ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ЕВИДЕНЦИЈА УПЛАТЕ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ
(ПРЕМА ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА ЗА СЕЗОНУ 2013/2014)
Р.бр.
ШИФРА
РСС
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Датум
рођења
1
18259
АВРАМОВ СРЂАН
12.12.1984
2
24118
АВРАМОВИЋ КАТАРИНА
07.02.1975
3
13369
АВРАМОВИЋ СЛАЂАНА
4
5653
5
470
6
Место становања
Статус
ОКРУГ
ЕВИДЕНЦИЈА
УПЛАТЕ
Записничар /МВ
Севернобанатски
Рума
Записничар /МВ
Сремски
500
26.08.1972
Прибој
Записничар /МВ
Златиборски
500
АВРАМОВИЋ СРЕТЕН
26.06.1990.
Нова Пазова
Судија
Сремски
500
АДАМОВИЋ ЗДРАВКО
05.06.1974.
Црвенка
Контролор
Западнобачки
500
19876
АЈВАЗИ АДМИР
05.08.1987
Нова Варош
Записничар /МВ
Златиборски
7
21703
АЛЕКСИЋ НИКОЛА
30.06.1997.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
8
856
АЛИМПИЋ МИЛЕНКО
19.11.1975.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
9
7686
АНАСТАСИЈЕВИЋ ДУШАНКА
23.10.1954
Записничар /МВ
Јужнобачки
10
6174
АНДОНОВСКИ ВЛАДАН
08.12.1990.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
11
5951
АНЂЕЛИЋ МАЈА
19.09.1990.
Ниш
Судија
Нишавски
500
12
10740
АНЂЕЛКОВИЋ ИВАНА
07.09.1992.
Врање
Судија
Пчињски
13
2563
АНЂЕЛОВ ВЛАДИМИР
05.11.1948
Зрењанин
Записничар /МВ
Средњебанатски
14
186
АНЂИЋ АЛЕКСАНДАР
20.05.1985.
Аранђеловац
Судија
Шумадијски
500
15
7160
АНЂУШИЋ ИРЕНА
11.01.1985.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
16
506
АНИЋ ДУШАН
28.01.1946
Аранђеловац
Записничар /МВ
Шумадијски
500
26.01.1992.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
17
13261
АНТАНАСИЈЕВИЋ
ТОМИСЛАВ
18
2958
АНТИЋ ВАЊА
21.06.1980.
Београд
Судија
Београд
500
19
4043
АНТИЋ МИЛИЦА
19.12.1987.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
20
7962
АНТОНИЈЕВИЋ КАТАРИНА
04.04.1996
Записничар /МВ
Борски
21
4729
АНТУШЕВИЋ БРАНИМИР
25.08.1935
Трстеник
Записничар /МВ
Расински
500
22
23625
АРБУТИНА МИЛАН
25.12.1993.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
23
448
АРСЕНИЈЕВИЋ МИОДРАГ
15.12.1963.
Ниш
Контролор
Нишавски
500
24
3834
АРСЕНОВИЋ НИКОЛА
20.08.1987.
Београд
Судија
Београд
500
25
18380
АТАНАСКОВИЋ НОВИЦА
30.01.1991
Параћин
Записничар /МВ
Поморавски
500
26
24094
АТАНАСКОВИЋ САША
10.07.1970
Житорађа
Записничар /МВ
Топлички
500
27
3524
АЋИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
28.04.1982.
Београд
Судија
Београд
500
28
21430
АЋИМОВИЋ СИНИША
23.07.1991
Ужице
Записничар /МВ
Златиборски
29
894
АШКОВИЋ МИЛЕНКО
11.11.1956.
Обреновац
Контролор
Београд
30
11133
АШЋЕРИЋ ВАЊА
13.06.1990.
Кладово
Судија
Борски
31
5832
БАБИЋ НАТАША
20.08.1992.
Београд
Судија
Београд
500
500
32
22833
БАВАРЧИЋ МИОДРАГ
24.07.1995
Записничар /МВ
Јужнобачки
33
6418
БАЗИЋ НЕНАД
30.06.1980.
Београд
Контролор
Београд
500
34
2698
БАКМАЗ НИКОЛА
25.03.1986.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
35
1937
БАЉАК КРИСТИНА
31.12.1988.
Земун
Судија
Београд
500
36
5652
БАЉАК МИЛАН
04.06.1985.
Нова Пазова
Судија
Сремски
500
37
2413
БАНЧОВ ДЕНИС
07.07.1980.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
38
15505
БАРБУЛОВИЋ НИКОЛА
06.08.1997.
Бор
Судија
Борски
500
39
667
БАТИНИЋ МИЛЕ
01.05.1947
Бајмок
Записничар /МВ
Севернобачки
40
466
БАТОС АЛЕКСАНДАР
18.11.1965.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
41
2445
БАЧАНИН ЗОРАН
05.02.1973
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
42
8537
БЕЛИК ВАЊА
09.03.1989.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
43
22075
БЕЛОШ ТАЊА
18.04.1994.
Мокрин
Судија
Севернобанатски
500
44
11273
БЕРДИЋ СТЕФАН
24.05.1996.
Београд
Судија
Београд
500
45
12798
БЈЕЛАЈАЦ ДУШАН
10.07.1986.
Костолац
Судија
Браничевски
500
46
14414
БЈЕЛИЦА МИЛОШ
03.09.1992.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
47
2852
БЈЕЛИЦА МИРКО
31.07.1990.
Аранђеловац
Судија
Шумадијски
500
48
879
БЛАГОЈЕВИЋ БОБАН
08.11.1976.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
49
22296
БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈАНА
04.10.1987.
Инђија
Судија
Сремски
500
50
2446
БЛАЖИЋ БОЖИДАР
12.01.1967.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
51
5826
БОГОСАВЉЕВИЋ САША
26.07.1975
Записничар /МВ
Браничевски
500
52
773
БОЖИЋ БОРИС
04.07.1970.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
500
53
5425
БОЖОВИЋ МИЛОМИР
23.06.1949
Зубин Поток
Записничар /МВ
Косово и Метохија
500
54
13680
БОЛИЋ МИЛОШ
31.03.1988.
Инђија
Судија
Сремски
500
55
3007
БОРИЧИЋ МАРКО
15.07.1984.
Гроцка
Судија
Београд
500
56
429
БОРИЧИЋ ПЕТАР
10.08.1961.
Гроцка
Контролор
Београд
500
57
4251
БОШКОВ БОРКО
30.07.1990.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
58
9902
БРАНКОВИЋ НЕМАЊА
07.05.1988
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
59
11152
БРЛОЖАНОВИЋ ЉУБИША
21.03.1969
Кладово
Записничар /МВ
Борски
500
60
20695
БУЂЕЛАН ГОРДАНА
31.01.1971
Мајданпек
Записничар /МВ
Борски
500
61
490
БУКВИЋ ДРАГАН
10.05.1953.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
62
3867
БУРА ЖЕЉКО
26.06.1978.
Нова Пазова
Судија
Сремски
500
63
13304
БУРСАЋ МИЛАНА
17.11.1994.
Апатин
Судија
Западнобачки
64
2439
ВАСИЛИЈИЋ НИКОЛА
26.05.1983.
Ниш
Судија
Нишавски
500
65
2468
ВАСИЉЕВИЋ ДУШАН
03.06.1981.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
66
2469
ВАСИЉЕВИЋ ЖЕЉКО
15.08.1984.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
67
25
ВАСИЉЕВИЋ НЕНАД
09.11.1951
Пожаревац
Записничар /МВ
Браничевски
500
68
3413
ВАСИЋ НЕНАД
11.03.1989
Куршумлија
Записничар /МВ
Топлички
500
69
2444
ВАСОВИЋ БОШКО
01.05.1969.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
70
8643
ВЕЛИНОВ СЛАВИЦА
12.07.1988
Београд
Записничар /МВ
Београд
500
71
22283
ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖИДАР
19.05.1951
Врање
Записничар /МВ
Пчињски
72
3858
ВЕЛИЧКОВИЋ ДАРКО
10.11.1989.
Београд
Судија
Београд
500
73
2815
ВЕЛИЧКОВИЋ ИВАН
27.09.1982.
Умчари
Судија
Београд
500
500
74
21506
ВЕЛИЧКОВИЋ ЈОВАНА
06.11.1996.
Врање
Судија
Пчињски
75
4825
ВЕЛИЧКОВИЋ ЈОВИЦА
20.12.1973
Александровац
Записничар /МВ
Расински
76
427
ВЕЛИЧКОВИЋ СЛАВОЉУБ
29.01.1962.
Београд
Контролор
Београд
77
15458
ВЕЉКОВИЋ АРАНЂЕЛ
05.05.1995.
Бујановац
Судија
Пчињски
78
6409
ВЕЉКОВИЋ ИЛИЈА
01.08.1994.
Нишка Бања
Судија
Нишавски
500
79
2027
ВЕЉКОВИЋ МАРКО
26.06.1997.
Нишка Бања
Судија
Нишавски
500
80
3890
ВЕЉКОВИЋ НЕБОЈША
28.02.1960.
Ниш
Контролор
Нишавски
500
81
3961
ВЕЉКОВИЋ НИНОСЛАВ
24.06.1979.
Лесковац
Судија
Јабланички
82
5364
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИРКО
02.09.1967
Уб
Записничар /МВ
Колубарски
500
83
8756
ВЕСЕЛИНОВИЋ СРЂАН
17.10.1991.
Рума
Судија
Сремски
500
84
2154
ВЕШОВИЋ ВЛАДИМИР
16.04.1971
Петровац на Млави
Записничар /МВ
Браничевски
500
85
21222
ВИДОВИЋ САША
08.09.1987
Рума
Записничар /МВ
Сремски
500
86
10841
ВИДОСАВЉЕВИЋ МИЛАН
22.09.1960
Записничар /МВ
Јабланички
87
13823
ВИЛОТИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
07.09.1968
Записничар /МВ
Јужнобанатски
88
4011
ВИШЕКРУНА ДРАГАН
02.09.1985.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
89
421
ВИШЕКРУНА СЛОБОДАН
23.09.1958.
