Bildiri
Kodu
001
005
Bildiri Başlığı
Bölüm
Naxçvanda Son Tunç - Erken Demır Çağı Yerleşimlerinin Yerleşme Alanı ve Onlardan Bulunmuş
Arkeoloji
Arkeolojkk Bulğular
Türk Kültürü
Türk Topluluklarında "Oğul" ve "Kız" Kelimeleriyle Kurulan İsimler
ve Sanatı
1. Yazar
2. Yazar
Toğrul HALİLOVA
Azerbaycan
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Dr.Öğr.
Asil ŞENGÜN
Kazakistan
Ahmet Yesevi Üniversitesi
007
Xıx Гасырда Татарча – Русча Һәм Русча –Татарча Сүзлекләр Төзелүнең Алшартлары
Türk Dili
Prof.Dr.
Alfiya YUSUPOVA
Rusya
Kazan Federal Üniversitesi
012
Təşkilatdaxili Quruluşun Daxili və Xarici Mühitdəki Dəyişikliklərə Uyğun Bərqərarlaşması
Məsələləri
Ekonomi
Dissertant
Samir RƏHMANOV
Azerbaycan
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
014
Tatar Türkçesi ve Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesine Geçiş Mücadelesi
Türk Dili
Elchin İBRAHİMOV
Azerbaycan
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
015
Xıx Yüzyılın Sonu Xx Yüzyılın Başları Nahçıvan'da Öğretinin Ana Dilinde Yapılması İçin
Mücadele
Eğitim
Bilimleri
Taleh HALİLOV
Azerbaycan
Nahçıvan Devlet Universiteti
016
Türkiye’de Kamu Yatırımları, İç Borçlanma ve Dışlama Etkisi İlişkisi
Maliye
Fazlı YILDIZ
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
019
Rusya'da Şubat Devrimi ve Azerbaycanda Siyasi Mücadelenin Canlanması
Tarih
Rahim HASANOV
Azerbaycan
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
024
Amerika'daki Türk Kolonisinin Sesi: Birlik Gazetesi
Tarih
Yrd.Doç.Dr.
Veysi AKIN
Türkiye
Trakya Üniversitesi
031
Azerı Türkçesi ve Tatar Dilinde Paraleller, Onların Kökenbilim Açısından Açıklanması
Türk Dili
Doç.Dr.
Kübra KULİYEVA
Azerbaycan
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
032
Türk-Özbek Yazarı Aziz Nesin ve Erkin Âzam Eserlerinde İronik Sanatsal Benzerlikler
Uluslararası
İlişkiler
Doç.Dr.
Merhabo KUÇKAROVAÖzbekistan
Özbekistan Bilimler akademiyesi Alişir Nevai
adindaki Dil ve edabiyat enstütüsü
033
E-Dövlətin Zərurəti, Azərbaycan Respublikasında Bunun Tətbiqi və Qarşıya Çıxan Bir Sıra
Problemlər
İletişim
Öğr.Gör.
Besti ALİYEVA
Azerbaycan
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
034
Selçuklu Türkmenlerinin Kafkasya ve Kafkas Elleriyle Münasebetleri
Tarih
Yrd.Doç.Dr.
Yaşar BEDİRHAN
Türkiye
Ağrı İbrahimçeçen Üniversitesi
035
Türk Felsefesi: Tarih ve Çağdaşlık
Türk Kültürü
ve Sanatı
Faiq ƏLƏKBƏROV
Azerbaycan
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
041
Aslı Belli Olmayan Coğrafi Adlar
Türk Dili
Öğr.Gör.
Naile Yusifova
Azerbaycan
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
043
İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez
Teşkilatında Bir Uygulama
Yönetim ve
Organizasyon
Prof.Dr.
Enver AYDOĞAN
Türkiye
Gazi Üniversitesi
045
Faizsiz Maliyyə Bazrlarında Xarici Təcrübənin Yeri və Rolu
Ekonomi
Dr.
Rüstəmov PƏRVİZ
Azerbaycan
AzDİU
048
Mevlana ve Mevlevilik Bağlamında Osmanlı Kültür ve Edebiyatı
Türk Kültürü
ve Sanatı
Prof.Dr.
Ahmet MERMER
Türkiye
Gazi Üniversitesi
051
Ziya Gökalp’in Küçük Mecmua’daki Yazılarında Türk Felsefesinin İzleri
Felsefe
Prof.Dr.
Şahin FİLİZ
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
054
Afganistan'daki Eski Türk İdareleri ve Bunların Özbek Şairlerinin Kimlik Algılamalarındaki Yeri Türk Dili
Yrd.Doç.Dr.
Rıdvan ÖZTÜRK
Türkiye
Necmettin erbakan Üniversitesi
056
Osmanlı Devleti İle Astarhan Hanlığı (1466-1556) Münasebetleri
Tarih
Prof.Dr.
Remzi KILIÇ
Türkiye
Erciyes Üniversitesi
057
Kazan Hanlığı (1437-1552) ve Rusların Kazanı İşgal Etmeleri
Tarih
Prof.Dr.
Mustafa KESKİN
Türkiye
Erciyes Üniversitesi
060
Özelleştirme Gelirlerinin Verimli Kullanımı ve Bununla İlgili Olarak Kamu Yatırım Harcamaları
ve Kamu Borç Faizi Ödemeleri
Maliye
Yrd.Doç.Dr.
Özcan ERDOĞAN
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
061
Kiçik Biznesin İdarə Edilməsində Məqsədli-Sistem Yanaşma
Ekonomi
065
Oligopol Piyasası Uygulamaları
Ekonomi
072
Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) Türk Boylarının Üzerine Bir Araştırma
Uluslararası Hukuk Açısından Bir Karşılaştırma: 1944 Kırım Türkleri Sürgünü - 1915 Ermeni
Tehciri
Veteriner Hekim Gözüyle Veteriner Hekim Cengiz Aytmatov: Veteriner Hekimliği Yılları,
Yaşamında ve Eserlerinde Hayvanın Yeri, Ekolojiye Bakışı
073
074
Yrd.Doç.Dr.
