNOG PROCESA NA VISOKIM ŠKOLAMA ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 276-278
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
FFK / SOCIJALISTIČKI MORAL / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Prtljaga, Vojislav
rbr: 60/43
STAV STUDENATA VŠFV O UBRZANJU TEMPA ZAVRŠETKA STUDIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 279-280
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STUDENTI FK / VŠFV / EFIKASNOST STUDIRANJA / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 60/44
REFORMA NASTAVE U VISOKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 280-281
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
USMERAVAJUĆE STUDIJE / VANREDNO STUDIRANJE / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kremžar, Božidarka
ŠKOLE ZA DEFEKTNU DECU, INVALIDE, GLUVE I SLEPE
rbr: 60/45
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLA ZA HENDIKEPIRANE / DEFEKTOLOGIJA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Svetislav
rbr: 60/46
O REKREACIJI NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 283-285
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / OPŠTE OBRAZOVANJE / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Gaćeša, Nikola
rbr: 60/47
PITANJE SPECIJALNOG USMERAVANJA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 285
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
USMERAVAJUĆE STUDIJE / ŠKOLOVANJE KADROVA / FFK
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
O SPECIJALIZACIJI ZA KINEZITERAPIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 285-287
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
rbr: 60/48
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 60/49
O KINEZITERAPIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 287-288
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 60/50
POSTDIPLOMSKE STUDIJE I SPECIJALIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 288-289
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
POSTDIPLOMSKE STUDIJE / KINEZITERAPIJA
-------------------------------------------------------------------------------Mihovilović, Miro
rbr: 60/51
PITANJE REKREACIJE I PITANJE NAUČNOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 289-292
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
USMERAVAJUĆE STUDIJE / SPECIJALISTIČKE STUDIJE / REKREACIJA / POSTDIPLOMSKE
STUDIJE / DOKTORAT / NAUČNI RAD
--------------------------------------------------------------------------------
Vuletić, Vukašin
rbr: 60/52
O UBRZANJU TEMPA ZAVRŠAVANJA STUDIJA I STIMULIRANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 292-293
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STUDENTI FK / USLOVI STUDIRANJA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 60/53
O SPREMI NOSIOCA JEDNOG STRUČNOG RADA U NAŠIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 293-294
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
FFK / KONCEPTUALNI PROBLEMI / NASTAVA, PRAKTIČNA
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 60/54
ULOGA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU U OBRAZOVANJU OSTALIH KADROVA, SPECIJALNO
MEDICINSKIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 294-295
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
FFK / SPORT. MEDICINA, SPECIJALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 60/55
KOJI SU NAM NEPOSREDNI ZADACI I KOJE PRAKTIČNE MERE TREBA PREDUZETI, KAKO NA
NAJŠIREM PLANU, TAKO I U SVAKOJ POJEDINAČNOJ AKCIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 295-297
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / DRUŠTVENI UGLED
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 60/56
O TRENERIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 297-298
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
TRENERI / STRUČNA ZVANJA / PROPISI / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Đorđe
rbr: 60/57
O NAUČNO ISTRAŽIVAČKOM RADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 298
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NAUČNI RAD / FFK
-------------------------------------------------------------------------------Janković-Reljić, Jelica
rbr: 60/58
O OCENJIVANJU U FIZIČKOJ KULTURI U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 299-305
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Drugi referat
Ključne reči:
OCENJIVANJE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 60/59
KAKO PRILAZITI UČENIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 306-310
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / MOTIVACIJA / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA / METODIKA / NASTAVA FV /
EFEKTI NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 60/60
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA I OCENJIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 311-313
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / OCENJIVANJE / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Mrkić, Branko
O NASTAVI FIZIČKE KULTURE PRI GRAĐEVINSKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 313-314
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVA FV / STRUČNA ŠKOLA / PRIKAZ SLUČAJA / EFEKTI NASTAVE
rbr: 60/61
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/62
Gabrijelić, Miloje
UŽA SARADNJA IZMEĐU VISOKIH ŠKOLA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 314-316
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / INTERFAKULTETSKA SARADNJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/63
Radovanović-Farbin, Milivoje
VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 317-320
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završne diskusije
Ključne reči:
VŠFV / NASTAVNICI FV / TRENERI / NASTAVNICI FAKULTETA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/64
Blagojević, Bora
VISOKA ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE SA ASPEKTA
UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 321-325
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završne diskusije
Ključne reči:
VŠFV / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / SREDNJE OBRAZOVANJE / VISOKO OBRAZOVANJE /
KONCEPTUALNI PROBLEMI / ŠKOLOVANJE KADROVA / VANREDNO STUDIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 60/65
s. n.
ZAVRŠNA REČ PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 5-6, str. 326-329
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Završne diskusije
Ključne reči:
VŠFV / DIPLOMCI / STRUČNI SASTANAK / KARIJERA, ANALIZA / KVALITET STUDIRANJA /
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / OCENA ČITAOCA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/66
UVOD
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 333-335
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 60/67
XVII OLIMPIJSKE IGRE U RIMU I NAŠA RETROSPEKTIVA: (Opšti osvrt)
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 336-345
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
YU REPREZENTACIJA / OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REZULTAT / NACIONALNI PLASMAN,
ANALIZA / VRHUNSKI SPORT / STRATEGIJA RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola; Petrović, Dragomir; Puhanić, Vladimir
ATLETIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 346-380
rbr: 60/68
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ATLETIKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Ješić, Dragiša
rbr: 60/69
BICIKLIZAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 381-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BICIKLIZAM / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Bogdanović, D.
rbr: 60/70
BOKS
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 386-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BOKS / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Markus, Danon
rbr: 60/71
DIZANJE TEGOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 396-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
--------------------------------------------------------------------------------
Mihajlović, Prvoslav; Rajnović, Vojin
rbr: 60/72
FUDBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 404-409
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUDBAL / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Gabrijelić, Miloje
rbr: 60/73
HOKEJ NA TRAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 410-416
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HOKEJ NA TRAVI / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Palaveršić, Mateo
rbr: 60/74
JEDRENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 417-426
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JEDRENJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
KAJAKAŠTVO I KANOISTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 427-436
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 60/75
Ključne reči:
KAJAK / KANU / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Gašić, Žarko
rbr: 60/76
KONJIČKI SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 437-443
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KONJIČKI SPORT / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 60/77
KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 444-458
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Živković, Stanislav
rbr: 60/78
MAČEVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 459-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MAČEVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/79
MODERNI OLIMPIJSKI PETOBOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 466-468
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MODERNI PENTATLON / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Senjanović, Ante; Stevanović, Vanda
rbr: 60/80
PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 469-488
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Ercegan, Milan
rbr: 60/81
RVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 489-498
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Milun
STRELJAŠTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 499-503
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
rbr: 60/82
STRELJAŠTVO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Grkinić, Božo
rbr: 60/83
VATERPOLO
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 504-513
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VATERPOLO / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 60/84
VESLANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 514-524
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Petrović, Angelina
rbr: 60/85
VEŽBANJE NA SPRAVAMA (GIMNASTIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 525-537
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 60/86
VIII ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 1960 U SKVO VALIJU - KALIFORNIJA - SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 538-552
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 60/87
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1960
Fizička kultura, Beograd, vol. 14 (1960) sv. 7-10, str. 555-556
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/1
PETNAESTOGODIŠNJI JUBILEJ - POTSTREK ZA NOVA OSTVARENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ
-------------------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 61/2
1961-1965
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 3-5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRIVREDNI RAZVOJ / PETOGODIŠNJI PLAN / MASOVNOST / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 61/3
O NEKIM AKTIVNOSTIMA U PRIRODI: Izleti, ekskurzije i pohodi (ture)
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 6-13, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZLET / TURE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 61/4
NEKOLIKO SAVETA NASTAVNICIMA FIZIČKE KULTURE - ZA USPEŠNIJI RAD U RAZREDU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 14-19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / LIČNOST NASTAVNIKA / MOTIVACIJA / LIČNOST UČENIKA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 61/5
PRILOG TEMI ORGANIZACIJA I RAD DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 20-28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 61/6
POKUŠAJI NA UNAPREĐENJU NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA: Novi
oblici rada na području nastave fizičkog odgoja u zagrebačkim školama zadnjih
nekoliko godina
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 29-37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZGRADNJA OBJEKATA / STRUČNO USAVRŠAVANJE / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA /
ŠKOLSKI SPORT / PLIVANJE / PREDŠKOLCI
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 61/7
PREDLOG JEDINSTVENIH SMUČARSKIH AKCIJA ŠKOLA U OBLIKU TEČAJEVA I NJIHOV PROGRAM
RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 38-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKI KURS / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 61/8
NASTAVA PLIVANJA UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 41-45
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / OSNOVNA ŠKOLA / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Krstić, Momir
rbr: 61/9
ZDRAVSTVENA EVIDENCIJA RAZREDA JE NEOPHODNA NASTAVNIKU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 46-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENA EVIDENCIJA / UČENICI / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 61/10
ZDRAVSTVENO STANJE ŠKOLSKE DECE I OMLADINE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 50-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/11
NEKI PROBLEMI OKO RAZVIJANJA IZDRŽLJIVOSTI I TRENINGA PIONIRA I OMLADINE NA
SREDNJIM PRUGAMA TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 55-63
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
ATLETIKA / IZDRŽLJIVOST / TRENING / DECA / OMLADINA / JUNIORI /
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 61/12
KONTROLA TRENINGA U VEŽBANJU NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 65-70, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika sportskog treninga
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TRENAŽNA EVIDENCIJA / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 61/13
PROMENE DISAJNE FUNKCIJE I FREKVENCIJE SRCA PRE RADA I NEPOSREDNO PO ISTO
INTEZIVNOM ALI RAZLIČITOG TRAJANJA STANDARDNOM RADU KOD STUDENATA VISOKE ŠKOLE
ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU TOKOM NJIHOVOG TRONEDELJNOG BORAVKA U
SMUČARSKOM CENTRU NA POPOVOJ ŠAPKI (1730M., ŠAR PLANINA) I TOKOM ISTOG
VREMENSKOG PERIODA ODMAH PO NJIHOVOM SILASKU U BEOGRAD (131M.): (Prilog
proučavanju korisnosti boravka na planini sportista u procesu njihovog treninga
uopšte, a posebno za postizanje najvećeg ličnog sportskog učinka u nizini
neposredno po silasku s planine; i saopštenje).
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 71-79, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
AKLIMATIZACIJA / VISINSKI USLOVI / STUDENTI FK / DISANJE / PULS
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 61/14
INTERVALNI TRENING I KARDIOVASKULARNI SISTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1961) sv. 1-2, str. 80-83, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
INTERVALNI TRENING / KARDIOVASKULARNI SISTEM / IZDRŽLJIVOST
-------------------------------------------------------------------------------Zličić, Žarko; Lazić, Dejan; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/15
PRILOG PROUČAVANJU NEKIH TESTOVA KOD UČENIKA U PRIVREDI IZ VOJVODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 84-87, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz fiziologije telesnih vežbi i sportske medicine
Ključne reči:
UČENICI U PRIVREDI / TESTIRANJE / LORENCOV TEST / SENZOMOTORNA REAKCIJA /
KINESTETIČKI OSEĆAJ
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 61/16
OSNIVANJE MEDJUNARODNOG SAVETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 88-92
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ICSPE / NAUČNI RAD / SPORT. INFORMATIKA / INTER SARADNJA
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 61/17
ANDRA ŽEŽELJ: VESLANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 93-94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA / TRENING / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 61/18
PUNI, A.C.: OČERKI PSIHOLOGII SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. PSIHOLOGIJA / TEHNIČKI TRENING / TAKTIČKI TRENING / OBUČAVANJE /
TAKMIČENJE /
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 61/19
.M. ŠVEDOV, A. N. ŠEBUEV: AKADEMIČESKAJA GREBLJA (SPORTSKO VESLANJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 94-95
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
VESLANJE / MEHANIKA / TEHNIKA / TRENING / OBUČAVANJE / ČAMAC
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 61/20
BOJANOV B.: GREBANE (VESLANJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 95-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
VESLANJE / KANU / MEHANIKA / TEHNIKA / TRENING / OBUČAVANJE / ČAMAC / TURISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/21
STEVANOVIĆ, VANDA: PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 1-2, str. 96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 61/22
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 97-98
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / YU SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Meholjić, Bećir
PROBLEMATIKA
rbr: 61/23
STANJA I RAZVOJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 99-106
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Uvodni referat
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. STATISTIKA / ORGANIZOVANJE / FINANSIRANJE /
ANKETA / TAKMIČARSKI SISTEM / NARODNA OMLADINA
-------------------------------------------------------------------------------Kalezić, Vasilije
rbr: 61/24
MESTO I ULOGA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ODNOSU NA NASTAVU FIZIČKOG
VASPITANJA I NJEGOV ZNAČAJ U ŽIVOTU ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 107-110
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO /
-------------------------------------------------------------------------------Vuković, Vlado
rbr: 61/25
O SADRŽAJU RADA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU III GIMNAZIJE U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 111-114
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Juraković, Dubravka
rbr: 61/26
O RADU DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU OSNOVNE ŠKOLE KRUGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 115-116
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Brujić, Predrag
rbr: 61/27
O ULOZI NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U RADU ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU
KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 117-121
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNICI FV / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 61/28
ORGANIZACIJA I PROBLEMATIKA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU ZAGREBAČKIH
ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 122-126
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Koreferati
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. STATISTIKA / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------Bašić, Milan
rbr: 61/29
GODIŠNJI PROGRAM RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 127-132
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TRENING / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Mehmedović, Ferid
rbr: 61/30
ISKUSTVA IZ RADA JEDNE TEHNIČKE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 132-134
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Pešić, Mirčeta
rbr: 61/31
OMLADINA ŽELI VIŠE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 134-135
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NARODNA OMLADINA
--------------------------------------------------------------------------------
Sađak, Momčilo
rbr: 61/32
ŠIRA SARADNJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 135-137
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORTISTI, REGISTROVANI
-------------------------------------------------------------------------------Šimić, Zvonko
rbr: 61/33
SREDNJOŠKOLCI I STUDENTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 137-138
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Bijelić, Srećko
rbr: 61/34
NAŠE PERSPEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 138-142
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / RODITELJI / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Štef, Jože
NEKOLIKO OSNOVNIH ORGANIZACIONIH I FINANSIJSKIH PITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 142-147
rbr: 61/35
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. SAVEZ / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Mudrinić, Petar
rbr: 61/36
NEKE NEGATIVNE POJAVE U SADAŠNJOJ ETAPI RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 147-150
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. SAVEZ / ORGANIZOVANJE / ČLANSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Juhas, Mihailo
rbr: 61/37
RAZVIJATI LJUBAV PREMA FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 150-155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / MOTIVACIJA / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Branka
VIŠE IZLETA I BIVAKOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Izlet / Bivak
rbr: 61/38
-------------------------------------------------------------------------------Tubić, Mijalko
rbr: 61/39
ŠKOLI SMO DALI NAJODGOVORNIJE MESTO, ALI JOJ NISMO OBEZBEDILI USLOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 156-157
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / POLITIČKI UTICAJ
-------------------------------------------------------------------------------Mrkić, Branko
rbr: 61/40
ZNAČAJ I ULOGA ŠKOLSKIH TAKMIČENJA U OKVIRU SPORTSKIH DRUŠTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 157-160
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / TAKMIČARSKI PROGRAM / TROFEJI
-------------------------------------------------------------------------------Mirčev, Dimitar
rbr: 61/41
SPECIFIČNI PROBLEMI U NR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 160-162
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / MAKEDONIJA / OMLADINSKO SPORT. DRUŠTVO / OPŠTINA /
IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/42
Kalođera, Zena
PROBLEMI DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU JEDNE OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 163-165
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Seftić, Fahrudin
rbr: 61/43
NEKA ISKUSTVA IZ SARAJEVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 165-166
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ŽENE / SPORTISTI, REGISTROVANI
-------------------------------------------------------------------------------Žanko, Miloš
rbr: 61/44
REFORMA ŠKOLSTVA I DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 166-171
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV / POLITIČKI ZNAČAJ /
NARODNA OMLADINA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tumana, Đorđe
rbr: 61/45
NEKA ISKUSTVA IZ RADA KOTARSKOG ODBORA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU NA
RIJECI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 172-173
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE / SPORT. SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/46
Oreb, Milan
PROBLEMI DRUŠTVA U EKONOMSKI SLABIJIM OPĆINAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 173-175
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NERAZVIJENE OPŠTINE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Jovan
rbr: 61/47
POTREBNO JE ODREDITI OKVIRNE NORMATIVE ZA ŠKOLE PREMA BROJU UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 175-176
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Voja
rbr: 61/48
PROBLEMI SLOBODNOG VREMENA UČENIKA U PRIVREDI I UČENIKA INDUSTRIJSKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 176-177
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
DOKOLICA / ZANATSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Reljić, Jelica
rbr: 61/49
SAMO MORALNA PODRŠKA NARODNIH ODBORA, PROSVETNIH ORGANA I ŠKOLSKIH RUKOVODSTAVA
NEĆE OBEZBEDITI RAZVITAK FIZIČKOG ODGOJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 178-179
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 61/50
O ODNOSU NEKIH DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU PREMA DRUŠTVIMA U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 180-181
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. ORGANIZACIJA / PLANINARSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Gorubaš, Reuz
O MATERIJALNIM SREDSTVIMA ZA RAD ŠKOLSKOG DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 181-182
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
rbr: 61/51
-------------------------------------------------------------------------------Nedeljković, Dragan
rbr: 61/52
ISKUSTVA PRAKSE U DRUŠTVU HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 182-185
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Poljak, Vlado
rbr: 61/53
ŠKOLSKI PROSTOR JE USLOV ZA RAZVOJ ŠKOLSKIH TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 185-187
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. OBJEKAT / STRATEGIJA RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Polak, Aleksandar
rbr: 61/54
NEKI PREDLOZI ZA REŠAVANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKIH PROBLEMA DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 187-189
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. OBJEKAT / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stromar, Božidar
rbr: 61/55
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA - SAVETODAVAC I PRI OSNIVANJU DRUŠTVA I U
NJEGOVOM RADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 189-191
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Borivoje
rbr: 61/56
BUDUĆNOST NAŠEG SPORTA BIĆE UPRAVO U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 191-193
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRATEGIJA RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/57
Medan, Jovo
PROBLEM KADRA U BIH JE VRLO OZBILJAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 193-194
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / NASTAVNICI FV / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Maltari, Imre
OSNIVATI SAMO ONE SEKCIJE ZA KOJE POSTOJE USLOVI ZA RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 194-195
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 61/58
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Kolenović, Muharem
rbr: 61/59
TREBA SE BORITI ZA PLANSKU RASPODELU KORIŠĆENJA OBJEKATA U JEDNOM MESTU I
STVARANJE SERVISA ZA REKVIZITE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 196
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. REKVIZIT / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Kovačević, Ferdinand
rbr: 61/60
OD KOMISIJE ZA FIZIČKU KULTURU DO DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU - ISKUSTVA I
GIMNAZIJE U ZEMUNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 197-199
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/61
Erl, Josip
PREDSEDNIKE, SEKRETARE I BLAGAJNIKE ŠKOLSKIH DRUŠTAVA TREBA POSEBNO ŠKOLOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 199-200
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / SPORT. RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------Atanasovski, Tomo
rbr: 61/62
VIŠE DRUŠTVENE KONTROLE U TROŠENJU MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 200-201
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/63
Lukić, Mato
SVI UČENICI ŽELE DA BUDU ČLANOVI DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 201
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Milinković, Katica
rbr: 61/64
RAD DRUŠTVA U STARIM MIKANOVCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 201-202
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Pavićević, Mišo
rbr: 61/65
O SPORTSKIM IGRAMA SPECIJALIZOVANIH STRUČNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 202-203
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Sabljak, Zlatko
rbr: 61/66
DOTACIJOM DO GRADA OMOGUĆENO ANGAŽOVANJE STRUČNOG RUKOVOĐENJA TRENINZIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 203
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRUČNI KADAR / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Matijević, Slobodan
rbr: 61/67
ISKUSTVA SPORTSKOG DRUŠTVA "TEHNOLOG" HEMIJSKE ŠKOLE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 204-206
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Kanodić, Hamdija
rbr: 61/68
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA - AGITATOR I MOBILIZATOR SVIH SNAGA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 206-210
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Mraković, Miloš
rbr: 61/69
STUDENTSKA SPORTSKA AKTIVNOST SVEUČILIŠKA ŠKOLA BUDUĆIH KADROVA ZA ŠKOLSKA
DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 210
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Antolek, Ivan
rbr: 61/70
DOBAR SISTEM TAKMIČENJA DOPRINOSI OSTVARENJU ZADATAKA ŠKOLSKOG DRUŠTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 210-212
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
UČENIČKA DRUŠTVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIVLAČNO SASTAJALIŠTE
VJEŽBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 212-213
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
rbr: 61/71
DECE ZA IGRU I
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / VASPITANJE / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/72
Milovanović, Milan
ŠTA UČINITI SA DRUŠTVIMA STV "PARTIZAN" U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 214
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
STV "PARTIZAN" / ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/73
Avdić, Safet
OSAM LOKALA I TRI PODRUMA ZA TOČENJE ALKOHOLNIH PIĆA NA 6.000 STANOVNIKA, A
SVEGA JEDNA VEŽBAONICA KOJA SE KORISTI U DRUGE SVRHE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 214-215
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / OPŠTINA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/74
Mišić, Radmilo
UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA
SAMI IZGRAĐUJU OBJEKTE UZ ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 215
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Diskusije
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
--------------------------------------------------------------------------------
Polič, Branko
rbr: 61/75
ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU TREBA DA POSTANU NOVI FAKTOR U PODIZANJU
FIZIČKE KULTURE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 216-222
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Zaključne diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRATEGIJA RAZVOJA / FINANSIRANJE / SPORT.
ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 61/76
NASTAVNIK TREBA DA POMAŽE SAVETOM KAD GOD JE TO POTREBNO
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 222
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Zaključne diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Bijelić, Srećko
rbr: 61/77
TOKOM SLEDEĆIH MESECI TREBA ORAGANIZOVATI SLIČNA SAVETOVANJA U KOMUNAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 223-224
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Zaključne diskusije
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVETOVANJE / OPŠTINE
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 61/78
ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA O ŠKOLSKIM DRUŠTVIMA ZA FIZIČKU KULTURU, KOJE JE
ODRŽANO
24.-25.II 1961. U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 3-4, str. 225-227
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Zaključci
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVETOVANJE / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tripalo, Mika
rbr: 61/79
O CILJEVIMA I ZADACIMA JUGOSLOVENSKOG SAVEZA ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 229-236
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšta i principijelna problematika
Ključne reči:
JSOFK / SPORT. ORGANIZACIJA / UDRUŽIVANJE / RUKOVOĐENJE SPORTOM / RAZVOJNA
POLITIKA / INTER SARADNJA / FINANSIRANJE / DRŽAVNI BUDŽET / SPORT. PROGNOZA /
ŠKOLOVANJE KADROVA / SPORTISTI, VRHUNSKI
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin
rbr: 61/80
MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE ODLIKE ŽENA I NJENA SPOSOBNOST ZA FIZIČKE NAPORE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 237-246
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšta i principijelna problematika
Ključne reči:
MORFOLOGIJA / POLNE ODLIKE / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 61/81
VASPITANIKOVA LIČNOST U PROCESU UČENJA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 247-255, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšta i principijelna problematika
Ključne reči:
LIČNOST / METODIKA / OBUČAVANJE / UČENJE / MOTORIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 61/82
LIČNI KARTON UČENIKA: Uputstvo za vođenje kartona sa metodologijom merenja
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 256-264
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
LIČNI KARTON / PEDAGOŠKA EVIDENCIJA / TESTIRANJE / METODOLOGIJA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI / TELESNO DRŽANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/83
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA: I savetovanje o takmičenju za školsku sportsku značku
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 265-267
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SEMINAR
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 61/84
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA: II O značaju i osnovnim principima takmičenja za
školsku sportsku značku
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 267-269
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SVESTRANOST / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 61/85
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA: III Metodske osnove takmičenja za školsku sportsku
značku
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 269-272
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / TAKMIČARSKI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 61/86
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA: IV Evidencija i neposredna organizacija takmičenja za
školsku sportsku značku
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 273-275
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. EVIDENCIJA /
ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/87
ŠKOLSKA SPORTSKA ZNAČKA: V O merama koje treba preduzeti u vezi sa takmičenjem
za školsku sportsku značku na širem planu u školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 275-278
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Mihajlović, Predrag
rbr: 61/88
ZAGREVANJE PLIVAČA TOPLOM VODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 279-282, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
PLIVANJE / ZAGREVANJE / SPORTISTI / STUDENTI FK / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
rbr: 61/89
NEKA PITANJA RADA SA MLADIM KOŠARKAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 283-294
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / OBUČAVANJE / UZRASNE ODLIKE / SPORT. SELEKCIJA, RANA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Vasa; Gavrilović, Živojin
rbr: 61/90
O NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM MERAMA NAŠIH VRHUNSKIH RVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 295-297, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
RVANJE / ANTROPOMETRIJA /
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 61/91
TELESNO VASPITANJE KAO SREDSTVO AKTIVNOG ODMORA: Izvod iz Saopštenja Saveznog
zavoda za fizičku kulturu o jednogodišnjem eksperimentu u Beogradskom grafičkom
zavodu
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 298-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura u proizvodnji-rekreacija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / EFEKTI VEŽBANJA / GRAFIČKI RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/92
DVA ZNAČAJNA SKUPA ATLETSKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 309-313
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / TRENING / SAVETOVANJE / SPORT. SELEKCIJA, RANA /
NASTAVNICI FV / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Živković, Miodrag
rbr: 61/93
DEČIJE SPORTSKE ŠKOLE U SSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 314-322
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / DEČIJA SPORT. ŠKOLA / SSSR / UZRASNE ODLIKE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Živković, Miodrag
rbr: 61/94
KONSTRUKCIJA SPRAVE ZA ISPITIVANJE SKAKAČKE IZDRŽLJIVOSTI, SNAGE ODRAZA I NJENA
PRIMENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 323-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKOČNOST / ABALAKOV TEST / MERNI INSTRUMENT / SNAGA / ODRAZ
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 61/95
VESTI IZ ZEMLJE; SAZNAJEMO I POSLEDNJE VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 5-6, str. 326-328
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Hronika i staleške vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / NAGRADE
-------------------------------------------------------------------------------Drljević, Ljiljana
rbr: 61/96
JUGOSLOVENSKE PIONIRSKE IGRE: Godina fizičke kulture
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 329-333
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
YU PIONIRSKE IGRE / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Drljević, Ljiljana
rbr: 61/97
OKVIRNI PROGRAM JUGOSLOVENSKIH PIONIRSKIH IGRARA U 1961/2. GODINI: Program u
školama, stambenim zajednicama i društvenim organizacijama
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 334-341
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
YU PIONIRSKE IGRE / PROPAGANDA / TAKMIČARSKI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/98
MAJSKA NAGRADA NASTAVNICIMA FIZIČKOG VASPITANJA NR SRBIJE ZA RAD U 1960. GODINI
I ŠTA SE IZ PREDLOGA MOGLO ZAKLJUČITI: (da se približimo objektivnijem
kriterijumu za procenu vrednosti rada nastavnika fizičkog vaspitanja...)
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 342-347
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NAGRADE / NASTAVNICI FV / VREDNOVANJE RADA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin
rbr: 61/99
MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE ODLIKE ŽENA I NJENA SPOSOBNOST ZA FIZIČKE NAPORE:
(nastavak) Fizičke sposobnosti žene
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 348-360, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / MENSTRUACIJA / TRUDNOĆA
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 61/100
OSNOVI ZA MODERNU EVALUACIJU FIZIČKE KULTURE I SPORTSKE MEDICINE U OKVIRIMA
OPŠTE PREVENTIVE: Povodom Naučno-stručnog sastanka sportskih lekara Jugoslavije
u Beogradu od 16. do 18.XI1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 361-363
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
PREVENCIJA / SPORT. MEDICINA / EVALUACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Brindl, Vladimir
rbr: 61/101
UTJECAJ NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA NA RAZVOJ SNAGE I IZDRŽLJIVOSTI KOD UČENIKA III
GIMNAZIJE U ZAGREBU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 364-372
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
PENJANJE UZ KONOPAC / TRČANJE 1000M / UČENICI / TESTIRANJE / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Potparić, Čedomir
rbr: 61/102
PETOGODIŠNJE ISKUSTVO JEDNE ŠKOLE IZ NOVOG NAČINA NASTAVE TELESNOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 373-379
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
NASTAVA FV, EKSPERIMENTALNA / METODIKA / OCENJIVANJE / SVAKODNEVNO VEŽBANJE /
GIMNAZIJA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Teodorović, J.
STRELJAŠTVO I ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 380-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Streljaštvo i škola
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / ŠKOLSKI SPORT / METODIKA
rbr: 61/103
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/104
Kiš, Franja
RAD DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU UČENIKA "PIONIR" U ČELAREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 386-393
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SELO / PRIKAZ PRIMERA / ĐAČKA SAMOUPRAVA / TAKMIČARSKI
PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/105
U PRILOG REŠENJU PROBLEMA KADROVA SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM, ZA FIZIČKO
VASPITANJE U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 394-396
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Metodika fizičkog vaspitanja u školi
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / DOŠKOLOVAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/106
Lang, Leo
ZAPAŽANJA O TRENINGU TRČANJA NA SREDNJIM I DUGIM PRUGAMA KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 397-401
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRČANJE DUGIH PRUGA / TRENING / SPORTISTI /
ZDRAVSTVENA KONTROLA / MOTIVACIJA / POČETNICI / ŽENE
--------------------------------------------------------------------------------
Žeželj, Andra
rbr: 61/107
50.PRVENSTVO EVROPE U VESLANJU U PRAGU: Naše i strane ekipe u svetlu analize
rezultata
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 402-408
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
VESLANJE / EVROPSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 61/108
KAKO POČETNIKE U ODBOJCI NAUČITI DA ODBIJAJU LOPTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 409-412
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKA / POČETNICI / OBUČAVANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 61/109
SAVETOVANJE O "MODERNOJ GIMNASTICI": Stuttgart 22.-24.jula 1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 413-418
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / MODERNA GIMNASTIKA / SAVETOVANJE / RITMIKA /
METODIKA / TEHNIKA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
VESTI
rbr: 61/110
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 419-42l
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / STRUČNO USAVRŠAVANJE /
SPORT. BIBLIOTEKA / SAVETOVANJE / PERIODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Branislav, Žarković
rbr: 61/111
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 422
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ATLETSKA STAZA / IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 61/112
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 423
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
SPORT. STATISTIKA / FINANSIRANJE / TAKMIČENJE / SPORT. REZULTAT / MERNI
INSTRUMENT / PROIZVODNA GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
PREDSTAVLJAMO VAM
rbr: 61/113
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 424-425
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
NAGRADE / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / NASTAVNICI FV / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/114
s. n.
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 425
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Uradite sami
Ključne reči:
ODBOJKAŠKO IGRALIŠTE / IZGRADNJA OBJEKATA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/115
ALEKSANDAR NIKOLIĆ I BORA JOVANOVIĆ: KOŠARKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KOŠARKA / PRIRUČNIK
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/116
BORA JOVANOVIĆ: KOŠARKA-PRAVILA, KOMENTARI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/117
GAVRILO GOJNIĆ: RUKOMET, PRAVILA IGRE SA KOMENTAROM
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
RUKOMET / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/118
IVAN STOJANOVIĆ: MEDICINA U PLANINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 426-427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / MEDICINA / HIGIJENA / ISHRANA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 61/119
D. SIROTANOVIĆ: ODBOJKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ODBOJKA / PRIRUČNIK / KRITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 61/120
B. KLAPP: MARBURG/LAHN - DAS KLAPP SCHE KREICHVERFAHREN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REHABILITACIJA / VEŽBE PUZANJA / KOREKTIVNE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 61/121
HEISS F.I OSTALI AUTORI: PRAKTISCHE SPORTMEDIZIN, SPORTAERZTLICHE UNTERSUCHUNG
UND BERATUNG
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / POVREDE / FIZIOLOGIJA / TEST
-------------------------------------------------------------------------------Gavrilović, Živojin
rbr: 61/122
B.S. GIPPENREITER: PROBLEMI FIZIOLOGII SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 7-8, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. FIZIOLOGIJA / BIOHEMIJA /
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 61/123
NEKI AKTUELNI PROBLEMI "VRHUNSKOG"SPORTA SA ŠIREG DRUŠTVENOG GLEDIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 429-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / RAZVOJNI PROBLEMI / ETIKA / PROFESIONALNI SPORT / TAKMIČARSKI
SISTEM / NAGRADE / ZARADE
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 61/124
IZGRADNJA LIČNOSTI U ADOLESCENCIJI I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 435-446, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
LIČNOST / ADOLESCENTI / VASPITANJE / PSIHOLOGIJA / POLNOST
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir; Medved, Radovan; Petrović, F.
rbr: 61/125
POKUŠAJ FIZIOLOŠKE KATEGORIZACIJE OMLADINE ZA NATJECANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 447-451
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SPORTISTI / KATEGORIZACIJA, UZRASNA / UZRASNE ODLIKE / KOŠTANA STAROST /
FIZIOLOŠKA STAROST / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/126
MOTIVI UČENIKA I ZNAČAJ NASTAVNIKOVIH OBJAŠNJENJA CILJA, ZADATAKA I REZULTATA
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 452-455, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / MOTIVACIJA / VASPITANJE / TEORIJSKA NASTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Uri, Eržebet
rbr: 61/127
RAZVITAK NEKIH FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U
BAČKOJ TOPOLI PRAĆEN OD ŠKOLSKE 1956/57. DO 1959/60. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 456-465
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE /
ČETVOROGODIŠNJI CIKLUS
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 61/128
KADROVI ZA RAD U ŠKOLSKIM DRUŠTVIMA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 466-468
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / UČENICI-VODNICI / STRUČNI KADAR / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
ŠKOLSKO VEŽBALIŠTE - ZIMI KLIZALIŠTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 469-474
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 61/129
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
IGRALIŠTE / KLIZALIŠTE / IZGRADNJA OBJEKATA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar; Kovačević, Borivoje
rbr: 61/130
PRILOG ISPITIVANJU PROMENE U ORGANIZMU ZA VREME SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 475-482, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / STUDENTI FK / TESTIRANJE / VISINSKI BORAVAK
-------------------------------------------------------------------------------Obradović, Aleksandar
rbr: 61/131
DIVČIBARE - NOVI ZIMSKI SPORTSKI CENTAR
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 483-486
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SKIJALIŠTE / DIVČIBARE / SKI KURS / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
NEKOLIKE NAPOMENE O OSNOVAMA U UČENJU SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 487-496
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u sportskim organizacijama
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / METODIKA
rbr: 61/132
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin
rbr: 61/133
PRILOG PROUČAVANJU SPORTSKOG TIPA KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 497-499, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u sportskim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORTISTI / KONSTITUCIONALNI TIP / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 61/134
SERVIS U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 500-505
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u sportskim organizacijama
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI SERVIS / TEHNIKA / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 61/135
SAVETOVANJE O "MODERNOJ GIMNASTICI": Stuttgart 22.-24 jula 1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 506-507
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / MODERNA GIMNASTIKA / SAVETOVANJE / RITMIKA /
METODIKA / TEHNIKA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/136
KOJU VARIJANTU MALOG NOGOMETA I ZAŠTO DA PRIMENJUJEMO U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 508-509
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
FUDBAL, MALI / NASTAVA FV / TEHNIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 61/137
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 510-511
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
METODSKA UPUTSTVA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 61/138
OGLASNA TABLA (VITRINICA) VRLO KORISNO POMOĆNO SREDSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 511
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
OGLASNA TABLA / INFORMISANJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
ZANIMLJIVOSTI
rbr: 61/139
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 512
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
SPORT. SELEKCIJA, RANA / SPORT. OBJEKAT / KINEZITERAPIJA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/140
s. n.
VESTI: Saznajemo
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 513-515
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT. ZNAČKA / NASTAVA FV / SPORT.
OBJEKAT / FILM / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / YU PIONIRSKE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/141
s. n.
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 515
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
KLIZANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / SAONICE ZA KLIZANJE / VRTEŠKA ZA KLIZANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ćićić, Perunika
rbr: 61/142
BIBLIOGRAPHIE UND DOKUMENTATION DER LEIBESUEBUNGEN
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 516-517
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / SPORT. DOKUMENTACIJA / SPORT. BIBLIOTEKA / BIBLIOGRAFIJA /
SEMINAR / BIBLIOTEKA, STRUČNA / INTER INDOK SARADNJA
-------------------------------------------------------------------------------Ćićić, Perunika
rbr: 61/143
REVUE ANALYTIQUE D EDUCATION PHYSIQUE
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 517
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REFERATIVNI BILTEN / FIZIČKA KULTURA / PERIODIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 61/144
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU"FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 15 (1961) sv. 9-10, str. 521-523
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/1
IN MEMORIAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 1
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
JOVANOVIĆ, BORIVOJE / IN MEMORIAM / NASTAVNICI FAKULTETA
-------------------------------------------------------------------------------Komar, Slavko
rbr: 62/2
STANJE U FISKULTURI: Na dnevnom redu Savezne narodne skupštine
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 2-6
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SAVEZNA NARODNA SKUPŠTINA / RAZVOJNI PROBLEMI / NASTAVA FV / FAKULTET /
MASOVNOST / ODRASLI / VRHUNSKI SPORT / FINANSIRANJE / IZGRADNJA OBJEKATA /
PROIZVODNJA REKVIZITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 62/3
STASANJE I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 7-16, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ODRASTANJE / SOCIJALNI ASPEKTI / MOTIVACIJA / LIČNOST / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Paleologu, Kleantis
rbr: 62/4
NAČIN STARTOVANJA U ANTIČKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 17-23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ANTIČKE IGRE / TRKAČKI START / ISTORIJA / ARHEOLOGIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Ilić, Slobodan
rbr: 62/5
NEŠTO O PODOVIMA ZA SALE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 24-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / DVORANE, POD
-------------------------------------------------------------------------------Uri, Eržebet
rbr: 62/6
RAZVITAK NEKIH FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U
BAČKOJ TOPOLI PRAĆEN OD ŠKOLSKE 1956/57.DO1959/60.GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 28-37, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 62/7
JEDAN POKUŠAJ UKAZIVANJA NA PRIMENLJIVOST I VREDNOST VESLANJA KAO TELESNE
AKTIVNOSTI U ŠKOLI, POSMATRAN KROZ OGLED IZVRŠEN SA UČENICIMA OSNOVNE
ŠKOLE"BRAĆA RIBAR" U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 38-49, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
VESLANJE / NASTAVA FV / EFEKTI VEŽBANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 62/8
JEDNA MERA KOJOM SAM ŽELEO DA UNAPREDIM SVOJ RAD U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 50-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / TEORIJSKA NASTAVA / LETAK
ZA UČENIKE / HIGIJENA
-------------------------------------------------------------------------------Đurić, Zvonimir
rbr: 62/9
POVREDE UČENIKA PRI ŠKOLSKOM TELESNOM VEŽBANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 57-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE / UČENICI / SPORT. AMBULANTA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/10
s. n.
SAVETI I PREPORUKE ZA ORGANIZOVANJE LOGOROVANJA ZA MLAĐI UZRAST
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 60-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
LOGOROVANJE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
ANALIZA SAVREMENIH SKOK-ŠUTEVA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 62-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 62/11
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / SKOK ŠUT / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Gašić, Žarko
rbr: 62/12
MODERNI OLIMPIJSKI PETOBOJ: Za ili protiv
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 72-76
Kategorija: Polemika
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
MODERNI PENTATLON / POLEMIKA
-------------------------------------------------------------------------------Sozanski, Henrik
rbr: 62/13
ZAŠTO UPRAVO OPRUŽENA NOGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 77-79
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SKOK UVIS / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
DA LI SU SPORTISTI SLABI UČENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 80-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / UČENICI / SPORTISTI, REGISTROVANI
rbr: 62/14
-------------------------------------------------------------------------------Moens, Roger
rbr: 62/15
SREDNJE PRUGE - BRZINA ILI OSNOVNA IZDRŽLJIVOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 84-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / BRZINA / IZDRŽLJIVOST / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/16
DA VAS PODSETIMO...
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 86
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / METODIKA / SPORT. SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/17
Ž., Ž.
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 87
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
RADNA AKCIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / BOKS / KOPLJE / STADION
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 62/18
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 88-89
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / STRUČNO USAVRŠAVANJE / ŠKOLSKI SPORT /
NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/19
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 90
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan; Žarković, Branislav; Srdanović, Srdan
rbr: 62/20
PREDLOG ELEMENATA ZA PROCENJIVANJE VREDNOSTI POSLOVA NASTAVNIKA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 91-93
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / EVALUACIJA RADA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
URADITE SAMI
rbr: 62/21
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 93
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
HODALJKE / NISKA GREDA / SPORT. REKVIZIT
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/22
HERUC, NIKOLA - LANC, MARIJAN: ABC SKIJANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / SKI ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/23
STEVANOVIĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 94-95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PLIVANJE / NASTAVA FV / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/24
DESPOT, NIKOLA: ATLETIKA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/25
SULIJEV,L.: METANJE KOPLJA (BACANJE KOPLJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 1-2, str. 96
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / TEHNIKA / TRENING / TAKMIČENJE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/26
POVODOM SAVETVANJA O POLOŽAJU FIZIČKE KULTURE U KOMUNI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 97-98
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / OPŠTINA / SAVETOVANJE / STALNA KONFERENCIJA GRADOVA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/27
s. n.
POLOŽAJ FIZIČKE KULTURE U KOMUNI: (Savetovanja stalne konferencije gradova,
održane u Beogradu l4.I i 15.2. 1962.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 99-116
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI PROBLEMI / BAVLJENJE SPORTOM / NASTAVA FV / SPORT.
OBJEKAT / URBANISTIČKO PLANIRANJE / FINANSIRANJE / STRUČNI KADAR / DRŽAVNI
ORGANI / RUKOVOĐENJE SPORTOM / OPŠTINA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 62/28
DISANJE UOPŠTE I U SPORTSKIM NAPORIMA: (Uvodni referat održan na
Naučno-stručnom sastanku sportskih lekara FNRJ, u Beogradu 16-18. novembra
1961.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 117-128
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
DISANJE / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ševerdija, Ivo
rbr: 62/29
ODNOSI VISINE, TEŽINE I REZULTATA U BACANJU KUGLE KOD STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA
FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU NA PRIJEMNIM ISPITIMA I PROBLEMI OKO UTVRĐIVANJA
REALNIH NORMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 129-143, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / TELESNA VISINA / TELESNA TEŽINA / BACANJE
KUGLE
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 62/30
POTREBA VEĆEG KORIŠĆENJA KOREKTIVNIH VEŽBI U OKVIRU ŠKOLSKE NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 144-150
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u školama
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / NASTAVA FV / TELESNI STATUS
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 62/31
PRILOG ZA PRAVILNIJE REŠAVANJE IZBORA, TRETMANA I PLATE SLUŽBENIKA ZA
ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 151-158
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / ODRŽAVANJE OBJEKTA / MAJSTORI
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Aleksandar
rbr: 62/32
INDIVIDUALNA TAKTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 159-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KOŠARKA / INDIVIDUALNA TAKTIKA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Perrin, Bill
rbr: 62/33
TEHNIKA ŠESTORICE MAJSTORA SKAKAČA MOTKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 173-182
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SKOK MOTKOM / INDIVIDUALNA TEHNIKA / TAKMIČARI / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 62/34
O SPIROINDEKSU KOD RAZLIČITIH SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 183-187, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SPIROINDEKS / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/35
Ž., Ž.
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 188
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ODBOJKA / RUKOMET / KOŠARKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/36
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 189-190
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
VESTI
rbr: 62/37
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 191-192
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/38
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 3-4, str. 192
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
STALAK ZA SKOK UVIS / CRTALO ZA IGRALIŠTE / SPORT. REKVIZIT
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 62/39
NEKA RAZMATRANJA O ZNAČENJU VAŽNOSTI TAKOZVANE OPTIMALNE TELESNE TEŽINE, KAO I
O KORELACIJI IZMEDJU ODGOVARAJUĆE DIJETETIKE I PRIMENE TELESNE AKTIVNOSTI U
OKVIRU FIZIČKE KULTURE U PROCESU ZADOBIJANJA I ODRŽAVANJA OVE TEŽINE KOD
GOJAZNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 193-200, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
TELESNA TEŽINA / GOJAZNOST / DIJETETIKA / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Maršićević, Dragan
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 201-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 62/40
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA / STUDENTI FK / NASTAVNICI FAKULTETA
-------------------------------------------------------------------------------Anastasijević, Radmilo
rbr: 62/41
DISANJE UOPŠTE I U SPORTSKIM NAPORIMA: Nastavak
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 205-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / SPORTISTI / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/42
s. n.
