University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Januar 2012.g.
BIOTEHNIČKI FAKULTET
UNIVERZITET CRNE GORE
u okviru projekta
FP7 REGPOT 2010-5 - AgriSciMont
objavljuje
DRUGI POZIV
za
Međunarodnu konferenciju:
ULOGA ISTRAŽIVANJA U RAZVOJU ODRŽIVE
POLJOPRIVREDE I RURALNIH PODRUČJA
23-26. maj, Podgorica, Crna Gora
Poljoprivreda se susreće sa brojnim izazovima na globalnom nivou: od klimatskih
promjena, pitanja obezbjeđivanja dovoljnih količina zdravstveno bezbjedne hrane pa do
sve strožih zahtjeva u pogledu korišćenja prirodnih resursa. Istovremeno se sa različitih
nivoa promoviše i podržava princip da se razvoj nauke zasniva na znanju. Nema dileme
da su naučne institucije ključna adresa za adekvatne odgovore na te izazove i za
anticipiranje budućih kretanja i razvojnih trendova u poljoprivredi i ruralnoj ekonomiji.
U ispunjavanju te svoje misije, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore od juna 2010.
uspješno realizuje FP7 REGPOT 2010-5 projekat "Unapređivanje naučne osnove za
održivi razvoj crnogorske poljoprivrede - AgriSciMont”. U okviru ovog projekta organizuje
se međunarodna konferencija pod nazivom “Uloga istraživanja u razvoju održive
poljoprivrede i ruralnih područja”, od 23. do 26. maja 2012. na Univerzitetu Crne Gore u
Podgorici.
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u radu Konferencije!
University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Ciljevi
Opšti je cilj konferencije da se kroz diskusiju o relevantnim istraživačkim ciljevima
obezbijedi šire sagledavanje mogućnosti koje pruža nauka u izazovima održivog razvoja
poljoprivrede kao vitalnog dijela ruralne ekonomije.
Konferencija će se posebno fokusirati na sljedeće ciljeve:
- Kreiranje mogućnosti za razmjenu ideja, jačanje postojećih i uspostavljanje novih
akademskih veza u okviru Evropskog istraživačkog prostora;
- Jačanje strateškog dijaloga između istraživačke zajednice, državnih institucija i
praktičara u svjetlu globalnih trendova i reformi EU modela razvoja poljoprivrede;
- Unapređivanje znanja o zahtjevima međunarodnog tržišta (naročito EU27), u pogledu
kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih proizvoda,
- Razmjenu iskustava i podizanje svijesti o značaju tradicionalnih prehrambenih
proizvoda radi poboljšanja njihove tržišne pozicije.
Konferencija je namijenjena istraživačima i svim ostalim učesnicima u razvoju
poljoprivrede (proizvođačima, predstavnicima prehrambenog lanca, donosiocima odluka
i drugim subjektima).
Glavne tematske oblasti
▒ Agrarna politika i nauka u razvoju poljoprivrede
▒ Održiva poljoprivreda i savremene tehnologije
▒ Genetički resursi u poljoprivredi i šumarstvu
▒ Bezbjednost hrane i kvalitet poljoprivrednih proizvoda
▒ Tradicionalni proizvodi – izazovi u promociji i zaštiti
U zavisnosti od iskazanog interesovanja Konferencija se može proširiti i na druge
oblasti.