Azerbaycan
Jamala KHANKİSHİYEVA
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Prof.Dr.
Mustafa AKAL
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Türk Dili
Öğr.Gör.
Firoz FAOZİ
Afganistan
Kabil devlet Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler
Prof.Dr.
Alaeddin YALÇINKAYATürkiye
Marmara Üniversitesi
Türk Dili
Arş.Gör.
Mehtap BAĞLIOĞLU
Türkiye
Fırat Üniversitesi
3. Yazar
Dr.Öğr.
Aygül ŞENGÜN
Kazakistan
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Arş.Gör.
Öner GÜMÜŞ
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
Arş.Gör.
Ersin Nail SAĞDIÇ
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
Arş.Gör.
Türkiye
Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.
Yunus BIYIK
Türkiye
Gazi Üniversitesi
Arş.Gör.
Hilal GÜNDOĞAN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya TÜRK
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı
077
Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Hastane Etik İklimini Algılamalarının Belirlenmesi
Yönetim ve
Organizasyon
Doç.Dr.
Mehmet ÇETİN
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doç.Dr.
Muharrem UÇAR
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
081
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminin İlaç Sektöründe Uygulanabilirliği
Üretim
Uzm.
Gökçe CANDAN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Arş.Gör.
Hilal GÜNDOĞAN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
082
Keloğlan Masal Kitaplarının Dış ve İç Yapı Özelliğinin İncelenmesi
Öğr.Gör.
Gülay TEMİZ
Türkiye
Selçuk Üniversitesi
Öğr.
Şehnaz ERDEMİR
Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğr.
Asiye KAYMAK
083
Doğum Geleneğinde İnanç ve Uygulamalar
Öğr.Gör.
Gülay TEMİZ
Türkiye
Selçuk Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Aysel ÇAĞDAŞ
Türkiye
Selçuk Üniversitesi
Arş.Gör.
Türkiye
Çağla Girgin BÜYÜKBAYRAKTAR
Selçuk Üniversitesi
089
Kazak Sovyet Edebiyatında “Tatar İmajı”
Dr.
Cemile KINACI
Türkiye
Gazi Üniversitesi
091
Türkiye’de İşsizlik ve İşgücüne Katılım İlişkisinin Doğrusal ve Doğrusal Dışı Yöntemlerle Analizi Ekonomi
Doç.Dr.
Seymur AĞAZADE
Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
092
Örgütsel Öğrenme Kapasitesi:Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Uzm.
Yasin UZUNTARLA
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Uzm.
Şemsettin VAROL
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Uzm.
Mehmet SOYKENAR
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
098
İş Yaşamındaki Stres Kaynakları ve Stresin Personel Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Analizi
Doç.Dr.
Türkiye
Necmettin CİHANGİROĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Uzm.
Gülfer Doğan PEKİNCETürkiye
Ege Üniversitesi
Uzm.
Nurgül DOĞAN
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
100
İran Turklerinin Anadil Eğitimi ve Ondan Doğan Sorunlar
Öğr.Gör.
Habib SAMADZADE
İran
Salmas Üniversitesi
102
Uluslararası İlişkiler Ekseninde Türkiye’nin Yeni Yumuşak Gücü: “Mevlana Değişim Programı”
Okt.
Bekir GÜZEL
Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
107
Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ödemeler Bilançosuna Etkisinin Analizi
Arş.Gör.
Aziza SYZDYKONA
Kazakistan
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Eğitim
Bilimleri
Türk Kültürü
ve Sanatı
Türk Dili
Eğitim
Bilimleri
Yönetim ve
Organizasyon
Eğitim
Bilimleri
Uluslararası
İlişkiler
Turizm
111
Türk Dili
Çevresel
Küresel İklim Değişikliği ve Türk Tarımına Olası Etkileri
Sorunlar ve
Sağlık
Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Teknik Analiz Göstergelerinin Etkinliği: Bir Panel Veri Yaklaşımı Finans
112
İlkokula 60-66 Aylıkken Başlayan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Gelişimi
Eğitim
Bilimleri
Doç.Dr.
Erol DURAN
Türkiye
Uşak Üniversitesi
113
Türk Dünyasında Kadim Bir Medeniyet Projesi Olarak Ahilik
Tarih
Öğr.Gör.
Kâzım CEYLAN
Türkiye
Ahi Evran Üniversitesi
115
Yeniden Doğuş Kıskacında Bulgaristan Türkleri
Siyaset Bilimi
Doç.Dr.
Emin ATASOY
Türkiye
Uludağ Üniversitesi
119
Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim
Kamu Yönetimi Arş.Gör.
Abdulkadir AKSOY
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
120
Vergi Politikaların Yeni Gelişme: Düalist Vergi Sistemi
Maliye
Prof.Dr.
Mehmet YÜCE
Türkiye
Uludağ Üniversitesi
121
Ortaçağın Şifa Dağıtıcıları: Hekim Olarak Şaman ve Aziz
Tarih
Öğr.Gör.
Murat TURAL
Türkiye
Bozok Üniversitesi
122
Kırım Tatar Masallarında Vatan Anlayışı
Türk Kültürü
ve Sanatı
Doç.Dr.
Nedim BAKIRCI
Türkiye
Niğde Üniversitesi
123
İbn Battûta Ssyahanâmesi’nde Yönetim Uygulamalarına İlişkin Gözlemler
Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr.
Osman BAYRAKTAR
Türkiye
İstanbl Ticaret Üniversitesi
124
Türk-Sovyet İlişkilerinde On Yıl (1950-1960)
Tarih
Yrd.Doç.Dr.