Бачка Паланка
Контролор
Јужнобачки
500
90
3993
ВЛАЈНИЋ ДУШАН
25.08.1954.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
91
6596
ВЛАТКОВИЋ ЖЕЉКО
13.03.1994.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
92
2424
ВОЈВОДИЋ ДУШАН
05.03.1977.
Риђица
Судија
Западнобачки
500
93
5907
ВОЈИНОВИЋ ДУШАН
24.11.1992.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
94
6462
ВОЈИНОВИЋ МИЛОШ
12.10.1991
Књажевац
Записничар /МВ
Зајечарски
500
95
1660
ВРАЧАР ЈОВАНА
03.04.1986
Нова Пазова
Записничар /МВ
Сремски
500
96
5630
ВРХОВАЦ ВИТОМИР
28.04.1966
Темерин
Записничар /МВ
Јужнобачки
97
22977
ВУИЧИЋ ВЕСНА
15.12.1973
Записничар /МВ
Сремски
98
3558
ВУЈАЦКОВ ЂОРЂЕ
18.12.1982.
Нови Бечеј
Судија
Средњебанатски
99
2466
ВУЈИЋ ВЛАДАН
20.03.1966.
Топола
Контролор
Шумадијски
500
100
119
ВУЈОВИЋ РАДИВОЈЕ
06.02.1950
Мајданпек
Записничар /МВ
Борски
500
101
476
ВУКИЋЕВИЋ ВЛАДИМИР
23.04.1972.
Београд
Судија
Београд
500
102
437
ВУКИЋЕВИЋ ДЕЈАН
03.06.1963.
Београд
Контролор
Београд
500
103
4942
ВУКМАНОВИЋ ДЕНИ
23.01.1989.
Бешка
Судија
Сремски
500
104
462
ВУКОВИЋ ДЕСИМИР
15.01.1960.
Београд
Контролор
Београд
500
105
7189
ВУКОВИЋ ЂОРЂЕ
15.09.1987
Бања Ковиљача
Записничар /МВ
Мачвански
500
106
4879
ВУКОВИЋ САЊА
16.06.1990.
Каћ
Судија
Нови Сад
500
107
1036
ВУКОЈЧИЋ ПЕТАР
11.03.1978.
Пожега
Судија
Златиборски
500
108
12513
ВУКОСАВ НИКОЛА
24.06.1996.
Београд
Судија
Београд
500
109
3845
ВУКОСАВЉЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
20.07.1988.
Смедерево
Судија
Подунавски
110
2896
ВУКСАНОВИЋ МИЉАНА
04.08.1990.
Ниш
Судија
Нишавски
500
111
1678
ВУКУШИЋ ЗОРИЦА
30.05.1988
Инђија
Записничар /МВ
Сремски
500
112
13254
ВУЛЕТА СИМО
02.08.1985.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
113
7190
ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
07.04.1992
Лозница
Записничар /МВ
Мачвански
500
114
2428
ВУЧИЋ ВЛАДИМИР
27.07.1978.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
115
7038
ВУЧКОВСКИ ДАНАИЛ
19.11.1988.
Глогоњ
Судија
Јужнобанатски
500
500
500
116
3504
ГАЈИЋ ИГОР
16.03.1978
Раља
Записничар /МВ
Београд
500
117
6417
ГАРУНОВИЋ ПРЕДРАГ
17.04.1991.
Београд
Судија
Београд
500
118
4773
ГИНИЋ МИЛОВАН
03.07.1952.
Свилајнац
Записничар/МВ
Поморавски
500
119
918
ГЛАВАШКИ БОГОСАВ
04.06.1949
Нови Бечеј
Записничар /МВ
Средњебанатски
120
22078
ГЛУМАЦ НЕНАД
18.01.1987.
Чонопља
Судија
Западнобачки
121
10835
ГОЛУБОВИЋ ИВАН
11.11.1989.
Власотинце
Судија
Јабланички
122
10845
ГОЛУБОВИЋ МАРЈАН
12.08.1994.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
123
5939
ГОЦИЋ ВЛАДИМИР
12.10.1978
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
500
124
5940
ГОЦИЋ РАДОЈИЦА
22.04.1951
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
500
125
445
ГРГУРЕВИЋ БРАНИСЛАВ
23.07.1964.
Врбас
Контролор
Јужнобачки
500
126
9137
ГРКОВИЋ АНЂЕЛКО
13.10.1975
Записничар /МВ
Сремски
500
127
425
ГРКОВИЋ НЕБОЈША
08.12.1956.
Каћ
Контролор
Нови Сад
500
128
7045
ГРОЗА ВЕЛИМИР
16.08.1991.
Јабука
Судија
Јужнобанатски
500
129
454
ГРУБАЧКИ ДАРКО
11.04.1974.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
130
13733
ГРУЈИЋ ДРАГОЉУБ
09.07.1967.
Бела Паланка
Контролор
Пиротски
131
3435
ГРУЈИЧИЋ МИЛАН
03.03.1956
Записничар /МВ
Западнобачки
132
8664
ДАБОВИЋ МИЛОСАВ
29.10.1964
Обреновац
Записничар /МВ
Београд
500
133
13963
ДАВИДОВИЋ КОЦИЋ
ИВАНА
21.01.1978
Кучево
Записничар /МВ
Браничевски
500
134
13187
ДАКИЋ ЛАЗАР
04.05.1993.
Нови Бечеј
Судија
Средњебанатски
135
932
ДАМЊАНОВИЋ МАРИЈА
28.01.1985
Шабац
Записничар /МВ
Мачвански
136
22117
ДАНЕВ МИОМИР
06.12.1994.
Крушевац
Судија
Расински
137
11869
ДАНИЛОВИЋ СТРАХИЊА
17.10.1994.
Бор
Судија
Борски
500
138
2414
ДАУТИ БОЈАН
25.01.1983.
Београд
Судија
Београд
500
139
2464
ДЕВИЋ ГОРАН
28.04.1968
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
140
475
ДЕДИЋ МИРО
08.10.1979.
Београд
Судија
Београд
141
24129
ДЕЈАНОВСКИ МАРИНА
13.08.1981
Јабука
Записничар /МВ
Јужнобанатски
142
3891
ДЕНИЋ МИЛИЦА
06.11.1989.
Београд
Судија
Београд
500
143
2500
ДЕРЕТИЋ МИЛОВАН
22.09.1951.
Ниш
Контролор
Нишавски
500
144
17073
ДИГИЋ ФИЛИП
16.02.1996.
Бања Ковиљача
Судија
Мачвански
500
145
14304
ДИМИТРИЈЕВИЋ ТИЈАНА
15.01.1988.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
146
3838
ДОНДИЋ МИЛИЦА
19.01.1988.
Београд
Судија
Београд
500
147
3857
ДОНДИЋ ПЕТКО
23.08.1989.
Београд
Судија
Београд
500
148
477
ДРАГОМИРОВИЋ НЕНАД
05.03.1969.
Београд
Судија
Београд
500
149
442
ДРАГОМИРОВИЋ ПРЕДРАГ
25.09.1965.
Београд
Судија
Београд
500
150
8938
ДУБИЊИ АНДРЕАС
04.07.1992.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
151
5955
ДУМЕЉИЋ ДАВОР
21.02.1988.
Ниш
Судија
Нишавски
500
152
4015
ДУНКЛЕР ДАМИР
22.05.1982.
Сомбор
Судија
Западнобачки
153
686
ЂЕКИЋ ДРАГАНА
07.11.1985.
Чачак
Судија
Моравички
500
154
3853
ЂИКИЋ ЗОРАН
21.10.1983.
Алибунар
Судија
Јужнобанатски
500
155
1235
ЂОКИЋ БРАНИСЛАВ
09.04.1977.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
156
22273
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
18.10.1995
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
157
2473
ЂОРЂЕВИЋ ДАМИР
29.03.1975.
Ниш
Судија
Нишавски
500
500
500
158
24081
ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
02.10.1985.
Сурдулица
Судија
Пчињски
159
2443
ЂОРЂЕВИЋ ДЕНИС
15.06.1970.
Пожаревац
Контролор
Браничевски
500
160
5949
ЂОРЂЕВИЋ ДУШИЦА
12.05.1990.
Ниш
Судија
Нишавски
500
161
12801
ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО
30.12.1992
Записничар /МВ
Браничевски
500
162
24083
ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
10.09.1985.
Сурдулица
Судија
Пчињски
163
1546
ЂОРЂЕВИЋ МАЈА
11.05.1983.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
164
2295
ЂОРЂЕВИЋ МИОМИР
23.02.1942
Крушевац
Записничар /МВ
Расински
5000
165
3528
ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА
16.03.1992.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
166
7454
ЂОРИЋ СТЕФАН
01.10.1994.
Београд
Судија
Београд
167
7187
ЂУКАНОВИЋ СТАНИМИР
26.10.1972
Лозница
Записничар /МВ
Мачвански
500
168
18322
ЂУРАШИНОВИЋ СТЕВАН
12.09.1992.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
169
14124
ЂУРЂАНОВИЋ ИВАНА
13.02.1982.
Кладово
Судија
Борски
170
125
ЂУРИЋ ДРАГИША
25.06.1961
Мајданпек
Записничар /МВ
Борски
500
171
428
ЂУРИЧИЋ ЗОРАН
20.07.1964.
Раља
Контролор
Београд
500
172
22077
ЂУРОВИЋ РАДОВАН
18.10.1995.
Суботица
Судија
Севернобачки
173
20722
ЕЛЕЗОВИЋ СТЕФАН
23.08.1991.
Београд
Судија
Београд
500
174
12799
ЕРАКОВИЋ СРЂАН
05.03.1986.
