Download

1. Definujte pojem grafu. Z čeho se skládá? Neorientovaným grafem