Vefa KURBAN
Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi
127
Müşteri Memnuniyetinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Analizi
Yönetim ve
Organizasyon
Doç.Dr.
Türkiye
Necmettin CİHANGİROĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
131
Hukuk Birliği Hukuk Kültürü Hukuk Dili
Hukuk
Prof.Dr.
İhsan ERDOĞAN
Türkiye
Gazi Üniversitesi
133
Sosyo-Kültürel Özelliklerin Ekip Çalışması Etkinliği Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetim ve
Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma
Organizasyon
Dr.
Özay ÇELEN
Türkiye
Elazığ Asker Hastanesi
134
Türk Siyasal Kültüründe İtaat ve İsyan
Siyaset Bilimi
Öğr.Gör.
Ahmet ÖZKAN
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
135
Batılılaşma Referans ve Parametreleri Olarak Avrupa İdealler, Değerler ve Normlarının SosyoPolitik Analiz
Uluslararası
İlişkiler
Prof.Dr.
Hüsamettin İNAÇ
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
136
Parti Tipolojisi ve Kurumsallaşma Bağlamında Demokrat Parti
Siyaset Bilimi
Öğr.Gör.
Arzu YALÇIN
Türkiye
Erzincan Üniversitesi
137
Yerel Yönetimlerin Finansmanı ve Mali Özerkliği
Ekonomi
Prof.Dr.
Mustafa AKAL
Türkiye
141
İngilizce Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Kpss) İlişkin Metaforik Algıları
Eğitim
Bilimleri
Y.L.Öğr.
Samet ELMACI
143
Otel İşletmelerinde Çalışanların Hizmet Kalitesini Algılamaları ve Beş Yıldızlı Bir Şehir Oteli
Örneği
Turizm
Prof.Dr.
145
Dili Canlandırmanın Yolları: Yurt Tatarcası Örnekleminde
Türk Dili
146
108
110
Saadet Çağatay'ın "Mahmet Kutlu" Adıyla Yazdığı Makaleler ve Düşünce Dünyası
Prof.Dr.
Aysu ATA
Türkiye
Ankara Üniversitesi
Doç.Dr.
Safder BAYAZİT
Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç.Dr.
Kutluk Kağan SÜMER
Türkiye
İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr.
Kazım MAVİ
Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğr.
Ahmet Erkam IŞIK
Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı
Taner ERCAN
Türkiye
Uludağ Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Kazim GÜNDÜZ
Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğr.Gör.
Türkiye
Hüseyin Kürşat TÜRKAN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç.Dr.
Abdulkadir TEKE
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Uzm.
Turgut KARAALP
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doç.Dr.
Abdulkadir TEKE
Türkiye
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doç.Dr.
Türkiye
Necmettin CİHANGİROĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Sakarya Üniversitesi
Arş.Gör.
Hilal GÜNDOĞAN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Uzm.
Erdem ÇAKMAKÇI
Türkiye
Kocaeli Belediyesi
Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr.
Mehmet GÜROL
Türkiye
Yıldız Teknik Üniversitesi
Muhsin HALİS
Türkiye
Kastamonu Üniversitesi
Doç.Dr.
Oğuz TÜRKAY
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Erkan AKGÖZ
Türkiye
Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr.
Fatma AÇIK
Türkiye
Gazi Üniversitesi
Hacı Bektâş-I Velî Düşüncesinde Evrensel Barış: Sevgiyi ve Kardeşliği Egemen Kılmanın Kodları Din Bilimleri
Prof.Dr.
Ömer Faruk TEBER
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
148
Adam Smith ve Ahlak (Etik) Yaklaşımı
Ekonomi
Yrd.Doç.Dr.
Adnan DOĞRUYOL
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Arş.Gör.
Kıvanç AYDINLAR
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
149
Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşi Şenliklerinin Kültürel Miras Olarak Önemi
Coğrafya
Doç.Dr.
Vedat ÇALIŞKAN
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
151
Kutadgu Bilig’deki Söz Aktarımları
Türk Dili
Doç.Dr.
Özen YAYLAGÜL
Türkiye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
152
Kutadgu Bilig’de İnsan, Aile ve Çocuk Anlayışı
Eğitim
Bilimleri
Prof.Dr.
Tayyip DUMAN
Türkiye
Gazi Üniversitesi
Prof.Dr.
Yücel GELİŞLİ
Türkiye
Gazi Üniversitesi
156
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Bağlamında Oluşturulan Yerel Yönetişim Ağları: Giresun Kent
Kamu Yönetimi Prof.Dr.
Örneği
Halil İbrahim AYDINLI Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Öğr.Gör.
Levent MEMİŞ
Türkiye
Giresun Üniversitesi
157
Роль Политической Практики В Процессе Интеграции Тюркоязычных Стран
Tarih
Женишбек ДУЙШЕЕВKırgızistan
Университет экономики и предпринимательства
158
Değişen Dünyada Uluslararası Aktörlerin Yükselişi ve Kamu Politikaları Üzerindeki Etkileri
Kamu Yönetimi Arş.Gör.
Osman NACAK
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
159
Кыргызстанда Айыл Чарба Лизингинин Өнүгүү Перспективасы Жана Аларды
Өнүгүүсүнө Тоскоол Болгон Факторлор
Ekonomi
Prof.Dr.
Nurbek ORMONOV
Kırgızistan
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi
160
Перспективы Развития Пенсионной Системы В Кыргызской Республике
Ekonomi
Arş.Gör.
Cırgalbek İSMANOV
Kırgızistan
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi
Muhasebe
Doç.Dr.
Hikmet ULUSAN
Türkiye
Bozok Üniversitesi
Türkiye
Yrd.Doç.Dr.Tansel HACIHASANOĞLU
Bozok Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Murat KOÇSOY
Türkiye
Bozok Üniversitesi
Özdemir YAVAŞ
Türkiye
Trakya Üniversitesi
Öğr.Gör.