Костолац
Судија
Браничевски
500
175
12888
ЕРГАРАЦ СЛАВКО
20.01.1946
Записничар /МВ
Средњебанатски
176
3840
ЕШКЕНАЗИ ИГОР
09.08.1980.
Београд
Контролор
Београд
500
177
3393
ЖИВАНОВИЋ АНА
27.11.1982
Лазаревац
Записничар /МВ
Београд
500
178
2286
ЖИВАНОВИЋ ЈОВАН
27.04.1947
Инђија
Записничар /МВ
Сремски
500
179
2489
ЖИВИЋ НЕМАЊА
19.08.1979.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
180
17100
ЖИВКОВ МИЛИЦА
04.06.1994
Записничар /МВ
Јужнобанатски
181
24205
ЖИВКОВИЋ БРАТИСЛАВА
10.06.1992
Лесковац
Записничар /МВ
Јабланички
500
182
444
ЖИВКОВИЋ ВЛАДИМИР
23.02.1958.
Ниш
Контролор
Нишавски
500
183
3854
ЖИВКОВИЋ ДЕЈАН
13.09.1969.
Ваљево
Контролор
Колубарски
500
184
8796
ЖИВКОВИЋ ИВАН
30.08.1969
Записничар /МВ
Борски
185
13877
ЖИВКОВИЋ МАРКО
20.06.1994.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
186
264
ЖИВОЈИНОВИЋ СТЕВАН
03.04.1986.
Лазаревац
Судија
Београд
500
187
8508
ЖИГИЋ СЛАЂАНА
03.04.1991.
Сремска Каменица
Судија
Нови Сад
500
188
6444
ЖИЛЕВСКИ ВЕСНА
09.04.1987.
Јабука
Судија
Јужнобанатски
500
189
3797
ЗАРИЋ МИЛИЦА
08.07.1991.
Београд
Судија
Београд
500
190
4487
ЗВИЈЕРАЦ СТЕФАН
10.02.1991.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
191
468
ЗДРАВКОВИЋ ГОРАН
22.12.1965.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
192
2453
ЗДРАВКОВИЋ ПРЕДРАГ
28.03.1981.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
193
22272
ЗДРАВКОВИЋ СРЂАН
20.01.1997
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
194
3994
ЗЕЛЕН МИРОСЛАВ
31.01.1964.
Бачка Паланка
Контролор
Јужнобачки
500
195
2449
ЗЕЛИЋ МИЛОШ
16.09.1988.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
196
7167
ЗЕЛИЋ НЕНАД
28.11.1973
Записничар /МВ
Западнобачки
197
13781
ЗОРИЋ ВЛАДИМИР
02.02.1994.
Футог
Судија
Нови Сад
500
198
2433
ЗОРИЋ НИКОЛА
07.06.1979
Апатин
Судија
Западнобачки
500
199
8872
ЗУБАЦ ЖЕЉКО
17.02.1967
Записничар /МВ
Средњебанатски
200
2415
ИВАНКОВ ДАЛИБОР
23.06.1980.
Старчево
Судија
Јужнобанатски
500
201
3835
ИВАНОВИЋ МИЛОШ
21.06.1987.
Београд
Судија
Београд
500
202
22531
ИВКОВИЋ СТЕВАН
18.03.1989
Параћин
Записничар /МВ
Поморавски
500
203
3909
ИВОШЕВИЋ НИКОЛА
18.09.1948
Бајмок
Записничар /МВ
Севернобачки
204
2180
ИЛИЋ ЗОРАН
23.10.1954
Кучево
Записничар /МВ
Браничевски
500
205
3941
ИЛИЋ Ј. МИЛАН
13.09.1967.
Бор
Судија
Борски
500
206
3888
ИЛИЋ МИЛАН
08.10.1984.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
207
13821
ИЛИЋ МИЛЕТА
14.04.1964
Записничар /МВ
Јужнобанатски
208
10174
ИЛИЋ МИЛОШ
27.08.1997.
Београд
Судија
Београд
500
209
12795
ИЛИЋ МИЛОШ
01.02.1994.
Брестовац
Судија
Борски
500
210
8658
ИЛИЋ НЕНАД
13.05.1987.
Београд
Судија
Београд
500
211
6411
ИЛИЋ НИКОЛА
06.02.1984.
Београд
Судија
Београд
500
212
22275
ИЛИЋ СТЕФАН
01.06.1989
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
213
946
ИЛИЋ ТАЊА
12.01.1971
Шабац
Записничар /МВ
Мачвански
214
10736
ИЛИЋ ТАЊА
28.08.1993.
Врање
Судија
Пчињски
215
23826
ИРИЋ ЂОРЂЕ
31.10.1979.
Сврљиг
Записничар/МВ
Нишавски
216
5218
ИТИЋ МИЛОШ
16.01.1985.
Врање
Судија
Пчињски
217
7057
ЈАКОВИЋ ДРАГАН
04.12.1991.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
218
2957
ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
28.01.1980.
Јаково
Судија
Београд
500
219
23830
ЈАНАЋКОВИЋ ИВАН
05.06.1989
Житорађа
Записничар /МВ
Топлички
500
220
10633
ЈАНДРИЋ ПЕТАР
07.06.1996.
Београд
Судија
Београд
500
221
4000
ЈАНДРИЋ САША
18.12.1971.
Зрењанин
Контролор
Средњебанатски
500
222
6464
ЈАНЕВСКИ ДАНИЈЕЛ
13.02.1986.
Књажевац
Судија
Зајечарски
500
223
1952
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДРАГАНА
06.03.1986.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
224
3879
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
11.11.1988.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
225
900
ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
27.04.1967.
Земун
Контролор
Београд
500
226
6437
ЈАЋИМОВИЋ АНЂЕЛА
27.06.1992.
Београд
Судија
Београд
500
227
1446
ЈЕВРЕМОВИЋ БОЈАН
06.07.1985.
Ваљево
Судија
Колубарски
500
228
6415
ЈЕВТИЋ ЂОРЂЕ
14.02.1987.
Лазаревац
Судија
Београд
500
229
5827
ЈЕВТИЋ ИВАН
24.01.1977
Петровац на Млави
Записничар /МВ
Браничевски
500
230
1346
ЈЕВТИЋ МИЛОШ
23.04.1988.
Лазаревац
Судија
Београд
500
231
12627
ЈЕВТИЋ ФИЛИП
08.02.1988.
Београд
Судија
Београд
500
232
3839
ЈЕЛЕНКОВИЋ СРЂАН
01.03.1980.
Београд
Контролор
Београд
500
233
6404
ЈЕЧМЕНИЦА БОЈАН
01.07.1985
Ваљево
Записничар /МВ
Колубарски
500
234
3855
ЈОВАНДИЋ ВЛАДИМИР
25.01.1988.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
235
489
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИБОР
11.08.1948.
Јагодина
Контролор
Поморавски
500
236
6144
ЈОВАНОВИЋ ВЕРА
10.11.1963
Записничар /МВ
Јужнобачки
237
23833
ЈОВАНОВИЋ ИГОР
07.07.1978
Црвенка
Записничар /МВ
Западнобачки
238
9534
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
26.08.1995.
Ниш
Судија
Нишавски
500
239
10060
ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР
03.10.1955
Записничар /МВ
Топлички
500
240
5011
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
16.06.1990.
Рача Крагујев.
Судија
Шумадијски
500
241
17208
ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА
03.11.1996
Велика Плана
Записничар /МВ
Подунавски
500
500
242
5872
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
06.02.1947
Свилајнац
Записничар /МВ
Поморавски
500
243
17567
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР
18.01.1996.
Бор
Судија
Борски
500
244
2501
ЈОВАНОВСКИ ОЛИВЕР
22.01.1960.
Јагодина
Контролор
Поморавски
500
245
5790
ЈОВЕТИЋ НИКОЛА
02.12.1986
Костолац
Записничар /МВ
Браничевски
500
246
8032
ЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА
26.08.1994
Велико Градиште
Записничар /МВ
Браничевски
500
247
22139
ЈОВИЋ ИГОР
07.07.1995.
Костолац
Судија
Браничевски
500
248
18072
ЈОВИЦА МАЈА
23.07.1985.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
249
19029
ЈОВИЧИЋ БИЉАНА
23.10.1985
Раља
Записничар /МВ
Београд
500
250
7300
ЈОВИЧИЋ СЛОБОДАН
20.02.1962
Уб
Записничар /МВ
Колубарски
500
251
13748
ЈОКСОВИЋ ЖЕЉКО
05.04.1991.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
252
4035
ЈОРГИЋ БОЈАН
06.06.1981.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
253
4052
ЈОСИФОСКИ ДРАГАН
29.09.1964.
Зрењанин
Контролор
Средњебанатски
500
254
20009
КАНДИЋ СТЕФАН
30.03.1991.
Београд
Судија
Београд
500
255
23863
КАПЕТАН ЈОВАНА
23.06.1995
Фекетић
Записничар /МВ
Севернобачки
256
1425
КАРАЏИН ВЛАДИМИР
25.03.1983.
Мокрин
Судија
Севернобанатски
257
18223
КАРИЋ МАРИЈАНА
14.08.1996
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
258
15965
КЕБИЋ АЛЕКСАНДРА
05.07.1990.
Београд
Судија
Београд
259
8083
КЉАЈИЋ АЛЕКСА
19.07.1996.
Црвенка
Судија
Западнобачки
260
472
КНЕЖЕВИЋ ДОБРОСАВ
13.08.1971.
Београд
Судија
Београд
500
261
22118
КНЕЖЕВИЋ НЕМАЊА
15.09.1995.
Горњи Милановац
Судија
Моравички
500
262
4221
КНЕЖЕВИЋ САША
27.03.1980.