L. N. TOLSTOJ O FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 214-218
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
TOLSTOJ, L. N. / BIOGRAFIJA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Miodrag
rbr: 62/43
FIZIČKI RAZVITAK I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA SREZA SVETOZAREVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 219-244, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
/ SVETOZAREVO, SREZ
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Slobodan
rbr: 62/44
BAZENI ZA OBUKU U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 245-253, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
PLIVANJE / BAZEN / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 62/45
IGRA "BOJ BROJEVA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 254-255
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / LOGOROVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Marinković, Aleksandar
rbr: 62/46
ISKUSTVA U RAZVIJANJU ATLETSKIH SEKCIJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 256-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKI SPORT / TRENAŽNI PLAN / TAKMIČENJE / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 62/47
PROBLEMI SAVREMENOG PLANIRANJA TRENINGA ATLETIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 263-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
ATLETIKA / PLANIRANJE TRENINGA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Miodrag
rbr: 62/48
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 274
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
DASKA ZA SKOK U VODU / BAZEN NA POTOKU
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 62/49
ULOGA STOPALA U KRAULU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 275-281
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u društvenim organizacijama
Ključne reči:
KRAUL / STOPALO / TEHNIKA / VEŽBE ISTEZANJA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 62/50
FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ČEHOSLOVAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 282-291
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČSSR / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI
FV
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 62/51
NEKE KARAKTERISTIKE NOVIH ŠKOLSKIH PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 288-291
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / SSSR / DESETOLETKA / GTO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/52
Ž., Ž.
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 292
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ATLETIKA / ORIJENTACIONI KROS / FUDBAL / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/53
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 293
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / MERNI INSTRUMENT / PLIVANJE / PROFESIONALNI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/54
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 294
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/55
DOGAĐA SE, A NE BI TREBALO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 295
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Događa se, a ne bi trebalo
Ključne reči:
METODIKA / EVALUACIJA RADA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 62/56
ŽARKOVIĆ, BRANISLAV - IVOVIĆ, SLOBODAN: PODSETNIK ZA UČITELJE I NASTAVNIKE
FIZIČKE KULTURE OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 296
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Savić, Ljub.
rbr: 62/57
STEFANOVIĆ, SMILJA: POTREBA I VAŽNOST FIZIČKOG VASPITANJA GLUVIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 5-6, str. 296
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / GLUVI / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/58
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 297-298
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/59
KAKO SU PLANIRANE I REALIZOVANE PRIPREME JUGOSLOVENSKIH ATLETIČARA ZA
PEA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 299-309
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / REPREZENTACIJA, PRIPREME
--------------------------------------------------------------------------------
Takač, Artur
rbr: 62/60
VII PRVENSTVO EVROPE U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 310-315
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / TAKMIČARSKE PRIPREME
-------------------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 62/61
ŠTAMPA RTV - FOTO - FILM NA VII PEA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 316-319
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / INFORMISANJE / MASOVNI
MEDIJI
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 62/62
PRILOG METODICI OSPOSOBLJAVANJA UČENIKA NA REDOVNIM ČASOVIMA FIZIČKOG
VASPITANJA U ŠKOLI DA SAMOSTALNO, BEZ UČEŠĆA NASTAVNIKA, IZVODE MALE ATLETSKE
TRENINGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 320-329
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / TRENING / UČENICI-VODNICI
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Miran
rbr: 62/63
MERE ZA POBOLJŠANJE BACAČKIH DISCIPLINA U NAŠEM SREZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 330-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
BACANJE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SREZ
-------------------------------------------------------------------------------Marinković, Radislav
rbr: 62/64
ISKUSTVA U RAZVIJANJU ATLETSKIH SEKCIJA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 333-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / PROPAGANDA / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/65
Bižal, Saša
NEKI PROBLEMI OBEZBEĐENJA IGRALIŠTA, UREĐAJA I REKVIZITA ZA PRIMENU ATLETIKE U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 340-343
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ATLETIKA / NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REKVIZIT
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje
rbr: 62/66
FAKTORI OD KOJIH ZAVISI EFEKAT INTERVALNOG TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 344-348, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
INTERVALNI TRENING / TRENAŽNO OPTEREĆENJE / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 62/67
PROBLEM PARALELNIH PRIPREMA TRKAČA NA 400M I 400M SA PREPONAMA SA NAROČITIM
OSVRTOM NA PRIPREME JUGOSLOVENSKOG REKORDERA NA 400M I 400M SA PREPONAMA,
ĐANIJA KOVAČA, ZA EVROPSKI ŠAMPIONAT 1962. GOD. U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 349-354
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE / TRČANJE PREKO PREPONA / TRENAŽNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 62/68
INDIVIDUALNI ELEMENTI U TEHNICI BACANJA KLADIVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 355-358
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
BACANJE KLADIVA / INDIVIDUALNA TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/69
Šturm, Jože
NEKA PITANJA TRENIRANJA TRČANJA NA SREDNJIM PRUGAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 359-366, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENAŽNI PLAN / IZDRŽLJIVOST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/70
Lang, Leo
SPECIFIČNOSTI U SAVREMENOM TRENINGU MARATONACA U SVIJETU I KOD NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 367-376, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
MARATON / TRENING / TEHNIKA / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 62/71
ANALIZA FAZE PREDNJEG ODUPIRANJA U BRZOM TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 377-382, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SPRINT / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Puhanić, Vladimir
rbr: 62/72
VEŽBE GIPKOSTI BACAČA KOPLJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 383-390
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / VEŽBE GIPKOSTI / GIPKOST
--------------------------------------------------------------------------------
Žarković, Miodrag
rbr: 62/73
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 390
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
PREPONA / SPORT. SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/74
Rebula, Oto
NEPOSREDNA PRIPREMA ATLETIČARA-DESETOBOJCA PRED TAKMIČENJE I U TOKU TAKMIČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 391-403
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
ATLETSKI DESETOBOJ / TAKMIČARSKE PRIPREME / OPORAVAK / ISHRANA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/75
ATLETIKA I REKREACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 404-405
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
ATLETIKA / REKREACIJA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Volkov, N.
NEKE OSNOVNE POSTAVKE U TRENINGU TRČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 406-412
rbr: 62/76
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
TRČANJE / TRENING / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Flanagan, E.
rbr: 62/77
TRENING SA TEGOVIMA JOHNA THOMASA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 412-413
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKOK UVIS / VEŽBE SA TEGOVIMA / THOMAS, JOHN
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/78
Nett, Toni
TRENING ARMINA HARY-JA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 413-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPRINT / TRENAŽNI PLAN / HARY, ARMIN
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/79
Ž., Ž.
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 419
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/80
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 420
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/81
Vesić, Ž.
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 421
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
KROS / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/82
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 422-423
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ATLETIKA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 62/83
KONC-MAK, ERŽEBET - JANKOVIĆ, MELANIJA: KINEZITERAPIJA - PRAKTIČNI DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 424
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / UDŽBENIK
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 62/84
HENNINGS-FRUCHT,ADOLF: "GRENZEN DER MENSCHLICHEN LEISTUNGSFAHIGKEIT IM
SPORT"(GRANICE LJUDSKIH SPOSOBNOSTI U SPORTU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 7-8, str. 424
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / GRANICE RAZVOJA / SPORT. REZULTAT, ANALIZA / POLNE ODLIKE
/ UZRASNE ODLIKE / PLIVANJE / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 62/85
PREDNACRT USTAVA JOŠ JASNIJE OTVARA PERSPEKTIVU NAŠEG RAZVOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 425-427
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
USTAV / SAMOUPRAVLJANJE / OPŠTINA / BAVLJENJE SPORTOM / RUKOVOĐENJE SPORTOM
--------------------------------------------------------------------------------
Nišavić, Miloš
rbr: 62/86
SMUČANJE NEKAD I SAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 428-431
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 62/87
DA LI JE POTREBNO OSNIVATI SAVEZ ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 432-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. SAVEZ / UDRUŽIVANJE / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Jeločnik, Marjan
rbr: 62/88
OMLADINSKE SMUČKE SA GLEDIŠTA SAVREMENE TEHNIKE I METODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 435-437
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJE, OMLADINSKE / KONSTRUISANJE OPREME
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 62/89
PSIHO-SOCIJALNA INTEGRACIJA LIČNOSTI KROZ LIČNI DOŽIVLJAJ U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 438-447, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
LIČNOST / PSIHOLOGIJA / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 62/90
TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU SPORTSKU ZNAČKU KAO OBLIK OSTVARIVANJA ZADATAKA FIZIČKOG
VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 448-455
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / OCENJIVANJE / TESTIRANJE /
METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Štromar, Božidar
rbr: 62/91
ŠKOLSKA DRUŠTVA GRADA I KOTARA RIJEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 456-461
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / KOTOR RIJEKA / PRIKAZ PRIMERA / UDRUŽIVANJE / SPORT.
SAVEZ / PRAVO TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Nimkijević, Branislav
rbr: 62/92
NEKA ISKUSTVA IZ RADA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU "RADOST": (pri Osnovnoj školi
"Vlada Aksentijević"- Beograd)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 462-467
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Vuković, Dušan
rbr: 62/93
POVREDE NA ČASOVIMA TELESNOG VASPITANJA: (mere za njihovo sprečavanje)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 468-470
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 62/94
ZA PRAVILNU KONCEPCIJU U SMUČARSKOM SPORTU: (kritička razmatranja o radu
smučarskih organizacija)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 471-473
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / RAZVOJNI PROBLEMI / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Novaković, Ratomir
SMUČARSKE SKAKAONICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 474-485
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
rbr: 62/95
SKI SKOKOVI / SKAKAONICA, KONSTRUKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 62/96
OSVRT NA RAZVOJ PLIVAČKOG MARATONA U MAKEDONIJI: (Ohrid pokretač i pionir
plivačkog maratona)
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 486-488
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
PLIVANJE / MARATON / ISTORIJSKI RAZVOJ / OHRID
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 62/97
UČENJE SMUČANJA: Prve vežbe u mestu za "sprovođenje" sa smučkama
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 489-493
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 62/98
GREŠKE U PRAKTIČNOM RADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 494-495
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Kalačić, Nikša
rbr: 62/99
PLAN NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA DVOJEZIČNE GIMNAZIJE U ROVINJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 496-497
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNI PLAN / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA / ČAS FV, FOND
-------------------------------------------------------------------------------Mejovšek, Milko
rbr: 62/100
NOVOSTI U TEHNICI I NASTAVI SMUČANJA NA KONGRESU U ITALIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 498-502
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKI ŠKOLA / KONGRES / OBUČAVANJE / POČETNICI / DECA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Penjin, Momčilo
rbr: 62/101
O RADU DEČJIH I OMLADINSKIH SPORTSKIH ŠKOLA U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 503-507
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. ŠKOLA / DECA / OMLADINA / SPORT. SELEKCIJA, RANA / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
URADITE SAMI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 507
rbr: 62/102
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SAONICE / TROTINET ZA SNEG I LED / SPORT. SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/103
DA VAS PODSETIMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 508
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Da vas podsetimo
Ključne reči:
SKIJANJE / STRUČNA ZVANJA / KINEZITERAPIJA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 62/104
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 509
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
ATLETIKA / EVROPSKO PRVENSTVO / PEA, BEOGRAD, 1962 / GIMNASTIKA / NASTAVA FV /
ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/105
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 510-512
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
NAGRADA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" / ČERINA, VITOMIR / NASTAVNICI FV / NAGRADE /
STRUČNA UDRUŽENJA / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 62/106
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 513
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ŽLUVA, JOSIP / BIOGRAFIJA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 62/107
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1962.
Fizička kultura, Beograd, vol. 16 (1962) sv. 9-10, str. 517-519
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Sadržaj članaka
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
GODINA FIZIČKE KULTURE MLADIH, NOVI PODSTICAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 1-6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
rbr: 63/1
Ključne reči:
PIONIRSKE IGRE / "GODINA FK MLADIH" / PROPAGANDA / ŠKOLSTVO / FIZIČKO
VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/2
Ulaga, Drago
TEORIJA FIZIČKE KULTURE ZAOSTAJE ZA DRUŠTVENIM RAZVOJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 7-17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / NASTAVA FV / VRHUNSKI SPORT / SPORT. REKREACIJA / OPŠTINA /
PROPAGANDA / MASOVNI MEDIJI / DRUŠTVENI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/3
Kurelić, Nikola
PROBLEMI ORGANIZACIJE FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol.
(1963) sv. 1-2, str. 18-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/4
Stojanović, Milutin; Koturović, Ljubiša; Vlah, Radivoje; Šerbedžija, Ankica
POVREDE NA SMUČANJU I NJIHOVO SPREČAVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 28-36, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
SKIJANJE / POVREDE, STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Blagojević, Slobodan
rbr: 63/5
FIZIČKO VASPITANJE U GIMNAZIJI PO IZBORU UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 37-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZBORNA NASTAVA / GIMNAZIJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/6
ORGANIZACIJA TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU ZNAČKU: Konkretni pokušaji rešenja
u jednoj osnovnoj školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 44-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / TAKMIČENJE, ORGANIZACIJA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Vasiljević, M.
rbr: 63/7
O NEKIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA - KROZ PRIZMU JEDNE OBIČNE VEŽBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 57-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENA KONTROLA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Dušan
rbr: 63/8
DOMAĆI ZADACI IZ FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 62-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 63/9
PROBLEMI NASTAVE U ŠKOLAMA ZA UČENIKE U PRIVREDI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 67-72
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE /
-------------------------------------------------------------------------------Gava, Aleksej
rbr: 63/10
TREBA LI MENJATI NAČIN OBUKE POČETNIKA U SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 73-79
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Žilović, Stevan
OBAVEZNA NASTAVA SMUČANJA U UČITELJSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 80-84
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 63/11
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČITELJSKA ŠKOLA / SKI KURS
-------------------------------------------------------------------------------Pantić, Mihajlo
rbr: 63/12
KAKO SMO ORGANIZOVALI ZIMSKE IZLETE U PLANINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 85-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZIMOVNIK / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Čerina, Vitomir
rbr: 63/13
JEDNA MERA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA GRAĐEVINSKOG ŠKOLSKOG CENTRA U
BEOGRADU ZA REGULISANJE SVOG RADNOG OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 91-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNE NORME / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav; Šepa, Milica
rbr: 63/14
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 97-98
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
vesti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / ŠKOLSKI SPORT / STRUČNI SKUP
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/15
BORA JOVANOVIĆ - SISTEMI I SISTEMATIZATORI GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 99
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
GIMNASTIKA / SISTEMATIZACIJA / TEORIJA FK / BIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Miodrag
rbr: 63/16
SAONICE ZA DUBOKI SNEG I REKET SA STONI TENIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 100
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
uradite sami
Ključne reči:
SANKE / STONOTENISKI REKET
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 63/17
DRUGA REDOVNA KONFERENCIJA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 3-6
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Zaključci II redovne konferencije Saveza društava nastavnika
fizičkog vaspitanja Jugoslavije
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / KONFERENCIJA / ORGANIZOVANJE /
ZAPOŠLJAVANJE / STRUČNI KADAR
--------------------------------------------------------------------------------
Ždijara, Branko
rbr: 63/18
NEKA AKTUELNA PITANJA FIZIČKOG VASPITANJA U NAŠIM ŠKOLAMA I PROBLEMI KOJE TREBA
REŠAVATI U CILJU POVEĆANJA NJEGOVE PRAKTIČNE VREDNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 1-2, str. 8-32, lit. 245
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Zaključci II redovne konferencije Saveza društava nastavnika
fizičkog vaspitanja Jugoslavije
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNI PROBLEMI / ŠKOLSKA DOKUMENTACIJA / PLANIRANJE / STRUČNE
INSTITUCIJE / STRUČNO USAVRŠAVANJE / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/19
ŠKOLSKI KROSEVI - AKTUELAN PROBLEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 101-102
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / KROS / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 63/20
PROTIVREČJA I DEVIJACIJE U TEORIJI I PRAKSI NAŠE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 103-115
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
TEORIJA FK / INTERDISCIPLINARNOST / NAUČNI RAD / ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVA
FV / SPORT / VRHUNSKI SPORT / SPORT. REKREACIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Friedrich, Vlasta
rbr: 63/21
NEKA BIOLOŠKA ZAPAŽANJA U VEZI SA RAŠĆENJEM I STARENJEM ORGANIZMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 116-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / STARENJE / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 63/22
PROBLEM SISTEMA OPŠTE FIZIČKE PRIPREME (OPŠTE FIZIČKOG OBRAZOVANJA) NA ŠKOLAMA
ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 119-125
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
opšti deo
Ključne reči:
STUDENTI FK / OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NORME / VIŠA
PEDAGOŠKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 63/23
POLIGON KAO SREDSTVO I NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA FIZIČKOG ODGOJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 126-142
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / POLIGON / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 63/24
FIZIČKO VASPITANJE U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U
BOČARU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 143-149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / UČITELJI /
PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Vladeta
rbr: 63/25
PRILOG DISKUSIJI O POTREBI IZMENE PROPOZICIJA TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU
ZNAČKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 150-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / SPORT. PRAVILA / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/26
"PRIBLIŽIMO" PENJANJE UZ KONOPAC UČENICIMA: (Neki predlozi i praktična rešenja)
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 154-165
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / PENJANJE UZ KONOPAC / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Branislav
rbr: 63/27
BAVLJENJE SPORTOM POSLE PRELEŽANOG OBOLJENJA BUBREGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 166-167, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / BUBREŽNE BOLESTI
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/28
O FIZIČKOM RAZVOJU NAŠIH FUDBALERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 168-172, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
FUDBAL / SPORTISTI / FIZIČKI RAZVOJ / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Krstić, Nikola
rbr: 63/29
BRIGA O ZDRAVLJU I FIZIČKOM RAZVITKU UČENIKA PRE POLA VEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 173-175
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Istorijski osvrti
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / UČENICI / UČENICI / ISTORIJAT / ŠKOLSKA HIGIJENA / NASTAVA
FV
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 63/30
PRILOG IZUČAVANJU DISCIPLINE BACANJA KOPLJA U ANTIČKOJ GRČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 176-182, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Istoriski osvrti
Ključne reči:
BACANJE KOPLJA / ANTIČKA GRČKA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/31
II KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE NASTAVNIKA ATLETIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 183-184
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. UČITELJI / KONGRES / VEŽBE SNAGE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 63/32
NEKOLIKO UTISAKA O FIZIČKOJ KULTURI U NORVEŠKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 185-189
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNASTIKA / NORVEŠKA / SPORT. STATISTIKA / PROFESIONALNI SPORT /
INTER LETNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/33
Ž., Ž.
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 190-191
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
PIONIRSKE IGRE / VŠFK, ZAGREB
--------------------------------------------------------------------------------
Bogojević, Borko
rbr: 63/34
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 192
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
DIZANJE TEGOVA / PODVODNI RIBOLOV / SPORT. STATISTIKA / OGLEDALO
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 63/35
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 193
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 63/36
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 194-195
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA STRUČNA LITERATURA / PLIVANJE / VATERPOLO / TRENING / IZDANJA JZFKMS /
BIOMEHANIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Žarković, Miodrag
rbr: 63/37
IZ KOMPLETA SPRAVA ZA TJELESNO VJEŽBANJE - G510 - BOSNASPORT SARAJEVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 3-4, str. 196
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Uradite sami
Ključne reči:
LESTVE / RIBSTOL
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 63/38
POVODOM STOGODIŠNJICE ROĐENJA PIERRE DE COUBERTIN-A, OSNIVAČA MODERNIH
OLIMPIJSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 197-199
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KUBERTEN, PJER DE / BIOGRAFIJA / OLIMPIJSKE IGRE / JUBILEJ
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 63/39
NEKE SPECIFIČNOSTI USLOVA STUDIRANJA NA VISOKIM ŠKOLAMA ZA FIZIČKO VASPITANJE
POSMATRANE SA HIGIJENSKOG ASPEKTA: Razmatranja jednog problema kao povod za
diskusiju
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 200-204
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
STUDENTI FK / ISHRANA / HIGIJENA
-------------------------------------------------------------------------------Ivanković, Jurica
rbr: 63/40
SAVJET ZA FIZIČKU KULTURU NARODNOG ODBORA KOMUNE SUDJELUJE U RJEŠAVANJU SVIH
PITANJA IZ OVE OBLASTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 205-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
DRUŠTVENO UPRAVLJANJE / OPŠTINA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 63/41
INTEGRACIJA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 209-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / RODITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 63/42
ZA VEĆU ODGOVORNOST U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NIŽIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 214-216
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PROPUSTI UČITELJA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 63/43
KAKO POVEĆATI EFEKAT RADA NA ČASU TELESNOG VASPITANJA: Predlog na osnovu
ispitivanja efekata rada u glavnom delu časa u zimskom periodu u jednoj
relativno dobro opremljenoj sali
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 217-219
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
TRAJANJE VEŽBANJA / ČAS FV / ZANATSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 63/44
PRILOG ISTORIJI NAŠEG SPORTA: Dva časna jubileja"90-godišnjica od postanka
veslačkog sporta u našoj zemlji (1872.) i 40-godišnjica od osnivanja našeg
veslačkog saveza (1922.-1923)
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 220-230
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
VESLANJE / ISTORIJAT / JUBILEJ / SPORT. ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 63/45
VEŽBE OBLIKOVANJA ZA IGRAČE ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 231-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizička kultura u društvenim organizacijama
Ključne reči:
ODBOJKA / VEŽBE OBLIKOVANJA / VEŽBE, PRIMERI / TELESNI DEFORMITETI
-------------------------------------------------------------------------------Mihailović, Rafailo; Todorović, Borivoje
rbr: 63/46
UPOREĐENJE NEKIH TEKSTOVA KARDIOVASKULARNE I VENTILATORNE FUNKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 236-244, lit. 53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
TEST / KARDIOVASKULARNI SISTEM / VENTILATORNI SISTEM / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 63/47
DA NAM REKVIZITI NE PREDSTAVLJAJU TERET
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 245-253
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naši objekti i rekviziti
Ključne reči:
SPORT. REKVIZIT / REKVIZITI, SMEŠTAJ / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Slobodan
rbr: 63/48
PROBLEMI DRENAŽE SPORTSKIH TERENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 254-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naši objekti i rekviziti
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / DRENAŽA TERENA
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 63/49
NEKOLIKO SAVETA ("PRAVILA") MLADOM NASTAVNIKU FIZIČKOG VASPITANJA, MANJE
ISKUSNOM POČETNIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 263-266
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
METODIKA / ODNOSI UČENIK-NASTAVNIK
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 63/50
OSVRT NA JEDNU SKUPŠTINU ODBORA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 267-270
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVEZ ŠSD / ŠKOLSKI SPORT / TAKMIČARSKI SISTEM /
OBUČAVANJE / PLIVANJE / ZIMOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Lauritzsen, Aase Irene
rbr: 63/51
NASTAVA GIMNASTIKE U NORVEŠKOJ, CILJEVI I PERSPEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 271-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNASTIKA / NORVEŠKA / ISTORIJAT
-------------------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
rbr: 63/52
STUDIJ I POST-DIPLOMSKI STUDIJ NA SPRINGFILD KOLEDŽU U SJEDINJENIM AMERIČKIM
DRŽAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
FFK / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / SPRINGFILD KOLEDŽ / SAD
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/54
MEĐUNARODNI KURS U OLIMPIJI 1963. GODINE I MEĐUNARODNI KONGRES U TOKIJU 1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
INTER OLIMPIJSKA AKADEMIJA / REKREACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 63/54
PETI KUP EVROPE U GIMNASTICI ZA MUŠKARCE I 42 KONGRES FIG-E
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 281
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / FIG KONGRES / EVROPSKI KUP
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav; Penjin, Momčilo; T., J.
rbr: 63/55
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 282
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / SAVEZ ŠSD / ŠKOLSKI SPORT / KUGLE
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 63/56
ZANIMLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 283
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Zanimljivosti
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / EFEKTI NASTAVE / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 63/57
PREDSTAVLJAMO VAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 284
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Predstavljamo vam
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/58
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 285-290
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 63/59
MRAKOVIĆ MILOŠ - UČENIČKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 290
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Miodrag
rbr: 63/60
PENJALA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU I PREPREKE I PENJALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 5-6, str. 291
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Uradite sami
Ključne reči:
PENJALA / PREPREKE
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 63/61
FIZIČKO VEŽBANJE KAO KULTURNA DELATNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 293-298
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / KULTURA / TEORIJA FK / SPORT. REKORD
-------------------------------------------------------------------------------Flander, Marijan
rbr: 63/62
ORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE U SOCIJALISTIČKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI
JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 299-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ORGANIZOVANJE / NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / JNA / ŠKOLOVANJE KADROVA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. SAVEZ /
KLUB / JOK / DRŽAVNI ORGANI / ZAVOD FK
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 63/63
ODNOS STRUČNOG DRUŠTVA NASTAVNIKA FIZIČKOG ODGOJA PREMA PROSVJETNO-PEDAGOŠKOJ
SLUŽBI: Primer iz SR Hrvatske
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 313-315
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / PEDAGOŠKA SLUŽBA / STRUČNO USAVRŠAVANJE /
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Žeželj, Andra
rbr: 63/64
LIČNOST NASTAVNIKA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 316-321, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / LIČNOST / ESTETIKA / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 63/65
O PLANIRANJU GRADIVA (ZADATAKA) U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 322-331
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
PLANIRANJE NASTAVE / ANALIZA SLUČAJA / METODIKA
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 63/66
Matković, Antun; Vlah, Radivoje; Ivančević, Slavko; Stojanović, Milutin;
Koturović, Ljubiša; Šabović, S.
PRILOG PROUČAVANJU VELIČINE OPTEREĆENJA UČENIKA NA ČASOVIMA TELESNOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 332-339, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
OPTEREĆENJE, INTENZITET / ČAS FV / PULS / KRVNI PRITISAK
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 63/67
MIŠLJENJE UČENIKA O FIZIČKOM VASPITANJU: Rezultati jedne ankete
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 340-347
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / MIŠLJENJA UČENIKA / ZANATSKA ŠKOLA / OCENJIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Matvejev, L.P.
rbr: 63/68
PROBLEM PERIODIZACIJE SPORTSKOG TRENINGA (PREVEO N. KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 348-362
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
TEORIJA TRENINGA / PERIODIZACIJA TRENINGA / TRENAŽNO OPTEREĆENJE / ATLETIKA /
SPORT. FORMA
-------------------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
VREDNOST IZOMETRIČKIH VEŽBI SNAGE
rbr: 63/69
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 363-366, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
IZOMETRIJSKE VEŽBE / VEŽBE SNAGE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/70
Kiš, Franja
PIONIRSKA SPORTSKA ŠKOLA ZA KOŠARKU PRI DRUŠTVU ZA FIZIČKU KULTURU "PIONIR" U
ČELAREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 367-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe; Gavrilović, Živojin
rbr: 63/71
SOMATOMETRIJSKI PODACI O KUGLAŠIMA I RUKOMETAŠIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 371-374, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
RUKOMET / KUGLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stella, Ivo
TABLICA ZA BRZO I TAČNO UTVRĐIVANJE GODINA STAROSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 375-377
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 63/72
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODREĐIVANJE STAROSTI / ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA
-------------------------------------------------------------------------------Tasić, Jovica
rbr: 63/73
VESTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 378-379
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / PERIODIKA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 63/74
POLIČ BRANKO - TEORETSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE - TEZE, BROŠIRANO IZDANJE
SAVEZNOG ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU, BEOGRAD, 1963.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 380-381
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TEORIJA FK / SOCIJALNI ASPEKTI / SAMOUPRAVNO DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 63/75
KONSTANTIN MOMIROVIĆ - "DŽUDO", IZDANJE "SPORTSKE ŠTAMPE" ZAGREB I "SPORTSKE
KNJIGE" BEOGRAD, 1963.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 381
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
DŽUDO / ISTORIJAT / TEHNIKA / FILOZOFIJA SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 63/76
INFORMACIJE IZ OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 381-382
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
REFERATIVNI BILTEN / IZDANJA JZFKMS
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 63/77
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 382-386
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / "ANALI VŠFV" / IZDANJA JZFKMS
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/78
s. n.
KONKURS ZA IZRADU ZNAKA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 387
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Konkurs
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / LOGOTIP / KONKURS
--------------------------------------------------------------------------------
Ratimir, Novak
rbr: 63/79
KOŠ ZA KOŠARKU I GOL ZA RUKOMET
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 7-8, str. 388
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Uradite sami
Ključne reči:
KOŠ / RUKOMETNI GOL
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/80
Redakcija
UVODNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 389-391
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK / ANALIZA RAZVOJA / NASTAVA FV / SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 63/81
SPROVOĐENJE ZAKLJUČAKA JUGOSLOVENSKOG KONGRESA ZA FIZIČKU KULTURU I NEKI
AKTUELNI PROBLEMI I ZADACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 392-405
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK / ANALIZA RAZVOJA / NASTAVA FV / SPORT. ORGANIZACIJA /
ČLANSTVO / SPORT. OBJEKAT / SPORT. REZULTAT / DRUŠTVENI ASPEKTI / MASOVNOST /
TURIZAM / RUKOVOĐENJE SPORTOM / PLANIRANJE RAZVOJA / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/82
Kristančić, Boris
PLANIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA-DOBRA POLITIKA RAZVOJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 406
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Luce, Žitnik
rbr: 63/83
MNOGOBROJNE MOGUĆNOSTI SARADNJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 407-408
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
JNA / SPORT. OBJEKAT / RUKOVOĐENJE SPORTOM / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Svilarić, Stojan
rbr: 63/84
ISKUSTVA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 408-409
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT / ANALIZA RAZVOJA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 63/85
NAJAKTUELNIJI JE PROBLEM NASTAVE U PRVA ČETIRI RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE, ODNOSNO
ŠKOLOVANJE UČITELJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 410-411
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Vučinić, Budo
rbr: 63/86
ŠKOLSKO FIZIČKO VASPITANJE NA KOSOVU I METOHIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 411-412
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ANALIZA RAZVOJA / KOSOVO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/87
Moro, Petar
FINANSIRANJE VANŠKOLSKE FIZIČKE KULTURE U ZRENJANINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 412-413
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
OPŠTINA / SOFK / FINANSIRANJE / ZRENJANIN
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
PROGRES O OBRAZOVANJU PROFESIONALNIH KADROVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 414-416
rbr: 63/88
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NAUČNI KADAR / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Novogradić, Slobodan
rbr: 63/89
OTVORENA PITANJA STRUČNIH KADROVA U DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 416-418
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / STRUČNI KADAR / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 63/90
KVALITETNIJA SHVATANJA I RAD
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 418-421
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / FILOZOFIJA FK / SPORT / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Nenadović, Vladimir
NAŠE URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 421-422
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 63/91
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
IZGRADNJA OBJEKATA / URBANISTIČKO PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ocokoljić, Blažimir
rbr: 63/92
NEKOLIKO SPORNIH PITANJA IZ PRAKSE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 422-424
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / MASOVNOST / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Macanović, Hrvoje
rbr: 63/93
UJEDINJENIM SNAGAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 424-425
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
"PARTIZAN" HRVATSKE / HRVATSKA
-------------------------------------------------------------------------------Zečević, Ljubiša
rbr: 63/94
SISTEM PREPORUKA ZAMENITI ZAKONSKIM PROPISIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 425-426
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
PLANIRANJE RAZVOJA / ZAKONODAVSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Rožman, Marko
rbr: 63/95
KAKVA KONCENTRACIJA VRHUNSKIH TAKMIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 426-427
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / FINANSIRANJE / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Prelić, Miroslav
rbr: 63/96
KRITIČKE I SAMOKRITIČKE OCENE I NOVI ZADACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 427-431
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
IDEOLOŠKI ASPEKTI / DRUŠTVENI RAZVOJ / OMLADINSKA ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vipotnik, August
rbr: 63/97
ODVOJIMO VIŠE SREDSTAVA ZA KADROVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 431-432
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
STRUČNI KADAR / FINANSIRANJE / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Gardašević, Milena
rbr: 63/98
ULAZITI SA VIŠE STRANA, STRUČNIJE I ORGANIZOVANIJE, U RADNE KOLEKTIVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 432-433
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
REK. RADNIKA / RSI / SINDIKAT / OPŠTINA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 63/99
KRITIKA NEKIH STAVOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 433-434
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
REKREACIJA / TERMINOLOGIJA / STRUČNI SKUP / POLITIČKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Reljić, Jelica
rbr: 63/100
KADROVSKE CENTRE TREBA DALJE RAZVIJATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 434-435
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / FLUKTUACIJA KADROVA / POSTDIPLOMSKE STUDIJE
--------------------------------------------------------------------------------
Andrejević, Mihajlo
rbr: 63/101
KADROVSKE CENTRE TREBA DALJE RAZVIJATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 435-436
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
SPORT. LEKARI / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Bunuševac, Toma
rbr: 63/102
TREBA UVESTI OBAVEZNU NASTAVU FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 436-438
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 63/103
PET NOVIH ŠKOLA U NIŠU BEZ SALA ZA VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 438
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZGRADNJA OBJEKATA / ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Topic, Hajrudin
rbr: 63/104
SPORTOM SE OBAVEZNO BAVE SVI STUDENTI PRVE GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 438-439
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
STUDENTSKI SPORT / NASTAVA FV / UNIVERZITET
-------------------------------------------------------------------------------Sokolović, Mehmed
rbr: 63/105
SAVEZI ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU U OPŠTINI I SREZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 439-440
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
OPŠTINA / SREZ / SOFK / SPORT. SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Pincetić, Ljubo
rbr: 63/106
O IZVORIMA FINANSIRANJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 440
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. PROGNOZA / LOTO
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 63/107
NEDOSTATAK NAUČNE DOKUMENTACIJE I PEDAGOŠKO INSTRUKTORSKE SLUŽBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 441
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NAUČNA DOKUMENTACIJA / SPORT. STATISTIKA / PEDAGOŠKA SLUŽBA
-------------------------------------------------------------------------------Jovićević, Pavle
rbr: 63/108
OTVORITI GRAĐANIMA VRATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 441-442
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Miloš
rbr: 63/109
KADROVI ZA POTREBE RADNIH ORGANIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 442
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
RSI / STRUČNI KADAR / PRIVREDA
-------------------------------------------------------------------------------Tubić, Milojko
FIZIČKA KULTURA I STATUTI OPŠTINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 442-443
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
rbr: 63/110
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
DRUŠTVENA PODRŠKA / OPŠTINSKI STATUT / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------Hrkač, Tomislav
rbr: 63/111
KO JE KRIV ZA PROPUSTE I NEGATIVNE POJAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 443-444
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
RUKOVOĐENJE SPORTOM / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Naumovski, Nikola
rbr: 63/112
SITUACIJA U SR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 444-445
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. ORGANIZACIJA / ANALIZA RAZVOJA / MAKEDONIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jončić, Koča
rbr: 63/113
O JAVNOSTI PRI TROŠENJU SREDSTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 445-446
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
FINANSIRANJE / PLANINARSTVO / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Djetelić, Pero
rbr: 63/114
MASOVNOST PRE SVEGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 447-449
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
MASOVNOST / VRHUNSKI SPORT / RADNIČKI SPORT / ZLOUPOTREBA SPORTA
-------------------------------------------------------------------------------Ivković, Vlado
rbr: 63/115
ZAVRŠNA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 449-450
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / RUKOVOĐENJE SPORTOM / AMATERIZAM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/116
ZAKLJUČCI SAVETOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 451-455
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
JUGOSLOVENSKI KONGRES FK / PLANIRANJE RAZVOJA / SAVETOVANJE / SOCIJALISTIČKO
VASPITANJE / MASOVNOST / OPŠTINA / MASOVNI MEDIJI / ZLOUPOTREBA SPORTA /
RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/117
CILJEVI I ZADACI SEDMOGODIŠNJEG PLANA RAZVITKA FIZIČKE KULTURE 1964-1970.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 456-468
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / PLAN RAZVOJA, SEDMOGODIŠNJI / SPORT. STATISTIKA / MASOVNOST /
NASTAVA FV / SPORT. ORGANIZACIJA / VRHUNSKI SPORT / IZGRADNJA OBJEKATA /
FINANSIRANJE / POSTDIPLOMSKE STUDIJE / NAUČNI RAD / IZDAVAČKA DELATNOST /
PROPAGANDA / RUKOVOĐENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/118
s. n.
IZVRŠENJE PERSPEKTIVNOG PETOGODIŠNJEG PLANA RAZVITKA FIZIČKE KULTURE U PERIODU
1957-1961.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 468-474
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
PETOGODIŠNJI PLAN / FINANSIRANJE / NASTAVA FV / KADROVSKA ŠKOLA / SPORT.
OBJEKAT / DRŽAVNE DOTACIJE / INVESTICIJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 63/119
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1963.
Fizička kultura, Beograd, vol. 17 (1963) sv. 9-10, str. 477-479
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Savetovanje o rezultatima Jugoslovenskog kongresa za fizičku
kulturu
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Stepišnik, Drago
rbr: 64/1
DR VIKTOR MURNIK
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 1-5
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
MURNIK, VIKTOR / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / "SOKO" / GIMNASTIKA / PROSTE VEŽBE
/ STROJEVE VEŽBE / SPORT. GIMNASTIKA / SLOVENIJA / TEORIJA FK / TERMINOLOGIJA /
METODIKA / PERIODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/2
PROBLEMI DALJEG RAZVOJA KADROVSKIH ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 6-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / JUGOSLAVIJA / SREDNJE OBRAZOVANJE / VIŠE OBRAZOVANJE / VISOKO
OBRAZOVANJE / NASTAVNICI FAKULTETA / SPORT. OBJEKAT / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 64/3
O JEDNOM RASKORAKU U NASTAVNOM RADU SA STUDENTIMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 19-25, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
STUDENTI FK / KONDICIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / REŽIM ŽIVOTA / ISHRANA /
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / TRENAŽNO OPTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------Radosavljević, Olivera
rbr: 64/4
ANALIZA PRIJEMNIH ISPITA FIZIČKE SPREMNOSTI ZA ŽENE NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FIZIČKO
VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 26-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/5
JEDNA DILEMA - KOLEGE, KAKO DA SE RAZUMEMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 35-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PROFESIONALNI UGLED / RADNO OPTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 64/6
RAZREDNIM UČITELJIMA TREBA PRUŽITI ŠTO NEPOSREDNIJU POMOĆ ZA UNAPREĐENJE
NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 50-56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / KURSEVI ZA UČITELJE / VEŽBE
--------------------------------------------------------------------------------
Begović, Aleksandar
rbr: 64/7
PRIPREMNE VEŽBE ZA BACANJE KUGLE U SREDNJOJ ŠKOLI SA CILJEM RAZVIJANJA SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 57-62, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Wein, Dezsone
rbr: 64/8
MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE ČASA TELESNOG VEŽBANJA (PREVEO SA MAĐARSKOG RUDOLF
GOMBAČ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 63-66
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
ČAS FV / PLANIRANJE / METODIKA / KORIŠĆENJE VREMENA
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 64/9
NOVIJI POGLEDI NA TRENING MIŠIĆNE SNAGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 67-75, lit. 25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / TRENING / IZOMETRIJSKA METODA / IZOTONIČKA METODA / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kališnik, Miroslav
SPORT I STRES
rbr: 64/10
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 76-79, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
STRES / SELEY, HANS / TRENING / ADAPTACIONA ENERGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 64/11
EKSPERIMENTALNO TAKMIČENJE U "MODERNOJ GIMNASTICI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 80-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / TAKMIČENJE, EKSPERIMENTALNO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/12
Stella, Ivo
IZMIJENIMO RADNA ISKUSTVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 84-89
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / SPORT. REKVIZIT / RUKOVANJE SPRAVAMA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 64/13
KAKO JE SPROVEDEN JEDAN IZLET U VII I VIII RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 90-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
IZLET / NASTAVA FV / PEŠAČKA TURA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica; Stojanović, Milutin
rbr: 64/14
E.J.KLAUS, H.NOACK - FRAU UND SPORT (IZDANJE - GEORG THIEME VERLAG, STUTTGART
1961.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 93
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ŽENE / SPORT. POVREDE / POLNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje
rbr: 64/15
ZBORNIK RADOVA PRVOG NAUČNO-STRUČNOG SASTANKA SPORTSKIH LEKARA JUGOSLAVIJE
(UDRUŽENJE LEKARA SPORTSKE MEDICINE JUGOSLAVIJE, BEOGRAD, 1963.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 93-94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / TRAUMATOLOGIJA / KARDIOVASKULARNI SISTEM / RESPIRATORNI
SISTEM / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 64/16
PROF. DR K. LINDEMAN, DR H. TEIRICH-LEUBE, PRIV. DOZ. DR W. HEIPERTZ "LEHRBUCH DER KRANKENGYMNASTIK", IV BAND (IZDANJE - GEORG THIEME VERLAG STUTTGART)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 94
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / PROFESIONALNA OBOLJENJA / INTERNA OBOLJENJA / STRANA STRUČNA
LITERATURA / IZDANJA JZFKMS / ATLETIKA / VESLANJE
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/17
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 94-95
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/18
s. n.