Emrah AKER
Türkiye
Trakya Üniversitesi
Emrah AKER
Türkiye
Trakya Üniversitesi
Öğr.Gör.
Özdemir YAVAŞ
Türkiye
Trakya Üniversitesi
Sabri YILMAZ
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
161
Türkiye’de Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Düzenlemeler ve Ums / Ufrs’ye Uyum
Sürecinde Gelinen Aşama
Türk Dünyası Ülkelerinin G7 ve Brıcs Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Sürdürülebilir Kalkınma
Analizi
проф.др.
165
Türk Dünyası Ülkelerindeki Vergi Oranlarının Girişimcilik Faaliyetlerine Etkisi
166
Xvı. Asır Osmanlı Düşünürü Ayşi Mehmed Tirevi’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Netaicü’l-Ezhan
Öğr.Gör.
Ekonomi
Girişimcilik ve
Öğr.Gör.
Küçük
İşletmeler
Yrd.Doç.Dr.
Din Bilimleri
167
İncili Çavuş Fıkralarının Peter İlkesi ve Parkinson Yasası Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Sosyoloji
Doç.Dr.
Serdar SAĞLAM
Türkiye
Gazi Üniversitesi
168
Uluslarası Ticaret Açısından Türk Borçlar Kanununda (6098 Sayılı) Genel İşlem Şartları
Hukuk
Prof.Dr.
Türkiye
Mustafa Fadıl YILDIRIM
Gazi Üniversitesi
171
Turan Ülküsü Türklerde Alfabe ve Dil Birliği
Türk Dili
Dr.
Abdullah KÖK
Niğde Üniversitesi
173
"Tatar Türkçesinde -P Zarf-Fiil Ekli Birleşik Fiil Yapıları"
Türk Dili
Arş.Gör.
Türkiye
Tuğba SARIKAYA AKSOY
164
Türkiye
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
174
Küreselleşen Dünyada Hukukun Yeknesaklaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Problemler
Hukuk
Veysel BAŞINAR
Türkiye
Ankara Üniversitesi
175
Düzenleyici Üst Kurulların Türkiye’ye Kurumsal İhraç Süreci; Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Örneği
Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr.
Aziz TUNCER
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
177
Osmanlı Klasik Dönemi Şehirciliği
Kamu Yönetimi Yrd.Doç.Dr.
Türkiye
Mustafa KÖMÜRCÜOĞLU
Sakarya Üniversitesi
179
Türk Din Anlayışında Ehl-İ Beyt Algısının Tarihi ve Teolojik Arka Planı
Din Bilimleri
Yrd.Doç.Dr.
Yusuf GÖKALP
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
180
Catering İşletmelerinde Mönü Planlamasını Etkileyen Faktörler: Lider Catering Örneği
Turizm
Arş.Gör.
Ümit ŞENGEL
Türkiye
182
Azerbaycanlı Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Alan Araştırması
Turizm
Doç.Dr.
Oğuz TÜRKAY
183
Bosna’da Mimarinin Dili: Türkçe
184
Sosyal Bilimlerde Yöntem Sorunları: Bildiri Öz(Et)Leri Üzerinden Bir Tartışma
185
Otel İşletmelerinde İş Tatmininin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sanat
Dr.
Bilim Felsefesi
ve Yöntem
Prof.Dr.
Bilim
Yönetim ve
Prof.Dr.
Organizasyon
Siyaset Bilimi
187
189
191
Siyasal Özerklik Kavramı ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlarda Bir Uygulama
Örneği:Bosna-Hersek
Uluslararası Reklamcılık Perspektifinden Coca Cola Reklamları: 2k Özelinde: Kırgızistan (Orta
Asya) – Kuzey Kıbrıs (Türkiye)
Öğrenme Alanları ve Kazanımlar Bağlamında 2005 ve 2013 İlköğretim Matematik Öğretim
Programlarının Karşılaştırılması
Pazarlama
Eğitim
Bilimleri
Uluslararası
İlişkiler
Prof.Dr.
Öğr.Gör.
Tarkan PERAN
Türkiye
Kırıkkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Merve IŞKIN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Ferid YUSUBOV
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Mehmet EKİZ
Türkiye
Niğde Üniversitesi
Recai COŞKUN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Ufuk DURNA
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr.
Veysel EREN
Türkiye
Mustafa Kemal Üniversitesi
Dilek SAMSUN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Doç.Dr.
Elif Asude TUNCA
Türkiye
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Arş.Gör.
Şahin DANİŞMAN
Türkiye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç.Dr.
Engin KARADAĞ
Türkiye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç.Dr.
Giray Saynur DERMANTürkiye
Sakarya Üniversitesi
Öğr.Gör.
Harika Özkan TEZ
Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
Erhan TOPAL
Türkiye
Uşak Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Burhanettin ZENGİN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Süreyya ADİLOVA
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
NURHAK AKBUDAK
Türkiye
Rixos Hotel
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
192
Rus Dış Politikasında İzlenen Farklı Yaklaşımlar
193
Türkiye'deki Siyasal İslamcılığın Partileşme Serüveni: Milli Selamet Partisi'ne Doğuş Teorileri,
Tipolojiler ve Kurumsallaşma Bağlamında Bir Bakış
Siyaset Bilimi
Arş.Gör.
Ömer Faruk KÖKTAŞ
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
194
İş Dünyasındaki Ayırımcı Uygulamaların İş İlanlarındaki Yansımaları: Türkiye Örneği
Yönetim ve
Organizasyon
Doç.Dr.
Serap BENLİGİRAY
Türkiye
Anadolu Üniversitesi
195
Tatar Halk Destanı İdigey’de Geçen Kazan
Türk Dili
Yrd.Doç.Dr.
İbrahim AKIŞ
Türkiye
İstanbul Üniversitesi
196
Türkiye’de Geleneksel ve Modern Ailede Kuşaklararası Aktarım Sürecinde Yaşlılar
Sosyoloji
Doç.Dr.
