СПИСАК УЏБЕНИКА УСВОЈЕН НА
НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ ЗА ШКОЛСКУ 2014/15.
Сви уџбеници који имају каталошки број су уџбеници које издаје Завод за
уџбенике, аза остале уџбенике наведен је издавач.
ПРВИ
Каталошки
бројеви
21109
21122
ГИМНАЗИЈЕ
Назив уџбеника
Читанка
Историја
Географија за I разред гимназије
Винко Ковачевић,
Босиљка Младеновић Кљајић,
Клет
21125
21164
Клет
„SOHO
GRAPH“
21199
21200
21187
21197
21140
21171
21820
21156
21800
ДРУГИ
22109
22136
22121
Клет
Вене Т.Богославов, Збирка решених
задатака из математике
Биологија
Математика –уџбеник са збирком
задатака за 1.разред гимназије и
средњих школа-Небојша Икодиновић
Мирсад Имамовић
Рачунарство и информатика за 1.
разред гимназија и средњих стручних
школа
Физика
Збирка физика
Хемија
збирка Хемија
Руски језик
Музичка култура
Ликовна култ. За гим. И струч. Школе
Латински ј.
Православни катихизис за 1. и 2.
ГИМНАЗИЈЕ
Читанка
Руски ј. За гим и угост.тур. школе
Историја
Географија за II разред гимназије
Винко Ковачевић,
22165
22177
22128
22169
22167
22168
22088
Нови логос
22156
ТРЕЋИ
23109
23923
23120
23172
23165
23175
23128
23169
23168
23080
23081
23185
23188
23124
23151
ЧЕТВРТИ
24109
24936
23121
Клет
24163
24177
24128
24169
24168
24180
24181
24182
Клет
Нови логос
Босиљка Младеновић Кљајић,
Биологија
Математика
Збирка мат.
Информатика
физика
Збирка физ.
Снежана Рајић,Неорганска хемија за 2.
разред
Психологија, Биљана Милојевић
Апостол.
Латински ј.
ГИМНАЗИЈЕ
Читанка
Руски ј. За гим и угост.тур. школе
Историја
Географија за III разред гимназије
Биологија
Математика
Збирка мат.
Рачунарство иинформатика –
Збирка информат.
Физика
Збирка физ.
Хемија
Збирка из хемије
Логика
Православни катихизис за 3. и 4.
ГИМНАЗИЈЕ
Читанка
Руски ј. За гим и угост.тур. школе
Историја
Филозофија за 4.разред
Биологија
Математика
Збирка мат.
Информатика
Збирка информат
Физика
Збирка физ.
Хемија
Социологија,Владимир Вулетић
Устав и права грађана, Владимир
ПРВИ
Каталошки
бројеви
21109
21119
21174
21176
21178
21179
SOHO Graf
21189
21655
21634
21815
Завод за
удзбенике
ТРГОВАЦ
Назив уџбеника
Читанка
Историја
Географија
Екологија
Математика
Збирка мат.
Мирсад Имамовић
Рачунарство и информатика за 1.
разред гимназија и средњих стручних
школа
Хемија
Економика трговине
Тровинско пословање
Музичка у.
Основи трговине за први разред
трговинске школе
Стипе Ловрета,Завод за уџбенике и
насавна средства 2003
Ђурић
ДРУГИ
Каталошки
бројеви
22109
21820
22180
21181
21655(иста
као за
1.разред)
22690
22678
ТРГОВАЦ
Назив уџбеника
ТРЕЋИ
Каталошки
бројеви
Нови логос
23109
23709
223179
32252
21655
23676
ТРГОВАЦ
Назив уџбеника
Читанка
Ликовна култура
Математика
Збирка мат.
Економика трговине
Тровинско пословање
Познавање робе.
Устав и права грађана, Владимир Ђурић
Читанка
Психологија
Математика
Збирка мат.
Економика трговине
Тровинско пословање
22678
Познавање робе.
ПРВИ
Каталошки
бројеви
21109
21660
21119
21174
21727
24885
21178
21179
КУВАР - КОНОБАР
Назив уџбеника
SOHO Graf
21189
21657
21652
21669
Читанка
Руски језик
Историја
Географија
Здравствена култура
Наука о исхрани-кувар, 1.разред
Математика
Збирка мат.
Мирсад Имамовић
Рачунарство и информатика за 1.
разред гимназија и средњих стручних
школа
Хемија
Основи туризма и угоститељства
Услуживање са практичном наставом
Куварство са практичном наставом
ДРУГИ
Каталошки
бројеви
22109
22710
24885
22180
21181
21652(иста
као за
1.разред )
22711, 22712,
22713
КУВАР- КОНОБАР
Назив уџбеника
ТРЕЋИ
Каталошки
бројеви
23109
23665
КУВАР - КОНОБАР
Назив уџбеника
Читанка
Руски језик
Наука о исхрани-конобар, 2.разред
Математика
Збирка мат.
Услуживање са практичном наставом
Куварство са практичном наставом
Читанка
Руски језик
24881
23702
23179
32252
Нови логос
23708
23710, 23711,
23712
Познавање робе -кувар
Познавање робе -конобар
Математика
Збирка мат.
Устав и права грађана, Владимир Ђурић
Услуживање са практичном наставом
23709
24886
Куварство са практичном наставом
Психологија
Туристичка географија-конобар
ПРВИ
21109
21120
21178
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Читанка
Историја
Математика
21179
„SOHO
GRAPH“
Збирка задатака из математике
Мирсад Имамовић
Рачунарство и информатика за 1.