Петроварадин
Судија
Нови Сад
500
263
3940
КНЕЖИЋ ВЛАДИМИР
27.05.1984.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
264
19537
КОВАНЏИЋ ДРАГАН
02.08.1969
Александровац
Записничар /МВ
Расински
265
2962
КОВАЧ ГОРАН
03.10.1978.
Кос. Митровица
Судија
Косово и Метохија
500
266
4017
КОВАЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
21.01.1985.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
267
18967
КОВАЧЕВИЋ МАРКО
05.05.1984
Записничар /МВ
Сремски
500
268
8458
КОВАЧЕВИЋ НЕВЕНКА
20.01.1969
Горњи Милановац
Записничар /МВ
Моравички
500
269
3969
КОВАЧЕВИЋ СЕРГЕЈ
10.02.1966.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
270
4033
КОВАЧИЋ НЕМАЊА
25.06.1984.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
271
3959
КОЗИЋ ЗЛАТКО
26.04.1970.
Блаце
Контролор
Топлички
500
272
14172
КОЈОВИЋ САША
30.11.1983
Записничар /МВ
Сремски
500
273
14173
КОЈОВИЋ СТЕВИЦА
28.12.1949
Записничар /МВ
Сремски
500
274
3856
КОЛАВЧИЋ БОЈАН
14.09.1987.
Београд
Судија
Београд
500
275
2495
КОЛАВЧИЋ ИВАН
05.01.1982.
Београд
Судија
Београд
500
276
3897
КОЛАК МИРОСЛАВ
20.11.1957.
Крагујевац
Контролор
Шумадијски
500
277
3886
КОЛАК СПАСОЈЕ
03.02.1985.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
278
19036
КОЛАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
16.08.1982
Записничар /МВ
Подунавски
279
4046
КОЛОСКИ ЈЕЛЕНА
06.12.1987.
Јабука
Судија
Јужнобанатски
280
6937
КОМАРЕК СТАНИМИР
26.05.1989.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
281
5093
КОМЛЕНИЋ АНДРЕА
29.07.1994.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
282
19767
КОМЛОШ МАРТА
11.10.2012
Записничар /МВ
Севернобанатски
283
13327
КОНСТАНТИНОВ СМИЉАНА
01.11.1971
Записничар /МВ
Севернобанатски
Кикинда
500
500
500
500
500
284
24206
КОНСТАНТИНОВИЋ УРОШ
28.07.1998
Лесковац
Записничар /МВ
Јабланички
500
285
865
КОЊЕВИЋ ПЕКО
04.04.1971.
Фекетић
Контролор
Севернобачки
500
286
3964
КОПРИВИЦА УРОШ
02.03.1990.
Ниш
Судија
Нишавски
500
287
4468
КОРЧОК ВЛАДИМИР
13.12.1956
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
288
22073
КОРЧОК ЖАРКО
16.08.1988.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
289
435
КОСАНОВИЋ МИЛАН
21.09.1967.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
290
3086
КОСАНОВИЋ НЕНАД
29.07.1945
Панчево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
291
24202
КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР
13.03.1996
Лесковац
Записничар /МВ
Јабланички
500
292
919
КОСТИЋ ЗЛАТКО
24.11.1954.
Обровац
Контролор
Јужнобачки
500
293
8674
КОЦИЋ НЕНАД
22.04.1978
Записничар /МВ
Топлички
500
294
866
КРАЈИНОВИЋ НОВИЦА
24.01.1954.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
295
9716
КРАЈНОВИЋ МАРКО
25.07.1993.
Београд
Судија
Београд
500
296
18460
КРИВОКАПИЋ ИВАНА
27.08.1982
Записничар /МВ
Севернобачки
297
3978
КРИВОКУЋА ДРАГАН
28.04.1985.
Чачак
Судија
Моравички
298
6336
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
29.12.1988.
Лесковац
Судија
Јабланички
299
6176
КРСТИЋ БОШКО
11.12.1984.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
500
300
21431
КУВАТ ДАЛИБОР
22.10.1977
Чачак
Записничар /МВ
Моравички
500
301
2448
КУЗМАНОВИЋ ЉУБИША
08.12.1968.
Бор
Судија
Борски
500
302
4042
КУКОЉ ДАНИЈЕЛА
31.05.1985.
Црвенка
Судија
Западнобачки
303
4025
ЛАБУС ЈОВАН
17.02.1985.
Чуруг
Судија
Јужнобачки
304
6399
ЛАЗАРЕВИЋ СРЕЋКО
08.04.1951
Чачак
Записничар /МВ
Моравички
500
305
3957
ЛАЗАРЕВИЋ СТЕФАН
10.01.1990.
Београд
Судија
Београд
500
306
3918
ЛАЗИЋ ДРАГАН
13.11.1951
Трстеник
Записничар /МВ
Расински
307
447
ЛАЗИЋ СИНИША
09.07.1967.
Кос. Митровица
Контролор
Косово и Метохија
308
21425
ЛАЗОВИЋ ЈОВАНА
05.07.1995
Ковин
Записничар /МВ
Јужнобанатски
309
13227
ЛАЗОВИЋ СРЂАН
14.06.1969
Ковин
Записничар /МВ
Јужнобанатски
310
13319
ЛАКИЋ ЉУБИЦА
28.06.1994.
Апатин
Судија
Западнобачки
311
13857
ЛАКИЋ МИРОСЛАВ
14.09.1981
Записничар /МВ
Јужнобачки
312
6412
ЛАКИЋЕВИЋ ОГЊЕН
30.05.1989.
Београд
Судија
Београд
500
313
3085
ЛАЛОВИЋ МИРОСЛАВ
14.05.1980.
Београд
Судија
Београд
500
314
9718
ЛЕЖАЈА ЖЕЉКА
30.07.1993.
Београд
Судија
Београд
500
315
788
ЛЕЈИЋ НАТАША
13.06.1972
Кикинда
Записничар /МВ
Севернобанатски
500
316
13749
ЛЕКИЋ НИКОЛА
21.08.1991.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
317
4024
ЛЕМИЋ НИКОЛА
24.04.1986.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
318
8849
ЛЕТИЋ АНТУН
07.02.1960
Суботица
Записничар /МВ
Севернобачки
319
473
ЛОНЧАРЕВИЋ СРЂАН
23.04.1969.
Београд
Судија
Београд
500
320
6396
ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР
28.02.1986
Костолац
Записничар /МВ
Браничевски
500
321
6375
ЛУКОВИЋ МИЛАН
29.06.1948
Горњи Милановац
Записничар /МВ
Моравички
500
322
3847
ЛУЧИЋ ПАВЛЕ
27.05.1954.
Београд
Контролор
Београд
500
323
6709
ЉУБЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА
06.04.1994.
Београд
Судија
Београд
500
324
5422
ЉУБЕНОВИЋ НИКОЛА
12.12.1987.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
325
13173
МАЈКИЋ ЛУКА
11.08.1993.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
500
326
2924
МАКСИМОВИЋ ИВАНА
25.02.1986.
327
18939
МАЛИНОВИЋ МИЛАН
28.06.1982
328
10071
МАЉЕВИЋ МИОМИР
27.08.1971
329
13086
МАНДИЋ ДРАГАН
13.04.1974
330
4032
МАНДИЋ ИВАН
04.09.1984.
331
5216
МАНДИЋ НИКОЛА
332
498
333
Београд
Судија
Београд
Записничар /МВ
Јужнобачки
Записничар /МВ
Топлички
Записничар /МВ
Севернобанатски
Петроварадин
Судија
Нови Сад
500
26.04.1995.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
МАНДИЋ СЛАВКО
16.01.1952.
Кос. Митровица
Контролор
Косово и Метохија
500
8669
МАНОЈЛОВИЋ СЛАВИША
12.08.1953
Записничар /МВ
Браничевски
500
334
7036
МАНЧЕВИЋ МАРЈАН
22.09.1983
Кладово
Записничар /МВ
Борски
500
335
14284
МАРАЧИЋ ВЕСЕЛИН
03.03.1995
Пријепоље
Записничар /МВ
Златиборски
336
22604
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
28.11.1960
Умчари
Записничар /МВ
Београд
500
337
3945
МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
30.11.1980.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
338
423
МАРИЋ БРАНКА
25.12.1968.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
339
16790
МАРЈАНОВИЋ БОЈАН
26.08.1993.
Бања Ковиљача
Записничар/МВ
Мачвански
500
340
2426
МАРЈАНОВИЋ ЗОРАН
26.01.1968.
Зрењанин
Контролор
Средњебанатски
500
341
887
МАРЈАНОВИЋ ЈОВИЦА
31.08.1951.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
342
1732
МАРЈАНОВИЋ МИЛАН
27.02.1953
Панчево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
343
12806
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
08.06.1990.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
344
13253
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
20.11.1983.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
345
12936
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
15.05.1996.
Лозница
Судија
Мачвански
500
346
1045
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
13.10.1984.
Железник
Судија
Београд
500
347
18323
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
29.03.1991.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
348
15966
МАРКОВИЋ МИЛЕНА
16.04.1992.
Београд
Судија
Београд
500
349
18390
МАРКОВИЋ МИХАИЛО
18.09.1997
Крушевац
Записничар /МВ
Расински
500
350
3896
МАРКОВИЋ НЕБОЈША
24.10.1960.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
351
4902
МАРОВИЋ ДУШАН
20.09.1954
Костолац
Записничар /МВ
Браничевски
500
352
13813
МАРТИНОВИЋ ДЕЈАН
25.08.1981.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
353
2960
МАРТИНОВИЋ ДЕЈАН
23.01.1975.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
354
18009
МАТИЋ НИКОЛА
09.08.1993.
Суботица
Судија
Севернобачки
355
424
МАШИЋ ЗОРИЦА
18.08.1969.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
356
2425
МЕДАРЕВИЋ ДРАГАН
28.07.1978.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
357
4616
МЕНИЋАНИН МАРКО
16.06.1986
Темерин
Записничар /МВ
Јужнобачки
358
3084
МИКИЋ ГОРАН
22.02.1984.