Ayşe CANATAN
Türkiye
Gazi Üniversitesi
199
Türk Hukukunda Boşanmanın Dayandığı Esas Olarak Kusurun Rolü
Hukuk
Doç.Dr.
Seçkin TOPUZ
Türkiye
Gazi Üniversitesi
200
Türkiyede 1980 Sonrası Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Dengi Ders Kitaplarının Türk Dünyası
Coğrafyası İçeriğinin İncelenmesi
Coğrafya
Doç.Dr.
Adem SEZER
Türkiye
Uşak Üniversitesi
203
Kişilik Haklarının İnternet Ortamında Korunması
Hukuk
Doç.Dr.
Ferhat CANBOLAT
Türkiye
Hacettepe Üniversitesi
204
Türkmen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi
Eğitim
Bilimleri
Dr.
Fatma BÖLÜKBAŞ
Türkiye
İstanbul Üniversitesi
Türk Dili
Prof.Dr.
Türkiye
Jarkınbike SULEİMENOVA
Niğde Üniversitesi
Dr.Öğr.
Arailım SARBALİNA
Kazakistan
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Dil Teorisi bölümü
Turizm
Arş.Gör.
Salim İBİŞ
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr.
Orhan BATMAN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Eray DEMİRÇELİK
Türkiye
Ahmet Erdem Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
205
207
Қазіргі Қазақ Тілі Морфологиясының Өзекті Мәселелері, Некоторые Проблемы
Морфологии Современного Казахского Языка
Sık Uçan Yolcu Programlarının Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: Thy Miles&Smiles
Uygulaması ve Kullanıcıları Örneği
Doç.Dr.
Mehmet SARIIŞIK
208
Bir Nutuk Değerlendirmesi
Tarih
Yrd.Doç.Dr.
Atay AKDEVELİOĞLU
Türkiye
Ankara Üniversitesi
210
Çokkültürlü Ortaöğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Yönetim ve Öğretim Sürecinde
Karşılaştığı Güçlüklerin İncelenmesi
Eğitim
Bilimleri
Yrd.Doç.Dr.
Habib HAMURCU
Türkiye
Erciyes Üniversitesi
217
Türk ve Azeri Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Pazarlama
Prof.Dr.
İnci VARİNLİ
Türkiye
Erciyes Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.RAMAZAN KURTOĞLUTürkiye
Bozok Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA
Türkiye
Bozok Üniversitesi
218
Brıcs Ülkeleri ve Türkiye’de Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme ve İhracat Üçlüsü
Ekonomi
Prof.Dr.
Harun BAL
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Doç.Dr.
Neşe ALGAN
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Arş.Gör.
Müge MANGA
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Arkeoloji
Yrd.Doç.Dr.
M. Altay ATLIHAN
Türkiye
Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr.
Niyazi MERİÇ
Türkiye
Ankara Üniversitesi
Eren ŞAHİNER
Türkiye
Ankara Üniversitesi
Tarih
Okt.
İbrahim AKMAN
Türkiye
Pamukkale Üniversitesi
Aybike DİNÇ
Türkiye
Kırıkkale Üniversitesi
Mustafa Sıtkı TATAR
Türkiye
İnönü Üniversitesi
220
222
Stratonikeia’daki Erikli Bazilikası’ndan Alınan Numunenin Lüminesans Yöntemlerle
Tarihlendirilmesi
Kırım Tatarlarının Usul-İ Cedid Mekteplerinin Osmanlı Devletine Yansıması: Denizli Acıyayam
Yüreğil Köyü Mektebi Örneği
223
Karay Türkçesi'nin Trakay ve Haliç-Lutsk Ağızlarına Genel Bakış
Türk Dili
Arş.Gör.
Murat KOÇAK
Türkiye
Pamukkale Üniversitesi
227
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Demografik Özellikleri ve Gelecek Beklentileri
Sosyoloji
Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
Prof.Dr.
Dolunay ŞENOL
Türkiye
Kırıkkale Üniversitesi
Dr.Öğr.
Hasan KALA
Türkiye
Kırıkkale Üniversitesi
228
Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Analizi
Ekonomi
Yrd.Doç.Dr.
İsmail ŞAHİN
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş.Gör.
Ömer YAVUZ
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
231
Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Bdt Ülkeleri ve Türkiye Üzerine
Bir Değerlendirme
Ekonomi
Arş.Gör.
Esra BALLI
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr.
Muammer TEKEOĞLU Türkiye
232
Heterodoks İslam Anlayışında Tanrı Tasavvurunun Oluşumu: Şathiye Örneği
Din Bilimleri
Yrd.Doç.Dr.
Saffet KARTOPU
Türkiye
Gümüşhane Üniversitesi
233
Kazan Tatarlarıyla Azerbaycan Türklerinin "Su İyesi" İle İlgili Bazı İnanış ve Uygulamaları
Üzerine Bir Karşılaştırma
Türk Kültürü
ve Sanatı
Yrd.Doç.Dr.
Türkiye
Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
Balıkesir Üniversitesi
235
Татар Телендә Соматизмнардан Ясалган Микротопонимнар: Гомумтөрки Катлам
Türk Dili
Ильгамия САБИТОВАRusya
ГБУ “Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова” АН РТ
236
Bulanık Doğrusal Programlama İle Optimum Ürün Formülasyonu
Üretim
Arş.Gör.
Bayezid GÜLCAN
Türkiye
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof.Dr.
239
İşletmelerde Tükenmişlik Sendromu: Afganistan'daki Lojistik Firmasında Bir Araştırma
Yönetim ve
Organizasyon
Doç.Dr.
Ali AKSOY
Türkiye
İnönü Üniversitesi
241
Farabi'nin Mantık Bilimine Katkıları
Felsefe
Öğr.Gör.
