Group
Code
Designation
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
52
Aparati za anesteziju
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
72
Aparati za dijalizu
95
Specijalizovani radiološki aparati
95
Specijalizovani radiološki aparati
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
93
Klasična rendgen oprema
64
APARATI ZA LABORATORIJU
72
Aparati za dijalizu
84
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
67
Centrifuge
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
General
(Ostala) /
Specific
(Cilnaj)
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
Device
Designation
Code
1
Adaptometar
2
Aglutinoskop
3
Agregometar
4
Analitička vaga (električna)
5
Analizator gasova u krvi
6
Amnioskop
7
Analizator laktata
8
Anamoskop
9
Anareobna posuda
10
Anesteziološki aparat sa pulmonatom
12
Antidekubitusni madrac
13
Aparat za merenje koncentracije hemoglobina
15
Aparat za acetatnu hemodijalizu
16
Aparat za angiografiju (digitalnil)
17
Aparat za angiografiju sa C rukom za intervencije
18
Aparat za automatsko bojenje tkiva
20
Aparat za automatsko imunobojenje
21
Aparat za automatsko razvijanje RTG filma
22
Aparat za automatsku procenu bakterijske osetljivosti
23
Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu
24
Aparat za brahio terapiju
25
Aparat za bronhoprovokacijski test
26
Aparat za brzu identifikaciju bakterija i merenje
osetljivosti
27
Citocentrifuga
28
Aparat za citofluorometriju
30
Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
31
Aparat za dijatermiju
33
Aparat za dijadinamičke struje
83
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
73
83
APARATI ZA UROLOGIJU
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
72
Aparati za dijalizu
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
73
59
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
95
Specijalizovani radiološki aparati
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
75
83
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
89
Aparati za neurohirurgiju
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
34
Aparat za dijadinamičke struje (portabl)
35
Aparat za ekstrakorporalni krvotok
36
Aparat za elektroforezu
37
Aparat za elektrolitotripsiju
39
Aparat za foto-fang stimulaciju
40
Aparat za galvanske struje
41
Aparat za hemofiltraciju
43
Aparat za imunoelektroforezu
44
Aparat za indirektnu kalorimetriju
45
Aparat za interferentne struje
49
Aparat za invazivni monitoring (TA,puls,EKG,O2, CO2)
50
Aparat za ispiranje operacionog polja pod pritiskom
52
Aparat za kapilarnu elektroforezu
53
Aparat za kompjutersku detekciju mikobakterija
54
Aparat za kontinuirano pasivno pokretanje zglobova
55
Aparat za kortikalnu elektrostimulaciju
56
Aparat za koznu termoterapiju
57
Aparat za krioprezervaciju
59
Aparat za jonoforezu
60
Aparat za magnetnu rezonancu
61
Aparat za magnetoterapiju
62
Aparat za merenje kasnih potencijala
63
Aparat za merenje litijuma u telesnim tecnostima
64
Aparat za merenje minutnog volumena
65
Aparat za merenje plucnog difuznog kapaciteta
67
Aparat za merenje regionalnog moždanog protoka
71
Aparat za mikrotalasnu dijatermiju
72
Aparat za neurohiruršku stereotaksiju
73
Aparat za non stop EEG telemetriju sa video sistemom
74
Aparat za odreñivanje krvnih grupa
75
Aparat za of-lajn analizu EEG-a sa monitorom
PSIHIJATRIJU
72
Aparati za dijalizu
86
APARATI ZA HIRURGIJU
70
OSTALI APARATI
89
Aparati za neurohirurgiju
71
APARATI ZA NEFROLOGIJU I
HEMODIJALIZU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
84
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
70
OSTALI APARATI
83
59
84
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
72
Aparati za dijalizu
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
72
Aparati za dijalizu
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
62
APARATI ZA ORL
92