разред гимназија и средњих стручних
школа
Здравствено васпитање
Пословна коресподенција
Психологија
Историја
Туристичка географија, Божидар
Станишић, Момчило Бујошевић
Основи туризма
Православни катихизис за 1. и 2.
21727
21637
23709
21120
22709
21657
21800
ДРУГИ
22109
22120
22709
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ОГЛЕД
Читанка
Историја
Туристичка географија Божидар
Станишић, Момчило Бујошевић
(иста као за први разред)
22179
„Клет“
22710
22714
Математика
Владимир Вулетић , социологија
Руски ј.
Агенцијско и хотелијерско
21656
ТРЕЋИ
23109
24886
23178
23654
23673
23675
23889
ЧЕТВРТИ
24109
24175
24936
Дата статус,
2012.
23889
Практикум за агенцијско и хот. 1. и
2.разред
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР /оглед
Читанка
Туристичка географија
Математика
Финансијско пословање
Агенцијско и хотелијерско
Практикум за агенцијско и хот.за 3. и 4.
Разред
Историја уметности
за III и IV разред за туристичког
техничара
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР-оглед
Читанка
Математика са збирком задатака
Руски језик
Предузетништво уџбеник за 3. и 4.
разред средње стручне школе,
Светислав Пауновић
Историја уметности
за III и IV разред за туристичког
техничара
ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КОРИСТЕ СЕ УЏБЕНИЦИ :
ГИМНАЗИЈА
Први разред: Headway Pre-Intermediate, Fourth Edition, Oxford University Press
Други разред: Headway Pre-Intermediate, Fourth Edition, Oxford University Press
Трећи разред: Headway Intermediate, Fourth Edition, Oxford University Press
Четврти разред: Headway Upper-Intermediate, Third Edition, Oxford University Press
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Први разред: Tourism 1, Oxford University Press
Други разред: Highly Recommended, Intermediate, Oxford University Press
Трећи разред: Tourism 2, Oxford University Press
Четврти разред: Tourism 2, Oxford University Press
ТРГОВАЦ
Први разред:Headway Elementary, Fourth Edition, Oxford University Press
Други разред:Chill Out 1, Klett
Трећи разред:Pro-File, Pre-Intermediate, Oxford University Press
КУВАР
Први разред: Headway Elementary, Fourth Edition, Oxford University Press
Други разред:Chill Out 1, Klett
Трећи разред:Career Paths, Cooking, Express Publishing
КОНОБАР
Први разред: Headway Elementary, Fourth Edition, Oxford University Press
Други разред: Chill Out 1, Klett
Трећи разред: Highly Recommended, Pre-Intermediate, Oxford University Press
Уџбеници Oxford University Press-a се могу набавити у књижари Старо сајмиште 29, и у ул.
Краља Петра 51, 11 000 Београд, а у уџбеници Klett-а у књижарама (погледати сајт
www.klett.rs ).
Nemacki jezik
1. razred (gimnazija, turisticki tehničari, kuvar/konobar)
Direkt 1
2. razred (gimnazija, turisticki tehničari, kuvar/konobar)
Direkt 2
3. razred (gimnazija, turisticki tehničari, kuvar/konobar)
Direkt 3
4. razred (gimnazija, turisticki tehničari)
Direkt 4
Idavačka kuća Klett
Gimnazija
1.razred gimnazije,Version originale bleu(udžbenik i radna sveska za 1.razred gimnazija i
srednjih stučnih škola).Autori:Monique Denyer,Agustin Garmendia,Corrine Royer,MarieLaure Lions-Olivieri
2.razred gimnazije i tur.škole,Version originale vert(udžbenik i radna sveska za drugi razred
gimnazija i srednjih stručnih škola)Autori:Monique Denyer,Christian Ollivier,Emilie Perrichon
3.razred gimnazije,Version originale violet(udžbenik za treći i četvrti razred gimnazija i
srednjih stručnih škola)Autori:Fabrice Barthelemy,Chistine Kleszewski,Emilie
Perrichon,Sylvie Wuattier
4.razred srednje turističke škole:Version originale violet(udžbenik i radna sveska za treći i
četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola)Autoi:Fabrice Barthelemy,Christine
Kleszewski,Emilie Perrichon,Sylvie Wuattier.
Turistički tehničari – ogled
l razred: Version ofiginale (blav)
autori: Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie – Laure Lions-Olivieri
ll razred: Version ofiginale (blav)
autori: Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie – Laure Lions-Olivieri
Ugostiteljsko-turisticka skola (kuvari i konobari)
Tomislav Topličić: Francuski jezik za I, II, III i IV razred ugostiteljsko-turisticke skole, II strani jezik,
Zavod za udzbenike I nastavna sredstva, Beograd, 2003.
Руски језик
Руски језик за 3. разред гимназије и угоститељско-туристичке школе, П. Пипер, В.
Раичевић, А. Тарасјев, Завод за уџбенике, Београд, 1989.
Руски језик за 4. разред гимназије и угоститељско-туристичке школе, П. Пипер,
В. Раичевић, А. Тарасјев, Завод за уџбенике, Београд, 1990.
Руски језик – стручни текстови за 4. разред угоститељско-туристичке школе,
Гордана Наумовић, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
Download

списак уџбеника усвојен нанаставничком већу за школску 2014/15.