Ekin KAYNAK ILTAR
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
242
Erzurum – Kars Yöresi Dokumaları Üzerinde Yer Alan Kültürel ve Epigrafik Ögeler
Türk Kültürü
ve Sanatı
Doç.Dr.
Osman MERT
Türkiye
Atatürk Üniversitesi
Osman ÇEVİK
Çukurova Üniversitesi
Türkiye
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer DEMİRBAŞ
Türkiye
İnönü Üniversitesi
Doç.Dr.
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Ali Fuat ERDEM
Dr.Öğr.
243
Kırgız Türkçesinde Sebep Yan Cümlecikleri Kuran Bağlaçlar
Türk Dili
Prof.Dr.
Mevlüt GÜLTEKİN
Türkiye
Niğde Üniversitesi
245
Türkiye’de Sol Siyasetin Serencamı
Siyaset Bilimi
Prof.Dr.
Şenol DURGUN
Türkiye
Gazi Üniversitesi
246
Dünyadaki E-Devlet Uygulamaları İle İlgili Bir Değerlendirme
Kamu Yönetimi Prof.Dr.
Burhan AYKAÇ
Türkiye
Gelişim Üniversitesi
247
Demokratik Konsolidasyon ve Hükümet Sistemi
Siyaset Bilimi
248
250
Doç.Dr.
Türkiye
Gonca BAYRAKTAR DURGUN
Gazi Üniversitesi
Tüketiciler Tarafından Oluşturulan Web 2.0 Uygulamasıyla Konaklama İşletmeleri Performans
Turizm
Analizi: Tataristan Alan Çalışması
Doç.Dr.
Kemal KANTARCI
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
İç Kaynaklar ve Büyüme: Bist Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Finans
Yrd.Doç.Dr.
Aysa İpek ERDOĞAN
Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi
Soğuk Savaş Sonrasında Batı’da Yeniden Üretilen İslam Algısı: Öteki’nin Kızıl’dan Yeşile
Dönüştürülmesi
Toplam Kalite Yaklaşımıyla Çalışan Davranışı ve İşe Alım Süreci: Mavi ve Beyaz Yakalı
Çalışanlar Üzerinde Araştırma Örneği
Проблемы Использования Стратегий Управления Знаниями В Интеллектуальных
Организациях
Özel Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaların Velilerin Demografik
Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası
İlişkiler
Yönetim ve
Organizasyon
Yönetim ve
Organizasyon
Yrd.Doç.Dr.
İrfan ÇİFTÇİ
Türkiye
İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.
Murat AYAN
Türkiye
Adıyaman Üniversitesi
Doç.Dr
Натик ГУРБАНОВ
Azerbaycan
Азербайджанский Государственный Экономический
Нурходжа Акбулаев Azerbaycan
Dr. Университет
Pazarlama
Yrd.Doç.Dr.
Habibe YELDA ŞENER Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
269
Birinci Dünya Savaşı Döneminde Hazar Petrolleri İçin Yaşanan Rekabet
Tarih
Doç.Dr.
Mustafa GÖKÇE
Türkiye
Aksaray Üniversitesi
271
Rekabet Üstünlüğü Elde Etmede Kişi-Çevre Uyumu ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim ve
Organizasyon
Prof.Dr.
Dursun BİNGÖL
Türkiye
Gazi Üniversitesi
274
Türkçü Sosyalist Bir Düşünür Olarak Sultan Galiyev
Sosyoloji
Arş.Gör.
TUBA YILDIZ
Türkiye
Gazi Üniversitesi
277
Çanakkale Savaşlarının Türk Milletinin Ruh Dünyası Üzerindeki İzdüşümü
Türk Kültürü
ve Sanatı
Arş.Gör.
Bora YILMAZ
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
278
Türk Hukuku Açısından Mülkiyet Hak ve Özgürlüğü
Hukuk
Prof.Dr.
Fikret EREN
Türkiye
Başkent Üniversitesi
279
Soğuk Savaş Sonrası İpekyolu’nun Ticari Dönüşümü
Ekonomi
Doç.Dr.
Özlem Arzu AZER
Türkiye
Kadir Has Üniversitesi
283
Kazan Tatarcasında Sevgi İfade Eden Fiilllerin Semantik Açıdan İncelenmesi
Türk Dili
Arş.Gör.
Funda KAPICI
Türkiye
Gazi Üniversitesi
284
Женская Политическая Активность Как Фактор Демократизации Общества
Sosyoloji
Prof.Dr
Gulmira URANKHAYEVKazakistan
286
Қазақ Және Түрік Әдебиетіндегі Айтыс Өнері
287
Развитие Малого И Среднего Предпринимательства В Республики Азербайджан
289
Hizmet Sektöründe Servqual Ölçeği İle Toplam Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Emniyet Genel
Müdürlüğünde Bir Uygulama
Türk Dili
Prof.Dr.
Kuralay TULEBEYEVA Kazakistan
Girişimcilik ve
Azerbaycan
Д-р э.н. Доцент
Гандилова Саадет Таги
кызы
Küçük
İşletmeler
Türkiye
İstatistik
Doç.Dr.
Sema BEHDİOĞLU
293
Rusya Federasyonu Rekabet Hukukuna Genel Bir Bakış
Hukuk
Yrd.Doç.Dr
Sevda Yaşar COŞKUN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
299
Helal Turizm Pazarı: Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum Analizi ve Öneriler
Pazarlama
Prof.Dr.
İnci VARİNLİ
Türkiye
301
Klasik Kaynaklar ve Modern Araştırmalar Işığında Farabî’nin Etnik Kökeni
Felsefe
Prof.Dr.
İsmail YAKIT
302
Türkiye’de Mezarlıkların Hukuki Durumu
Hukuk
Prof.Dr.
Halil KALABALIK
303
Dünya’da ve Türkiye’de Turizmdeki İstihdam Üzerine Bir Değerlendirme
Turizm
Öğr.Gör.