APARATI ZA UROLOGIJU
62
APARATI ZA ORL
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
77
Aparat za on lajn hemodiafiltraciju
78
Aparat za ozon
80
Aparat za otoakustičnuemisiju i auditivni evocirani
potencijali(OAE+BERA)
82
Aparat za perkutanu radiofrekventnu rizotomiju
83
Aparat za plazmaferezu
84
Aparat za pleuralnu drenžu
85
Aparat za površinsku radioterapiju
86
Aparat za pranje flaša
89
Aparat za pronaciju i supinaciju
91
Aparat za PUVA tretman
92
Aparat za radioterapijsku simulaciju
93
Aparat za razdvajanje ćelija elektroforezom
94
Aparat za registraciju evociranih potencijala
95
Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem
96
Aparat za rezanje metala
97
Aparat za radio imuno odreñivanje - RIA
100
Aparat za specijalnu hemodijalizu
101
Aparat za tečnu hromatografiju
103
Aparat za termoterapiju adenoma prostate
104
Aparat za testiranje vestibularnog nerva
106
Aparat za toplu i hladnu vodu
108
Aparat za ultrafiltraciju vazduha
109
Aparat za ultrazvučno čišćenje instrumenata
110
Aparat za ultrazvučnu elektrolitotripsiju
111
Aparat za ultrazvučnu sialotripsiju
112
Aparat za UVA radiaciju
113
Aparat za vensko-venski by pass
115
Aparat za visokonaponsku elektroforezu
116
Aparat za visokofrekventne struje
118
Aparat za Westernblott
119
Aparat za zatvaranje flaša
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
87
Autoklav
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
71
75
APARATI ZA NEFROLOGIJU I
HEMODIJALIZU
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
75
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
65
Biohemijski analizatori
65
Biohemijski analizatori
81
83
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
70
OSTALI APARATI
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
66
Brojači krvnih ćelija
66
Brojači krvnih ćelija
66
Brojači krvnih ćelija
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
80
APARATI ZA MEDICINU
RADA
67
Centrifuge
67
Centrifuge
67
Centrifuge
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
120
Artroskop
122
Aspirator (električni vakum)
123
Aspirator (mobilni)
125
Atomski apsorpcioni spektrofotometar
126
Audiometar
127
Audiometar (portabl)
128
Autoklav
129
Automat za zatvaranje
130
Automatska pipeta
131
Automatska vaga (do 1000 g)
132
Automatski aparat za peritonalnu dijalizu
133
Automatski gama brojač
135
Automatski kontrast injektor
136
Automatski koagulometar
139
Beta brojač
140
Biohemijski ne selektivni višekanalni analizator
141
Biohemijski selektivni višekanalni analizator
142
Biomikroskop sa aplanacionim tonometrom
143
Bioptron lampa
144
Aparat za ispirajuću dezinfekciju
145
Boca sa kiseonikom i maskama
146
Bodi pletismograf
147
Brojač kapi
148
Brojač krvnih ćelija (18 parametara)
149
Brojač krvnih ćelija (22 parametara)
150
Brojač krvnih ćelija (8 parametara)
152
Bronhijalni aspirator
154
Bukomer
155
Centrifuga
156
Centrifuga (10000-25000 o/min)
157
Centrifuga sa hlañenjem
67
Centrifuge
67
Centrifuge
67
Centrifuge
67
Centrifuge
92
APARATI ZA UROLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
95
Specijalizovani radiološki aparati
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
83
75
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
73
73
81
90
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA ULTRAZVUČNU
DIJAGNOSTIKU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
158
Centrifuga za ID kartice
159
Centrifuga za mikro hematokrit
160
Centrifuga za mikroploče
161
Centrifuga za različite veličine epruveta
163
Cistoskop
165
CO2 hirurški laser
166
CO2 inkubator
167
CO2 termostat
169
CT skener
170
Defibrilator
173
Aparat za demineralizaciju vode
174
Denzitometar
176
Dermatom sa dermabraderom
177
Dermatoskop
179
Destilator
180
Destilator vode (200 I/h)
181
Digestor
185
Digitalni termometar
186
Dinamometar
187
Dinamometar (portabl)
189
Dozimetar
190