University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Programski odbor:
•
Natalija Perović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Sead Šabanadžović, Mississippi State
University, SAD
•
Mira Vukčević, Univerzitet Crne Gore,
Podgorica
•
Dejan Milatović, Vanderbilt University,
Nashville, SAD
•
Milan Marković, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Vesna Maraš, AD ‘’13 Jul – Plantaže’’,
Podgorica
•
Jelena Lazarević, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Emil Erjavec, Biotechnical Faculty, University
of Ljubljana, Slovenia
•
Slavko Mirecki, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Jochem Gieraths, University of Honenheim,
Germany
•
Sanja Vlahović, Ministarstvo nauke Crne
Gore
•
Wolfgang Kneifel, Univ. of Natural Resources
and Applied Life Sciences, Austria
•
Tarzan Milošević, Ministarstvo
poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
•
Chris Kik, Wageningen University,
Netherlands
•
Milosav Anđelić, Ministarstvo
poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
•
Eva Thorn, Swedish Biodiversity Centre,
Sweden
Organizacioni odbor:
•
Nataša Mirecki, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Milić Čurović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Jelena Zindović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Aleksandra Martinović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Biljana Lazović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Vladan Božović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Miomir Jovanović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Velibor Spalević, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Radmila Pajović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Dejan Laušević, Specijalistička veterinarska
laboratorija, Podgorica
•
Božidarka Marković, Biotehnički fakultet,
Podgorica
•
Branka Žižić, Ministarstvo nauke Crne Gore
•
•
Zoran Jovović, Biotehnički fakultet,
Podgorica
Radana Damjanović, Ministarstvo
poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
•
•
Sanja Radonjić, Biotehnički fakultet,
Podgorica
Ljiljana Filipović, Privredna komora Crne
Gore
University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Mjesto održavanja
Konferencija će se održati na Univerzitetu Crne Gore, Podgorica
Zvanični jezik
Zvanični jezici Konferencije biće crnogorski i engleski. Prevodilački servis će
obezbijediti paralelan rad na oba zvanična jezika.
Radovi i saopštenja
Organizator će pozvati vodeće naučnike da uvodnim izlaganjima otvore svaku tematsku
oblast.
Radovi će biti prezentirani usmeno ili putem postera.
Svi prispjeli sažeci radova će biti recenzirani. Autori prihvaćenih sažetaka biće
obaviješteni o načinu prezentacije rada i pozvani da dostave cijeli rad.
Prihvaćeni i prezentirani radovi štampaće se u cjelosti u časopisu Biotehničkog fakulteta:
“Poljoprivreda i šumarstvo”.
Važni datumi
•
Prijava učešća i dostavljanje sažetka
15. februar 2012.
•
Obaveštenje o prihvatanju sažetka
28. februar 2012.
•
Dostavljanje kompletnih radova
10. maj 2012.
•
Konferencija
23-26. maj 2012.
Kotizacija
Kotizacija uplaćena do 1. marta 2012. iznosi 80 eura, a nakon toga 100 eura.
Kotizacija uključuje: materijal za konferenciju, osvježenje i ručak tokom trajanja
konferencije, svečanu večeru i stručnu ekskurziju.
University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Instrukcija za plaćanje iz Crne Gore
Primalac
Biotehnički fakultet, Podgorica
Adresa
PIB
Naziv banke
M. Lalića br. 1, 81000 Podgorica
02016702
CKB Podgorica
Broj racuna
Poziv na broj
Naznaka
510-8133-85
2305
Kotizacija, Ime i prezime
Instrukcija za plaćanje iz inostranstva
Name
Address
Party indentifier
Swift address
Swift address intermediary bank
IBAM
Remttance information
Biotehnički fakultet, Podgorica
M. Lalića br. 1, 81000 Podgorica, Montenegro
400876851700
CKBCMEPG
COBADEFF
ME25510000000000032341
2305
Uputstvo za pisanje sažetka
Uputstvo za pisanje sažetaka dato je na kraju teksta. Uputstvo možete preuzeti i na veb
stranici http://www.agriscimont.me, u odjeljku Konferencija.
Uputstvo za pisanje rada
Uputstvo za pripremu rada za časopis „Poljoprivreda i šumarstvo“ možete preuzeti na
veb stranici http://www.agriscimont.me.
Program Konferencije
Preliminarni radni program dat je na kraju teksta. Konačni radni program Konferencije
biće na raspolaganju u trećem pozivu.
Informacije o smještaju
Informacije o smještaju mogu se pronaći na veb stranici AgriSciMont projekta
http://www.agriscimont.me,
u
odjeljku
Konferencija.
Za
obezbijeđene su niže cijene smještaja u određenim hotelima.
učesnike
Konferencije
University of Montenegro
BIOTECHNICAL FACULTY
Podgorica
FP7-REGPOT-2010-5
AgriSciMont
Više informacija o mogućnostima hotelskog smještaja možete pronaći preko veb
stranice Turističke organizacije Podgorica www.podgorica.travel, kao i na zvaničnoj veb
stranici turizma Crne Gore www.montenegro.travel.
Kontakti
Za sve dodatne informacije obratite se prof. dr Nataši Mirecki
tel.: + 382 20 266 136
e-mail: [email protected]
web adresa: http://www.agriscimont.me
Download

uloga istraživanja u razvoju održive poljoprivrede i