SAOPŠTENJE ŽIRIJA ZA IZBOR ZNAKA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 1-2, str. 96
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / LOGOTIP / KONKURS
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Zoran; Todorović, Borivoje
rbr: 64/19
SISTEMATSKO TELESNO VEŽBANJE I MLADI ORGANIZAM: Fiziološki osvrt
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 97-106, lit. 33
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIOLOGIJA / BIOHEMIJA / MIŠIĆNA SILA / SRCE / POTROŠNJA
KISEONIKA / VEGETATIVNI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 64/20
MERENJE BRZINE NERVNO-MIŠIĆNE REAKCIJE APARATOM JEDNOSTAVNE KONSTRUKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 107-115, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / BRZINA / REAKCIOMETAR
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 64/21
KAZNA KAO PEDAGOŠKO SREDSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 116-122
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz školstva
Ključne reči:
KAZNA / PEDAGOGIJA / GIMNAZIJA / STRUČNA ŠKOLA / ANKETA
-------------------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 64/22
VEŽBE ZA JAČANJE MIŠIĆA TRUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 123-136, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz školstva
Ključne reči:
VEŽBE SNAGE / MIŠIĆI TRUPA / SNAGA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/23
Zdanski, Ivan; Zdanski, Bojana
OČIGLEDNA SREDSTVA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 137-146, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz školstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / OČIGLEDNA SREDSTVA / DEMONSTRIRANJE / SLIKA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Boža; Novaković, Nedeljko; Savić, Srđan
rbr: 64/24
REZULTATI ISPITIVANJA PRIPREMLJENOSTI NAŠIH VRHUNSKIH BICIKLISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 147-163
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BICIKLIZAM / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/25
ZAJEDNIČKI KONGRES SVETSKE I EVROPSKE FEDERACIJE NASTAVNIKA-TRENERA ATLETIKE:
Duizburg 11.-13. III 1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 164-173
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENING / SKOK MOTKOM / TRČANJE DUGIH PRUGA / TRČANJE SREDNJIH PRUGA
/ FIZIOLOGIJA / INTERVALNI TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
LOGOROVANJE U SAD
rbr: 64/26
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 174-177
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
LOGOROVANJE / KAMPOVI, VRSTE / SAD / RUKOVOĐENJE KAMPOM
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 64/27
"SPORTSKO-REKREATIVNA" DELATNOST U BUGARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 178-179
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / BUGARSKA / PROIZVODNA GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------SD nastavnika fv Ju
rbr: 64/28
SAVETOVANJE O PROFILU KADROVA ZA NASTAVU U ŠKOLAMA I I II STUPNJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 180-186
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / PROFIL KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/29
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 3-4, str. 187-192
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Puljević, Bogdan
rbr: 64/30
UZ STOGODIŠNJICU SMRTI - NEPOZNATI VUK
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 193-202
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ / JUBILEJ / BIOGRAFIJA / NARODNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 64/31
O GRUPAMA ZA FIZIČKO VASPITANJE NA VIŠIM PEDAGOŠKIM ŠKOLAMA I AKADEMIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 203-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
VIŠA ŠKOLA FV / NASTAVNICI VIŠE ŠKOLE / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/32
NARODNA KONJIČKA BORAČKA NADMETANJA U NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 209-222, lit. 22
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KONJIČKA NADMETANJA / TRADICIONALNI SPORTOVI / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Krakovjak, G.M.
rbr: 64/33
REŽIM DANA - DRAGOCENO SREDSTVO FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA (PREVOD SA RUSKOG RUŽICA STANOJEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 223-230, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
REŽIM ŽIVOTA / UČENICI / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 64/34
FIZIČKI ODGOJ U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA: Jedno mišljenje iz Zagreba
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 231-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Gaćeša, Nikola; Živić, Tomislav
rbr: 64/35
POSTAVLJANJE I ISPRAVNOST GIMNASTIČKIH SPRAVA U PROCESU TRENINGA I NA
TAKMIČENJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 236-244, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
GIMNASTIČKA SPRAVA / RUKOVANJE SPRAVAMA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 64/36
BACANJE DISKA U HELENSKOJ AGONISTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 245-253, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BACANJE DISKA / ANTIČKA GRČKA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/37
MEHANIČKA ANALIZA TEHNIKE BACANJA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 254-261
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sporta
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TEHNIKA / MEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Gavrilović, Živojin
rbr: 64/38
O PROGRAMU SPORTSKE ANTROPOLOGIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 262-264, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
SPORT. ANTROPOLOGIJA / BIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKI RAZVOJ / TERMINOLOGIJA /
EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 64/39
NEKE BIOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE SPORTISTA GRADA ZAGREBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 265-274, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 64/40
VIJAČA OD GUME
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 275-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VIJAČA, GUMENA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/41
PRIRUČNA ČESMA I VEŠALICA ZA SVAKU PRILIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 281-282
Kategorija: Grafički prilog (crtež, fotografija)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČESMA, PRIRUČNA / VEŠALICA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 64/42
OBJAŠNJENJE O ČLANKU M. MATIĆA "JEDNA DILEMA - KOLEGE, KAKO DA SE RAZUMEMO"
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 283-284
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Za diskusiju ili prilog diskusiji
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / PROFESIONALNI UGLED
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje
rbr: 64/43
H. REINDELL, H. ROSKAMMI, W. GERSCHLER - INTERVALNI TRENING ("SPORTSKA ŠTAMPA",
ZAGREB, 1946. PREVEO SA NEMAČKOG NEDELJKO NOVAKOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 285-286
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
INTERVALNI TRENING / FIZIOLOGIJA / TRČANJE / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Horvatić, Franjo
rbr: 64/44
ROLAND MATSON - IGRAMO RUKOMET (NIP "SPORTSKA KNJIGA", BEOGRAD, 1964. PREVEO SA
ŠVEDSKOG JOVAN CEKIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 286
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
RUKOMET / NASTAVA FV / OBUČAVANJE / TEHNIKA / GOLMAN
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/45
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 5-6, str. 286-288
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 64/46
POBOLJŠATI RAD NA FIZIČKOM VASPITANJU DECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 289-293
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / EFIKASNOST VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 64/47
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE ZRELOSTI ZA ŠKOLOVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 294-298, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
POLAZAK U ŠKOLU / KALENDARSKI UZRAST / BIOLOŠKI UZRAST / ZRELOST / DECA
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 64/48
PRVI ČAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 299-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
ČAS FV, PRVI / METODIKA / MOTIVACIJA / OSNOVNA ŠKOLA / NASTUP NASTAVNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
RAZREDNIM UČITELJIMA TREBA PRUŽITI POMOĆ
rbr: 64/49
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 311-313
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 64/50
RAZVIJANJE OKRETNOSTI I SPRETNOSTI UČENIKA OD 9-10 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 314-325, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
OKRETNOST / SPRETNOST / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Mihailović, Predrag
rbr: 64/51
OBUKA NEPLIVAČA U MALOM MONTAŽNOM BAZENU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 326-330
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / BAZEN, MALI MONTAŽNI
-------------------------------------------------------------------------------Ždijara, Branko
rbr: 64/52
JEDAN PREDLOG O ZNAČKAMA "MLADI SPORTISTA", "PLIVAČ" ILI "SMUČAR"ZA UČENIKE
NIŽIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 331-336
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PLIVANJE / SKIJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Puljević, Bogdan
rbr: 64/53
DOMAĆI ZADACI - MOGUĆNOST I POTREBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 337-348
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / EKSPERIMENT /
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Marija
rbr: 64/54
ZAŠTO I U KOJOJ MERI RANA SPECIJALIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 349-352, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
SPORT. SPECIJALIZACIJA, RANA / SPORT. GRANE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Momčilo
rbr: 64/55
OD POHVALE ŠKOLE DO REPUBLIČKOG PRIZNANJA: O radu društva za fizičku kulturu OŠ
"Nada Popović" iz Kruševca)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 353-362
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje učenika u osnovnoj školi
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA / PROPAGANDA / ŠKOLSKA
SPORT. LIGA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/56
Puni, A.C.
O OSNOVAMA PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA ZA TAKMIČENJA (PREVELA SA RUSKOG
RUŽICA STANOJEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 363-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Aktuelni problemi u sportu
Ključne reči:
PSIHOLOŠKA PRIPREMA / TAKMIČENJE / MOTIVACIJA / VEŽBE LABAVLJENJA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 64/57
O IDEJI MORALNOG KODEKSA ZA SPORTISTE I SPORTSKE RADNIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 371-379
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Aktuelni problemi u sportu
Ključne reči:
MORALNI KODEKS / SPORTISTI / SPORT. RUKOVODIOCI / ETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 64/58
B. JANKOVIĆ - A. MARINKOVIĆ - ATLETIKA - SKOKOVI ("SPORTSKA KNJIGA", BEOGRAD,
1964.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 380
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SKOKOVI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/59
Gombač, Rudolf
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 7-8, str. 380-383
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 64/60
USAVRŠAVANJE NASTAVNO-VASPITNOG PROCESA JE PRIMARNI ZADATAK NASTAVNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 385-387
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
KVALITET OBRAZOVANJA / STRUČNO USAVRŠAVANJE / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Žukowska, Zofia
rbr: 64/61
ISPITIVANJA O LIČNOSTI NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U POLJSKOJ (SA POLJSKOG
PREVEO MILOŠ NIŠAVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 388-392
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / LIČNOST / POLJSKA / PSIHOLOGIJA / INOVATOR / TRADICIONALISTA /
IMPROVIZATOR
-------------------------------------------------------------------------------Gniewkowski, Waclaw
rbr: 64/62
PROBLEMI SAVREMENOSTI METODA FIZIČKOG VASPITANJA (SA FRANCUSKOG PREVELA DRAGICA
STANISAVLJEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 393-395
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Opšti deo
Ključne reči:
NASTAVA FV / POLJSKA / ŠKOLSKI SPORT / KOREKTIVNO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 64/63
NEKA ZAPAŽANJA U VEZI SA TEHNIKOM SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 396-401, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA / SKI ZAOKRET / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Erznožnik, Marko
rbr: 64/64
CELODNEVNA NASTAVA SMUČANJA U ŠKOLSKIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 402-407
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / SKI KURS / ZIMOVANJE, JEDNODNEVNO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/65
Šerbedžija, Ankica; Vlah, Radivoje; Koturović, Ljubiša; Stojanović, Milutin
ORGANIZACIJA PRUŽANJA PRVE POMOĆI I TRANSPORT POVREĐENOG U ZIMSKO-PLANINSKIM
USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 408-418, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Zimi na snegu
Ključne reči:
SKIJANJE / PRVA POMOĆ / TRANSPORT POVREĐENOG / PLANINA / ZIMA
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 64/66
RAZVIJANJE OKRETNOSTI I SPRETNOSTI UČENIKA OD 9-10 GODINA (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 419-429, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
OKRETNOST / SPRETNOST / NASTAVA FV / VEŽBE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje; Đurović, Gradimir
rbr: 64/67
ELEKTRIČNA AKTIVNOST MIŠIĆA ZA VREME DINAMIČKE I STATIČKE KONTRAKCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 430-438, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
SNAGA, STATIČKA / SNAGA, DINAMIČKA / EMG
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 64/68
SKOK UDALJ - DISCIPLINA HELENSKOG PENTATLONA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 439-444, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
SKOK UDALJ / ANTIČKI PENTATLON / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kukolevski, G.M.
rbr: 64/69
ELEKTROENCEFALOGRAFSKI METOD U ODREĐIVANJU TRENIRANOSTI SPORTISTA (SA RUSKOG
PREVEO BORIVOJE TODOROVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 445-448
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
KONTROLA TRENIRANOSTI / EEG
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 64/70
VIŠA NERVNA DELATNOST I TEHNIKA I TAKTIKA SPORTSKE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 449-452, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
NERVNI SISTEM / SPORT. IGRE / TAKTIKA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/71
OSNIVANJE ZAJEDNICE ŠKOLA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 453-455
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / ZAJEDNICA VŠFV / UPISNA POLITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 64/72
STALNA KONFERENCIJA KADROVSKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 456
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Ostali radovi
Ključne reči:
"STALNA KONFERENCIJA KŠ"
-------------------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta
rbr: 64/73
KONGRES UDRUŽENJA ZA SPORTSKU MEDICINU NJEMAČKE DEMOKRATSKE REPUBLIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 457-458
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / STAROST / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje
rbr: 64/74
TH. HETTINGER - IZOMETRISCHES MUSKELTRAINING (G. THIEME, 1964. STUTTGART)
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 459
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
IZOMETRIJSKI TRENING / SNAGA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/75
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 459-463
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 64/76
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 18 (1964) sv. 9-10, str. 467-468
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 65/1
NEKA ZAPAŽANJA SA OLIMPIJSKIH IGARA U TOKIJU 1964. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 1-5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
XVIII Olimpijske igre održane u Tokiju 1964. godine
Ključne reči:
TAKMIČENJE, ANALIZA / SPORT. GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
SANITETSKA SLUŽBA NA XVIII OLIMPIJSKIM IGRAMA U TOKIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 6-7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
XVIII Olimpijske igre održane u Tokiju 1964. godine
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE 1964 / ZDRAVSTVENO OBEZBEĐENJE
rbr: 65/2
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/3
Acić, Olga
REZULTATI TAKMIČENJA NA XVIII OLIMPIJSKIM IGRAMA U TOKIJU 1964. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 8-48
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
XVIII Olimpijske igre održane u Tokiju 1964. godine
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE 1964 / SPORT. REZULTAT / YU REPREZENTACIJA / YU OI PLASMAN /
ATLETIKA / VESLANJE / SPORT. GIMNASTIKA / KAJAK / KOŠARKA / PLIVANJE / RVANJE /
VATERPOLO / FUDBAL
-------------------------------------------------------------------------------Mihailović, Rafailo; Stojanović, Zoran; Todorović, Borivoje
rbr: 65/4
PROCENA MAKSIMALNE POTROŠNJE KISEONIKA (AEROBNOG KAPACITETA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 49-56, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / TEST / FIZIOLOGIJA / METROLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Alimpić, Dušan; Štraser, Toma; Đurović, Marica
rbr: 65/5
UTICAJ SPORTSKOG NAPORA NA ENDOKRINI SISTEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 57-62, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ENDOKRINI SISTEM / STEROIDI / VESLANJE / SPORTISTI / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tančić, Rad.
rbr: 65/6
PROBLEMI VANREDNOG STUDIRANJA NA VIŠIM PEDAGOŠKIM ŠKOLAMA - NA GRUPI ZA FIZIČKO
I ZDRAVSTVENO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 63-65
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA / VANREDNO STUDIRANJE / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 65/7
ODBOJKA: Obuka početnika
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 66-73
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 65/8
ZIMSKI ŠKOLSKI RASPUST U GRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 74-78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZIMSKI RASPUST / SPORT. AKTIVNOSTI / GRAD
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/9
ZNAČAJ ŠKOLSKIH KUHINJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U KONTEKSTU PROBLEMA HIGIJENSKE
ISHRANE I FIZIČKE KULTURE U ŠKOLSKOM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 79-86
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA KUHINJA / ISHRANA / HIGIJENA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 65/10
KAKO MOŽE DA SE DAJE UČENIKU DOMAĆI ZADATAK IZ FIZIČKOG VASPITANJA: Tema za
diskusiju
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 87-88
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 65/11
MEĐUNARODNI SEMINAR "FIZIČKO VASPITANJE U ŠKOLAMA" NA BADIJI OD 23. VIII - 6.
IX 1964.
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 89-92
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / INTER SEMINAR / FILM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/12
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 1-2, str. 93-96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/13
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović, Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 97-108, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/14
NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE I NJEGOVA ANGAŽOVANOST U REŠAVANJU PROBLEMA MENTALNE
HIGIJENE U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 109-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOLOŠKE ABNORMALNOSTI / NASTAVNICI FV / MENTALNA HIGIJENA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 65/15
O NEKIM ASPEKTIMA MOTIVACIJE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 115-125, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTIVACIJA / BIOLOŠKI MOTIVI / SOCIJALNI MOTIVI / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U UČITELJSKIM ŠKOLAMA
rbr: 65/16
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 126-130
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / UČITELJSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Đorđe
rbr: 65/17
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA KOD RAZNIH SPORTSKIH GRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 132-134, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NERVNO MIŠIĆNA REAKCIJA / SPORTISTI / ŽENE / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 65/18
ŠTA JE POKAZALA ANKETA JEDNOG DELA UČITELJSKOG KADRA KOJI IZVODI NASTAVU
FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA BEOGRADSKOG SREZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 135-141, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / STRUČNO USAVRŠAVANJE / IZVOĐENJE
NASTAVE / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Petković, Milivoj
rbr: 65/19
MISLI NIKOLE VITA GUČETIĆ O FIZIČKOM ODGOJU: Pogledi na fizički odgoj u
Dubrovačkoj Republici na kraju 16. stoleća
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 142-151, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
GUČETIĆ, VITO / DUBROVAČKA REPUBLIKA / FIZIČKO VASPITANJE / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta; Horvat, Vladimir; Medved, Radovan
rbr: 65/20
REZULTATI BIOMETRIJSKIH MJERENJA I TESTA MAKSIMALNOG PRIMITKA KISIKA
JUGOSLAVENSKIH VRHUNSKIH VESLAČA: Iz katedre biološko-medicinskih predmeta
Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 152-158, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / POTROŠNJA KISEONIKA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 65/21
IGRE - VIŠESTRUKE MOGUĆNOSTI VASPITNO-OBRAZOVNOG UTICANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 159-163, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / VASPITNI UTICAJ
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 65/22
NEKA ZAPAŽANJA O SAVREMENOJ TEHNICI I METODICI SMUČANJA U AUSTRIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 164-172
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/23
Žarković, Branislav
JOŠ JEDNO KORISNO OČIGLEDNO SREDSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 173-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARTONSKI PROJEKTOR / AV SREDSTVA / PRIKAZIVANJE POKRETA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 65/24
NIŠAVIĆ MILOŠ - IGRE U FIZIČKOJ KULTURI ("SPORTSKA KNJIGA", BEOGRAD, 1964.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 175-176
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
IGRA / ISTORIJA / SISTEMATIZACIJA / TEORIJA FK
-------------------------------------------------------------------------------Vitas, Miodrag
rbr: 65/25
ŽARKOVIĆ BRANISLAV - VEŽBE OBLIKOVANJA ZA DECU OD 7-17 GODINA (NIP "SPORTSKA
KNJIGA", BEOGRAD, 1964.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 176-177
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
VEŽBE OBLIKOVANJA / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 3-4, str. 177-180
rbr: 65/26
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 65/27
UPIS NOVIH STUDENATA U KADROVSKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 181-195
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / UPIS STUDENATA / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Lukačević, Đorđe; Stojanović, Milutin; Todorović, Borivoje
rbr: 65/28
KARDIOVASKULARNI SISTEM TRKAČA-SMUČARA I DUGOPRUGAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 196-205, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKI TRČANJE / SPORTISTI / KARDIOVASKULARNI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 65/29
ŠTA SPREČAVA POSTIZANJE BOLJIH REZULTATA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 206-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / EFEKTI NASTAVE / PROFESIONALNI UGLED
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 65/30
NASTOJANJA ZA UNAPREĐENJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 215-217
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNA STATISTIKA / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 65/31
OBLIKOVANJE POKRETA U IGRI: Vežbe oblikovanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 218-225
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / OBLIKOVANJE POKRETA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Vinčeva, Snežana
rbr: 65/32
NOV NAČIN ZA UTVRĐIVANJE SPECIFIČNE TRENIRANOSTI GIMNASTIČARKI (PREVEO SA
BUGARSKOG JOVAN M. PETROVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 226-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / KONTROLA TRENIRANOSTI / SPORTISTI / ŽENE / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 65/33
VEŽBE NA KONJU SA JEDNOM HVATALJKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 232-240, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE / KONJ S JEDNOM HVATALJKOM / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 65/34
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U UČITELJSKIM ŠKOLAMA (SA GLEDIŠTA ZDRAVSTVENE
SLUŽBE U SR SRBIJI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 241-248
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / UČITELJSKA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/35
ZNAČAJ MLEKA U ISHRANI PRI FIZIČKIM NAPORIMA: Prilog problemu održavanja
acido-bazične ravnoteže organizma kod sportskih napora
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 249-253
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MLEKO / ISHRANA / OPTEREĆENJE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 65/36
ZNAČAJ ODMARAJUĆEG POLOŽAJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 254-258, lit. 1
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODMARAJUĆI POLOŽAJ / ČUČANJE NA CELIM STOPALIMA / SEDENJE / LEŽANJE
-------------------------------------------------------------------------------Mihailović, Predrag
rbr: 65/37
NEKE POMOĆNE VEŽBE U TRENINGU PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 259-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / TRENING / VEŽBE, POMOĆNE
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 65/38
SPORTSKI LEKARI I PEDAGOZI O TELESNOJ KULTURI U GODINAMA ZRELOSTI I STAROSTI:
Zapisi sa međunarodnog kongresa u Warnemundu kod Rostocka (Prevela Vida
Ivančević)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 263-268
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / BAVLJENJE SPORTOM / STARI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/39
s. n.
SAOPŠTENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 269
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
PERIODIKA / DOPISNA KONFERENCIJA / MASOVNOST / SPORT. REKREACIJA / ODRASLI /
MIROLJUBIVA KOEGZISTENCIJA / SPORT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/40
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 5-6, str. 270-275
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 65/41
NAŠE DRUŠTVO I NEŽELJENE POJAVE U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 277-278
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ZLOUPOTREBA SPORTA / FUDBAL / SOCIJALISTIČKI SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Bojana
rbr: 65/42
UNUTRAŠNJE REZERVE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA: Naša rezerva - dobra nastava
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 279-280
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RADNO VREME / KORIŠĆENJE VREMENA
-------------------------------------------------------------------------------Mataja, Željko
rbr: 65/43
NASTAVNIK NA RELACIJI ŠKOLA - SPORTSKO DRUŠTVO: Tiha likvidacija društva za
fizičku kulturu
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 281-283
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / STRUČNI KADAR / RADNO OPTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 65/44
REFORMA NIJE POMODARSTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 284-286
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
PRIVREDNA REFORMA / UŠTEDE / PROSVETA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/45
Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Mihailović, Rafailo; Todorović, Borivoje
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE OKTOBRA 1962.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 287-301, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Lakić, Branko
rbr: 65/46
POVREDE UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA NA TERITORIJI NOVOSADSKOG SREZA
U 1964. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 302-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE, STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 65/47
MOGUĆNOST PRIMENE DUGE VIJAČE NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 309-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VIJAČA, DUGA / NASTAVA FV / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Stamenković, Zora
rbr: 65/48
PRILOG IZUČAVANJU UZROKA POVREDA UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 313-315
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE
-------------------------------------------------------------------------------Friedrich, Vlasta
rbr: 65/49
FUNKCIONALNE OSOBINE ŽENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 316-320, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / ŽENE / ZAMOR / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Vranić, Zvonimir
rbr: 65/50
UTJECAJ TEŽINE I VISINE NA VITALNI KAPACITET PLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 321-322
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORTISTI / VITALNI KAPACITET
-------------------------------------------------------------------------------Buđa, Pavle
rbr: 65/51
PRILOG ANALIZI TEHNIKE ODSKOKA U PRESKOCIMA PREKO KONJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 323-326, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRESKOK PREKO KONJA / TEHNIKA / ODSKOK
-------------------------------------------------------------------------------Plavšić, Miodrag
rbr: 65/52
VEŽBE OTPORA U OBUCI RVANJA I JUDOA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 327-330
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / DŽUDO / VEŽBE OTPORA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
"JAPANSKI SERVIS" U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 331-333
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / JAPANSKI SERVIS / TEHNIKA
rbr: 65/53
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 65/54
JUGOSLOVENSKI PRIKAZI NA IV GIMNAESTRADI U BEČU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 334-337
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / AKADEMSKI SASTAVI, YU / KRITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 65/55
MUZIČKA PRATNJA NA IV GIMNAESTRADI U BEČU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 338-341
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
GIMNAESTRADA / MUZIČKA PRATNJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 65/56
JOZEF GOTFRID TULIN (IN MEMORIAM)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 342-343
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
TULIN, JOZEF GOTFRID / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Vranić, Zvonimir
rbr: 65/57
POVODOM VI ZNANSTVENO-STRUČNOG SASTANKA ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 344
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ANTROPOLOGIJA / ANTROPOMETRIJA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 65/58
PROFESOR NIKOLA KURELIĆ, PRVI DOKTOR NAUKA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE U
JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 345
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
KURELIĆ, NIKOLA / DOKTORAT NAUKA FK / NARODNA NADMETANJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/59
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 346-349
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 65/60
GODIŠNJA KONFERENCIJA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 350-351
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / GODIŠNJA KONFERENCIJA / RADNI STAŽ /
PEDAGOZI FK / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan; Radovanović, Slavko
rbr: 65/61
OPŠTE KONCEPCIJE PROGRAMA RADA SAVEZA DRUŠTAVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
JUGOSLAVIJE U NAREDNOM PERIODU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 352-353
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / RUKOVOĐENJE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/62
s. n.
PROGRAM RADA SAVEZA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE ZA 1966. GODINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 7-8, str. 353-355
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNA UDRUŽENJA / GODIŠNJI PLAN / NASTAVA FV / UNIVERZITET /
ŠKOLSKI SPORT / IZDAVAČKA DELATNOST / INTER SARADNJA
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 65/63
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA (SA GLEDIŠTA ZDRAVSTVENE
SLUŽBE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 357-365
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / OSNOVNA ŠKOLA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 65/64
IMA LI USLOVA ZA SMUČANJE U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 366-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Begović, Aleksandar
rbr: 65/65
ZAGREVANJE SA PRIPREMNIM VEŽBAMA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 371-376, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / ZAGREVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin; Tumin, Miodrag
rbr: 65/66
POVEDIMO DECU NA KLIZANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 377-382
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KLIZANJE / TEHNIKA / OBUČAVANJE / POČETNICI
--------------------------------------------------------------------------------
Zdanski, Ivan
rbr: 65/67
PROBLEM OPTEREĆENJA ORGANIZMA UČENIKA OD I DO IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 383-388, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / TESTIRANJE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 65/68
DA LI JEDINSTVEN PROGRAM ZA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 390-392
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV, DIFERENCIRANA / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 65/69
HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENA KULTIVISANOST U OKVIRU OPŠTE KULTURE I ULOGA STRUČNJAKA
ZA FIZIČKU KULTURU U NJENOM USPOSTAVLJANJU: Mesto stručnjaka za fizičku kulturu
u osnovnoj, srednjoj i učiteljskoj školi
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 393-397
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
HIGIJENA / ZDRAVSTVENA KULTURA / NASTAVNICI FV / ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
IGRE ZA ĐAKE PRVAKE (ELEMENTARNE I TERENSKE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 389-405
rbr: 65/70
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / METODIKA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 65/71
METODOLOGIJA ANALIZE NEKIH ELEMENATA TEHNIKE VESLANJA I BRZINE KRETANJA ČAMCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 406-414
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / TEHNIKA, ANALIZA / FILM / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radulović, Branko; Rakić, Cvetko
rbr: 65/72
SPORTSKE POVREDE KOLENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 415-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOLENO / SPORT. POVREDE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 65/73
REAKTIVNO PRENOŠENJE ZAMAHA KOD SKLOPKE NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 419-424
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKROBATIKA / SKLOPKA NA TLU / ZAMAH / TEHNIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Bajin, Borislav
rbr: 65/74
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ODBOČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 425-428
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PRESKOK PREKO KONJA / ODBOČKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
rbr: 65/75
NAŠA NACIONALNA ISTORIJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 430-433
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJA, NACIONALNA / MUZEJ / SREDNJI VEK
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 65/76
ZAŠTO I DOKLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 434-435
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / NASTAVNO GRADIVO / NASTAVA FV / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin
DR VLASTA FRIEDRICH
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 436
rbr: 65/77
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
FRIEDRICH, VLASTA / SPORT. MEDICINA / SPECIJALIZACIJA / DOKTORAT
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 65/78
MILOŠ NIŠAVIĆ - SMUČANJE: Osnovi alpskog smučanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 437
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJAT / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE / SPORT. OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/79
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 438-439
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 65/80
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1965.
Fizička kultura, Beograd, vol. 19 (1965) sv. 9-10, str. 443-444
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Vuković, Dušan
rbr: 66/1
STANJE I PROBLEMI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U UČITELJSKIM ŠKOLAMA I ŠKOLAMA
ZA VASPITAČE U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 1-10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČITELJSKA ŠKOLA / PEDAGOŠKA STATISTIKA / OSPOSOBLJAVANJE UČITELJA
/ PLANIRANJE / IZVOĐENJE NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 66/2
O ISKUSTVIMA STEČENIM UPOTREBOM MAGNETOFONA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VEŽBANJA U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 11-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / MAGNETOFONSKA UPUTSTVA / METODIKA / PAŽNJA
-------------------------------------------------------------------------------Jankelić, Jovan
rbr: 66/3
PRILOG PROUČAVANJU OBRTANJA TRUPA U KRISTIJANIJI (ROTACIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 16-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / KRISTIJANIJA / TEHNIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Friedrich, Vlasta; Medved, Radovan
rbr: 66/4
O UZROCIMA I NEKIM FAKTORIMA KOJI UTIČU NA POVREĐIVANJE STUDENATA FIZIČKOG
ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 22-31, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STUDENTI FK / SPORT. POVREDE / STATISTIKA POVREDA
-------------------------------------------------------------------------------Hoffmann, K.
rbr: 66/5
ZAVISNOST DUŽINE I FREKVENCIJE SPRINTERSKOG KORAKA OD VISINE TELA I DUŽINE NOGU
(PREVEO NIKOLA KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 32-41, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
SPRINTERSKI KORAK / TELESNA VISINA / TELESNA TEŽINA / TESTIRANJE / SPORTISTI,
VRHUNSKI
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 66/6
IGRA KAO METOD KOREKTIVNOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 42-48, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / KOREKTIVNO VEŽBANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Berić, Dušan
NAŠE REGATE U PROŠLOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 49-61
rbr: 66/7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VESLANJE / REGATE / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 66/8
DISCIPLINE TRČANJA U ANTIČKOJ HELADI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 62-66, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE / ANTIČKA GRČKA / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 66/9
MOGUĆNOSTI REŠENJA PROBLEMA NEDOVOLJNOG BROJA NASTAVNIKA ZA FIZIČKO VASPITANJE
U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 68-72
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV, DEFICIT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / SRBIJA /
DOKVALIFIKACIJA / INSTRUKTIVNI CENTRI
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
UZ POVOD - FIZIČKO VASPITANJE U FRANCUSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 73-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
rbr: 66/10
NASTAVA FV / FRANCUSKA / FILOZOFIJA / ISTORIJA / ŠKOLSKI SPORT /
EKSPERIMENTALNA NASTAVA / SKI ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dobrivoje
rbr: 66/11
KAKO SMO U ŠKOLI NAPRAVILI IGRALIŠTE I KLIZALIŠTE U SELU UMČARIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 91-93
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / IGRALIŠTE / KLIZALIŠTE / DOBROVOLJNI RAD / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/12
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 1-2, str. 94-96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 66/13
SEDAMDESET GODINA INTERNACIONALIZMA OLIMPIJSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 97-98
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / ISTORIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Matić, Milivoje
rbr: 66/14
KOJU MEDALJU BARONU PJERU DE KUBERTENU: Fizičko vaspitanje i sport u shvatanju
obnavljača Olimpijskih igara)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 99-111
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KUBERTEN, PJER DE / FILOZOFIJA SPORTA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 66/15
UTICAJ VEŽBI SNAGE SA IZOTONIČNOM I IZOMETRIJSKOM KONTRAKCIJOM PRETEŽNO NA
MIŠIĆE OPRUŽAČA NOGU I S TIM U VEZI NA VELIČINU ODSKOKA (ODRAZA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 112-127, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE SNAGE / IZOMETRIJSKE VEŽBE / IZOTONIČNE VEŽBE / STUDENTI FK / EFEKTI
VEŽBANJA / EKSPERIMENT
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 66/16
NASTAVA PLIVANJA U LETNJIM MESECIMA U ŠKOLAMA U KONTINENTALNIM KRAJEVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 129-134
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / MASOVNOST / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 66/17
ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U SPROVOĐENJU ŠKOLSKOG PROGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 135-136
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Stella, Ivo
rbr: 66/18
PRILOG POPULARIZACIJI ŠKOLSKE SPORTSKE ZNAČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 137-138
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. ZNAČKA / SPORT. ODEĆA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Rakijaš, Branko
rbr: 66/19
JEDINSTVO MUZIKE I POKRETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 139-143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MUZIKA / POKRET / RITMIKA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 66/20
SUBLIMACIJA SIMPTOMATIČNOG PONAŠANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 144-146, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PONAŠANJE / DRUŠTVENOST / VASPITANJE
--------------------------------------------------------------------------------
Petrović, Jovan-Jole
rbr: 66/21
VREDNOST VEŽBI JOGA POSMATRANA SA ASPEKTA SAVREMENOG SHVATANJA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 147-150, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
JOGA / EFEKTI VEŽBANJA / IDEJNA OSNOVA / NADRILEKARSTVO
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/22
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 151-155
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / SRN / VISOKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 66/23
FIZIČKO VASPITANJE U ŠKOLAMA ČSSR
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 156-159
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / UNIVERZITET / ŠKOLSKI SPORT / ČSSR
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
ISKORISTIMO JOŠ JEDNU MOGUĆNOST ZA ORGANIZOVANJE LETNJE TURE
rbr: 66/24
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 160-163, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
LETNJA TURA / RIBARSKI ČAMCI / PLOVIDBA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/25
SPORTSKI MANIFEST MEĐUNARODNOG SAVETA ZA FIZIČKO VASPITANJE I SPORT (PREVEO
MILOŠ NIŠAVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 164-174
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, prevod
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. MANIFEST / ICSPE / SLOBODNO VREME / FER PLEJ / STRUČNI KADAR / VRHUNSKI
SPORT / PROFESIONALNI SPORT / AMATERSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/26
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 3-4, str. 175-176
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Lukač, Sergije
rbr: 66/27
PRED ŠESTI KONGRES SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 177-183
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
ANALIZA RAZVOJA / SPORT. STATISTIKA / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. REZULTAT /
SPORT. SAVEZ / MASOVNOST / SOCIJALISTIČKI SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/28
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA I NJEGOV ČAS: "Pretprvi deo" časa telesnog
vežbanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 184-196
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV, PRIPREMA / METODIKA / POČETAK ČASA FV
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 66/29
NASTAVA PLIVANJA U LETNJIM MESECIMA U ŠKOLI U KONTINENTALNIM KRAJEVIMA(II DEO)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 197-202
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 66/30
SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U DEČJIM LETOVALIŠTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 203-206
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DEČIJE LETOVALIŠTE / JUTARNJE VEŽBANJE / PLIVANJE / IZLET / TAKMIČENJE /
STUDENTI FK
--------------------------------------------------------------------------------
Aleksić, Ivan
rbr: 66/31
INDIVIDUALNA I GRUPNA IDENTIFIKACIJA NA ŠKOLSKOM ČASU FIZIČKE KULTURE KAO
FAKTOR PREVENCIJE PREDNEUROTIČNIH STANJA ŠKOLSKE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 207-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NEUROTIZAM / ALIJENACIJA / IDENTIFIKACIJA, GRUPNA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 66/32
REZULTATI ISPITIVANJA POZITIVNIH UZORA U SPORTU KAO FAKTORA U VASPITANJU
MORALNIH OSOBINA MLADIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 213-215
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. UZOR / SPORT. ŠKOLA / UČENICI / SPORTISTI, VRHUNSKI / MORAL
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko; Matković, Antun; Todorović, Borivoje
rbr: 66/33
UPOREĐIVANJE FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DVEJU BEOGRADSKIH
ŠKOLA NA BAZI PODATAKA DOBIJENIH AKCIJOM MERENJA ŠKOLSKE OMLADINE OKTOBRA 1962.
GODINE (TREĆE SAOPŠTENJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 216-219, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / TESTIRANJE / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/34
BRZINSKA IZDRŽLJIVOST UČENICA OD 10 DO 17 GODINA - KADA TREBA POČETI TRENING
TRČANJA NA SREDNJE PRUGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 220-229, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE SREDNJIH PRUGA / TRENING, POČETNI / ŽENE / JUNIORI / IZDRŽLJIVOST,
BRZINSKA / UZRASNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 66/35
BRZINA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 230-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BRZINA KRETANJA / SPORT. GRANE / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 66/36
ANALIZA NEKIH POKAZATELJA OPŠTE FIZIČKE SPREMNOSTI DŽUDISTA U SR SRBIJI 1966.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 236-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DŽUDO / SPORTISTI / KONTROLA TRENIRANOSTI / TESTIRANJE / SNAGA / BRZINA /
POKRETLJIVOST / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
NEKOLIKO REČI, DA SE PODSETIMO...
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 248-249
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 66/37
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE / PRIPREMA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 66/38
ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 250-252
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / UČENICI / PRAVO TAKMIČENJA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Milorad
rbr: 66/39
IGRALIŠTA I ŠKOLSKA SREDINA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 253-255
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrt
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / ŠKOLA / SELO / SRBIJA /
-------------------------------------------------------------------------------Nuši, Bajazit
rbr: 66/40
DRUGO MEĐUREPUBLIČKO SAVETOVANJE PROSVETNIH SAVETNIKA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 256-258
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrt
Ključne reči:
PROSVETNI SAVETNICI / SAVETOVANJE / PLANIRANJE / UČITELJI / UDŽBENIK / IZBORNA
NASTAVA / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/41
Stella, Ivo
PRILOG UPOZNAVANJU NAŠE PEDAGOŠKE PRAKSE U FIZIČKOM ODGOJU U VREMENU PRIJE I
SVJETSKOG RATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 259-268
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz istorije našeg školstva
Ključne reči:
PEDAGOŠKA PRAKSA / NASTAVA FV / ISTORIJAT / SPLIT / GIMNAZIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/42
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 269-271
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/43
PRVO OBAVEŠTENJE O PROSLAVI 20-GODIŠNJICE VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE
KAO VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 5-6, str. 272
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 66/44
DVADESETOGODIŠNJICA VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 273-274
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 66/45
OPOMINJUĆA STAGNACIJA IDEJE VASPITANJA U FIZIČKOJ KULTURI U NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 275-288
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / VASPITANJE, STAGNACIJA / NAUČNI RAD / STUDIJE FK, KONCEPCIJA
/ NASTAVNICI FAKULTETA / VŠFV / JZFKMS
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 66/46
EKIPNE IGRE I FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 289-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. IGRE / NASTAVA FV / METODIKA / SPORT. OBJEKAT
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 66/47
FIZIČKI RAZVITAK I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA HEMIJSKO TEHNOLOŠKE ŠKOLE U
PARAĆINU - REZULTATI SEDMOGODIŠNJEG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 298-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI / TESTIRANJE /
LONGITUDINALNO MERENJE
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan; Pavišić, Vlasta
rbr: 66/48
POVREDE PRI SKIJANJU NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 311-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / SPORT. POVREDE / PREVENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 66/49
RVANJE - OBUKA I BORBA BEZ STRUNJAČE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 314-321
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / NASTAVA FV / RVAČKA STRUNJAČA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 66/50
PRVA VEŽBANJA ELEMENATA KOŠARKE (U OSNOVNOJ ŠKOLI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 322-325
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / VOĐENJE LOPTE / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / POČETNICI
--------------------------------------------------------------------------------
Vidović, Zvonimir
rbr: 66/51
KAKO SE IZRAĐUJE PLAN I PROGRAM NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA U ZAGREBAČKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 326-334
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE, GODIŠNJE / REALIZACIJA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Buđa, Pavle
rbr: 66/52
VEŽBE NA TLU I NA SPRAVAMA KAO IGRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 335-339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / ELEMENTARNE IGRE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Glavanović, Zlatko
rbr: 66/53
"VRIJEME DRUGOGA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 340-341
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TRČANJE / ŠTOPERICA / MERENJE VREMENA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 66/54
VISOKA ŠKOLA I INSTITUTI ZA FIZIČKO VASPITANJE U NEMAČKOJ DEMOKRATSKOJ
REPUBLICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 342-347
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / DDR / STUDIJSKI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 66/55
REPUBLIČKO SAVETOVANJE NASTAVNIKA - PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE U OHRIDU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 348
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / SAVETOVANJE / MAKEDONIJA / OCENJIVANJE / SLET
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 66/56
OSVRT NA OVOGODIŠNJE SLETOVE U SR MAKEDONIJI (TRI VAŽNA ISKUSTVA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 349-350
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SLET / MAKEDONIJA
-------------------------------------------------------------------------------Šturm, Jože
rbr: 66/57
ČETVRTI KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA (ELLV) U OBERTRAUNU
(PREVEO SA SLOVENAČKOG DR N.K.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 351-355
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ATLETIKA / STRUČNI KADAR / KONGRES / TRENING / TRČANJE SREDNJIH PRUGA / ŽENE /
UZRASNE ODLIKE / KATEGORIZACIJA SPORTISTA
-------------------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 66/58
ESTETSKA GIMNASTIKA, PLES I TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE, OSNOVNO MUZIČKO
OBRAZOVANJE, NARODNI PLESOVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 356-358
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ESTETSKA GIMNASTIKA / PLES / TELOVEŽBENA KOMPOZICIJA / NARODNI PLES /
SAVETOVANJE / NASTAVNICI FAKULTETA / MUZIČKO OBRAZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/59
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 359-361
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/60
II SAOPŠTENJE ODBORA ZA PROSLAVU 20-GODIŠNJICE VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKO
VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 7-8, str. 362-363
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Saopštenje
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/61
PISMO PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 365
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / ČESTITKA / VŠFV, 20 GODINA / JUBILEJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/62
GOVOR DRUGA RODOLJUBA ČOLAKOVIĆA NA PROSLAVI 20-GODIŠNJICE VŠFV U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 369-372
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
ČOLAKOVIĆ, RODOLJUB / GOVOR / GOVOR / VŠFV, 20 GODINA / JUBILARNA PROSLAVA /
FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/63
PRAZNIK MATIČNE ŠKOLE I PRVIH JUGOSLOVENSKIH PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 373-375
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
VŠFV, 20 GODINA / JUBILARNA PROSLAVA / STRUČNI SKUP / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 66/64
OTVORENI PROBLEMI ŠKOLSKOG TELESNOG VASPITANJA (PREVELA SA SLOVENAČKOG VIDA
IVANČEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 376-396, lit. 48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne
TEORIJA
NASTAVA
ŠKOLSKI
reči:
FK / ŠKOLSKO TELESNO VASPITANJE / FIZIČKO VASPITANJE / VEŠTINARSTVO /
FV / NASTAVNICI, DVOPREDMETNI / POZITIVIZAM / PEDAGOŠKI KONCEPT /
SISTEM / TEORIJA FV / ŠKOLSKI PREDMET
-------------------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
rbr: 66/65
FINANSIRANJE FIZIČKE KULTURE U ŠKOLAMA I I II STUPNJA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 397-399
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FINANSIRANJE / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OSKUDICA
-------------------------------------------------------------------------------Đukić, Verica
rbr: 66/66
UTICAJ IZBORNE NASTAVE NA NEKE FIZIČKE OSOBINE I SPOSOBNOSTI UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 400-404
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA /
TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
PRILOZI RAZJAŠNJAVANJU POJMOVA, NAZIVA, SHVATANJA I POSTAVKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 405-413
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 66/67
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE, ULOGA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONDICIJA / TEORIJA FK /
TERMINOLOGIJA / MOTORIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 66/68
DVA OSNOVNA PUTA U SMUČARSKOJ OBUCI DECE - POČETNIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 414-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE, METODE / POČETNICI / DECA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 66/69
JEDAN PRAKTIČAN UREĐAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 419-421
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KRUGOVI / POMOĆNE SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
PRIPREMA ZA SMUČANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 422-425
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / NASTAVA FV / VEŽBE, PRIPREMNE
rbr: 66/70
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Milan
rbr: 66/71
PRVI PUT SA SMUČKAMA...
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 426-427
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / ZIMSKI RASPUST
-------------------------------------------------------------------------------Radan, Živko
rbr: 66/72
DR FRANJO BUČAR (POVODOM 100-GODIŠNJICE ROĐENJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 428-434
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz istorije naše fizičke kulture
Ključne reči:
BUČAR, FRANJO / BIOGRAFIJA / "SOKO" / ISTORIJA / NASTAVA FV / ŠKOLOVANJE
KADROVA / STRUČNA LITERATURA / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Đurović, Gradimir
rbr: 66/73
SA I MEĐUNARODNOG SEMINARA SMUČARSKIH UČITELJA - ST. CRISTOPH, AUSTRIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 435-436
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SKIJANJE / SEMINAR / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / FILM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/74
Zdanski, Ivan
TAKMIČENJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA - SPARTAKIJADE U NEMAČKOJ DEMOKRATSKOJ
REPUBLICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 437-444
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPARTAKIJADA / DDR / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 66/75
RAFAEL BAN: TERMINOLOGIJA VEŽBI NA SPRAVAMA (IZDANJE "PARTIZAN" NOVINSKO-IZDAVAČKO-PROPAGANDNA USTANOVA, BEOGRAD, 1966. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 445-446
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / TERMINOLOGIJA / SPORT. GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 66/76
I JUGOSLOVENSKI KONGRES O ISHRANI, BEOGRAD 1966.
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 447-448
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ISHRANA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 449-452
rbr: 66/77
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ODBOJKA / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/78
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 453-455
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 66/79
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1966.
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1966) sv. 9-10, str. 459-460
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
POVODOM 20 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 1-3
Kategorija: Uvodnik
rbr: 67/1
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ PUBLIKOVANJA
-------------------------------------------------------------------------------Badovinac, Tomislav
rbr: 67/2
UVODNO IZLAGANJE NA SEDNICI PROSVETNO-KULTURNOG VEĆA SAVEZNE SKUPŠTINE - 1.
FEBRUARA 1967. O TEZAMA: "FIZIČKA KULTURA U NOVIM DRUŠTVENO-EKONOMSKIM
USLOVIMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 4-7
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENO EKONOMSKI USLOVI / ZAKON O FK /
VRHUNSKI SPORT / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Savezna skupština Ju
rbr: 67/3
SAVEZNA SKUPŠTINA: MEĐUODBORSKA KOMISIJA SAVEZNOG VEĆA I PROSVETNO-KULTURNOG
VEĆA: Fizička kultura u novim društveno-ekonomskim uslovima
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 8-14
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENO EKONOMSKI USLOVI / RAZVOJNI
PROBLEMI / NASTAVA FV / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / FINANSIRANJE
/ DRŽAVNI INTERES / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/4
NAPOMENE STALNE KONFERENCIJE KADROVSKIH ŠKOLA POVODOM TEZA "FIZIČKA KULTURA U
NOVIM DRUŠTVENO-EKONOMSKIM USLOVIMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 15-16
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA / DRUŠTVENO EKONOMSKI USLOVI / RAZVOJNI
PROBLEMI / FFK, ZAJEDNICA / IZGRADNJA OBJEKATA / SAMOUPRAVLJANJE / NASTAVA FV /
OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 67/5
STVARANJE SLOBODNE LIČNOSTI - OSNOVNI ZADATAK VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 17-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VASPITANJE / LIČNOST / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 67/6
K PITANJU O REVALORIZACIJI UČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 21-32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENJE / METODIKA / TEORIJA FV
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Marija
rbr: 67/7
PRILOG IZUČAVANJU FIZIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
OD 12 DO 14 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 33-37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/8
ODNOS SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA NOGU I IZBORA ODRAZNE NOGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 38-46, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODRAZNA NOGA / SNAGA MIŠIĆA / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 67/9
REALIZACIJA PROGRAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA, USLOV ZA IZRADU PLANA I PROGRAMA U
SREDNJIM ŠKOLAMA (PODACI JEDNOG PROVERAVANJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 47-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EFEKTI NASTAVE / OBUČENOST, PROVERA / ATLETIKA / SPORT. GIMNASTIKA / SPORT.