Džeksonov direktoskop za decu
191
Džeksonov direktoskop za odrasle
192
EEG
195
EEG sa evociranim potencijalima
197
Egzoftalmometar
198
Ehokardiograf
199
EKG - višekanalni
200
EKG - jednokanalni
201
EKG - trokanalni
202
EKG monitor
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
62
APARATI ZA ORL
69
Aparati za patologiju
81
83
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
86
APARATI ZA HIRURGIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
77
Osnovna akušerska oprema
73
73
63
63
63
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
63
81
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
203
EKG sa poligrafom
204
EKG sa pulsnim oksimetrom (portabl)
206
Ekstruder
207
Električna bušilica
208
Električna mućkalica
209
Električni rezač
210
Električna testera za kosti i lobanju
211
Električni dermatom
214
Električni sistem za sečenje i bušenje kostiju
216
Elektro-neurograf
217
Elektroneurostimulator
218
Elektronistagmograf
219
Elektronski mikroskop
222
Elektroretinograf
223
Elektrostimulator (mobilni)
224
Elektrostimulator za intraoperativnu stimulaciju nerva
225
Elektrotonograf
226
ELISA procesor
227
Embrioskop
228
EMG
229
EMG sa evociranim potencijalima
230
Endovideo-gastroskop
231
Endovideo-holedohoskop
232
Endovideo-kolonoskop
233
Ergometar za merenje plućne funkcije
234
Rotacioni vakuum uparivač
239
Ezofago-gastro-duodenoskop
241
Facoemulsifikator
242
Faks kalibur
243
Fiberoptički bronhoskop
244
Poluautomatski koagulometar
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
81
83
83
75
75
75
75
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
77
Osnovna akušerska oprema
64
APARATI ZA LABORATORIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
86
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA HIRURGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
245
Fluorescentna lampa
248
Fotoaparat za mikrofotografije
249
Fotokolorimetar
250
Fotolaringoskop
251
Fotometar
252
Frakcioni kolektor
253
Frižider
254
Frizider sa zamrzivacem
255
Frižider za banku kostiju
256
Frižider za krv (za temp. od +4 do -2)
257
Frižider za leševe
258
Fundus kamera
259
Galvanska kada
260
Galvanska kada sa četiri ćelije
261
Gama brojač
262
Gama kamera (mobilna)
263
Gama kamera (univerzalna)
264
Gama kamera za celo telo (Whole body kamera)
265
Gasni hromatograf
266
Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom
268
Germicidna lampa
269
Germicidna lampa (mobilna)
270
Ginekološki sto
272
Glukometar
273
Grejač za infuzijske rastvore i krv
274
Grejač za krv
276
Habard kada
277
Hauba za kiseonik
279
Hemoksimetar
280
Hiperbarična komora
281
Hipotermički aparat
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
76
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
64
APARATI ZA LABORATORIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
81
81
83
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
79
Inkubatori
79
Inkubatori
79
Inkubatori
60
APARATI ZA
ENDOKRINOLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
80
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA MEDICINU
RADA
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
77
Osnovna akušerska oprema
80
APARATI ZA MEDICINU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
283
Hirurški sto za manje intervencije
284
Hirurški ultrasonicni aspirator
285
Hirursko povećalo ( binokularno sa hladnim svetlom)
286
Histeroskop
287
Hladna komora
288
Holter EEG
290
Holter monitor za EKG i puls
291
Holter monitor za krvnih pritisak
292
Holter monitoring kompjuter
293
Horizontalni mešač - protreskivač
294
Aparat za tankoslojnu hromatografiju
296
Impinger
297
Indirektni oftalmoskop sa lupom
298
Infracrvena (IC) lampa
300
Infuzijska kapaljka
301
Inhalator
302
Injektor
303
Inkubator
304
Inkubator (portabl)
305
Inkubator za intenzivnu negu
306
Insulinska pumpa
308
Introaortna balon pumpa