Земун
Судија
Београд
500
359
868
МИКИЋ ЗОРАН
19.02.1959.
Земун
Контролор
Београд
500
360
8297
МИКУШАК НИКОЛЕТА
12.05.1992.
Ада
Судија
Севернобанатски
500
361
882
МИЛАДИНОВИЋ ЉУБИША
25.09.1941
Јагодина
Записничар /МВ
Поморавски
500
362
1275
МИЛЕКИЋ БРАНКО
11.06.1990.
Београд
Судија
Београд
500
363
5636
МИЛЕКИЋ СЛАВКО
18.12.1993.
Београд
Судија
Београд
500
364
8780
МИЛЕНКОВИЋ МАРКО
31.05.1996.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
365
16581
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ
24.07.1996.
Лесковац
Судија
Јабланички
366
8777
МИЛЕНКОВИЋ МЛАДЕН
31.05.1996.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
367
23824
МИЛИЈИЋ АЦА
11.09.1960.
Сврљиг
Записничар/МВ
Нишавски
500
Житорађа
500
500
368
18593
МИЛИНОВИЋ ВЛАДИМИР
21.02.1986
Записничар /МВ
Средњебанатски
369
2427
МИЛИНОВИЋ МИЛАН
07.03.1975.
Елемир
Контролор
Средњебанатски
500
370
11855
МИЛИЋ МИОМИР
17.05.1977
Куршумлија
Записничар /МВ
Топлички
500
371
24088
МИЛИЋ СРЂАН
20.09.1970
Врање
Записничар /МВ
Пчињски
372
6768
МИЛИЋЕВ СТЕВИЦА
20.07.1990.
Чуруг
Судија
Јужнобачки
373
22603
МИЛИЋЕВИЋ ЗОРАН
12.08.1962
Умчари
Записничар /МВ
Београд
500
374
22074
МИЛИЋЕВИЋ ИГОР
15.02.1980.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
500
375
5518
МИЛКИЋ МИЛОМИР
23.07.1955
Записничар /МВ
Зајечарски
376
8483
МИЛОВАНОВИЋ
ДИМИТРИЈЕ
02.01.1950
Свилајнац
Записничар /МВ
Поморавски
500
377
6391
МИЛОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
20.05.1986
Јагодина
Записничар /МВ
Поморавски
500
378
3937
МИЛОВАЦ БРАНКО
28.09.1983.
Жабаљ
Судија
Јужнобачки
379
3995
МИЛОВАЦ МИОДРАГ
29.09.1961.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
380
3936
МИЛОВАЦ МИХАЈЛО
22.12.1985.
Жабаљ
Судија
Јужнобачки
381
7147
МИЛОЈЕВИЋ НЕМАЊА
25.01.1988
Инђија
Записничар /МВ
Сремски
500
382
3870
МИЛОСАВЉЕВИЋ БОРИША
20.08.1979.
Бешка
Судија
Сремски
500
383
2963
МИЛОСАВЉЕВИЋ СРЂАН
02.06.1980.
Звечан
Судија
Косово и Метохија
500
384
6104
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
06.01.1990.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
385
277
МИЛОШЕВИЋ ЈОРДАН
22.01.1964
Лазаревац
Записничар /МВ
Београд
500
386
2492
МИЛОШЕВИЋ НЕНАД
15.06.1970.
Београд
Судија
Београд
500
387
11596
МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
13.02.1933.
Сврљиг
Записничар/МВ
Нишавски
500
388
268
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН
28.07.1961
Лазаревац
Записничар /МВ
Београд
500
389
2478
МИЛОШЕВИЋ СТАНИСЛАВ
10.02.1986.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
390
1311
МИЛУТИНОВИЋ ПЕТАР
04.09.1957
Панчево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
391
6413
МИНИЋ УРОШ
05.05.1989.
Београд
Судија
Београд
392
15157
МИСКИН МАРИЈА
26.08.1976
Сомбор
Записничар /МВ
Западнобачки
393
3874
МИТАНОВСКИ АЦО
30.04.1988.
Качарево
Судија
Јужнобанатски
394
23247
МИТЕВСКИ ЗОРИЦА
22.03.1971
Записничар /МВ
Јужнобанатски
395
6295
МИТИЋ ВЛАДАН
27.03.1993.
Ниш
Судија
Нишавски
500
396
885
МИТИЋ МИЛОШ
08.11.1956.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
397
10072
МИТИЋ МИРОСЛАВ
02.09.1983
Житорађа
Записничар /МВ
Топлички
500
398
5908
МИТИЋ РАЈКО
06.10.1967
Аранђеловац
Записничар /МВ
Шумадијски
500
399
951
МИТРИЋ ДРАГАН
24.05.1957
Шабац
Записничар /МВ
Мачвански
400
18227
МИТРОВИЋ ИВАНА
07.06.1996
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
401
2487
МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА
10.02.1982.
Београд
Судија
Београд
500
402
1871
МИХАЈЛОВИЋ МОМЧИЛО
23.09.1958
Кучево
Записничар /МВ
Браничевски
500
403
24085
МИЦИЋ СТЕФАН
14.02.1992.
Бујановац
Судија
Пчињски
404
4372
МИШИЋ НЕМАЊА
4.08.1992.
Смедерево
Судија
Подунавски
405
1615
МИШКОВ ЛАЗАР
03.05.1978
Бачка Паланка
Записничар /МВ
Јужнобачки
406
8460
МИШКОВИЋ НИКОЛА
16.06.1992
Записничар /МВ
Моравички
500
407
464
МЈЕРИМАЧКА ЈОВАН
22.02.1964.
Црвенка
Контролор
Западнобачки
500
408
5785
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН
16.09.1965
Пирот
Записничар /МВ
Пиротски
409
14160
МЛАДЕНОВИЋ МИЛИЦА
06.10.1997.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
500
500
410
15935
МЛАДЕНОВИЋ МЛАДЕН
09.03.1994
Бујановац
Записничар /МВ
Пчињски
411
5426
МОЈСИЋ МИЛЕНКО
21.08.1988
Зубин Поток
Записничар /МВ
Косово и Метохија
500
412
5427
МОЈСИЋ МИОДРАГ
25.11.1985
Зубин Поток
Записничар /МВ
Косово и Метохија
500
413
458
МОЛНАР ИГОР
12.12.1971.
Нови Бечеј
Судија
Средњебанатски
414
45
МОРИНА РЕЏЕП
17.06.1986.
Костолац
Судија
Браничевски
415
456
МОШОРИНСКИ ИВАН
12.07.1978.
Нови Сад
Судија
Јужнобачки
416
7037
МРЧКОВИЋ МИЛОШ
08.06.1988.
Глогоњ
Судија
Јужнобанатски
500
417
18324
МУСИЋ НИКОЛА
13.08.1992.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
418
463
НЕДЕЉКОВИЋ МИРОСЛАВ
08.03.1959.
Пожаревац
Контролор
Браничевски
500
419
4359
НЕДЕЉКОВИЋ НЕНАД
30.07.1993.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
420
17131
НЕНАД ЈАДРАНКА
02.02.1981
Записничар /МВ
Јужнобачки
421
3836
НЕНАДИЋ БРАНИСЛАВ
13.05.1982.
Младеновац
Судија
Београд
500
422
738
НЕНАДОВИЋ РАДИСАВ
19.12.1957
Аранђеловац
Записничар /МВ
Шумадијски
500
423
9720
НЕРАНЏИЋ ВЛАДИМИР
14.06.1991.
Београд
Судија
Београд
500
424
1691
НЕШИЋ ДРАГИША
29.02.1948
Књажевац
Записничар /МВ
Зајечарски
500
425
9329
НЕШИЋ ЖАКЛИНА
04.04.1990
Записничар /МВ
Браничевски
500
426
867
НЕШОВИЋ РАТКО
02.07.1958.
Црвенка
Контролор
Западнобачки
500
427
7360
НИКИЋ НЕВЕНА
18.03.1996
Мокрин
Записничар /МВ
Севернобанатски
428
10553
НИКОДИЈЕВИЋ МАРКО
20.07.1988.
Књажевац
Судија
Зајечарски
500
429
20691
НИКОЛИЋ БОБАН
17.03.1979
Кладово
Записничар /МВ
Борски
500
430
2484
НИКОЛИЋ ВИДОЈЕ
28.06.1970.
Лозница
Контролор
Мачвански
500
431
436
НИКОЛИЋ ВЛАДИМИР
15.11.1965.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
432
9691
НИКОЛИЋ ВОЈИН
03.03.1969
Београд
Записничар /МВ
Београд
500
433
2451
НИКОЛИЋ ДАНИЈЕЛ
31.03.1974.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
434
8614
НИКОЛИЋ ЖИВОМИР
25.10.1963
Радинац
Записничар /МВ
Подунавски
435
883
НИКОЛИЋ ЗОРАН
05.02.1956.
Крушевац
Контролор
Расински
500
436
855
НИКОЛИЋ ИГОР
10.07.1976.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
437
19605
НИКОЛИЋ ИГОР
11.08.1995.
Горњи Милановац
Судија
Моравички
500
438
2285
НИКОЛИЋ МИЛОЈКО
14.10.1951
Прибој
Записничар /МВ
Златиборски
500
439
665
НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ
08.10.1988.
Бајмок
Судија
Севернобачки
440
453
НИКОЛИЋ НЕНАД
10.08.1976.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
441
5911
НИКОЛИЋ НИКОЛА
24.05.1991.
Београд
Судија
Београд
500
442
2476
НИКОЛИЋ НИКОЛА
04.10.1986.
Крушевац
Судија
Расински
500
443
5217
НИКОЛИЋ НИКОЛА
11.09.1995.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
444
17207
НИКОЛИЋ СТЕФАН
19.04.1993
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
445
16789
НИНКОВИЋ ДАНИЛО
11.09.1992.
