FTN Novi Sad
Katedra za motore i vozila
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Ubrzanje
Parametri ubrzanja:
• vreme zaleta
• put zaleta
Koliko sekundi / metara je potrebno da bi se dostigla određena brzina?
Važnost:
• gradska vožnja
• preticanje → bezbednost
Uticaji:
• dinamičke karakteristike pogonskog motora i vozila
• izbor prenosnih odnosa
• režim promene stepena prenosa
FTN Novi Sad
Katedra za motore i vozila
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Ubrzanje
SAVLAĐIVANJE OTPORA INERCIJE
TRANSLATORNIH MASA FINtransl = m⋅a
SAVLAĐIVANJE OTPORA INERCIJE
ROTACIONIH MASA
FTN Novi Sad
Katedra za motore i vozila
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Uticaj rotacionih masa na ubrzanje
Ubrzavanje rotacionih masa → momenti inercije se savlađuju na
račun pogonskog momenta motora → za isti moment motora
redukovana obimna sila na pogonskom točku
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Inercijalna sila pri ubrzavanju vozila
Računsko pojednostavljenje:
• Uzima se da je vrednost obimne sile neumanjena
• Uticaj inercije rotacionih masa uzima se u obzir
fiktivnim povećanjem mase vozila
Uticaj se uzima u obzir empirijskim koeficijentom δ –
koeficijent učešća obrtnih masa
FIN = δ⋅m⋅a
FINtransl = m⋅a
FIN > m⋅a
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Inercijalna sila pri ubrzavanju vozila
FIN = δ⋅m⋅a
δ > 1!
EMPIRIJSKI IZRAZ:
δ = 1.03 + 0.0018 ⋅ iTR 2
(iTR – ukupni prenosni odnos transmisije)
δI = 1.03 + 0.0018 ⋅ (iGP·iI)2
δII = 1.03 + 0.0018 ⋅ (iGP·iII)2
.... itd.
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Uticaj prenosnog odnosa na koeficijent obrtnih masa - ilustracija
ΔnI =
5655-2828=
2827 o/min
ΔnV =
3729-3107=
622 o/min
ΔnI > ΔnV
ΔvI = ΔvV = 20 km/h
Prvi stepen prenosa
Peti stepen prenosa
20 – 40 km/h
100 – 120 km/h
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Izračunavanje ubrzanja vozila
0
Bilans sila:
FO = FIN + Ff + FW + Fα = δ ⋅ m⋅ a+ Ff + FW + Fα
FO − FW = δ ⋅
ANALIZIRAMO
UBRZANJE NA
HORIZONTALNOJ
PODLOZI
G
⋅ a+ f ⋅ G
g
FO − FW δ
= ⋅ a+ f
G
g
Definicija:
FO − FW
= D – dinamička karakteristika
G
D− f
a=
⋅g
δ
δ – FUNKCIJA
PRENOSNOG ODNOSA!
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Izračunavanje ubrzanja vozila
Ubrzanje
3.00
2.50
a(m/s^2)
2.00
aI
aII
1.50
aIII
aIV
aV
1.00
0.50
0.00
0
20
40
60
80
100
v (km/h)
120
140
160
180
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Izračunavanje ubrzanja vozila
Ubrzanje - uticaj rotacionih masa
5,00
a(m/s^2)
4,50
4,00
--------- STVARNO UBRZANJE
3,50
--------- Hipotetičko ubrzanje za δ = 1
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0
20
40
60
80
100
v (km/h)
120
140
160
180
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Vreme zaleta
dv
a=
dt
v
1
t = ∫ ⋅dv
a
0
dv
dt =
a
1/a
1/a
V
2
(s /m)
2
(s /m)
V
IV
IV
III
III
II
I
A1
v(km/h)
v1
I
A2 A3
v2
v3
A4 A5 A6 A 7 A8 A9
v4
v5
v6
v7
v8
v9
A10
A11
A12
A13
A14
II
v10
v(km/h)
v12 v14
v11 v13 v15
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Vreme zaleta
16
t(s)
14
12
10
8
6
4
2
v(km/h)
0
0
20
40
60
80
100
120
FTN Novi Sad
Teorija kretanja drumskih vozila
Ubrzanje
Katedra za motore i vozila
Put zaleta
t
ds
v=
dt
320
s = ∫ v⋅ dt
ds = v⋅ dt
0
s(m)
280
240
200
160
120
80
40
v(km/h)
0
0
20
40
60
80
100
120
Download

Ubrzanje - WordPress.com