IGRE / PLES / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin; Vlah, Radivoje
rbr: 67/10
PREVENCIJA POVREDA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 53-60, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / ZAMOR
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 67/11
O NEKIM MOGUĆNOSTIMA PREVENCIJE POVREĐIVANJA NA NASTAVI SKIJANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 61-67
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / SKI VEZ
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 67/12
ŠKOLOVANJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U ČEHOSLOVAČKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 68-70
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / NASTAVNICI FV / ČSSR / VISOKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 67/13
DEČIJE SPORTSKE ŠKOLE ZA GIMNASTIKU U SOVJETSKOM SAVEZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 71-74
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SPORT. ŠKOLA / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 67/14
ZAPIS SA SAVETOVANJA TEORETIČARA FIZIČKE KULTURE (SA SLOVENAČKOG PREVELA VIDA
IVANČEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 75-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
nauka fk / autohtona nauka / studije fk, reforma / fizičko vežbanje / fizičko
vaspitanje / naučna zasnovanost
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 67/15
POSLE SVETSKOG PRVENSTVA U ČILEU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 82-85
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
SKIJANJE / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / OBUČAVANJE, METODE / SKI
ŠKOLA, FRANCUSKA / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 67/16
PRIZORI SAVREMENE ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 86-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
ODBOJKA / SVETSKO PRVENSTVO / STRUČNI SKUP / STRUČNA LITERATURA / FILM / SPORT.
ŠTAMPA / PUBLIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 67/17
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 1-2, str. 93-96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / IZDANJA JZFKMS
--------------------------------------------------------------------------------
Maletić, Saveta
rbr: 67/18
JUGOSLOVENSKE PIONIRSKE IGRE TREBA DA DOPRINOSE RAZVOJU FIZIČKE KULTURE PIONIRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 97-105
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PIONIRSKE IGRE / FIZIČKA KULTURA / MASOVNOST / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 67/19
PLANIRANJE - FORMALIZAM ILI REALNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 106-112, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 67/20
O RASPOREDU SATI NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 113-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RASPORED ČASOVA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 67/21
ZAVISNOST BRZINE TRČANJA, DUŽINE I FREKVENCIJE KORAKA OD TELESNE VISINE I
TELESNE TEŽINE KOD DECE OD 13-14 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 120-125, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRČANJE, BRZINA / KORAK, DUŽINA / KORAK, FREKVENCIJA / TELESNA VISINA / TELESNA
TEŽINA / DECA
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/22
TRANSFER TRENIRANOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 126-134, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENIRANOST, TRANSFER / MOTORIČKE NAVIKE / RADNA SPOSOBNOST
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 67/23
POSVETIMO VIŠE PAŽNJE ZALETU PRI PRESKOCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 135-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / ZALET, DUŽINA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Stanić, Milivoje
rbr: 67/24
RAZVOJ SNAGE KAJAKAŠA U PRIPREMNOM PERIODU TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 138-142, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK / TRENING / SNAGA / VEŽBE
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 67/25
Buđa, Pavle
KAKO BRŽE SAVLADATI TEHNIKU IZVOĐENJA KOLUTA NAPRED I NAZAD NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 143-146
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOLUT NAPRED / OBUČAVANJE / POČETNICI / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan; Janković, Gordan
rbr: 67/26
POVREDE PRI TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 147-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz sportske medicine
Ključne reči:
TRČANJE / SPORT. POVREDE / LEČENJE
-------------------------------------------------------------------------------Vukotić, Emil
rbr: 67/27
NE DOZVOLITI KORAK NAZAD U FIZIČKOM ODGOJU OMLADINE U GIMNAZIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 153-157
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČAS FV, SMANJENJE FONDA / GIMNAZIJA / HRVATSKA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 67/28
POVODOM ČLANKA DRUGA MILIVOJA MATIĆA "OPOMINJUĆA STAGNACIJA IDEJE VASPITANJA U
FIZIČKOJ KULTURI U NAS"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 158-162
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
VŠFV / EFEKTI STUDIRANJA / VASPITANJE, STAGNACIJA / OSPORAVANJE KRITIKE /
MATIĆ, MILIVOJE
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 67/29
USPUTNA RAZMIŠLJANJA BR. 1, 2 I 3...
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 163-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
MASOVNA FIZIČKA KULTURA / NASTAVNI PROGRAM, MINIMALNI
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 67/30
PRIZORI SAVREMENE ODBOJKE (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 167-173
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ODBOJKA / SVETSKO PRVENSTVO / TAKMIČENJE, ANALIZA / SUĐENJE
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 67/31
FIZIČESKO VOSPITANIE V NAČALNIJA KUPS (METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
OSNOVNOJ ŠKOLI) SOFIJA 1965. GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 174
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / BUGARSKA / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 67/32
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 3-4, str. 174-176
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/33
FIZIČKO VASPITANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI JE CENTRALNO PODRUČJE NAŠIH NASTOJANJA U
PODIZANJU FIZIČKE KULTURE NARODA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 177-178
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / DRUŠTVENI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 67/34
RAZVIJANJE SNAGE NA ČASOVIMA VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 179-182, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE SNAGE / DOZIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 67/35
ZAVISNOST VISINE SKOKOVA OD BRZINE ZALETA I POLAZNOG ODRAZNOG UGLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 183-187
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UVIS / ZALET, BRZINA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 67/36
NEŠTO O TESTIRANJU SKOČNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 188-193, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOČNOST / SKOKOVI / SNAGA NOGU / TEST / METROLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Puljević, Bogdan
rbr: 67/37
PROBLEMI O OCENJIVANJU U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU I UKAZIVANJE PUTEVA I
NAČINA ZA NJIHOVO REŠAVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 194-200, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / DOKIMOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Mikov, Canko
rbr: 67/38
TEŠKE I ORIGINALNE VEŽBE - OSNOV ZA USPEH NA DVOVISINSKOM RAZBOJU (PREVELI
JOVAN PETROVIĆ I BORISLAV BAJIN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 201-207
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / DVOVISINSKI RAZBOJ / VEŽBOVNI SASTAV
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Bojana
rbr: 67/39
INTERESOVANJA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 208-211
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
INTERESOVANJA / SPORT. GRANE / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA /
MASOVNI MEDIJI / IZBORNA NASTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 67/40
POVEĆANJE EKONOMIČNOSTI VEŽBANJA U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 212-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / TRENING / EKONOMIČNOST VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 67/41
PRIMERI IGARA KOJE SE MOGU KORISTITI U RADU SA DECOM 7-10 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 215-219
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 67/42
Šink, Ivko
REZULTATI TESTIRANJA ZNANJA PLIVANJA UČENIKA I UČENICA ČETVRTIH RAZREDA
OSNOVNIH ŠKOLA LJUBLJANSKIH OPŠTINA (PREVELA: VIDA IVANČEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 220-224, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi
Ključne reči:
ZNANJE PLIVANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / LJUBLJANA / TEST
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 67/43
PROVERAVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA ZAGREBAČKIH ŠKOLA POMOĆU TABLICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 225-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OCENJIVANJE / NORME, IZRADA / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------Raičković, Radomir
rbr: 67/44
MEĐUUNIVERZITETSKO SAVJETOVANJE NA TEMU: "FIZIČKA KULTURA NA VISOKOŠKOLSKIM
USTANOVAMA U SFRJ"
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 229-231
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT / SAVETOVANJE
--------------------------------------------------------------------------------
Vukotić, Emil
rbr: 67/45
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 232-234
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
KRAMERŠEK, JOSIP / BIOGRAFIJA / IN MEMORIAM / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 67/46
DA VAM POMOGNEMO
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 235-236, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Barcziova, J.; Glivicky, V.; Walova, Z.
rbr: 67/47
IZABRALI SMO ZA VAS /VEŽBE SA STOLICAMA/ (PREVEO IVAN ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 237-238
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA STOLICI
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 5-6, str. 239-240
rbr: 67/48
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 67/49
PONOVO AKTUELIZIRANA SVA PITANJA FIZIČKE KULTURE NA UNIVERZITETIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 241-246
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT / HRONOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Mandić, Oleg
rbr: 67/50
SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI FIZIČKE KULTURE STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 247-252
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIJALNI ASPEKTI / NASTAVA FV / UNIVERZITET / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 67/51
PRILOG DISKUSIJI O UVOĐENJU DVOPREDMETNOG STUDIJA ZA NASTAVNIKE FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 253-257
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
NASTAVNICI, DVOPREDMETNI / KVALIFIKOVANOST KADRA / OSNOVNA ŠKOLA, MALA /
ZAGREBAČKA REGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 67/52
MOGUĆNOST PRIMENE SOCIOMETRIJSKE METODE U FUDBALSKIM KLUBOVIMA SA OSVRTOM NA
JEDAN PRIMER
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 258-266
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIOMETRIJA / FUDBALSKI KLUB / PSIHOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 67/53
PRILOG OBJEKTIVNIJEM OCENJIVANJU VREDNOSTI VEŽBI NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 267-270, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV / EVALUACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 67/54
NAČINI - METODI TELESNOG VASPITANJA (VASPITANJA VEŽBANJEM TELA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 271-274
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO VASPITANJE, NAČINI / SAMOKRETANJE / TERMINOLOGIJA / SPORT. NAČIN /
GIMNASTIČKI NAČIN / FIZIČKI RAD, NAČIN / SREDSTVA FK
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
POSTANAK I RAZVOJ ODBOJKE
rbr: 67/55
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 275-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKA / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 67/56
KAKO DA UPOTREBIMO KLUPU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 287-290
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠVEDSKA KLUPA / VEŽBE NA KLUPI
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 67/57
OPROBANI PRIMERI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 290-291
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
NASTAVA FV / KRUŽNI TRENING / OSNOVNA ŠKOLA / DOZIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
VEŽBE OBLIKOVANJA UZ ŠKOLSKU KLUPU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 292-293
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
rbr: 67/58
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA KLUPA / VEŽBE NA KLUPI
-------------------------------------------------------------------------------Kadribašić, Razija
rbr: 67/59
IGRA MOŽE BITI I KONTROLA PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI DETETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 294-296, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI / PRVACI
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 67/60
BROJALICE (RAZBRAJALICE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 297-298, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje u školama
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / RAZBRAJALICE
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 67/61
DA SE NE ZAKASNI...
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 299-300
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ZIMSKI RASPUST / SKIJANJE / SANKANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/62
PREGLED DELATNOSTI ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA" POVODOM PROSLAVE 1947-1967.
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 301-302
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / TEMATIKA ČASOPISA / PRETPLATNICI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 67/63
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 7-8, str. 303-304
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 67/64
NEKI POKAZATELJI PROSEČNE FIZIČKE SPREMNOSTI ODRASLIH ZAPOSLENIH MUŠKARACA I
ŽENA (BRZINA, SNAGA ODSKOKA I IZDRŽLJIVOST) I NJIHOVA OCENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 305-311
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / ODRASLI / ŽENE / BRZINA / SNAGA ODRAZA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 67/65
SLOBODNO VREME UČENIKA GIMNAZIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 312-316, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / UČENICI / GIMNAZIJA
-------------------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 67/66
PROMENA PRAVCA KRETANJA SISTEMA SMUČAR-SMUČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 317-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ZAOKRET / MEHANIKA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 67/67
ZIMA, ZIMA, E PA ŠTA JE...
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 324-329
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
IGRE NA SNEGU / IGRE NA LEDU / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Đorđević, Dragoljub
PRIMERI ČASOVA FIZIČKOG VASPITANJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 330-332
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
rbr: 67/68
Ključne reči:
ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PRVACI / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 67/69
IGRA I NJENE VARIJANTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 333-335
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / IGRA, USLOŽNJAVANJE / TIMSKO NADIGRAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 67/70
DRUGI DEO REDOVNOG ČASA FIZIČKOG VASPITANJA NIJE I NE SME BITI SAMO PRIPREMNI
DEO
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 336-340
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
ČAS FV / ČAS, PLANIRANJE / METODIKA / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 67/71
METODIKA TRENIRANJA ELEMENATA INDIVIDUALNE TAKTIKE U ODBRANI U FUDBALU
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 341-344
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
FUDBAL / TAKTIKA, INDIVIDUALNA / OBUČAVANJE / VEŽBE
--------------------------------------------------------------------------------
Petričević, Miroslav
rbr: 67/72
OBUČAVANJE PREMETA STRANCE UZ KORIŠĆENJE KONOPCA (PRILOG METODICI OBUČAVANJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 345-350
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PREMET NAPRED / OBUČAVANJE / POMOĆNE SPRAVE
-------------------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 67/73
ŠKOLA JE OSNOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 351-352
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
ZAKON O FK / NASTAVA FV / KVALIFIKOVANOST KADRA
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Radoš
rbr: 67/74
NEKI PODACI O MATERIJALNOM POLOŽAJU I FINANSIRANJE FIZIČKE KULTURE NA KOSOVU I
METOHIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 353-354
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
FINANSIRANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / KOSOVO / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 67/75
PROBLEMI ŠKOLOVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 355-360
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti i konsultacije
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / VIŠA ŠKOLA FV / NASTAVNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 67/76
RAFAEL BAN: GIMNASTIČKA POČETNICA ("PARTIZAN", BEOGRAD, 1967.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 361
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TEHNIKA / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 67/77
RAKIJAŠ B.: OSNOVI MUZIČKE KULTURE; EĆIMOVIĆ S.: NARODNI PLESOVI JUGOSLAVIJE IZBOR MELODIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 362
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
MUZIČKA KULTURA / NARODNI PLES / MELODIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 67/78
INOSTRANA IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 362-364
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 67/79
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1967.
Fizička kultura, Beograd, vol. 21 (1967) sv. 9-10, str. 367-368
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/1
NEKI POKAZATELJI PROSEČNE FIZIČKE SPREMNOSTI ODRASLIH ZAPOSLENIH MUŠKARACA I
ŽENA (BRZINA, SNAGA ODSKOKA I IZDRŽLJIVOST) I NJIHOVA OCENA (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 1-5, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODRASLI / IZDRŽLJIVOST / UZRASNE ODLIKE / NIVO STRUČNE SPREME
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 68/2
ODNOS MOTORNIH NAVIKA I MOTORIČKIH OSOBINA U PROCESU UČENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 6-11, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / MOTORIČKE NAVIKE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 68/3
NEKI PODACI O RAZVOJU MODERNE GIMNASTIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 12-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Lukman, Leon
rbr: 68/4
PROMENA PRAVCA KRETANJA SISTEMA SMUČAR-SMUČKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 22-28, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEHNIKA / SKI RASTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 68/5
INTERESOVANJE UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ZA POJEDINE GRANE TELESNOG
VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 29-35
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
INTERESOVANJA / UČENICI / SPORT. GRANE / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
PRIMER ČASA ZA I I II RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
rbr: 68/6
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 36-37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / DRAMATIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 68/7
IGRE HVATALICE I NJIHOVE VARIJANTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 38-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz osnovne škole
Ključne reči:
HVATALICE / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Vojin
rbr: 68/8
METODIKA TRENIRANJA ELEMENATA INDIVIDUALNE TAKTIKE U ODBRANI U
FUDBALU(NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 42-47
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
FUDBAL / TAKTIKA, INDIVIDUALNA / VEŽBE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Bregant, Draginja
PRILOG METODICI OBUČAVANJA GIMNASTIČKOG KORAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 48-55
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 68/9
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
GIMNASTIČKI KORAK / VEŽBE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 68/10
DRUGI DEO REDOVNOG ČASA FIZIČKOG VASPITANJA NIJE I NE SME BITI SAMO PRIPREMNI
DEO (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 56-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz metodike
Ključne reči:
ČAS FV, DRUGI DEO / VEŽBE OBLIKOVANJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 68/11
ORTOPEDSKA GIMNASTIKA - GEORG HOFMANN I LINE JEGELSTUMPF (GORG THIEME VERLAG,
STUTTGART, 1967.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 60-61
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
ORTOPEDSKA GIMNASTIKA / TELESNI DEFORMITETI / SPORT. MEDICINA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 68/12
LEHRBUCH DER KRANKENGYMNASTIK IN 4 BANDEN - K. LINDEMAN, H. TIERICH-LEUBE UND
PRIV. - DOC. DR W. HEIPERTZ - BAND IV (GEORG THIEME VERLAG - STUTTGART)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 61
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / OBOLJENJA / REHABILITACIJA / BOBATH METODA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 68/13
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 62-63
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 68/14
I KONGRES SAVEZA DRUŠTAVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE UDRUŽENJA LEKARA
I SPORTSKE MEDICINE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 1-2, str. 64
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Obaveštenja
Ključne reči:
KONGRES / PEDAGOZI FK / SPORT. LEKARI
-------------------------------------------------------------------------------Savezna skupština Ju
rbr: 68/15
REZOLUCIJA O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 65-71
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
REZOLUCIJA O FK / SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA NARODA / RAZVOJNI
PROBLEMI / STRUČNI KADAR / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / VRHUNSKI SPORT /
PROFESIONALIZAM / SPORT. OBJEKAT / NAUČNI RAD
--------------------------------------------------------------------------------
Petrović, Krešimir
rbr: 68/16
ODMERENO I REALNO: Na marginama rezolucije o fizičkoj kulturi
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 72-75
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
REZOLUCIJA O FK / SAVEZNA SKUPŠTINA / FIZIČKA KULTURA NARODA / DRUŠTVENI ZNAČAJ
/ ETATIZAM / DEMOKRATIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Pediček, Franc
rbr: 68/17
FIZIČKO VASPITANJE I FAKULTETSKI STUDIJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 76-85
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / TEORIJA FK / PEDAGOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 68/18
NEKI PODACI O RAZVOJU MODERNE GIMNASTIKE (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 86-91, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / VEŽBOVNI SASTAV / MUZIKA
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 68/19
ŠKOLSKI USPEH UČENIKA U ODNOSU NA NJIHOV POLOŽAJ U STRUKTURI KOŠARKAŠKE EKIPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 92-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIOMETRIJA / UČENICI / ŠKOLSKI USPEH / KOŠARKAŠKA EKIPA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 68/20
VEŽBE U VISU ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 97-101
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 68/21
KARTOTEKA VEŽBI - POMOĆ NASTAVNIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 102-109, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE / KARTOTEKA / DOKUMENTACIJA / KLASIFIKACIJA / GRAFIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 68/22
Koch, Karl
RAZVIJANJE KONDICIJE KOD MLADIH (PREVEO I. ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 110-116
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČAS FV / KRUŽNI TRENING / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 68/23
PRILOG METODICI UČENJA OSNOVNE TEHNIKE ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 117-121, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKA / OBUČAVANJE / POČETNICI / METODIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/24
V KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA U BRNU
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 122-124
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / KONGRES / SPRINT / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Žarković, Branislav
rbr: 68/25
NOVA EDICIJA KINOGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 125
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINOGRAM / NASTAVA FV / ATLETIKA / FUDBAL / KOŠARKA / SPORT. GIMNASTIKA /
RUKOMET / PLIVANJE / ODBOJKA / SKIJANJE / IZDAVAČKA EDICIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 68/26
INOSTRANA IZDANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 3-4, str. 126-128
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/27
ZA DALJE UNAPREĐIVANJE ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 129-130
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
NASTAVA FV / SAVETOVANJE / PLANIRANJE / OCENJIVANJE / EFEKTI VEŽBANJA /
ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 68/28
FIZIČKO VASPITANJE U NOVIM DRUŠTVENO-EKONOMSKIM USLOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 131-137
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / KONCEPTUALNI PROBLEMI / HUMANIZAM / NASTAVA FV /
SAMOUPRAVNI SOCIJALIZAM / TEORIJA FK / NASTAVNI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
SAVREMENI PROGRAMI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 138-147
rbr: 68/29
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / PLANIRANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ankucić, Kornelija
rbr: 68/30
ODNOS FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 148-155
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZDRAVSTVENO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / UNESCO ANKETA / INOSTRANE ZEMLJE
-------------------------------------------------------------------------------Stella, Ivo
rbr: 68/31
PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 156-164, lit. 4
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLA SA PRODUŽENIM BORAVKOM / OSNOVNA ŠKOLA / ORGANIZOVANJE /
PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
VEŽBE U VISU ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA (NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 165-170
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE U VISU / OBUČAVANJE / METODIKA
rbr: 68/32
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
rbr: 68/33
ANGAŽOVANOST VEĆIH GRUPA MIŠIĆA KOD BACAČA KUGLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 171-176
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / VEŽBE SNAGE / TEHNIKA / MIŠIĆNA AKTIVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 68/34
ZA I PROTIV IZDVAJANJA ČASOVA TELESNOG VEŽBANJA IZ REDOVNOG ŠKOLSKOG RASPOREDA
U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 177-180
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVA U SUPROTNOJ SMENI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 68/35
KAKO NAPRAVITI KLIZALIŠTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 181-182
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KLIZALIŠTE, VEŠTAČKO / LED, PRAVLJENJE
-------------------------------------------------------------------------------Jugović, Aleksandar
rbr: 68/36
NEKA ISKUSTVA IZ RADA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE OSIJEK
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 183-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / OPŠTINSKI ODBOR ŠSD / OSIJEK / SELO
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 68/37
FIZIČKO VASPITANJE MOŽE DA ISPOMAŽE NASTAVU MATEMATIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 187-190
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVA MATEMATIKE / IGRA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 68/38
s. n.
BIBLIOGRAFSKI PODACI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 5-6, str. 191-192
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 68/39
UVOĐENJE PREDMETNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 193-202
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / PREDMETNA NASTAVA / SAVLADANOST GRADIVA /
UČITELJI / REALIZACIJA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Vidović, Zvonimir
rbr: 68/40
ISKUSTVA U NASTAVI PLIVANJA SA UČENICIMA ZAGREBAČKIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 203-207
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / OBUČAVANJE / OSNOVNA ŠKOLA / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------Vlah, Radivoje
rbr: 68/41
UGANUĆE SKOČNOG ZGLOBA I PRVA POMOĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 208-214, lit. 12
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
SKOČNI ZGLOB / UGANUĆE / PRVA POMOĆ / SPORT. POVREDE, STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 68/42
NEKE MOGUĆNOSTI ŠKOLE DA ZADOVOLJI INDIVIDUALNE POTREBE I INTERESE UČENIKA U
FIZIČKOJ KULTURI - ISKUSTVO GIMNAZIJE IZ KRAGUJEVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 215-218
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZBORNA NASTAVA / NASTAVA U SUPROTNOJ SMENI / SREDNJA ŠKOLA /
EKSPERIMENTALNA NASTAVA
--------------------------------------------------------------------------------
Lošić, Krsta
rbr: 68/43
AKTIVIRANJE UČENIKA U SPROVOĐENJU FIZIČKOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 219-222
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI POMAGAČI / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA /
EFEKTI NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Kaljanac, Ismet
rbr: 68/44
OBUČAVANJE PLIVANJA JE KONKRETAN ZADATAK U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 223-227
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / OBUČAVANJE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 68/45
OPTEREĆENJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U REDOVNOJ NASTAVI I OSTALIM
AKTIVNOSTIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 228-236
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / ANKETA / REALIZACIJA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Burchett, Bruno
rbr: 68/46
MOJE ISKUSTVO SA PRIMENOM DOMAĆIH ZADATAKA ZA SLABE UČENIKE (PREVEO: I.
ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 237-239
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Radivojević, Đorđe; Lešić, Valentin
rbr: 68/47
SADRŽAJ I METODA PRAĆENJA I VREDNOVANJA REZULTATA FIZIČKOG RAZVITKA I FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI UČENIKA - ISKUSTVO ZAVODA ZA FIZIČKU KULTURU BOSNE I HERCEGOVINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 240-244
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Praćenje-vrednovanje-ocenjivanje
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / NORME / UČENICI / ZAVOD FK
/ BIH
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Gordana
rbr: 68/48
JEDAN PRIMERAK OCENJIVANJA U XII BEOGRADSKOJ GIMNAZIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 245-252
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Praćenje-vrednovanje-ocenjivanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / TEST / NORME / GIMNAZIJA / PRIKAZ PRIMERA
-------------------------------------------------------------------------------Puljević, Bogdan
rbr: 68/49
OCENJIVANJE U PROCESU FIZIČKOG VASPITANJA I NJEGOVO REALNIJE KORIŠĆENJE U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 7-8, str. 253-255
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Praćenje-vrednovanje-ocenjivanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / OCENJIVANJE, KOMPONENTNO / AUTORITET NASTAVNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 68/50
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA PROGRAMIRANJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
STRUČNIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 257-265
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / STRUČNA ŠKOLA / ANKETA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Širka, Žužana; Sladaček, Jan
rbr: 68/51
ISKUSTVA U PRILAGOĐAVANJU NASTAVNOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 266-274
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Završnik, Albin; Lješević, Ana
rbr: 68/52
PRILAGOĐAVANJE NASTAVNOG PROGRAMA POTREBAMA UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 275-282
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 68/53
Reljić, Jelica
UTJECAJ TJELESNOG VJEŽBANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA SOMATSKE, MOTORNE I KONATIVNE
OSOBINE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 283-288
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 68/54
UTICAJ FIZIČKOG VEŽBANJA ADEKVATNOG INTENZITETA NA SOMATSKI RAZVOJ, MOTORNE
SPOSOBNOSTI I KONATIVNE OSOBINE UČENIKA OSNOVNOH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 289-295
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / EKSPERIMENTALNA NASTAVA / HOMOGENE GRUPE / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE
SPOSOBNOSTI / OPTEREĆENJE, INTENZITET / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Juras, Vjekoslav
rbr: 68/55
UTJECAJ SPORTSKIH IGARA NA NEKE ODGOJNE VARIJABLE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 296-298
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SPORTISTI / KOŠARKA / RUKOMET / FUDBAL / ŠKOLSKI
USPEH / SOCIJALNI STAVOVI / KONZERVATIVIZAM / KONFORMIZAM / AUTORITARIJANIZAM /
ZNANJA O FK / ZNANJA O SPORTU
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Miodrag
rbr: 68/56
ISKUSTVA NA UNAPREĐENJU FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNIH ŠKOLA
JUŽNOG BANATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 299-309
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / REALIZACIJA NASTAVE / UČITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Mraković, Miloš
rbr: 68/57
TJELESNI ODGOJ KAO FAKTOR REDUKCIJE ASOCIJALNOG PONAŠANJA OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 310-312
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / KONATIVNE OSOBINE / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI /
BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 68/58
PODACI NEKIH RADOVA IZ OBLASTI METODIKE ISTRAŽIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 313-315
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
METODOLOGIJA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 68/59
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1968.
Fizička kultura, Beograd, vol. 22 (1968) sv. 9-10, str. 319-320
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 69/1
SKUPŠTINSKI ORGANI I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 1-5
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
SKUPŠTINA SRBIJE / PROSVETNO KULTURNO VEĆE SRBIJE / NASTAVA FV / REALIZACIJA
NASTAVE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI, KVALIFIKOVANOST / SPORT. OBJEKAT /
STUDENTSKI SPORT / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAVETNICI FV / NAUČNI RAD /
URBANISTIČKO PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tome, Janez
rbr: 69/2
INDIVIDUALIZIRANI NORMATIVI I KONTROLA NAPRETKA KAO FAKTOR MOTIVACIJE U NASTAVI
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 6-10, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / TRČANJE / NORMA, INDIVIDUALNA / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 69/3
AKTIVNOST UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VEŽBANJA KROZ PRIZMU NAŠIH ISTRAŽIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 11-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta; Troskot, Pava
rbr: 69/4
NEKI REZULTATI EKSPERIMENTALNE PROVERE METODA OCENJIVANJA UČENIKA IZ FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 15-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE / NORME / EKSPERIMENT
-------------------------------------------------------------------------------Čolić, Milutin; Jovin, Srđan
rbr: 69/5
SVAKODNEVNO FIZIČKO VEŽBANJE U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 21-29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SVAKODNEVNO VEŽBANJE / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
TESTIRANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Pogačnik, Srečo
rbr: 69/6
ISKUSTVO SA SVAKODNEVNIM VEŽBANJEM U OSNOVNOJ ŠKOLI GORJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 30-38
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SVAKODNEVNO VEŽBANJE / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI /
TESTIRANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Supek, Olga
rbr: 69/7
ČASOVI FIZIČKOG ODGOJA U PRVIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE U ZIMSKIM MJESECIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 39-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČIONICA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 69/8
DVANAEST VEŽBI ZA PREDNOŠKU PRAVIM ZALETOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 47-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / PREDNOŠKA / OBUČAVANJE / VEŽBE, PRIPREMNE
-------------------------------------------------------------------------------Melzer, Karl
rbr: 69/9
ELEMENTARNE IGRE NA MALOM PROSTORU (PREVEO I. ZDANSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 52-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 69/10
DRUŠTVA ZA TELESNO VASPITANJE "PARTIZAN" I ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 55-58
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / "PARTIZAN" DTV / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zalucka-Kramarić, Irena
rbr: 69/11
PRILOG DISKUSIJI O PROGRAMIRANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 59-61
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM / RUKOMET
-------------------------------------------------------------------------------Bakoš, Nevenka
rbr: 69/12
PRILOZI INTENZIFIKACIJI NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA - VJEKOSLAV JURAS I IVO STELLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 62
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OPTEREĆENJE, INTENZITET / SPORT. IGRE / TEST
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/13
FIZIČESKAJA KULTURA V ŠKOLE - MOSKVA (SADRŽAJ ČASOPISA U 1968. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 1-2, str. 62-63
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 69/14
IZ UREDNIŠTVA: I JUGOSLOVENSKI KONGRES PEDAGOGA I LEKARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 65-66
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
PEDAGOZI FK / SPORT. LEKARI / KONGRES / INTERDISCIPLINARNOST
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 69/15
SKICA KONCEPCIJE FUNKCIJA I SISTEMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 67-77
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TEORIJA FK / FIZIČKO VASPITANJE / SPORT / SISTEM / TERMINOLOGIJA / SPORTOLOGIJA
/ SPORTOLOG
-------------------------------------------------------------------------------Ulaga, Drago
rbr: 69/16
OSNOVNO MOTORNO OBRAZOVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA: Kriteriji za izbor obavezne
nastavne građe
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 78-80
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVA FV, ALTERNATIVNA / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir; Jeričević, Gordan
rbr: 69/17
KORIŠĆENJE FILMA KAO POMOĆNOG NASTAVNOG SREDSTVA PRI USVAJANJU TEHNIKE SLOŽENOG
KRETANJA - NISKOG STARTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 81-88, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NISKI START / FILM / OBUČAVANJE / EKSPERIMENT
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 69/18
PREVASPITANJE IGROM (IZVOD IZ MAGISTARSKOG RADA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 89-93, lit. 72
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PREVASPITAVANJE / VASPITNA ZAPUŠTENOST / IGRA / AGRESIVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 69/19
O RADU SA UČENICIMA PREKO LETNJEG I ZIMSKOG RASPUSTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 94-96
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RASPUST / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
rbr: 69/20
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 97-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / MEDICINSKI ASPEKTI / SOCIJALNI ASPEKTI /
PEDAGOŠKI ASPEKTI / MEDICINSKA STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin; Vučo, Jelena
rbr: 69/21
PRILOG PROUČAVANJU PROBLEMA OSLOBAĐANJA UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 110-116, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / MEDICINSKI ASPEKTI / MEDICINSKA
STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Grujić, M.; Đurić, Zvonimir
rbr: 69/22
POVREDE NA NASTAVI FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 117-120
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. POVREDE / MEDICINSKA STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Plavec, Stjepan; Vukadinović, Mara
rbr: 69/23
POVREDE NASTALE PRILIKOM NASTAVE FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 121-124, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Problemi oslobađanja od nastave fizičkog odgoja
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. POVREDE / MEDICINSKA STATISTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Hamzić, Said
rbr: 69/24
KRATKA VIJAČA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 125-126
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VIJAČA, KRATKA / VEŽBE / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/25
THEORIE UND PRAXIS DER KORPERKULTUR (PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA OBJAVLJENIH U
1968. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 3-4, str. 127-128
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Vološin, Stefan
rbr: 69/26
PROBLEM ŠKOLSKE OCENE U PEDAGOGIJI (SA POLJSKOG PREVEO BRANIMIR MIHAJLOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 129-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
OCENJIVANJE / PEDAGOGIJA / TEST / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
SEDEĆI POLOŽAJ KAO JEDAN OD UZROČNIKA POJAVE LOŠIH DRŽANJA
rbr: 69/27
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 138-144, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LOŠE TELESNO DRŽANJE / SEDENJE / MIŠIĆNI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 69/28
Stojanović, Milutin; Kurelić, Nikola; Vlah, Radivoje; Matković, Antun;
Konstantinović, Ivan
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA UPIS NA FAKULTET ZA FIZIČKO
VASPITANJE I PROBLEM NEKIH KOREKCIJA NORMI PRIJEMNOG ISPITA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 145-165, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 69/29
KARATE - NOVA SPORTSKA AKTIVNOST U NAŠOJ ZEMLJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 166-175, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KARATE / TEHNIKA / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 69/30
TELESNO VEŽBANJE KAO JEDNA OD MOGUĆNOSTI SUZBIJANJA RAZMAŽENOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 176-178, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / RAZMAŽENA DECA / TIMSKA IGRA / SOCIJALNI ODNOSI
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 69/31
PALICA KAO SPRAVA ZA VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 179-183
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PALICA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Hebbelinck, M.; Venerando, A.
rbr: 69/32
PROGRAMI FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA (PREVOD "QUADERNI DELLO
SPORT", RIM, 1967-11)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 184-188
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / INOSTRANE ZEMLJE / ANKETA / BELGIJA / ŠPANIJA / FRANCUSKA /
ITALIJA / PORTUGALIJA / RUMUNIJA / ŠVAJCARSKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 69/33
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SPORTSKOJ PRIPREMI OMLADINE (BRATISLAVA, 14-16. MAJA
1969. GOD.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 189-190
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
TRENING / OMLADINA / KONFERENCIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Gombač, Rudolf
rbr: 69/34
KULTURA FIZYCZNA - VARŠAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 5-6, str. 191-192
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 69/35
DOKUMENTACIJA U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU: Kritički osvrt na dnevnik
nastavnika
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 193-199, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA / DNEVNIK
-------------------------------------------------------------------------------Vranić, Jovo; Raičković, Rade
rbr: 69/36
NAŠA ISKUSTVA I PROBLEMI OSLOBOĐENJA STUDENATA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 200-205
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / MEDICINSKA STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Adum, Ognjan; Brusin, Aleksandar
BAVLJENJE VOZAČA SPORTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 206-209
rbr: 69/37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / VOZAČI / GOJAZNOST / ZDRAVSTVENO STANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 69/38
BIOMEHANIČKA ANALIZA SKOK-ŠUTA U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 210-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOŠARKA / SKOK ŠUT / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 69/39
PRILOG METODICI OBUČAVANJA RAZNOŠKE PREKO KONJA UZDUŽ - DOHVATOM NA KRAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 223-226, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZNOŠKA PREKO KONJA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Zlatanović, Milena
rbr: 69/40
MATERIJALI I NAČINI IZGRADNJE IGRALIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 227-232
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBALIŠTE, PODLOGA / GUMIRANO-BITUMINOZNI POD
--------------------------------------------------------------------------------
Nišavić, Miloš
rbr: 69/41
PRIPREMA ZA SMUČANJE S KOTURALJKAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 233-235
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / KOTURALJKE / SKI PRIPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Hamzić, Said
rbr: 69/42
KOREKTIVNA GIMNASTIKA U MOJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 236-238
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
UČENICI / TELESNI DEFORMITETI / KOREKTIVNO VEŽBANJE / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Jovančić, Milovan
rbr: 69/43
ORGANIZACIJA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA U ŠVEDSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 239-245
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ŠVEDSKA / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI
KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Hebbelinck, M.; Venerando, A.
rbr: 69/44
PROGRAM FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA (NASTAVAK) (PREVEDENO IZ
"QUADERNI DELLO SPORT", RIM, 1967-11)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 246-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
NASTAVA FV / MEDICINSKI ASPEKTI / INOSTRANE ZEMLJE / ANKETA / BELGIJA / ŠPANIJA
/ FRANCUSKA / ITALIJA / PORTUGALIJA / RUMUNIJA / ŠVAJCARSKA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 69/45
M. DENA GARDINER: GRUNDLANGEN DER UBUNGSTHERAPIE, GEORG THIEME VERLAG,
STUTTGART, 1968. (PREVOD: ERIKA HIERSEMANN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 252
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / TEST / ZGLOB / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/46
SPORT ES TUDOMANY - BUDIMPEŠTA (PREGLED VAŽNIJIH ČLANAKA OBJAVLJENIH U 1968.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 7-8, str. 253-254
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Maletić, Saveta
DAN MLADOSTI
rbr: 69/47
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 257-262
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
"DAN MLADOSTI" / FIZIČKO VASPITANJE / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 69/48
Momirović, Konstantin; Medved, Radovan; Horvat, Vladimir; Pavišić-Medved,
Vlasta
NORMATIVI KOMPLETA ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI ŠKOLSKE OMLADINE OBA SPOLA U
DOBI OD 12-18 GODINA (IZ ODJELA ZA FIZIOLOGIJU I PATOLOGIJU INSTITUTA ZA
KINEZIOLOGIJU VISOKE ŠKOLE ZA FIZIČKU KULTURU U ZAGREBU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 263-278, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / NORME / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / AKCELERACIJA
RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 69/49
REDOVNO TELESNO KRETANJE-VEŽBANJE: POTREBA, NAVIKA ILI UVERENJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 279-291
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VEŽBANJE / POTREBE / NAVIKA / SOCIJALNI STAVOVI / UVERENJA
-------------------------------------------------------------------------------Beck-Dvoržak, M.
EMOCIONALNI PROBLEMI UČENIKA I NASTAVA FIZIČKOG ODGOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 292-294
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 69/50
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / PSIHOLOŠKE TEŠKOĆE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 69/51
KLASIFIKACIJA VEŽBI NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 295-301
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / KLASIFIKACIJA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 69/52
PROBLEM TESTIRANJA OKRETNOSTI KAO PSIHOFIZIČKE OSOBINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 302-306, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OKRETNOST / TEST / METODOLOGIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Ivanović, Vojo; Mitrović, Joviša
rbr: 69/53
REZULTATI PRVE GODINE MALIH OLIMPIJSKIH IGARA U ZENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 307-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / DEČIJE OI / BIH / ZENICA
-------------------------------------------------------------------------------Pervov, G.A.
rbr: 69/54
CELE GODINE NA VAZDUHU (PREVEO SA RUSKOG: ŽIVOJIN ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 309-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / PRIKAZ PRIMERA / NASTAVA NAPOLJU / ZIMA
-------------------------------------------------------------------------------Ibrahimbegović, Nedžad
rbr: 69/55
ISKUSTVO I OSVRT NA AKTIVNI ODMOR U PLANINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 311-312
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZIMOVANJE / PLANINA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 69/56
FIZIČESKAJA KULTURA V ŠKOLE - MOSKVA (PREGLED RADOVA OBJAVLJENIH U ČASOPISU
1969. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 313-315
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 69/57
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1969.
Fizička kultura, Beograd, vol. 23 (1969) sv. 9-10, str. 319-320
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/1
SREDNJOROČNI PLANOVI RAZVOJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / PLANIRANJE RAZVOJA / SREDNJOROČNI PLAN
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 70/2
KAKO SMO POKUŠALI DA PRONAĐEMO UZROKE SLABIJEG SAVLAĐIVANJA NEKIH ELEMENATA IZ
PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U STARIJEM UZRASTU OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 3-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / VEŽBE OBLIKOVANJA / VEŽBE NA SPRAVAMA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 70/3
KAKAV U IGRI, TAKAV I U ŽIVOTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 17-19, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / FRUSTRACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/4
TELESNI STATUS KOD KANDIDATA ZA UPIS NA I GODINU V.Š.F.V. (ŠKOLSKE 1966-67. I
1967-68. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 20-28, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / TELESNI STATUS / KIČMENI STUB / KOLENO
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 70/5
PRILOG METODICI OBUČAVANJA RAZNOŠKE NAPRED NA KRAJU RAZBOJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 29-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/6
ODVOJENA NASTAVA FIZIČKOG VASPITANJA ZA UČENIKE I UČENICE OD VI DO VIII RAZREDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 32-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOEDUKACIJA / OSNOVNA ŠKOLA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 70/7
ŠTA PRAKTIČNO STIMULIŠE BEOGRADSKA ZAJEDNICA OBRAZOVANJA NA PLANU VANNASTAVNIH
UČENIČKIH AKTIVNOSTI - KVALITET ILI MASOVNOST?
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 35-38
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE / NAGRADE / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Apostolski, Tomo
rbr: 70/8
ZA ŠIRU POMOĆ ZAJEDNICE OKO IZGRADNJE SALA I OSTALIH OBJEKATA (PRIMER
GOSTIVARSKE KOMUNE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 39-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. OBJEKAT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / GOSTIVAR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 70/9
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović, Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
OSNOVNI PARAMETRI I POUZDANOST MJERENJA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 42-54, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / FUNKCIONALNI TESTOVI / METODOLOGIJA / METROLOGIJA / ŽENE /
UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 70/10
MOTIVACIONI FAKTORI U OSTVARIVANJU REZULTATA (PREVEO SA POLJSKOG: NIKOLA
KURELIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 55-65, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTIVACIJA / SPORT. REZULTAT / UČENICI / SPORTISTI / RVANJE /
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan; Golubović, Vladimir
rbr: 70/11
OCJENJIVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI GRUPE ISPITANIKA U ODNOSU NA BIOMETRIJSKE
KARAKTERISTIKE POMOĆU RAZLIKE U RANGIRANJU DVA VIŠEDIMENZIONALNA SKUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 66-70, lit. 3
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
STATISTIČKE METODE / RANGIRANJE / VIŠEDIMENZIONALNI SKUP / ANTROPOMETRIJA /
MOTORIČKI TEST
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 70/12
SAVETOVANJE O SLOBODNOM VREMENU MLADIH (BAŠKO POLJE, 24-28.9.1969.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 71
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / OMLADINA / SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/13
VI KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA, BRESCIA 25-29.III 1970.
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 72-73
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
ATLETIKA / TRENERI / TRČANJE PREKO PREPONA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/14
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI - MOSKVA (SADRŽAJ ČASOPISA U 1969.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 1-2, str. 74-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 70/15
FIZIČKO OBRAZOVANJE I FIZIČKA OBRAZOVANOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 77-95
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO OBRAZOVANJE / FIZIČKA OBRAZOVANOST
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 70/16
AKTUELNI PROBLEMI UNAPREĐENJA RADA ŠKOLSKIH DRUŠTAVA ZA FIZIČKU KULTURU I
TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU SPORTSKU ZNAČKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 96-103
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. STATISTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Ilić, Miladin; Nikolić, Marko
rbr: 70/17
SLOBODNI PREKOPIT (SALTO) NAPRED NA TLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 104-109
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKROBATIKA / SALTO / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/18
ZLOUPOTREBA IGRE "IZMEĐU DVE VATRE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 110-111
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
"IZMEĐU DVE VATRE" / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Havliček, Ivo
rbr: 70/19
UTICAJ ATLETSKE PRIPREME NA OSNOVNE POKAZATELJE OPŠTE KRETNE SPOSOBNOSTI
(PREVEO SA SLOVAČKOG PAVLE OPAVSKI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 112-122
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
TRENAŽNI EFEKTI / ATLETIKA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA,
NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Zoran
FUNKCIJA BUBREGA I FIZIČKI NAPOR
rbr: 70/20
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 123-129, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
BUBREZI / FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 70/21
POVODOM 300-TE GODIŠNJICE SMRTI JANA AMOSA KOMNENSKOG
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 130-132
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
KOMENSKI, JAN AMOS / BIOGRAFIJA / JUBILEJ / PEDAGOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 70/22
Jokl, Ernst
SAOPŠTENJE O SVETSKOM REKORDU U SKOKU U DALJ BOBA BIMONA I O NJEGOVOM KOLAPSU
POSLE TOGA U MEKSIKO SITIJU, 18. OKTOBRA 1968. (PREVEO BORIVOJE TODOROVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 133-137
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SKOK UDALJ / SVETSKI REKORD / BIMON, BOB / KATAPLEKSIJA
-------------------------------------------------------------------------------Koturović, Ljubiša
rbr: 70/23
WILHELM THOMSEN: LEHRBUCH DER MASSAGE UND MANUELLEN GYMNASTIK (III IZDANJE) IZDANJE GEORG THIEME VERLAG - STUTTGART
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 138
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
MASAŽA / SPORT. MASAŽA / SAMOMASAŽA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/24
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI - MOSKVA (NASTAVAK SADRŽAJA U 1969.
GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 3-4, str. 139-140
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Malešević, Nada
rbr: 70/25
MJESTO FIZIČKOG VASPITANJA U PEDAGOŠKOJ TEORIJI I PRAKSI VASE PELAGIĆA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 141-153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PELAGIĆ, VASA / PEDAGOŠKA TEORIJA / ZDRAVLJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 70/26
KREATIVNOST U NASTAVI FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 154-156, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / KREATIVNOST / METODIKA / SAMOAKTUALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 70/27
PRIKAZ VEŽBI ZA PREVENCIJU I TERAPIJU RAVNIH STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 157-166, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KOREKTIVNE VEŽBE / STOPALO, RAVNO / PREVENCIJA / TERAPIJA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 70/28
DVOKOTUR (JEDNA OD BRZO ZABORAVLJENIH GIMNASTIČKIH SPRAVA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 167-168
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
DVOKOTUR / GIMNASTIČKA SPRAVA
-------------------------------------------------------------------------------Seleši, Đerđ
rbr: 70/29
VANČASOVNE AKTIVNOSTI UČENIKA U OKVIRU FIZIČKOG VASPITANJA U MAĐARSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 169-171
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / MAĐARSKA / OCENJIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 70/30
Momirović, Konstantin; Viskić, Nataša; Horga, Smiljka; Bujanović, Ružica; Wolf,
Boris; Mejovšek, Milko
FAKTORSKA STRUKTURA NEKIH TESTOVA MOTORIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 172-190, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
MOTORIČKI TEST / METODOLOGIJA / METROLOGIJA / FAKTORSKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 70/31
KORELACIJA IZMEĐU USPEHA I NEUSPEHA U VEŽBAMA NA SPRAVAMA I NEKIH PSIHOLOŠKIH
TESTOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 5-6, str. 191-200, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / USPEŠNOST OBUČAVANJA / PERCEPCIJA PROSTORA / INTELIGENCIJA
/ LIČNOST, INVENTAR / STUDENTI FK / FFV
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 70/32
NAUKE I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 201-208, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. NAUKA / FIZIČKA KULTURA / SISTEMATIZACIJA NAUKA / TERMINOLOGIJA /
METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Gađanski, Milovan
JUVENILNA DELINKVENCIJA I FIZIČKO VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 209-213
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 70/33
Ključne reči:
DELINKVENCIJA, JUVENILNA / OMLADINA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka; Koturović, Ljubiša
rbr: 70/34
PROCENAT RAVNOG STOPALA KOD KANDIDATA ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU ZA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 214-222
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VŠFV, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / STOPALO, RAVNO
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 70/35
PLANIRANJE KAO JEDAN OD OSNOVNIH PUTEVA RACIONALIZOVANJA NASTAVE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 223-227
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLANIRANJE / NASTAVNA JEDINICA
-------------------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 70/36
RAD HOMOGENIZIRANIH GRUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 228-236
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / INTERESOVANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE
OSOBINE / SREDNJA ŠKOLA / ČAS FV
--------------------------------------------------------------------------------
Horvatić, Franjo
rbr: 70/37
PROTIV GRUBE IGRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 237-240
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
RUKOMET / FER PLEJ / GRUBA IGRA / SPORT. VASPITANJE / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------Mrđa, Dragoljub; Jevtić, Bogoljub
rbr: 70/38
MLADI NASTAVNIK I ZAOSTALA SREDINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 241-243
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / USLOVI RADA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVNIČKI KOLEKTIV /
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 70/39
KAKO JE PLANINSKA ŠKOLA VRAČEVO DOBILA BAZEN ZA PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 244-248
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
BAZEN, IZGRADNJA / DOBROVOLJNI RAD / OSNOVNA ŠKOLA / SELO, PLANINSKO /
NASTAVNIČKI KOLEKTIV
--------------------------------------------------------------------------------
Žukowska, Zofia
rbr: 70/40
UZROCI SMANJENJA MOTORNE AKTIVNOSTI DEVOJAKA U DOBA ZRENJA (PREVEO SA POLJSKOG
MILOŠ NIŠAVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 249-252
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
ŽENE / UČENICI / UZRASNE ODLIKE / SREDNJA ŠKOLA / POLJSKA / BAVLJENJE SPORTOM /
MOTORIČKA AKTIVNOST / INTERESOVANJA / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Ivan; Stanojević, Ivan
rbr: 70/41
MODEL NORMATIVNIH TABLICA ZA OCENJIVANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE (7-14
GODINA) NA BAZI NJIHOVE FIZIOLOŠKE STAROSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 253-255
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OCENJIVANJE / NORME / STATISTIČKE METODE
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/42
TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI (SADRŽAJ ČASOPISA U 1970. GODINI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 7-8, str. 256
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 70/43
OCENA LIČNOG PRILAGOĐAVANJA IGROM
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 261
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SOCIJALNO PRILAGOĐAVANJE / UČENICI / SOCIOGRAM / IGRA / PONAŠANJE
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Radmilo
rbr: 70/44
PODVODNI LOV
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 262-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PODVODNI LOV / RONJENJE
-------------------------------------------------------------------------------Sadovnik, Dario
rbr: 70/45
UNAPREĐENJE EFEKTIVNOSTI DVIJU RAZLIČITIH METODA RAZVIJANJA BRZINE TRČANJA U
ŠKOLSKOJ NASTAVI FIZIČKOG ODGOJA NA "VAJENSKI ŠOLI KOVINARSKE STROKE" U
LJUBLJANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 270-276
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / BRZINA TRČANJA / TRENING / SREDNJA ŠKOLA / EKSPERIMENT
-------------------------------------------------------------------------------Čupić, Slobodan
rbr: 70/46
OFTALMOLOŠKA OBOLJENJA KAO INDIKATORI ZA OSLOBAĐANJE OD NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 277-281, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / OFTALMOLOŠKA OBOLJENJA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 70/47
OLAKŠAJMO UČENICIMA VIŠIH RAZREDA SAVLADAVANJE KOLUTA NAZAD UVITO NA RAZBOJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 282-285
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 70/48
JEDNO KORISNO ISKUSTVO U OBUCI NEPLIVAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 286-289
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / POČETNICI / FERIJALNI KAMP / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 70/49
SADAŠNJI TRENUTAK FRANCUSKOG FIZIČKOG VASPITANJA I NASTAVE EKIPNIH SPORTSKIH
IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 290-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / SPORT. IGRE / KOŠARKA / NAUČNI RAD / FRANCUSKA /
NASTAVNICI FV / MERAN, ROBERT / SEMINAR / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Gombač, Rudolf
rbr: 70/50
TEORIJA I PRAKSA FIZIČESKOJ KULTURI - SADRŽAJ ČASOPISA U 1970. GODINI
(NASTAVAK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 298-300
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 70/51
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU FIZIČKA KULTURA U GODINI 1970.
Fizička kultura, Beograd, vol. 24 (1970) sv. 9-10, str. 303-304
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
POVODOM 25 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ 25 GODINA
rbr: 71/1
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 71/2
Kurelić, Nikola; Jeumović, Rodoljub; Klisinska, Dragica; Basta, Ljubica;
Vukosavljević, Rajko; Stojanović, Milutin; Stanojević, Ivan; Stefanović,
Miodrag
ZDRAVSTVENO I FIZIČKO STANJE I VASPITANJE OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 3-17
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
OMLADINA / ZDRAVSTVENO STANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / NASTAVA FV / ŠKOLSKI
SPORT / UHRANJENOST / TELESNI DEFORMITETI / NAUČNI RAD / SAVEZNA SKUPŠTINA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 71/3
ZA REVOLUCIONARNIJE ZAHVATE U ŠKOLSKOM FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 18-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNA TEHNOLOGIJA / METODIKA / EFEKTI NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Zoran
rbr: 71/4
PRILOG REŠAVANJU PROBLEMA ŠKOLSKOG I VANŠKOLSKOG VANNASTAVNOG RADA NA POLJU
FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 22-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Sedić, Petar
rbr: 71/5
METODIKA OBUČAVANJA UZMAKA NA VRATILU I RAZBOJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 28-36, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / VRATILO / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 71/6
PRILOG USAVRŠAVANJU ODBOJKE IZMENOM PRAVILA SERVISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 37-39
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI SERVIS / SPORT. PRAVILA
-------------------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 71/7
NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA RODITELJIMA SVOJIH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 40-48
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu i osvrti
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE, REZULTATI / NORME /
OCENJIVANJE / IZVEŠTAJ RODITELJIMA / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
NOVI AUSTRIJSKI SMUČARSKI NASTAVNI PLAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 49-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu i osvrti
rbr: 71/8
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI ŠKOLA / AUSTRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 71/9
PRILOG USAVRŠAVANJU IGRE - ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 54-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu i osvrti
Ključne reči:
ODBOJKAŠKO BLOKIRANJE / SPORT. PRAVILA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 71/10
PROBLEMI PSIHOMOTORNIH SPOSOBNOSTI DEBILNE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 1-2, str. 57-64, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
DEBILI / SPRETNOST RUKU / DEKSTERIOMETAR / INTELIGENCIJA, PRAKTIČNA / "DISKOS"
TEST / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Saveljić, Vojislav
rbr: 71/11
FIZIČKO VASPITANJE UČENIKA U TEORIJI I PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 65-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČAS FV / STRUČNO USAVRŠAVANJE / NASTAVNICI FV
--------------------------------------------------------------------------------
Konstantinović, Slobodan; Zdanski, Ivan
rbr: 71/12
ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U RADU ŠKOLSKOG DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 72-82
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / VREDNOVANJE RADA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 71/13
RAZVIJANJE RADNE I SVESNE DISCIPLINE UČENIKA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 83-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
DISCIPLINA UČENIKA / NASTAVA FV / METODIKA / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 71/14
SPECIJALNO FIZIČKO VASPITANJE ZA UČENIKE OSLABLJENOG ZDRAVLJA I SMANJENIH
FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 88-93, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPECIJALNO VASPITANJE / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SLABO ZDRAVLJE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Nikola
rbr: 71/15
UTVRĐIVANJE KIFOTIČNOG STANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 94-99, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KIFOZA / OKRUGLA LEĐA / TELESNI DEFORMITETI / DIJAGNOSTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Srboljub
rbr: 71/16
RVANJE (PALE) U SASTAVU STARO-GRČKOG PETOBOJA (PENTATLONA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 100-104, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RVANJE / ANTIČKI PENTATLON
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 71/17
PRVI DEO ČASA TELESNOG VEŽBANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 105-115
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ČAS FV, STRUKTURA / UVOĐENJE U VEŽBANJE / VEŽBE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 71/18
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ZGRČKE PREKO KONJA UZDUŽ - DOHVATOM NA POČETKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 116-119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / ZGRČKA PREKO KONJA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Šljepica-Bajin, Natalija
rbr: 71/19
VEŽBE RAVNOTEŽE NA GREDI S LOPTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 3-4, str. 120-123
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE NA GREDI / VEŽBE SA LOPTOM / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 71/20
AKCIJOM - U SUSRET KONGRESU KULTURNE AKCIJE: Metodska gledišta podsticanja
građana u cilju njihovog uključivanja u proces sistematskog telesnog kretanja vežbanja
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 125-134
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MOTIVACIJA / PROPAGANDNE PORUKE / ODRASLI / "ZDRAV I
SPOSOBAN" / KONGRES KULTURNE AKCIJE
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 71/21
PSIHOLOŠKI ASPEKTI ZAMORA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 135-142, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAMOR / TRENING / BAVLJENJE SPORTOM / PSIHOLOŠKE FUNKCIJE
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 71/22
PROVERAVANJA - TESTIRANJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA BEOGRADSKIH ŠKOLA I I II
STUPNJA (OSNOVNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 143-151
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
EFEKTI NASTAVE / TESTIRANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Matković, Antun
rbr: 71/23
KONTROLA PROMENE MIŠIĆNE SNAGE STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE U TOKU
I GODINE STUDIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 152-163, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / STUDENTI FK / EFEKTI VEŽBANJA / OPŠTA FIZIČKA PRIPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Spasov, Gorgi
rbr: 71/24
JOŠ JEDNO (NEOHRABRUJUĆE) ZAPAŽANJE O VEŽBAMA NA SPRAVAMA U NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 164-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / EFEKTI NASTAVE / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 71/25
STAVOVI FUNKCIONERA I TRENERA PREMA NEKIM SITUACIJAMA U SPORTU (PREVEO SA
POLJSKOG M. NIŠAVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 5-6, str. 168-179, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni radovi
Ključne reči:
SPORT. FUNKCIONERI / TRENERI / SOCIJALNI STAVOVI / SOCIJALNI ODNOSI / SPORT /
SPORT. MORAL
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 71/26
DESET TEZA O FIZIČKOJ KULTURI: Uvod u filozofiju fizičkog vaspitanja i sporta
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 181-186, lit. 5
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Ključne reči:
FILOZOFIJA SPORTA / FILOZOFIJA FV / TEORIJA FK
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan; Acković, Tomislav
rbr: 71/27
SLOBODNO VREME UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 187-201
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČENICI / SLOBODNO VREME / SREDNJA ŠKOLA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milan
rbr: 71/28
BUDITE VAJARI SVOGA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 202-206
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
LEPOTA TELA / NASTAVA FV / TEORIJSKA NASTAVA / OBRAĆANJE UČENICIMA
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 71/29
GLOSE O "MUSKULA (KUL)TURI"(POVODOM ČLANKA "BUDIMO VAJARI SVOGA TELA"M.
NIKOLIĆA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 207-222
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
MUSKULATURA / LEPOTA TELA / ESTETIKA / UMETNOST / FIZIČKO VASPITANJE / ATLETSKA
GIMNASTIKA / POLEMIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 71/30
MOGUĆNOST ZA FORMIRANJE MOTORNIH NAVIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 223-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / MOTORIČKE NAVIKE / OBUČAVANJE / VEŽBE SNAGE / PREDNOŠKA / UZMAK NA
VRATILU / STAV O ŠAKAMA / PENJANJE UZ KONOPAC / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 71/31
SPUST SMUČARA SA SMUČKAMA PRAVO NIZ PADINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 234-243
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / SPUST / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 71/32
NOVA PRAVILA SUĐENJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 244-247
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SPORT. PRAVILA / SUĐENJE
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Srboljub
rbr: 71/33
IZUČAVANJE DŽUDOA I SAMOODBRANE U SREDNJIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 248-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / DŽUDO / SAMOODBRANA / SPORT. OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Stojanović, Milutin; Vlah, Radivoje; Radosavljević, Olivera
rbr: 71/34
ANALIZA FIZIČKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENTKINJA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 7-8, str. 252-259, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
STUDENTI FK / ŽENE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / VŠFV
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš; Ilić, Božidar
rbr: 71/35
POKUŠAJ BIOMEHANIČKE ANALIZE "SEDEĆEG" POLOŽAJA TELA U ALPSKOM SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 261-269
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, SEDEĆA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Zečević, Ljubiša
rbr: 71/36
PRILOG PROUČAVANJU ISTORIJE FIZIČKE KULTURE SREDNJEG VIJEKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 270-280, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / ISTORIJA / SREDNJI VEK / STEĆCI / ORUŽJE / LOV / KONJANICI /
VITEŠKI TURNIRI
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan; Ajdžanović, Zoran
rbr: 71/37
ODNOS UČENIKA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 281-287
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / INTERESOVANJA / SOCIJALNI STAVOVI / TEORIJSKA ZNANJA
/ SPORT. IDEALI / BAVLJENJE SPORTOM / SPORTISTI, OSOBINE
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 71/38
PRIMENA KOREKTIVNIH VEŽBI ZA RAVNA STOPALA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 288-292, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / KOREKTIVNO VEŽBANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / EFEKTI
VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin
rbr: 71/39
TRBUŠNI ZID I NJEGOVA ULOGA U STATICI I DINAMICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 293-297, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRBUŠNI ZID / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 71/40
ISPITIVANJE SNAGE ODSKOKA KOD VEŽBAČICA I NJEN ODNOS PREMA REZULTATIMA U
PRESKOKU I AKROBATICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 298-303
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / AKROBATIKA / ODSKOK, SNAGA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 71/41
DNEVNIK NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 304-313
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / DNEVNIK FV / PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
ŠTA RODITELJI ZNAJU O FIZIČKOM VASPITANJU SVOJE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 314-317
rbr: 71/42
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE, REZULTATI / NORME,
NACIONALNE / IZVEŠTAJ RODITELJIMA / SAD
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 71/43
ODBIJANJE SERVIS-LOPTE U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 318-322, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKA / SERVIS / TEHNIKA / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Šljepica-Bajin, Natalija
rbr: 71/44
KOLUT NAPRED NA GREDI (NAČIN IZVOĐENJA I POSTUPAK PRI OBUČAVANJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 323-326
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / GREDA / KOLUT NAPRED / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
PRVI NASTAVNICI FIZIČKOG VASPITANJA U MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 327-328
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
rbr: 71/45
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / ISTORIJSKI RAZVOJ / MAKEDONIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 71/46
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1971.
Fizička kultura, Beograd, vol. 25 (1971) sv. 9-10, str. 331-332
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 72/1
UZ DESETOGODIŠNJICU JEDNOG RASTANKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
JOVANOVIĆ, BORIVOJE / IN MEMORIAM / ISTORIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 72/2
"SLETSKE VEŽBE" - DA ILI NE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 3-11
Kategorija: Polemika
Ključne reči:
SLETSKE VEŽBE / EFEKTI VEŽBANJA / KRITIKA / VASPITNI UTICAJ / ESTETIKA /
MASOVNOST / INTERESOVANJE OMLADINE
--------------------------------------------------------------------------------
Horvatić, Franjo
rbr: 72/3
OCENA SPOSOBNOSTI I HOMOGENOSTI OLIMPIJSKIH KANDIDATA MUŠKE RUKOMETNE
REPREZENTACIJE JUGOSLAVIJE U "EKSPLOZIVNOJ" SNAZI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 12-22, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
RUKOMET / YU REPREZENTACIJA / SNAGA, EKSPLOZIVNA / TESTIRANJE / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Ećimović, Smiljka
rbr: 72/4
UDARALJKA U FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 23-26, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
UDARALJKE / RITAM / RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / NASTAVA FV / VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kremžar-Petelin, Božidarka
rbr: 72/5
DECA SA OŠTEĆENOM MOTORIKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 27-36, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
MOTORIČKI POREMEĆAJI / MOTOSKOPIJA / MOTOMETRIJA / BOBATH METODA / KIPHARD
METODA / PEDAGOŠKA RITMIKA
-------------------------------------------------------------------------------Simović, Živomir
OTPORI FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 37-40
rbr: 72/6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / INTERESOVANJE UČENIKA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 72/7
KOSO POSTAVLJANJE PRITKI U METODICI VEŽBANJA NA RAZBOJU IZ PROGRAMA ZA OSNOVNU
I SREDNJU ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / RAZBOJ SA KOSIM PRITKAMA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 72/8
RADNI POLOŽAJ TELA UČENIKA ŠKOLE ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE KAO JEDAN OD UZROKA
DEFORMITETA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 45-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TELESNI DEFORMITETI / ZANATSKA ŠKOLA / PRINUDNI POLOŽAJI / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Stanić, Milivoje
rbr: 72/9
VESLANJE KAO DEO PROGRAMA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA STUDENATA NA BEOGRADSKOM
UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 49-53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VESLANJE / VESLO, ZAVOZNO / NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 72/10
SOCIOLOGA I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 54-55
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SPORT. SOCIOLOGIJA / SIMPOZIJUM / SOCIJALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 72/11
PRIKAZ NOVIH KNJIGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 1-2, str. 56
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
KOŠARKA / TEHNIKA / TAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Maksimović, Bogdan
rbr: 72/12
PRVE PARTIZANSKE RATNE OLIMPIJADE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 57-60
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Ključne reči:
PARTIZANSKO TAKMIČENJE / GOVOR / NOB
--------------------------------------------------------------------------------
Despot, Milenko
rbr: 72/13
ISPITIVANJE LIČNOSTI SPORTISTE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 61-67, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORTISTI, VRHUNSKI / LIČNOST / NEUROTICIZAM / EKSTRAVERZIJA
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Emil
rbr: 72/14
SOMATSKO-MOTORIČKE KARAKTERISTIKE JUGOSLOVENSKIH BACAČA KUGLE (SA GLEDIŠTA
NJIHOVOG UČEŠĆA NA OLIMPIJADI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 68-73, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / SPORTISTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SOMATSKE OSOBINE / DINARSKI
PREDEO / POREKLO
-------------------------------------------------------------------------------Kolovrat, Mirko
rbr: 72/15
UTICAJ SLIKA - CRTEŽA U "VEŽBAMA OBLIKOVANJA" (GIMNASTICI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 74-81
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
CRTEŽ / VEŽBE OBLIKOVANJA / OBUČAVANJE / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
METOD "STANICA" - OSNOVA VEŽBANJA NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 82-87
rbr: 72/16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / METOD STANICA / VEŽBE SNAGE / OPTEREĆENJE, DOZIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 72/17
UTICAJ TRČANJA NA IZDRŽLJIVOST UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 88-94, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / IZDRŽLJIVOST / TRČANJE / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 72/18
NEKE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA NASTAVNOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 95-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE SNAGE / VEŽBE, DOPUNSKE / DOMAĆI ZADACI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stanić, Milivoje
rbr: 72/19
TEHNIKA VESLANJA U KAJAKU NA MIRNIM VODAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 3-4, str. 101-104
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KAJAK, MIRNE VODE / TEHNIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 72/20
POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 105-117
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
ZAKON O FK / SAMOUPRAVNE ZAJEDNICE / SRBIJA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 72/21
NOVI ŠKOLSKI KALENDAR I REALIZACIJA PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ
ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 118-121, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI KALENDAR / RASPUST, ŠKOLSKI
-------------------------------------------------------------------------------Kalajdžić, Darko
rbr: 72/22
PRILOG PROUČAVANJU MOGUĆNOSTI UVOĐENJA AKTIVNE PAUZE U PROCES NASTAVE U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 122-130, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI ODMOR / AKTIVNI ODMOR / VEŽBE OBLIKOVANJA / SPORT. IGRE / OSNOVNA ŠKOLA
/ BOURDONOV TEST PAŽNJE / ZAMOR
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
NEKE SPECIFIČNOSTI METODIKE OBUČAVANJA U SPORTSKOJ GIMNASTICI
rbr: 72/23
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 131-135
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / OBUČAVANJE / METODIKA / DEMONSTRIRANJE / POMAGANJE
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 72/24
DOBRE IDEJE TREBA PRIHVATITI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 136-138
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV, CENTRALIZOVANA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UČITELJI / RODITELJI /
TELESNI DEFORMITETI / KOREKTIVNA GIMNASTIKA / SPORT. CENTAR
-------------------------------------------------------------------------------Ćuk, Krešimir
rbr: 72/25
VJEŽBE OBLIKOVANJA U ŠKOLAMA BEZ OSNOVNIH USLOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 139-142
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE OBLIKOVANJA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Fazlić, Muhamed
POTREBAN NAM JE SISTEM INSPEKCIJE UREĐAJA, TERENA I DVORANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 143
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
rbr: 72/26
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / SPORT. OBJEKAT / INSPIRACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Šepa, Milica
rbr: 72/27
ELZA SKALARJEVA - SESTRA ELZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 5-6, str. 144
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
SKALARJEVA, ELZA / IN MEMORIAM / "SOKO" / OSPOSOBLJAVANJE KADROVA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Selesković, Salih
rbr: 72/28
PEDAGOŠKO-METODSKO OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA NA KATEDRI ZA FIZIČKO VASPITANJE
PEDAGOŠKE AKADEMIJE U TUZLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 145-149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / PEDAGOŠKA AKADEMIJA / METODIČKA PRAKSA / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Gaćeša, Nikola
rbr: 72/29
JAVNA SPORTSKA MANIFESTACIJA KAO KRITERIJUM U OCENI MASOVNOSTI I KVALITETA RADA
U ORGANIZACIJAMA ZA MASOVNU FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 150-158, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / POLIGON SVESTRANOSTI / SPORT.
ORGANIZACIJA / MASOVNOST / STV "PARTIZAN" / TAKMIČARSKI SISTEM
--------------------------------------------------------------------------------
Plenković, Juraj
rbr: 72/30
TJELESNO VJEŽBANJE U PODRUČJU SPECIJALNE ANDRAGOGIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 159-160
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ALKOHOLIČARI / SOCIOTERAPIJA / FIZIČKO VEŽBANJE / ANDRAGOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Novak, Emil
rbr: 72/31
ODREĐIVANJE UTJECAJA POJEDINIH OSOBINA NA REZULTAT U BACANJU KUGLE (VALIDACIJA
TESTOVA ZA IZBOR BACAČA KUGLE I PROGNOZIRANJE NJIHOVIH REZULTATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 161-166
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / PREDIKCIJA REZULTATA / JEDNAČINA SPECIFIKACIJE / SELEKCIJA /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JEDNAČINA REGRESIJE
-------------------------------------------------------------------------------Pavlović, Sreten; Pavlović, Miodrag; Cvetković, Života
rbr: 72/32
JEDNA RETKA POVREDA JETRE NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 167-169
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE / JETRA, RUPTURA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 72/33
MERE U CILJU SPREČAVANJA POVREDE U VJEŽBANJU NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 170-174, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / PREVENCIJA POVREDA / ČUVANJE / POMAGANJE / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Milišić, Branislav
rbr: 72/34
VEŽBE SNAGE ZA PLIVAČE NA IVICI BAZENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 175-179
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / VEŽBE SNAGE / BAZEN, IVICA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 72/35
PRVI SERVIS - "JAPANSKI SERVIS" - "LELUJAVAC"
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 180-181
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKA / JAPANSKI SERVIS / "LELUJAVAC" / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 72/36
NAUČNI KONGRES "SPORT U NAŠEM SVETU - ŠANSE I PROBLEMI", MUNCHEN 1972.
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 7-8, str. 182-183
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
OLIMPIJSKI NAUČNI KONGRES / ALIJENACIJA / KONFLIKTI / LIČNOST / UZRASNE ODLIKE
/ BIOMEDICINSKI ASPEKTI / SOCIJALNI ASPEKTI / PSIHOLOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Redakcioni odbor
rbr: 72/37
UMESTO PREDGOVORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 185-186
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / STRATEGIJA RAZVOJA / NAUČNI SKUP
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 72/38
FIZIČKA KULTURA U SAMOUPRAVNOM SOCIJALISTIČKOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 187-198
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne
FIZIČKA
KLASA /
FIZIČKA
reči:
KULTURA / SAMOUPRAVNO DRUŠTVO / RAZVOJNI PROBLEMI / ŽENE / RADNIČKA
STRATEGIJA RAZVOJA / IDEJNA PLATFORMA / NASTAVA FV / VRHUNSKI SPORT /
REKREACIJA / HUMANIZACIJA / AKTIVNI ODMOR
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 72/39
RAZVOJ NAUKE NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE KAO PRETPOSTAVKA I USLOV ZA EFIKASNIJE
UNAPREĐENJE OVE DRUŠTVENE DELATNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 199-204
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NAUČNI RAD / ORGANIZOVANJE / NAUČNI PROBLEMI / USLOVI NAUČNOG RADA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 72/40
Radovanović, Slavoljub
ORGANIZACIJA POKRETA FIZIČKE KULTURE U SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 205-217
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
POKRET FIZIČKE KULTURE / ORGANIZOVANJE / SAMOUPRAVNO DRUŠTVO / SPORT.
ORGANIZACIJA / ZAKON O FK / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 72/41
OSNOVNE POSTAVKE PERSPEKTIVNOG PROGRAMA RAZVOJA FIZIČKE KULTURE NA UŽEM
PODRUČJU SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 218-220
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SRBIJA, UŽA / PERSPEKTIVNI RAZVOJ / STRATEGIJA RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Uri, Aleksandar
rbr: 72/42
OSNOVNE POSTAVKE PERSPEKTIVNIH PROGRAMA RAZVOJA FIZIČKE KULTURE U SAP VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 221-227
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / VOJVODINA / PERSPEKTIVNI RAZVOJ / STRATEGIJA RAZVOJA /
RAZVOJ, PARAMETRI / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
OSAVREMENJIVANJE I INTENZIFIKACIJA ŠKOLSKOG FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 228-233
rbr: 72/43
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RAZVOJNI PROBLEMI / STRATEGIJA RAZVOJA / NAUČNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Miodrag
rbr: 72/44
MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE RAZVOJA SPORTSKE REKREACIJE U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 234-240
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / ORGANIZOVANJE / RAZVOJNI PROBLEMI / POTREBE / GRAĐANI /
SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Lenert, Stevan
rbr: 72/45
PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI DALJEG RAZVIJANJA VRHUNSKOG SPORTA U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 241-250
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje)
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / SRBIJA / ORGANIZOVANJE / STRUČNI KADAR / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 72/46
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1972.
Fizička kultura, Beograd, vol. 26 (1972) sv. 9-10, str. 255-256
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Pot, Teo
rbr: 73/1
DA LI SU DOBRI SPORTISTI LOŠI UČENICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 1-2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / ŠKOLSKI USPEH
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 73/2
ZNANJA TELESNOG KRETANJA-VEŽBANJA KAO OSEĆAJNO-MISAONI SADRŽAJ (PRILOG JEDNOM
MOGUĆEM METODIČKOM PRISTUPU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 3-16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / FIZIČKO VEŽBANJE / ZNANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 73/3
NEKE SPECIFIČNOSTI U PROGRAMU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA ŠKOLE ZA
KVALIFIKOVANE RADNIKE METALSKE STRUKE U SMEDEREVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 17-20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / ZANATSKA ŠKOLA / METODIKA / NASTAVNI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Sedić, Petar
rbr: 73/4
ŠKOLSKA PRVENSTVA U VEŽBANJU NA SPRAVAMA I NEKA ZAPAŽANJA O RAZVOJU OVE
DISCIPLINE U BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 21-28, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 73/5
O JEDNOJ LEPOJ I RETKOJ TRADICIJI: "PROLEĆE U NAMA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 29-34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKA MANIFESTACIJA / RITMIČKA GIMNASTIKA / VEŽBOVNI SASTAV / UNUTARŠKOLSKA
TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 73/6
ŠKOLOVANJE STRUČNJAKA ZA FIZIČKU KULTURU U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 35-39, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz inostranstva
Ključne reči:
ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA / NAUČNI RAD / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
TREĆI DANI SPORTSKE MEDICINE U ZAJEČARU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 40-42
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
rbr: 73/7
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / SIMPOZIJUM / TELESNI DEFORMITETI
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 73/8
ČETRDESET GODINA VESLAČKOG KLUBA "JUG"U OHRIDU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 43-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
VESLANJE / KLUB / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 73/9
IV INTERNACIONALNI KURS ZA UČITELJE SMUČANJA NA KITZSTEINHORNU (AUSTRIJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 1-2, str. 47-48
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
SKIJANJE / SKI KURS / SKI ŠKOLA, AUSTRIJSKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 73/10
ZAKONI-OTPORI-RAZLOZI (POVODOM STAVLJANJA NA JAVNU DISKUSIJU NACRTA ZAKONA O
OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 49-55
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ZAKON / OSNOVNO OBRAZOVANJE / SREDNJE OBRAZOVANJE / NASTAVA FV / OCENJIVANJE,
OPISNO / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 73/11
ZAVISNOST BRZINE TRČANJA I EKSPLOZIVNE SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA ZGLOBOVA NOOOGU OD
BIOLOŠKOG UZRASTA UČENIKA I UČENICA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 56-68, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BIOLOŠKI UZRAST / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / BRZINA TRČANJA / SNAGA,
EKSPLOZIVNA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Seleši, Đerđ
rbr: 73/12
AKTUELNI PROBLEMI SPORTA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 69-74, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / FER PLEJ / MASOVNOST / NASTAVNICI FV / PRAVO TAKMIČENJA / SOŠOV
-------------------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 73/13
NEKI PROBLEMI ORGANIZACIJE ŠKOLSKE SPORTSKE OLIMPIJADE OMLADINE VOJVODINE
(SOŠOV)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 75-77, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / SOŠOV / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
VEŽBE SNAGE ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA OSMOGODIŠNJE ŠKOLE
rbr: 73/14
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 78-83
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE SNAGE / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Bajin, Borislav
rbr: 73/15
PRILOG METODICI OBUČAVANJA OSNOVNIH PRESKOKA SA OKRETOM OKO UZDUŽNE OSE ZGRČKA I RAZNOŠKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 84-87
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / ZGRČKA / RAZNOŠKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 73/16
ŠKOLSKA TABLA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 88-90
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKA TABLA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ćuk, Krešimir
MINI-POLIGON
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 91-92
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
rbr: 73/17
Ključne reči:
POLIGON, MINI / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Božur, Franjo
rbr: 73/18
UTISCI SA SIMPOZIJUMA O FIZIČKOJ KULTURI STUDENATA (NOVI SAD 1972.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 93-94
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SIMPOZIJUM
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 73/19
"GIMNASTIKON" I "TELESNA KULTURA" ILUSTROVANI ČASOPISI ZA SOKOLSKU, ŠKOLSKU I
OPŠTU TELOVEŽBU - ZAGREB (1929-1940.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 95
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
PERIODIKA / ČS "GIMNASTIKON" / ČS "TELESNA KULTURA / "SOKO"
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 73/20
ZUHRT RENATE: EIN SCHULSPORTFEST FUR KORPERBEHINDERTE! DIE PLANUNG,
VORBEREITUNG UND DURCHFUHRUNG (SPORTSKA PRIREDBA U ŠKOLI ZA FIZIČKI
HENDIKEPIRANE UČENIKE, PLANIRANJE, PRIPREME I IZVOĐENJE) - DAS BEHINDERTE KIND,
KETTWIG 9 (1972), 1, ST.12-17, 4 SL, 3 TAB.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PERIODIKA / HENDIKEPIRANI / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 73/21
HOLROYD R. MICHAEL: RECREATION AND FITNESS (REKREACIJA I RAZVOJ FIZIČKIH
SPOSOBNOSTI) - BRIT. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, LONDON 2 (1971), 5, ST. 70
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 3-4, str. 96
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
PERIODIKA / ČAS FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Bosiljčić, Slobodan
rbr: 73/22
FIZIČKA KULTURA - DEO AKTUELNIH DRUŠTVENIH KRETANJA U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 97-100
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / SOFK SRBIJE / DRUŠTVENI UTICAJ / SAVEZ KOMUNISTA /
RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Gniewkowski, Waclaw
rbr: 73/23
INTENZIFIKACIJA ČASA FIZIČKOG VASPITANJA (PREVELA VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 101-109, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Ključne reči:
ČAS FV, INTENZIFIKACIJA / METODOLOGIJA / DODATNO VEŽBANJE / GIMNASTIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Bala, Gustav
rbr: 73/24
ISPITIVANJE NEKIH FAKTORA PSIHOMOTORIKE KOD DEBILNIH I NORMALNIH UČENIKA
OSNOVNE ŠKOLE (VIŠI RAZREDI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 110-120, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PSIHOMOTORIKA / DEBILI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/25
TABLICE ZA PROCENTUALNA IZRAČUNAVANJA PODATAKA U JEDNOM ODELJENJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 121-125
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PROCENTNI RAČUN / STATISTIČKE METODE
-------------------------------------------------------------------------------Stručni savet KSJ
rbr: 73/26
IZMENE U PRAVILIMA KOŠARKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 126-135
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORT. PRAVILA, IZMENE
-------------------------------------------------------------------------------Košničar, Milan
rbr: 73/27
PRIKAZ RADA S.S. GROŠENKOVA, K.P. SUBOTINA I SARADNIKA: "SVESTRANA FIZIČKA
PRIPREMA DECE NA POČETKU SPORTSKE SPECIJALIZACIJE" (IZDANJE FISKULTURA I SPORT,
MOSKVA 1965.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 5-6, str. 136-144
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
FIZIČKA PRIPREMA, SVESTRANA / SPORT. SPECIJALIZACIJA / SSSR / NASTAVA FV /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 73/28
GDE SMO U REALIZACIJI JEDNOG OD NAJVAŽNIJIH ZADATAKA NASTAVNOG PROCESA PRAVILNOG DRŽANJA TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 145-149
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE, OCENA / STUDENTI / SARAJEVSKI UNIVERZITET
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 73/29
OSNOVNI OBLICI BRZINE U DEČAKA UZRASTA 11-12 GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 150-154, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
BRZINA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE / FAKTORSKA ANALIZA / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 73/30
KONKRETNO POSTAVLJANJE CILJEVA I ZADATAKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 155-158, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV, CILJEVI / VASPITNI ZADACI / BIOLOŠKI ZADACI / OBRAZOVNI ZADACI /
KREATIVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Stepanović, Miodrag
rbr: 73/31
PRILOG METODICI OBUČAVANJA TAKTIKE RUKOMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 159-163, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
NASTAVA FV / RUKOMET / TAKTIKA / OBUČAVANJE / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kostadinović, Radomir
rbr: 73/32
VEŽBOVNA UČENIČKA LISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 164-167, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA / VEŽBOVNA UČENIČKA LISTA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/33
ORGANIZACIONI OBLICI RADA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 168-174
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ČAS FV / NASTAVNE METODE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Stepanović, Miodrag
rbr: 73/34
OBUČAVANJE STARTA IZ VODE KOD SKIJANJA NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 175-178
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / START / TEHNIKA / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Šukov, Jovan
rbr: 73/35
PRIKAZ RADA B.S, RUTENKA, J.P. RATOVA I SARADNIKA: "ZVUČNA STIMULACIJA U
ŠPRINTERSKOM TRČANJU" ("TEORIJA I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI", MOSKVA, 1968.
8.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 179-182
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
SPRINT / ZVUČNA STIMULACIJA / BRZINA TRČANJA / SPORTISTI, MLADI
-------------------------------------------------------------------------------Farago, Jožef
rbr: 73/36
PRIKAZ RADA SCHLEUSING G. I LUTHER T.: SPIROERGOMETRIJSKE VREDNOSTI NORMI KOD
DECE I OMLADINE ("MEDIZIN UND SPORT", 9: 226-231, 1969, 8 VEB VERLAG, BERLIN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 7-8, str. 183-191
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
SPIROERGOMETRIJA / NORME / DECA / OMLADINA / POTROŠNJA KISEONIKA
-------------------------------------------------------------------------------Živković, Zvonimir
rbr: 73/37
NEKA PITANJA AKTIVNOG ODMORA I REKREATIVNIH AKTIVNOSTI RADNIKA U ZAVODIMA
"CRVENA ZASTAVA" U KRAGUJEVCU
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 193-200, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / RADNA PAUZA / INDUSTRIJSKI RADNICI / REKREACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Vida
rbr: 73/38
UMETNIČKO PLIVANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 201-211
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SINHRONO PLIVANJE / TEHNIKA / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 73/39
METODIKA OBUČAVANJA SKOKA UVIS TEHNIKOM "FOSBERI"
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 212-219, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
SKOK UVIS / FOSBERI / TEHNIKA / TAKMIČARSKI SISTEM
-------------------------------------------------------------------------------Stepanović, Miodrag
rbr: 73/40
PRILOG ISPITIVANJU UTICAJA SISTEMATSKOG FIZIČKOG VASPITANJA NA USPEH UČENIKA U
ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 220-222, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / BAVLJENJE SPORTOM / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Milunić, Miomir
rbr: 73/41
U PRIRODI - PRESKOCI PREKO VEŽBAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 223-226
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PRESKOK / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Ljubodrag
rbr: 73/42
AKTIVNOSTI UČENIKA ZA VREME LETNJEG RASPUSTA U SMEDEREVU (SA POSEBNIM OSVRTOM
NA OBUČAVANJE TEHNIKE SKIJANJE NA VODI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 227-231
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Lepa
rbr: 73/43
OSVRT NA RAD RENATE WALKSTEIN: "DOKAZ VESTIBULARNO USLOVLJENIH REAKCIJA
RAVNOTEŽE I HABITUACIOM USLOVLJENIH PROMENA POMOĆU KINEMATOGRAFSKOG METODA",
THEORIE UND PRAXIS DER KORPERKULTUR, BERLIN, 1971, 3.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 232-235
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
RAVNOTEŽA / SPORTISTI / ŽENE / HABITUACIJA / MIOGRAFIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Jošić, Vukosav
rbr: 73/44
OSVRT NA RAD D. N. DENISKINA I V. V. KUZNJECOVA: "RAZVITAK SVOJSTAVA BRZINE I
SNAGE KOD MLADIH BACAČA POMOĆU SPECIJALNIH TRENAŽNIH SREDSTAVA (RAD OBJAVLJEN U
ČASOPISU TEORIJA I PRAKSA FIZIČKE KULTURE, BR. 4, APRIL 1972, MOSKVA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 236-241
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Osvrti i prikazi
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / TRENING / BRZINA / SNAGA / TRENAŽER / SPORTISTI, MLADI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 73/45
s. n.
SADRŽAJ ČLANAKA OBJAVLJENIH U ČASOPISU "FIZIČKA KULTURA" U GODINI 1973.
Fizička kultura, Beograd, vol. 27 (1973) sv. 9-10, str. 243-244
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Redakcija
rbr: 74/1
UVODNIK
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 3
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / IZDAVANJE ČASOPISA / UREĐIVANJE ČASOPISA
-------------------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša
rbr: 74/2
DONET JE ZAKON O SAMOUPRAVNIM INTERESNIM ZAJEDNICAMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ZAKON O SIZ FK / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / REPUBLIKA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša
rbr: 74/3
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SAMOUPRAVNIM INTERESNIM ZAJEDNICAMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 6-8
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ZAKON O SIZ FK / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / REPUBLIKA / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 74/4
POREKLO I POJAVA FUNKCIONIZMA I TEHNOKRATIZMA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 9-12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TEORIJA FK / FUNKCIONALIZAM / TEHNOKRATIZAM / POZITIVIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 74/5
UTICAJ PRIMARNIH SOCIJALNIH STAVOVA I NEKIH NORMALNIH KONATIVNIH FAKTORA NA
STEPEN ANGAŽOVANOSTI U AKTIVNOSTIMA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 13-18, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / SOCIJALNI STAVOVI / KONATIVNE OSOBINE / UČENICI / SREDNJA
ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije
rbr: 74/6
USPEH U STUDIRANJU I SPORTSKA AKTIVNOST STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 19-22, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / STUDENTI / ŠKOLSKI USPEH
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 74/7
UPOREDNI PRIKAZ PROCENATA OSLOBOĐENIH UČENIKA PREMA: EKOLOŠKIM, BIOLOŠKIM I
PEDAGOŠKIM POKAZATELJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 23-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / SELO / GRAD / VELEGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 74/8
TREĆI ČAS U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA ZA KV RADNIKE I SREDNJIM
TEHNIČKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 24-29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / ČAS FV, FOND / ZANATSKA ŠKOLA / TEHNIČKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Srboljub
rbr: 74/9
DŽUDO: Šta je džudo - veština borenja, pomodarstvo, sredstvo fizičkog
vaspitanja ili poseban fenomen
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 31-35
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / ISTORIJSKI RAZVOJ / PRINCIPI DŽUDOA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 74/10
REKREACIJA I TURIZAM: Neophodnost integralnog tretmana rekreacije i turizma
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 37-41
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. ODMOR / INDUSTRIJSKI RADNICI / MIŠLJENJA / INTERESOVANJA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 74/11
ZIMOVANJE I LETOVANJE KAO OSNOVNI VIDOVI REKREACIJE UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 41-42
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
ŠKOLSKO LETOVALIŠTE / SKI KURS, ŠKOLSKI / REK. UČENIKA
--------------------------------------------------------------------------------
Kurelić, Nikola
rbr: 74/12
ANARHO-LIBERALIZAM U SPORTU I NJEGOVE POSLEDICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 43-44
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ANARHO-LIBERALIZAM / SPORT / PONAŠANJE SPORTISTA / VARVARIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Tomašević, Vladimir; Vukoje, O.; Prokić, D.
rbr: 74/13
NAŠA ISKUSTVA U KOREKCIJI PES PLANUSA DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 45-47, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOREKTIVNO VEŽBANJE / STOPALO, RAVNO / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Bedeniković, Zvonimir
rbr: 74/14
NOVE SPRAVE ZA DEČIJE VRTIĆE I OBDANIŠTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 48
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. SPRAVE / VRTIĆ
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 74/15
KONGRES MEĐUNARODNE FEDERACIJE VISOKIH ŠKOLA ZA FIZIČKO VASPITANJE (AISEP) U
PRAGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 49
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Osvrti
Ključne reči:
AISEP / KONGRES / ŠKOLOVANJE KADROVA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/16
s. n.
TRIM - OSPOSOBI SE PUTEM SPORTA (NIP PARTIZAN BEOGRAD, 1974., 148 STR.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 50
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
TRIM POKRET / INDIVIDUALNO VEŽBANJE / PRIRUČNIK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/17
s. n.
KNJIGE ZA NASTAVNIKE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 50
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SPORT. PRIRUČNIK / NASTAVA FV / UČENICI / RODITELJI / NASTAVNICI / DRN
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 74/18
SPECIJALNA BIBLIOGRAFIJA POLJSKE LITERATURE FIZIČKO VASPITANJE DECE PRE
PUBERTETA (MONOGRAPH NO. 8, GDANSK 1973.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 51
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / DECA / BIBLIOGRAFIJA, SPECIJALNA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/19
s. n.
