R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prezime i ime
Lajko Florian
Sarka Aron
Nješe Žolt
Mirkov Aleksandar
Siveri Balaž
Varga Nađ Lenard
Čolid Zoltan
Miljkovid Zoran
Kormoš Čongor
Kemenj Atila
Henčar Levente
Mihaljevid Nikola
Purda Mark
Kanjo Andor
Gemeri David
Marton Zoltan
Nerid Siniša
Anđelid Nemanja
Černiček Ervin
Apro Adam
Lazid Jovan
Žoldoš Sebastian
Laslo Andor
Kurnjak Šandor
Stojanovid Miloš
Černiček Edvin
Bederka Kornel
Roža Viktor
Gajid Žarko
Kiš Levente
Škola
Medicinska srednja škola
Politehnička škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Hemijsko-tehnološka škola
Ekonomska srednja škola
Medicinska srednja škola
Politehnička škola
Ekonomska srednja škola
Medicinska srednja škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Medicinska srednja škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Muzička škola Subotica
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Hemijsko-tehnološka škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Muzička škola Subotica
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Ekonomska srednja škola
Ekonomska srednja škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Razred
2
2
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
2
3
4
2
3
3
4
3
2
3
4
3
3
4
3
2
1
1
Zbir bodova
46
44
43,97
43,83
43,39
43
43
43
43
43
43
42,5
42,16
42
42
41,6
41,5
41,31
41,25
41
40,97
40,97
40,95
40,74
40,69
40,2
40,17
40,03
40
40
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Dokid Ivan
Mihalovid Dominik
Repaš Zoltan
Vengrin Arpad
Gal Edvard
Šafranj David
Žoldoš Kristian
Maduš David
Sep Jožef
Tot Viktor
Tapai Mark
Nenčid Vladimir
Baliž Mark
Kadvanj Gergelj
Martinovid Nikša
Lendvai David
Purucki Zoltan
Konc Adam
Majoroš Norbert
Kiš Antonio
Bošnjak Daniel
Bošnjak Ištvan
Poša Tamaš
Stoiljkovid Denis
Živkov Branislav
Unid Miloš
Varga Patrik
Malecki Srđan
Juskan Viktor
Maduš Mikloš
Amidžid Jovan
Ekonomska srednja škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Hemijsko-tehnološka škola
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Hemijsko-tehnološka škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Muzička škola Subotica
Ekonomska srednja škola
Gimnazija "Svetozar Markovid"
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
4
4
3
2
40
40
40
40
40
40
40
40
39,98
39,79
39,78
39,75
39,71
39,58
39,55
39,42
39,35
39,18
39,13
38,99
38,78
38,74
38,66
38,5
38,5
38,36
38,32
38,3
38,3
38,22
38,2
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Đere Sabolč
Mijatovid Marko
Janoši Tamaš
Sakač Abel
Draškovid Matija
Pajin Dušan
Kapa Božo
Kneževid Milan
Stefanovid Nikola
Nikolid Darko
Lučid Milan
Vika Stefan
Purda Bertold
Langbajn Leonard
Sabo Atila
Šasivarevid Edvard
Berid Petar
Nenadid Aleksa
Dudaš Ivan
Banski Denis
Danka Roland
Gemeri Ištvan
Poborai Erš
Stoisavljevid Aleksandar
Teleki Artur
Aksin Nenad
Cupad Danijel
Kiš Endre
Miles Joshua
Mitrovid Zoran
Njiradi Šandor
Muzička škola Subotica
Hemijsko-tehnološka škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Medicinska srednja škola
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Ekonomska srednja škola
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Medicinska srednja škola
Politehnička škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Medicinska srednja škola
Ekonomska srednja škola
Medicinska srednja škola
Politehnička škola
Politehnička škola
Hemijsko-tehnološka škola
Medicinska srednja škola
4
1
1
2
1
4
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
3
2
2
3
3
4
1
1
3
1
1
2
37,99
37,99
37,97
37,92
37,88
37,85
37,83
37,81
37,71
37,67
37,53
37,52
37,43
37,36
37,33
37,29
37,25
37,24
37,19
37,05
36,91
36,91
36,9
36,89
36,73
36,69
36,69
36,68
36,62
36,62
36,54
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Kočiš Norbert
Ristid Siniša
Eper Norbert
Šomođi Ronald
Savid Zoran
Remete David
Hajder Miloš
Šuranji Bence
Aškovid Marko
Draškovid Dositej
Kerekeš Tamaš
Majlat Kornel
Pašalid Aleksandar
Eri Mate
Krmar Milivoj
Koriž Lajoš
Tot Kristian
Egete Adam
Balint Čaba
Major Adam
Đere Daniel
Žmukid Danilo
Doskoč Zoltan
Nikolid Marjan
Živanovid Dalibor
Čanji Roland
Čabai Henrik
Savid Nikola
Bak Ferenc
Varga Arpad
Der Lajoš
Politehnička škola
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Ekonomska srednja škola
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Politehnička škola
Politehnička škola
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
1
1
3
4
3
1
2
2
3
3
2
4
1
1
3
2
4
2
3
2
4
2
4
1
4
3
2
3
1
2
3
36,38
36,13
36,05
36
35,91
35,79
35,74
35,61
35,58
35,51
35,5
35,44
35,29
35,24
35,09
34,95
34,81
34,67
34,58
34,58
34,53
34,51
34,39
34,38
34,25
34,25
34,17
34,09
33,88
33,83
33,83
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Puškaš Kristian
Boka Oliver
Stojšid Milan
Mihalec Tamaš
Sretenovid Miloš
Kerekeš Arnold
Mate Dominik
Kemiveš Konrad
Fenjveši Roland
Labus Stefan
Kucor Dejan
Mikloš Čongor
Bečei Jožef
Cirok Bojan
Kavai Aron
Antunid Igor
Husak Tamaš
Ador Arnold
Faluši Leo
Banski Daniel
Kiš Atila
Novak Arnold
Hariš Nemanja
Biro Lehel
Varga Kornel
Tot Krištof
Zelenka Zalan
David Dominik
Pastor Zoltan
Čeke Ignac
Kuntič Lehel
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Muzička škola Subotica
Medicinska srednja škola
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Gimnazija "Svetozar Markovid"
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Hemijsko-tehnološka škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Politehnička škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Ekonomska srednja škola
Medicinska srednja škola
Muzička škola Subotica
Gimnazija za talentovane učenike “Deže Kostolanji”
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Politehnička škola
Ekonomska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
3
2
3
1
3
2
1
1
2
2
2
4
2
1
1
1
2
2
1
4
3
33,83
33,83
33,8
33,72
33,71
33,67
33,65
33,58
33,55
33,53
33,42
33,41
33,41
33,38
33,34
33,25
33,25
33,21
33,2
33
32,92
32,83
32,81
32,68
32,63
32,58
32,31
32,13
32,06
31,97
31,92
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Stanadev Vojislav
Stevovid Radovan
Urfi Zoltan
Bečei Nandor
Topar Alen
Vince Mario
Malecki Dragan
Gajdoš Kristian
Ivid Igor
Stamenkovid Bogdan
Šeševid Milan
Šebek Mark
Horvat Šandor
Kantor Vladimir
Nemeš Arnold
Šuranji Huba
Atanaskovid Nenad
Tot Armin
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Medicinska srednja škola
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
Tehnička škola "Ivan Sarid"
1
1
3
1
3
2
3
2
1
3
1
1
2
1
4
4
1
3
31,79
31,78
31,71
31,62
31,45
31,29
31,02
30,89
30,83
30,75
30,73
30,67
29,75
29,36
28,98
28,98
28,97
28,51
Download

Primljeni dečaci.