Бања Ковиљача
Записничар/МВ
Мачвански
500
446
6777
НОВАКОВ ГОРАН
29.05.1989.
Томашевац
Судија
Средњебанатски
500
447
2442
НОВАКОВИЋ ДЕЈАН
31.01.1966.
Јагодина
Контролор
Поморавски
500
448
5479
НОВАКОВИЋ КРИСТИЈАН
10.03.1996.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
449
8028
НОВАКОВИЋ ФИЛИП
30.06.1992.
Петровац на Млави
Судија
Браничевски
500
450
2429
ОБРАДОВИЋ МАРКО
11.05.1980.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
451
3887
ОБРАДОВИЋ ПРЕДРАГ
26.01.1985.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
500
452
8253
ОГЊАНОВИЋ ВЛАДИМИР
06.09.1992.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
453
6947
ОСТОЈИЋ МАЈА
29.05.1994.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
500
454
2675
ОСТОЈИЋ РАДОМИР
20.11.1980.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
455
15997
ПАВЛИЋЕВИЋ МИША
22.07.1977.
Топола
Записничар/МВ
Шумадијски
500
456
3848
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН
21.03.1986.
Костолац
Судија
Браничевски
500
457
2454
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН
20.06.1976.
Алексинац
Судија
Нишавски
500
458
17682
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
04.12.1993.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
459
5666
ПАВЛОВИЋ МИРОСЛАВ
21.07.1955
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
460
5905
ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА
26.04.1992.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
461
3894
ПАВЛОВИЋ ПАВЛЕ
14.08.1958.
Крагујевац
Контролор
Шумадијски
500
462
10360
ПАВЛОВИЋ СЛАВОЉУБ
08.03.1953.
Алексинац
Записничар/МВ
Нишавски
500
463
12069
ПАВЛОВИЋ СТЕФАН
14.10.1996.
Београд
Судија
Београд
500
464
2486
ПАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
07.11.1972
Шабац
Записничар /МВ
Мачвански
500
465
8752
ПАНТЕЛИЋ МАРИЈА
25.03.1982.
Краљево
Судија
Рашки
500
466
7159
ПАНТИЋ АЊА
10.04.1988.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
467
457
ПАНЏИЋ АЛЕКСАНДАР
15.09.1978
Нови Сад
Судија
Јужнобачки
500
468
3767
ПАТАРЧИЋ ЈУЛИЈЕ
09.07.1943
Бајмок
Записничар /МВ
Севернобачки
469
9450
ПАШИЋ НИКОЛА
26.08.1993.
Бујановац
Судија
Пчињски
470
5476
ПЕЈЧИЋ ДАРКО
02.01.1991
Јагодина
Записничар /МВ
Поморавски
500
471
478
ПЕНДИЋ ВЛАДО
04.02.1950.
Београд
Контролор
Београд
500
472
474
ПЕНДИЋ ИВАН
11.06.1980.
Београд
Судија
Београд
500
473
3866
ПЕРЕНДИЈА МИРКО
11.04.1980.
Нова Пазова
Судија
Сремски
500
474
2477
ПЕРИШИЋ БОЈАН
30.09.1986.
Крушевац
Судија
Расински
500
475
21704
ПЕРИШИЋ ЖЕЉКО
16.05.1994
Мајданпек
Записничар /МВ
Борски
500
476
4556
ПЕРИШИЋ МИЛОШ
20.07.1992
Записничар /МВ
Борски
500
477
14436
ПЕРОВИЋ СТРАХИЊА
26.04.1988.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
478
3958
ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
27.04.1988.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
479
6333
ПЕТКОВИЋ СТЕФАН
25.04.1993.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
480
2961
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
23.10.1975.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
481
14637
ПЕТРОВИЋ ВАСИЛИЈА
25.05.1968
Записничар /МВ
Јабланички
482
3844
ПЕТРОВИЋ ДАВОР
21.12.1983.
Алибунар
Судија
Јужнобанатски
483
5913
ПЕТРОВИЋ ДАРКО
21.03.1985
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
484
11856
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
22.08.1964
Куршумлија
Записничар /МВ
Топлички
485
18961
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
29.09.1987
Власотинце
Записничар /МВ
Јабланички
486
20882
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
13.02.1994.
Бања Ковиљача
Записничар/МВ
Мачвански
500
487
8189
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
11.12.1993.
Рача Крагујев.
Судија
Шумадијски
500
488
8209
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
27.05.1991.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
489
1440
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
24.03.1986.
Ваљево
Судија
Колубарски
500
490
3898
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
22.07.1957.
Рача Крагујев.
Контролор
Шумадијски
500
491
15936
ПЕТРОВИЋ ИВИЦА
29.09.1985.
Краљево
Судија
Рашки
500
492
886
ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦА
21.07.1955.
Власотинце
Контролор
Јабланички
500
493
6297
ПЕТРОВИЋ ЛУКА
20.06.1994.
Ниш
Судија
Нишавски
500
500
500
494
19034
ПЕТРОВИЋ МАЈА
13.05.1986
Велика Плана
Записничар /МВ
Подунавски
495
488
ПЕТРОВИЋ МИОМИР
28.03.1947.
Лесковац
Инструктор
Јабланички
500
496
9319
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
03.12.1993.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
497
19059
ПЕТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
28.07.1979
Крагујевац
Записничар /МВ
Шумадијски
500
498
7078
ПЕТРОВСКИ СЛАЂАН
05.08.1991.
Бор
Судија
Борски
500
499
2956
ПЕШИЋ МАРКО
17.09.1984.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
500
6953
ПЕШИЋ МИЛОШ
02.08.1990.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
501
5915
ПИЉИЋ РИСТО
22.12.1948
Каћ
Записничар /МВ
Нови Сад
502
4794
ПОЉАК БРАНКА
05.11.1950
Панчево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
503
3871
ПОПОВ ЗОРАН
20.01.1982.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
504
479
ПОПОВ СТЕВАН
19.01.1947.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
500
505
6414
ПОПОВИЋ МАРИЈА
13.05.1981.
Београд
Судија
Београд
500
506
3288
ПОПОВИЋ НЕБОЈША
14.06.1976.
Земун
Судија
Београд
500
507
14264
ПОПОВИЋ УРОШ
09.10.1996
Нова Варош
Записничар /МВ
Златиборски
500
508
6103
ПРИБАКОВИЋ ВЛАДИМИР
26.05.1983.
Краљево
Контролор
Рашки
500
509
3884
ПРОДАНОВИЋ ДОБРИЦА
22.07.1957.
Бор
Контролор
Борски
500
510
3339
ПРШИЋ ЗОРИЦА
16.04.1972
Горњи Милановац
Записничар /МВ
Моравички
500
511
3865
ПУЗОВИЋ БРАНКО
09.05.1954
Пријепоље
Записничар /МВ
Златиборски
512
2490
ПУРИЋ ДУШАН
01.10.1973.
Београд
Судија
Београд
500
513
1137
РАДАКОВИЋ БРАНКО
15.11.1987.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
514
3061
РАДАНОВИЋ СВЕТОЗАР
17.01.1959.
Чуруг
Контролор
Јужнобачки
515
21424
РАДЕНКОВИЋ ЈЕЛЕНА
04.02.1994
Записничар /МВ
Јужнобанатски
516
8644
РАДИЋ ИВАНА
25.11.1989
Београд
Записничар /МВ
Београд
500
517
11518
РАДИЋ ЈЕЛЕНА
30.01.1995.
Београд
Судија
Београд
500
518
8645
РАДИЋ МИРЈАНА
10.11.1991
Београд
Записничар /МВ
Београд
500
519
3902
РАДОВАНОВ ВЕЛИМИР
19.04.1984.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
520
9904
РАДОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
03.05.1981
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
521
5436
РАДОВАНОВИЋ СТЕФАН
05.12.1990.
К.Митровица
Судија
Косово и Метохија
500
522
3495
РАДОВИЋ ВЛАДИМИР
17.08.1979
Раља
Записничар /МВ
Београд
500
523
1519
РАДОЈЧИЋ МИЛОШ
30.04.1985.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
524
12800
РАДОМИРОВИЋ МАРКО
29.11.1991
Записничар /МВ
Браничевски
500
525
6403
РАДОСАВЉЕВИЋ ВУКАШИН
22.03.1988.
Ваљево
Судија
Колубарски
500
526
6649
РАДОСАВЉЕВИЋ
СЛОБОДАН
17.07.1981
Бољевац
Записничар /МВ
Зајечарски
500
527
22076
РАДОЧАЈ НИКОЛА
07.05.1995.
Суботица
Судија
Севернобачки
528
3510
РАДУЛОВИЋ ИВАН
16.01.1992.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
529
2488
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
15.09.1981.
Београд
Судија
Београд
500
530
441
РАЈИЋ МИРКО
01.08.1965.
Београд
Судија
Београд
500
531
2954
РАЈКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
01.11.1979.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
532
3875
РАКАШЋАН НИКОЛА
22.10.1984
Долово
Судија
Јужнобанатски
500
533
443
РАКИЋ МИЛАН
12.01.1959.
Ниш
Контролор
Нишавски
500
534
13746
РАКИЋЕВИЋ ИВКО
01.04.1991.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
535
5429
РАЛИЋ АЛЕКСАНДАР
11.06.1988.
К. Митровица
Судија
Косово и Метохија
500
536
15996
РАНГЕЛОВ ЉУПЧЕ
29.04.1963.
Топола
Записничар/МВ
Шумадијски
500
537
5948
РАНЂЕЛОВИЋ АНА
09.02.1987
Неготин
Записничар /МВ
Борски
500
538
22506
РАНЂЕЛОВИЋ ВЕЉКО
09.03.1985
Неготин
Записничар /МВ
Борски
500
539
5829
РАНКОВИЋ МАРИЈАНА
22.04.1992.