V INTERNACIONALNI SEMINAR SPORT I SLOBODNO VREME VOĐENJE, PLANIRANJE, PROGRAMI
I OBRAZOVANJE KADROVA U SPORTU ZA SLOBODNO VREME I OPORAVAK (ZBORNIK RADOVA,
BROJ IZDANJA: 129/15/74, 227 STR.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 52
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / SPORT ZA SVE / ZBORNIK SEMINARA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/20
s. n.
INOSTRANI ČASOPISI NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 53-54
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Bibliografija
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/21
s. n.
ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 55
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
RZFK / OZFK / SAMOUPRAVNI SPORAZUM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/22
s. n.
NAJAVA INTERNACIONALNOG JUBILARNOG KONGRESA SPORTSKA INFORMATIKA DANAS - SUTRA
I ČEHOSLOVAČKE SPARTAKIJADE U PRAGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 56
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Vesti
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / SPARTAKIJADA ČSR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/23
s. n.
ŠKOLA SMUČANJA ZA PIONIRE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 1, str. 61-63
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
SKI ŠKOLA / DECA / POČETNICI / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 74/24
TRANSFORMACIJA ILI REFORMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
PROFESIONALIZAM / MENADŽERI / SPORT. ORGANIZACIJA / DRUŠTVENI UTICAJ
--------------------------------------------------------------------------------
Polič, Branko
rbr: 74/25
POREKLO I POJAVE FUNKCIONALIZMA I TEHNOKRATIZMA U FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 5-8, lit. 54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TEORIJA FK / FUNKCIONALIZAM / TEHNOKRATIZAM / POZITIVIZAM / SAMOUPRAVNI
SOCIJALIZAM / MARKSIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Vojin
rbr: 74/26
OCJENA FIZIČKE RADNE SPOSOBNOSTI DJECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 9-14, lit. 25
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
POTROŠNJA KISEONIKA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / UZRASNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Milan; Dželebdžić, Zoran
rbr: 74/27
PREDLOG 42-ČASOVNE RADNE NEDELJE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 15-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / RADNA NEDELJA
-------------------------------------------------------------------------------Tot, Bela; Kutrički, Zdravko
RVANJE U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA
rbr: 74/28
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 19-21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / RVANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 74/29
PROBLEMI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA SA CELODNEVNIM I PRODUŽENIM
BORAVKOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 22-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / CELODNEVNA ŠKOLA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 74/30
AKTUELNI PROBLEMI SPORTSKIH TAKMIČENJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 24-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / VASPITNI EFEKTI / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan
rbr: 74/31
NEKA RAZMIŠLJANJA O "FLOPU" I NJEGOVOJ BIOMEHANICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 27-32, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKOK UVIS / FOSBERI / BIOMEHANIČKA ANALIZA / TEHNIKA / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 74/32
UTICAJ PSIHOLOŠKOG VREMENA REFRAKCIJE NA NADIGRAVANJA U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 32-33, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / TAKTIKA / VREME REFRAKCIJE
-------------------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 74/33
BIOMEHANIČKI ELEMENTI OKRETA OKO UZDUŽNE OSE APARATA ZA KRETANJE PRI IZVOĐENJU
SKOKOVA U UMETNIČKOM KLIZANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 34-36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOK / TEHNIKA / BIOMEHANIKA
-------------------------------------------------------------------------------Bucher, Charles
rbr: 74/34
NACIONALNI IZVEŠTAJ O STANJU FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - NEKE PREPORUKE (PREVELA
DUŠANKA BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 37-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČESTALOST VEŽBANJA / MOTIVACIJA / AMERIKANCI / NASTAVA FV
/ ŠKOLSKI SPORT / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/35
s. n.
RADNIČKE SPORTSKE IGRE BEOGRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 41-42
Kategorija:
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
RSI BEOGRADA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 74/36
DA LI TREBA OSLOBAĐATI UČENIKE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 43-44
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 74/37
PRILOG DISKUSIJI O PROGRAMSKOJ KONCEPCIJI FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 44-45, lit. 2
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVA FV / CILJEVI / NASTAVNI ZADACI
-------------------------------------------------------------------------------Jankov, Blagoj
rbr: 74/38
KAKO SAM ZA DESET DANA NAUČIO DA SMUČAM
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 46-47, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI KURS / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Ćirić, Branislav
rbr: 74/39
USPEH UČENIKA SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 47-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI USPEH / BAVLJENJE SPORTOM / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 74/40
NAUČNI KONGRES U MOSKVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 49-50
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
CIEPS / NAUČNI RAD / FILOZOFIJA / ISTORIJA / SOCIOLOGIJA / PEDAGOGIJA /
PSIHOLOGIJA / BIOLOŠKI ASPEKTI / BIOMEHANIKA / SPORT. MEDICINA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
VIII KONGRES EVROPSKE FEDERACIJE ATLETSKIH STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 51
rbr: 74/41
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / SKOK UDALJ / BACANJE KOPLJA / TRČANJE DUGIH PRUGA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Milstein, O.A.
rbr: 74/42
SPORT, SREDSTVA MASOVNE INFORMACIJE I MEĐUNARODNO UZAJAMNO RAZUMEVANJE; TEORIJA
I PRAKTIKA FIZIČESKOJ KULTURI (1974)5, STR. 75-76 (PREVEO RAFAEL BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 52-53
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa, prevod
Rubrika:
indok
Ključne reči:
SPORT. NOVINARSTVO / MASOVNI MEDIJI / PROPAGANDA / CIEPS / SEMINAR
-------------------------------------------------------------------------------Bojović, Vuksan
rbr: 74/43
SAVETOVANJE STRUČNJAKA ZA REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 53
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
indok
Ključne reči:
REK. STRUČNJACI / SAVETOVANJE / STRUČNA UDRUŽENJA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije
FIZIČKO VASPITANJE NA VISOKIM ŠKOLAMA U SSSR-U
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 54-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
indok
Ključne reči:
rbr: 74/44
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / SSSR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/45
s. n.
BIBLIOGRAFIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 59
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
indok
Ključne reči:
IZDANJA ŠCTV / SLOVENIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 74/46
s. n.
INOSTRANI ČASOPISI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 60-61
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 74/47
VESTI: UDRUŽENJE STRUČNJAKA ZA REKREACIJU SR SRBIJE (PROGRAM RADA ZA 1975.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 61-62
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
indok
Ključne reči:
REK. STRUČNJACI / STRUČNA UDRUŽENJA
--------------------------------------------------------------------------------
Živanović, Živojin
rbr: 74/48
GIMNAESTRADA - SKUP VEŽBAČA I STRUČNJAKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 62
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
indok
Ključne reči:
GIMNAESTRADA
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 74/49
OČEKUJE SE USPEŠAN RAD PARTIZANA SRBIJE U 1975. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 63
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
indok
Ključne reči:
"PARTIZAN" STV SRBIJE / OSIS / "ZDRAV I SPOSOBAN" / PARTIZANSKI VIŠEBOJ
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 74/50
REPUBLIČKA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 64
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
indok
Ključne reči:
RZFK, SKUPŠTINA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 74/51
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O UDRUŽIVANJU U REPUBLIČKU ZAJEDNICU FIZIČKE KULTURE:
Proglašenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o fizičkoj kulturi
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 65-70
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Zajednica fizičke kulture SR Srbije
Ključne reči:
SS O RZFK / ZAKON O FK
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 74/52
KALENDAR VELIKIH SPORTSKIH DOGAĐAJA U SVETU 1975. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 28 (1974) sv. 2, str. 71-72
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
SPORT. TAKMIČENJE / EVROPSKO PRVENSTVO / SP / SPORT. GRANE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/1
MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE / ŠKOLOVANJE KADROVA / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Letić, Jovan
rbr: 75/2
SAMOUPRAVNO TRANSFORMISANJE PREMA DELEGATSKOM PRINCIPU - PRIORITETAN ZADATAK
ORGANIZACIJA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 5-6, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SAMOUPRAVLJANJE / DELEGATSKI PRINCIP / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Plenković, Juraj
rbr: 75/3
UTJECAJ TJELESNIH VJEŽBI NA PROCES REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE
ALKOHOLIČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 7-10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ALKOHOLIČARI / TERAPIJA / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Ojdanić, Gradimir
rbr: 75/4
MEHANIČKI UREĐAJ ZA MERANJE SNAGE ZAVESLAJA VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 11-12
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
VESLANJE / MERNI INSTRUMENT / ZAVESLAJ
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 75/5
FIZIČKO VASPITANJE U KRAGUJEVAČKOJ GIMNAZIJI U XIX VEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 13-16, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / GIMNAZIJA / ISTORIJA / KRAGUJEVAC
-------------------------------------------------------------------------------Vučković, Srbislav
rbr: 75/6
ZAINTERESOVANOST UČENIKA PRVOG RAZREDA SREDNJE ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE ZA FUDBAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 17-20, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FUDBAL / INTERESOVANJA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 75/7
ISHRANA I RAZVOJNO-FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU
PROSVETNO-PEDAGOŠKOG ZAVODA VALJEVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 21-25
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ŠKOLSKA KUHINJA / ISHRANA / OSNOVNA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 75/8
SITUACIJA KAO VODIČ EMOCIONALNOG ISPOLJAVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 25-26
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / SITUACIONO VEŽBANJE / OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 75/9
PRILOG METODICI OBUČAVANJA I USAVRŠAVANJA SERVISA ODOZDO U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 27-28
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / SERVIS / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 75/10
VASPITNA FUNKCIJA SPORTSKIH ORGANIZACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 29-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VASPITANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / RODITELJI / TRENERI / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 75/11
TEHNIKA I METODIKA OBUČAVANJA DELFINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 31-37, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PLIVANJE / DELFIN / OBUČAVANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Buđa, Pavle; Sedić, Petar
XVIII SVETSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 37-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 75/12
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SP / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Hrčka, Jozef
rbr: 75/13
ZNAČAJ ŠIRENJA ZNANJA O ULOZI SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI (PREVEO
STANISLAV PAUNIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 41-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. AKTIVNOSTI / PROPAGANDA / EDUKACIJA / MASOVNI MEDIJI / ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Živić, Svetislav; Živanović, Živojin
rbr: 75/14
FOTO REPORTAŽA (SNIMCI SA SEDMODNEVNOG ODMORA RADNIKA RUDARSKO TOPIONIČARSKOG
BAZENA BOR U SPORTSKO-REKREACIONOM CENTRU HOTELA "SOLARIS" - ŠIBENIK)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 44
Kategorija:
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
INDUSTRIJSKI RADNICI / REK. OPORAVAK
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/15
FIZIČKO VASPITANJE KAO DIJALEKTIČKI SISTEM RELACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 45-48, lit. 8
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / DIJALEKTIČKE RELACIJE / TEORIJA FK / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Janevski, Milan
rbr: 75/16
JEDAN PREDLOG ZA OMASOVLJENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA VODI U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 49-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / VESLANJE / ČAMAC, ŠKOLSKI / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 75/17
TEMPO NAPAD SMEČIRANJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 50-51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ODBOJKA / TAKTIKA / SMEČ
-------------------------------------------------------------------------------Lavicki, Mirjana
rbr: 75/18
OSMI KONGRES SSO SR BOSNE I HERCEGOVINE O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 53-54
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SOCIJALISTIČKA OMLADINA / KONGRES / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/19
s. n.
UNIVERZITET VRIJE BRISEL - BELGIJA INTERNACIONALNA LETNJA ŠKOLA ZA REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 54-55
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
REKREACIJA / INTER LETNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/20
s. n.
ZA VAŠU BIBLIOTEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 56
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE KNJIGE / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/21
s. n.
SADRŽAJ STRANIH ČASOPISA NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 57-60
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
BOLJI REZULTATI U OBUCI PLIVANJA
rbr: 75/22
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 1, str. 60
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / PLIVANJE / OBUČAVANJE / DRN
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/23
TRIDESETOGODIŠNJICA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / JUBILEJ / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 75/24
SLOBODNO VREME I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 5-11, lit. 61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / BAVLJENJE SPORTOM / SOCIJALNI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/25
RODONAČELNIK POKRETA FIZIČKE KULTURE U SRBIJI STEVA TODOROVIĆ (POVODOM
50-GODIŠNJICE SMRTI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 12-15, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TODOROVIĆ, STEVA / ISTORIJA / "SOKO" / GIMNASTIKA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/26
UTICAJ MALIH KOLIČINA ALKOHOLA NA FIZIČKU SPOSOBNOST SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 16-27, lit. 21
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ALKOHOL / SPORTISTI / MOTORIKA / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/27
Božić, Nada
ŠTA POKAZUJU UPOREDNI REZULTATI SOMATSKOG RAZVOJA I FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
UČENICA GIMNAZIJA I STRUČNIH ŠKOLA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 28-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / GIMNAZIJA / STRUČNA ŠKOLA / UČENICI /
ŽENE / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 75/28
OKVIRNI PROGRAM TEORETSKE NASTAVE IZ OBLASTI FIZIČKOG VASPITANJA ZA UČENIKE
OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 31-32
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV, TEORIJSKA / EFEKTI VEŽBANJA / POZNAVANJE ČOVEKA / KONTROLA
SPOSOBNOSTI / NASTAVNE FORME
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 75/29
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I UZRAST KAO FAKTORI SELEKCIJE VRHUNSKIH VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 33-37
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI, VRHUNSKI / ANTROPOMETRIJA / UZRASNE ODLIKE / SPORT.
SELEKCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 75/30
JOŠ JEDNA VEŽBA NA RAZBOJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 38-39
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / RAZBOJ / VEŽBA, NOVA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 75/31
TAKTIZIRANJE PRILIKOM PRIMANJA SERVISA U ODBOJCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 39-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / TAKTIKA / SERVIS, PRIJEM
--------------------------------------------------------------------------------
Ban, Dušanka
rbr: 75/32
NEKI ELEMENTI METODIKE VOĐENJA GRUPE U REKREACIJI FIZIČKIM VEŽBANJEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 41-44, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. AKTIVNOSTI / METODIKA / VOĐENJE GRUPE / UČESNICI, KARAKTERISTIKE /
MOTIVACIJA / PLANIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 75/33
PRILOG IZUČAVANJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / STRUČNO USAVRŠAVANJE / SPECIJALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Višnjić, Dragoljub
rbr: 75/34
TRENING U SALI MOŽE BITI ZNAČAJNA FORMA RADA U IZGRADNJI I UČENJU TEHNIKE
MLADIH FUDBALERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 47-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
FUDBAL / TRENING U SALI / VEŽBE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 75/35
SPORTSKA REKREACIJA U MJESNOJ ZAJEDNICI (JUGOSLOVENSKO SAVETOVANJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 51-52
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MESNA ZAJEDNICA / SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/36
s. n.
PREDUSLOVI I REFORMA ORGANIZACIONE STRUKTURE VRHUNSKOG SPORTA U POLJSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 52-54
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / RUKOVOĐENJE SPORTOM / POLJSKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/37
s. n.
NAUČNO METODSKA KONFERENCIJA O METODICI PREDAVANJA U INSTITUTIMA FIZIČKE
KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 54-55
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / NASTAVNE METODE / SSSR / KONFERENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 75/38
KLASIFIKACIJA PEDAGOŠKIH CILJEVA U FIZIČKOM VASPITANJU (PREVOD S. PAUNIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 56
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / PEDAGOŠKI CILJEVI / FRANCUSKA
-------------------------------------------------------------------------------Lazarević, Ljubiša
rbr: 75/39
MIROSLAV VANEK, BRYANT CRATTY: "PSIHOLOGIJA I VRHUNSKI SPORT". NIP PARTIZAN,
BEOGRAD, 1974.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 57
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / PSIHOLOGIJA / LIČNOST / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/40
s. n.
ZA VAŠU BIBLIOTEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 58
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE KNJIGE / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/41
s. n.
SADRŽAJ STRANIH ČASOPISA NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 59-60
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/42
s. n.
KONGRESI, SIMPOZIJUMI, SEMINARI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 2, str. 63
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Slavoljub
rbr: 75/43
JOŠ JEDNOM O SAMOUPRAVNIM INTERESNIM ZAJEDNICAMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SIZ FK / SAMOUPRAVLJANJE / RSIZ FK / FINANSIRANJE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/44
s. n.
1977. - GODINA FIZIČKE KULTURE U SRBIJI (PREDLOG PROGRAMA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 5-8
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
"GODINA FK" / PROPAGANDA / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/45
Aleksić, Ivan
USKLAĐIVANJE NASTAVNIH PROGRAMA PREDMETA IZ OBLASTI BIOLOŠKO-MEDICINSKIH NAUKA
NA FAKULTETIMA ZA FIZIČKO VASPITANJE U SFRJ ZA POTREBE OPŠTENARODNE ODBRANE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 9-13, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
KADROVSKA ŠKOLA / FFK / BIOMEDICINSKE NAUKE / NASTAVNI PLAN / ONO
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Zlatomir; Matković, Ivan; Todorović, Borivoje
rbr: 75/46
ODNOS IZMEĐU FREKVENCIJE SRCA I BRZINE PLIVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 14-17, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
PLIVANJE / BRZINA KRETANJA / PULS
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 75/47
SREDNJA VREDNOST KARAKTERISTIČNIH KORENOVA U SEGMENTU GORNJE I DONJE GRANICE
ZNAČAJNIH GLAVNIH KOMPONENTI KAO KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE OPTIMALNOG BROJA
ZNAČAJNIH GLAVNIH KOMPONENTI MATRICE INTERKORELACIJA MANIFESTNIH VARIJABLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 18-22, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STATISTIČKE METODE / FAKTORSKA ANALIZA / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Zdravković, Stanislava
rbr: 75/48
EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE METODIKE VASPITANJA OPŠTE IZDRŽLJIVOSTI KOD
PREDŠKOLSKE DECE (OSVRT NA NAUČNE RADOVE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 22-24, lit. 1
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / TRENING / PREDŠKOLCI / UZRASNE ODLIKE / POLNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 75/49
PRILOG REAKTUALIZACIJI POTREBE PRAĆENJA MOTORNE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 25-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MOTORIKA / FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI / OMLADINA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
rbr: 75/50
OSNOVA ZA SPROVOĐENJE DOPUNSKE, DODATNE I PRODUŽNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 28-35
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / METODIKA / DOPUNSKA NASTAVA / DODATNA NASTAVA / PRODUŽNA NASTAVA /
ŠKOLSKI SPORT / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
SAVREMENI PUTEVI PRIMENE OBUKE PLIVANJA U NAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 35-38
rbr: 75/51
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / NORME
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 75/52
PRIMENA ANALITIČKE STATISTIKE U INDIVIDUALIZACIJI UPRAVLJANJA SPORTSKIM
TRENINGOM U SISTEMU EKIPE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 39-42
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
STANDARDIZOVANI SKOROVI / METODOLOGIJA / STATISTIČKE METODE / KONTROLA
TRENIRANOSTI / KOŠARKA / SPORTISTI / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 75/53
PEK 75
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 43-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / PEK, BEOGRAD / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Jeannotat, Yves
rbr: 75/54
TRČANJE RADI REKREACIJE (PREVEO R. BAN)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 47-50
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TRČANJE / REK. AKTIVNOSTI / PROPAGANDA / TRENAŽNI PLAN / SPORT ZA SVE /
ŠVAJCARSKA / FITNIS PIRAMIDA / SAMOSTALNO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Fakultet za fvJZFKMS
rbr: 75/55
FIZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE U ŠKOLAMA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE
(PREDLOG KONCEPCIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 51-55
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVNI ZADACI / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Dimitrijević, Zoran
rbr: 75/56
FIZIČKA KULTURA U BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 56-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPECIJALNA ŠKOLA / AKTIV NASTAVNIKA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 75/57
IV INTERNACIONALNI SEMINAR HISPA LOUVAIN, BELGIJA, 01-05/04/1975
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 59-60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
HISPA / ISTORIJA / FIZIČKA KULTURA / SEMINAR
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 75/58
BRANISLAV POKRAJAC: KAKO SMO OSVOJILI ZLATO, BEOGRAD, 1973. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 60-61
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RUKOMET / OLIMPIJSKE IGRE / SPORT. REZULTAT / TRENERI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/59
s. n.
ZA VAŠU BIBLIOTEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 62
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE KNJIGE / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/60
s. n.
SADRŽAJ STRANIH ČASOPISA NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 63-64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 75/61
STATUT REPUBLIČKE ZAJEDNICE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 69-79
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
RZFK STATUT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/62
s. n.
KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE PROGRAMA REKREACIJE GRAĐANA U PRIRODI REPUBLIČKOG
ODBORA POKRETA "ZDRAV I SPOSOBAN"
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 3, str. 79
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"ZDRAV I SPOSOBAN" / KONKURS IDEJNOG REŠENJA / REK. PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 75/63
REFORMA OBRAZOVANJA I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
OBRAZOVANJE, REFORMA / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / MARKSIZAM / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Husović, Kasim
rbr: 75/64
TRIDESET GODINA FIZIČKE KULTURE U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 5-9
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI EFEKTI / JUBILEJ / SRBIJA / SPORT. OBJEKAT / STRUČNI
KADAR / SPORT. REZULTAT / SPORT. ORGANIZACIJA / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 75/65
SLOBODNO VREME KAO FUNKCIJA VASPITANJA OMLADINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 9-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / VASPITANJE / SPORT. REKREACIJA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 75/66
ANALIZA NEKIH ASPEKATA RAZVOJA FIZIČKE KULTURE ODRASLIH GRAĐANA SR SRBIJE (UŽE
PODRUČJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 15-23, lit. 48
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
REK. AKTIVNOSTI / ODRASLI / BAVLJENJE SPORTOM / SLOBODNO VREME / MIŠLJENJA /
INTERESOVANJA / SOCIJALNI STAVOVI / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Petričević, Miroslav
rbr: 75/67
M.L. UKRAN, LE VAN LAM, E.A. ZEMSKOV: ISTRAŽIVANJE NEKIH METODA RAZVITKA
SPECIJALNE IZDRŽLJIVOSTI GIMNASTIČARA - OSVRT NA NAUČNI RAD OBJAVLJEN U
ČASOPISU "TEORIJA I PRAKSA FIZIČKE KULTURE" MOSKVA 1972, BR. 12
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 24-27
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / IZDRŽLJIVOST, SPECIJALNA / TRENING / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 75/68
KLASIČAN ČAS FIZIČKOG VASPITANJA NE OBEZBEĐUJE RACIONALNO KORIŠĆENJE VREMENA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 28-30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / KORIŠĆENJE VREMENA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Burić, Zvonimir
rbr: 75/69
FIZIČKO VASPITANJE STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA U SISTEMU REFORMISANE NASTAVE
NA SARAJEVSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 30-31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / IZBORNA NASTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Gočanin, Mirjana
rbr: 75/70
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI 17-GODIŠNJIH I 18-GODIŠNJIH UČENICA I
NASTAVA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 32-34, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Radomir
rbr: 75/71
UTICAJ RODITELJA NA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA
OPŠTINE NIKŠIĆ
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 35-38
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
RODITELJI / MIŠLJENJA / SREDNJA ŠKOLA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad
rbr: 75/72
OŽIVIMO ČAS FIZIČKOG VASPITANJA JEDNOM DEČIJOM IGROM
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 38-40
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
LASTIŠ / ELEMENTARNE IGRE / NASTAVA FV / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 75/73
SPORT I GLEDALIŠTE - NESPORAZUMI I DILEME
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 41-42
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. PUBLIKA / NAVIJAČI / ETIKA / EDUKACIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Ilić, Božidar
rbr: 75/74
PRILOG BIOMEHANIČKOJ ANALIZI "PRAVOLINIJSKOG" KRETANJA SMUČARA NA VODI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 43-45
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE NA VODI / TEHNIKA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 75/75
SPORTSKA REKREACIJA U PSIHOFIZIČKOJ REHABILITACIJI INVALIDA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 46-47, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
INVALIDI / REHABILITACIJA / BAVLJENJE SPORTOM
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/76
IZMEĐU NAČELA I DELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 48-52
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV, KONCEPCIJA / NASTAVNI PLAN, NOVI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 75/77
INTERRELACIJA BIOMOTORIČKIH DIMENZIJA I MIŠIĆNIH NAPREZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 53-55, lit. 38
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
BIOMOTORIČKE DIMENZIJE / MIŠIĆNI POTENCIJAL / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 75/78
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE OPŠTINE PIROT
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 56-57
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / PIROT / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Maletić-Antonijević, Dubravka
rbr: 75/79
SPARTAKIJADA 1975. I VI GIMNAESTRADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 58-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPARTAKIJADA / GIMNAESTRADA / VEŽBOVNE KOMPOZICIJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/80
s. n.
MELEROVIĆ, H., MELER V.: TRENING. NIP "PARTIZAN", BEOGRAD, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 60
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENING / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / PRETRENIRANOST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/81
s. n.
MARŠIĆEVIĆ DRAGAN: STAZA ZDRAVLJA. PARTIZAN SRBIJE, BEOGRAD, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 60-61
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE KNJIGE / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/82
s. n.
PRIKAZ ISTRAŽIVAČKIH RADOVA (IR), RADNOG MATERIJALA (RM) I STRUČNIH IZVEŠTAJA
(SI) O REKREACIJI U VELIKOJ BRITANIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 61
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
REKREACIJA / NAUČNI RAD / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/83
s. n.
SADRŽAJ STRANIH ČASOPISA NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 62-63
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Dragoslav
rbr: 75/84
STAVOVI I ZAKLJUČCI IZVRŠNOG ODBORA POVODOM RAZMATRANJA INFORMACIJE O
REGIONALNIM SAVETOVANJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 64-66
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RZFK / PLANIRANJE RAZVOJA / REGIONALNA SAVETOVANJA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 75/85
ODBOR ZA REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 66
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RZFK / SPORT. REKREACIJA / PLANIRANJE RAZVOJA
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 75/86
EDWIN A. FLEISHMAN: STRUKTURA I MERENJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - ANALITIČKI
PRIKAZ
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 4, str. 71-80
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
TESTOVI, FLAJŠMANOVI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / METROLOGIJA / METODOLOGIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Ilić, Miladin
rbr: 75/87
FIZIČKA KULTURA I NARODNA ODBRANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAMOUPRAVLJANJE / FIZIČKA KULTURA / ONO / KADROVSKA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Slavoljub
rbr: 75/88
ORGANIZOVANJE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 5-8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ORGANIZOVANJE / SISTEM FK / SIZ / SPORT. ORGANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 75/89
NIVO I DINAMIKA SILE OSNOVNIH MIŠIĆNIH GRUPA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE I NJIHOVA POVEZANOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 9-14, lit. 18
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SILA / MUSKULATURA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ajdžanović, Zoran
rbr: 75/90
SCHWERDTNER H., I SARADNICI: ISPITIVANJE TRENINGA IZDRŽLJIVOSTI VEŽBAČICA U
UMETNIČKOJ GIMNASTICI (OSVRT NA NAUČNI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU
"LEISTUNGSSPORT", BR. LOK 3, 1974.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 15-18
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / IZDRŽLJIVOST / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Dželebdžić, Zoran
rbr: 75/91
STAVOVI I MIŠLJENJA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA DANIČIĆ" IZ
BEOGRADA O FIZIČKOM VASPITANJU, SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA I INTERPERSONALNIM
ODNOSIMA U OKVIRU NJIH
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 19-24
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / MIŠLJENJA / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Natalija
rbr: 75/92
AKTUELNI PROBLEMI FIZIČKOG VASPITANJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 25-27
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PREDŠKOLSKA USTANOVA / SPORT. OBJEKAT / NASTAVNI PLAN /
FISKULTURNA PAUZA
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Aleksandar
SPORTSKA PUBLIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 29-32
rbr: 75/93
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. PUBLIKA / SOCIJALNI ASPEKTI / SPORT. SPEKTAKL
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 75/94
TEHNIKA NAPADA VRHUNSKIH DŽUDISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 32-36, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / NAPADAČKA TEHNIKA / TAKTIKA / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Acković, Tomislav
rbr: 75/95
NIVO FIZIČKE KULTURE RADNIKA U JEDNOJ NAŠOJ OPŠTINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 37-43
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
OPŠTINA / RADNA ORGANIZACIJA / ODRASLI / ŽENE / REK. AKTIVNOSTI / SPORT.
OBJEKAT / FINANSIRANJE / INTERESOVANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / RADNA PAUZA /
PROIZVODNA GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Lovickaja, V.
rbr: 75/96
FISKULTURNA PAUZA (PREVEO SA RUSKOG ŽIKA ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 43-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / RADNA PAUZA / VEŽBE / AKTIVNI ODMOR
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 75/97
UZ PREDLOG TEHNIČKE STANDARDIZACIJE JEDNOG MOTORIČKOG TESTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 47-50
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TEST / SKOK UDALJ IZ MESTA / STANDARDIZACIJA / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 75/98
NEKI PROBLEMI STRUČNIH KADROVA ZA SPORTSKU REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 51-52
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / STRUČNI KADAR / AMATERSKI KADAR / DRUŠTVENI RADNICI
-------------------------------------------------------------------------------Čvarković, Branislav
rbr: 75/99
RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA NASTAVE SMUČANJA U VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA
U OSNOVNOJ ŠKOLI (NEKA ISKUSTVA I ZAPAŽANJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 53-55, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKI KURS / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/100
Saakov, A.
JAMA ZA DOSKOK "LJULJKA" (PREVEO SA RUSKOG ŽIKA ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 55-56
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKOK / DOSKOČIŠTE / "LJULJKA"
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 75/101
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI UČENIKA I ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU U
BEOGRADSKIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 57-58
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 75/102
SEMINAR KOŠARKAŠKIH TRENERA EVROPE, MACOLINO, ŠVAJCARSKA, 30/06-05/07/1975
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 59-60
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENERI / SEMINAR / SPORTISTI / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava
rbr: 75/103
SOVJETSKI NAUČNICI MEĐU NAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 60-61
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENERSKA TRIBINA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SPORT. SELEKCIJA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/104
s. n.
KONGRESI
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 62
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
METODIKA / NASTAVA FV / OCENJIVANJE / STRUČNI SKUP
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/105
s. n.
ZA VAŠU BIBLIOTEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 63-64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVE KNJIGE / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 75/106
SADRŽAJ STRANIH ČASOPISA NA PODRUČJU FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 65-66
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/107
s. n.
FIZIČKA KULTURA, XXVIII, 1974.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 67-68
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 75/108
s. n.
FIZIČKA KULTURA XXIX, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 69-72
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 75/109
TESTIRANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI - SINTETIČKA INFORMACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 29 (1975) sv. 5, str. 77-80, lit. 31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTOVI, FLAJŠMANOVI / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 76/1
TRIDESET GODINA RADA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 3-4
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / JUBILEJ / TRIDESETOGODIŠNJICA / PRETPLATNICI
-------------------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 76/2
MJESTO I ULOGA FIZIČKE KULTURE U OPŠTENARODNOJ ODBRANI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 5-8, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SOCIJALISTIČKI SAVEZ / ONO / FIZIČKA SPREMNOST
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 76/3
MAKSIMALNA HORIZONTALNA BRZINA KRETANJA KAO FUNKCIJA SKOČNOSTI MERENA
MODIFIKOVANIM VRT-TESTOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 9-10, lit. 2
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SKOČNOST / VRT TEST / BIOMEHANIČKA ANALIZA / TELESNA VISINA
--------------------------------------------------------------------------------
Kragujević, Gabrijela
rbr: 76/4
DR BAKONYI FERENC: NEKE UZRASNE KARAKTERISTIKE U RAZVOJU BRZINE KAO I UTICAJ
BAVLJENJA RAZLIČITIM SPORTSKIM GRANAMA NA RAZVIJANJE BRZINE KOD DEVOJAKA I
MLADIĆA OD 10-19 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 11-15
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BRZINA / ATLETIKA / SPORT. GIMNASTIKA / KOŠARKA / RUKOMET / ODBOJKA / FUDBAL /
NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/5
TRI "PROGRAMIRANE IMPROVIZACIJE" U GODIŠNJEM PLANU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
U ŠKOLI ZA PERIOD NOVEMBAR-MART
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 16-18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZIMSKI USLOVI / ČAS FV / AKTIVNOSTI NA SNEGU
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole
rbr: 76/6
NEKI PROBLEMI POKRETLJIVOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 18-21, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POKRETLJIVOST / VEŽBE POKRETLJIVOSTI / TEST / NORME
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/7
Kitić, Cvetko
NEKI POKAZATELJI RASTA I FIZIČKOG RAZVOJA UČENIKA OD 16 GODINA U GIMNAZIJI
"BORA STANKOVIĆ" U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 22-25, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / TESTIRANJE / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Zdanski, Ivan
rbr: 76/8
FIZIČKO VASPITANJE U PEDAGOŠKIM AKADEMIJAMA I PRIPREMLJENOST KADROVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 26-28, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
PEDAGOŠKA AKADEMIJA / ŠKOLOVANJE KADROVA / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Božidar
rbr: 76/9
RACIONALNA TEHNIKA SMUČANJA: Delimična analiza tehnike i metodski postupak
obučavanja početnika
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 29-33, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA, RACIONALNA / OBUČAVANJE / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Medved, Radovan
PREVENCIJA POVREDA KOD ZIMSKIH SPORTOVA
rbr: 76/10
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 34-37, lit. 36
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / ZIMSKI SPORTOVI
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Vojislav
rbr: 76/11
SAVREMENI FUDBAL TRAŽI I SAVREMENOG FUDBALSKOG SUDIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 39-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
FUDBAL / SUDIJE / TEMPERAMENT / KARAKTER / INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 76/12
JEDAN NAČIN U OBUČAVANJU SERVISA ODOZGO - TENIS SERVIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / SERVIS / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stojičić, Đoko
rbr: 76/13
MOGUĆNOSTI ZA UBRZANI RAZVITAK PLANINARSTVA U SR SRBIJI (UVODNO IZLAGANJE
PODNETO NA SKUPŠTINI PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE, KOJA JE ODRŽANA NA
DIVČIBARAMA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 47-48
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PLANINARSTVO / SRBIJA / RAZVOJNI PROBLEMI
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 76/14
TEORIJA MORA DA BUDE NOSILAC PRAVILNIH POSTAVKI FIZIČKE KULTURE UOPŠTE A
NAROČITO TELESNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 49-53, lit. 7
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TEORIJA FK / FIZIČKO VASPITANJE / TELESNO VASPITANJE / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 76/15
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA I STUDENATA ZA FIZIČKO VASPITANJE PRI PEDAGOŠKOJ
AKADEMIJI ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U PIROTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 54-55, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VASPITAČI / FIZIČKO VASPITANJE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
JUBILARNI KONGRES INFORMATIKA U SPORTU DANAS I SUTRA
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 57-58
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
rbr: 76/16
SPORT. INFORMATIKA / KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 76/17
MEĐUNARODNI KONGRESI U 1976. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 58-60
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava
rbr: 76/18
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU - ZIMSKI SPORTOVI: Tematska bibliografija jugoslovenskih
knjiga i periodike 1972-1975 godine. (Klasificirano univerzalnom decimalnom
klasifikacijom (UDK))
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 60-62
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZIMSKI SPORTOVI / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/19
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 62-64
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Dragoslav
rbr: 76/20
REPUBLIČKA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 69-70
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RZFK / IZDAVAČKA DELATNOST / SPORT. OBJEKAT / NAUČNI RAD / REKREACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Damnjanović, Vladimir
rbr: 76/21
KALENDAR MEĐUNARODNIH TAKMIČENJA - 1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 20 (1976) sv. 1, str. 71-79
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
, Redakcijski prilog
Rubrika:
Naš prilog
Ključne reči:
TAKMIČENJE, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 76/22
SPORT I USTAVNE PROMENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 83-84
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SPORT / USTAVNE PROMENE / SAMOUPRAVNI SOCIJALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Pozderac, Hakija
rbr: 76/23
TRIDESET GODINA FIZIČKE KULTURE U JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 85-90
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / RAZVOJNI EFEKTI / SFRJ / DRUŠTVENI UTICAJ
-------------------------------------------------------------------------------Horvat, Vladimir
rbr: 76/24
KURELIĆ DR N., I SAR.: STRUKTURA I RAZVOJ MORFOLOŠKIH MOTORIČKIH DIMENZIJA
OMLADINE. INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA, FFK, BEOGRAD, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 91
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MORFOLOŠKE DIMENZIJE / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / OMLADINA / STUDIJA
-------------------------------------------------------------------------------Blagajac, Stojka
rbr: 76/25
M. VILENSKIJ, B. MINAEV: PUTEVI KOMPENZACIJE DEFICITA KRETNE AKTIVNOSTI I
POVEĆANJA NIVOA FIZIČKE RADNE SPOSOBNOSTI STUDENTKINJA. TEORIJA I PRAKTIKA
FIZIČESKOJ KULTURI, MOSKVA, 1975.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 93-97
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STUDENTI / ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA / NASTAVA FV / JUTARNJE VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/26
ŠKOLSKI ČAS TELESNOG VEŽBANJA - DIDAKTIČKA SITUACIJA SUI GENERIS
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 98-102
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV, SPECIFIČNOSTI / DIDAKTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Srba
rbr: 76/27
ODBOJKA KAO SPORTSKA IGRA I SREDSTVO FIZIČKOG VASPITANJA PRIMENJENA U PROGRAMU
SREDNJE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 102-104
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / ODBOJKA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 76/28
TEHNIKA I METODIKA OBUČAVANJA STARTA U PLIVANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 105-111, lit. 14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PLIVANJE / START / OBUČAVANJE / TEHNIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
SKOKOVI U UMETNIČKOM KLIZANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 112-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
rbr: 76/29
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOKOVI / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/30
Buđa, Pavle
PRESKOCI U SVETLU OLIMPIJADE 76
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 115-118
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / OLIMPIJSKE IGRE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 76/31
RACIONALNOST - JEDAN OD PRINCIPA U ORGANIZOVANJU NAPADA SAVREMENE ODBOJKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 118-121
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKA / TAKTIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Maletić, Dubravka
rbr: 76/32
NEKI OSNOVI PLESA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 122-124, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PLES / ISTORIJSKI RAZVOJ / KOREOGRAFIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Blagajac, Mithat
rbr: 76/33
SPORTSKA REKREACIJA U ŠVEDSKOJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 125-129
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / ŠVEDSKA / ŠKOLOVANJE KADROVA /
-------------------------------------------------------------------------------Ber, Aleksej
rbr: 76/34
PRILOG IZGRADNJI SISTEMA OSNOVNIH POJMOVA U TEORIJI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 130-131
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
VEŽBE / FIZIČKO VEŽBANJE / FIZIČKA KULTURA / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Schwarz, Gerhard
rbr: 76/35
UTICAJ ČASOVA FIZIČKOG VASPITANJA NA KONCENTRACIONU SPOSOBNOST ŠKOLSKE DECE
(PREVOD IZ ČASOPISA LIEBESUBUNGEN - LEIBESERZIEHUNG WIEN 1974, 2) (PREVELA
NADEŽDA LUKIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 132-135, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PAŽNJA, KONCENTRACIJA / ČAS FV / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / GRAD
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 76/36
FERIJALNI SPORTSKI KAMP "BEOGRAD - 1975"
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 136-141
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
FERIJALNI SPORT. KAMP / ŠKOLSKI SPORT / TRENING / KONTROLA TRENIRANOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 76/37
KONGRESI - SIMPOZIJUMI - SEMINARI: PETI INTERNACIONALNI KONGRES ZA BIOMEHANIKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 142-143
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIOMEHANIKA / KONGRES / REHABILITACIJA / ERGONOMIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/38
s. n.
MEĐUNARODNI SKUPOVI U 1976. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 143
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 76/39
JUGOSLOVENSKA SMOTRA U PARTIZANSKIM VIŠEBOJU - KLADOVO 76
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 144-145
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan; Stefanović, Đorđe
rbr: 76/40
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (ATLETIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 145-148
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Pavlović, Vesna
rbr: 76/41
PRIKAZ KNJIGA: REKREACIJA ZA SAVREMENO DRUŠTVO; AUTORI: CHARLES A. BUCHER,
RICHARD D. BUCHER (PRENTICE-HALL INC., ENGLEWOOD CLIFFS, NEW JERSEY, 1974)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 148
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
REKREACIJA / DRUŠTVENI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/42
Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub; Radojević, Jaroslava;
Stefanović, Đorđe
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 149-152
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/43
s. n.
ISKUSTVA DRUGIH: REKREACIJA U JAPANU (PREVOD IZ BILTENA INTERNATIONAL
RECREATION ASSOCIATION WLRA BULLETIN BR. 4/72 I 4/75) (PREVELA VESNA PAVLOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 153
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
REKREACIJA / JAPAN
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 76/44
IN MEMORIAM: ANDRA ŽEŽELJ (1900-1976)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 154
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ŽEŽELJ, ANDRA / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / VESLANJE
-------------------------------------------------------------------------------Leskošek, Janko
rbr: 76/45
IN MEMORIAM: NEVENKA HAS (1918-1976)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 155
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
HAS, NEVENKA / IN MEMORIAM / BIOGRAFIJA / NASTAVNICI FV
--------------------------------------------------------------------------------
Stojimirović, Dragoslav
rbr: 76/46
IZ RADA REPUBLIČKE ZAJEDNICE FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 2, str. 156
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RZFK / FIZIČKA KULTURA / SELO / SAVETOVANJE / "PARTIZAN" SRV
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 76/47
ZA SVAKODNEVNO FIZIČKO VEŽBANJE U NAŠIM ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 163-164
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
NASTAVA FV, REFORMA / ŠKOLSKI SPORT / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Sheedy, Arthur
rbr: 76/48
ISTORIJA FIZIČKOG VASPITANJA POSMATRANA SA FILOZOFSKOG I SOCIOLOŠKOG STANOVIŠTA
(PREVEO: S. PAUNIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 165-170, lit. 31
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija), prevod
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ISTORIJA / FIZIČKO VASPITANJE / FILOZOFSKI ASPEKTI / SOCIOLOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Smolić, Dušan
rbr: 76/49
POLITIKA RAZVOJA I UNAPREĐIVANJA FIZIČKE KULTURE NA EKONOMSKI NEDOVOLJNO
RAZVIJENIM PODRUČJIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 171-173
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
RAZVOJNA POLITIKA / FIZIČKA KULTURA / OPŠTINA, NERAZVIJENA / FINANSIRANJE / SIZ
/ SPORT. ORGANIZACIJA / MESNA ZAJEDNICA
-------------------------------------------------------------------------------Naumovski, Aleksandar
rbr: 76/50
UTICAJ PROSEČNIH VREDNOSTI NOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA SREDNJIH ŠKOLA U
PRIMENI ANALITIČKOG SINTETIČKOG I KOMPLEKSNOG METODA KAO OBUČAVANJA NEKIH VEŽBI
NA SPRAVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 174-179, lit. 30
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / VEŽBE NA SPRAVAMA / SREDNJA ŠKOLA / OBUČAVANJE, METODE / UČENICI /
ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 76/51
E. J. BONDAREVSKI: PUTEVI USAVRŠAVANJA FUNKCIJE RAVNOTEŽE UČENIKA U PROCESU
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 180-183, lit. 12
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RAVNOTEŽA / NASTAVA FV / VEŽBE RAVNOTEŽE / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 76/52
REFORMA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I MESTO FIZIČKE KULTURE U NOVIM NASTAVNIM
PLANOVIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 184-186
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / ŠKOLSKI USPEH / NOVI SAD
-------------------------------------------------------------------------------Zlatanović-Živojinović, Milica
rbr: 76/53
NEKI POKAZATELJI RASTA I UHRANJENOSTI DECE OD 10 DO 15 GODINA, GRADA I SELA
OPŠTINE KRUŠEVAC
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 187-194, lit. 23
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKI RAST / UHRANJENOST / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SELO / GRAD
-------------------------------------------------------------------------------Stepanović, Miodrag
rbr: 76/54
NASTAVA FIZIČKOG VASPITANJA U SMEDEREVSKOJ GIMNAZIJI OD OSNIVANJA DO 1914.
GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 194-195, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / ISTORIJSKI RAZVOJ / GIMNAZIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petković, Dragoljub
rbr: 76/55
KAKO JEDAN SASKOK SA VRATILA I DVOVISINSKOG RAZBOJA OD OSOVINE "A" TEŽINE MOŽE
POSTATI VISOKA "C" TEŽINA - PRILOG GIMNASTIČARSKOJ PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 196-200, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / RAZBOJ, DVOVISINSKI / VEŽBOVNA TEŽINA
-------------------------------------------------------------------------------Bakić, Slobodan
rbr: 76/56
OBLICI REKREACIJE U SREDINI ŽIVLJENJA I RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 201-203
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREACIJA / BORAVIŠTE / SOCIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA AKTIVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Nastas
rbr: 76/57
FIZIOLOŠKI ASPEKTI REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 203-205, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REKREACIJA / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA AKTIVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo; Burić, Zvonimir
rbr: 76/58
FIZIČKA KULTURA U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA STUDENATA NEKIH FAKULTETA NA
SARAJEVSKOM UNIVERZITETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 206-208
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / STUDENTI / SLOBODNO VREME / SARAJEVSKI UNIVERZITET
-------------------------------------------------------------------------------Kavčić, Janko
rbr: 76/59
ŠTA JE TELESNO VASPITANJE A ŠTA TELESNO OBRAZOVANJE I NJEGOV ZNAČAJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 209-214
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
TELESNO VASPITANJE / TELESNO OBRAZOVANJE / TERMINOLOGIJA / TEORIJA FK
-------------------------------------------------------------------------------Joksimović, Stanimir
rbr: 76/60
ŽENSKI FUDBAL - DA ILI NE?
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 215
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
FUDBAL, ŽENSKI / EFEKTI VEŽBANJA / POLNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, slobodan
rbr: 76/61
PREDLOZI ZA REŠAVANJE PROBLEMA OSLOBAĐANJA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 216-220, lit. 371.711
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / KATEGORIJE SPOSOBNOSTI
--------------------------------------------------------------------------------
Jovanović, Milan; DŽelebdžić, Zoran
rbr: 76/62
KAKO DA VEŽBATE DA BISTE POBOLJŠALI SVOJE FIZIČKE SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 221-222
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / INSTRUKTIVNI DOPIS
-------------------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 76/63
NEKA ISKUSTVA U KOREKCIJI LOŠEG DRŽANJA TELA U TOKU REDOVNE NASTAVE FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 223-225, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOREKTIVNO VEŽBANJE / KIFOZA / UČENICI / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 76/64
PRIPREMA IZVODA IZ STRUČNE LITERATURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 226-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DOKUMENTALISTIKA / IZVOD / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 76/65
V. PARANOŠIĆ - LJ. LAZAREVIĆ: PSIHODINAMIKA SPORTSKE GRUPE PSIHOLOŠKI ASPEKTI
RADA TRENERA. NIP "PARTIZAN", BEOGRAD, 1975. (PRIKAZ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 229-230
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PSIHODINAMIKA / SPORT. GRUPA / PSIHOLOŠKA PRIPREMA / TIMSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Vanja
rbr: 76/66
PRILOG ZA RAZJAŠNJENJE TERMIN "OLIMPIJADA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 230, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OLIMPIJADA / TERMINOLOGIJA / OLIMPIJSKE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Gordan; Stefanović, Đorđe
rbr: 76/67
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (ATLETIKA, TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA, II DEO)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 231-233
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ban, Rafael; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/68
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 3, str. 234-236
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Vasiljević, Živan
rbr: 76/69
POZDRAVNA REČ NA SVEČANOM OTVARANJU JUGOSLOVENSKE SMOTRE U PARTIZANSKOM
VIŠEBOJU U KLADOVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 245-246
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
PARTIZANSKI VIŠEBOJ / GOVOR / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
rbr: 76/70
SPECIFIČNOSTI ISHRANE SPORTISTA KAO DEJSTVENI FAKTOR PAR EXELLENCE ZA OČUVANJE
I UNAPREĐENJE ČOVEKOVOG ZDRAVLJA S OSVRTOM NA ZNAČAJ OVE ISHRANE ZA
OPŠTENARODNU ODBRANU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 247-249, lit. 20
Kategorija: Saopštenje (zabeležena ili pripremljena diskusija)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
ISHRANA / SPORTISTI / ONO
-------------------------------------------------------------------------------Letić, Jovan
rbr: 76/71
IZMENA SISTEMA SPORTSKIH TAKMIČENJA - PRETPOSTAVKA PRAVE REAMATERIZACIJE SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 250-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizička kultura i društvo
Ključne reči:
TAKMIČARSKI SISTEM / PROFESIONALNI SPORT / REAMATERIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije
rbr: 76/72
UTICAJ POJEDINIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 252-259, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / FAKULTET / ATLETIKA / GIMNASTIKA / OFP / KOŠARKA / ODBOJKA /
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Pivač, Momčilo
rbr: 76/73
VOLKOV N.I. DANILOV V.A.: MAKSIMALNA ANAEROBNA SNAGA KOŠARKAŠA (TEORIJA I
PRAKSA FIZIČKE KULTURE, MOSKVA, 1973., 3)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 260-262
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KOŠARKA / AEROBNA POTROŠNJA / MAKSIMALNA AEROBNA SNAGA / SPORTISTI
-------------------------------------------------------------------------------Ropret, Jože
rbr: 76/74
RELACIJE SOMATSKIH OSOBINA I SNAGE KOD VESLAČA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 263-268, lit. 30
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
VESLANJE / SPORTISTI / ANTROPOMETRIJA / SNAGA / UZRASNE ODLIKE
--------------------------------------------------------------------------------
Berković, Luka
rbr: 76/75
POLOŽAJ ČASOVA FIZIČKOG VEŽBANJA U DNEVNOM I NEDELJNOM RASPOREDU ŠKOLSKOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 269-273, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / RASPORED ČASOVA, NEDELJNI / RASPORED ČASOVA, DNEVNI
-------------------------------------------------------------------------------Božić, Vladeta
rbr: 76/76
SARADNJA RODITELJA I NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 274-276
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RODITELJI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / JUTARNJE VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 76/77
NA MARGINAMA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA ZA OSNOVNU ŠKOLU U
SR CRNOJ GORI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 277-279, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PLAN / CRNA GORA / KRITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 76/78
STANJE FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU PROSVETNO-PEDAGOŠKOG
ZAVODA VALJEVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 279-283
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA
-------------------------------------------------------------------------------Tomaš, Duško
rbr: 76/79
ZALET, ODSKOK I KORISNO SAVIJANJA MOTKE - USLOVI ZA DOBAR REZULTAT
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 284-286, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKOK MOTKOM / TEHNIKA, KOMPARATIVNA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Mladenović, Milan
rbr: 76/80
NEKI ASPEKTI REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 287, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / REKREACIJA / SOCIOLOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 76/81
UČEŠĆE RADNIKA U RADNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA OPŠTINE PIROT U PERIODU OD
1965-1975. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 291, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
RSI / PIROT / BROJNOST TAKMIČARA / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Nifontova, L.
rbr: 76/82
ZAVISNOST ZAMARANJA I OPORAVKA RADNIKA OD OBLIKA NJIHOVE KRETNE AKTIVNOSTI
(PREVELA VESNA NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 296-297
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
ZAMOR / OPORAVAK / ZAPOSLENI / FIZIČKO VEŽBANJE / KOLIČINA KRETANJA
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Slavko
rbr: 76/83
REFORMA ŠKOLSTVA I FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 299-300
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKA REFORMA / NASTAVA FV, KONCEPCIJA / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Vrećić, Dragomir
rbr: 76/84
FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE U ZAJEDNIČKOM PLANU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U
OSNOVNOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 301-302
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVNI PLAN, NOVI / NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
rbr: 76/85
VANČASOVNI RAD U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 303-307
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
OSNOVNA ŠKOLA / NASTAVA FV / VANČASOVNI RAD / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 76/86
ZDRAVSTVENO STANJE I ZAŠTITA UČENIKA BEOGRADSKIH SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 308-310
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Branković, Ostoja
rbr: 76/87
ŠAKOTRENAŽERI (SA TRENAŽNOM RUKAVICOM)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 311-312
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠAKOTRENAŽER / TRENAŽER / SNAGA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/88
Mitić, Petar
PRILOG OBUCI PRESKOKA U RADU SA POČETNICIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 313-315, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / PRESKOK / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Herenčić, Leopold; Hajnal, Laslo
rbr: 76/89
VEŽBE SA ELASTIČNOM PALICOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 316-318
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ELASTIČNA PALICA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Rajić, Dragutin
rbr: 76/90
JEDAN PREDLOG EKSPERIMENATA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 319-321, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
-------------------------------------------------------------------------------Belova, L.; Korotkov, I.; Jakovlev, V.
rbr: 76/91
IGRE U KRETANJU (PREVELI TOMISLAV NIKOLIĆ I VUKAŠIN KOSTIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 322-323
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
DEČIJE IGRE / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/92
Haag, H.
MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM PEDAGOGIJE SPORTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 324-325
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. PEDAGOGIJA / INTER SIMPOZIJUM
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Dragoslav
rbr: 76/93
REPUBLIČKO SAVETOVANJE O AKTUELNIM PROBLEMIMA I ZADACIMA RAZVOJA FIZIČKE
KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 324-325
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKA KULTURA / SELO / REPUBLIČKO SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/94
Bokan, Božo
POVODOM SEMINARA ZA MLADE KOMUNISTE-STUDENTE BEOGRADSKOG UNIVERZITETA (20-23.
NOVEMBAR 1975, ZLATIBOR)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 325-326
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STUDENTI / KOMUNISTI / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / UNIVERZITET / FFK
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Krunoslava
rbr: 76/95
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (FIZIČKO VASPITANJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 327-328
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PREDŠKOLCI / FIZIČKO VASPITANJE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 76/96
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 328-330
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Bakrač, Boris
rbr: 76/97
OLIMPIZAM DANAS
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 4, str. 341-344
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIZAM / POLITIKA / PROFESIONALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/98
Ercegan, Milan
OLIMPIJSKE IGRE I NJIHOVE DILEME
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 345-349
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
OLIMPIJSKE IGRE / ETIKA / POLITIKA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 76/99
OLIMPIJSKE IGRE I SAVREMENI SVET
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 350-352
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
OLIMPIJSKA IDEJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / INTER ODNOSI
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 76/100
MEĐUNARODNI KONGRES NAUKA U OBLASTI FIZIČKIH AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 354-358
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Ključne reči:
OLIMPIJSKI NAUČNI KONGRES / ELITIZAM / SOCIJALNI ASPEKTI / PRAVNI ASPEKTI /
KINANTROPOMETRIJA / ERGOMETRIJA / ŽENE, EMANCIPACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Zarić, Vladimir
rbr: 76/101
NEKA ISKUSTVA U VEZI SA PRIPREMAMA SPORTISTA ZA LETNJE OLIMPIJSKE IGRE 1976. G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 359-360
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Ključne reči:
TRENAŽNE PRIPREME / OLIMPIJSKE IGRE 1976 / SPORTISTI YU
-------------------------------------------------------------------------------Jovin, Đorđe
rbr: 76/102
NEKE RELACIJE KOGNITIVNIH I PATOLOŠKIH KONATIVNIH FAKTORA I USPEHA U GAĐANJU
PUŠKOM M48
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 361-364, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STRELJAŠTVO / KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI / KONATIVNE OSOBINE / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava
rbr: 76/103
ANALIZA BATERIJE TESTOVA PRIJEMNOG ISPITA NA FAKULTETU ZA FIZIČKO VASPITANJE U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 365-368, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FFK, PRIJEMNI ISPIT / STUDENTI FK / MOTORIČKI TEST
-------------------------------------------------------------------------------Kragujević, Gabrijela
rbr: 76/104
INKORPORACIJA SADRŽAJA O HUMANIM ODNOSIMA MEĐU POLOVIMA U NASTAVNE PROGRAME
FIZIČKOG VASPITANJA NA PEDAGOŠKIM AKADEMIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 369-371, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
MEĐUPOLNI ODNOSI / HUMANIZACIJA / NASTAVA FV / PEDAGOŠKA AKADEMIJA
-------------------------------------------------------------------------------Pivač, Momčilo
rbr: 76/105
PSIHOFIZIČKE KARAKTERISTIKE DETETA OD 7-11 GODINE I PROGRAMIRANJE NASTAVE
FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 372-373, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 76/106
REČ NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA (PRISTUP PITANJU PRIMENE VERBALNE DIDAKTIČKE
METODE NA ČASU TELESNOG VEŽBANJA U ŠKOLI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 374-378, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
VERBALNA METODA / DIDAKTIKA / ČAS FV / NASTAVNICI FV / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 76/107
UPOREDNA ANALIZA RAZVOJA REZULTATA SMOTRE PLIVANJA BEOGRADSKIH OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA (1970-1975)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 379-385, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PLIVANJE / SPORT. REZULTAT / UČENICI / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / OSNOVNA
ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 76/108
METODIKA OBUČAVANJA POČETNIKA U DŽUDOU PO GESNIKOVOM SISTEMU
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 388-390, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / OBUČAVANJE / POČETNICI / GESINKOV SISTEM / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Miroslav
rbr: 76/109
METODIKA OBUČAVANJA LEVOG DIREKTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 391-392
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BOKS / LEVI DIREKT / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Glavović, Sidik
rbr: 76/110
JEDNA DECENIJA SPORTSKIH IGARA PSIHIJATRIJSKIH USTANOVA JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 393-395, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TAKMIČENJE / ISTORIJSKI RAZVOJ / PSIHIJATRIJSKI BOLESNICI
-------------------------------------------------------------------------------Paranosić, Vladimir; Lazarević, Ljubiša
MENTALNO HIGIJENSKI ASPEKTI SPORTSKE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA
rbr: 76/111
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 396-397, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ADOLESCENTI / BAVLJENJE SPORTOM / MENTALNA HIGIJENA / SOCIJALIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vučković, Srbislav
rbr: 76/112
REKREACIJA RADNIKA EI-NIŠ
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 398-401, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
INDUSTRIJSKI RADNICI / BAVLJENJE SPORTOM / SLOBODNO VREME
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 76/113
GDE SU FESTIVALI GIMNASTIČKIH SASTAVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 402
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
GIMNASTIČKI FESTIVAL / MASOVNE MANIFESTACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Lekić, Miladin
rbr: 76/114
JOGA - DRUGAČIJA KULTURA TELA I DUHA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 403-405, lit. 4
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
JOGA / PSIHOLOŠKI TRENING / MEDITACIJE
-------------------------------------------------------------------------------Kitić, Cvetko
rbr: 76/115
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE - NESPORAZUMI I DILEME Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 406-409
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ŠKOLSKI SPORT / FINANSIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 76/116
NEKA ISKUSTVA U SPROVOĐENJU OBUKE - NASTAVE PLIVANJA UČENIKA BEOGRADSKIH
OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 410-411
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / OBUČAVANJE / NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 76/117
ĐAČKA SPORTSKA KNJIŽICA - NOVINA U FIZIČKOM VASPITANJU U ŠKOLAMA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 412-413
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ĐAČKA SPORT. KNJIŽICA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 76/118
NEOPHODNA I DUGO OČEKIVANA KNJIGA: VIDA IVANČEVIĆ, RITMIČKO-SPORTSKA
GIMNASTIKA, SPORTSKA KNJIGA, BEOGRAD, 1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 414
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava
rbr: 76/119
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (SPORTSKA GIMNASIKA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 415-417
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/120
s. n.
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 418-420
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 76/121
s. n.
SADRŽAJ XXX GODIŠTA ČASOPISA FIZIČKA KULTURA, 1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 30 (1976) sv. 5, str. 427-429
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
-------------------------------------------------------------------------------Milošević, Milutin
rbr: 77/1
1977. - GODINA FIZIČKE KULTURE U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 5-7
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Ključne reči:
MANIFESTACIJE / "GODINA FIZIČKE KULTURE 77" / GOVOR / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/2
s. n.
RAZGOVOR SA STANETOM DOLANCOM, SEKRETAROM IZVRŠNOG KOMITETA PREDSEDNIŠTVA CK
SKJ, O NEKIM AKTUELNIM PITANJIMA U NAŠEM SPORTU I FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 8-10
Kategorija: Druge vrste priloga: terminološka građa, "iz štampe", pisma
redakciji, publicistički prilozi: "zanimljivosti", "da vas
podsetimo", "događa se", "predstavljamo vam"
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
DOLANC, STANE / SPORT. BIROKRATIJA / SAMOUPRAVLJANJE / POLITIKA / SKJ
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 77/3
STANJE I ODNOSI U SPORTU I FIZIČKOJ KULTURI - I ZADACI SAVEZA DRUŠTAVA PEDAGOGA
FIZIČKE KULTURE U VEZI SA TIM
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 11-12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SAVEZ DRUŠTAVA PFK / NASTAVNICI FV / POLITIKA / SAMOUPRAVLJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Kragujević, Gabrijela
rbr: 77/4
NEKE KARAKTERISTIKE FIZIČKOG RAZVOJA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA PEDAGOŠKE
AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 13-17, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / ŽENE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA /
TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Đurković, Zdravko
rbr: 77/5
PRILOG PROUČAVANJU UTICAJA SVAKODNEVNOG FIZIČKOG VEŽBANJA ODGOVARAJUĆEG
TRAJANJA NA PORAST FIZIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 18-22, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SVAKODNEVNO VEŽBANJE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / EFEKTI VEŽBANJA / UČENICI /
OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Simović, Mihailo
rbr: 77/6
ZDRAVSTVENO STANJE, FIZIČKI RAZVITAK I FIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA V IVI
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE "MARŠAL TITO" U NIŠU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 23-25, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO STANJE / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA
ŠKOLA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Kostić, Radomir; Vučković, Srbislav
rbr: 77/7
PRILOG METODICI OBUČAVANJA ODBIJANJA I DODAVANJA LOPTE "ČEKIĆEM"
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 26-28, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI ČEKIĆ / OBUČAVANJE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 77/8
NEKI PRINCIPI ZONSKE ODBRANE U KOŠARCI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 29-32, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / ZONSKA ODBRANA / TAKTIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Vojislav
rbr: 77/9
ISTRAŽIVANJA U FUDBALU KAO OSNOVA VASPITNOG I PEDAGOŠKOG RADA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 33-36, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ISTRAŽIVAČKI RAD / METODOLOGIJA / FUDBAL
-------------------------------------------------------------------------------Mančić, Radisav
rbr: 77/10
POVODOM PROSLAVE 25. GODIŠNJICE RADA PARTIZANA SRBIJE - SAVEZA ZA FIZIČKO
VASPITANJE I REKREACIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 37-40
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / JUBILEJ / GOVOR / RAZVOJNI PROBLEMI / SAMOUPRAVLJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 77/11
TREBA LI ŠKOLAMA REKREACIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 41
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
REKREACIJA / ŠKOLA / RAZONODA / SLOBODNO VREME / OBRAZOVNI CILJEVI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/12
Bokan, Božo
METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA TELESNOG STATUSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 42-44, lit. 9
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TELESNO DRŽANJE / GRAFIČKO OBELEŽAVANJE / STANDARDIZACIJA / EVIDENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Fazlić, Dževad; Fazlić, Muhamed
rbr: 77/13
IZBOR SKIJA I SKIJAŠKIH ŠTAPOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 45-47
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJE / SKI ŠTAP / OPREMA
-------------------------------------------------------------------------------Jankelić, Jovan
rbr: 77/14
PROGRAM JUGOSLOVENSKE ALPSKE ŠKOLE SMUČANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 48-49
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
YU SKI ŠKOLA / SKIJANJE / OBUČAVANJE, PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Tomaš, Duško
rbr: 77/15
PRIPREMA ZA OSNOVNU TEHNIKU ALPSKOG SMUČANJA - IMITACIONE VEŽBE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 50-55, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE / IMITACIONE VEŽBE / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kamenović, Ljubomir
rbr: 77/16
POSTUPAK PRI OBUCI POČETNIKA U ALPSKOM SMUČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 56-58, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / OBUČAVANJE, PROGRAM / POČETNICI / SKI PLUG / SKI ZAOKRET, PARALELNI
-------------------------------------------------------------------------------Milakov, Milan
rbr: 77/17
SMUČANJE U PEDAGOŠKIM AKADEMIJAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA / ŽENE / OBUČAVANJE, PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Stanojlović, Živojin
rbr: 77/18
POVREDE DONJIH EKSTREMITETA KOD SMUČARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 60-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKIJANJE / POVREDE / NOGA
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
TREĆI KONGRES SPORTSKE MEDICINE BALKANA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 62
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
rbr: 77/19
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA / BALKANSKI KONGRES
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/20
s. n.
KONGRESI, SIMPOZIJUMI, SEMINARI 1977. G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 62
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Kerković, Aleksandar
rbr: 77/21
FIZIČKA KULTURA I TELEVIZIJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 63-64
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TELEVIZIJA / FIZIČKA KULTURA / SPORT / PROPAGANDA / YU SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 77/22
IV KONFERENCIJA SAVEZA DRUŠTAVA PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 64
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SAVEZ DRUŠTAVA PFK / NASTAVNICI FV / KONFERENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------Laslo, Hajnal
rbr: 77/23
DR. MILOVAN STEFANOVIĆ: "MERENJE OBIMA POTREBA U ZGLOBOVIMA" (ZAVOD ZA
REHABILITACIJU "DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ", BEOGRAD, 1975., 143 STR.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 65-67
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZGLOB / POKRETLJIVOST / MERENJE / GRAVITACIONI UGLOMER
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Dragoslav
rbr: 77/24
1977. - GODINA FIZIČKE KULTURE U SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 68
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
MANIFESTACIJE / "GODINA FIZIČKE KULTURE 77"ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/25
s. n.
NACRT PROGRAMSKE ORIJENTACIJE ČASOPISA "FIZIČKA KULTURA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 69-70
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / IZDAVAČKI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 77/26
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 71-72
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
METODIKA / NASTAVA FV / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub; Nikolić, Zlatomir
rbr: 77/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 73-75
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 77/28
SPORTSKI KALENDAR 1977. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 1, str. 76
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TAKMIČENJE / KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
U SUSRET DANU MLADOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 85-86
rbr: 77/29
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
MANIFESTACIJE / "DAN MLADOSTI" / TITOVA ŠTAFETA / SLET
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 77/30
FIZIČKA KULTURA U PROCESU EMANCIPACIJE ŽENE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 87-88, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / ŽENE, EMANCIPACIJA / UČEŠĆE ŽENA
-------------------------------------------------------------------------------Čalija, Manojlo
rbr: 77/31
ZAVISNOST REZULTATA U TRČANJU, SKOKU U DALJ I BACANJU KUGLE OD NIVOA
RAZVIJENOSTI SILE OSNOVNIH MIŠIĆNIH GRUPA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 89-93, lit. 9
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNA SILA / ATLETSKI REZULTAT / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 77/32
NEKI ČINIOCI OD KOJIH ZAVISI SPORTSKI REZULTAT U TRČANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 94-96, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TRČANJE / TRČANJE, TEMPO
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav
rbr: 77/33
NEKI PRINCIPI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA KOD PRIMENE MATEMATIČKO-STATISTIČKIH
PROCEDURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 97-99, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NAUČNI RAD / MATEMATIČKA STATISTIKA / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Isakov, Milan
rbr: 77/34
FIZIČKI RAZVOJ I MIŠIĆNA SNAGA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE "DR BOŠKO
VREBALOV" U MELENCIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 100-103, lit. 15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 77/35
KARAKTERISTIKE NOVOG PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U I I II RAZREDU OSNOVNE
ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 104-107
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / OSNOVNA ŠKOLA, NIŽA
-------------------------------------------------------------------------------Despot, Milenko
rbr: 77/36
PROBLEM STRAHA KOD UČENIKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 108-110, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI / STRAH / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Zdravković, Stanislava
rbr: 77/37
RAZVOJNE ODLIKE UZRASTA 5-7 GODINE I TELESNO VEŽBANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 111-112, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UZRASNE ODLIKE / PREDŠKOLCI / FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ćirić, Branislav
rbr: 77/38
UTICAJ SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA USPEH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 113-114
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI USPEH
-------------------------------------------------------------------------------Aleksić, Ivan
SAUNA I SPORT
rbr: 77/39
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 115-117
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SAUNA / FIZIOLOŠKI EFEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Bojanić, Ljubica
rbr: 77/40
RAZLIKE U OSOBINAMA LIČNOSTI ŽENA I MUŠKARACA VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 118-121, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
LIČNOST, OSOBINE / SPORTISTI, VRHUNSKI / ŽENE / POLNE RAZLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Ivančević, Vladimir
rbr: 77/41
ELEMENTI TEHNIKE U KARATEU - UDARCI NOGOM U SAGITALNOJ RAVNI: Srednji udarac
nogom unapred - mae geri ču dan
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 122, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE UDARAC / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ćirković, Zoran
MATE PARLOV - IZBLIZA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 126-128
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 77/42
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
PARLOV, MATE / BOKS / SPORT. BIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 77/43
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM OBELEŽAVANJA 25 GODINA RADA PARTIZANA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 129-131
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / JUBILARNA AKADEMIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 77/44
SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE (BEZ NESPORAZUMA I DILEMA)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 132-135
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
SIŠOS / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / SPORT. SELEKCIJA / VASPITNA ULOGA
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Srba
rbr: 77/45
KOLIKO DOPRINOSIMO PRVIM KORACIMA MLADIH PEDAGOGA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 136-137
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / POČETNICI / STRUČNA POMOĆ
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 77/46
LINIJA NA TLU KAO REKVIZIT
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 138-140
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE HODANJA / LINIJA NA TLU / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------Radović, Krsta
rbr: 77/47
JOŠ JEDNA VARIJANTA IGRE "IZMEĐU DVE VATRE"
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 141
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
"IZMEĐU DVE VATRE" / SPORT. PRAVILA / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 77/48
PLIVANJE U FUNKCIJI OPŠTENARODNE ODBRANE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 142-149, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLIVANJE / RONJENJE / VODENE PREPREKE / ONO
-------------------------------------------------------------------------------Sport Indok centarKurelić, Nikola
AKTUELNA PSIHIČKA STANJA U SPORTU: XIKongres ELLV
rbr: 77/49
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 150-151
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TRENING / TAKMIČENJE / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / ATLETIKA / KONGRES TRENERA /
DESETOBOJ / TROSKOK / BACANJE DISKA / NASTAVNI FILM
-------------------------------------------------------------------------------Todorović, Borivoje
rbr: 77/50
BIBLIOGRAFIJA: HERBERT A. DE VRIS. FIZIOLOGIJA FIZIČKIH NAPORA U SPORTU I
FIZIČKOM VASPITANJU (PREVOD DRUGOG IZDANJA KNJIGE) - WM. C. BROWN COMPANY
PUBLISHERS, DUBUQUE, IOWA, 1974
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 151
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. FIZIOLOGIJA / FIZIČKI NAPOR / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 77/51
DVOSTRUKI RASTEZAČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 152-153
Kategorija: Opisi patenata, sprava i instrumenata
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RASTEZAČ, DVOSTRUKI / VEŽBE OBLIKOVANJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/52
Ban, Dušanka; Nikolić, Zlatomir; Ilić, Nastas; Đorđević, Dragoljub
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 2, str. 154-156
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 77/53
FIZIČKA KULTURA JE DRUŠTVENI FENOMEN KOJI TREBA DRUŠTVENO VREDNOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 165-169
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
DOLANC, STANE / FIZIČKA KULTURA / POLITIKA / SKJ KONGRES / ŠKOLOVANJE KADROVA /
SAMOUPRAVLJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 77/54
OLIMPIJSKE SEOSKE IGRE SRBIJE I BRŽI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE NA SELU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 170-173
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
OLIMPIJSKE SEOSKE IGRE / SRBIJA / SELO / TAKMIČENJE, NARODNO
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/55
Jorga, Ilija; Jorga, Vladimir; Starčević, V.; Mujović, Vujadin; Anđelković, I.;
Milenković, B.
SPIROMETRIJSKI PARAMETRI VRHUNSKIH KARATE SPORTISTA U USLOVIMA DOZIRANOG
OPTEREĆENJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 174-176, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KARATE / SPORTISTI, VRHUNSKI / SPIROMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nićin, Đorđe
rbr: 77/56
BRZINSKO KONTRAKCIONA SVOJSTVA MIŠIĆA I NJIHOVE PROMENE U PROCESU SPORTSKOG
TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 177-179, lit. 9
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TRENING / MIŠIĆNA KONTRAKCIJA / SPORTISTI / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Kovač, Jovan
rbr: 77/57
KORELACIJA NEKIH PARAMETARA KOJI KARAKTERIŠU BRZINU KOD RUKOMETAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 180-183, lit. 27
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RUKOMET / BRZINA REAKCIJE / BRZINA POKRETA / SPORTISTI / ŽENE / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 77/58
OSVRT NA PROGRAMSKE SADRŽAJE PRVE FAZE USMERENOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 184-185
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / NASTAVNI PROGRAM, NOVI / SREDNJA ŠKOLA, USMERENA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Života
rbr: 77/59
BLIŽA ZNAČENJA ODREDBI ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU KOJA SE ODNOSE NA FIZIČKO
VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 187-190
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZAKON O ŠKOLSTVU / OSNOVNO OBRAZOVANJE / NASTAVA FV / NASTAVNE FORME
-------------------------------------------------------------------------------Pavišić-Medved, Vlasta
rbr: 77/60
POVREDA NA NASTAVI TJELESNOG ODGOJA U ŠKOLAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 191-196, lit. 30
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / POVREDE, STATISTIKA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / ZAGREB
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 77/61
INTEGRACIJA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA KROZ NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 197-198
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZDRAVSTVENO VASPITANJE / NASTAVA FV / ZDRAVSTVENA SLUŽBA / RODITELJI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 77/62
NAUČNE OSNOVE BRZINE KRETANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA POBOLJŠANJE SPRINTERSKOG
TRČANJA U ATLETICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 199-204, lit. 34
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
BRZINA KRETANJA / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / SPRINT / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Angelina
rbr: 77/63
STRUKTURA I RAZVOJ FIZIČKIH SPOSOBNOSTI GIMNASTIČARKI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 205-209, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / SPORT. GIMNASTIKA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Berčić, Herman
rbr: 77/64
SPORTSKA REKREACIJA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA (OSVRT NA SR SLOVENIJU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 210-212
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / PREDUZEĆA / SLOVENIJA / AKTIVNI ODMOR
-------------------------------------------------------------------------------Dragović, Ljubiša; Živanović, Živojin
rbr: 77/65
PREDLOZI MERA ZA DALJI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I REKREACIJE ODRASLIH GRAĐANA SR
SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 213-214
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
RAZVOJNI PROGRAM / SPORT. REKREACIJA / BAVLJENJE SPORTOM / ODRASLI
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 77/66
KOMPLEKS STRUČNE SVESTI NAZVAN VEŽBE OBLIKOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 215-220, lit. 19
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ČAS FV / VEŽBE OBLIKOVANJA / RAZGIBAVANJE / TERMINOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/67
Bokan, Božo
PREVENCIJA LATERALNIH DEVIJACIJA KIČMENOG STUBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 221-225, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PREVENCIJA / TELESNO DRŽANJE / KIČMENI STUB, DEVIJACIJE / NASTAVA FV / SPORT.
IGRE / ATLETIKA / PLIVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Šebek, Miodrag
rbr: 77/68
ANALIZA OSPOSOBLJAVANJA, STATUS I DELOKRUG RADA STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE
(OSVRT NA SAVETOVANJE ODRŽANO U ŠIBENIKU - "SOLARIS", 17-19 MART 1977.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 226-227
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
REKREATORI / ŠKOLOVANJE KADROVA / SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Blagajac, Mithat
rbr: 77/69
SAMOUPRAVNO ORGANIZOVANJE I DJELOVANJE ORGANIZACIJE "PARTIZAN" U OPŠTINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 228-229
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / ORGANIZOVANJE / OPŠTINA / SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ
-------------------------------------------------------------------------------Bogojević, Borko
rbr: 77/70
FIZIČKA KULTURA U ŠKOLAMA SRBIJE U DEVETNAESTOM VEKU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 230
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLA / SRBIJA XIX VEK / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/71
s. n.
OLIMPIJSKE SPORTSKE IGRE ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE 1976-1980 (IZDAVAČ: REPUBLIČKI
ODBOR OLIMPIJSKIH SPORTSKIH IGARA ŠKOLSKE OMLADINE SRBIJE, BEOGRAD, 1976, 190
STR.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 231
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OSIŠOS
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/72
s. n.
MEĐUNARODNI REFERATIVNI BILTEN U OBLASTI FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 232
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / PERIODIKA / IASI BILTEN
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/73
s. n.
SA SAJMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 233-234
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SAJAM KNJIGA / NOVA IZDANJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/74
s. n.
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 235-236
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/75
s. n.
NACRT ZAKONA O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 241-250
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ZAKON O FK
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/76
s. n.
SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 3, str. 251-255
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, Redakcijski prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / SPORT. ORGANIZACIJA / RZFK / SOFK / SRBIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 77/77
NAUKA, FIZIČKA KULTURA I PRAKSA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 261-262
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAMOUPRAVNI PREOBRAŽAJ / SKJ KONGRES / NAUČNA KRITIKA / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Pavle
SOCIJALNA OSNOVA RAZVOJA MASOVNE FIZIČKE REKREACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 263-267
rbr: 77/78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / SOCIOLOŠKI ASPEKTI / MASOVNOST / POTREBE / MOTIVACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Vanjek, Miroslav
rbr: 77/79
VRHUNSKI SPORT I LJUDSKO USAVRŠAVANJE (PREVEO S. PAUNIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 267-269
Kategorija: Pozivno predavanje (referat, koreferat, uvodno izlaganje), prevod
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / SPORT. REZULTAT / LIČNOST / PSIHOLOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/80
Stojanović, Milutin; Momirović, Konstantin; Zakrajšek, Egon; Hošek, Ankica
KRETANJE RELATIVNOG VARIJABILITETA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH DIMENZIJA DEČAKA I
DEVOJČICA UZRASTA OD 11 DO 17 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 270-275, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / UZRASNE ODLIKE / DECA / ADOLESCENTI
-------------------------------------------------------------------------------Naumovski, Aleksandar
rbr: 77/81
ISTRAŽIVANJE RACIONALNOSTI PRIMENE ANALITIČKOG, SINTETIČKOG I KOMPLEKSNOG
METODA U OBUČAVANJU NEKIH VEŽBI NA SPRAVAMA KOD UČENICA SA NIŽIM VREDNOSTIMA
MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 276-281, lit. 31
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
OBUČAVANJE / ANALITIČKA METODA / KOMPLEKSNI METOD / SINTETIČKI METOD / SPORT.
GIMNASTIKA / UČENICI / ŽENE / SREDNJA ŠKOLA / MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Mutavdžić, Ratomir
rbr: 77/82
ISPITIVANJE UTICAJA BRZINE I SNAGE MIŠIĆA OPRUŽAČA NOGU NA SKOK UDALJ KOD
UČENIKA OD 13 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 282-289, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
EFEKTI VEŽBANJA / VEŽBE BRZINE / VEŽBE SNAGE / SNAGA NOGU / SKOK UDALJ /
UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / PROGRAMIRANA NASTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 77/83
ZNAČAJ I PRIMENA DOMAĆIH ZADATAKA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 290-295
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / DOMAĆI ZADACI / OSNOVNA ŠKOLA / RODITELJI / ĐACI PEŠACI / ŠKOLSKO
SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Lučić, Veselin
rbr: 77/84
NEKI ELEMENTI RACIONALNOG UČENJA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 296-299, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / REALIZACIJA NASTAVE / INSPEKCIJA, PEDAGOŠKA / DOMAĆI ZADACI
-------------------------------------------------------------------------------Projović, Milorad
rbr: 77/85
RAZVOJ NASTAVE GIMNASTIKE U ALEKSINAČKOJ GIMNAZIJI OD OSNIVANJA 1865. GOD. DO
1939. GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 299-300, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA / ALEKSINAC / ISTORIJSKI RAZVOJ
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 77/86
SPORT U ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 301
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV / VREDNOVANJE RADA
-------------------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 77/87
JEDAN OD MOGUĆIH METODSKIH POSTUPAKA U OBUČAVANJU ODBIJANJA (DODAVANJA) LOPTE
ČEKIĆEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 302-303, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ODBOJKAŠKI ČEKIĆ / OBUČAVANJE, METODE / VEŽBE
--------------------------------------------------------------------------------
Košničar, Milan
rbr: 77/88
PRAVOVREMENO SPORTSKO USMERAVANJE I SPECIJALIZOVANJE NADARENIH UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 304-309, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. SELEKCIJA / SPORT. SPECIJALIZACIJA / UČENICI / ŠKOLSKI SPORT / SPORT.
ŠKOLA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO
-------------------------------------------------------------------------------Stevanović, Vanda
rbr: 77/89
TEHNIKA I METODIKA OBUČAVANJA LEĐNOG KRAULA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 310-314
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KRAUL, LEĐNI / OBUČAVANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Nešić, Ljubomir
rbr: 77/90
SPORTSKA REKREACIJA U ORGANIZACIJI PARTIZAN
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 315-318, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
"PARTIZAN" SFVR / SPORT. REKREACIJA / KONDICIONIRANJE / OBUČAVANJE / KONSALTING
/ PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Kutrički, Zdravko
rbr: 77/91
KOMPLEKSNOST FIZIČKOG VASPITANJA I 42-ČASOVNA RADNA NEDELJA NASTAVNIKA FIZIČKOG
VASPITANJA U SREDNJOJ ŠKOLI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 319-320, lit. 4
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / RADNO OPTEREĆENJE / SREDNJA ŠKOLA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
rbr: 77/92
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE NEKI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA JOŠ UVEK NE MOGU
REALIZOVATI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 321-323
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNI ZADACI / MOTIVACIJA / KONDICIONIRANJE / REALIZACIJA NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/93
Šoše, Hamid
PRIMENA ELEMENTARNIH IGARA U RUKOMETU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 324-325, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
RUKOMET / ELEMENTARNE IGRE
-------------------------------------------------------------------------------Delić, S.
SEĆANJE NA NEVENKU HAS, PROFESORA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 326
rbr: 77/94
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
HAS, NEVENKA / IN MEMORIAM / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Nišavić, Miloš
rbr: 77/95
DR DIMITRIJE S. PAVLOVIĆ, ČIKA MITA (1894-1977)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 327
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
PAVLOVIĆ, S. DIMITRIJE / IN MEMORIAM / SEKRETAR ČASOPISA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/96
s. n.
MEĐUNARODNI STRUČNI SKUPOVI U 1977. I 1978. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 328
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
INTER STRUČNI SKUP / KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 77/97
KOŠARKAŠKI PIVOTMEN (SPORTSKA KNJIGA, BEOGRAD, 1977.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 329
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KOŠARKA / PIVOTMEN
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/98
s. n.
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 330-332
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/99
s. n.
OBAVEŠTENJE O VII MEĐUNARODNOM KONGRESU INSEP-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 4, str. 332
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. ISTORIJA / INTER KONGRES / HISPA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/100
Redakcija
JUBILEJ FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE UNIVERZITETA U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 341-342
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
FFK, BEOGRAD / JUBILEJ
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/101
Bogojević, Borko
POKRET FIZIČKE KULTURE U NOVOJ JUGOSLAVIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 343-345
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. ORGANIZACIJA / ISTORIJSKI RAZVOJ / NOR / FISKULTURNI SAVEZ
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 77/102
MOGUĆNOST PROMENE STANJA MOTORIČKOG SISTEMA USMERENIM DELOVANJEM NA NJJEGOVE
VODEĆE VARIJABLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 346-347, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MOTORIČKI SISTEM / KIBERNETIČKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 77/103
PRILOG PROUČAVANJU MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA FIZIČKIH (MOTORIČKIH) SPOSOBNOSTI I
FIZIČKOG RAZVITKA UČENIKA CELODNEVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 348-352
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / CELODNEVNA
ŠKOLA / JUTARNJE VEŽBANJE / REK. PAUZA / TRČANJE
-------------------------------------------------------------------------------Blagajac, Stojka
rbr: 77/104
UTICAJ ŠESTONEDELJNOG PROGRAMA LAGANOG TRČANJA NA POVEĆANJE OPŠTE IZDRŽLJIVOSTI
UČENICA STARIJEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 353-355, lit. 38
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST / KONDICIONIRANJE / TRČANJE, PROGRAM / UČENICI / ŽENE / SREDNJA
ŠKOLA / KUPEROV TEST, MODIFIKOVAN
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin
rbr: 77/105
PRILOG PROUČAVANJU STATUSA LONGITUDINALNOG I TRANSVERZALNOG SVODA STOPALA KOD
STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 356-259, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
STOPALO, RAVNO / STUDENTI FK / PLANTOGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Polič, Branko
rbr: 77/106
NEKI IDEJNO-TEORETSKI ASPEKTI SAMOUPRAVNOG SOCIJALISTIČKOG PREOBRAŽAJA FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 360-364
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / MARKSIZAM / VASPITNI DUALIZAM / SVESTRANOST / PROIZVODNI
RAD / SAMOUPRAVNI SOCIJALIZAM / SPORT. BORBA
-------------------------------------------------------------------------------Žilović, Stevan
JEDINSTVENA ORGANIZACIJA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI
rbr: 77/107
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 365-367
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSNOVNA ŠKOLA / AKTIVNI ODMOR / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Pajić, Nikola
rbr: 77/108
ŠKOLSKA DRUŠTVA ZA FIZIČKU KULTURU KAO SAMOUPRAVNE ORGANIZACIJE UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 367-370
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SAMOUPRAVLJANJE / STRUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 77/109
DODATNA NASTAVA I SLOBODNE AKTIVNOSTI IZ FIZIČKOG VASPITANJA - U OKVIRU NOVOG
PROGRAMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 371-373
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / DODATNA NASTAVA / ŠKOLSKI SPORT / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Đorđe; Gavrilović, Predrag
rbr: 77/110
INOVACIJA U TEHNICI NOŠENJA ŠTAFETNE PALICE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 374-378, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
sport
Ključne reči:
ŠTAFETNO TRČANJE / ŠTAFETNA PALICA / TEHNIKA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 77/111
PRIPREMA I VOĐENJE KOŠARKAŠKE EKIPE NA UTAKMICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 379-381, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
sport
Ključne reči:
KOŠARKA / VOĐENJE EKIPE / TAKMIČENJE / TAKTIKA / UTAKMICA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 77/112
NEKE MOGUĆNOSTI ZA REKREACIJU U MESNIM ZAJEDNICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 383-387
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / ORGANIZOVANJE / MESNA ZAJEDNICA / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad
rbr: 77/113
KUDA SA OCENAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 388-389, lit. 3
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
OCENJIVANJE, OPISNO / NASTAVA FV
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/114
Injac, Nada
ISKUSTVA U ORGANIZACIJI AKTIVNOG ODMORA UČENIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 390-391
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
AKTIVNI ODMOR / OSNOVNA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Rajnović, Gordana
rbr: 77/115
ISKUSTVO U ORGANIZACIJI IZBORNE NASTAVE - U XII BEOGRADSKOJ GIMNAZIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 391-392
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / NASTAVA FV / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Kandić, Mladen
rbr: 77/116
ANALIZA PORASTA STEPENA DEFORMITETA STOPALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 393-395, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
STOPALO, DEFORMITETI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / PLANTOGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
rbr: 77/117
MEĐUNARODNI KONGRES FIZIČKOG I SPORTSKOG VASPITANJA MADRID, 27-30. 6. 1977.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 396-398
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
AISEP / INTER KONGRES / STUDENTI FK / ŠKOLOVANJE KADROVA / FFK, NASTAVNICI /
NAUČNI KADAR
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije; Petrović, Dragomir
rbr: 77/118
NAUČNA KONFERENCIJA "RAZVOJ STUDENTSKOG SPORTA" SOFIJA, 18-20. 8. 1977.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 399-400
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STUDENTSKI SPORT / NAUČNA KONFERENCIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/119
s. n.
BIBLIOGRAFIJA: NOVE KNJIGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 401
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NOVA IZDANJA / BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 77/120
GRUPA AUTORA: TEORIJA I METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA, FIS, MOSKVA, 1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 401-402
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TEORIJA FV / METODIKA / FIZIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 77/121
ĐURO ŠUŠNJIĆ: RIBARI LJUDSKIH DUŠA, NIP MLADOST, VELIKA EDICIJA IDEJA, BEOGRAD,
1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 403
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SOCIJALNA MANIPULACIJA / IDEJE / FILOZOFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 77/122
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 404-405
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena
rbr: 77/123
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: RITMIČKO SPORTSKA GIMNASTIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 405-407
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 77/124
s. n.
SADRŽAJ XXXI GODIŠTA ČASOPISA FIZIČKA KULTURA 1977. G.