310
Istiskivač plazme
312
Izvor hladnog svetla
313
Jonometar
314
Jonometar za kalcijum,kalijum i natrijum
315
Kada za podvodnu masažu
317
Kapilaroskop
318
Kapnograf
319
Kardiotokograf
321
Katatermometar
RADA
86
63
81
APARATI ZA HIRURGIJU
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
63
76
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
84
84
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
70
OSTALI APARATI
60
APARATI ZA
ENDOKRINOLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
71
APARATI ZA NEFROLOGIJU I
HEMODIJALIZU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
69
Aparati za patologiju
86
APARATI ZA HIRURGIJU
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
322
Kateter za angioskopiju
324
Kavitron-ultrazvučni digestor
325
Keratometar
326
Kidalov aparat
327
Klima ureñaj
328
Koagulator (organski)
329
Koagulator toplim vazduhom
331
Kolono-sigmoido-rektoskop
332
Kolposkop
333
Komjuterizovani analizator za hemokulture
335
Komora sa laminarnim tokom za rad sa citostaticima
337
Komora za audiometriju
338
Komora za brojanje spermatozoida
339
Komora za kulturu mikobakterija
340
Komora za kulturu mikroaerofila i anaeroba
343
Komora za zastitu od radijacije
344
Kompjuter za planiranje radioterapije
350
Kontejneri za rastvore
351
Kontinuirani on-line monitor šećera u krvi
352
Kontrast injektor za spiralni skener
353
Krevet sa vagom
354
Krevet za davaoce krvi
355
Krevet za negu opekotina
356
Krioekstrator
358
Kriotom
360
Lampa (mobilna)
361
Lampa za fototerapiju
362
Lampa za operacionu salu sa satelitom
363
Lampa za operacionu salu sa satelitom i stalkom
364
Lampa za operacionu salu sa stalkom
365
Laparoskopska oprema sa sa TV setom
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
84
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
80
APARATI ZA MEDICINU
RADA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
95
Specijalizovani radiološki aparati
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
76
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
69
Aparati za patologiju
68
Mikroskopi
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
366
Laser
367
Laser (hirurski)
368
Laser sa dodacima za endoskopske operacije
371
Laserski suvi razvijač za RTG filmove
372
Ledomat
374
Linearni akcelerator za transkutansku terapiju
375
Liofilizator
376
Luks metar
377
Mašina za automatsko razvijanje RTG filma
378
Mamograf
382
Mašina za pranje laboratorijskog posuña
383
Mašina za susenje laboratorijskog posuña
385
Merač koncentracije kiseonika
386
Merač protoka
387
Merač specifične težine urina
388
Merač vršnog protoka
389
Mešač i vaga za uzimanje krvi
391
Magnetni mikser
392
Mikroskop (binokularni)
393
Mikroskop (fazno-kotrastni)
394
Mikroskop (fluorescentni)
395
Mikroskop (imunofluorescentni)
396
Mikroskop (invertni)
397
Mikroskop (kompjuterizovani)
399
Mikroskop sa fotokamerom
400
Mikroskop sa tamnim poljem
401
Mikrotom
402
Mikrotom (automatski)
403
Mikroskop sa video setom
404
Mikser za trombocite
405
Mokri sterilizator
54
Monitori
54
Monitori
86
APARATI ZA HIRURGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
93
Klasična rendgen oprema
81
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
62
APARATI ZA ORL
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
83
80
80
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA MEDICINU
RADA
APARATI ZA MEDICINU
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
406
Monitor hemodinamskih funkcija
407
Monitor kardiopulmonalnih funkcija
410
Monitor za intrakranijalni pritisak
411
Monitor za krvni pritisak
412
Multimikser
413
Multiprob sistem
415
Nefelometar
416
Negatoskop
418
Odelka kamera
419
Oftalmodinamometar
420
Oftalmoskop
422
Oksimetar sa perkutanim sondama
423
Okulograf
424
Operacioni sto sa daljinskim upravljanjem
425
Operativni mikroskop
426