Београд
Судија
Београд
500
540
5921
РАТКОВИЋ СНЕЖАНА
08.02.1995
Велика Плана
Записничар /МВ
Подунавски
541
3901
РАЧИЋ ЈАКОВ
29.05.1980.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
542
471
РАЧИЋ МАРКО
17.10.1974.
Црвенка
Судија
Западнобачки
500
543
19765
РЕЉИН ГОРАН
21.06.1991
Записничар /МВ
Јужнобачки
544
497
РЕПИЈА МИЛАН
10.05.1961.
Елемир
Контролор
Средњебанатски
545
922
РЕХАК ЈУЛИЈАН
04.11.1958
Суботица
Записничар /МВ
Севернобачки
546
24116
РИЗВАН КЕМАЛ
08.04.1965
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
547
3984
РИЛАК АЛЕКСАНДАР
25.04.1983.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
548
3869
РИСТИЋ ГОРАН
11.06.1982.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
500
549
8912
РИСТИЋ ЈОВАН
26.12.1990.
Нови Бечеј
Судија
Средњебанатски
550
1703
РИСТИЋ ЈОВАНА
24.10.1989.
Књажевац
Судија
Зајечарски
500
551
11428
РИСТИЋ НЕМАЊА
10.06.1987.
Блаце
Судија
Топлички
500
552
3991
РОДИЋ МИЛОРАД
23.04.1955.
Бачка Паланка
Контролор
Јужнобачки
500
553
9475
САВИЋ БРАНКО
01.08.1969
Краљево
Записничар /МВ
Рашки
500
554
22116
САВИЋ ВУКОСАВ
16.08.1993
Крушевац
Записничар /МВ
Расински
500
555
3943
САВИЋ ДИМИТРИЈЕ
15.05.1986.
Краљево
Судија
Рашки
500
556
2494
САВИЋ ЗЛАТАН
29.01.1983.
Београд
Судија
Београд
500
557
1366
САВИЋ СЛАВКО
05.04.1981.
Каћ
Судија
Нови Сад
500
558
451
САВКОВИЋ МИЛАН
14.11.1960.
Крагујевац
Контролор
Шумадијски
500
559
24115
САВКОВИЋ МИЛОРАД
22.10.1952
Јаша Томић
Записничар /МВ
Средњебанатски
560
5909
САВКОВИЋ НИКОЛА
05.09.1990
Чачак
Записничар /МВ
Моравички
500
561
6425
САЈИЋ МАРКО
15.05.1991.
Београд
Судија
Београд
500
562
3349
САНДО ДАНИЈЕЛА
21.07.1989.
Чачак
Судија
Моравички
500
563
3946
СВЕТОЗАРЕВИЋ ДЕЈАН
01.06.1975.
Крагујевац
Судија
Шумадијски
500
564
9418
СЕВИЋ ТАМАРА
25.04.1996.
Ниш
Судија
Нишавски
500
565
1292
СЕКУЛИЋ МАРКО
04.01.1988.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
566
432
СЕКУЛИЋ МИЛИВОЈ
18.11.1961.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
500
567
3982
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
25.12.1980
Бољевац
Записничар /МВ
Зајечарски
500
568
22274
СИМОНОВИЋ ЕМИЛ
27.09.1957
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
569
3973
СИМОНОВСКИ ДРАГАН
29.02.1960.
Бор
Контролор
Борски
500
570
18067
СИМУНОВИЋ ДРАГАН
17.11.1958
Записничар /МВ
Сремски
500
571
10257
СИНЂИЋ ЧЕДОМИР
03.07.1992.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
500
572
20883
СЈЕКЛОЋА ЛАЗАР
03.08.1996.
Бања Ковиљача
Судија
Мачвански
500
573
16798
СЈЕКЛОЋА МИОДРАГ
09.12.1966
Бања Ковиљача
Записничар /МВ
Мачвански
500
574
14415
СКУБАН БОРИС
27.03.1992.
Врбас
Судија
Јужнобачки
500
575
1825
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЧЕДОМИР
11.10.1953
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
576
434
СМИЉАНИЋ ВЛАДИМИР
07.11.1964.
Апатин
Контролор
Западнобачки
577
3980
СПАСИЋ ДЕЈАН
05.12.1986.
Ниш
Судија
Нишавски
500
500
578
24131
СПАСИЋ МАРКО
18.01.1993
Качарево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
579
7301
СПАСИЋ САША
05.07.1971
Уб
Записничар /МВ
Колубарски
500
580
482
СТАКИЋ ЖИВАН
14.04.1949.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
500
581
2467
СТАМЕНИЋ ЖЕЉКО
07.03.1979.
Аранђеловац
Судија
Шумадијски
500
582
22548
СТАМЕНКОВИЋ БОРА
03.09.1960
Житорађа
Записничар /МВ
Топлички
500
583
3976
СТАМЕНКОВИЋ МАЈА
09.02.1987.
Бор
Судија
Борски
500
584
3975
СТАМЕНКОВИЋ МИЛИЦА
09.08.1983.
Бор
Судија
Борски
500
585
2493
СТАМЕНКОВИЋ МИОДРАГ
16.05.1973.
Обреновац
Судија
Београд
500
586
5475
СТАМЕНКОВИЋ СТЕФАН
23.05.1991.
Јагодина
Судија
Поморавски
500
587
3852
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛАН
18.12.1975.
Београд
Контролор
Београд
500
588
862
СТАНКОВ ДУШКО
18.04.1971.
Београд
Контролор
Београд
500
589
2916
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
05.09.1991.
Ниш
Судија
Нишавски
500
590
3044
СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
26.03.1982.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
591
11211
СТАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА
31.08.1996
Записничар /МВ
Борски
592
8751
СТАНКОВИЋ ЈОВАНА
23.11.1983.
Краљево
Судија
Рашки
500
593
8361
СТАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
16.10.1962
Пожаревац
Записничар /МВ
Браничевски
500
594
24203
СТАНКОВИЋ НИКОЛА
08.12.1995
Лесковац
Записничар /МВ
Јабланички
500
595
9739
СТАНКОВИЋ ПЕТАР
25.02.1995.
Врање
Судија
Пчињски
596
10063
СТАНКОВИЋ САША
19.12.1969
Записничар /МВ
Топлички
500
597
9445
СТАНКОВИЋ ТОМА
04.09.1996.
Алексинац
Записничар/МВ
Нишавски
500
598
4005
СТАНКОВСКИ АЛЕКСАНДАР
02.02.1983.
Омољица
Судија
Јужнобанатски
500
599
4004
СТАНКОВСКИ ДРАГИША
26.07.1984.
Омољица
Судија
Јужнобанатски
500
600
422
СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН
17.04.1962.
Нови Сад
Контролор
Нови Сад
500
601
1702
СТАНОЈЕВИЋ МАРИНА
01.11.1987.
Књажевац
Судија
Зајечарски
500
602
8440
СТАНОЈЕВИЋ МАРКО
13.09.1994.
Врање
Судија
Пчињски
603
1181
СТАНОЈЕВИЋ САНДРА
22.07.1988.
Земун
Судија
Београд
500
604
8663
СТАНОЈЛОВИЋ НИКОЛА
24.12.1990
Обреновац
Записничар /МВ
Београд
500
605
4880
СТЕВАНИЋ ЈОВАНА
01.08.1990.
Каћ
Судија
Нови Сад
500
606
5938
СТЕВАНОВ МИРЈАНА
20.08.1949
Нови Сад
Записничар /МВ
Нови Сад
500
607
5144
СТЕВАНОВИЋ АНЂЕЛА
24.11.1994
Јагодина
Записничар /МВ
Поморавски
500
608
19259
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
13.03.1984
Блаце
Записничар /МВ
Топлички
500
609
6395
СТЕВАНОВИЋ ФИЛИП
28.07.1991.
Пожаревац
Судија
Браничевски
500
610
3837
СТЕФАНОВИЋ ДАРКО
08.07.1985.
Земун
Судија
Београд
500
611
19951
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
26.06.1956.
Врање
Контролор
Пчињски
612
1505
СТЕФАНОВИЋ МАРИЈАН
28.11.1985.
Лесковац
Судија
Јабланички
613
14087
СТИПАНОВИЋ ДУШАН
31.01.1956
Бајмок
Записничар /МВ
Севернобачки
614
2447
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР
11.06.1966.
Лесковац
Контролор
Јабланички
615
22507
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
19.10.1975
Бор
Записничар /МВ
Борски
616
9697
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
20.11.1994
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
617
889
СТОЈАНОВИЋ ЛАЗАР
09.11.1955.
Власотинце
Контролор
Јабланички
500
618
4366
СТОЈАНОВИЋ ЛАЗАР
09.11.1991.
Крушевац
Судија
Расински
500
619
11861
СТОЈАНОВИЋ МИХАЈЛО
03.10.1994.
Нови Сад
Судија
Нови Сад
500
500
500
620
21638
СТОЈАНОВИЋ СИНИША
10.07.1970
Записничар /МВ
Јужнобанатски
621
21637
СТОЈАНОВСКИ ТОМИСЛАВ
18.04.1948
Записничар /МВ
Јужнобанатски
622
22080
СТОЈИЛКОВИЋ ИВИЦА
12.01.1982.
Врање
Контролор
Пчињски
500
623
18965
СТОЈИЉКОВИЋ ВУК
13.12.1995.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
624
3944
СТОЈИЉКОВИЋ ИВАН
21.07.1987.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
625
6602
СТОЈИЉКОВИЋ ПАВЛЕ
04.08.1994.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
626
3989
СТОЈКОВ БОГОЉУБ
15.09.1949
Качарево
Записничар /МВ
Јужнобанатски
627
5411
СТОЈКОВИЋ БОЈАН
05.08.1983.
Лапово
Судија
Шумадијски
628
3934
СТОЈКОВИЋ ДЕЈАН
19.01.1988.
Радинац
Судија
Подунавски
629
452
СТОЈКОВИЋ ДУШАН
16.03.1979.
Ниш
Судија
Нишавски
630
8763
СТОЈКОВИЋ НИКОЛА
22.05.1995
Записничар /МВ
Зајечарски
631
3501
СТОЈКОВСКИ БОШКО
23.08.1971
Раља
Записничар /МВ
Београд
632
21507
СТОШИЋ АНЂЕЛА
31.05.1996.
Владичин Хан
Судија
Пчињски
633
19710
СТОШИЋ МАРКО
02.09.1997.
Зајечар
Судија
Зајечарски
634
18610
ТАПАВИЧКИ ЈЕЛЕНА
04.01.1973
Записничар /МВ
Средњебанатски
635
4625
ТАРАЈИЋ ДАВОР
11.01.1990.
Панчево
Судија
Јужнобанатски
636
3916
ТАСИЋ ВОЈИСЛАВ
12.10.1950
Врање
Записничар /МВ
Пчињски
637
10067
ТАСИЋ ИВИЦА
11.11.1974
Житорађа
Записничар /МВ
Топлички
500
638
6474
ТАСИЋ МИЛАН
27.05.1991
Књажевац
Записничар /МВ
Зајечарски
500
639
19035
ТАСИЋ НИКОЛА
05.12.1996.
Ниш
Судија
Нишавски
500
640
469
ТАСИЋ СЛОБОДАН
28.06.1967.
Лесковац
Контролор
Јабланички
500
641
20981
ТАТИЋ НЕБОЈША
03.10.1993.
Суботица
Судија
Севернобачки
642
23685
ТЕПАВАЦ ДЕЈАН
18.10.1988
Инђија
Записничар /МВ
Сремски
500
643
3981
ТЕПАВЧЕВИЋ БОЈАН
22.09.1984.
Чачак
Судија
Моравички
500
644
6400
ТЕПАВЧЕВИЋ ГОРАН
12.03.1987.
Чачак
Судија
Моравички
500
645
7861
ТЕСЛИЋ НЕМАЊА
19.09.1986.
Пригревица
Судија
Западнобачки
646
426
ТИЈАНИЋ ЗОРАН
28.11.1961.
Железник
Контролор
Београд
647
8771
ТОДОРОВ МАРКО
21.04.1996.
Зајечар
Судија
Зајечарски
648
3972
ТОДОСИЈЕВИЋ БОЖИДАР
22.04.1959.
Јагодина
Контролор
Поморавски
500
649
4423
ТОКАЛИЋ САША
25.09.1984.
Краљево
Судија
Рашки
500
650
8085
ТОКИЋ СТЕВАН
30.03.1988.
Кикинда
Судија
Севернобанатски
500
651
20721
ТОМАНОВИЋ ВИТОРИО
09.07.1990.
Београд
Судија
Београд
500
652
18098
ТОМОВИЋ ЂОРЂЕ
03.01.1995
Записничар /МВ
Рашки
500
653
8706
ТОШИЋ ИВАН
05.04.1983
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
654
14157
ТОШИЋ ЈЕЛЕНА
29.03.1997.
Зајечар
Судија
Зајечарски
500
655
7144
ТОШКОВИЋ ВЕЛИМИР
25.07.1989.
Нова Пазова
Судија
Сремски
500
656
238
ТРАИЛОВИЋ ГОРАН
24.09.1974
Смедерево
Записничар /МВ
Подунавски
657
3517
ТРАЈАНОВИЋ МИЛОШ
25.01.1989.
Београд
Судија
Београд
500
658
22081
ТРАЈКОВИЋ МИЛАН
22.04.1981.
Врање
Контролор
Пчињски
500
659
1364
ТРИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
01.05.1980.
Бешка
Судија
Сремски
500
660
18476
ЋЕРАНИЋ УРОШ
22.11.1996.
Лесковац
Судија
Јабланички
661
2483
ЋИРИЋ ГОРАН
04.04.1971
Лозница
Записничар /МВ
Мачвански
500
500
500
500
500
500
500
662
4013
ЋИРКОВИЋ БРАНИСЛАВ
03.07.1985.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
663
2485
ЋОСИЋ ИГОР
09.04.1970
Шабац
Записничар /МВ
Мачвански
500
664
7044
ЋОСИЋ МИЛОШ
04.12.1989.
Јабука
Судија
Јужнобанатски
500
665
24204
УРООШЕВИЋ ТАМАРА
06.11.2013
Лесковац
Записничар /МВ
Јабланички
500
666
6776
УРОШЕВ ФИЛИП
02.01.1989.
Томашевац
Судија
Средњебанатски
500
667
5102
УРУКАЛО МАРКО
17.11.1991
Футог
Записничар /МВ
Нови Сад
668
431
ФАБИЈАН МАРТОН
22.04.1960.
Панчево
Контролор
Јужнобанатски
669
19768
ФАЈКА ЖУЖАНА
10.04.1987
Записничар /МВ
Севернобанатски
670
24099
ФИЛИПОВИЋ ЖИВОЈИН
17.03.1966
Записничар /МВ
Топлички
671
14040
ФРАНЦУЗ ЈОВИЦА
07.04.1965
Записничар /МВ
Јужнобанатски
672
5918
ФУНТУЊЕРОВИЋ МИЛАН
22.02.1985.
Бор
Судија
Борски
500
673
10103
ХАЏИЋ АЛЕКСАНДАР
08.07.1988.
Блаце
Судија
Топлички
500
674
23862
ХРУБИК ЈАН
16.07.1992
Каћ
Записничар /МВ
Нови Сад
675
11872
ЦАКИЋ ЛУКА
17.10.1993.
Ниш
Судија
Нишавски
500
676
12940
ЦВЕЈИЋ ВАЊА
12.05.1996.
Лозница
Судија
Мачвански
500
677
3956
ЦВЕЈИЋ МИРОЉУБ
11.05.1978.
Куршумлија
Судија
Топлички
500
678
12934
ЦВЕЈИЋ НИНОСЛАВА
16.12.1994.
Лозница
Судија
Мачвански
500
679
4195
ЦВЕТИЋ ВАСИЛИЈА
03.03.1991.
Инђија
Судија
Сремски
500
680
769
ЦВЕТИЋАНИН АЛЕКСАНДАР
12.10.1973.
Земун
Судија
Београд
500
681
1508
ЦВЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
13.03.1991.
Лесковац
Судија
Јабланички
682
20299
ЦВЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
24.07.1994.
Алексинац
Записничар/МВ
Нишавски
500
683
6422
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
12.04.1953
Београд
Записничар /МВ
Београд
500
684
854
ЦВЕТКОВИЋ ДУШАН
19.10.1979.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
685
13929
ЦВЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА
17.06.1974.
Крагујевац
Контролор
Шумадијски
500
686
6410
ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН
29.06.1993.
Ниш
Судија
Нишавски
500
687
22271
ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН
09.08.1995
Смед.Паланка
Записничар /МВ
Подунавски
688
3983
ЦВЕТКОВИЋ МАРКО
19.06.1986.
Ниш
Судија
Нишавски
500
689
2458
ЦВЕТКОВИЋ МИЛИЦА
17.06.1981.
Лесковац
Судија
Јабланички
500
690
2479
ЦВРКОТИЋ БОБАН
08.02.1970.
Прибој
Судија
Златиборски
500
691
23444
ЦВРКОТИЋ НАТАЛИЈА
22.02.1993
Прибој
Записничар /МВ
Златиборски
500
692
3904
ЦЕПАНЧИЋ ЛАЗАР
04.04.1947
Петроварадин
Записничар /МВ
Нови Сад
500
693
21705
ЦОЈКИЋ ДЕЈАН
22.11.1989.
Бор
Судија
Борски
500
694
857
ЦРЊАНСКИ ЗДРАВКО
03.07.1976.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
695
13164
ЧАБАИ МАРКО
29.06.1993.
Црвенка
Судија
Западнобачки
696
8507
ЧЕЈОВИЋ-КАРАН ЈОВАНА
18.02.1981.
Београд
Контролор
Београд
500
697
1202
ЧЕТИЋ ДИЈАНА
24.10.1988.
Зрењанин
Судија
Средњебанатски
500
698
3862
ЧИЗМИЋ САУД
10.02.1961.
Прибој
Контролор
Златиборски
500
699
12953
ЧОРДАРОВ ЈОВАНА
12.02.1994
Записничар /МВ
Јужнобачки
700
13990
ЧУБРИЛО СРЂАН
18.04.1992
Записничар /МВ
Јужнобанатски
701
4026
ЏАЈИЋ МИЛИЦА
21.10.1984.
Судија
Јужнобачки
702
18595
ШАВИЈА МИТАР
10.08.1994
Записничар /МВ
Средњебанатски
703
5327
ШАНТРИЋ ТЕОДОРА
25.04.1991.
Судија
Београд
Бачка Паланка
Београд
500
500
500
500
704
3942
ШЕКУЛАРАЦ МАРКО
29.04.1986.
Краљево
Судија
Рашки
500
705
4027
ШЕШУМ ПЕРО
14.06.1985.
Бачка Паланка
Судија
Јужнобачки
500
706
13087
ШЉУКИЋ МАРКО
11.06.1975
Записничар /МВ
Западнобачки
707
12096
ШОРАК ФИЛИП
26.03.1996.
Београд
Судија
Београд
708
21427
ШЋЕПАНОВИЋ МИЉАН
16.09.1992
Ужице
Записничар /МВ
Златиборски
709
4511
ШУЉАГИЋ МИОДРАГ
21.11.1969
Нова Варош
Записничар /МВ
Златиборски
500
500
Закључно са редним бројем 709.
НАПОМЕНА:
Обавези уплате годишње чланарине за текућу календарску годину не подлежу
новорегистроване судије (годишња чланарина је садржана у износу за
регитрацију нових судија)
Download

заједница судија и контролора рукометног савеза србије