*isključivo za web, nije službeni dokument
Biografija
MIROSLAV JANJIĆ – TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH
Rođen je u Sarajevu 1981. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2005. godine. Državni ispit je položio 2007.
godine.
Osnovno policijsko obrazovanje za sticanje čina mlađeg policijskog inspektora
stekao je 2007. godine.
Pravosudni ispit je položio 2008. godine.
Na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu u toku je priprema odbrane
njegovog magistarskog rada na temu: „Odnos policije i tužilaštva u krivičnom
postupku Bosne i Hercegovine“.
Do sada je obavljao sljedeće poslove:
- pripravnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,
- inspektor za suzbijanje krivičnih djela opšteg kriminaliteta u Ministarstvu
unutrašnjih poslova Republike Srpske,
- rukovodilac Grupe za upravno-pravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih
poslova Republike Srpske,
- stručni saradnik u Posebnom odjelu za ratne zločine u Tužilaštvu Bosne i
Hercegovine,
- tužilac u Odjeljenju za privredni kriminalitet u Kantonalnom tužilaštvu u
Sarajevu.
Za tužioca u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine imenovan je odlukom Visokog
sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine.
Objavio je devet stručnih radova. Bio je učesnik većeg broja seminara i naučnih
konferencija.
Govori engleski i njemački jezik.
/kraj/
tel: +387 33 707 400, fax: +387 33 707 463;
e-mail: [email protected];
web-site: www.tuzilastvobih.gov.ba
Download

*isključivo za web, nije službeni dokument Biografija MIROSLAV