Fizička kultura, Beograd, vol. 31 (1977) sv. 5, str. 408-410
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / SADRŽAJ GODIŠTA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/1
Redakcija
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" ODLIKOVAN ORDENOM ZASLUGA
ZVEZDOM
ZA NAROD SA SREBRNOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / ODLIKOVANJE / NAGRADE
-------------------------------------------------------------------------------Redakcija
rbr: 78/2
IZ ISTORIJATA RAZVOJA ČASOPISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 7-8
Kategorija: Uvodnik
Ključne reči:
ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA" / ISTORIJAT / NAUČNI RAZVOJ
--------------------------------------------------------------------------------
Kovač, Jovan
rbr: 78/3
TITO O FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 9-11, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / GOVOR / FIZIČKA KULTURA / SPORT / DRUŠTVENI ZNAČAJ
-------------------------------------------------------------------------------Gačić, Aleksandar
rbr: 78/4
DOPRINOS I MESTO OSNOVNIH SMUČARSKIH ORGANIZACIJA U REALIZACIJI I OSTVARIVANJU
KONCEPCIJA ONO-A
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 11-14
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SKIJANJE / SPORT. ORGANIZACIJA / ONO
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje; Ilić, Stefan
rbr: 78/5
NIVO I OBIM POZNAVANJA PROBLEMATIKE FIZIČKOG VASPITANJA KOD UČENIKA OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA SR SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 15-23, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
FIZIČKO VASPITANJE / PROVERA ZNANJA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA /
INFORMISANOST / TEHNIČKA UPUĆENOST
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Lepa
rbr: 78/6
ODREĐIVANJE STANDARDNOG ODNOSA IZMEĐU HORIZONTALNE BRZINE I POČETNE BRZINE U
VERTIKALNOM SMERU KAO FAKTORA OPTIMALIZACIJE VISOKO-DALEKOG SKOKA U
RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 24-26, lit. 13
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
RITMIČKO SPORT. GIMNASTIKA / SKOKOVI / KINEMATOGRAFSKA METODA / ŽENE / TEHNIKA,
PARAMETRI
-------------------------------------------------------------------------------Milanović, Ljubinko
rbr: 78/7
STATIČKA IZDRŽLJIVOST MIŠIĆA TRUPA KOD UČENIKA 7-16 GODINA: Osvrt na naučni rad
objavljen u časopisu "Teorija i praktika fizičeskoj kulturi", Moskva, 1975. br.
6
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 27-30
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
IZDRŽLJIVOST, STATIČKA / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / UZRASNE ODLIKE
-------------------------------------------------------------------------------Spasov, Gorgi
rbr: 78/8
ISTRAŽIVANJE MEĐUSOBNE VEZE IZMEĐU BRZINSKE SNAGE I TEHNIČKE PRIPREME MLADIH
GIMNASTIČARKI: Osvrt na naučni rad A. P. Oleška, objavljen u časopisu "Teorija
i praksa fizičke kulture" Moskva, 1971. godina
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 31-33
Kategorija: Naučna kritika u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SPORTISTI, MLADI / ŽENE / SNAGA, BRZINSKA / TEHNIKA /
TRENAŽNO OPTEREĆENJE
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/9
Zdanski, Ivan
FIZIČKO VASPITANJE U CELODNEVNOJ NASTAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 34-35, lit. 16
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / CELODNEVNA ŠKOLA / OSNOVNA ŠKOLA / ORGANIZACIONI OBLICI
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan
rbr: 78/10
NASTAVA PO IZBORU UČENIKA U NOVOM PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA SREDNJEG
USMERENOG OBRAZOVANJA I NEKA ISKUSTVA GIMNAZIJE IZ KRAGUJEVCA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 36-38
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
IZBORNA NASTAVA / SREDNJA ŠKOLA / SUPROTNA SMENA / ŠKOLSKI SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Dušan
rbr: 78/11
ZA ŠTO DOSLEDNIJU REALIZACIJU PROGRAMSKIH SADRŽAJA U NASTAVI FIZIČKOG
VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 38-39
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / SLETOVI, PRIPREME / ČAS FV, REDOVNI
-------------------------------------------------------------------------------Lješević, Tanasko
PRIPREMIMO UČENIKE ZA ZIMSKO LOGOROVANJE
rbr: 78/12
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 40-44, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / SKIJANJE / VEŽBE, PRIPREMNE
-------------------------------------------------------------------------------Krsmanović, Višeslav
rbr: 78/13
MEĐULJUDSKI ODNOSI KAO FAKTOR NEUSPEHA U SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 45-46
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
MEĐULJUDSKI ODNOSI / SPORTISTI / SAMOUPRAVLJANJE / BIROKRATIJA / TEHNOKRATIJA /
LIBERALIZAM
-------------------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/14
TESTIRANJE I POREĐENJE DVE VRSTE SKOKA KOD VRHUNSKIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 47-53, lit. 29
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / SPORTISTI, VRHUNSKI / SKOČNOST / TEST / SARDŽENTOV TEST
-------------------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 78/15
PRILOG OSAVREMENJAVANJU TRENINGA UMETNIČKOG KLIZANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 54-56, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
UMETNIČKO KLIZANJE / SKOKOVI / TEHNIKA / KINOGRAM, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Zdravković, Stanislava
rbr: 78/16
AKTIVNOST OPŠTINSKOG SAVEZA "PARTIZAN" U KRUŠEVCU NA RAZVOJU SPORTSKE
REKREACIJE U MESNIM ZAJEDNICAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 57-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / MESNA ZAJEDNICA / ORGANIZOVANJE / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 78/17
BUDIMO FIZIČKI AKTIVNI I ZDRAVI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 59-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TV EMISIJA / REK. AKTIVNOSTI / SELO / TEST / PROPAGANDA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
PRILOG DISKUSIJI O OBIMU POSLOVA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 62-64
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVNICI FV / OBIM POSLA / RADNO VREME
rbr: 78/18
-------------------------------------------------------------------------------Stojimirović, Dragoslav
rbr: 78/19
OPASNOSTI U PLANINI U TOKU ZIME
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 65-69, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLANINA / ZIMA / LAVINE / VEJAVICA / MAGLA / HLADNOĆA
-------------------------------------------------------------------------------Ristovski, Dušan
rbr: 78/20
UČENICI I NASTAVNICI OSNOVNE ŠKOLE "TRAJAN BELEV" DOBROVOLJNIM RADOM IZGRADILI
PLANINARSKU KUĆU I SMUČARSKU STAZU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 70-71
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
PLANINARSKI DOM / DOBROVOLJNI RAD / OSNOVNA ŠKOLA / SKIJANJE / SELO
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 78/21
AKTIVNOST ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA U OPŠTINI PIROT
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 71-73, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / SPORT. OBJEKAT / PIROT
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 78/22
KONGRESI, SIMPOZIJUMI, SEMINARI, KONFERENCIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 74
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP, KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Vicković, Anto
rbr: 78/23
40/85 UZ TITOVE I NAŠE JUBILEJE: Simpozijum - Titova misao i delo u
socijalističkom vaspitanju, Novi Sad 5., 6. i 7. XII 1977. god.
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 75
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
TITO, JOSIP BROZ / SIMPOZIJUM / SOCIJALISTIČKO VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Đorđe
rbr: 78/24
ATLETIKA ZA NAJMLAĐE - ALEKSANDAR MARINKOVIĆ (NIŠP "JEŽ", BEOGRAD, 1977.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 76
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ATLETIKA / POČETNICI / SPORT. SELEKCIJA / SPORT. SELEKCIJA / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 78/25
NAŠ PRVI DOKTOR KOŠARKE (OSVRT)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 77-78
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
DOKTORAT / KOŠARKA / TAKTIČKO MIŠLJENJE
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 78/26
FERENC BODROGVARI: SLOBODNO VREME I SLOBODA, RU "VELJKO VLAHOVIĆ", SUBOTICA,
1976.
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 78-79
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SLOBODNO VREME / SOCIOLOGIJA / VASPITANJE
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Đorđević, Dragoljub
rbr: 78/27
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 79-81
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/28
s. n.
PREDLOG PROGRAMA IZDAVAČKE DELATNOSTI ZA 1978. GOD.
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 82-83
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZDAVAČKI PROGRAM / NIP "PARTIZAN" / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/29
s. n.
PREDLOG PROGRAMA IZDAVAČKE DELATNOSTI "SPORTSKE KNJIGE" ZA 1978. GODINU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 1, str. 84
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
IZDAVAČKI PROGRAM / NIP "SPORT. KNJIGA" / STRUČNA LITERATURA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
rbr: 78/30
U SUSRET XI KONGRESU SKJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 93-94
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SKJ KONGRES / FIZIČKA KULTURA / SPORT / SPORT. RUKOVODIOCI
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/31
s. n.
DELOVANJE SAVEZA KOMUNISTA U FIZIČKOJ KULTURI I SPORTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 95-96
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SKJ KONGRES / FIZIČKA KULTURA / NEGATIVNE POJAVE / MASOVNOST
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/32
Glavović, Sidik
MALE DJEČJE IGRE PREDSTAVLJAJU TEMELJ AKTIVNOG TJELESNOG VJEŽBANJA I ZAMETAK
ZDRAVOG BUDUĆEG ŽIVOTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 97, lit. 11
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
DEČIJE OI / TAKMIČARSKI PROGRAM / PREDŠKOLCI / SPORT. AKTIVNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Kundrat, Vera
rbr: 78/33
MEĐURAZREDNO UJEDNAČAVANJE ODELJENJA ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA I NJEGOV
UTICAJ I NA FIZIČKI RAZVOJ I MOTORNE SPOSOBNOSTI UČENICA STARIJIH RAZREDA
OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 103-107, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / HOMOGENE GRUPE / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / INTERESOVANJA / EFEKTI
NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Milojević, Aleksandar
rbr: 78/34
OSOBINE LIČNOSTI SPORTISTA I ANTICIPACIONI STRES
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 107-110, lit. 10
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPORTISTI / FUDBAL / KOŠARKA / LIČNOST, OSOBINE / EYSENCK, MPI / STRES,
ANTICIPACIONI / UTAKMICA / EKSTRAVERZIJA / INTROVERZIJA
-------------------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan
rbr: 78/35
FAKTORSKA STRUKTURA ODABRANIH SOMATSKIH, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH POKAZATELJA
KOD VRHUNSKIH SPRINTERA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 111-115, lit. 38
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPRINT / SPORTISTI, VRHUNSKI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FAKTORSKA STRUKTURA /
ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin
rbr: 78/36
RAD SA UČENICIMA KOJI SU OSLOBOĐENI REDOVNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U II
BEOGRADSKOJ GIMNAZIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 116-118, lit. 20
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI /
SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Stavrić, Nikola
rbr: 78/37
MESTO I ZNAČAJ STROJEVIH VEŽBI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 119
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / STROJEVE VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Ivanić, Sava
ZGIB MEŠOVITI - OPTIMALNI NAČIN IZVOĐENJA
rbr: 78/38
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 120-124, lit. 18
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ZGIB MEŠOVITI / TEHNIKA / TEST / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Dragić, Branko
rbr: 78/39
DŽUDO - KOMPARATIVNA ANALIZA ISHODA BORBI NA XX I XXI OLIMPIJSKIM IGRAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 125-126, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
DŽUDO / SPORT. REZULTAT / OLIMPIJSKE IGRE / TAKMIČENJE, ANALIZA / ISHOD BORBE
-------------------------------------------------------------------------------Radojević, Jaroslava
rbr: 78/40
SPORTSKA GIMNASTIKA ZA UČENICE IZ PROGRAMA OLIMPIJSKIH SPORTSKIH IGARA ŠKOLSKE
OMLADINE SRBIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 127-134
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / TAKMIČARSKI PROGRAM / OSIŠOS / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA /
SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Ismail, A. H.
rbr: 78/41
EFEKAT ORGANIZOVANOG REKREACIONOG PROGRAMA NA FIZIČKO I EMOCIONALNO ZDRAVLJE
(PREVEO SA ENGLESKOG BRANKO POKRAJAC)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 135-140, lit. 53
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
REK. PROGRAMI / EFEKTI VEŽBANJA / FIZIOLOŠKI ASPEKTI / BIOHEMIJSKI ASPEKTI /
PSIHOLOŠKI ASPEKTI / FIZIČKA KONDICIJA
-------------------------------------------------------------------------------Koprivica, Vladimir; Janačković, Bratoljub
rbr: 78/42
SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA ORA "MORAVA 77"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 141-143, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / TAKMIČENJE / ORA
-------------------------------------------------------------------------------Jeremić, Branislav
rbr: 78/43
SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA ORA "KRAGUJEVAC 77"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 143-144, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
JUTARNJE VEŽBANJE / TAKMIČENJE / ORA / REK. AKTIVNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/44
ŠTA SE MEŠA OKO ZGIBA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 145-150, lit. 6
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
ZGIB MEŠOVITI / TEST / METODOLOGIJA / REPETITIVNA SNAGA
-------------------------------------------------------------------------------Vlaški, Milorad
rbr: 78/45
NEKI PROBLEMI PRAKTIČNE REALIZACIJE VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 151-152
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Petković, Dragoljub
rbr: 78/46
REALIZACIJA NASTAVNE GRAĐE IZ GIMNASTIKE PREMA PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNE
ŠKOLE PRIMENOM "NEPREKIDNOG NIZA"
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 153-156, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / SPORT. GIMNASTIKA / METODIKA / PLANIRANJE NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad
rbr: 78/47
PISANA REČ
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 157-158, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
ŠKOLSKI LIST / PISANA REČ / ŠKOLSKI SPORT / NASTAVA FV
--------------------------------------------------------------------------------
Živanović, Živojin
rbr: 78/48
KONGRESI, SIMPOZIJUMI, SEMINARI: OMLADINA I SLOBODNO VREME
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 159
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
OMLADINA / SLOBODNO VREME
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/49
NOVE KNJIGE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 159-160
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
BIBLIOGRAFSKA IZDANJA / BIBLIOGRAFIJA / NOVE KNJIGE
-------------------------------------------------------------------------------Lomen, Ružena
rbr: 78/50
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU (PLES I TELOVEŽBENE KOMPOZICIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 161-162
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
PLES / VEŽBOVNE KOMPOZICIJE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
IZ STRUČNE PERIODIKE
rbr: 78/51
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 2, str. 163-164
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Popović, Mihajlo
rbr: 78/52
OSMI KOGNRES SKS I FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 172-173
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAVEZ KOMUNISTA SRBIJE / PARTIJSKI KONGRES / SAMOUPRAVLJANJE / SPORT
-------------------------------------------------------------------------------Knežević, Bogić
rbr: 78/53
OSVRT NA ISTORIJAT DJEČJIH I OMLADINSKIH IGARA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 174-176, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
ELEMENTARNE IGRE / DEČIJE IGRE / ISTORIJA / NOB / ONO
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije
rbr: 78/54
REFORMA FIZIČKE KULTURE NA FAKULTETIMA I VIŠIM ŠKOLAMA NOVOSADSKOG UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 176-180, lit. 19
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / STUDENTSKI SPORT / NOVOSADSKI UNIVERZITET
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 78/55
PRILOG METODICI ODREĐIVANJA KOLIČINE UČEŠĆA MASE PRILIKOM SUDARA NEHOMOGENIH
TELA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 181-183, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BOKSERSKI UDARAC / SUDAR TELA / BIOMEHANIČKA ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Čabrić, Milan
rbr: 78/56
MOGUĆNOSTI PRIMENE ELEKTROSTIMULACIJE SKELETNIH MIŠIĆA U SPORTSKOJ PRAKSI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 183-185, lit. 15
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ELEKTROSTIMULACIJA / MIŠIĆNI SISTEM / TRENING
-------------------------------------------------------------------------------Gajić, Marija
rbr: 78/57
UTICAJ DEBLJINE KOŽNOG NABORA LEĐA NA BRZINU TRČANJA I EKSPLOZIVNU SNAGU MIŠIĆA
OPRUŽAČA ZGLOBOVA NOGU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 186-191, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
KOŽNI NABOR / BRZINA TRČANJA / SNAGA, EKSPLOZIVNA / UČENICI / SREDNJA ŠKOLA /
ŽENE / EFEKTI VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Stefanović, Đorđe
rbr: 78/58
PRILOG PROUČAVANJU KORIŠĆENJA POSTEPENOG I NAGLOG OPTEREĆENJA RADI POBOLJŠANJA
MAKSIMALNE BRZINE TRČANJA KOD SREDNJE TRENIRANIH SPORTISTA (STUDENATA III
GODINE FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 192-198, lit. 35
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
SPRINT / BRZINA TRČANJA / OPTEREĆENJE, DOZIRANJE / STUDENTI FK / EFEKTI
VEŽBANJA
-------------------------------------------------------------------------------Jovanović, Vukadinka
rbr: 78/59
PRAĆENJE PROMENA PSIHOMOTORNOG STATUSA KOD UČENICA I RAZREDA GIMNAZIJA
"SVETOZAR MARKOVIĆ" I "STEVAN SREMAC" U NIŠU U TOKU JEDNE ŠKOLSKE GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 198-205, lit. 8
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / TESTIRANJE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/60
VIZUELIZACIJA TELESNIH POKRETA - VEŽBI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 206-210
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
POKRET / VIZUALIZACIJA / CRTEŽ / FOTOGRAFIJA / KINOGRAM / NASTAVA FV / NASTAVNA
SREDSTVA / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Petranović, Milan
rbr: 78/61
MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA SADRŽAJA FIZIČKOG VASPITANJA SA ŽIVOTOM I RADOM U I I II
RAZREDU SREDNJEG USMERENOG OBRAZOVANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 210-214
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / ŠKOLSKI SPORT / AKTIVNI ODMOR / KROS / IZLET / LOGOROVANJE /
ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA / ŠKOLSKO SPORT. DRUŠTVO / EVIDENCIJA / SREDNJA ŠKOLA
/ IZBORNA NASTAVA
-------------------------------------------------------------------------------Todosijević, Momčilo
rbr: 78/62
REALIZOVANJE POSEBNIH PROGRAMSKIH ZADATAKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U
OSNOVNIM ŠKOLAMA OPŠTINE TRSTENIK
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 214-216
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / OBUČENOST / SPORT. GRANE / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / PLIVANJE /
BICIKLIZAM / KOTURALJKANJE / SKIJANJE / BADMINTON / STONI TENIS
-------------------------------------------------------------------------------Mišković, Ljudevit
rbr: 78/63
TRAJANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI UČENIKA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 217-219, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
ČAS FV / TRAJANJE VEŽBANJA / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Vukojičić, Radmila
rbr: 78/64
MOGUĆNOST PRIMENE DŽEZ-PLESA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 219-223, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / DŽEZ PLES / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Ivan
rbr: 78/65
AGRESIVNOST I SPORT
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 224-226, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
AGRESIVNOST / BAVLJENJE SPORTOM / ADOLESCENTI / SPORT. PUBLIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hisari, Ferit
rbr: 78/66
RAZVOJ ŠKOLSKOG SPORTA U SAP KOSOVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 227-228
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
ŠKOLSKI SPORT / KOSOVO / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA
-------------------------------------------------------------------------------Mihajlovski, Borivoje
rbr: 78/67
OSVRT NA ISTORIJAT RAZVOJA SMUČARSTVA U SR MAKEDONIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 228-233
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / ISTORIJAT / MAKEDONIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Milutin
rbr: 78/68
ISTRAJNO TRČANJE KAO SPORTSKO-REKREATIVNA AKTIVNOST
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 234-236, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TRČANJE, ISTRAJNO / TEHNIKA / SAMOSTALNO VEŽBANJE / TRENAŽNI PROGRAM
-------------------------------------------------------------------------------Bakić, Slobodan
rbr: 78/69
REKREATIVNI ZNAČAJ TENISA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 237-239
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
TENIS / BAVLJENJE SPORTOM / MASOVNOST / SPORT. STATISTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 78/70
POVODOM PREDLOGA IZMENA U NAČINU OCENJIVANJA I UKLAPANJA FIZIČKOG VASPITANJA U
NOVE MOGUĆNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 240-243, lit. 2
Kategorija: Polemika
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
NASTAVA FV / OCENJIVANJE, OPISNO / FIZIČKE SPOSOBNOSTI
-------------------------------------------------------------------------------Vlaški, Milorad
rbr: 78/71
OSOBENOSTI METODSKOG POSTUPKA U OBUČAVANJU ELEMENATA VEŽBI NA SPRAVAMA U PETOM
RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 244-245, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
VEŽBE NA SPRAVAMA / OSNOVNA ŠKOLA / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Rajić, Dragutin
rbr: 78/72
ULOGA NASTAVNIKA PRI PRAVOVREMENOM OTKRIVANJU I KOREKCIJI SKOLIOTIČNIH
DEFORMITETA KOD ŠKOLSKE DECE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 246-249, lit. 13
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
TELESNI STATUS / SKOLIOZA / DIJAGNOSTIKA / NASTAVNICI FV
-------------------------------------------------------------------------------Janevski, Milan
rbr: 78/73
DAN NA VODI U OBRAZOVNOM CENTRU ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I HIDROGRADNJU (OD
ZAMISLI DO REALIZACIJE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 249-251
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
NASTAVA FV / JEDRENJE / DAN NA VODI / ŠKOLSKA SPORT. TAKMIČENJA /
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/74
s. n.
LETNJA ŠKOLA ZA PEDAGOGE FIZIČKE KULTURE JUGOSLAVIJE (OHRID, 26.-30. JUNA 1978.
GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 252
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
LETNJA ŠKOLA PFK
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/75
RADOVAN MEDVED: SPORTSKA MEDICINA (SPORTSKA KNJIGA, BEOGRAD, 1977.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 253
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. MEDICINA
-------------------------------------------------------------------------------Vesnić-Neđeral, Živana
rbr: 78/76
IZ STRUČNE PERIODIKE: ISTRAŽIVANJA SPORTSKO REKREATIVNIH PROSTORA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 253-255, lit. 5
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. OBJEKAT / SRN / VEŽBALIŠTE, ATLETSKO / KLIZALIŠTE
--------------------------------------------------------------------------------
Lomen, Ružena
rbr: 78/77
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: SLETSKE VEŽBE I MANIFESTACIJE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 3, str. 256-257
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SLETSKE VEŽBE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir
rbr: 78/78
AKTUELNI IDEJNI PROBLEMI U NAŠOJ FIZIČKOJ KULTURI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 269-270
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE / PARTIJSKI KONGRES / SAMOUPRAVLJANJE /
IDEJNO-POLITIČKI PROBLEMI / FIZIČKA KULTURA
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/79
s. n.
FIZIČKA KULTURA U REZOLUCIJI XI KONGRESA SKJ
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 271
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE / PARTIJSKI KONGRES / REZOLUCIJA / FIZIČKA KULTURA
/ SAMOUPRAVLJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stanković, Dragan
rbr: 78/80
NARODNI OBLICI BORENJA U JUGOISTOČNOJ SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 272-276, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
BORENJE, NARODNI OBLICI / ISTOČNA SRBIJA / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Poljska federacija sporta
rbr: 78/81
KODEKS PRAVA I OBAVEZA SPORTISTA POLJSKE FEDERACIJE SPORTA (PREVELA VANDA
STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 277-280
Kategorija: Dokument, objavljen kakav jeste, prevod
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
MORALNI KODEKS / SPORT / POLJSKA / ETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hamzagić, Esad
rbr: 78/82
XXV MEĐUREPUBLIČKE OMLADINSKE SPORTSKE IGRE "BRATSTVO-JEDINSTVO" U PRIBOJU
1978. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 280-283, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
MOSI "BRATSTVO-JEDINSTVO" / TAKMIČARSKI PROGRAM / SPORT. REZULTAT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/83
Momirović, Konstantin; Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; Pavišić-Medved,
Vlasta; Medved, Radovan
NEKE ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE VRHUNSKIH SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 284-289, lit. 12
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / SPORTISTI / FUDBAL / RUKOMET / ODBOJKA / KOŠARKA / VESLANJE /
PLIVANJE / DŽUDO / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Ivan
rbr: 78/84
POUZDANOST NEKIH KOMPOZITNIH MOTORIČKIH TESTOVA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 290-296, lit. 17
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TEST, KOMPOZITNI / TEST, POUZDANOST / MOTORIKA / METODOLOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 78/85
UTICAJ NASTAVE KOŠARKE NA RAZVITAK NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA UZRASTA
15-16 GODINA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 297-302, lit. 30
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
NASTAVA FV / KOŠARKA / SREDNJA ŠKOLA / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Stefan; Matić, Milivoje
INTERESI I MOTIVI UČENIKA PREMA FIZIČKOM VASPITANJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 303-308
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
rbr: 78/86
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA / MOTIVACIJA /
INTERESOVANJA / BAVLJENJE SPORTOM / SPORT. GRANE / BEŽANJE SA ČASA
-------------------------------------------------------------------------------Knežević, Bogić
rbr: 78/87
RAZVIJANJE I NEGOVANJE KULTURE SLUŠANJA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 309-310, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
SLUŠANJE / JEZIČKA UMEŠNOST / PEDAGOŠKI ASPEKTI
-------------------------------------------------------------------------------Nikolić, Tomislav
rbr: 78/88
UTICAJ SISTEMATSKOG TELESNOG VEŽBANJA NA FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI
STUDENTKINJA PEDAGOŠKE AKADEMIJE U PIROTU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 311-315, lit. 31
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
FIZIČKE SPOSOBNOSTI / FIZIČKI RAZVOJ / STUDENTI / ŽENE / PEDAGOŠKA AKADEMIJA
-------------------------------------------------------------------------------Nenković, Nada
rbr: 78/89
USAVRŠAVANJE TEHNIKE I TAKTIKE RUKOMETNE IGRE PRIMENOM JEDNE ISTE VEŽBE U
RAZNIM VARIJANTAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 316-318, lit. 5
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMET / TEHNIKA / TAKTIKA / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Mudrić, Radomir
rbr: 78/90
NAJZNAČAJNIJA SVETSKA TAKMIČENJA U KARATEU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 319-322
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE / TAKMIČENJE, ANALIZA / SP
-------------------------------------------------------------------------------Obradović, Slavoljub
rbr: 78/91
PRIPREMNI ELABORAT ZA PRIMENU PROIZVODNE GIMNASTIKE U AUTOMATIZOVANOJ I
POLUAUTOMATIZOVANOJ PROIZVODNJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 323-324
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
PROIZVODNA GIMNASTIKA / PRIPREMNI ELABORAT / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Glavović, Sidik
rbr: 78/92
OSNIVANJE RADNIČKO-OMLADINSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA PRI SAOBRAĆAJNOM ŠKOLSKOM
CENTRU U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 324-325, lit. 4
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SPORT. DRUŠTVO / SREDNJA ŠKOLA / RADNIČKI SPORT
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 78/93
Gros, H. H.
TEORIJSKA KINEZIOLOGIJA - NOVI PRAVAC U SPORTSKOJ PEDAGOGIJI I BIOMEHANICI
(PREVELA V. NIKOLIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 326-328, lit. 26
Kategorija: Polemika, prevod
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
PEDAGOŠKA KINEZIOLOGIJA / SPORT. PEDAGOGIJA / BIOMEHANIKA
-------------------------------------------------------------------------------Popov, Dragan
rbr: 78/94
OTKLANJANJA GREŠAKA U OBUCI KOLUTA LETEĆEG
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 329-330
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
KOLUT LETEĆI / OBUČAVANJE / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/95
VEŽBE S GUMENIM RASTEZAČEM
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 330-333, lit. 6
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
GUMENI RASTEZAČ / VEŽBE
-------------------------------------------------------------------------------Kurelić, Nikola
IN MEMORIAM: RUDOLFU CVETKU
rbr: 78/96
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 334
Kategorija: Vesti (staleške vesti, društvene vesti, in memoriam)
Ključne reči:
CVETKO, RUDOLF / MAČEVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin
rbr: 78/97
SPORTSKA REKREACIJA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA (SAVETOVANJE U ROVINJU 8.,
9. I 10. JUNA 1978. GODINE)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 335
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. REKREACIJA / OUR / SAVETOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Paunić, Stanislav
rbr: 78/98
VLADIMIR PARANOSIĆ, SRĐAN SAVIĆ: "SELEKCIJA U SPORTU" (NIP PARTIZAN, BEOGRAD,
1977
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 336
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. SELEKCIJA / PSIHOLOŠKI ASPEKTI / EKIPA
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin; Jeričević, Desanka
rbr: 78/99
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: OSLOBAĐANJE UČENIKA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 337
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka
rbr: 78/100
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 338-339
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / PERIODIKA DOMAĆA, PREGLED
-------------------------------------------------------------------------------Heipertz, W.
rbr: 78/101
GIMNASTIKA, OSLOBAĐANJE OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA I KOREKTIVNA GIMNASTIKA
KOD SKOLIOTIČNE DECE (PREVELI D. JERIČEVIĆ, A. METKOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 4, str. 339
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
NASTAVA FV / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE / KOREKTIVNA GIMNASTIKA / SKOLIOZA
-------------------------------------------------------------------------------Ilić, Miladin
VRHUNSKI SPORT I SAMOUPRAVNO SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 349-350
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
Uvodnik
Ključne reči:
rbr: 78/102
VRHUNSKI SPORT / KOŠARKA / SPORT. REZULTAT / SAMOUPRAVLJANJE
-------------------------------------------------------------------------------Matić, Milivoje
rbr: 78/103
RUSO - "ČOVEK ISTINE I PRIRODE" I NAŠ SAVREMENIK (POVODOM 200 GODIŠNJICE SMRTI)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 351-352, lit. 8
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
RUSO, ŽAN ŽAK / IN MEMORIAM / PEDAGOGIJA
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Živojin
rbr: 78/104
GOROSTAS IZ JASNE POLJANE: Povodom 150godišnjice rođenja Lava Nikolajeviča
Tolstoja
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 353-357, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
TOLSTOJ, L. N. / IN MEMORIAM / GIMNASTIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hamzagić, Esad
rbr: 78/105
DOPRINOS MEĐUREPUBLIČKIH OMLADINSKIH SPORTSKIH IGARA U PREOBRAŽAJU FIZIČKE
KULTURE GRADOVA NA TROMEĐI REPUBLIKA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 358-360, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
MOSI "BRATSTVO-JEDINSTVO" / SOCIJALNI UTICAJ
--------------------------------------------------------------------------------
rbr: 78/106
Stojanović, Milutin; Hošek, Ankica; Momirović, Konstantin; Medved, Radovan
KRETANJE TJELESNIH PROPORCIJA U MUŠKARACA I ŽENA OD 12. DO 20. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 361-362, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TELESNE PROPORCIJE / UZRASNE ODLIKE / UČENICI / ŽENE / ANTROPOMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Opavski, Pavle
rbr: 78/107
ELEMENTARNA SHEMA KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE STRUKTURE TRENINGA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 363-364, lit. 11
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TRENING, STRUKTURA / VEŽBE / OPTEREĆENJE, DOZIRANJE / TEORIJA FK
-------------------------------------------------------------------------------Bala, Gustav; Pavičić, Leo
rbr: 78/108
KOMPARATIVNA ANALIZA LATENTNIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH DIMENZIJA UČENIKA
I UČENICA U SAP VOJVODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 365-367, lit. 4
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / MOTORIKA / UČENICI / ŽENE / OSNOVNA ŠKOLA / LATENTNE DIMENZIJE
-------------------------------------------------------------------------------Arunović, Dragoslav
rbr: 78/109
ODNOS IZMEĐU DALJINE BACANJA KUGLE, BROJA ZGIBOVA I BROJA SKLEKOVA KOD
POSMATRANE GRUPE STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKO VASPITANJE U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 367-369, lit. 6
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
BACANJE KUGLE / SKLEK / ZGIB / STUDENTI FK / KORELACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Kukolj, Miloš
rbr: 78/110
UTICAJ IZOMETRIJSKOG, BALISTIČKOG I REPETITIVNOG MIŠIĆNOG NAPREZANJA NA
SPECIFIČNI MIŠIĆNI POTENCIJAL
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 370-376, lit. 29
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / STUDENTI FK / IZOMETRIJSKO NAPREZANJE / BALISTIČKO
NAPREZANJE / REPETITIVNO NAPREZANJE
-------------------------------------------------------------------------------Nenković, Nada
rbr: 78/111
MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐIVANJE FIZIČKOG VASPITANJA SAGLEDANE TOKOM DESETOGODIŠNJEG
RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BRAĆA BARUH" U BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 377-380
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / SUPROTNA SMENA / HOMOGENE GRUPE / ORGANIZOVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Stanojević, Ivan
rbr: 78/112
OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVE KONCEPCIJE I PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U
OSNOVNIM ŠKOLAMA I SREDNJEM USMERENOM OBRAZOVANJU U SR SRBIJI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 381-383
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVNI PROGRAM, NOVI / OSNOVNA ŠKOLA / SREDNJA ŠKOLA
-------------------------------------------------------------------------------Janković, Boža
rbr: 78/113
ATLETIKA U PROGRAMU NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA STUDENATA BEOGRADSKOG
UNIVERZITETA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 384-385
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / FAKULTET / ATLETIKA
-------------------------------------------------------------------------------Lazović, Milan
rbr: 78/114
DVE TIPIČNE PROMENE PRAVCA NA PARALELNO POSTAVLJENIM SMUČKAMA - SA
RASTEREĆENJEM NADOLE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 386-389, lit. 7
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SKIJANJE / TEHNIKA / SKI ZAOKRET, PARALELNI
-------------------------------------------------------------------------------Mamula, Pero
rbr: 78/115
ANALIZA IZVOĐENJA UDARCA S UGLA U ODREĐENIM STEPENIMA FUDBALSKOG TAKMIČENJA U
BEOGRADU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 389-392, lit. 3
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
FUDBAL / UDARAC S UGLA / TESTIRANJE / TEHNIKA
-------------------------------------------------------------------------------Hajnal, Laslo
rbr: 78/116
UTICAJ RAZLIČITOG PRILAZA U METODICI RAZVOJA SKOČNOSTI U TAKMIČARSKOJ FAZI
TRENINGA NA SKOČNOST KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 392-396, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KOŠARKA / TRENING / SKOČNOST / METODIKA / TEST
-------------------------------------------------------------------------------Janketić, Jovan
rbr: 78/117
PRIJEDLOG STANDARDIZACIJE DIMENZIJA RUKOMETNIH LOPTI ZA POJEDINE UZRASNE
SKUPINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 379-399, lit. 21
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
RUKOMETNA LOPTA / STANDARDIZACIJA / PLANIMETRIJA
-------------------------------------------------------------------------------Gatarić, Vladislav
rbr: 78/118
UTICAJ DVOGODIŠNJEG TELESNOG VEŽBANJA NA RAZVOJ ODREĐENIH MOTORNIH OSOBINA I
NJIHOV ZNAČAJ ZA SELEKCIJU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 399-405, lit. 12
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
TRENAŽNI EFEKTI / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Gusalov, A. H.
rbr: 78/119
SVAKOG DANA - I U DANE ODMORA (PREVEO ŽIVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 406-408
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
SAMOSTALNO VEŽBANJE / INSTRUKCIJE
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 78/120
KAKO DA IZABEREM SPORT KOJIM ĆU SE BAVITI U REKREATIVNE SVRHE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 409-412
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
BAVLJENJE SPORTOM / IZBOR SPORT. GRANE / INSTRUKCIJE
-------------------------------------------------------------------------------Vagner, Kazimir
rbr: 78/121
JESU LI SKOKOVI S TRAMBULINE OPASNI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 413
Kategorija: Polemika, prevod
Rubrika:
Diskusija
Ključne reči:
AKROBATSKI SKOKOVI / TRAMBULINA / RIZIK OD POVREDE
--------------------------------------------------------------------------------
Kerković, Aleksandar; Tomaš, Duško
rbr: 78/122
SAOBRAĆAJNI ZNACI NA SMUČARSKIM TERENIMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 414-418
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SKI TERENI / SAOBRAĆAJNI ZNACI
-------------------------------------------------------------------------------Popov, Dragan
rbr: 78/123
METODSKI POSTUPAK U OBUCI DVOSTRUKOG OKRETA OKO UZDUŽNE OSE TELA - PRI
IZVOĐENJU PRUŽENOG SALTA NAZAD NA PARTERU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 419-420, lit. 2
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SALTO NAZAD / PARTER / OBUČAVANJE
-------------------------------------------------------------------------------Vorobjev, G.
rbr: 78/124
PREVENCIJA SPORTSKIH POVREDA (PREVELI S. JARIĆ I D. JERIČEVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 421-423
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), prevod
Rubrika:
Iz prakse za praksu
Ključne reči:
SPORT. POVREDE / PREVENCIJA / ATLETIKA / STOPALO
-------------------------------------------------------------------------------s. n.
rbr: 78/125
TREĆI INTERNACIONALNI IAKS SEMINAR "KLIZALIŠTA SA VEŠTAČKIM LEDOM" 16-18. 03.
1978., FUSSEN ALLGAU, SR NEMAČKA (PREVEO VLADAN STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 425-426
Kategorija: Izveštaj sa stručnog skupa, prevod
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KLIZALIŠTE, VEŠTAČKO / SEMINAR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/126
s. n.
STRUČNI SKUPOVI U 1979-80. GODINI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 426
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRUČNI SKUP / KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/127
s. n.
IZLOŽBE I SAJMOVI OPREME ZA FIZIČKU KULTURU
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 427
Kategorija: Vest da će se održati stručni skup, kalendar skupova
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SPORT. OPREMA / SAJAM / KALENDAR
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad
rbr: 78/128
MILIVOJE MATIĆ: ČAS TELESNOG VEŽBANJA (NIP PARTIZAN, BEOGRAD, 1978)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 427
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
ČAS FV / METODIKA
-------------------------------------------------------------------------------Jeričević, Desanka
rbr: 78/129
JOVAN KRAJČINOVIĆ: STOPALO I OBUĆA (KLINIČKA BOLNICA NOVI SAD, NOVI SAD, 1976.)
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 428
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STOPALO / OBUĆA / ORTOPEDIJA
-------------------------------------------------------------------------------Radisavljević, Miladin
rbr: 78/130
ZA VAŠU DOKUMENTACIJU: KINEZITERAPIJA - STOPALO
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 428-429
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
KINEZITERAPIJA / STOPALO
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Stefanović, Đorđe
rbr: 78/131
IZ STRUČNE PERIODIKE
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 429-430
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
STRANA PERIODIKA, PREGLED / ČS "AKTUELNO U PRAKSI"
-------------------------------------------------------------------------------Živanović, Nenad
rbr: 78/132
PATENT RUBRIKA: SIGNALIZATOR PRESTUPA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 431
Kategorija: Prikaz takmičenja (izveštaj)
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SKOKOVI / SIGNALIZATOR PRESTUPA / PATENT / INSTRUMENT
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/133
s. n.
SADRŽAJ XXXII GODIŠTA (1978.) ČASOPISA FIZIČKA KULTURA
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. 432-434
Kategorija: Bibliografski pregled više publikacija (nova izdanja, tekući
sadržaj selektiranih časopisa, tematska bibliografija
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
SADRŽAJ GODIŠTA / ČASOPIS "FIZIČKA KULTURA"
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 78/134
Kurelić, Nikola; Stojanović, Milutin; Đorđević, Dragoljub; Bala, Gustav
STANJE RASTA, FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI OMLADINE SR SRBIJE I
UVOĐENJE SISTEMA PRAĆENJA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Fizička kultura, Beograd, vol. 32 (1978) sv. 5, str. -, lit. 78
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86), Redakcijski prilog
Rubrika:
Indok
Ključne reči:
FIZIČKI RAZVOJ / FIZIČKE SPOSOBNOSTI / OSNOVNA ŠKOLA / UČENICI / ŽENE /
TESTIRANJE / TESTOVI, BATERIJA / METODOLOGIJA / SRBIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Popović, Mihajlo
rbr: 79/1
EDVARD KARDELJ (1910-1979)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 5-6
Kategorija: Uvodnik
Rubrika:
In memoriam
Ključne reči:
KARDELJ, EDVARD / IN MEMORIAM
-------------------------------------------------------------------------------Ban, Dušanka; Ilić, Miladin
rbr: 79/2
RAZVIJENA DOKUMENTACIONO-INFORMACIONA DELATNOST - PREDUSLOV UNAPREĐENJA NAUKE I
TRANSFERA NJENIH DOSTIGNUĆA U PRAKSU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 7-12, lit. 17
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
SPORT. INFORMATIKA / INFORMACIONI IZVORI / INDOK SLUŽBA / NAUČNI RAD
-------------------------------------------------------------------------------Tomić, Drago
rbr: 79/3
SPORT KAO DRUŠTVENI FENOMEN
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 13-15
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Društvo i fizička kultura
Ključne reči:
VRHUNSKI SPORT / DRUŠTVENI ZNAČAJ / HUMANIZACIJA
-------------------------------------------------------------------------------Karolczak-Biernacka, Barbara
rbr: 79/4
KORIŠĆENJE SAZNANJA O MOTIVACIJAMA "PRODUKTIVNOG PONAŠANJA" TAKMIČARA (PREVOD
SA POLJSKOG VANDA STEVANOVIĆ)
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 16-22
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86), prevod
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
TAKMIČARI / MOTIVISANJE, METODE / RIVALSTVO / PONAŠANJE
-------------------------------------------------------------------------------Mijanović, Mihajlo
rbr: 79/5
RELACIJE IZMEĐU NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I DINAMOMETRIJSKIH VARIJABLI KOD
STUDENATA FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 23-27, lit. 20
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ANTROPOMETRIJA / DINAMOMETRIJA / STUDENTI FK
-------------------------------------------------------------------------------Klašnja, Zlatimir
rbr: 79/6
NEKI PROSTORNO VREMENSKI PARAMETRI BRZINE KRETANJA ODBOJKAŠKE LOPTE I RUKE
ODREĐENI HRONOCIKLOGRAFSKIM METODOM
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 28-37, lit. 5
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ODBOJKA / SMEČ / HRONOCIKLOGRAFIJA / KRETANJE RUKE / KRETANJE LOPTE
-------------------------------------------------------------------------------Dujaka, Aziz
rbr: 79/7
PILOT STUDIJA KVANTITATIVNOG ODNOSA REPETITIVNOG I IZOMETRIJSKOG MIŠIĆNOG
POTENCIJALA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 38-40
Kategorija: Članak u rubrici "Naučni rad" (period 1970-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
MIŠIĆNI POTENCIJAL / MIŠIĆNI POTENCIJAL / UČENICI / OSNOVNA ŠKOLA / RAMENI
POJAS
-------------------------------------------------------------------------------rbr: 79/8
Grbović, Miljan; Gavrilović, Predrag; Jocić, Dragan; Perović, Dragomir;
Koprivica, Vladimir
DINAMIKA RAZVOJA NAJBOLJIH REZULTATA U NAŠOJ ATLETICI U OLIMPIJSKOM CIKLUSU
1972-1976. GODINE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 41-44
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Naučni rad
Ključne reči:
ATLETIKA / SPORT. REZULTAT / SPORTISTI YU / ŽENE / OLIMPIJSKI CIKLUS
-------------------------------------------------------------------------------Konstantinović, Slobodan
rbr: 79/9
PROBLEMI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 45-47
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
NASTAVA FV / PREDŠKOLSKA USTANOVA / BEOGRAD
-------------------------------------------------------------------------------Radovanović, Đorđije
rbr: 79/10
USPEH U STUDIRANJU RAZLIČITIH GRUPA STUDENATA I STUDENTKINJA - SPORTISTA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 48-50, lit. 10
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
STUDENTI, SPORTISTI / USPEŠNOST STUDIRANJA / ŽENE
-------------------------------------------------------------------------------Jovičić, Dušan
rbr: 79/11
KARAKTERISTIKE OPŠTEG USPEHA UČENIKA SOMBORSKIH SREDNJIH ŠKOLA PRE I POSLE
OSLOBAĐANJA OD NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 51-52
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Fizičko vaspitanje
Ključne reči:
UČENICI / ŠKOLSKI USPEH / SREDNJA ŠKOLA / OSLOBAĐANJE OD NASTAVE
-------------------------------------------------------------------------------Mudrić, Radomir
rbr: 79/12
UČENIČKA ZVANJA U KARATEU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 53-55
Kategorija: Prikaz pojedine publikacije (knjige, časopisa, zbornika)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
KARATE, POJAS / TEHNIKA / POČETNICI
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Jovan-Jole; Grbović, Miljan
rbr: 79/13
SVETSKI ŠAMPIONAT U SPORTSKOJ GIMNASTICI
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 56-59
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Sport
Ključne reči:
SPORT. GIMNASTIKA / SP / ŽENE / SP, REZULTAT / TAKMIČENJE, ANALIZA
-------------------------------------------------------------------------------Obradović, Slavoljub
rbr: 79/14
NEKA ISKUSTVA U PRIMENI DOPUNSKOG ODMORA RADNIKA INDUSTRIJE "14. OKTOBAR" U
KRUŠEVCU
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv. 1, str. 60-61
Kategorija: Članak bez posebne kategorije (period 1947-86)
Rubrika:
Rekreacija
Ključne reči:
INDUSTRIJSKI RADNICI / PREVENTIVNI ODMOR / FIZIČKO VEŽBANJE
-------------------------------------------------------------------------------Petrović, Dragomir; Stefanović, Vojislav
rbr: 79/15
PRILOG PROUČAVANJU TEORIJSKO-METODOLOŠKIH PROBLEMA FIZIČKE KULTURE
Fizička kultura, Beograd, vol. 33 (1979) sv.