Klasifikacija sestrinskih dijagnoza iz NANDA - I sistema prema Gordonovom
funkcionalnom modelu zdravlja
PERCEPCIJA I
ODRŽAVANJE
ZDRAVLJA
ISHRANA
METABOLIZAM
ELIMINACIJA
Ponašanje usmereno unapređenju zdravlja (specifikuj)
Neadekvatno zdravstveno ponašanje
Neefikasno pridržavanje zdravstvenih preporuka, terapijskog režima /ne
pridržava se ...
Uspešno pridržavanje zdravstvenih preporuka, terapijskog režima
/pridržava se ...
Neefikasno pridržavanje zdravstvenih preporuka u porodici/porodica se
ne pridržava ...
Neefikasno pridržavanje zdravstvenih preporuka u zajednici/zajednica
se nepridržava ...
Nesarađivanje (specifikuj)
Spremnost da se poboljša pridržavanje zdravstvenih preporuka
Rizik za povredu:
• Rizik za povredu, ugušenje/ aspiraciju
• Rizik za povredu, trovanje
• Rizik za povredu, trauma
Neefikasna zaštita
Hipotermija
Hipertermija
Visok rizik za poremećaj termoregulacije
Deficit volumena tečnosti/dehidratacija
Visok rizik za deficit volumena tečnosti/za dehidrataciju
Povećan volumen tečnosti
Muka, gađenje (nausea)
Neuravnotežena/izmenjena ishrana – manje od telesnih potreba
Neuravnotežena/izmenjena ishrana – više od telesnih potreba
Otežano gutanje
Oštećen/izmenjen integritet tkiva
Oštećen/izmenjen integritet kože
Rizik za oštećenje integriteta kože
Izmenjena sluzokoža usne duplje
Visok rizik za oštećenje sluzokože usne duplje
Uspešno dojenje
Neuspešno dojenje
Prekinuto dojenje
Inkontinencija stolice
Opstipacija
Visok rizik za opstipaciju
Proliv (diarrhea)
Poremećaj eliminacije urina
Inkontinencija urina (funkcionalna, refleksna, stres, totalna, urgentna)
Retencija urina
Smanjeno podnošenje napora
Visok rizik za smanjeno podnošenje napora
Neefikasno čišćenje/prohodnost vazdušnog puta
Izmenjeno disanje
Visok rizik za poremećaj respiratorne funkcije
Smanjen minutni volumen srca
Rizik za pad
Umor
AKTIVNOST I
Poremećena razmena gasova
TELESNE
Nemogućnost održavanja spontane ventilacije (neefikasno disanje)
FUNKCIJE
Smanjena pokretnost
Rizik za komplikacije smanjene pokretnosti
Deficit u samozbrinjavanju (lična higijena, obalačenje, ishrana,
eliminacija)
Smanjena tkivna perfuzija (renalana, cerebralna,
kardiopulmonalana, gastrointestinalana, periferna)
Smanjena/ograničena pokretnost (hodanje, premeštanje, promena
položaja)
Nesanica
SPAVANJE I
ODMOR
Poremećaj spavanja
Akutna bol
Hronična bol
Konfuzija/zbunjenost (akutna i hronična)
Poremećaj senzornih percepcija (vizuelna, slušna, taktilna,
KOGNITIVNOkinestetske, gustativne)
PRECEPTIVNE
FUNKCIJE
Izmenjeni misaoni procesi
Deficit znanja/neupućenost ...
Jednostrano zanemarivanje
Smetnje pamćenja
Anksioznost
Strah
SAMOPERCEPCIJA Poremećaj telesnog imidža/slike o svom telu
Bespomoćnost
Nisko samopoštovanje (situaciono i hronično)
Poremećaj socijalne integracije
ULOGA I ODNOSI Usamljenost
SA DRUGIMA
Visok rizik za usamljenost
Oštećena verbalna komunikacija
Slabo/neefikasno prilagođavanje
Neefikasno
suočavanje
SUOČAVANJE I
TOLERANCIJA NA Defansivno suočavanje
STRES
Neefikasno odbijanje
Rizik za suicid
Download

SESTRINSKE DIJAGNOZE