Fatma ÖZÇELİK HEPERTürkiye
304
Demografik Dönüşüm: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği
Ekonomi
Yrd.Doç.Dr.
Abdurrahman BENLİ
307
ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ С.СУНЧЕЛЕЯ
Antropoloji
Dr.Öğr.
308
Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Geleceğe Bakışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
310
Kırgızistan’da Mikro Finans Uygulamaları ve Girişimciliğin Geliştirilmesindeki Etkinliğinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
311
Sosyal Hizmet Eğitimi ve Anabilim Dalları
Yönetim ve
Doç.Dr.
Organizasyon
Girişimcilik ve
Doç.Dr.
Küçük
İşletmeler
Yrd.Doç.Dr.
Sosyoloji
312
Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplinin Felsefi Temelleri
Sosyoloji
313
İhracat Performansında Yeni Göstergeler: Yükselen Sanayi Ekonomilerine İlişkin
Karşılaştırmalı Sektörel Analizler
314
252
260
261
262
Prof.Dr.
Kazim DEVELİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Suat AŞKIN
Sinan TUNÇBİLEK
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
Türkiye
Adıyaman Üniversitesi
Türkiye
Arş.Gör.
Dumlupınar Üniversitesi
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университет
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Азербайджанский государственный экономический
университет
Azerbaycan оглы ОАО “Standard Insurance” [email protected]
К.э.н.
Ибрагимов Кямал Мирхасиб
Türkiye
Erciyes Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Ramazan KURTOĞLU
Türkiye
Bozok Üniversitesi
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
Arş.Gör.
Songül KÖSE
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi
Türkiye
Sakarya Üniversitesi,
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
Doç.Dr.
Mehmet SARIIŞIK
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Dr.
Özgür TOPKAYA
Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farid Tagirova
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Hasan TUTAR
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Doç.Dr.
Mehmet ALTINÖZ
Türkiye
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye
Muhammed Asıf YOLDAŞ
Avrasya Üniversitesi
Dr.Öğr.
Kırgızistan
Mehmet Şükrü DÜNDAR
Neşide YILDIRIM
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.
Kazım YILDIRIM
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Ekonomi
Prof.Dr.
Selahattin SARI
Türkiye
Beykent Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Hakkı ÇİFTÇİ
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Kırgız Tüketicilerin Türk Menşeli Ürünlere Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Pazarlama
Doç.Dr.
Türkiye
Muhammed Asıf YOLDAŞ
Avrasya Üniversitesi
Öğr.Gör.
Kırgızistan
Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi
315
Duygusal Emek: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
Turizm
Doç.Dr.
Mehmet SARIIŞIK
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Şevki ULAMA
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
316
Türk Toplumunda Aile Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını
Tarih
Doç.Dr.
Ali ARSLAN
Türkiye
Mersin Üniversitesi
Doç.Dr.
Sadettin BAŞTÜRK
Türkiye
Dicle Üniversitesi
Ekonomi
Doç.Dr.
Selim İNANÇLI
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Türkiye
Mehmet Töre YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr.
Musa EKEN
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
321
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Birlik İçi Ticaret
Potansiyellerinin Bölge Refahı Üzerine Etkisi
Sosyal Sermaye Aracılığıyla Kültürel Sermaye Alanları Oluştururken Entelektüel Gettolar
Yaratmak: Töre Dergisi Örneği
Sosyoloji
Akdeniz Üniversitesi
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
Yük.End.Müh.
Gülseli YILDIZ
317
Paşa Mustafa ÖZYURT Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi
324
Türkiye’de Bir Modern Devlet Projesi Olarak Cumhuriyet
Antropoloji
Doç.Dr.
Bünyamin BEZCİ
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
325
Kültürel Etkinliklerin Kent İmajına Etkisi: 2013 Türk Dünyas
Arkeoloji
Yrd.Doç.Dr.
Ferruh TUZCUOĞLU
Türkiye
Sakarya Üniversitesi
Çağrı ERGEZER
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA
Türkiye
Bozok Üniversitesi
Türkiye
Çukurova Üniversitesi
Türkiye
Kocaeli Üniversitesi
Kırgızistan Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dr.
Mehmet DEMİRAL
Yrd.Doç.Dr.Hatice NERGİZ
Gülten ARSLAN
Türkiye
328
Antropolojik Yaklaşımla İktidar Mekânı Olarak Cem Evleri: Alevi Modernleşmesi
Antropoloji
Yrd.Doç.Dr.
Gökçen ÇATLI
Türkiye
İstanbul Aydın Üniversitesi
332
Kültürü Oluşturan İki Unsur: Toplumsal Değerler Ve Kimlik
Türk Kültürü
ve Sanatı
Prof.Dr.
Hayati BEŞİRLİ
Türkiye
Gazi Üniversitesi
400
Kazan Ünıversitesi'nde Tatar Dili: Tarihi ve Günümüz
Türk Dili
Prof.Dr.
Radif ZAMALETDİNOVRusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
401
İyosif Giganov’un İlk Sözlüğü Üzerine
Türk Dili
Prof.Dr.
Alfiya YUSUPOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
402
Tatar ve Türk Dillerinin Antroponimik Sisteminde Eski Türki ve İslami Geleneklerle Birliği
Türk Dili
Prof.Dr.
Galiullina GÜLŞAT
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
403
Kadimi Tatar Edebî Dilinin Varyantları Hakkında
Türk Dili
Prof.Dr.
Fanuza NURİEVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
404
Edebiyatta Tatar Türk İlışkileri Hakkında
Türk Dili
Prof.Dr.
Hatıyp MİNNEGULOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
405
Türki Dillerdeki Atasözlerinde Akrabalık Terimleri
Türk Dili
Doç.Dr.