Operativni mikroskop sa TV i video setom
427
Operativni sto sa grejanjem-hlañenjem
428
Oprema za analizu hromozoma
431
Oprema za ergometriju
433
Oprema za frakcionisanje plazme
435
Oprema za intrakardijalnu elektrofiziologiju
436
Oprema za krioterapiju
437
Oprema za kulturu ćelija
440
Oprema za sterilizaciju i destilaciju vode
444
Oprema za urodinamsko testiranje
445
ORL sto za endoskopiju
446
ORL operacioni mikroskop
447
Ortopedski operacioni sto (ekstenzioni)
449
Oscilacioni sto
450
Oscilograf
451
Oscilometar
RADA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
77
Osnovna akušerska oprema
75
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
80
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA MEDICINU
RADA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
54
Monitori
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
80
75
APARATI ZA MEDICINU
RADA
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
93
Klasična rendgen oprema
73
86
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA HIRURGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
452
Osmometar
453
Oštrač
454
Oštrač za mikrotom
455
Otomikroskop
456
Otoskop
457
Ototimpanoskop
458
Parafinski raspršivač
459
PCR analizator
460
Peć za žarenje
461
Pedijatrijski sto za reanimaciju sa grejačem
463
PET skener
465
pH metar
467
Pištolj za zatezanje plastičnih traka
468
Plameni fotometar
469
Pletizmograf
471
Ploča za zagrevanje
472
Podesiva kada
474
Poligraf
477
Spektrofotometar sa protočnom kivetom
478
Puli aparat
479
Puls monitor
480
Pulsni oksimetar
481
Pumpa za infuziju
482
Pumpa za uzorkovanje biološkog materijala
483
Radio stanica
484
Radioaktivni brojac ( gama i beta)
485
RTG cev
486
Radio stanica-bazna
487
Razvijač stomatoloških RTG filmova
488
Reakciometar
489
Reflektor sa stalkom
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
62
APARATI ZA ORL
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
53
Respiratori
53
Respiratori
53
Respiratori
53
Respiratori
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
86
APARATI ZA HIRURGIJU
62
APARATI ZA ORL
62
APARATI ZA ORL
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
75
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
490
Refraktometar
492
Rehabilitacioni set za decu sa ostecenim sluhom
500
Reoencefalograf
501
Rešo
502
Respirator
503
Respirator ( za decu do 10 kg)
504
Respirator ( za decu preko 10 kg)
505
Respirator (portabl)
506
Rinoendoskop
507
Rino-faringo-laringo fiberskop
508
Rinoskop
509
Rinoterm
510
Rotator
511
Šator za kiseonik
515
Separator krvnih elemenata
517
Set malih laringoskopa
518
Set za direktnu laringoskopiju
520
Set za endotrahealnu intubaciju
521
Set za kontinuiranu oksigenoterapiju
522
Set za mikrohirurgiju
523
Set za mikrolaringoskopiju
525
Set za rigidnu ezofagoskopiju
526
Sinoptofor
529
Sistem za kontinuiranu drenažu
530
Sistem za pleuralnu punkciju
531
Sistem za potporu eksteremiteta
532
Sistem za radiohiruršku stereotaksiju
535
Skaning elektronski mikroskop
540
Sterilizator suvi
541
Spektrofluorometar
542
Spektrofotometar
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
89
Aparati za neurohirurgiju
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
58
STOMATOLOŠKI APARATI
93
Klasična rendgen oprema
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
84
APARATI ZA
RADIOTERAPIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
76
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
64
APARATI ZA LABORATORIJU
90
90
APARATI ZA ULTRAZVUČNU
DIJAGNOSTIKU
APARATI ZA ULTRAZVUČNU
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
545
Spirometar
549
Sterilizator gasa
550
Sterilna komora sa laminarnim tokom
551
Sternotom (elektricni)
553
Sto za autopsiju
554
Sto za bronhoskopiju
555
Sto za gipsanu imobilizaciju
556
Sto za operacionu salu
558
Stomatološka stolica
559
Stomatološki RTG aparat
561
Strip rider
562
Strobolaringoskop
563
Susilica za pipete
564
Suvi sterilizator
565
Suvi termostat
566
Tehnička vaga
567
Telemetrijski jednokanalni EKG sa emiterom i
prijemnikom
568
Terapeutski ultrazvučni aparat
570
Termoprecipitator
571
Termostat
572
Termotransporter ćelija
573
Timpanometar
575
Transkutalni aparat za radioterapiju- Kobalt bomba
577
Transkutalni gasni analizator
580
Trombelastograf
581
Salpingoskop
583
Turbidimetar
584
Turbulator za podvodnu masažu
586
Ultramikrotom
587
Ultrasonograf - Endoskopski
588
Ultrazvučni sinusoskop
DIJAGNOSTIKU
91
90
90
Aparati za ultrazvuk
APARATI ZA ULTRAZVUČNU
DIJAGNOSTIKU
APARATI ZA ULTRAZVUČNU
DIJAGNOSTIKU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
71
APARATI ZA NEFROLOGIJU I
HEMODIJALIZU
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
76
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
83
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
64
APARATI ZA LABORATORIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
89
Aparati za neurohirurgiju
64
APARATI ZA LABORATORIJU
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
89
Aparati za neurohirurgiju
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
589
Ultrazvuk (standarni)
591
Ultrazvuk Dopler
593
Ultrazvuk kolor Dopler
594
Ureñaj za autotransfuziju
595
Univerzalna mešalica
596
Urološka videoendoskopska kamera
599
UV transiluminator
600
Vaga
601
Vaga sa meračem visine
602
Vaga za novoroñenčad
604
Vakum ekstrator
605
Vakum pumpa
606
Vakum pumpa sa isipranjem
607
Vakusak
608
Vaskulator
613
Vibromaser
614
Visekanalni automatski homonski analizator
616
Vitrektom
617
Vodeno kupatilo
619
Vodeno kupatilo sa grejačem krvi
621
Vodeno kupatilo sa mešačem
623
Volumetrijska pumpa
624
Vorteks mikser
625
Vudova lampa
627
Zamrzivač
629
Zamrzivač (do -80 C)
630
Zastita od rentgenskog zračenja - kecelja
631
Zastita od rentgenskog zračenja - naočare
632
Zastita od rentgenskog zračenja - rukavice
633
Zastita od rentgenskog zračenja - štitnik za vrat
635
Aparat za transkranijalnu magnetnu stimulaciju
63
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
63
APARATI ZA
GASTROENTEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
75
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
83
81
81
81
81
51
81
81
81
81
81
81
81
81
81
86
81
81
81
81
62
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA HIRURGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA ORL
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
636
Rektoskop (rigidni)
637
Destilator vode
638
Aparat za kalupljenje tkiva
639
Tkivni procesor
641
Endovideo duodenoskop
642
Aparat za fluoroimuno esej
643
Aparat za hemiluminiscentni esej
644
Gama scintilaciona sonda
645
Ručni diferencijalni brojač
648
Parafinska kupka
650
Aparat za elektroterapiju
653
Fokometar
654
Oftalmometar
656
Tonometar
657
Elektrotonometar
660
Koncetrator kiseonika
661
Oftalmometar javall
662
Perimetar
664
Stereo projektor
665
Interval regler
666
Eutiskop
667
Aparat za konvergenciju
668
Pleoptofor
669
Centrofor
670
Elektromagnet
671
Automatski trepan
673
Keratoskop Malonym
674
Autorefraktometar
675
Komora za enograf
676
Ehobimetar kalkulator
677
Laringoskop
86
APARATI ZA HIRURGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
68
Mikroskopi
68
Mikroskopi
64
APARATI ZA LABORATORIJU
80
73
80
59
64
81
83
APARATI ZA MEDICINU
RADA
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
APARATI ZA MEDICINU
RADA
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
APARATI ZA LABORATORIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
54
Monitori
96
Ostali radiološki aparati
87
Autoklav
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
78
APARATI ZA PEDIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
66
Brojači krvnih ćelija
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
678
Bušilica okovratna
679
Fluroskop
680
Laser jag dvotalasni
681
Mikroskop (monokularni)
682
Mikroskop (trinokularni)
683
Hladna ploča
684
Anemometar
685
Psihometar
686
Gravimetrijska pumpa - Casela
687
UV komora
688
Dejonizator
689
Biomikroskop
699
Aparat za kratkotalasnu dijatermiju
700
Polarimetar
701
Mikrotalasna peć
702
Aparat za mikrotalasno snimanje
705
Centrala ekg monitora
706
Pejsmejker programator
707
Centrala za aparate invazivnog monitoringa
708
Aparat za automatsko razvijanje kino filmova
709
Parni sterilizator
710
Projektor kino filma
712
Zaštita od rentgenskog zračenja - paravan
713
Bilirubinometar
714
Aparat za primenu azot monoksida
715
Plazma ekstraktor (mehanički)
716
Inkubator (laboratorijski)
717
Zamrzivač (do -40 C)
719
Brojač krvnih ćelija (24 parametara)
720
Laboratorijska pumpa
721
Aparat za sušenje gelova
73
APARATI ZA NEUROLOGIJU I
PSIHIJATRIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
75
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
62
APARATI ZA ORL
86
APARATI ZA HIRURGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
60
APARATI ZA
ENDOKRINOLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
65
Biohemijski analizatori
52
Aparati za anesteziju
66
Brojači krvnih ćelija
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
81
86
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA HIRURGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
722
Aparat za elektrokolvuzivnu terapiju
723
Aparat za pasterizaciju
724
Aparat za scintigrafiju
725
Kazan za čuvanje vode (prohromski)
726
Aparat za pranje gumenih zatvarača
727
Mašina za fizganje
728
Mašina za zavarivanje PVC
729
Aparat za pirogeno testiranje lekova
730
Rinomanometar
731
Insuflator
732
Uretero renoskop
733
Osteodensitometar
735
Film analizator
736
Turbitajmer
737
Roler mikser
739
Adsorpciono - jonoizmenjivački aparat za pripremu vode
740
U.Z. kada
741
Biohemijski jednokanalni analizator
743
Anesteziološki aparat bez pulmonata
744
Brojač krvnih ćelija (16 parametara)
746
Hlorid analizator
748
Aparat za automatsku analizu urina
749
Aparat za kopiranje rentgen filmova
750
Fluoronegatoskop
751
Aparat za histerosalpingografiju
753
Boca za ugljendioksid
754
Aparat za merenje glikoziliranog hemoglobina
755
Brojač bakterijskih kolonija
756
Boca za kiseonik
757
Vizuskop
758
Mašina za pranje endoskopske opreme
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
75
75
92
81
75
60
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI ZA UROLOGIJU
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI U NUKLEARNOJ
MEDICINI
APARATI ZA
ENDOKRINOLOGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
77
Osnovna akušerska oprema
66
Brojači krvnih ćelija
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
85
APARATI ZA PULMOLOGIJU
70
OSTALI APARATI
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
70
OSTALI APARATI
66
Brojači krvnih ćelija
80
APARATI ZA MEDICINU
RADA
92
APARATI ZA UROLOGIJU
83
83
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
72
Aparati za dijalizu
70
OSTALI APARATI
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
62
APARATI ZA ORL
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
59
70
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
OSTALI APARATI
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
760
Testera za sečenje gipsa
761
Set za transkripciju
762
Ekstenzioni sto
763
Dozni kalibrator
765
Radiorenograf
766
Endovideocistoskop
767
Retinoskop
768
Gama skener
769
Aparat za kalorimetrijsko testiranje
770
Aparat za signiranje rentgen filmova
771
Aparat za slušanje tonova fetusa
772
Brojač krvnih ćelija (12 parametara)
773
Sauna
774
Bronhoskop (rigidni)
775
Veš mašina
776
Kompresor za vazduh
777
Kontejner sa mešalicom
779
Brojač krvnih ćelija (3 parametra)
783
Sonometar
785
Uretrotom
788
Aparat za akupunkturu
789
Termovizor
790
Aparat za nereverznu osmozu
791
Sterilizator gama zracima
792
Pneumatska bušilica
793
Pneumatska testera
796
Dijafanoskop
799
Konduktometar
800
Urea analizator
803
Elektroepilator
804
Aparat za dezinfekciju klompi
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
83
83
70
83
81
83
76
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
OSTALI APARATI
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
93
Klasična rendgen oprema
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
80
APARATI ZA MEDICINU
RADA
70
OSTALI APARATI
59
APARATI ZA
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
805
Aparat za dezinfekciju plastike
806
Aparat za pranje instrumenata
807
Aparat za merenje kreatinina
808
Aparat za merenje hlora u znoju
810
Viskozimetar
811
Ultrazvučni dezintegrator
812
Multiformat kamera
814
Vazdušno kupatilo
816
Biofidbek
817
Transkutani elektroneurostimulator (TENS)
818
Aparat za dezinfekciju gasom
819
Mašina za terapiju blatom
821
Herioskop - koordinator
822
Bazen za hidro i kinezi terapiju
823
Aspiraciona pumpa za ovocite
824
RTG Generator
825
RTG dijagnostički stativ sa TV lancem
826
RTG dijagnostički stativ
827
RTG dijagnostički stativ sa stubom
828
Buki sto sa stativom
829
Buki sto sa stativom i uredjajem za tomografiju
830
Buki sto sa stativom i uredjajem za angiografiju
831
Vertikalni buki stativ
832
Mobilni RTG
833
Mobilni RTG aparat sa C lukom (1 monitor)
834
Mobilni RTG aparat
2004
Koniometar
5001
Analizator hormona i lekova u krvi
6002
Ortorajter
6003
Aparat za vlažnost vazduha
6004
Stereo lupa
76
DERMATOVENEROLOGIJU
APARATI ZA GINEKOLOGIJU
I AKUŠERSTVO
64
APARATI ZA LABORATORIJU
51
ANESTEZIOLOŠKA OPREMA
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
59
59
70
83
59
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
OSTALI APARATI
APARATI ZA FIZIKALNU
MEDICINU I REH.
APARATI ZA
DERMATOVENEROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
82
APARATI ZA ORTOPEDIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
92
APARATI ZA UROLOGIJU
55
APARATI ZA KARDIOLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
92
APARATI ZA UROLOGIJU
70
OSTALI APARATI
86
APARATI ZA HIRURGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
70
OSTALI APARATI
70
OSTALI APARATI
64
APARATI ZA LABORATORIJU
93
Klasična rendgen oprema
92
APARATI ZA UROLOGIJU
64
APARATI ZA LABORATORIJU
71
APARATI ZA NEFROLOGIJU I
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
6005
Inkubator za ispitivanje plodove vode
6006
Perač mikroploča
6007
Set za reanimaciju
6008
Lampa za operacionu salu bez satelita
6009
Brojač krvnih ćelija (6 parametara)
7001
Dermatološka lampa
7002
Boca za tečni azot
7004
Set za akupunkturu
7005
Elektro masažer
7006
Kvarcna lampa
8001
Biohemijski neselektivni višekanalni analizator
8009
Ortopedski operacioni ekstenzor
8010
Ultrazvučni nož
8011
Cistouretrofibroskop
8012
Holter EKG
8013
Fibrintajmer
8017
Glukoza analizator
8018
Aparat za uništavanje igala
8019
Sistem za fotodokumentaciju
8020
Aparat za transuretalnu resekciju
8021
Fuksova lampa
8026
Električna hirurška podveska
8027
Pipetor-dilutor
8028
Automatski aparat za sedimentaciju
8029
Aparat za sterilnu konekciju kesa u transfuziji
8031
Mašina za doziranje rastvora
8032
Koagulometar
9003
Komora za sušenje RTG filmova
9007
Resektoskop
10005
Gasni analizator
13004
Aparat za hemodijafiltraciju
HEMODIJALIZU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
62
APARATI ZA ORL
81
APARATI ZA
OFTALMOLOGIJU
86
APARATI ZA HIRURGIJU
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
Ciljna
oprema
Ostala
oprema
Ciljna
oprema
13007
Aspirator (centralni vakum)
13009
Ultrazvuk (oftalmološki)
14001
ORL sto za endoskopiju
22001
Optotip
24003
Lampa za operacionu salu bez satelita sa stalkom
Download

Group Device Code Designation General (Ostala) / Specific (Cilnaj