Gülnaz MUGTASİMOVARusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
406
Türki Diller Eșanlamlılılğında Arap ve Fars Alınmaları
Türk Dili
Doç.Dr.
Rusya
Elvira DENMUHAMETOVA
Kazan Fedaral Üniveristesi
407
Tatar Edebiyatını Türkıye’de Tanımak ve Tanıtmak
Türk Dili
Doç.Dr.
Rusya
Rezada HAYRUDDİLOVA
Kazan Fedaral Üniveristesi
408
Tatar Yazarı Ayaz Ğıylecev’in Edebi Mirasında Tatar Milleti’nin Konsepti
Türk Dili
Dr.
Rusya
Mileuşa HABUTDİNOVA
Kazan Fedaral Üniveristesi
409
Rus ve Türk Dillerinde Yazılmış Olan Resmi Belgelerin Tercümesinde Gramer Dönüşümleri
Türk Dili
Yrd.Doç.Dr.
Elmira HABİBULLİNA Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
410
İslam Biznes Kültürü Gelişiminin Rusya'da Sosyal-Hukuksal Perspektifleri
Hukuk
Doç.Dr.
İlsur SALİHOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
411
Kazan Ünıversi'tesi Hukuk Okulunun Türk Dünyasındaki Rölü
Hukuk
Doç.Dr.
Anas NURİEV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
412
Kazan Misyonu: Şehir Gelişiminin Temeli
Kentleşme
Prof.Dr.
Mihail PANASÜK
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
413
Pazarlama Eğitimi: İşverenler Fikrini Araştırma
Pazarlama
Doç.Dr.
Railya GALEEVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
414
Sosyete Devletlerde İslam Maliyesi: Perspektifler ve Sorunlar
Ekonomi
Doç.Dr.
Asiya VALİDOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
415
İslam Sayımı Prensiplerinin Rusya'da Uygulama İmkanı
Din Bilimleri
Arş.Gör.
Elmir ZAKİROV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
416
Tataristan Cumhurıyeti'nde İslam Mali Ürünlerinin Gelişme Perspektifleri
Ekonomi
Yrd.Doç.Dr.
Anjela İGONİNA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
417
Günümüz Tataristan'da Müslüman Din Otoritelerin Görüşleri
Din Bilimleri
Dr.
Leyla ALMAZOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
418
Kazan Ünıversitesi'nde Doğu Arkeografya: Gelenekleri ve Günümüz Durumu
Türk Kültürü
ve Sanatı
Doç.Dr.
Zavdat MİNNULLİN
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
419
İslam'ın Sovyetler Dönemi Sonrası Tataristan'da Yeniden Doğuşu: Bağımsız Din Kurumların
Oluşum Süreci
Din Bilimleri
Dr.
Azat AHUNOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
420
Doğum Sırasına Göre Başarı Görüşü (Kazan Gençleri Üzerinde)
Psikoloji
Yrd.Doç.Dr.
Svetlana RUSS
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
421
Zihinsel Durumlarının Semantik Alanları ve Etnik Psikolojik Özellıkleri
Psikoloji
Dr.
Albert ÇERNOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
422
Türkiye’de İnterkültürel (Kültürlerarası) Eğitimin Gelişme Aşamaları
Arş.Gör.
İlyas MANAHOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
423
Türkiye'nin Günümüzdeki Yükseköğretim Sistemi
Dr.Öğr.
Alina NAFİKOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
424
Türkiye'de ve Rusya'da İlk ve Orta Eğitimin Karşılaştırılması
Dr.Öğr.
İlnar GARAFUTDİNOV Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
425
Türkiye'nin Yükseköğretim Sistemi (Tarihi ve Günümüz)
Dr.Öğr.
Ravil RİZVANOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
426
Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı
Felsefe
Doç.Dr.
Farit GİNİYATOV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
427
Kazan'da Projeler Yönetimi Kültürel Özellikleri
Felsefe
Doç.Dr.
Rusya
Rezida NİGOMATULLİNA
Kazan Fedaral Üniveristesi
428
Musa Bigievin 'Uzun Günlerde Oruç' Eserinde İslam ve Avrupa
Felsefe
Yrd.Doç.Dr.
İlşat GİMADEEV
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
429
Tataristan’da Geodemografik Durum
Coğrafya
Doç.Dr.
Rusya
Ramil DENMUHAMETOV
Kazan Fedaral Üniveristesi
430
Rusya'da 'Akıllı Şehir' Konsepti Uygulamasının Perspektifleri
Kentleşme
Doç.Dr.
Farida İŞKİNEEVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
431
Topluma Adapte Olmayan Sosyal Grupları Dışta Bırakma (Uyuşturucu Kullanıcıları Örneğinde) Psikoloji
Doç.Dr.
Mariya EFLOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
432
Xxı Asırda Tatarlar Dini: Laikleştirme Sonrası Eğilimler
Doç.Dr.
Güzel GÜZELBAEVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
433
Tataristan'lıların Sivil, Milli ve Etnik Özdeşliği (Halk Oyuna Göre)
Doç.Dr.
Aida NURUTDİNOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
434
Rusya'da Sosyal Çalışmalar Enstitüleri Oluşturulması
Doç.Dr.
Alla ŞAKİROVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Eğitim
Bilimleri
Eğitim
Bilimleri
Eğitim
Bilimleri
Eğitim
Bilimleri
Din Bilimleri
Türk Kültürü
ve Sanatı
Eğitim
Bilimleri
Doç.Dr.
Birsel Oruç ASLAN
Türkiye
Balıkesir Üniversitesi
Prof.Dr.
Roza KASPİNA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Doç.Dr.
Vera ZELEEVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Dr.
Olga ZYABLOVA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Doç.Dr.
Tatiana NİKİTİNA
Rusya
Kazan Fedaral Üniveristesi
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ÖZÇOBAN
Türkiye
Balıkesir Üniversitesi
Download

bağlantıdan - Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi